Ċ навчально-науковий інститутċ післядипломної освітиċ Ċ Ċ
Скачати 470.88 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації14.03.2017
Розмір470.88 Kb.
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ІĊ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИĊ
Ċ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТĊ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИĊ
Ċ
Ċ
Ċ
Кафедра інноваційної діяльності в АПКĊ

Ċ
Ċ
Ċ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇĊ
для самостійного вивченняĊ
дисципліниĊ
Ċ
“Екологічний менеджментM,
для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівняĊ
«МагістрƥĊгалузь знаньĊěĢĚěĊƕСпецифічні категоріїƥĊ
спеціальностіĊĢĘěĢĚěĚĚěĜĊĊĊƕУправління інноваційноюĊ
діяльністюƥĊĊденної форми навчанняĊĊ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
КиївĊƀĊĜĚěĞĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ĜĊ
Навчально-методичні рекомендації для самостійного вивчення курсуĊ
«Екологічний менеджментƥĊдля студентів очної та заочної форми навчанняĊ
освітньо-кваліфікаційного рівняĊƕМагістрƥĊгалузь знаньĊěĢĚěĊƕСпецифічніĊ
категоріїƥĊспеціальностіĊĢĘěĢĚěĚĚěĜĊƕУправління інноваційною діяльністюƥĊĊęĊ
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУБІП УкраїниĘĊƀĊКĘĤĊ
ННІ ПО НУБіП УкраїниĘĊƀĊĜĚěĞĊƀĊĠģĊсĘĊ
Ċ
Обговорені і схвалені на засіданні вченої ради ННІĊĊпіслядипломної освітиĊ
НУБіП УкраїниĊĒпротокол №ġĊвідĊĜĊвересняĊĜĚěĞĊрĘēĊ
Ċ
Ċ
УкладачĤĊпрофесор кафедриĊĊінноваційної діяльності в АПК Демешкант Н.АĘĊ
Ċ
РецензентиĤĊĊ
д.пед.нĘĖĊпрофесор Рідей Н.МĘĊНУБіП УкраїниĊ
д.е.нĘĖĊпрофесорĖĊЮшин С.АĘĖĊННЦ Інститут аграрної економікиĊ
Ċ
Ċ
Ċ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇĊ
до самостійної роботиĊ
з ДИСЦИПЛІНИĊ
“Екологічний менеджментžĊ
для студентів очної та заочної форми навчанняĊосвітньоė
кваліфікаційного рівняĊĊƕМагістрƥĊгалузь знаньĊěĢĚěĊƕСпецифічніĊ
категоріїƥĊспеціальностіĊĢĘěĢĚěĚĚěĜĊĊĊƕУправління інноваційноюĊ
діяльністюƥĊĊĊ
денної форми навчання,,
Ċ
Ċ
Ċ
У навчально-методичних рекомендаціях розглядаються теоретичні і методичні основиĊ
екологічного менеджментуĘĊ Викладаються механізм управління якістю навколишньогоĊ
середовищаĖĊекологічна експертиза проектівĖĊекологічний аудитĖĊекологічне страхуванняĖĊ
екологізація суспільного виробництваĘĊ
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладівĖĊпрактичних працівниківĖĊфахівців уĊ
галузі економіки природокористування та охорони навколишнього середовищаĘĊ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
ĊĊĊĊĊĊĊĊƓДемешкант Н.АĘĖĊНУБіП УкраїниĖĊĜĚěĞĊ
Ċ
Ċ

Ċ
Ċ
Ċ
ĝĊ
ЗМІСТĊ
ВступĊ
ĞĊ
РОЗДІЛĊěĘĊПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ЕКОЛОГІЧНОГОĊ
МЕНЕДЖМЕНТУĊ
ĠĊ
ěĘěĘĊПредмет екологічного менеджментуĊ
ĠĊ
ěĘĜĘĊОсновні принципи й елементи системи екологічногоĊ
менеджментуĊĒįķĽēĊ
ěĚĊ
ěĘĝĘĊСтан екологічного менеджменту в УкраїніĊ
ěěĊ
ěĘĞĘĊМіжнародний підхід до екологічного менеджментуĊ
ěĝĊ
Контрольні запитання до розділу ІĊ
ěġĊ
РОЗДІЛĊĜĘĊСИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУĊ
ěĢĊ
ĜĘěĘĊІсторичні корені і хронологія розвитку поняттяĊijĽĹĊтаĊįķīĽĊ
ěĢĊ
ĜĘĜĘĊВизначення екологічного менеджменту з позицій міжнароднихĊ
стандартівĊ
ĜĞĊ
ĜĘĝĘĊПерспективи розвитку екологічного менеджменту в УкраїніĊ
ĜĢĊ
Контрольні запитання до розділу ІІĊ
ĝěĊ
РОЗДІЛĊĝĘĊЗАКОНОДАВЧО-РЕГУЛЮЮЧА БАЗАĊ
ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУĊ
ĝĜĊ
ĝĘěĘĊЗаконодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджментуĊ
ĝĜĊ
ĝĘĜĘĊАдміністративно-нормативні інструменти екологічногоĊ
менеджментуĊ
ĝĠĊ
Контрольні запитання до розділу ІІІĊ
Ċ
РОЗДІЛĊĞĘĊЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК ТА УПРАВЛІННЯ НИМĊ
ĞĞĊ
ĞĘěĘĊСтандарти якості навколишнього середовищаĊ
ĞĞĊ
ĞĘĜĘĊМетоди визначення екологічного ризикуĊ
ĞĠĊ
ĞĘĝĘĊОцінка впливу на навколишнє середовищеĊĒОВНСēĊ
ğĝĊ
Контрольні запитання до розділу ІŀĊ
ğĞĊ
Список використаних джерелĊ
ğğĊ
Необхідні поняття і визначенняĊ
ğġĊ
Тематика рефератів за курсомĊƥЕкологічний менеджментƥĊ
ĠĚĊ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ

Ċ
Ċ
Ċ
ĞĊ
ВступĊ
Одним з основних завдань сучасної освіти є формування екологічногоĊ
способу мисленняĘĊЙого становленняĖĊвласнеĖĊпочинається в античному світіĘĊ
ПротеĖĊякщо до кінцяĊłijłĊстоліття ця проблема носила філософськийĊ
характерĖĊто тепер вона перейшла у практичну площинуĘĊСьогодні рушійноюĊ
силою розвитку людського суспільства залишаються протиріччя міжĊ
безмежною здатністю розвивати матеріальні і духовні потреби людей іĊ
обмеженістю природних та енергетичних ресурсівĘĊПрагнення людей доĊ
задоволення зростаючих потреб призводить до переваги матеріального надĊ
духовнимĘĊСьогодні людство знаходиться на тій межіĖĊколи на задоволенняĊ
матеріальних потреб вже може не вистачити природних ресурсівĘĊЙдетьсяĊ
про втрату природою спроможності до самовідтворенняĘĊ
Особливістю сучасної екологічної ситуації є технологічний рівеньĊ
використання законів природиĖĊпов’язаний з переходом від макрорівня черезĊ
мікрорівень до молекулярного й атомарного рівнівĘĊСучасна технологіяĊ
виробництваĊėĊце ланка у взаємодії суспільства і природиĘĊВона даєĊ
суспільству можливість використовувати природні речовини і енергіюĖĊ
пристосовувати для життя людей природне оточенняĘĊЗначний впливĊ
технологій на навколишнє середовище свідчить про низьку ефективністьĊ
процесів природокористуванняĘĊ
Оцінюючи вплив сучасних технологій на навколишнє середовищеĖĊмиĊ
бачимоĖĊщоĖĊпо-першеĤĊзростають витрати сукупної праці на отриманняĊ
елементів природного середовищаĖĊякі використовуються у виробництвіĥĊпоė
другеĤĊмають місце великі витрати суспільної праці в результатіĊ
нераціонального використання сировиниĖĊматеріалівĖĊпаливаĥĊ по-третєĤĊ
виникає необхідність у виокремленні значної кількості сукупної праці дляĊ
ліквідації негативних наслідків впливу виробництва на природнеĊ
середовищеĥĊпо-четвертеĤĊзростає дефіцит природних умов виробництваĘĊВсеĊ
це виносить на порядок денний питання про екологізацію виробництваĤĊ
зменшення технологічного навантаженняĥĊпідтримку природного потенціалуĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ğĊ
шляхом самовідновлення і режиму економії природних процесівĥĊскороченняĊ
втратĥĊкомплексність вилучення корисних компонентівĖĊ використанняĊ
відходів у якості вторинного ресурсуĖĊ вдосконалення економічногоĊ
механізму захисту природного середовищаĘĊ
Функціонування будь-якого господарського об’єкту повинноĊ
оцінюватися рівнем досягнення певної якості навколишнього середовищаĘĊ
Існує зв’язок між якістю продукції і якістю навколишнього середовищаĘĊЧимĊ
вища якість продукціїĊĒз урахуванням екологічної оцінки використанняĊ
відходів і результатів природоохоронної діяльності в праці виробництваēĖĊтимĊ
вища якість навколишнього середовищаĘĊ
На рівні підприємства діючий механізм природокористування неĊ
забезпечує акумуляцію фінансових ресурсів природоохоронногоĊ
призначенняĖĊнедостатньо корелює з економічними інтересами підприємстваĘĊ
Суттєве покращення якості навколишнього середовища потребує багато часуĊ
та активної природоохоронної роботиĘĊВиникає необхідність у формуванні іĊ
активній реалізації на всіх рівнях управління нової парадигми суспільногоĊ
розвиткуĖĊоснову якої повинна складати гармонізація відносин в системіĊ
»суспільство-виробництво-природаƥĘĊВ нашій країні набувають все більшогоĊ
розповсюдження підходиĖĊ пов’язані з екологізацією усіх напрямківĊ
суспільної діяльностіĘĊ
Для удосконалення організації і управління природокористуванням наĊ
рівні підприємства повинна бути сформована принципово нова системаĊ
екологічного менеджментуĘĊГоловною метою цієї системи є забезпеченняĊ
мінімальних екологічних витрат підприємства при даному обсязі йĊ
існуючому технічному рівні розвитку виробництваĘĊ
Сучасний екологічний менеджментĊėĊце свого роду капіталовкладенняĖĊ
зорієнтоване у тому числі і на завоювання ринкуĘĊПідприємства повинніĊ
працювати таким чиномĖĊщоб відчувати свою відповідальність поĊ
відношенню до навколишнього середовищаĘĊ
Ċ

Ċ
Ċ
Ċ
ĠĊ
РОЗДІЛĊěĘĊПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУĊ
Ċ
ěĘěĘĊПредмет екологічного менеджментуĊ
Ċ
Будучи загальноекономічною наукоюĖĊ екологічний менеджментĊ
застосовує дані конкретних економічних наукĖĊа також природничих наукĊƁĊ
геологіїĖĊбіологіїĖĊґрунтознавстваĖĊлісознавстваĖĊметеорологіїĖĊдемографії таĊ
інших наукĖĊїхні висновки і положенняĖĊщо необхідні для обґрунтуванняĊ
найбільш ефективних методів використання умов і ресурсів природиĘĊ
Екологічний менеджмент має як теоретичнеĖĊтак і практичне значенняĘĊ
В умовах функціонуючої системи народного господарства в країні в данийĊ
час екологічний менеджмент покликаний давати конкретні рекомендації зĊ
різних шляхів використання природних ресурсівĘĊ
У більш широкому розумінні екологічний менеджмент повинний сприятиĊ
розробці основ концепції стійкого еколого-економічного розвиткуĘĊТакийĊ
розвиток припускає відмову від сформованої на практиці концепціїĊ
екстенсивного економічного зростанняĖĊщо лежала в основі розвитку системиĊ
світового господарства і природних ресурсівĖĊяка базувалася на уявленні проĊ
невичерпність і необмеженість можливостей природного середовища доĊ
самовідновленняĘĊ
Екологічний менеджмент тісно пов’язаний з економікою країни іĊ
формує вихідну інформацію про необхідність використання природнихĊ
ресурсів при вирішенні завдань ефективного розвитку виробництваĘĊ
Виникнення нових завдань раціонального використання природних ресурсів іĊ
охорони навколишнього середовища обумовлено відчутною потребоюĊ
практики господарюванняĘĊКомплексний програмно-цільовий підхід доĊ
розвитку нових форм власності і ринкової економіки відбиває взаємозв’язокĊ
усіх розділів програми природокористуванняĘĊРозвитку наукових основĊ
екологічного менеджменту сприяє розробка генеральних схем розміщенняĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ġĊ
продуктивних силĖĊ що включають регіональні аспектиĖĊ виробничіĊ
особливостіĖĊресурсні потенціали і т.дĘĊ
Об’єктивні передумови формування екологічного менеджменту вĊ
основному асоціюються із суспільно-трудовою й індивідуальною діяльністюĖĊ
що є одним з істотних факторів впливу на навколишнє середовищеĖĊїї зміни вĊ
епоху науково-технічного прогресуĘĊ
Суспільні й індивідуальні форми праціĊėĊоснова формування сутностіĊ
економіки природокористуванняĘĊУ цьому зв’язку важливо розглядатиĊ
специфічні природні ресурсиĖĊландшафтиĖĊбіогеоценозиĖĊякі в своїй основі неĊ
мають форми товаруĖĊщо ускладнює розвиток госпрозрахункових відносинĊ
між галузями народного господарстваĘĊ
Використання природних ресурсів повинно бути в цілому такимĖĊщобĊ
воно сприяло зниженню витрат і підвищенню прибутку в суспільномуĊ
виробництвіĘĊТреба найбільш ефективно застосовувати наявні види сировиниĊ
й енергіїĘĊїхнє вилучення повинно бути заощадливимĖĊщоб не переступатиĊ
визначених межĖĊпісля яких стає неможливим самовідновлення ресурсівĘĊДляĊ
цього необхідна всіляка раціоналізація виробництваĖĊйого комплексністьĖĊщоĊ
припускає мінімізацію відходівĖĊліквідацію втратĖĊшироке застосуванняĊ
вторинної сировиниĘĊ Усі завдання з ощадливогоĖĊ господарськогоĊ
використання природних ресурсів повинні сполучатися з максимальноĊ
можливим збереженням навколишнього середовища шляхомĖĊз одного бокуĖĊ
вдосконалення технології і скорочення викидівĖĊа з іншогоĊėĊвсілякогоĊ
очищення від забрудненняĖĊзведення до мінімуму можливого збиткуĖĊякийĊ
завдається здоров’ю і життю людейĖĊзасобам виробництваĖĊбудинкам іĊ
спорудамĘĊ
Суспільне виробництвоĖĊта й багато інших видів діяльності людейĊ
створюють значне навантаження на природуĘĊНеобхідно його всебічноĊ
обмежитиĘĊЦе залежить від природоохоронної діяльності суспільстваĘĊ
Сучасна людина в змозі розпоряджатися природою в інтересах суспільстваĘĊ
Вона неспроможна тільки протистояти таким стихійним силам і явищамĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ĢĊ
природиĖĊяк землетрусиĖĊвиверженняĖĊповеніĘĊАле й тут багато чого залежитьĊ
від своєчасного попередження небезпеки цих природних явищ і вживанняĊ
відповідно до них особливих заходів при зведе пні спорудĖĊбудівництві дамбĖĊ
що захищають від повенейĖĊвід можливих потоків лави і т.дĘĊ
Навряд чи можна беззастережно погодитися з висловом ІĘĊМічурінаĖĊщоĊ
одержав широку популярністьĖĤĊƥМи не можемо чекати милостей відĊ
природиĘĊВзяти їх у неїĊėĊнаше завданняƥĘĊОчевидноĖĊщо потрібно не тількиĊ
брати від природиĖĊале і допомагати їйĖĊдбайливо до неї ставитисяĖĊ
відновлювати теĖĊщо у неї взято в інтересах виробництваĖĊусього розвиткуĊ
людського суспільстваĖĊзахищати її від негативного до неї ставленняĘĊ
Природа страждає від порушення нормального природного відтворенняĊ
своїх елементівĘĊБіосфера являє собою замкнуту й врівноважену системуĖĊщоĊ
сама себе підтримуєĘĊТакĖĊу лісі комахи живляться рослинами і тим самимĊ
себе відтворюютьĥĊтіĖĊщо плазуютьĖĊпоїдають комахĥĊдрібні твариниĊėĊ
плазуючихĥĊвеликі твариниĊėĊдрібнихĘĊВідтворення може відбуватися і не вĊ
такій послідовностіĤĊвеликі тварини можуть живитися рослинамиĖĊдрібніĊ
твариниĊėĊкомахамиĘĊОрганічні останки і відмерлі істоти є їжеюĊ
мікроорганізмівĖĊможуть використовуватися грибамиĖĊхробакамиĖĊкоренямиĊ
рослинĘĊЛисти гаюĖĊщо обсипалися восениĖĊперегнивають і живлять кореніĊ
деревĘĊСистема саморегулюється наявністю вихідних матеріалів для їїĊ
відтворення і можливостями споживання відходів усередині системиĖĊщоĊ
забезпечує її рівновагуĘĊТаким чиномĖĖбіологічна системаĖĊчи екосистемаĖĊмаєĊ
замкнутий характерĖĊвона сама себе підтримує і тим самим забезпечує власнуĊ
рівновагу за даних умов співвідношення з неживою природоюĘĊ
Сучасне промислове виробництво не має замкнутого характеруĖĊцеĊėĊ
відкрита системаĘĊВ неї надходять маси сирих природних матеріалівĖĊщоĊ
проходять іноді стадію первинної обробки під час видобуткуĖĊėĊвугілляĖĊ
нафтаĖĊрудаĖĊбудівельні матеріалиĖĊсільськогосподарська і лісова сировинаĖĊ
водаĖĊповітряĘĊУся маса матеріалів проходить одну чи кілька стадій обробки іĊ
потім у вигляді кінцевого продукту виходить із системи і надходить уĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ģĊ
споживанняĘĊРазом з цим на всіх стадіях її обробки із системи викидаютьсяĊ
відходиĊėĊпорожня породаĖĊшлакиĖĊзолаĖĊстокиĖĊаерозоліĖĊгазиĖĊпариĖĊпил і іншіĖĊ
які містять нерідко різні шкідливі для людини і живих організмів речовиниĘĊ
Обсяг відходів часто перевищує обсяг кінцевого продуктуĘĊПро ступіньĊ
корисного використання сировини і про відносну кількість відходів можнаĊ
судити із співвідношення ваги кінцевого продукту до ваги вихідногоĊ
матеріалуĘĊ
У сучасному світі на частку відходів припадає доĊģĠėģĢďĊвід вихідногоĊ
матеріалу і тількиĊĜėĞĊėĊна кінцевий продуктĘĊЗавдання полягає в тімĖĊщобĊ
зменшити відходи за рахунок усілякого їхнього використанняĘĊТребаĊ
перетворювати виробництва по можливості на замкнуту системуĖĊ
розвиваючи маловідходні і безвідхідні форми виробництваĘĊ
Втручання людини в біосферні системи порушує їхню збалансованістьĊ
і внутрішні зв’язкиĖĊпризводить до несподіваних наслідківĘĊЗастосуванняĊ
інсектицидів у лісі для винищування комах призводить до загибелі мурах іĊ
дрібних тваринĘĊХімічне запилення для протидії росту так званогоĊ
бур’янистого лісуĊĒосики та інĘēĊз тією метоюĖĊщоб ці малоцінні дереваĖĊякіĊ
дуже швидко ростутьĖĊне заважали росту хвойних порідĖĊėĊстворює небезпекуĊ
загибелі живих істот у лісіĘĊЗастосування гербіцидів може викликати масовуĊ
загибель худобиĖĊщо вживала отруєну травуĘĊ
У процесі розвитку суспільства постійно виникають протиріччя міжĊ
зростаючими потребами людей і обмеженими можливостями біосфериĖĊ
природних ресурсівĘĊ
Екологічний менеджмент повинний враховувати ці протиріччя іĊ
визначати раціональні співвідношення між рівнями споживанняĖĊрозвиткуĊ
виробництва й екологічними факторамиĖĊтобто вносити діалектичнийĊ
характерĘĊ
Ċ
Ċ
Ċ

Ċ
Ċ
Ċ
ěĚĊ
ěĘĜĘĊОсновні принципи й елементи системи екологічного менеджментуĊ
ĒįķĽēĊ
Ċ
СхемаĊěĘĊЕлементи екологічного менеджментуĊ
Принцип першийĤĊЗобов’язання і політикаĊ
Організація повинна визначити свою екологічну політику і забезпечитиĊ
виконання зобов’язань по відношенню до функціонуванняĊįķĽĘĊ
Принцип другийĤĊПлануванняĊ
Організація повинна розробити планĊĒпрограмуēĊдосягнення цілей іĊ
виконання завдань екологічної політикиĘĊ
Принцип третійĤĊРеалізаціяĊ
Для ефективної реалізації екологічної програми організація повиннаĊ
визначити і вишукати можливості і механізмиĖĊнеобхідні для досягненняĊ
цілей і виконання завдань екологічної політикиĘĊ
Принцип четвертийĤĊОцінка і вимірĊ
Організація повинна забезпечити необхідну оцінкуĖĊмоніторинг і вимірĊ
екологічних показників своєї діяльностіĘĊ
У цьому сенсі систему екологічного менеджменту варто розглядати якĊ
організуючу структуруĖĊ що повинна знаходитися під постійнимĊ
спостереженнямĘĊ
Принцип п’ятийĤĊПеревірка і поліпшенняĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ěěĊ
Організація повинна перевіряти і постійно поліпшувати свою системуĊ
екологічного менеджментуĘĊ
Ċ
ěĘĝĘĊСтан екологічного менеджменту в УкраїніĊ
Ċ
Кожна держава піклується про збереження й ощадливе використання іĊ
відтворення природних ресурсівĖĊпрацює над вирішенням протиріччя міжĊ
потребами суспільства і можливостями природиĖĊзаймається екологічноюĊ
освітою і вихованням своїх громадянĘĊУряди країн виступають якĊ
представники народу чи агенти по управлінню охороною природногоĊ
середовищаĘĊВ Україні питаннями управління охороною природногоĊ
середовища займаються державніĖĊзаконодавчіĖĊвиконавчі і судові гілкиĊ
владиĘĊКонституцією України законодавчі функції з питань охорони природиĊ
покладені на ПарламентĖĊщо здійснює право власності на землю і її надраĖĊ
лісиĖĊводиĖĊрослинний і тваринний світ і інші природні ресурсиĖĊрозробляє йĊ
вдосконалює моніторинг окремих частин біосфериĖĊвизначає державнуĊ
екологічну політику і міжнародне співробітництво в сфері використанняĊ
ресурсів і охорони навколишнього середовищаĖĊздійснює контроль заĊ
виконанням природоохоронного законодавстваĘĊ
Прийняті такі закони
і кодекси з основних питаньĊ
природокористуванняĖĊзбереження і відтворенняĖĊа також охорони природиĘĊ
ТакĖĊуĊěģģğĊрĘĊėĊЗакон про охорону атмосферного повітряĊĒДодатокĊěěēĖĊ
УĊěģģĚĊрĘĊėĊЗемельний КодексĖĊ
УĊěģģěĊŚĘĊėĊЗакон про земельну реформуĖĊ
УĊěģģěĊрĘĊėĊЗакон про охорону навколишнього природного середовищаĖĊ
УĊěģģĜĊрĘĊėĊЗакон про охорону здоров’я народуĖĊ
УĊěģģĜĊрĘĊėĊКодекс про надра і переробку мінеральної сировиниĖĊ
УĊěģģĝĊрĘĊėĊЛісовийĖĊводнийĖĊкодекси і Закон про охоронуĖĊ
використання і відтворення тваринного світуĘĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ěĜĊ
Урядом покладені обов’язки з охорони окремих частин біосфери наĊ
міністерства і державні комітетиĘĊ
Міністерство освіти і наукиĖĊНаціональна Академія Наук керуютьĊ
питаннями впровадження у виробництво передової техніки і технологій вĊ
галузі природокористуванняĖĊзбереження і відтворенняĖĊа також захистуĊ
природних ресурсівĘĊ
Міністерство екології і біоресурсів користується правом підвідомчогоĊ
управління і контролю за діяльністю міністерств і відомствĖĊпідприємств іĊ
організацій в сфері охорони навколишнього середовищаĘĊМіністерствоĊ
геологи й охорони надр відповідає за охорону мінерально-сировиннихĊ
ресурсівĖĊрегулює використання й охорону підземних водĘĊ
Комітет охорони здоров’я здійснює відомчий контроль за станомĊ
природного середовища з огляду охорони здоров’я громадянĘĊ
Міністерство сільського господарства здійснює відомчий контроль заĊ
дотриманням Земельного КодексуĖĊвикористанням хімічних засобів захистуĊ
рослин і мінеральних добривĘĊ
Міністерство внутрішніх справ веде нагляд за дотриманням правилĊ
охорони атмосферного повітря і водних джерел транспортним засобами іĊ
землерийною технікоюĘĊ
Комітет з водного господарства контролює дотримання вимог ВодногоĊ
КодексуĖĊвідповідає за стан охорони водних ресурсів від забрудненняĖĊ
засмічення і виснаженняĘĊ
Комітет з гідрометеорології забезпечує охорону атмосферного повітряĊ
від забрудненняĖĊпроводить фізичне спостереження за станом повітряĖĊ
водойм і поверхні ґрунтуĘĊ
Вищий нагляд за точністю й однаковимĖĊа також неухильнимĊ
дотриманням природоохоронного законодавства всіма міністерствамиĖĊ
відомствамиĖĊпідприємствами й організаціямиĖĊконтролюючими органамиĖĊ
посадовими особами і громадинами покладений на Генерального прокурораĊ
України і підлеглих йому територіальних і природоохоронних прокурорівĘĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ěĝĊ
Закон про навколишнє природне середовище встановлюєĊ
дисциплінарнуĖĊматеріальнуĖĊадміністративну її кримінальну відповідальністьĊ
за порушення природоохоронного законодавстваĖĊ заподіяння шкодиĊ
навколишньому середовищу або створення реальної загрози від йогоĊ
заподіянняĘĊ
Залучення до відповідальності не звільняє винних від відшкодуванняĊ
заподіяної шкоди навколишньому середовищуĘĊ
Ċ
ěĘĞĘĊМіжнародний підхід до екологічного менеджментуĊ
Загострення екологічної ситуації в різних частинах світу змусилоĊ
держави шукати шляхи виходу зі становищаĖĊщо склалосяĘĊУ багатьохĊ
країнах розробленіĊğƁěĚƁрічні програми поліпшення якості навколишньогоĊ
середовищаĘĊ НаприкладĖĊ Японія прийняла програму фінансуванняĊ
будівництва водоочисних спорудĖĊФРНĊėĊфедеральну програму утилізаціїĊ
відходівĖĊСШАĊėĊпрограму будівництва місцевих систем каналізації іĊ
водопостачання та інĘĊ
ПонадĊěĚĚĊкраїн світу мають державні органи управління охороноюĊ
навколишнього середовищаĘĊВ одних країнах ними є міністерства охорониĊ
середовищаĖĊв іншихĊėĊагентства з охорониĖĊу третіхĊėĊдепартаменти охорониĊ
навколишнього середовищаĘĊ
Раніше говорилосяĖĊщо екологічні проблеми носять глобальнийĊ
характер і для свого вирішення потребують об’єднання зусиль декількохĊ
державĘĊСвітове співтовариство зĊġĚėх років прийдешнього сторіччя встало наĊ
шлях спільного розгляду і здійснення заходів для практичного подоланняĊ
екологічної кризиĘĊ
Перша міжнародна нарадаĖĊприсвячена охороні природиĖĊвідбуласяĊĝĊ
ініціативи Чехословаччини в травніĊěģġěĊрĘĊЦе був симпозіум ЄвропейськоїĊ
економічної комісії ООНĘĊ
ğĊчервняĊěģġĜĊрĘĊу Стокгольмі відкрилася конференція ООН поĊ
навколишньому середовищуĖĊі ця дата вважається початком міжнародногоĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ěĞĊ
співробітництваĘĊВона пройшла під гасломĊƥЗемля тільки однаƥĘĊĜġĊсесіяĊ
Генеральної Асамблеї ООН цей день проголосила Всесвітнім днем захистуĊ
навколишнього середовищаĘĊ
По різних екологічних проблемах держави вступають у багатобічніĊ
відносиниĖĊчасто під егідою міжнародних організаційĖĊсоюзівĖĊпрограмĖĊщоĊ
входять у систему ООНĖĊа також інших неурядових організаційĘĊ
До міжнародних організаційĖĊспілок і програм відносятьсяĤĊ
Міжнародна рада наукових спілокĊĒМРНСēĖĊщо поєднує академії іĊ
наукові спілки майже всіх країнĘĊМРНС займається дослідженням космічногоĊ
просторуĖĊСвітового океануĖĊАнтарктидиĖĊрозробляє міжнародну програму зĊ
проблем навколишнього середовищаĘĊ
Науковий комітет з проблем навколишнього середовищаĊĒСКОПІēĖĊщоĊ
вивчає біохімічні циклиĖĊ токсикологію навколишнього середовищаĖĊ
займається питаннями моніторингу природного середовищаĘĊ
Програма ЮНЕСКОĊƥЛюдина і біосфераƥĊвивчає екологічні наслідкиĊ
посилення впливу діяльності людини на тропічні і субтропічні екосистемиĖĊ
лісовий ландшафт і на пасовищаĘĊ
Програма ООН по навколишньому середовищуĊĒЮНЕПēĊвивчаєĊ
проблеми охорони ґрунтів і водĖĊзахист Світового океану від забрудненьĘĊ
Всесвітня організація охорони здоров’яĊĒВĚĝēĊпроводить санітарноė
гігієнічну оцінку якості навколишнього середовищаĘĊ
Глобальна система моніторингу навколишнього середовищаĊĒГСМНСēĊ
здійснює контроль за станом навколишнього середовища через системиĊ
спеціальних станцій і мереж спостереженняĘĊ
Міжнародний союз охорони природиĊĒМСОПēĊвивчає питанняĊ
збереження і розумного використання природних ресурсівĘĊ
Всесвітня метеорологічна організаціяĊĒВМОēĊстежить за станом земноїĊ
атмосфериĘĊ
Міжнародна океанографічна комісіяĊĒМОКēĊстежить за станомĊ
Світового океануĘĊ

Ċ
Ċ
Ċ
ěğĊ
Всесвітня організація з питань освітиĖĊнауки і культуриĊĒЮНЕСКОēĊ
займається питаннями навчання і підготовки фахівців в сфері охорониĊ
природиĘĊ
Міжнародний союз студентівĊĒМССēĊу своєму складі мас групу зĊ
охорони природиĘĊВона збирає і публікує інформацію з усіх країн іĊ
континентівĘĊ
Міжнародне співробітництво спрямоване на швидке вирішенняĊ
природоохоронних проблемĖĊщо постають одночасно перед багатьмаĊ
країнамиĘĊ
Екологічна обстановка останніх десятиліть турбує не тількиĊ
господарниківĊėĊспоживачів природних ресурсівĊĖĊа й наукову громадськістьĖĊ
великих учених світуĖĊщо намагаються глибше вникнути в проблемуĖĊ
прогнозувати майбутнє природного середовища і дати науково обґрунтованіĊ
пропозиції і рекомендації з організації світового господарстваĘĊДеякі з нихĊ
опублікували свої висновки і наукові рекомендації друкомĘĊ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал