№ з/п Перелік повноважень Стан виконання у 2014 році
Pdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації24.01.2017
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Звіт про реалізацію Солом‟янською районною вмісті Києві державною адміністрацією повноважень, визначених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 Про реалізацію районними вмісті Києві державними адміністраціями окремих повноважень уроці
з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці
Додаток 1. Перелік повноважень у галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
1 Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Солом‟янського району міста Києва, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів здійснювалось шляхом реалізації повноважень, покладених на районні вмісті Києві державні адміністрації розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 Про реалізацію районними вмісті Києві державними адміністраціями окремих повноважень із змінами та доповненнями.
2 Розгляд проектів планів підприємстві організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад районів вмісті Києві або переданих до сфери управління відповідних районних вмісті Києві державних адміністрацій, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням. Уроці Солом‟янською районною вмісті Києві державною адміністрацією були затверджені фінансові плани комунальних підприємств Солом‟янського району міста Києва нарік, що передані до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації. На виконання доручення Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо необхідності подання проектів фінансових планів нарік, Солом‟янською районною вмісті Києві державною адміністрацією опрацьовані проекти фінансових планів нарік комунальних підприємств, що передані до сфери управління
Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації. Зазначені плани погоджені заступниками голови та фінансовим управлінням Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації та подані на затвердження до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації Попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємстві організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів влади пропозицій з цих питань. Протягом 2014 року Солом‟янська районна вмісті Києві державна адміністрація тісно співпрацювала з підприємствами і організаціями Солом‟янського району міста Києва. Проводився систематичний діалог міжрайонною владою та підприємствами району, відбулися засідання Ради директорів промислових та науково-дослідних підприємств
Солом‟янського району міста Києва, наради різних напрямків щодо розвитку підприємстві організацій району.

2

з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці Подання до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально- економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення. Уроці Солом‟янською районною вмісті Києві державною адміністрацією були подані до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідні показники щодо Програми економічного і соціального розвитку м. Києва нарік у розрізі Солом‟янського району міста Києва, а також протягом 2014 року подавались відповідні пропозиції щодо коригування зазначеної Програми нарік у розрізі Солом‟янського району.
5 Участь у здійсненні державної регуляторної політики на території відповідного району міста Києва в межах та у спосіб, встановлені Законом України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Протягом 2014 року Солом‟янською районною вмісті Києві державною адміністрацією регуляторні акти не приймались.
6 Статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Заданими Головного управління статистики ум. Києві на території Солом‟янського району міста Києва станом на 01.11.2013 проживає наявне населення – 359951 осіб постійне населення – 357905 осіб.
7 Внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо програм соціально- економічного та культурного розвитку міста Києва, цільових програм з інших питань самоврядування (в розрізі конкретного району. Протягом 2014 року Солом‟янською районною вмісті Києві державною адміністрацію вносились відповідні пропозиції Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо Програми економічного і соціального розвитку м. Києва нарік у розрізі
Солом‟янського району міста Києва.
Додаток 2. Перелік повноважень у галузі бюджету, фінансів і цін
1 Внесення пропозицій виконавчому органу Уроці
Солом‟янська районна вмісті Києві державна адміністрація

3

з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо проекту бюджету міста Києва в частині бюджетних призначень відповідних районів, забезпечення виконання бюджету на відповідній території району щоквартальне подання виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) письмових звітів прохід і результати виконання бюджету. вносила відповідні пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо проекту бюджету міста Києва в частині бюджетних призначень поголовному розпоряднику бюджетних коштів –
Солом‟янській районній вмісті Києві державній адміністрації забезпечила в повному обсязі виконання бюджету на території Солом‟янського району міста Києва щоквартально подавала до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) письмовий звіт прохід і результати виконання бюджету.
2 Здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету міста Києва на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності. Протягом 2014 року Солом‟янська районна вмісті Києві державна адміністрація постійно здійснювала контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету міста Києва на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.
3 Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території. Уроці Солом‟янська районна вмісті Києві державна адміністрація проводила відповідну роботу щодо сприяння здійсненню інвестиційної діяльності у
Солом‟янському районі міста Києва.
Протягом 2014 року Солом‟янською районною вмісті Києві державною адміністрацією проводилася робота над 22 інвестиційними проектами, які були захищені на засіданні постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації. З них вході опрацювання 1 інвестиційний проект було виключено з переліку
інвестиційно привабливих об‟єктів, як таких, реалізація яких неможлива. Всього за підсумками 2014 року на опрацюванні Солом‟янською районною вмісті Києві державною адміністрацією перебуває 22 інвестиційних проекта, схвалених постійно діючою конкурсною комісією по залученню інвесторів, втому числі
6 – інвестиційних проектів будівництва
15 – інвестиційних проектів реконструкції
1 – інвестиційний проект по облаштуванню об‟єкта.

4

з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці
Закінчуються підготовчі (перед конкурсні) роботи по інвестиційним проектам Реконструкція дитячого дошкільного навчального закладу за адресою вул. Гарматна,
41» та Реконструкція дошкільного навчального закладу за адресою : вул. Кудряшова, а. Крім того, 17 грудня 2014 р. проведено нараду з питань реалізації 12 інвестиційних проектів за участі КП Київське інвестиційне агентство та Соломянської районної вмісті Києві державної адміністрації. По інвестиційному об‟єкту Будівництво дошкільного навчального закладу за адресою
: вул. Кудряшова, а було розроблено та затверджено Дорожню карту для вирішення майново-правових, земельних та організаційно-підготовчих питань щодо реалізації проекту.
4 Здійснення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому порядку в управління райдержадміністрації, а також заходів та програм, передбачених законодавством та затверджених Київською міською радою відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації. Уроці Солом‟янська районна вмісті Києві державна адміністрація здійснювала фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому порядку в управління Солом‟янській районній вмісті Києві державній адміністрації, а також заходів та програм, передбачених законодавством та затверджених Київською міською радою відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.
Додаток 3. Перелік повноважень у галузі управління комунальною власністю
1 Управління майном, переданим в установленому порядку до сфери управління відповідної районної вмісті Києві державної адміністрації. Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 Про питання організації управління районами вмісті Києві, яким передано майно до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації, відділом з питань майна комунальної власності постійно здійснюється облік та закріплення майна направі господарського відання (оперативного управління) за підприємствами (установами, здійснюється контроль за ефективним його використанням. Згідно Закону України Про місцеві державні адміністрації, рішення Київської міської ради від 22.09.2011 №34/6250 Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва відділом з питань майна комунальної

5

з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці
власності підготовлено 2 розпорядження
Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації Про внесення змін до договорів оренди
- згідно Закону України Про оренду державного та комунального майна, пунктів
4.4., 4.5. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 Про питання організації управління районами вмісті Києві таз метою ефективного використання майна, яке передано до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації відділом з питань майна комунальної власності підготовлено розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від
24.06.2014 №432 Про створення комісії по перевірці цільового використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передано до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації та надається в орендне користування
- з метою підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств та установ, які передані до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації відділом з питань майна комунальної власності підготовлено розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від 01.08.2014 №519 Про питання діяльності комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств та установ. Протягом 2014 року Солом‟янською районною вмісті Києві державною адміністрацією підготовлено 7 розпоряджень з питань, що стосуються закріплення майна, яке перебуває у сфері управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації, направі господарського відання (оперативного управління) за підприємствами (установами) :
- згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.2013 №2260 Про передачу основних засобів та нематеріальних активів відділом з питань майна комунальної власності підготовлено розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від 28.02.2014 №131 Про передачу та закріплення направі оперативного управління основних засобів та нематеріальних активів
- згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

6

з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці
міської державної адміністрації) від 26.03.2014 №301 Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва основних засобів та інших нематеріальних активів відділом з питань майна комунальної власності підготовлено розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від 22.05.2014 №345 Про передачу та закріплення направі оперативного управління основних засобів та інших нематеріальних активів, які передані до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації
- згідно підпунктів 4.4., 4.5. пункту 4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 Про питання організації управління районами вмісті Києві таз метою ефективного використання майна, яке передано до сфери управління
Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації відділом з питань майна комунальної власності підготовлено розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від 22.05.2014 №346 Про передачу та закріплення направі оперативного управління майна, яке передано до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації відповідно до якого майно, яке знаходилось в оперативному управлінні Клубного закладу Будинок культури Жуляни закріплено за управлінням осіти
Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації
- відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, підпунктів 4.4., 4.5. пункту 4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 Про питання організації управління районами вмісті Києві підготовлено розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від 28.05.2014 №359 Про передачу та закріплення направі господарського відання майна, яке передано до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації відповідно до якого майно комунального підприємства «Солом‟янкабудінвест»
Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації по акту передано на тимчасове зберігання комунальному підприємству
«Солом‟янка-сервіс»
Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації
- відповідно до статей 24, 137 Господарського кодексу України, підпунктів 4.4.,

7

з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці. пункту 4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 Про питання організації управління районами вмісті Києві з метою ефективного використання майна підготовлено розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від 01.07.2014 №463 Про передачу майна(транспортного засобу, яке перебуває в оперативному управлінні Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення
Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації
- згідно підпунктів 4.4., 4.5. пункту 4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 Про питання організації управління районами вмісті Києві підготовлено розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від
28.08.2014 №571 Про передачу та закріплення направі оперативного управління майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передано до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації
- на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської
державної адміністрації) від 28.08.2014 №954 Про передачу будівель до сфери управління районних вмісті Києві державних адміністрацій, згідно підпунктів 4.4., 4.5. пункту 4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 Про питання організації управління районами вмісті Києві відділом з питань майна комунальної власності підготовлено розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від 27.11.2014 №808 Про закріплення направі оперативного управління за управлінням освіти Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації нежилих будівель, які передані до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації. Відділом з питань майна комунальної власності постійно надаються пропозиції до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо списання майна, яке непридатне для подальшого використання підприємствами (установами, згідно з Порядком списання основних засобів з балансів підприємств, установ та

8

з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці
організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 №816/3391 з врахуванням рішення Київської міської ради від 31.07.2014 №33/33 Про заходи щодо посилення фінансової дисципліни та економії бюджетних коштів в умовах фінансово-економічної кризи уроці. На виконання розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від 26.11.2014 №802 Про проведення суцільної інвентаризації майна, яке передано до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації проводиться станом на 31.12.2014 суцільна інвентаризація майна, яке передано до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації та закріплено направі господарського відання, оперативного управління за комунальними підприємствами та установами відповідно. Відповідно до статей 24, 136 Господарського кодексу України, Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, рішення Київської міської ради від
15.12.2011 №844/7080 Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об‟єктів соціальної інфраструктури, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.10.2014 №1207 Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва ігрових та спортивних майданчиків відділом з питань майна комунальної власності Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації підготовлено розпорядження від 09.12.2014 №855 Про передачу та закріплення направі господарського відання ігрових та спортивних майданчиків, які передані до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації. Відповідно до рішення Київської міської ради від 19.07.2005 №821/3396 Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва Солом‟янська районна вмісті Києві державна адміністрація щоквартально контролює надходження до бюджету м.Києва відрахування

9

з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці
відсотків від обсягу чистого прибутку. На розпорядження Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації від 28.03.2014 №194 Про затвердження Плану заходів з реалізації Програми економічного і соціального розвитку м.Києва нарік у Солом‟янському районі м.Києва» відділ з питань майна комунальної власності щоквартально надає Звіт прохід виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва по основним показникам. До бюджету м.Києва станом на 01.01.2015 року за використання майна, яке передано до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації, надійшло 4392,2 тис.грн. (за 2013 – 7975,3 тис.грн.), утому числі :
- від оренди цілісних майнових комплексів – 1908,2 тис.грн. (за 2013 рік – 3468,6 тис.грн.);
- 50% (25%) від оренди нежилих приміщень – 2483,9 тис.грн. (за 2013 рік – 4506,7 тис.грн.);
- податок на прибуток – 343,7 тис.грн. ( за 2013 рік – 389,7 тис.грн.);
- відрахування частини чистого прибутку – 257,1 тис.грн.(за 2013 рік – 491,5 тис.грн.).
04 квітня 2014 року у Солом‟янській районній вмісті Києві державній адміністрації проведено засідання балансової комісії з питання Про результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та установ, які передані до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації, за 2013 рік за участю представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - провідного спеціаліста відділу звітності комунальних підприємств Департаменту комунальної власності м.Києва Антонова ВВ, провідного економіста Департаменту економіки та інвестицій Шиндіної А.К. та головного спеціаліста Департаменту житлово- комунальної інфраструктури Риженко І.В.
08 серпня 2014 року у Солом‟янській районній вмісті Києві державній адміністрації проведено засідання балансової комісії з питання Про результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та установ, які передані до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації, за І півріччя 2014 року за участю представників виконавчого органу

10

з/п
Перелік повноважень
Стан виконання уроці
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - провідного спеціаліста відділу звітності комунальних підприємств Департаменту комунальної власності м.Києва Антонова ВВ. та головного економіста Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Ічкаленко Ю.Ю. Протокольні доручення, напрацьовані під час засідань балансових комісій направлені до Департаменту комунальної власності м. Києва та комунальним підприємствам (установам) для виконання та усунення виявлених недоліків у роботі. Балансову комісію по розгляду показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Солом‟янського району м.Києва, майно яких передано до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації, за підсумками роботи 2014 року буде проведено у березні місяці 2015 року. Станом на 01.01.2015 площа нежилих приміщень комунальної власності міста, які передані до сфери управління Солом‟янської районної вмісті Києві державної адміністрації, що знаходиться на балансі підприємств та установ складає 533,56 тис.кв.м, утому числі у господарському віданні перебуває – 106,6 тис.кв.м ; в оперативному управлінні – 427 тис.кв.м . Площа, яка підлягає передачі в орендне користування становить 82,33 тис.кв.м., з них було надано в оренду 72,61 тис.кв.м утому числі
23,59 тис.кв.м - площа на яку нараховується орендна плата в повному обсязі
- 49,02 тис.кв.м - площа надана в орендне користування бюджетним установам, які сплачують кошти за використання приміщень в межах суми витратна утримання приміщень або
1 грн. нарік. На 01.01.2015 діє 466 договори оренди нежилих приміщень, що на 7,3 відсотка або на 23 договір менше ніжна. Середній розмір орендної плати за 1 кв.м. нежилої площі становить 56,58 грн, що на 0,,92 відсотка або на 4,75 грн більше ніж за відповідний період минулого року. Надійшло коштів за оренду нежитлових приміщень району – 20123,67 тис.грн, що на 1,3 відсотка або на 5551,74 тис.грн більше ніж за 2014 рік. Загальна заборгованість з орендної плати і плати за комунальні послуги, у

11


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал