102 формування професійно-значущих якостей особистості майбутнього вчителяСкачати 31.18 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.01.2017
Розмір31.18 Kb.

102
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Проць НІ. (Львів)
Сьогодні сучасне суспільство потребує не вузьких спеціалістів – носіїв окремих виробничих функцій, а всебічно розвинених соціально активних особистостей, які мають фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню культуру. Не дивлячись нате, що для будь-якого кваліфікованого спеціаліста необхідні глибокі знання, для педагогічної діяльності вчителя особливо важливі професійно-значущі особистісні якості. Становлення вчителя – це в першу чергу формування його як особистості і лише потім – як професійного працівника, що володіє спеціальними знаннями в певній галузі педагогічної діяльності. Не залишає сумнівів те, що успішність професійної підготовки у вузі залежить від професійно-значущих особистісних якостей, а недостатній їх розвиток у певної групи студентів є причиною недостатньої професійної успішності. Адже особистісні якості, дозволяючи передбачати характер взаємодії між особистістю і педагогічною професією, формуються ще в шкільні роки. Завдання довузівського етапу – виявити учнів зі здібностями до педагогічної праці, з вираженими професійно значущими особистісними якостями.
При визначенні професійної здатності вчителя можна враховувати такі три моменти
1. наявність спеціальних задатків (вибіркової установки) до обраної педагогічної професії
2. наявність спеціальних (педагогічних) здібностей, котрі б полегшували засвоєння педагогічних знань і навичок роботи
3. наявність здібностей до пошуку свого інтерперсонального середовища, які б полегшували реалізацію власного природного потенціалу.
Ю.Н. Калютін виділяє три групи особистісних якостей, котрі мають для педагога професійну значимість розвиток у педагога емпатії, тобто здатності розуміти внутрішній світ іншої людини і проникати в його почуття, співпереживати їм здатність до активного впливу на учня – динамізм особистості, який проявляється в ініціативі, гнучкості, різноманітті впливів і в можливості педагога ловити зміни ситуації і продумувати в зв’язку з ними необхідну стратегію педагогічних впливів в протилежність динамізму і вмінню володіти іншими, педагог повинен володіти високорозвиненою здатністю володіти собою. В професійній діяльності майбутнього вчителя величезну роль відіграє і загальне самопочуття його особистості, яке визначається “Я-концепцією”.
“Я-концепція” – це дидактична система уявлень інтелектуальних та інших якостей, особиста самооцінка, а також суб’єктивне сприйняття зовнішніх факторів. Які ж особливості Я-концепції ефективного вчителя Такий вчитель, заданими Дж. Лембо, володіє почуттям впевненості в собі, вважає себе здатним справлятися з життєвими труднощами, нездатний сприймати себе як невдаху, відчуває, що потрібен іншим людям, що вони його сприймають, а його здібності, цінності і судження значимі в очах оточуючих. Іншими словами, він володіє високою самооцінкою.
В сучасній американській педагогіці існує спеціальний термін ефективні вчителі. Їх відрізняє унікальна комбінація особистих якостей, які виступають як суб’єктивні передумови професіоналізму в педагогічній роботі для таких вчителів внутрішня, психологічна сторона справи важніша зовнішньої спочатку він прагне зрозуміти точку зору іншої людини, а потім вже діяти на базі цього розуміння люди і їх реакції являються для нього більш значущими, ніж речі і формальні ситуації він довіряє людям і вважає їх здатними вирішувати, причому зовсім адекватно, свої життєві проблеми, чекає від них появу дружелюбства, а не ворожості людина для нього -завжди особистість, наділена гідністю. Професор Колумбійського університету М.Грінк висловив свої неординарні судження про професію вчителя Вчитель, або майбутній вчитель повинен так чи інакше визнати, що ефективність його діяльності, які оригі-

103
нальність його людського прояву, залежить від особистісної залученості. Він повинен визнати, що не може існувати вдвох сферах – професійній і особистому житті. Якщо він обрав для себе професію вчителя, то вона повинна стати його головною справою, засобом створення свого Я Тут, безпечно, мова йде про ідеального вчителя [2, 78].
В.Я. Пилиповський пропонує слідуючі типові риси, які повинні бути притаманні майбутньому вчителю як професіоналу істинні професіонали культивують теплі, емоційно забарвлені взаємовідносини з учнями при яких бито не було несприятливих обставинах володіють ситуацією, уміючи за допомогою гумору, розрядити обставини, які загрожують неприємними наслідками свій предмет викладають з ентузіазмом і фантазією – завжди зібрано, цілеспрямовано, виключаючи непродуктивну трату часу на уроці професійно діючі вчителі послідовні в своїх вимогах, справедливі, ставляться до учнів поважно і рівно. Отже, для того, щоб професійно проходив процес формування фахівця, необхідно студенту і викладачу звертатись до цілі своєї діяльності. Для розкриття цілі треба розробити перелік якостей майбутнього педагога, які слід формувати зароки перебування студента в вузі. Так виникає проблема моделі спеціаліста, однак, її побудову і використання ускладнюють соціальні складові, втому числі і педагогічні процеси, їх залежність від числа змінних, відтворюючих зовнішні умови і стан свідомості людей [2, 183]. Література.
Болотін Ю.П., Окса ММ. Лекції з історії педагогіки України. – Мелітополь с.
2.
Окса ММ. Вивчення дисциплін загальнопедагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України (1917-1991 рр.) – К, 1997. – 316 с. 5 3. Вища школа на шляху оновлення. - Лівів Світ, 1992.
ВАЛЕОЛОГІЧНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО САМОПІЗНАННЯ І
САМОУДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Рибалка О.Я. (Полтава)
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки поряд з проблемами впровадження інноваційних технологій, методів та форм організації професійної підготовки фахівців у ВНЗ, надзвичайно важливим завданням освітив Україні є формування психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я підростаючого покоління. Це завдання є одним із головних, передбачених Національною програмою Освіта (Україна ХХІ століття, Національною програмою Діти України, цільовою комплексною програмою Фізичне виховання здоров’я нації, Державною програмою Вчитель, Національною програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Взятий сьогодні курс на гуманізацію освіти має привести до зближення природничо-наукового та гуманітарного знання. У зв’язку з цим необхідне формування в студентів особливого ставлення до навколишнього світу, до самого себе, до своєї діяльності, до здоров’я. Для розуміння методологічних основ здоров’я, здорового способу життя важливо розглядати його у таких співвідношеннях здоров’я – здоровий спосіб життя – культура здоров’я. В концепції безпреривної валеологічної освіти і виховання запропоновано впровадження системи знань про збереження і зміцнення духовного, психічного і фізичного здоров’я та формуванні у студентів стійкої мотивації на потребу в здоров’ї та здоровому способі життя. Тому, що тільки здорова людина може творчо реалізувати себе, в професійній діяльності, в суспільстві, створити щасливу сім’ю і народити здорових дітей. Відомо, що в процесі навчальної діяльності здійснюється засвоєнняПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка