2. Поради батькам «У сім'ї росте маленький помічник»
Скачати 66.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.02.2017
Розмір66.39 Kb.

2. Поради батькам
«У сім'ї росте маленький помічник
З перших днів від народження дитини батьки виношують сподівання, що вона виросте гармонійною особистістю, успішним спеціалістом, продовжить їх справу чи реалізує здібності і вміння у самостійно обраній сфері діяльності. Намагаючись виховати її цілеспрямованою, працелюбною, здатною долати труднощі на шляху домети, вони покладають сподівання і на досвід дошкільних установ. Трудове виховання можна розглядати як один із засобів розвитку духовності. Почнемо з того, що, за С.Гончаренком, трудове виховання здійснюється багатьма шляхами у процесі вивчення загальноосвітніх предметів гуманітарного й природничо-математичного циклів, на уроках трудового навчання, у процесі самообслуговування, у позакласній та позашкільній роботі, у родині. На заняттях з трудового навчання в ДНЗ діти не тільки отримують початкові знання з видів праці, ай опановують доступні їм практичні прийоми. Крім того, здійснюється виховання таких якостей особистості, як працьовитість, наполегливість, взаємодопомога, уміння працювати в колективі. Не слід залишати поза увагою і досвід української етнопедагогіки щодо прищеплення любові до праці, виховання трудових навичок у родині. Як відомо, господарське виховання в народній педагогіці носило свідомий характері зводилося до привчання дітей з річного віку до праці. Дорослі залучали дітей до різних видів трудової діяльності навіть тоді, коли без їхньої допомоги можна було б обійтися. Батьки плекали в малечі усвідомлення того, що землю прикрашає сонце, а людину — праця, діло майстра величає, щоб людиною стати, треба працювати. Щоб певним чином скоординувати цілі трудового виховання всім ї та школі, ми запропонували батькам відповісти на запитання з метою визначення стану привчання дітей до праці всім ях.

Опитувальник був такого змісту.
1.

Скільки дітей у Вашій сім’ї? (Вкажіть вікі стать дітей)
2.
Чи живуть разом із Вами старші члени родини З якого віку Ви привчаєте дітей до праці Як саме Чи мають Ваші діти постійні доручення всім ї Які Чи поділяєте Ви для дітей роботу на чоловічу й жіночу З якої причини Чи хотілося б Вам, щоб Ваші діти самостійно виконували доручені завдання Які форми спільної праці з дітьми практикуєте всім ї Яким видом ручної праці займаються Ваші діти Які трудові традиції є у Вашій сім'ї? Проаналізувавши анкетні дані, ми помітили цікаву тенденцію. Найбільш результативно використовуються засоби етнопедагогіки в тих сім'ях, де живуть старші члени родини. Там, де відсутня наступність поколінь, народні традиції у вихованні дітей застосовуються на низькому рівні. У 57 % сімей до хатньої та господарської роботи дітей привчають щез дошкільного віку. Такий результат пояснюється тим, що нашими респондентами були батьки, які проживають у сільській місцевості. Переважно спільними формами праці є робота нагороді, на подвір'ї, у саду, догляд за домашньою птицею, худобою. Проте постійні доручення мають тільки діти у 23 % сімей. Як бачимо, у переважної частини опитаних сімей у домашньому виховному процесі відсутні принципи систематичності, погодженості дій та послідовності. На запитання, чи займаються діти ручною працею, ствердно відповіли тільки 36 % респондентів. У цих сім'ях діти у вільний час займаються вишивкою, в'язанням, лозоплетінням та іншими видами ручної праці. Такий показник пов'язаний також із сучасними умовами життя. Традиція передачі професії від батька до сина практично відсутня, а якщо й є в окремих
сім'ях, то це стосується сучасних спеціальностей, які жодним чином не пов'язані з ремеслами. Враховуючи пропозиції батьків, ми розробили навчально-тематичний план роботи клубу Батьківська світлиця. Діяльність клубу спрямована на надання батькам необхідної інформації щодо виховання дітей засобами етнопедагогіки, раннього залучення їх до трудового життя сім'ї, на розширення практичних навичок батьків у вихованні самостійності та працьовитості.
Робота з батьками організовувалася у таких формах

систематичні зустрічі з усіма батьками (колективна форма групові заняття з окремими підгрупами батьків (групова форма індивідуальне спілкування з батьками (індивідуальна форма організація практичної діяльності сім'ї у вихованні дітей.
Тематика зустрічей в дитсадку була наступною Як виховати працелюбність. Праця молодших дошкільнят усім ї. Недоліки і прорахунки батьків у привчанні дітей до праці та шляхи їх подолання. Значення особистого прикладу батьків. Роль праці, побутової культури та декоративно-ужиткового мистецтва встановленні особистості дошкільника. На першій зустрічі з батьками ми звернулися до них із таким вступним словом
— Праця — великий творець людської особистості, справжнього духовного багатства, моральної чистоти. Видатний педагог А.С.Макаренко розробив цілу систему трудового виховання всім ї. Він вважав що особливо важливою умовою для цього є участь дитини в господарських справах. У праці виховується чесність, дбайливість,
колективізм, дитина привчається рахуватися з інтересами інших людей. Праця розвиває відповідальність, уміння розпоряджатися своїм часом і планувати свою роботу, привчає поважати буденну, хоч і не завжди цікаву, але необхідну домашню роботу, цінувати й поважати працю старших. Антон Семенович радив батькам дотримуватися певних принципів трудового виховання Трудове виховання всім ї повинно передбачати підготовку повноцінного громадянина, здатного брати участь у суспільній праці. Праця всім ї неповинна бути важкою, примусовою. Вона має бути творчою. Виховання працелюбства у дітей потрібно поєднувати з моральним вихованням, з гуманним ставленням до людей. У трудовому вихованні дітей слід виходити з того, що в праці дитина розвивається не тільки фізично, ай духовно. Велику увагу трудовому навчанню дітей приділяв і В.О.Сухомлинський. Трудове виховання, — зазначав вінце, образно кажучи, гармонія трьох понять треба, важко, прекрасно. Працю дитини видатний педагог розглядав у нерозривній єдності з вихованням високих моральних почуттів до батьків та інших дорослих людей. І якщо батьки хочуть, щоб їхні діти виростали справжніми людьми, вони повинні забути про легке безтурботне дитинство для них. Життя дітей немислиме без праці, без фізичної і духовної напруги. Життя тисячу разів переконувало мене втому, що справжнє щастя дістається тому, хто починає своє трудове життя одночасно з початком навчання у школі. Негру в працю, а саме справжнє трудове життя.
Всі ви, батьки, прагнете до того, щоб ваша дитина зростала працелюбною, доброю. Як цього досягти Наці та інші запитаннями спробуємо знайти відповіді разом. Велику зацікавленість викликали не тільки лекційні, ай дискусійні, семінарські заняття, обговорення педагогічних ситуацій, виступи досвідчених батьків, оформлення класних кімнат виставкою дитячих та родинних робіт, що розкривали інтереси і вподобання сімей. Для узагальнення та підсумку ми пропонували батькам пам'ятки з виховання працьовитості. Щодня привчайте дитину до праці. Доберіть їй посильні трудові доручення і терпляче домагайтесь їх виконання. Радійте успіхам дитини, заохочуйте її трудові починання. Нехай вас не дратують невдачі. Навчіть малюка, як треба робити правильно. Ніколи не карайте дітей працею. Виховуйте працелюбність і повагу до праці інших особистим прикладом, намагайтеся робити так, щоб у вас слово не розходилося з ділом.

Обов'язково розповідайте дітям про свою виробничу і громадську діяльність, про працю ваших знайомих, яких вони знають. Не залишайте поза увагою розповідь сина чи доньки про шкільні справи. Вислуховуйте їх до кінця. Сприяйте участі дитини в трудових справах, які проводяться у класі, школі. Намагайтеся самі надавати класу й школі посильну допомогу. Це позитивно впливатиме на дитину. Метою наступного заняття — Роль праці, побутової культури та декоративно-ужиткового мистецтва установленні особистості молодшого школяра — було розширення знань батьків про способи формування трудових умінь та навичок дітей старшого дошкільного віку, збагачення уявлень про види
декоративно-ужиткового мистецтва, виховання у дітей дбайливого ставлення до виробів народних ремесел. На занятті розглядалися такі питання Українська етнопедагогіка про виховання любові до праці. Вплив народних ремесел українського декоративно-ужиткового мистецтва на розвиток і виховання школярів. Особливу увагу батьків ми звернули на поступове формування у дітей відповідних знань, умінь та навичок, починаючи із праці з самообслуговування і закінчуючи господарсько-побутовою працею. Підкреслили й значення спільної праці батьків та дітей, навели приклади методів та прийомів виховання, порадили батькам привчати школярів до праці в природі (догляд за рослинами й домашніми тваринами. Таким чином діти не тільки оволодіють трудовими знаннями та вміннями — у них виховуватиметься любов дорідного краю, духовність.
Декоративно-ужиткове мистецтво виникло в далекому минулому й було пов'язане із виготовленням необхідних у побуті предметів посуду, одягу, прикрас. Це важлива частина народної художньої творчості, засіб виховання української етнопедагогіки, ланка, що з'єднує історію та сучасність. Залучення дітей до виготовлення предметів декоративно-ужиткового мистецтва не тільки підвищує ефективність процесу праці, ай вчить їх дбайливо ставитися до художніх цінностей усіх народів, спонукає до продовження кращих традицій народного мистецтва. Уході занять ми ознайомили батьків з народними ремеслами, поширеними в нашому регіоні. Народні ремесла надзвичайно різноманітні та багатогранні, вони свідчать про високу культуру етносу й прагнення людини до краси. Опанування народними ремеслами розвиває самостійність, увагу, уяву, пам'ять, творчі здібності, формує нові нахили й знання, здібності до емоційного сприймання творів чи виробів мистецтва, розвиває духовні почуття та стани.
На практичних заняттях батьки отримали інструкцію з окремих видів української вишивки та виготовлення іграшок, які вони могли зробити разом із дітьми вдома. Варто зазначити, що метою української етнопедагогіки завжди було плекання здорової, доброї, розумної та працьовитої особистості, головним критерієм вихованості якої слугували повсякденна поведінка та діяльність.
Основні завдання у трудовому вихованні
Цих завдань притримуються дошкільні заклади, які визначені Базовою програмою для молодших дошкільників у контексті трудового виховання, дуже чіткі
* розвивальні:
- формувати бажання, якісно виконувати доручення
* виховні:
- виховувати культуру практичної діяльності
- виховувати почуття порядку
- заохочувати упорядкування найближчого предметного середовища
* навчальні:
- збагачувати уявлення про рукотворний світ, діяльність дорослих
- формувати вміння діяти разом. Коли батьки будуть співпрацювати з дитячим садочком і дотримуватись тих же завдань у вихованні трудової діяльності, то це і буде запорукою успіху. Основною формою організації праці дітей молодшого дошкільного вікує доручення. Дорослий спрямовує доручення, які дає дитині через упорядкування свого оточення, збагачуючи знання про діяльність людей, а для молодшого дошкільника це його батьки, родичі (шановні батьки, радимо вам розповідати про свою роботу. Поряд з дорученням у молодшому дошкільному віці використовують такі форми організації праці, як колективна праця, і батьки вовинні залучати дітей до
праці, коли працює вся сім’я (нагороді, присадібній ділянці, а наприкінці молодшого дошкільного віку – залучають дітей до чергування.
Фізичний розвиток
Функціональні можливості дітей, у порівнянні з раннім віком, підвищується зростає працездатність, удосконалюється координація рухів. Це виявляється втому, що діти стають дедалі самостійнішими, зокрема, у такому виді праці, як самообслуговування. Крім того, саме у цей віковий період діти оволодівають початковими формами трудової діяльномті, як-от:
- виконання доручень
- чергування Молодші дошкільники охоче займаються такими видами праці, як
- самообслуговування
- побутова праця
- праця у природі. З допомогою дорослого молодші дошкільники навчаються
- користуватися поліфункціональними предметами, удосконалювати способи дії з ними
- діяти разом з однолітками
- долати труднощі
Сама трудова діяльність має бути доступною, цікавою та мотивованою діти мають розуміти, що і для чого вони роблять.
Дорослі мають подбати про запобігання травматизму дітей і пам’ятати, що під час праці дітей необхідно бути поряд з ними.
Спільна діяльність з дорослими, батьками – найліпший метод виховання і додатковий стимул розвитку дітей.
Посильна праця активізує фізичні сили і розумову діяльність дітей, приносить їм радість, дає змогу відчувати себе значучими і компетентними.

У процесі трудової діяльності відбувається формування таких моральних якостей, як відповідальність, турботливість, працьовитість, вдячність. Григорій Сковорода вважав вдячність основною моральною рисою. Уміти бути вдячним іншому за фізичну працю, які за труд душі – висока моральна риса, що свідчить про виховансть особи.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал