9 клас (35 год) № уроку Дата Тема, зміст уроку Примітки
Скачати 69.56 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір69.56 Kb.

18
Історія України/всесвітня історія
¹ 27 (715), липень, 2011
Електронна адреса редакції: history@1veresnya.com.ua; 1veresnya.History@gmail.com
9 КЛАС
(35 год)
уроку Дата
Тема, зміст уроку
Примітки
(1 год)
1 (1)
Вступ. Ознайомлення учнів: із завданнями та структурою курсу, побу- довою підручника, додатковою навчальною літературою та електронни- ми ресурсами.
Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст. Періодизація Нової історії. Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, утвердження парламентаризму, розвитку духовної сфери суспільства
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця:
характеризує основні особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.;
аналізує роль технічного прогресу;
визначає основні зміни в політичному житті, напрями політичної еволюції провідних держав світу, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їхньому мисленні
Тема 1. Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст.
Європа в період наполеонівських війн (5 год)
2 (2)
Французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст. Доба Просвітництва
3 (3)
Причини та початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина. Конституція 1791 р. Встановлення республіки. Якобінська диктатура
4 (4)
Термідоріанська реакція. Франція за Директорії. Наполеон Бонапарт
5 (5)
Франція в період Консульства та Імперії. Кодекси Наполеона
6 (6)
Війни Наполеона. Континентальна блокада. Російський похід На- полеона. Битви під Лейпцигом і Ватерлоо. «100 днів» Наполеона.
Територіальні зміни внаслідок Віденського конгресу. Утворення Свя- щенного союзу
7 (7)
Узагальнення
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця:
визначає основні риси кризи феодально-абсолютистської системи у Франції наприкінці ХVІІІ ст., причини Французької революції;
характеризує діяльність Установчих і Законодавчих зборів, наслідки повалення монархії, погля- ди жирондистів і монтаньярів, соціально-економічну політику якобінців, суспільно-політичне життя
Франції після термідоріанського перевороту;
дає оцінку якобінській диктатурі, політиці Директорії;
аналізує життя французів часів Консульства й Імперії, характер наполеонівських війн, їх вплив на життя і долю народів Європи;
пояснює суть політики континентальної блокади, причини краху наполеонівської імперії, характер, спрямованість і наслідки рішень Віденського конгресу;
характеризує видатних особистостей цього періоду: Вольтера, Монтеск’є, Руссо, Дідро, Мірабо,
Сійєса, Лафайєта, Дантона, Робесп’єра, Наполеона Бонапарта;
показує на карті кордони країн Європи наприкінці ХVІІІ—на початку ХІХ ст., напрямки походів
Наполеона, місця основних битв, територiальний перерозподіл Європи за рішенням Віденського конгресу;
тлумачить, співвідносить і застосовує поняття: революція, права і свободи громадянина, інтервенція,
реформа, Гора і Жиронда, якобінці, термідоріанці, Директорія, консулат, Перша імперія, кодекси Напо-
леона, континентальна блокада, «100 днів», «Священний союз»
Тема 2. Європа та Америка в першій половині XIX ст. (5 год)
8 (19)
Політичне становище в Європі після Віденського конгресу. Національний
і революційний рухи в Європі у 20—30-х рр. ХІХ ст.
9 (20)
Велика Британія у першій половині ХІХ ст. Перша парламентська ре- форма та її наслідки. Чартизм. Перехід Англії до політики вільної торгівлі

19
Історія України/всесвітня історія
¹ 27 (715), липень, 2011
Електронна адреса редакції: history@1veresnya.com.ua; 1veresnya.History@gmail.com
№ уроку Дата
Тема, зміст уроку
Примітки
10 (21)
Франція у період Реставрації. Липнева революція та липнева монархія.
Політична роздробленість Німеччини. Втрата Австрією своїх позицій і посилення Пруссії
11 (22)
Суспільно-політичні течії та рухи в Росії. Повстання декабристів
12 (23)
Суспільно-політична думка Європи. «Весна народів». Революція 1848—
1849 рр. у Франції. Друга Республіка. Бонапартистський переворот
1851 р. і встановлення Другої імперії. Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії. Причини поразок і наслідки революцій 1848—1849 рр. Утворення незалежних держав у Латинській
Америці
13 (24)
Узагальнення
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця:
характеризує політичне становище в Європі після Віденського конгресу, основні риси економічного, політичного та суспільного життя країн Європи в 1815—1847 рр., причини й наслідки парламентської реформи в Англії, чартистського руху, переходу Британії до політики вільної торгівлі, розвиток національно-визвольного та революційного руху в Європі; національну політику в Австрійській імперії;
відстежує політичний розвиток Франції та Німеччини в 20—40-х роках ХІХ ст., наслідки політики національного гноблення в Австрійській імперії;
аналізує суспільно-політичні рухи в країнах Східної та Західної Європи, причини революцій 1848—
1849 рр.;
розкриває особливості, характер, хід, причини поразок і наслідки революцій в європейських країнах у 1848—1849 рр.;
показує на карті країни Європи в першій половині ХІХ ст., утворення незалежних держав у Латинській
Америці, революційні та національно-визвольні рухи;
характеризує визначних особистостей цього періоду: королеву Вікторію, Луї Філіппа, О. Герцена,
Луї Наполеона Бонапарта;
тлумачить, співвідносить і застосовує поняття: клерикалізм, політична реакція, національно-визвольний
рух, чартизм, політика, політика вільної торгівлі, реставрація, слов’янофіли, західники, національне
відродження, «Весна народів»
Тема 3. Європа й Америка у добу об’єднання та модернізації суспільства (4 год)
14 (39)
Боротьба Пруссії й Австрії за переважання в Німеччині. Об’єднання
Німеччини в 1871 р. Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію
15 (40)
Політична роздробленість Італії, піднесення П’ємонту. Два напрям- ки боротьби за об’єднання Італії. Утворення Італійського королівства.
Об’єднання Італії
16 (41)
Вікторіанська Британія. Англія — «майстерня світу». Утвердження лібералізму. Формування ліберальної та консервативної партій. Ірландське питання. Зовнішня політика Англії
17 (42)
США в першій половині ХІХ ст. Особливості соціально-економічного розвитку. Доктрина Монро та її реалізація. Громадянська війна 1861—
1865 рр. Реконструкція Півдня
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця:
характеризує процес і наслідки політичного об’єднання Німеччини та Італії, перетворення
Австрійської імперії на дуалістичну монархію;
аналізує два шляхи ринкової революції США, територіальну експансію США на американському континенті, причини, хід і наслідки Громадянської війни;
пояснює причини та наслідки перетворення Англії на провідну економічну державу світу;
описує колоніальні загарбання Англії в ХІХ ст., визначає суть політики «блискучої ізоляції»;
показує на карті країни Європи у середині ХІХ ст., колоніальні загарбання Англії, об’єднання
Німеччини та Італії, хід Громадянської війни в США;
характеризує видатних особистостей цього періоду: фон Бісмарка, Мадзіні, Кавура, Гарібальді,
Лінкольна;
тлумачить, співвідносить і застосовує поняття: конституційний конфлікт, Північнонімецький Союз,
лібералізм, ідеологія, політика, консерватизм, колонія, метрополія, аболіціонізм, плантаційне господарство,
ринкова економіка, федерація, конфедерація, громадянська війна, афроамериканці, реконструкція Півдня

20
Історія України/всесвітня історія
¹ 27 (715), липень, 2011
Електронна адреса редакції: history@1veresnya.com.ua; 1veresnya.History@gmail.com
№ уроку Дата
Тема, зміст уроку
Примітки
Тема 4. Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу (7 год)
18 (43)
Формування індустріального суспільства в провідних державах Європи та в США. Науково-технічна революція кінця ХІХ ст. та її наслідки. Виник- нення великих корпорацій і фінансово-промислових груп. Монополізація економіки. Нові класи та суспільні верстви. Соціалізм. Марксизм. Пер- ший і Другий інтернаціонали. Міграційні рухи. Утвердження демократії та громадянського рівноправ’я. Зростання ролі держави в суспільно- економічному житті
19 (44)
Криза Другої імперії у Франції. Франко-нiмецька війна 1870—1871 рр. та
її наслідки. Паризька комуна. Становлення Третьої Республіки. Політичні кризи 80—90-х років. Формування французької колоніальної імперії
20 (45)
Німеччина в 1871—1900 рр. Конституція 1871 р. Внутрішня та зовнішня політика О. фон Бісмарка. Німецька соціал-демократія. Перехід
Німеччини до світової політики
21 (46)
Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Втрата Англією промисло- вого лідерства. Внутрішнє становище. Ірландське питання. Криза кла- сичного лібералізму. Тред-юніони
22 (47)
США в 1877—1900-х рр. Економічне піднесення країни, зростання впли- ву великих корпорацій. Політичне життя, становлення антимонополь- ного законодавства. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні. Робітничий рух
23 (48)
Модернізація Російської імперії. Скасування кріпосного права. Зовнішня та колоніальна політика Російської імперії. Реформи Олександра ІІ та їх наслідки. Росія в пореформений період. Особливості економічного роз- витку. Формування нової соціальної структури. Внутрішнє становище в країні. Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії
24 (49)
Доба Мейдзі в Японії. Крах політики самоізоляції. Реформування економічного та суспільно-політичного життя. Економічне зростання країни
25 (50)
Узагальнення (теми 3 і 4)
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця:
характеризує процес завершення формування індустріального суспільства в провідних державах
Європи та США, науково-технічну революцію кінця ХІХ ст. та її наслідки, виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп, монополізацію економіки, нові класи та суспільні вер- стви, міграційні рухи, утвердження демократії та громадянського рівноправ’я, зростання ролі держа- ви в суспільному й економічному житті;
висвітлює основні напрямки соціально-економічного та політичного розвитку провідних держав світу в останній третині ХІХ ст., головні події життя, проблеми внутрішньої та зовнішньої політики;
пояснює причини посилення нерівномірності економічного та політичного розвитку європейських країн і США та наслідки цього явища;
аналізує причини, перебіг і наслідки модернізації Росії та Японії, реформи 60—70-х рр. ХІХ ст. у
Російській імперії та реформи Мейдзі в Японії;
показує на карті країни світу в останній третині ХІХ ст., основні індустріальні центри Європи та
США, хід франко-німецької війни;
характеризує видатних особистостей цього періоду: Тьєра, Клемансо, Гладстона, Дізраелі, Олек- сандра ІІ;
тлумачить, співвідносить і застосовує поняття: індустріальне суспільство, науково-технічна революція,
корпорація, монополія, капіталізм, інвестиції, міграція, демократія, світова політика, тред-юніон,
двопартійна система, антимонопольне законодавство, расова політика, сегрегація, міжнародний робітничий
рух, Комінтерн, суфражизм, модернізація, реформа, народництво, тероризм, соціал-демократія, доба Мейдзі
Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імперій.
Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст. (4 год)
26 (68)
Завершення територіального поділу світу. Колоніальна політика на Сході та в Африці. Суперечливість наслідків колоніального панування. Зворот- ний вплив колоній на метрополії

21
Історія України/всесвітня історія
¹ 27 (715), липень, 2011
Електронна адреса редакції: history@1veresnya.com.ua; 1veresnya.History@gmail.com
№ уроку Дата
Тема, зміст уроку
Примітки
27 (69)
Британське володарювання в Індії. Політика кастового та релігійного розбрату. Повстання сипаїв. Міф про «тягар білої людини»
28 (70)
Китай у другій половині ХІХ ст. Тайпінське повстання. Економічне проникнення в країну західних держав. Народи Африки під владою
європейських колонізаторів
29 (71)
Міжнародні відносини в 1871—1900 рр. Геополітичні наслідки франко- німецької війни. «Союз трьох імператорів». Загострення англо-німецького колоніального суперництва. Утворення нових незалежних держав на Бал- канах. Утворення Троїстого союзу та загострення російсько-нiмецьких відносин. Оформлення англо-франко-російського альянсу. США в міжнародних відносинах. Панамериканізм. Зовнішня та колоніальна політика Японії
30 (72)
Узагальнення
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця:
характеризує завершення територіального поділу світу, особливості колоніального гніту в країнах
Сходу та Африки, експлуатацію сировинних і людських ресурсів, особливості британського, фран- цузького та німецького колоніалізму, геополітику, суперечливі наслідки колоніального панування, зворотний вплив колоніальних володінь на розвиток і долю метрополій;
висвітлює наслідки британського володарювання в Індії; політику кастового та релігійного розбрату в Індії, повстання сипаїв, становище Китаю в другій половині ХІХ ст., перебіг тайпінського повстан- ня, економічне проникнення західних держав, становище народів Африки під владою європейських колонізаторів;
аналізує міжнародні відносини в 1871—1900 рр., політичні наслідки франко-німецької війни, «Со- юзу трьох імператорів», утворення Троїстого союзу, оформлення франко-російського альянсу, роль
США в міжнародних відносинах, суть панамериканізму;
показує на карті та характеризує колоніальний поділ світу наприкінці ХІХ ст., колонії та напівколонії, утворення Троїстого союзу, перші війни за перерозподіл колоній, сферу діяльності міжнародних організацій;
тлумачить, співвідносить і застосовує поняття: територіальний поділ світу, тайпіни, сипаї, «Союз
трьох імператорів», Троїстий союз, панамериканізм
Тема 6. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ—у ХІХ ст. (5 год)
31 (73)
Духовне життя народів Європи та Америки у ХVІІІ—наприкінці ХІХ ст.
Розвиток науки і техніки. Освіта
32 (74)
Література і мистецтво
33 (75)
Повсякденне життя людей. Дозвілля. Наслідки урбанізації. Аристократія, буржуазія та пролетаріат. Родинні стосунки. Фемінізм. Освіта. Релігія та мораль
34 (76)
Культура народів Азії та Африки
35 (77)
Узагальнення (теми 5 і 6)
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця:
характеризує духовне життя країн Європи й Америки у ХVІІІ — наприкінці ХІХ ст., розвиток нау- ки і техніки, суспільних наук, філософської, економічної, соціальної та політичної думки, літературу та мистецтво, культуру народів Азії та Африки;
описує повсякденне життя людей, наслідки урбанізації, житло та побут різних верств населення, родинні стосунки, релігію та мораль, дозвілля;
тлумачить, співвідносить і застосовує поняття й терміни: культура, духовне життя, урбанізація,
фемінізм
Планування підготували:
Інна ГОРАК, вчитель-методист ліцею № 100 «Поділ» м. Києва;
Наталія ОТРОХ, викладач Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, м. Київ;
Людмила ЧЕРКАСЬКА, методист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, м. Київ

23
Історія України/всесвітня історія
¹ 27 (715), липень, 2011
Електронна адреса редакції: history@1veresnya.com.ua; 1veresnya.History@gmail.com
«Історія України. Бібліотека»
Ув
аг
а! Пропону
єм
о книжк
у!
Наталія Степанова,
Валерій Силенко
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ.
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
(1900—1929 рр.)
10 клас
І і ІІ семестри
Плани-конспекти уроків
за новою програмою
Рівень стандарту,
академічний рівень
Олена Богданова
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
6 клас
Плани-конспекти уроків
У посібниках вміщено орієнтовне тематичне планування і плани-конспекти уроків зі всесвітньої історії за новою програмою (І та ІІ семестри, рівень стандарту, академічний).
Методичні рекомендації розроблено з використанням елементів технології критичного мислення та власних авторських методик. Значне місце відведено формуванню основних понять і організації активної пізнавальної діяльності школярів.
Для вчителів, методистів, студентів, усіх, хто цікавиться сучасними інноваційними технологіями навчання.
У посібнику вміщено плани-конспекти уроків з історії стародавнього світу за новою програмою для 6-го класу зі всесвітньої історії. Методичні рекомендації розроблено з ви- користанням стратегій Міжнародної програми «Читання і письмо для розвитку критичного мислення», адаптованої для викладання історії, та власних авторських методик.
Для вчителів, студентів, усіх, хто цікавиться сучасними
інноваційними технологіями.
З питань придбання книжок звертайтеся до регіональних представництв, безпосередньо до
видавництва «Шкільний світ» за телефоном: 0(44) 284-24-50 або надіславши sms-повідомлення
такого змісту: «Хочу замовити книжки»
на номер (067) 408-84-73


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал