Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів на уроках інформатики
Скачати 22.56 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.02.2017
Розмір22.56 Kb.

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
СТАРШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Паламаренко Л.В.
ІІІ курс, фізико-математичний факультет
Науковий керівник: Жмуд О.В., викладач кафедри інформатики та ІКТ
Уманський державний педагогічний університет
ім. П.Г. Тичини, м. Умань

Важливою проблемою сьогодні залишається питання урізноманітнення на- вчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери
їх інтересів. Навчальний матеріал може здаватися учням «сухим» і нецікавим, тому завдання викладача - зацікавити їх.
Під активізацією навчально-пізнавальної діяльності розуміють процес, на- правлений на мобілізацію викладачем (за допомогою спеціальних заходів) інте- лектуальних, морально-вольових та фізичних сил учнів, розвиток здібності по- долати труднощі, активну самостійну роботу. Крім того, активізацію навчально- пізнавальної діяльності не можна розглядати в сучасних умовах тільки як процес керування активністю учнів. Вона одночасно є процесом і результатом стимулю- вання активності учнів[3].
В умовах становлення інформаційного суспільства навчальний процес роз- глядається як засіб розвитку учнів. А головне завдання школи полягає в тому, щоб не лише дати знання, а й створити стійку мотивацію до навчання, спонукати учнів до самоосвіти, пов’язаної з розвитком їхнього творчого та критичного ми- слення.
Важливу роль у формуванні необхідних знань, умінь і навичок, а також якостей особистості учня відіграє предмет інформатика, який займає важливе місце як у системі освіти, так і в розвитку сучасного суспільства в цілому. Цей
предмет має принципові відмінності від інших шкільних дисциплін і має багато можливостей для діяльності вчителів. Дані особливості дозволяють по-новому проводити уроки, використовувати різноманітні методи, засоби, технології на- вчання, які стимулюють формування пізнавального інтересу учнів і, отже, виво- дять якість освіти на новий рівень.
Для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці інформатики необ- хідно, перш за все, надати навчальний матеріал у найбільш мультимедійному й
інтерактивному вигляді. Адже, як стверджує народна мудрість: «Краще один раз побачити, ніж сім раз почути». Але ще важливіше – один раз зробити. Тоді, окрім знань, з’являться ще й уміння. Інформаційні технології вимагають частіше навичок і вмінь, чим знань. Тому на уроках інформатики повинна мати пріори- тет саме практична діяльність учнів. Тому виникає питання: як її можна активі- зувати?
Найбільш важливим моментом тут виступає результат виконуваних дій.
Тому результат будь-якої практичної роботи обов’язково повинен мати певну особисту значущість. Ідеальним засобом для розв’язання даного завдання може виявитися метод проектів. Про нього останніми роками вже багато сказано і на- писано. Але далеко не все в навчальному матеріалі може бути для учня цікавим.
І тоді виступає не менш важливе джерело пізнавального інтересу – сам процес діяльності, що виникає через різноманітну самостійну роботу учнів.
Також цінним методом стимулювання інтересу до предмету виступає ме- тод використання ускладнення пізнавальних завдань з розробкою різнорівневих консультацій.
Виникнення інтересу до інформатики значного числа учнів залежить бі- льшою мірою від того, наскільки вміло буде побудована навчальна робота. Тому ефективним буде метод проблемного викладення матеріалу. Але не слід забува- ти, що проблема не викликає інтерес, тому потрібне завдання, яке здається прос- тим, але вимагає нестандартного підходу.
Великий інтерес учнів викликають позакласні масові заходи, де в учнів ро- звиваються пізнавальні здібності.

Педагогічне управління процесом розвитку мислення учнів може досягти своєї мети лише за умов забезпечення поєднання ретельно підібраного та дидак- тично представленого змісту, адекватних, вдало відпрацьованих методик та ді- йових соціально значущих мотивів навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням індивідуальних властивостей мислення, здібностей, інтересів[1].
Вивчаючи навіть досить складний для сприймання учнів матеріал, вчитель повинен докласти неабияких зусиль, щоб зацікавити учнів, імітувати процеси з реального життя, розкрити і показати необхідність знань інформатики у вирі- шенні інших проблем, тобто мотивувати важливість отриманих знань учнів. На- приклад, випуск шкільної газети, створення Web-сторінки, програмного засобу для навчання та оцінювання знань, побудова комп’ютерної моделі тощо[2].
Отже, у навчанні інформатики необхідно створювати атмосферу творчого пошуку, що допомагає школяреві якомога повніше розкрити свої здібності. Для цього на уроках необхідно використовувати елементи розвивального навчання: проблемні ситуації, творчі завдання, застосовувати проективний метод, спонука- ти учнів до самостійної науково-дослідної роботи. Також не слід забувати, що поєднання декількох технологій на уроці дозволяє зробити кожен урок захоп- люючим і неповторним. Використання даних елементів у навчанні суттєво під- вищує рівень знань з інформатики, творчу і пізнавальну активність учнів.

Список використаної літератури:
1.
Кузнецова І.В. Розвиток пізнавального інтересу і творчої активності учнів //Компютер у школі та сімї. – 2011 - №1.
2.
Кузьмінська О.Г. Розвиток пізнавальної активності старшокласни- ків на уроках інформатики // Інформатика - 2003 - №2.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал