Безцінною скарбницею збереження історичного досвіду багатьох поколінь
Скачати 176.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.11.2016
Розмір176.96 Kb.

1 Як господарі суверенної України, школярі мають пройнятися почуттям власної причетності до того, що вони одержать у спадок, що чекає майбутні покоління. Щоб вони були українцями не тільки за походженням, ай по духовності. Усвідомлення причетності дорідної землі, поваги дорідної історії, традицій і несе у собі краєзнавство, яке є безцінною скарбницею збереження історичного досвіду багатьох поколінь українців.
Ураховуючи важливу роль краєзнавчого руху у відродженні традицій пам'яті народу, національно-патріотичному вихованні молоді, з метою підтримки цього руху у Березнегуватській ЗОШ І-ІІІ ступенів організовано роботу учнівського об’єднання Клуб, тематична спрямованість якого була визначена як історико-краєзнавча.
Створюючи Клуб , розмірковувала Як зробити з учня дослідника рідного краю, своєї історії без примусу, а зацікавивши минувшиною. Якомога повніше розкрити його творчі здібності, сприяти набуттю дітьми та учнівською молоддю патріотичного досвіду
Ефективність краєзнавчої роботи значною мірою залежить від реалізації діяльнісного підходу. Особистість громадянина – патріота формується інтенсивніше, якщо він любить Батьківщину не на словах, ай наділі, якщо бере реальну участь у діяльності, в якій апробуються на практиці громадянські цінності, якщо ця діяльність торкається його почуттів, відповідає його потребам та інтересам.
У краєзнавчій роботі, як напрямку виховання, особливого значення набуває особистісно орієнтований підхід, коли в центрі освітньо- виховного процесу стоять інтереси дитини, її потреби та можливості, права окремого індивіда, його суверенітет. Лише через таку ієрархію ціннісних підходів, як людина – народ - держава, можна реалізувати модель виховання громадянина – патріота.
Створене клубне об’єднання і є тим інструментом, яке на практиці сприяє процесу виховання засобами краєзнавства.
Змістове наповнення системного підходу до вивчення історії рідного краю прослідковується у вирішенні завдань організація дослідницько-навчальної діяльності протягом навчального року з поступовим ускладненням змісту цієї діяльності організація науково-пошукової роботи в різних формах дослідницькі маршрути, науково-пізнавальні екскурсії, конференції, зльоти, здійснення проектів використання результатів науково-дослідницької роботи учнів для організації навчальної роботи на уроках визначення тематики навчально-дослідницьких завдань;

2

життєтворче спрямування вивчення історії рідного краю формування в процесі дослідження компетентностей особливості на прикладі життя поколінь минулого, основі знань про їхні ціннісні орієнтири використання проектної методики в процесі організації розвідок з історії рідного краю організація краєзнавчої роботи в системі виховної роботи через клубну діяльність ; участь школярів в різноманітних конкурсах, експедиціях, акціях Всеукраїнська історико-географічна експедиція Історія місті сіл України Всеукраїнська туристсько-краєзнавча експедиція Краса і біль України районний конкурс знавців історії рідного краю на приз імені А.О.Сікорського; обласний конкурс Найважливіша подія сьогодення обласна історико-етнографічна операція Наші юні серця тобі, Україно Всеукраїнський рух Інформаційний простір, дружний до дитини обласний конкурс дитячих газет Міжнародний конкурс науково-дослідницьких робіт учнівської молоді з українознавства обласний конкурс учнівських робіт Видатний син мого народу залучення членів клубу до дослідження стану й охорони пам”яток історії й культури до роз’яснювальних бесід з жителями села.
Мотивація проектної діяльності учнів ( краєзнавчий аспект)
ґрунтувалася на таких принципах навчальна співпраця (учні і вчитель є партнерами цілеспрямованість процесу дослідження особиста і практична значущість успішність і ефективність дослідницької діяльності позитивна співпраця з консультантом врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Організації дослідницько-навчальної діяльності учнів з історичного краєзнавства передували такі кроки : відбір тематики з історії регіону розроблення анкет-опитувань для старожилів села (80-90 років) як засіб організації дослідницької діяльності учнів (спроба виявити білі плямив історії регіону дії, направлені на покращення матеріально-технічної бази історичного клубу залучення представників громадськості до роботи в історичному клубі.

3
Підгрунтям організації краєзнавчо-пошукової роботи учнів є такі видання Краєзнавча освіта та виховання в навчальних закладах. Миколаїв, 2006

Длінна ТІ, Волос О.В. Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю. Миколаїв, 2006

Коломієць РФ, Хаєцький О.П. Методичні рекомендації з питань музейної справи. Миколаїв, 2006

Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю.
Березнегувате, 2006 При проведенні науково-пошукової, дослідницької діяльності велику увагу приділяю здійсненню різноманітних краєзнавчих проектів .
Особливості педагогічної технології. Хочу зауважити, що продукт проекту – не мета, сам проекті процес його реалізації – це засіб розвитку творчих здібностей дитини, виховання шанобливого ставлення до національної спадщини малої батьківщини. При виконанні завдань по здійсненню проекту чи будь-якого іншого виду діяльності найоптимальнішою є групова форма роботи, що обумовлюється рядом обставин по-перше, учні підліткового віку психологічно неготові проводити індивідуальну науково-дослідницьку роботу та науково-пошукову; для успіху справи їм необхідні соратники, співтовариші; по-друге, при достатній наповнюваності групи практично неможливо визначити для кожного індивідуальне завдання. Усередині групи кожен учень виконує свою роботу, пов’язану із частиною групового завдання. Подібне відбувається й на етапі оформлення результатів виконаної роботи, де кожний проявляє себе з урахуванням своїх індивідуальних особливостей. Формування груп відбувається з урахуванням рівня навчальних можливостей, організаторських здібностей, практичних умінь, навичок учнів. Формування груп залежить від поставленої мети і складності завдання. Склад групу Клубі непостійний, групи формуються безпосередньо перед початком роботи над проектом.
Обов’язковим у технології науково-дослідницької роботи є використання зібраного матеріалу на уроках історії України, рідного краю, ознайомлення з матеріалами колег з інших шкіл, передача його в шкільний
історико-краєзнавчий музей та районний історичний музей, публікація матеріалів у місцевій пресі. У квітні 2002 року історичний клуб запропонував дирекції школи та органам учнівського самоврядування здійснити проект Люби і знай свій

4 рідний край, розрахований на 2003-2010 роки. У плани історичного клубу входила і організація шкільного історико-краєзнавчого музею. Так розпочалася довготривала, активно-пізнавальна, дослідницька, навчальна робота.
Проект Люби і знай свій рідний край
Керівники проекту
Керівник історичного клубу, керівник пошукового загону музею Бойової слави, педагоги школи.
Учасники проекту
Учні 1-11 класів школи, педагоги, батьки, представники громадськості.
Тип проекту
Дослідницько-навчальний, інформаційний, колективний, довготривалий (до 2010 року.

Актуальність
Утвердження принципів загальнолюдської моралі правди, справедливості, доброти, краси. Ці моральні цінності споконвіку були притаманні українському народові. Нехтування традиціями свого народу, незнання історії рідного краю призвело до втрати молоддю національної свідомості, патріотизму. Без знання традицій, звичаїв, історії рідного краю неможливо виховати справжнього громадянина суверенної держави. Тому проблема краєзнавства є актуальною сьогодні.
Мета і завдання проекту: сприяння активізації науково-пошукової роботи на базі школи створення пошукових загонів у класних колективах з метою дослідження культури і побуту, історії рідного краю участь у реалізації районного конкурсу знавців історії рідного краю на приз імені А.Сікорського; участь в обласній історико-етнографічній операції Наші юні серця тобі, Україно участь у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчій експедиції Краса і біль України участь у реалізації проектів історичного клубу вдосконалення учнями навичок проектної роботи розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей учасників проекту створення шкільного краєзнавчого музею підвищення національної культури школярів розвиток життєвих компетенцій виховання шанобливого ставлення до національної спадщини.5
Етапи реалізації проекту
Діагностичний: Опрацювання літератури поданій темі. Розподіл доручень між учасниками проекту. Організаційний Розробка плану роботи школи з виховання учнів на народних традиціях. Залучення учнів початкової школи до проектної творчості в межах даної проблеми. Організація та проведення виставок вишиванок робіт декоративно-прикладного мистецтва, народних промислів старовинних фотографій листівок минулого століття робіт з природного матеріалу авторських робіт. Проведення конференцій, диспутів, круглих столів. Організація екскурсій до районного історичного музею. Систематизація та оформлення отриманого матеріалу. Практичний Участь учнів-старшокласників в експедиціях. Проведення родинних свят, вечорів, літературних та історичних конференцій. Підготовка науково-дослідної роботи МАНу. Створення шкільного історико-краєзнавчого музею. Участь у зборі матеріалу за проектами історичного клубу Сторінки з історії, Люди твої, Березнегуватщино!”….. Випуски журналів-проектів Клуб, газети Історик.
Очікувані результати

Розвиток пізнавальних інтересів учнів Перетворення учнів зоб єктів виховного впливу на суб”єктів виховної діяльності Набуття учнями навичок дослідницької роботи Удосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному історичному просторі Оптимізація умов для співпраці всіх учасників навчально- виховного процесу Розвиток життєтворчості учнів.

6 Прикладом творчої взаємодії членів клубу, учнів школи, вчителів, випускників школи, науковців, працівників бібліотек та редакцій газет стала реалізація першого проекту клубу.
Даний проект був присвячений
65-річчю
утворення
Миколаївської області і 215 річниці заснування Березнегуватого. Моє завдання, як керівника історичного клубу, полягало в застосуванні під час даної роботи різних формі способів пошуково-дослідницької діяльності. Адже метод дослідження – це спосіб застосування старих
знань для здобуття нових.
Етапи нашої роботи.
Підготовчий етап (червень 2002 р.). Тоді було визначено мету даного проекту, на яке коло читачів розраховувати, які (приблизно) матеріали подавати, які ілюстративні матеріали необхідні для розкриття змісту. Визначили назву роботи, яку згодом корегували члени редколегії. Активом клубу був складений попередній план роботи. Діти об’єдналися у групи і кожна відповідала за свій напрямок роботи. Перша група виїжджала у творче відрядження до м. Миколаєва : працювали в обласній бібліотеці імені Гмирьова та зустрічалися з кандидатом історичних наук Котляром Ю.В., друга група працювала в
Березнегуватському районному народному історичному музеї третя група досліджувала матеріали в архівному залі районної газети Народна трибуна четверта група працювала з матеріалами, які вже були надбанням клубу (твори учнів школи про своєрідне селище п”ята група працювала під керівництвом місцевого краєзнавця, члена Національної спілки журналістів Сома М.О. Кожна з груп ретельно займалась добором матеріалу. Велику допомогу їм надали колишні випускники школи, які не залишилися осторонь О.Л.Сачковська (1984 р, Д.М.Федорович (1996 р,
І.Докова (2001 р, Я.Скуратовська (р. Далі редколегія вибирала варіант послідовного розміщення матеріалів згідно з планом роботи. Гранично полегшує цей процес персональний комп’ютер. Робота в комп’ютерному класі багатьох членів клубу дала плідні результати. Адже у дітей з’явилася можливість побачити кожну з частин роботи і всю в цілому, домогтися правильної послідовності викладу, визначити, які частини роботи потребують доповнення або скорочення. При цьому всі матеріали поступово розміщували у належному порядку, відповідно до задуму. Паралельно згрупуванням матеріалу проводили поділ його на логічно підпорядковані елементи-частини. Результатом цього етапу
стало створення чорнового макета журналу «Клуб», який потребував подальшого опрацювання. Організація роботи проходила ланцюжком уточнення змісту, оформлення і літературна правка.
Шліфування тексту проекту почали з оцінки його змісту і
структури. Перевіряли і критично оцінювали кожний висновок, кожне речення, радились із спеціалістами (працівниками редакції районної

7 газети наскільки назва роботи відповідає її змісту, чи логічно і послідовно викладено матеріал. На цьому етапі ще раз перевіряли
аргументованість основних положень, теоретичну і практичну
значущість роботи.
Наступний етап роботи – перевірка правильності оформлення
матеріалу. Це стосувалось цитування, написання чисел, підготовки ілюстративного матеріалу. Оформленню роботи члени клубу приділяли велику увагу, тому в своїй роботі над проектом дотримувались правил ділового українського мовлення.
Заключним етапом роботи була літературна правка, її складність залежить від того, як здійснювалася попередня підготовка матеріалу. Усвідомлюючи велику відповідальність, діти звернулися за допомогою до колишньої вчительки нашої школи Півень ПА, яка і зробила останню літературну правку. Робота пішла в друк. У журналі Клуб було вміщено матеріали Миколаївщина погляд крізь роки (робота написана при допомозі працівників обласної бібліотеки Миколаївщина в роки військового комунізму та нової економічної політики (робота випускника нашої школи, кандидата історичних наук Ю.В.Котляра); З історії Березнегуватого”, „Березнегувате
1787 – 2002”; З історії краю, в якому ти живеш найстаріші села району, матеріал про нашого земляка, скульптора Петра Івановича Кравченка та про історика, літератора, публіциста Іллю Львовича Борщака (до речі, це була перша згадка про Борщака у нашому районі.
Презентація проекту: відбулася у Березнегуватському районному народному історичному музеї. Уній взяли участь представники влади, директори та вчителі шкіл району, працівники відділу культури, представники громадськості. Найбільш вагомих результатів у дослідницько-навчальній діяльності історичний клуб досяг уроці, коли став лауреатом Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції Краса і біль України, за проект
„Визволенню Березнегуватщини присвячується”. Даний проект присвячений річчю визволення Березнегуватщини від німецько- фашистських загарбників.
Учасники проекту : члени історичного клубу - учні 10-11 класів.
Тип проекту : науково-пошуковий, інформаційно-дослідницький, колективний.
Актуальність: у час становлення незалежності нашої держави великого значення набуває патріотичне і громадянське виховання.
Підростаюче покоління повинно пам’ятати, якою ціною збережено мирне життя , берегти пам'ять про учасників Великої Вітчизняної війни і не розривати зв’язок поколінь. Про страшну війну 1941-1945 років треба знати і пам’ятати, щоб жахливі події більше не повторилися. У високодуховному цивілізованому суспільстві, прагнення до якого декларує держава Україна, війни неповинно бути.


8

Мета і завдання проекту

Об’єднати всі покоління у прагненні увіковічнити пам’ять про загиблих у Великій Вітчизняній війні. Ушанувати ветеранів. Організувати акцію на підтримку та допомогу ветеранам і учасникам Великої Вітчизняної війни. Дослідити бойовий шлях ї гвардійської
Слов’янської Червонопрапорної стрілецької дивізії, що звільняла Березнегувате. Організувати листування з Радою ветеранів ї стрілецької дивізії. Узагальнити матеріал про діяльність підпільної організації
Березнегуватщини. Зібрати матеріал (в т.ч. ілюстративний) про пам’ятники воїнам- визволителям в селах Березнегуватського району. Підібрати інформаційний та ілюстративний матеріал, зокрема про
Березнегуватсько-Снігурівську операцію та її учасників з числа жителів Березнегуватського району. Розвивати пізнавальні інтереси учнів. Розвивати життєву компетентність. Виховувати патріотичні почуття. Опублікувати матеріали проекту в журналі Клуб.
Етапи реалізації проекту
Тривалість проекту листопад 2003 р. – березень 2004 р.
1.
Робота з довідковою літературою. Організація екскурсії до музею Великої Вітчизняної війни м. Києва. Проведення екскурсій у районному історичному музеї. Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Організація та проведення дослідження бойового шляху ї стрілецької дивізії та підпільної організації, що діяла в роки війни. Створення банку даних про жителів району – учасників
Березнегуватсько-Снігурівської операції. Проведення зустрічей поколінь. Організація допомоги ветеранам. Організація та проведення дослідження історії своєї родини в роки війни. Організація роботи з фондами районного історичного та шкільного
історико-краєзнавчого музеїв. Участь в урочистостях, присвячених річчю визволення
Березнегуватого. Створення електронної версії матеріалів (журнал Клуб.
Презентація проекту
Звіт про роботу над проектом проходив 14 березня 2004 року в районному історичному музеїв присутності ветеранів війни та громадськості району. Журнал Клуб „Визволенню Березнегуватщини присвячується” був

9 переданий воїнам ї стрілецької дивізії – учасникам визволення
Березнегуватого.
Очікувані результати
Розвиток життєвої компетентності учнів. Набуття навичок дослідника. Розвиток пізнавальних інтересів доісторії Березнегуватщини, сторінок війни. Підвищення громадянської культури вихованців клубу. Поповнення знань про сторінки історії Березнегуватщини, пов”язані з подіями Великої Вітчизняної війни Покращення навичок роботи з комп”ютером. Випуск журналу Клуб. Східна мудрість говорить скажи мені – я забуду, покажи мені – я запам”ятаю, залучи мене – я навчусь. Залучення учнів до роботи в
історичному клубі і їх дослідницько-навчальна діяльність через проекти дали свої позитивні результати. Роботу над проектами розглядаю як творчу співпрацю з учнями. Саме цей метод є тим середовищем, де невпевнені в своїх силах учні набувають упевненості. Повсякчас, під час засідань клубу, стараюсь створювати ситуацію успіху, яка допомагає моїм вихованцям відчути радість від подолання труднощів, радість відкриття нового. Що може бути
кращим за становлення особистості, її творчого розвитку, ніж відчуття
успіху та власної значущості від результатів своєї праці А успіх в
краєзнавчій роботі – це подвійна радість, адже це історія рідного краю.
Знайомлячись із сторінками нашого краю, учні сповнюються почуттям гордості і патріотизму. Проектна діяльність дає можливість виховувати шанобливе ставлення до національної спадщини малої батьківщини. Вагоме місце в роботі клубу займає дослідження усної народної творчості, зокрема пісень. Члени клубу організовують експедиції за
маршрутом У пошуках пісенних скарбів”. Вінцем вивчення усної народної творчості є оформлення матеріалу і передача його в історико-краєзнавчий музей школи і проведення на його базі літературних свят. Юні фольклористи дотримуються такої схеми вивчення Вид творчості. Місце запису (населений пункт, район, область, навчальний заклад, клуб. Дата запису (рік, місяць, число. Автор твору (певна особа, колектив. Події, що могли лягти в основу твору. Відомості про осіб, які згадуються в творі.

10 Ступінь поширення твору гуртками художньої самодіяльності, пресою, радіомовленням. Прізвище, ім’я, по батькові того, хто записав текст, його адреса, професія, місце роботи. Члени клубу зібрали відомості про історію створення Пісні про
Березнегувате”, організували зустріч з одним із її авторів Кабаком Л.Х., який в х роках працював у редакції газети Народна трибуна і висвітлював питання культури. Його розповідь про репертуар художніх колективів райцентру в ті роки дуже зацікавила дітей і стала поштовхом до збору фотоматеріалів (виступи хору, заняття драматичного гуртка та танцювального колективу. Розвиваючи цю тему, члени клубу, спілкуючись із старожилами села і працюючи з архівними матеріалами, відтворили цікаву сторінку з історії розвитку культури Березнегуватщини. У лютому 1954 року в м. Києві відбувався республіканський огляд художньої самодіяльності. Нашу область представляв квартет з Березнегуватого, який зайняв друге місце. У гуртожиток, де проживали березнегуватці, приходили члени журі
Н.Ужвій, Г.Вірьовка, щоб особисто познайомитися з сільськими віртуозами.
Результативність досвіду
Виховання громадянина – складний, багатофакторний процес.
Життєтворче спрямування вивчення історії рідного краю означає формування в процесі освіти життєвої компетентності особистості учнів на прикладі життя поколінь минулого, на основі знань про їхні ціннісні орієнтири, на ґрунті усвідомлення законів історичного розвитку та людського життя. Історичне краєзнавство дає знання про розвиток людського суспільства, про закони життя в історичну епоху, що сприяє розумінню конкретного історичного часу крізь призму особистості (з точки зору віку. Уміння й навички, сформовані під час вивчення історії батьківщини , сприяють практичному засвоєнню учнями норм поведінки. Навички аналізу історичних процесів безпосередньо й опосередковано впливають на поведінку учнів. Уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями і фактами сприяють формуванню в них прогностичних життєтворчих здібностей. Засвоєння учнями уроків історії впливає на набуття ними усвідомленого життєвого досвіду. Ознайомлення з життям і діяльністю історичних постатей дозволяє наслідувати й творчо використовувати їхній досвід. У підсумку життєтворче спрямування вивчення минувшини сприятиме життєвим досягненням учнів . Внесок науково-дослідницької діяльності в сфері історичного краєзнавства у виховання громадянськості та розвиток інтелектуального потенціалу учнів можна оцінити за наступними критеріями Громадянська активність учнів

11 Динаміка підвищення творчого, інтелектуального потенціалу школярів (самостійність мислення Вплив на професійне самовизначення. Громадянська активність фіксується по участі школярів у проекті „Історико-архітектурні пам’ятки Березнегуватщини. Свято-
Воскресенська церква (у зборі фактичного матеріалу з історії церкви брало участь 17 членів клубу, четверо учнів
Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ст., двоє жителів м. Херсона (Лобова
Л.В., Худина О.В.); o
в акції Твори добро (брали участь всі учні 5-11 класів, акції Голод 1932-1933 р.р. на Березнегуватщині”(брали участь 28 членів історичного клубу, учні 9-11 класів Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ст.,
52 старожили району o
у круглому столі з лідерами районних осередків політичних партій і громадських організацій (7 членів клубу, 28 чол.- представники політичних партій, громадськості o
у проекті Невизнаний за життя творець Музи (30 членів клубу, члени ради музею – 2 чоловіки, 35 учнів 10-11 класів.
Показниками позитивної динаміки інтелектуального творчого потенціалу учнів є участь школярів в районних, обласних олімпіадах, у яких учні посідають призові місця, обласних зльотах краєзнавців (2006 р чол., 2007 р. – 5 чол.), в обласних турнірах юних істориків (2007 р чол.); участь і досягнення вихованців клубу в конкурсах, експедиціях
(2002-2009 р.р.) можна проаналізувати поданій таблиці Рік
К-сть учасників Вид роботи Форма матеріалу Результати
2002 12 Проект „Історія
Березнегуватської
ЗОШ І-ІІІ ст.” Відеофільм
ІІІ місце в районному конкурсі знавців історії рідного краю на приз ім.
Сікорського (підсумки І етапу. Фільм переданий у шкільний історико- краєзнавчий музей.
2003 21 чл. клубу + 9 учнів школи
Проект Сторінки з
історії” Журнал Клуб І місце в районному конкурсі ім. Сікорського підсумки ІІ етапу) відпрацьовування навички по підготовці людей до зйомок консультації працівників студії телебаченням. Херсона) журнал переданий у

12 шкільний музей, шкільну та районну бібліотеку для дорослих
2003 7 Робота
Найважливіша
подія сьогодення” Нарис
ІІ місце в обласному конкурсі робітна тему Найважливіша подія сьогодення
2004 12 Проект „Самобутні
майстри народних
ремесел” Нарис
ІІІ місце в обласній
історико-етнографічній операції Наші юні серця тобі, Україно робота в Миколаївському та Херсонському архівах збір свідчень очевидців робота передана у шкільний музей, бібліотеку матеріали роздруковані класним керівникам для використання на годинах спілкування
2004 8 Акція День соборності Газета Історик
ІІ місце в обласному конкурсі дитячих газет. Примірник газети переданий в шкільну бібліотеку та всім класним колективам школи
2004 36 Проект „Люди твої,
Березнегуватщино!” Журнал Клуб І місце в районному конкурсі імені
Сікорського робота передана в газету Рідне Прибужжя”; робота передана в шкільний музей
2005 24 Проект
„Визволенню
Березнегуватщини
присвячується” Журнал Клуб Переможці обласного туру Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції Краса і біль України (напрям З попелу забуття) лауреати Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції Краса і біль України

13 журнал переданий в районний історичний музей журнал подарований воїнам ї гвардійської
Слов”янської Червонопрапорної стрілецької дивізії, що визволяли Березнегувате
(Л.Анцеліовичу,
А.Шулекіній; дружині
Б.М.Безніцького); здійснено великий обсяг науково-пошукових робіт робота в архівах, листування з ветеранами обстежено пам”ятники воїнам-визволителям на території
Березнегуватського району матеріали опубліковані в місцевій пресі.
2006 28 Проект „Із пітьми
забуття”
(присвячений
земляку, історику,
літератору,
публіцисту,
дипломату
І.Борщаку) Випуск журналу Клуб
№7 І місце в обласному турі Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції Краса і біль України здійснено великий обсяг науково-дослідницьких робіт збір спогадів старожилів колонії
Нагартав, робота з матеріалами шкільного
історико-краєзнавчого музею, сімейними архівами, збір фотоматеріалів поданій темі матеріали проекту передані в шкільний музей, використані на годинах спілкування примірники журналу

14 надіслані в Ізраїль колишнім жителям
Нагартави).
2006 18 Проект „Майстри
вишивки та
народних промислів
Березнегуватщини” Випуск журналу Клуб
№8 узагальнено досвід відомих майстринь вишивки, майстрів лозоплетіння, віникоплетіння; проведено майстер- класу шкільному музеї
(Рагуліна); поповнено музей новими експонатами (вишивки, килим, машина для в”язання, веретено, прядка.
2006-
2007 ,
2008,
2009 30 37 1
15 Проект „Невизнаний
за життя творець
Музи”
(присвячений
земляку, автору
«Української
симфонії»
М.Калачевському) Випуск журналу Клуб
№9 І місце в обласному турі Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції Краса і біль України (напрям З попелу забуття зібрано свідчення очевидців проведена науково- пошукова робота в районному музеї проведено науково- практичну конференцію, присвячену 155 річниці з дня народження
М.Калачевського; участь в Міжнародному конкурсі науково- дослідницьких учнівських робіт з українознавства в м. Києві
ІІ місце у обласному конкурсі учнівських дослідницьких проектів Видатний син мого народу журнал переданий дошкільної бібліотеки, голові селищної ради

15
Клеветенку ВВ матеріали проекту опубліковані в місцевій пресі (газета Народна трибуна.
УІІ. Перспективи
На початок 2009 року в Березнегуватському районі під охороною держави перебуває близько 148 об’єктів культурної спадщини. Багато з них руйнується в результаті господарської діяльності людини при прокладанні доріг, оранці землі, перепрофілюванні призначення будівель. Частина пам’яток руйнується в силу об’єктивних причин. Але гірше всього, коли непідготовлені аматори, власники будівель, починають свої реконструкції, наносячи збитки пам’яткам культури (наприклад будинок Висоцького в центрі Березнегуватого). Тому необхідно об’єднати дітей для збереження пам’яток культури через створення громадської організації „Науково-практична асоціація школярів Березнегуватщини”, привернути увагу громадськості до проблеми через публікації в районній газеті Народна трибуна. Передбачувані напрямки роботи асоціації Здійснити проект з метою створення банку даних Сучасний стан пам”яток культури Березнегуватського району. Підготувати до випуску матеріали з описом найвідоміших пам’яток культури Березнегуватщини:

Свято-Воскресенської церкви 1868 р. (нині діюча); земської лікарні 1898-1901 р.р. (нині районна лікарня садибного будинку 1860-1880 р.р. (нині дитяча музична школа синагоги 1910 (нині склад райспоживспілки). Підготувати до випуску матеріали з історії рідного краю з метою використання педагогами, які викладають курс Історія рідного краю. Створити програму з історії рідного краю Десять розповідей про рідний край для дошкільних установ району. Організувати роботу за програмою Десять розповідей про рідний край на базі дитячого садка Сонечко. У планування визначеної діяльності ввести нові теми Створення банку даних археологічних матеріалів. Створення карти Археологічні пам’ятки на території
Березнегуватського району. Створення мультимедійних посібників. Згідно Комплексної програми розвитку краєзнавства в
Березнегуватському районі на 2006-2010 роки брати участь у зльотах юних краєзнавців на базі районної дитячої оздоровчої бази імені
Башкірова.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал