Бібліотека професійно-технічного навчального закладу щомісячний методичний веб-журналPdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

1
Професійно-технічна освіта
України

Бібліотека професійно-технічного
навчального закладу

щомісячний методичний веб-журнал

Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України
(
www.proftekhosvita.orq.ua
): січень 2010 р.
за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Випуск 12 (12), травень 2010 р.2 Наша адреса Відділення змісту ПТО
ІІТіЗО МОН України вул. Сагайдачного, 37, м. Київ, 04070 тел./факс: (044) 239-39-35
Відповідальний за випуск
Бугай Н.І. – начальник відділу відділення змісту
ПТО ІІТіЗО МОН України
Погоджено:
Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, начальник відділення змісту професійно- технічної освіти
Ковтуненко Н.О.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. За змісті правдивість інформації перед третіми особами несуть відповідальність автори. Матеріали подаються в авторській редакції Методичний веб-журнал Бібліотека ПТНЗ” розміщується лишена веб- порталі професійно- технічної освіти МОН України www.proftekhosvita.orq.ua

Бібліотека професійно-технічного
навчального закладу

методичний веб-журнал

Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України (www.proftekhosvita.orq.ua): січень 2010 р. за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
Випуск 12 (12), травень 2010 р.
Зміст
Ваврущак МС. Бібліотека професійно-технічного навчального закладу
Ваврущак МС. Обговорення книги Уласа Самоука Марія
Ваврущак МС. Сценарій виховного заходу Торгівля жінками як проблема праці. Усний журнал
Ваврущак М.С. Сценарій виховного заходу Життя людини — найвища цінність. Година спілкування
Ваврущак МС. План роботи бібліотеки
Погірцівського професійного агролісотехнічного ліцею Львівської області на 2007-2008 н.р………………..18
Дубас ЛІ. Бібліотека ПТНЗ………………………………………..22
Настечко ТА. Презентація бібліотеки
Настечко ТА. Весела вікторина Життя без книги – хата без вікна
Настечко ТА. Поетичні твори учнів
Настечко ТА. Виховання громадянина засобами бібліотеки ліцею
Настечко Т.А. Інтелектуальна гра До книги всі шляхи відкриті”………………………………………………………37
Настечко ТА. Роль бібліотеки у формуванні національної свідомості учнів………………………………………………38
Настечко ТА. Поетичний ранок Квіти улюбленому поетові
Настечко ТА. Літературна студія Первоцвіт
Настечко Т.А. Літературно-музична композиція Благослови мати, весну закликати. 42
Настечко ТА. Методичні рекомендації бібліотекаря
Настечко ТА. Психолого-педагогічні дослідження
Настечко ТА. Робота бібліотекаря у підготовці лілейної газети
Настечко ТА. Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально-виховному процесі
Настечко ТА. Тематика книжкових виставок, які

3 оформляються в бібліотеці ПТНЗ…………………………..57
Настечко ТА. Бібліотека – найважливіший культурно-освітній виховний центр
Новицька Т.Ф. Державна символіка України
Новицька Т.Ф. Ідеал сучасної людини (круглий стіл
Новицька Т.Ф. Читацька конференція на тему Мої улюблені книги дитинства
Новицька Т.Ф. Читацька конференція на тему Найтрагічніші техногенні катастрофи
Новицька Т.Ф. Бібліотека професійно-технічного навчального закладу
Новицька Т.Ф. Світ навколо тебе доля природи – наша доля (урок – бесіда
Новицька Т.Ф. Методичні рекомендації бібліотекаря…………79
Бібліотека професійно-технічного навчального закладу


Ваврущак М.С. – бібліотекар
Погірцівського професійного агролісотехнічного ліцею
Львівської області

Завдання Погірцівського агролісотехнічного ліцею — дати учнівській молоді глибокі та міцні знання з основ наук, сформувати відповідальне ставлення до набуття знань, стійку потребу до навичок самоосвіти, вміння застосовувати набуті знання в життєтворчій діяльності. Визначальну роль у цьому процесі відіграє книжка. Навчити учня знань, прищеплювати бібліотечно-бібліографічної грамотності, вироблення навичок користування інформацією — провідна мета роботи нашої бібліотеки. Бібліотека працює в багатьох напрямках. Це зокрема виховання шанобливого ставлення до бібліотек як осередків естетичної, етичної, інтелектуальної культури людства Забезпечення підручниками із загальноосвітніх предметів, спеціальних та профільних дисциплін задоволення потребу художній, довідковій, науково-популярній літературі (викладачів — у методичній збагачення учнів основами бібліографічних знань та навиками користування бібліографічною інформацією, виховання культури роботи з книгою оперативне забезпечення вчителів інформацією бібліографічного характеру виховання гармонійно розвинутих громадян незалежної України, відданих синів свого народу, гідних спадкоємців найкращих надбань національної культури. В нашій бібліотеці створені умови для виконання всіх цих задач. Фонд бібліотеки нараховує близько 27 тисяч примірників. Рідкісними виданнями, енциклопедіями, довідниками користуються учнів читальному залі. Приміщення бібліотеки складається з 7 кімнат — абонемент, читальний зал, кімната для зберігання підручників, кімната для зберігання художньої літератури, кімната методичної літератури, кімната галузевої літератури, кімната технічної літератури. Бібліотека обслуговує 329 читачів учнів і крім того ще 70 викладачів, майстрів та працівників інших служб. Усі процеси в роботі бібліотечного комплексу виконуються згідно з керівними документами, ведеться чіткий облік літератури, яка надходить до бібліотеки. Загальна кількість записується в сумарні книги, а індивідуальний облік — в інвентарні. В читальному залі можна ознайомитися з газетами Освіта України, Високий замок, Голос Самбірщини» та інші.

4 Викладачі майстри, учні мають змогу ознайомитися з новою літературою, працюють з періодичними виданнями, готуються до виховних годин. До проведення цього проводиться велика клопітка робота розписуються всі матеріали оформляються повідомлення які передаються майстрам і викладачам готуються матеріали, які допомагають учням під час підготовки до олімпіад, використовуються під час написання дипломних робіт. Бібліотека намагається зібрати, зберегти і надати користувачам документальні джерела та інформацію про рідний край, співпрацюючи з вчителями української мови та літератури, географії, історії. Багато уваги приділяється інформаційній та бібліографічній роботі з краєзнавства. Працюючи з краєзнавчими матеріалами дуже цікаво і читачам — користувачам і бібліотекарю. Ми разом вивчаємо історію рідного краю, знайомимося з видатними земляками, багато дізнаємося нового і читаємо. Ця робота має велике значення освітнє і виховне, підвищує загальну культуру учнів, пробуджує інтересі любов до книги, стимулює до творчості. І не здивуюся, якщо через деякий час відомими письменниками, художниками, науковцями, чи просто чудовими людьми, стануть учні, які цікавляться краєзнавством. Від батьків та вчителів можна почути у сучасних учнів нема бажання читати . . .», не люблять книгу . . .», не вміють читати . . .», не читають. . .». Куди ж поділось те читання, яке «. . . пробуджувало в думках учнів здивування, надію та любов (Дж.Рьоскін) Можливо, сучасні учнів отримують достатньо інформації із різних мас — медія, а читання відійшло на другий плані не варто приділяти цьому увагу Виховання читача, проблема залучення учнів до читання є головним завданням бібліотекаря. Вибір книжки для учня має свій шлях і метод. Це дуже важливий процес, адже книжка вибрана самим читачем, прокладає стежку до душі дитини, треба лише привернути увагу до деяких книжок, не нав’язуючи їх. Основна роль в керуванні читанням належить бібліотекарю. Під час індивідуальних бесід з учнями виявляється їх інтереси, уточнюються проблеми, які найбільше їх цікавлять, виділяються ті, хто виявляє особливий інтерес чи зацікавленість до тієї чи іншої галузі знань, виду літератури. Особлива увага при цьому приділяється обдарованим учням, а також учням групи ризику. Якщо учень не йде на контакті не хоче читати, потрібно з’ясувати причину. Можливо, він отримуючи інформацію з телевізора, комп’ютера, зовсім не вміє працювати з друкованим словом. Не слід висміювати учня, або читати нотації. Читання книги — це праця, і не завжди, для всіх легка. В такому випадку обережно рекомендуються книги, які напевне, його зацікавлять. Щоб привернути увагу користувачів в бібліотеці оформляються тематичні книжкові виставки, полички до знаменних дат, літературні читання та ін. З метою формування культури читання для користувачів — учнів проводиться читацькі конференції, усні журнали, індивідуальні бесіди з учнями. Здійснюється пошук необхідної літератури при написанні рефератів. Я маю змогу часто спілкуватися з викладачами, майстрами. Беру участь у засіданнях методичної ради. Весь час підвищую свій професійний рівень, ділюсь своїми знаннями з колегами, вчителями, майстрами, учнями. Бажаю перетворити бібліотечний комплексна оазис знань, тепла та відпочинку. Мрію про комп’ютерний центр з підключенням до інтернету великий екран, де можна дивитися як наукові та навчальні програми і фільми, такі розважальні, що сприяє як розвитку, такі відпочинку людини. Для кращого збереження бібліотечного фонду постійно проводимо роботу з боржниками бібліотеки, через класних керівників і майстрів. Загублені підручниками відшкодовуємо рівноцінними або такими ж книгами. В ліцеї проводиться акція Подаруй книгу бібліотеці. Ця акція дала змогу поповнити фонд бібліотеки.

5 В усій роботі велику допомогу бібліотеці надає адміністрація ліцею, зокрема директор ліцею Сливка В.Г., заступник директора з виховної роботи Гамкало Л.С. Завдяки їм у ліцеї створені належні умови для роботи бібліотеки. Завжди позитивно відносяться до висунутих мною пропозицій, створюють для нас умовив яких творчо розвивається наш професійний потенціал. Завдяки тісній співпраці ми бачимо нашу роботу нарівні сьогодення. Бібліотека перебуває на стадії корінного реформування, поступової трансформації у сучасний бібліотечно-інформаційний центр. Мрія про комп’ютер в бібліотеці, який через
Internet, інші комп’ютерні мережі, пов’язаний з усіма кращими бібліотеками світу стає реальністю. Планів багато, тобто є поле для активної діяльності.

Обговорення книги Уласа Самоука Марія
Ваврущак М.С. – бібліотекар
Погірцівського професійного агролісотехнічного ліцею
Львівської області

І.Обговорення книги Уласа Самчука « Марія
Роман « Марія » ( 1933) - це перший в українській літературі художній твір про примусову колективізацію та про голодомор тридцять третього року. Написаний він у стилі хроніки життя жінки-селянки.Помираючи голодною смертю, Марія пропускає через свою просвітлілу свідомість все своє страдницьке життя. Це надає образу Марії вищого , надпобутового сенсу, споріднює її з Біблійними героями, підносить його до рівня символу України.
ІІ.Вступне слово бібліотекаря
Самчук Улас Олексійович
(20.2.1905 - 9.7.1987) - визначний український письменник. Народився у селі
Дермані (Рівненська область, у селянській родині. Самчук - одна з найясуравіших і найпомітніших постатей української прози 20 століття. Закінчив гімназію у Кременці. Продовжував навчатися у Бреславському університеті та в Українському вільному університеті у Празі. Перші оповідання На старих стежках (1926) опоблікував у варшавському журналі Наша бесіда. Постійно співпрацював з українськими періодичними виданнями - «Літературно-науковим вісником, Дзвонами (Львів, Самостійною думкою (Чернівці, Розбудовою націй (Берлін, Сурмою (Берлін -
Наунас). 1941 - 43 - редактор газети Волинь, що виходила у Рівному. 1944 - 48 живу Німеччині. Восени 1945 Самчук спільно з Багряним, Домонтовичем, Косачем,
Майстренком, Шерехом виступив ініціатором створення літературно-мистецького об'єднання український письменників еміграції - Мистецького українського руху і був обраний його першим головою. 1948 переїхав до Канади, де став засновником письменницької організації Слово. Найвизначнішим творчим досягненям Самчука став роман-епопея Волинь. У цьому творі Самчук відтворив психологію українського господаря, його сімейний уклад, гуманні принципи взаємовідносин та життєствердний оптимізм селянської вдачі. На трагічні події голодомору 1932-1933 Самчук відгукнувся романом Марія, піднісши до символу страдницький образ матері - України. Гірка доля українського народу відтворена у трилогії «Ост». Перша книга Морозів хутір (1948) передає атмосферу української революції 1918-1919. Друга - «Темнота» (1957) присвячена долі України та її дітям в умовах радянської імперії. У третій -Втеча від себе
(1982) письменник детально описує трагедію насильницької репатриації та поневіряння українців по всьому світі. Національній соціальні проблеми українства Самчук порушив у романах Юність Василя Шеремети» (1947), Чого не гоїть вогонь (1959), На твердій землі (1967). Боротьба закарпатських гуцулів засвою державу надихнула письменника

6 на високопатріотичний роман Гори говорять. Своєрідним протестом проти жорстокого більшовицького терору на селі став політично загострений роман Кулак, збірки нарисів На білому коні (1956) та На коні вороному, книги публіцистичних творів «П'ять по дванадцятій (1954), Планета Ділі, Слідами піонерів, Живі струни, Сонце заходу, Вкраїні занепаду й руїни передають враження письменника від Нового Світу, доносить окремі моменти вашкої долі українців в умовах нациської окупації та більшовицького тоталітарного режиму. Помер у Торонто.
ІІІ.План
I Дитинство та юність Марії Кохання Марії з Корнієм.
З.Марія -дружина Гната. Трагедія сім'ї. Повернення Корнія. Марія -дружина Корнія.
У.Дружна сім'я ( Демко, Максим, Надія, Лаврін ) Несподіване лихо.
9.Демко в полоні. Максим - більшовик.
I1 Голод го року. Жорстока розправа Корнія з сином. Смерть Марії. В шість років Марія осиротіла. Вона пригадує свого батька, який працював в каменоломнях, пригадує матір Оксану. Але несподівано батька придавила каменюка і він помер, а через кілька місяців поховали і матір. Марію забрала до себе тітка, а в 9 років вона пішла внайми до Мартина Заруби. Ставилися до неї, як дорідної дочки. Так Марії пішов 16 рік. Вже на неї почали заглядатися хлопці, але Марія нате не звертала уваги. Вона все булав роботі, і тільки по святах чи неділях ходила до церкви і на вечорниці. Коханого Марії Корнія забирають до війська, у морфлот, на 7 років. Марія обіцяла його чекати, але за два роки Корній не прислав про себе ніякої звістки і марія подала рушники Гнатові. Гнат був добрий господар, заможній, тільки кульгавий. Відгуляли весілля і Марія перейшла жити до Гната.
З.Марія з Гнатом не знали щастя. У неї народився син Роман. Всі дуже раділи, але у півтора року хлопчик несподівано захворів і помер. Це було страшною трагедією для Марії. Вона цілими днями сиділа на цвинтарі. Через рік після похорону народилася дівчинка Надія, але і цю дитину Бог забрав до себе. Потім народилася мертва дитина. Горю Марії не було меж.Вона страшно ридала, сердилася на Гната, а він нічим не міг їй допомогти. Потім Марія вечорами почала кудись зникати. Чоловік не запитував куди вона йде, думав нехай сама все розкаже. А Марія почала бігати на вечорниці, покинула всю хатню роботу. Одного дня Гнат був на лісоповалі і пошкодив хвору ногу, його відвезли до лікарнів місто.
5. В цей час повернувся після служби Корній.Марія покинула Гната, хату,господарку і пішла до Корнія. б.Марнії і Корнію було дуже важко спинатися на ноги. У них крім старої хати нічого не було.Корній влаштувався на цегольню, Марія наймалася на роботу, тяжко працювали, складали копійку до копійки, дороблялися до всього тяжкою працею.

7 У подружжя троє синів і дочка Надія. Вони побудували великий просторий будинок.Але Корнія через декілька років знову забрають на військову муштру. А у саму Великодню ніч хтось підпалив їхню хату.Марія відчувала, що це зробив Гнат, але нікому не говорила. Згодом повернувся Корній , хату відбудували і почали жити які раніше.
9. Так йшли роки. Старший син Демко підніс на рекрути, його забирають до війська і більше він не повернувся.
Середушчий Максим ніколи не хотів допомагати батькам, подався до міста на легкий хліб. Наймолодший Лаврін завжди щось торочив про самостійну Україну і батьки дуже переживали за нього. Корній і Марія стали заможними людьми, але все це дісталося гіркою працею. В цей час почали організовувати колгоспи. В село приїхали більшовики, разом з сином Максимом і почали забирати у людей надлишки зерна і худобу. Корній твердо заявив, що він до того колгоспу не піде, бо вони не вміють господарювати.
11. Так поступово підкрадався 1933 рік. Більшовики штучно створили голод. Забрали в селянина все, що можна було забрати. Молодшого сина
Лавріна було вислано в сибір, зятя теж. Корній кожен день вирушав у пошуках їжі. Люди шукали по полях, під снігом, мерзлу картоплю. В селі не було жодної собаки і кішки. Люди пухли з голоду і десятками помирали щодня. Автор змальовує жахливі картини голодної смерті. За якусь мерзлу картоплину сусід вбиває сусіда, дочка Марії Надія, збоживолівши з голоду, їсть свою мертву маленьку дитину.
12. І Корній не витримує, бере сокиру і іде до хати свого сина Максима, який бенкетує в той час, коли його мати помирає з голоду. Корній нічого не бачив, лише рубав сокирою, те що лежало на ліжку. Потім вибіг з хати, кинув сокиру і кудись подався. Знайшли його на другий день, за селом вже мертвого.
13. А Марія сама доживала останні дні. Перед смертю прийшов до неї старший чернець Гнат, її колишній чоловік. Він просив вибачення зате, що колись підпалив її хату. Але Марія його давно простила. Так прожила Марія 71 рік і померла на самоті.
Обговорення книги ( питання та відповіді )
1. Які причини голодомору 1932-1933рр?
У 1932-1933 роках на Україні було створено штучний голод. Головна мета влади була спрямована нате, щоб знищити українську націю, стерти її з лиця землі.
2.Як автор змальовує штучний голодомор
... Не було в селі ні одної кішки, собаки, брат брата вбивав замерзлу картоплю і потім не стало брата. (Брат брата - з'їв.)
З.Чому письменник вдався до відтворення подій в хронологічному порядку
Автор намагався простежити життя головної героїні Марії від народження її до самої смерті і разом з тим показати трагедію цілої країни.
4.Якими штрихами автор змальовує Марію
Марія була червонощока, красива, пишногруда з ямками на лиці.
5.Яким було життя осиротілої в 6 років Марії
Після смерті батьків, залишившись сиротою, Марія потрапила внайми до Мартина
Заруби ( порядного, справедливого господаря. Спочатку була пастушкою, потім

8 наймичкою, виконувала всю роботу, яка була їй під силу, її поважали, завжди хвалили. Марія стала красунею на все село, а в праці їй не було рівних.
б.Чому Марія пішла заміж за Гната
Марія кохала Корнія, провела його до війська, обіцяла чекати. Але чекання затягнулося, від Корнія не було ніяких звісток, навіть стара мати не знала чи він живий. Та ще й Мартин Заруба. Дізнавшись що Гнат Кухарчук залицяється до Марії , а Гнат був порядним хлопцем, добрим господарем, обіцяв дати Марії велике придане, коли вона вийде заміж за Гната. Марія подає рушники Гнатові, але до останньої хвилини чекає Корнія.
7. Як праця на землі змінила Корнія
Після повернення з війська Корній став жорстоким, постійно лаявся, говорив незрозумілою мовою. Але кохання Марії та праця на землі знову зробила з нього порядного чоловіка , доброго господаря. Він став працьовитий, бережливий, дбайливий, справжній господар.
8. Як змальовує автор образ Гната
Гнат був кульгавий, але в нього була добра душа, він любив Марію і навіть спалює її хату, думаючи що вона не буде мати де жити і повернеться до нього.
9. Як в селі керує нова влада
В село прийшли більшовики, але господарювати вони зовсім не вміли. Вони постійно лаялися, в церкві стояли і розмовляли, курили.Почали в селах збирати зерно для Москви.
Потівм це зерно зсипали в підвал в монастирі і там воно пліснявіло. Орали мокру ( глевку) землю, кидали в неї зерно, засипали скибами і їх зерно звичайно не проростало.Господарювати вони зовсім не вміли.
Заключне слово бібліотекаря
Роман Марія дає нам змогу побачити і пережити події тієї епохи. Цей твірне просто розкриває перед нами життя однієї людини, сім'ї, села а показує трагедію цілої країни. Чому більшовики перемогли Мабуть, тому, що вони пообіцяли селянській Україні найголовніше - землю, мир, свободу. Український хліборобне розумів, що вільна праця можлива лише у незалежній державі. Про власну і справедливу державу та громадські права він нічого не знав. Улас
Самчук своїми творами ніби закликає українців не відмовлятися від вільної, незалежної України.
Література
Кондратюк Н. Його твори гартують свідомість // Урядовий кур'єр.-2008.- 21 лютого с. Улас Самчук
ПавличкоС. Велика література // Українська мова та література- 200. № 5 -с.
У.Самчук.
Руснак І. Художня візія тоталітарної дійсності у прозі Уласа
Самчука // Диво слово- 2005.- №2 - с.
Слоньовська О. Аве Маріє Про роман Уласа Самоука "Марія" // Диво слово- 1995.
- №7- с. Українська література кл.: Підручник для серед.загальноосвітньої школи
Р.В.Мовчан, Ю.І.Ковалів, В.Ф.Погребенник, В.Є.Панченко; за заг.редакцією Р.В.Мовчан.- Київ Ірпінь ВТФ Перун, 2001- 496 сіл.
Фасоля А. Роман Уласа Самоука "Марія. Три варіанти уроку // Дивослово.-1999. -
№3 - с. 39-42.

9
Сценарій виховного заходу
«Торгівля жінками як проблема праці. Усний журнал
Ваврущак М.С. – бібліотекар
Погірцівського професійного агролісотехнічного ліцею
Львівської області
Мета.

виховання в молоді поваги доправ та основних свобод людини підвищення рівня знань учнів щодо проблеми торгівлі жінками формування правової культури зданого питання. ПЛАНІ. Вступне слово бібліотекаря

II. Виступи учнів.

Статистика міграції населення, її причини. Становище та проблеми жінки в сучасній Україні. Торгівля жінками ситуація в країні, причини. Шляхи українських жінок до рук торговців живим товаром. Шляхи повернення додому. Поради міжнародних організацій тим, хто виїжджає закордон.

Бесіда.
(Учні розповідають про випадки торгівлі людьми, які їм відомі, діляться враженнями, думками.
IV.Заключне слово бібліотекаря.
Наочність:
1.Вислів Той, хто володіє інформацією, володіє світом. Виставка Публікації преси, присвячена проблемам сучасного рабства та торгівлі людьми Плакати. Музичний супровід мелодія з кінофільму «Титанік». Учениця читає уривок із твору П.Загребельного Роксолана тихо звучить музика.

Бібліотекар. Ви невипадково прослухали цей уривок із роману П. Загребельного Роксолана про гіркі роздуми річної Насті Лісовської — української дівчини, яка потрапила в неволю. Історичній літературні джерела воскрешають давні події, коли українських дівчаті молодих жінок брали в полону часи монголо-татарських набігів. Звідси поява в народному епосі й художній літературі фігури «дівки-бранки». Слово бранка означає ув'язнена, полонена. Українців особливо цінували на невільничому ринку як незіпсованих, нехитрих. Полоні продаж — звичайне у долі жінок — українок. Як бачимо, цей злочин має довге історичне коріння, але наприкінці XX століття він набув форми сучасного рабства.

10 Ми звернулися до цієї теми теж невипадково, бо сьогодні вона особливо актуальна. Проблема торгівлі людьми торкнулась і українського суспільства. До тенет торговців живим товаром потрапляють жінки, чоловіки та діти. І особливо це стосується західних регіонів, зокрема, й Волинської області, тому що, по-перше, тут найвищий рівень безробіття жінок, по- друге, найнижча заробітна плата по Україні. Чомусь у теперішній час саме жінка відчуває більшу відповідальність за сім'ю, дітей, тому й змушена вирушати закордон. Але не для всіх ці пошуки закінчуються щасливо. У засобах масової інформації часто з'являються матеріали про сучасне, як це не дико звучить, рабство — про торгівлю людьми. Нещодавно у Луцьку відбувся семінар Запобігання торгівлі людьми при працевлаштуванні закордоном, який організувало громадське об'єднання Волинське братство. Із занепокоєнням говорилося проте, що вже є факти торгівлі молодими жінками, намагання вивезти їх закордон із Нововолинська, Ковеля, Любешівського району. І поки наша держава вчиться захищати своїх громадян, вони повинні, насамперед, самі потурбуватися про себе, бути юридичне грамотними, знати, де може чатувати небезпека учитися на гіркому досвіді інших уміти себе страхувати і, у разі потреби, захищати. Недарма говорять, що той, хто володіє інформацією, волоДіє світом. Можливо, й наші відомості комусь будуть потрібні в майбутньому.

Каталог: static -> files
files -> Бібліотека професійно-технічного навчального закладу щомісячний методичний веб-журнал
files -> Бібліотека професійно-технічного навчального закладу щомісячний методичний веб-журнал
files -> Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування
files -> Професійно-технічна освіта України Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у професійно- технічних навчальних закладах щомісячний методичний веб-журнал Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України
files -> Інноваційний досвід у професійно- технічній освіті Щомісячний науково-методичний веб-журнал
files -> Бібліотека професійно-технічного навчального закладу щомісячний методичний веб-журнал


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка