Бібліотека професійно-технічного навчального закладу щомісячний методичний веб-журнал
Pdf просмотр
Сторінка1/11
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1
Професійно-технічна освіта
України

Бібліотека професійно-технічного
навчального закладу

щомісячний методичний веб-журнал

Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України
(
www.proftekhosvita.orq.ua
): січень 2010 р.
за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Випуск 2 (2), лютий 2010 р.

2 Наша адреса Відділення змісту ПТО
ІІТіЗО МОН України вул. Сагайдачного, 37, м. Київ, 04070 тел./факс: (044) 239-39-35
Відповідальний за випуск
Бугай Н.І. – начальник відділу відділення змісту
ПТО ІІТіЗО МОН України
Погоджено:
Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, начальник відділення змісту професійно- технічної освіти
Ковтуненко Н.О.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. Матеріали, надіслані на редакційний конкурс, стають власністю редакції. За змісті правдивість інформації перед третіми особами несуть відповідальність автори. Матеріали подаються в авторській редакції Методичний веб-журнал Бібліотека ПТНЗ” розміщується лишена веб- порталі професійно- технічної освіти МОН України www.proftekhosvita.orq.ua

Бібліотека професійно-технічного
навчального закладу

методичний веб-журнал
Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України (www.proftekhosvita.orq.ua): січень 2010 р. за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
Випуск 2 (2), лютий 2010 р.
Досвід роботи бібліотекаря Державного професійно-
технічного навчального закладу Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище Жили Наталії Петрівни на тему Роль
бібліотеки ужитті учня професійно-технічного навчального
закладу”
Роль бібліотеки ужитті учня професійно-технічного навчального закладу План роботи бібліотеки ВМВПУ на навчальний рік Інформаційний ресурс Бібліотеки ВМВПУ…………….10 Роль бібліотеки ПТНЗ у професійному та духовному становленні молодої людини Поради читачам Робота гендерного театру «Classic». Cценарій музично-літературної постановки А зорі тут тихі (Б. Васильєв) (приурочений Дню Збройних Сил України Бібліотечний урок „Здрастуй, бібліотеко!”………………….24 Бібліотечний урок Дарунок бібліотеці Бесіда з бібліотекарем на тему Наркотична небезпека …..27 Бесіда з бібліотекарем на тему Виховуємо совість Бесіда з бібліотекарем на тему Наркотики і здоров'я”……..30 Бесіда з бібліотекарем на тему Вживання алкоголю Бесіда з бібліотекарем на тему Історія виникнення та розповсюдження алкоголю Бесіда з бібліотекарем на тему Алкоголізмі родовід Бесіда з бібліотекарем на тему Сучасний учень і культура читання Творча робота Гра починається відразу Бесіди про книги Читацькі конференції
Урок-гра: Щасливий випадок Абетка класного керівника Що таке увага Абетка класного керівника „Пам'ять людини Вислови мудрого вчителя В. Сухомлинського Відома мудрість Цікаве про книгу

3 Сучасні бібліотечні інформаційні технології. Деякі аспекти інформаційної роботи в бібліотеці професійно-технічного навчального закладу Електронне видання - новий етап еволюції книги
Комп'ютеризація бібліотеки у загальноосвітньому навчальному закладі Співпраця бібліотекаря з педколективом. Сценарій Вчитель року 2006»…………………………86 Творчі роботи активу бібліотечного гуртка"Світогляд"……………………………………….92
Роль бібліотеки ужитті учня
професійно-технічного навчального закладу Сьогодні згідно європейських стандартів освіти актуальним являється питання формування компетентності учня, яка передбачає не тільки наявність знань, алей здатність їх самостійно здобувати та діяти на основі отриманих знань. А сучасний навчально-виховний процес покликаний задовольнити інтереси і потреби учня, зробити з нього конкурентноспроможного фахівця на ринку праці. Професійно- технічні навчальні заклади стають, по суті, посередниками між учнем і потенційним роботодавцем. Ця обставина і спонукає навчальний заклад до пошуку таких формі методів, такого змісту і структури професійного навчання, що дають змогу забезпечити потрібну якість підготовки випускника. Який зможе працювати в реальних умовах сучасного виробництва таза новітніми технологіями. Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом навчального закладу і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виробничого та виховного процесів як в урочний, такі позаурочний час. Вона виконує чотири основні функції навчальну, інформаційну, виховну та дозвільну. І саме сьогодні належне місце зайняла – інформаційна.
Характерною ознакою нашої епохи є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, а нині – до інформаційного. Інформаційні технології проникають вусі сфери людської життєдіяльності, стають потужною продуктивною силою суспільства. Тому в найближчому майбутньому від рівня інформаційної культури молодого покоління залежатиме потенціал будь-якої держави та добробут її народу в цілому. Введення в навчальний процес комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій надає широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно- зорієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики. Особливо важливого значення набуває використання можливостей глобальної мережі Інтернет, що сприятиме розширенню освітнього інформаційного простору, наближенню його до міжнародного рівня.

4 Бібліотека нашого навчального закладу крім підручників, посібників, навчальної та художньої літератури, значного фонду періодичних видань, тематичних папок містить великий об’єм електронної інформації, зокрема електронні навчально-методичні комплекси з усіх предметів, що викладаються в училищі, результати проектної діяльності учнів та викладачів, нормативно-правову базу, електронні підручники, посібники і фонд основних програмних художніх творів з української та зарубіжної літератури. Все це стало можливим завдяки підключенню бібліотеки до глобальної мережі Інтернет та внутрішньої мережі Інтернет .

5 Кажуть, що вибір професії – це друге народження людини. Від того, наскільки вірно обереш свій життєвий шлях – залежить, яке місце в суспільстві будеш займати. Найвищою вершиною самореалізації є набуття цікавої та престижної професії. На освітньому сервері розташована необхідна інформація для користувачів, читачів бібліотеки про Світ професій
ДПТНЗ «ВМВПУ». Бібліотека нашого навчального закладу сьогодні є дійсно інформаційним центром із забезпечення навчально-виробничого процесу. Бібліотекарі приділяють велику увагу виробленню навичок користування бібліографічною інформацією, вихованню культури читання. Цьому сприяють бібліотечні уроки. Працівниками бібліотеки протягом навчального року проведено 52 бібліотечні уроки, прес-калейдоскоп Твоє довідкове бюро, літературний диліжанс Спочатку було слово, поетичний альбом Світло поезії, прес-діалог Сторінками періодичних видань, п’ять хвилин з мистецтвом І стримуваний промінь засяє і т.д. Програма бібліотечних уроків передбачає поступове набуття і поглиблення учнями- читачами знань про книгу та бібліотеку. На першому етапі формування бібліотечно-бібліографічних знань ми намагаємось зацікавити читача книгою, викликати у нього інтерес до читання та поповнення своїх знань. Для цього під час проведення бібліотечних уроків наше головне завдання полягає утому, щоб сформувати в читачів-учнів загальне уявлення про бібліотеку як скарбницю людського знання, невичерпне джерело інформації. Тому під час бібліотечних уроків розповідаєм про багатство та розмаїття книжного фонду, про відкритий доступ до нього. Доцільним тут є використання книжкових виставок,
на яких представлено найкращі, найцікавіші, гарно ілюстровані книги, бо тільки так можна викликати інтерес до книги у читача. Досвід роботи показав, що проведення бібліотечних уроків є необхідністю сьогодення. Огляди літератури – це одна з найважливіших форм масової роботи із пропаганди художньої книги. Тому оглядами не тільки збагачуємо знання читача про класичну спадщину, алей постійно читачі у курсі всіх літературних новин. Працівниками регулярно проводяться огляди літератури, які допомагають ліквідувати прогалини в читацьких знаннях класичної і сучасної літератури, сприяють разовій організації позакласної роботи з художніми творами.

6 За своїм змістом огляди літератури присвячені творчості одного письменника, окремій темі, новим надходженням художньої літератури, певному жанру літератури або окремій книзі. Вважаю, що є важливим влаштування серед читачів оглядів газетних та журнальних матеріалів на певні теми. Зокрема Новини техніки, Педагогічний пошук, Серце віддаю дітям, Мозаїка цікавих фактів та ін. У системі роботи з читачами також важливе місце посідають бесіди про книги, особливо з використанням елементів рольової гри. Мета їх – ознайомитися з читацькими інтересами, залучити учнів до систематичного читання книг, рекомендувати їм потрібну літературу, виховувати культуру читання. Тільки в невимушеній бесіді збуджую думку й почуття читача, спонукаю його висловлюватися про твір, а отже, досягаю поставленої перед собою мети. Протягом навчального року було проведено бесіди на теми Сучасний учень і культура читання, Перлини народної творчості, Подих століть та інші.
Технологія проведення виставки в нашій бібліотеці передбачає відбір літератури відповідно до її цільового призначення, цитат, ілюстрацій, підготовку запитань до читачів, художнє оформлення до виставки, визначення основних її розділів. Залежно від змісту виставки можуть бути тематичними, жанровими, виставки нових надходжень, виставки – персоналії тощо. Під час книжкової виставки бібліотекарі презентують книги, статті, що сприяють популяризації літератури з фонду бібліотеки та є невід’ємною частиною правильно організованого відкритого доступу. Велике пізнавальне і виховне значення мають тематичні виставки. Їх мета – за допомогою художньої книги розширювати кругозір. Тематика виставок в нашій бібліотеці дуже різноманітна Люби і знай свій рідний край, Долетів до нас подих війни, Твоє

7 довідкове бюро, До відома читачів, Здоровий спосіб життя, Славетні імена земляків, Трагедія і тріумф битви під Крутами», Ти маєш правота інші. Газета нашого навчального закладу Молодіжний вісник»розміщена на внутрішньому і зовнішньому серверах. Вона містить постійну рубрику, що висвітлює роботу бібліотечного гуртка Світогляд. Неодноразово «М.В.» розповідав про благодійні акції Милосердя, Діти - дітям, про активну участь гуртківців в культурно-масових заходах, постановки гендерного театру
«Classic». В навчальному закладі створена система забезпечення рівних конституційних прав отримання професійної освіти учнями з фізичними вадами слуху. Ці діти навчаються в обладнаному комп’ютерами класах, в першу чергу забезпечені навчальною літературою. Для захисту своїх інтересів учні можуть використовувати – нормативну базу, електронний юридичний довідника також традиційні носії інформації – енциклопедії, довідники, тематичні папки, стенди. Хто володіє інформацією той володіє світом. Учні нашого навчального закладу дійсно мають рівні можливості доступу до необхідної інформації, значну інформаційну підтримку та змогу захистити свої інтереси за допомогою сучасних інформаційних технологій. Отже, на сьогоднішній день учні, які навчаються в сучасних навчальних закладах, мають вільний доступ до інформаційного простору. Проте його необхідно правильно скорегувати. І значну роль в цьому відведено бібліотеці. Саме в нашій бібліотеці користувачі навчаються працювати з книгою, можуть здійснювати пошук необхідної інформації через мережу Інтернет, працювати з електронними посібниками, використовуючи училищну мережу «Інтранет», спілкуватися з однодумцями, бути активними членами бібліотечного гуртка Світогляд та справжніми акторами гендерного театру «Classic», знайомитися з новинами періодичних видань, брати участь у проведенні благодійних акцій Діти - дітям, Милосердя, організовувати зустрічі з відомими особистостями Вінниччини, досягти високого рівня освіченості і культури.


8
План роботи бібліотеки ВМВПУ на навчальний рік Основною метою бібліотеки є забезпечення інформацією навчально-виховний процес. Книга — постійне джерело знань, надбаних людством протягом багатьох віків. Спілкування з книгою допомагає людині оволодіти певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає їх до культурних надбань та цінностей українського народу, його звичаїв та традицій. Книга — головний засіб навчання. Ось чому бібліотека на новий навчальний рік ставить такі завдання допомагати учням оволодівати програмовими знаннями та закріпити їх бібліотечними засобами виховувати бажання самостійно розширювати обсяг знань продовжувати ознайомлення та навчити розуміти і користуватися різноманітними джерелами інформації сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів, формувати читацькі інтереси удосконалювати шформаційно - бібліографічне обслуговування читачів організовувати різноманітні види масової роботи з пропаганди книги книжкові виставки, огляди, бесіди здійснювати керівництво позакласним читанням учнів проводити індивідуальну роботу з читачами розвивати художній смак і самостійність суджень формувати національну свідомість, характер, моральні якості виховувати культуру мовлення.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО - МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
№ п/п Зміст заходів Термін виконання
1 Проводити бібліотечні уроки з метою виховання в учнів культури читання. Протягом року
2 Провести бесіду Вчись бути читачем. Захист читацького формуляра. лютий
3 При записуванні учнів до бібліотеки, проводити бесіди, щоб виявити, якою літературою захоплюються учні протягом року
4 Ознайомлювати читачів з довідково-бібліографічним апаратом, що є в бібліотеці. під час провед. бібл. уроків
5 Оформити книжкові виставки з. Моя Земля земля моїх батьків Письменники рідного краю. вересень, жовтень
6 Поновити стенд Книга, чигач, бібліотека березень
7 Провести гру-подорож, присвячену книзі. Сіадії:
І.Тереотична; 2. Народна мудрісгь; квітень ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ НА ДОПОМОГУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСУ
№ п/п Зміст заходів Термін виконання і Домогтися 100% охоплення бібліотечним чиганням учнів протягом І семестру
2 Провести звірку стану охоплення учнів читанням. протягом І семестру
3 Систематично проводити перевірку формулярів з метою виявлення читачів, які затримують повернення квит. Проводити з ними індивідуальну роботу.
1 раз на місяць
4 Поновити папки: Звичаї нашого народу, Природа і ми Увага підліток Повернуті імена Життя славетних Українські письменники. протягом року
5 Оформити тематичну поличку Письменники рідного краю. жовтень

9 6 Проводити бесіди, про шкідливість вживання алкоголю наркотиків, нікотину. Босіди супроводжуються оглядом літератури, газетних та журнальних вирізок. протягом року ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ
№ п/п Зміст заходів Термін виконання і Поповнювати папку Вам. класні керівники новинами методичної та педагогічної літератури. протягом року
2 Проводити огляди статей з фахових журналів, газет.
1 раз на місяць
3 Систематично знайомити викладачів з новими надходженнями. помірі надходження РОБОТА З БАТЬКАМИ
№ п/п Зміст заходів Термін виконання і Оформити книжкову поличку На допомогу батькам у вихованні дітей. листопад
2 Постійно інформувати батьків про стан читання літератури постійно
3 Виступати на батьківських зборах з інформацією про новини літератури для батьків. за графіком РОБОТА З УЧНЯМИ ЯКІ СХИЛЬНІ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ
№ п/п Зміст заходів Термін виконання
1 За допомогою класних керівників виявити учнів, схильних до правопорушень. вересень
2 Скласти списки рекомендованої літератури для кожного учня. вересень Залучати цих учнів гуртка до проведення масових заходів. під час проведення заходів
План роботи бібліотеки (на I семестр) 2007-2008 н. р.
№ Дата Назва заходу Форма проведення Відповідальний
1 Вересень Люби і знай свій рідний край. Виставка Жила Н.П.
2 Вересень Вінниччина – землі квітучої краса. Виставка Актив бібліотеки
3 Вересень До відома читачів. Бесіда Актив бібліотеки
4 Вересень І пам’ятай якій землі ти син. Виставка Жила Н.П.
5 Вересень Всеукраїнський день бібліотек Конкурс газет, святковий вечір. Актив бібліотеки
6 Вересень Ти маєш право. Диспут Жила Н.П.
7 Жовтень Книга – місту світ знань. Виставка рефератів, газет Актив бібліотеки
8 Жовтень Правила поведінки Бібліотечний урок
9 Жовтень
„Вчитель...і серці шана Святковий вечір
Жила Н.П.
10 Листопад Славетні імена земляків Тематична виставка Жила Н.П.
11 Листопад Мовою серця Святковий вечір
Проданець Л. А.
12 Листопад Кримінальна відповідальність неповнолітніх КЗпП Бесіда Жила Н.П.
13 Грудень Знаменні дати Тематична виставка Актив бібліотеки
14 Грудень День прав людини брейн- ринг Жила Н.П.
15 Грудень Звичаї нашого народу Бесіда
Проданець Л.А.
16 Грудень Похід до дитячого будинку. Благодійна акція Актив Світогляду
17 Січень Світло поезії Святковий вечір, конкурс поезії Актив бібліотеки
18 Лютий День Захисника Вітчизни Концерт Жила Н.П.
19 Лютий Літературно – музична композиція А зорі тут тихі. Вистава Актив бібліотеки
20 Березень Її Величність – Жінка Літературний вечір Актив бібліотеки
21 Березень Похід до дитячого будинку. Благодійна акція Актив Світогляду
22 Квітень День книги.
Брей - ринг Жила Н. П.

10 23 Квітень Чорнобиль – біль і трагедія. Лекція
Проданець Л.А.
24 Квітень Діти – дітям ”. Благодійна акція Сектор милосердя
25 Травень Літературно – музична композиція А зорі тут тихі. Тематична вистава, зустріч з ветеранами. Жила Н.П.
План роботи бібліотечного гуртка Світогляд На ІІ - півріччя

Інформаційний ресурс Бібліотеки ВМВПУ
На сторінках сайту нашого навчального закладу розміщується інформація стосовно завдань бібліотеки, книжкових фондів, нових надходжень. Також дані про бібліотекарів та режим роботи читального залу та бібліотеки. Дочірньою сторінкою сайту є окрема сторінка бібліотечного гуртка Світогляд.

Дата
Назва заходу
Відповідальний
1
Січень
Бесіда Звичаї нашого народу
Жила Н.П.
2
Січень
День Соборності України (тематична виставка)
Жила Н.П.
3
Січень
Похід до дитячого будинку Гніздечко.
Актив
„Світогляду”
4
Січень
„Україно – ми твої діти (диспут)
Культмасовий сектор
6
Лютий
„Афганістан болить в моїй душі”.(бесіда)
Жила Н. П.
7
Лютий
„І пам’ятай, якій землі ти син...”(тематичний
виступ, бесіда)
Войнаровська
8
Березень
Перевірка стану підручників
Актив
„Світогляду”
9
Березень
„Шевченко – світоч української нації (бесіда,
тематична виставка)
Жила Н.П.
10
Березень
Похід до дитячого будинку Гніздечко
Актив
„Світогляду”
11
Березень
Її Величність – жінка (літературний вечір)
Культмасовий сектор
12
Березень
Систематизація
Актив
„Світогляду”
13
Квітень
Чорнобиль – біль і трагедія (лекція)
Проданець Л.А.
14
Квітень
Календар знаменних дат
Актив
„Світогляду”
15
Квітень
„Діти – дітям (благодійна акція)
Сектор
„Милосердя”
16
Травень
„Звеличте відвагу (підбір матеріалів)
Організаційний
Сектор
17
Травень
„А зорі тут тихі”(літ.- музична композиція)
Жила Н.П.
Актив

11

12 Я люблю цей світ з його невичерпною енергією, неосяжністю і незрозумілістю. Я люблю його за ранкові світанки і вечірній спокій, за весняні дощі і осінню родючість, люблю за тепло сердець, які він нам дарує. Я люблю свою Батьківщину, народі його безцінний скарб - рідну мову. Люблю за пісенність, величавість і м'який гумор народної мови, що живила і поетичний голос Т.Г. Шевченка й іскрометну іронію вічного слова Гоголя. Люблю зате, що дала світові безсмертні імена Лесі Українки, Івана Франка, Панаса Мирного, Михайла Коцюбинського.
«... В тобі мудрість віків, і пам'ять тисячоліть, і зойк матерів у годину лиху, і переможний гук лицарів і у годину побідну, і пісня серця дівочого в коханні свої, і крик новонародженого в тобі, мово, неосяжна душа народу - його щирість і щедрість, радощі й печалі, його труді піт, і крові безсмертя його С. Плачинда. Я люблю свою родину з дідусевими легендами, бабусиними казками, матусиною колисковою, і батьковою улюбленою піснею
«Вкраїно! Ти мій тихий краю Ти чарівниченько моя. Я без кінця тебе кохаю Ще більш кохати хочу я Обняв би я тебе руками До серця тихо пригорнув А ще я люблю свою професію, люблю приходити в цю кімнату, де подих століть, величі спокій, аз вікна красуються китяги горобини. І вірю, що бібліотекар непросто професія, а стан душі. Я люблю працювати разом з гуртківцями "Світогляду. Адже, коли на тебе дивляться небайдужі очі, коли тебе розуміють і поважають, тоді робота - дійсно задоволення. А зроблено разом вже чимало ! Протягом року проведено більше п'ятдесяти, тренінгові заняття "Твої права, Спілкуємось та діємо, "Здоровий спосіб життя бесіди "Шкідливі звички, "Ділове спілкування, "Цінність книги вжитті людини зустрічі з цікавими особистостями, читацькі конференції, виставки, цікаві екскурсії та походи. Це святкування разом як релігійних, такі традиційних свят, похід у театр ім.
Садовського (де ми переглянули вже більше десяти вистав, до кінотеатрів та музеїв міста, відвідування художніх виставок та презентацій книг. Але особливо приємно вражає їх дитяча доброта, чуйність та небайдужість до чужого горя. Ми разом систематично відвідуємо дитячий будинок "Гніздечко, групу дітей звадами, які потребують уваги й любові. Я люблю оформляти разом бібліотечні виставки, стенди, систематизувати і поповнювати тематичні папки (а їх в бібліотеці більше тридцяти, наповнювати електронну бібліотеку необхідною літературою, проводити цікаві фотосесії і просто за чашкою чаю обговорювати чи то новини із періодичних видань, чи просто вірш про кохання. Я люблю ці небайдужі оченята, якими зустрічають мене мої учні - діти, в серцях яких живе велика любов досвіту, Батьківщини, народу, родини, друзів та її Величності книги, могутність якої неперевершена.
Керівник гуртка "Світогляд "

Н.П. Жила

13
Роль бібліотеки ПТНЗ у професійному та духовному
становленні молодої людини
Згідно Положення про бібліотеку ПТНЗ (затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України уроці) основне завдання бібліотеки -бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки. Бути навчальним центром училища - одна із основних функцій бібліотеки, дати кожному академічні та соціальні знання. Введення елементів самоосвіти в навчальний процес, розширення можливостей використання резервів самостійного пізнання учнів висувають нові вимоги до викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів, до всієї системи розповсюдження інформації, однією з яких є бібліотека. Специфічними особливостями бібліотеки ПТНЗ є її підпорядкованість меті і завданням самого навчального закладу. Інша особливість - склад читачів це і учні х класів, випускники шкіл, молоді люди з певним життєвим досвідом, викладачі, майстри виробничого навчання. Бібліотекар повинен вміти знаходити педагогічні прийоми, що відповідають рівню та індивідуальним особливостям кожного читача. Для цього бібліотекарю важливо знати структуру фонду, профіль навчального закладу, зміст навчально- виховного процесу, читацькі інтереси учнів, викладачів, майстрів. Вивчення читачів бібліотеки ПТНЗ передбачає диференційований підхід збору і аналізу інформації про читачів. Основні джерела такої інформації - читацькі формуляри, документація ПТНЗ, окрім того, безпосереднє спілкування з адміністрацією, педагогами, учнями. Серед основних форм бесіда та письмове опитування, анкетування, інтерв'ю. Серед питань мотиви звернення до бібліотеки, рівень бібліотечно-бібліографічної культури, наявність домашньої бібліотеки, користування іншими бібліотеками, дозвілеві потреби. Серед питань Щоб вам сподобалося найбільше книга, яка дає готову відповідь на тему, що вас цікавить, чи книга, яка змушує подумати і самому прийти до необхідного вирішення проблеми, Перед вами дві книги одна містить мінімум необхідних вам відомостей, інша - всі необхідні відомості плюс інформацію додаткову, але ця книга більша за об'ємом. Яку з них ви виберете, враховуючи, що часу на підготовку достатньо. Ці питання дозволять дізнатися про нахили до самоосвітньої діяльності, зокрема читання. Для визначення рівня бібліотечно-бібліографічної грамотності можна ставити наступні запитання як краще знайти в бібліотеці книгу, якщо відомі її авторі назва Як краще підібрати літературу з певного питання Чим корисно користуватися при пошуку статей із книг, журналів, із певної теми Можна запропонувати готові відповіді, розташувавши їх таким чином, щоб правильна відповідь кожен раз була під іншим номером. Як правило, основні мотиви читання пов'язані з потребами у поповненні нових знань, відпочинку, дозвілля. Важлива роль бібліотекаря у спрямуванні самоосвітнього читання підборі та рекомендації книг, поступове розширення кола джерел читання. Учні ПТНЗ повинні мати навики самостійної роботи з підручниками, посібниками зі спеціальності -формування вміння працювати з друкованими та нетрадиційними носіями інформації. Консультуючись із викладачами, учні вибирають тему дослідження, бібліотекар допомагає скласти бібліографію. Масова робота бібліотеки ПТНЗ включає в себе читацькі конференції, книжкові виставки, бібліографічні огляди, списки рекомендованої літератури, тематичні вечори, гуртки за інтересами, оформлення плакатів, газет. Серед орієнтованих тем - Книга - важливий фактор оволодіння професійними знаннями, літературна студія Оберіг, літературний салон Співрозмовник, клуб любителів мистецтва Вернісаж, Моя улюблена справа, Швидке і раціональне читання, Тренування пам'яті». Важливий напрям діяльності бібліотекаря ПТНЗ є довідково-бібліографічний апарат, в якому містяться матеріали з профілю навчального закладу, перелік професій, які отримують у ПТНЗ, спеціальні та загальноосвітні дисципліни, гуртки, об'єднання, майстерні, лабораторії. Для педагогів і майстрів виробничого навчання доцільно готувати розробки бесід, вечорів, конференцій, матеріали на допомогу професійній майстерності анотація

14 нових надходжень, організація виставок, підготовка теоретичних і проблемних семінарів, позакласних заходів. Можна використати і досвід ПТНЗ № 26 м. Бородянки Київської області, створити при бібліотеці Духовний центр інформаційного комфорту навчання і спілкування. Основні завдання даного центру допомога педколективу і учням у забезпеченні необхідною інформацією. Різноманітними є в центрі і методи подачі інформації дискусії, інтелектуальні аукціони, аналіз проблемних ситуацій, випуск бюлетенів - і все це спільна робота бібліотекаря, викладачів, майстрів, учнів. Орієнтовна тематика лекцій, уроків, конкурсів, виставок, усних журналів, круглих столів до відзначення Дня землі (22 квітня, місячника правових знань. У домі природи - наша доля - лекція. Якби я знав закон - лекція. Рятуймо наше майбутнє - урок. Чисте повітря і автомобіль - урок. Світ, в якому ти живеш - конкурс фотографій. Моя держава - конкурс учнівських малюнків. Земля - це наш дім - виставка малюнків. Наші зелені друзі - ребуси, вікторини, кросворди. Мандрівка в країну води - усний журнал. Свято родинних ремесел. Наша природа - підбір поетичних рядків, народних пісень і приказок, прислів'їв про природу. Підготовка рекомендаційних списків літератури, наукове консультування бібліотекарем
історико-етног-рафічної пошукової діяльності учнів із вивчення історії села, міста, вулиці, бібліотеки навчального закладу.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал