Бібліотека професійно-технічного навчального закладу щомісячний методичний веб-журнал
Pdf просмотр
Сторінка9/11
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Сучасні бібліотечні інформаційні технології.
Деякі аспекти інформаційної роботи в бібліотеці професійно-технічного
навчального закладу


76 Одним із найважливіших пріоритетів бібліотечної політики нашої держави в останні роки є інформатизація. Безперечно, бібліотеки, маючи великі інформаційні ресурси, активно впливають на процеси розвитку економіки, науки, освіти, культури й неухильно підвищують свою значущість для суспільства в цілому, і зокрема Харківщини, орієнтовані на задоволення інформаційних потреб педагогічних працівників та учнів, намагаються посісти вагоме місце в інформаційному просторі країни. Зміст освіти та виховання збагачується новими професійними вміннями, розвитком здібностей, оперуванням інформацією. Увік інформації бібліотека ПТНЗ, яка є структурним підрозділом Навчального закладу, має набути статусу інформаційного центру, який би забезпечував розв'язання таких завдань
- повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу
- систематичне ознайомлення читачів із традиційними і нетрадиційними носіями інформації
- вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення. Бібліотека ПТНЗ сприяє освіті та вихованню учнів, розвитку їхніх творчих здібностей, підвищенню культурного рівня. Результативність роботи бібліотеки ПТНЗ значною мірою залежить від того, як бібліотекар допомагає учням оволодівати програмними знаннями та закріплювати їх, виховує у них прагнення до самостійного поглиблення знань, прищеплених викладачем, знайомить учнівську молодь із різноманітними джерелами інформації, вчить не тільки вміти здобувати, ай опрацьовувати інформацію, одержану з різних джерел та застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення. Бібліотекар використовує при цьому бібліотечні форми роботи щодо підвищення рівня інформаційної культури читачів. При виконанні цього завдання особливу увагу необхідно приділяти формуванню інформаційних ресурсів бібліотек та впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, навчанню та підвищенню фахового рівня як педагогічних працівників, учнів, такі бібліотекарів. Бібліотека ПТНЗ повинна активізувати свою інформаційну функцію, створивши систему інформаційного забезпечення діяльності учнівської молоді та педагогічних працівників навчального закладу.
Фонд бібліотеки Харківського професійного електротехнічного ліцею налічує майже
18 тис. примірників, кількість читачів становить - 334, втому числі учнів - 281. Важливе місце в системі інформаційного забезпечення діяльності учнів та педагогічних працівників навчального закладу займає комплектування довідково-
інформаційного фонду бібліотеки (ДІФ). Комплектування фондів - це відбір і планомірне
придбання друкованих творів та інших документів, які за змістом відповідають завданням бібліотеки і потребам читачів. Здійснюючи комплектування, бібліотекар обов'язково повинен знати інформаційні потреби читачів, фактичний ступінь використання фонду, а також причини, з яких та чи інша література не користується попитом. Комплектування фонду ведеться з урахуванням уже набутого фонду, тому обов'язково треба з'ясувати, які книги є в бібліотеці, якого цільового і читацького призначення та врахувати ступінь попиту на них. Такий підхід дозволяє уникнути придбання непрофільної літератури. Адже бібліотекар несе відповідальність за якість вибору літератури і зате, як використовуються придбані книги. Враховуючи обмежені фінансові можливості бібліотек, сьогодні ДІФ нашої бібліотеки комплектується, головним чином, підручниками. Нещодавно бібліотекою ліцею було придбано 45 книжок за рахунок позабюджетних коштів, подаровано читачами 10 книжок. Усього - 55 книжок на суму 1500 грн. Серед них такі як Великий тлумачний словник сучасної української мови, Новий російсько-український політехнічний словник, Літературознавчий словник-довідник», «Неизвестный Харьков», Сто знаменитих харьковчан» тощо.

77 Значним доповненням до ДІФ є передплата періодичних видань. У минулому році бібліотекою було передплачено 44 найменування періодичних педагогічних, фахових та суспільно-політичних видань. За матеріалами періодичних видань були створені тематичні папки; Група ризику, Харків учора, сьогодні, завтра, На допомогу викладачеві української літератури, Мистецтво, Інноваційні освітні методики тощо. У читальному залі оформлена постійно діюча книжкова виставка Вічно живи, Україно, яка складається з рубрик Наші ювіляри, Рідна мова - це мова предків і рідної землі, Святині українського народу, Історія - цепам ять суспільства. Також оформлені книжкові виставки На допомогу дипломнику, Увага Нові надходження, Підручники - твої провідники до знань, із пропаганди правових знань та здорового способу життя -Наркоманія - ти - закон, Держава і право. Необхідною умовою успішної роботи бібліотеки ПТНЗ із інформаційного забезпечення навчального процесу та формування інформаційної культури читачів є добре організований довідково-пошуковий апарат (ДПА), який включає систему каталогів і картотек. За його допомогою здійснюється довідкове, інформаційно-бібліографічне, рекомендаційно-бібліографічне обслуговування читачів, добір літератури для складання рекомендаційних списків та проведення бібліографічних оглядів. Для найбільш повного розкриття можливостей довідково-інформаційного фонду бібліотеки ліцею складені картотеки навчальної і методичної літератури «На допомогу класному керівникові, На допомогу майстрові виробничого навчання, Нормативні документи, Інноваційні освітні технології . Працює постійно діюча виставка методичної літератури Впровадження педагогічних та виробничих інновацій у педагогічний процес ліцею в умовах модернізації ПТО», поповнюється тематична папка матеріалами з періодичних видань. Навички інформаційного пошуку за допомогою довідково-пошукового апарату бібліотеки - основа для самостійної дослідницької роботи учнів. Оволодіння ними має бути органічною складовою загального навчального процесу. Набуті навички реалізуються на практиці, нові завдання й інформаційні потреби, що виникають під час навчання, дають імпульс роботі бібліотекаря навчального закладу. Треба пам'ятати, що під час навчання учнів основ інформаційного пошуку, головне недосягнення конкретного позитивного результату, асам процес - правильне визначення стратегії пошуку і впевнений поступальний рух до поставленої мети. Важливо, щоб учнів захопив сам процес пошуку, а не прагнення вгадати відповідь. Наприклад, до річниці від дня народження І. Франка в бібліотеці ліцею був підготовлений та проведений усний журнал Франко очима підлітків. Цьому заходу була надана така назва тому, що пошук матеріалів вели учні II курсу за допомогою систематичної картотеки газетно-журнальних статей. Підлітки запропонували показати І. Франка не тільки як видатного письменника і громадського діяча, а як люблячого батька, людину, яка любила і страждала у своєму житті. Уході підготовки заходу з'ясувалося, що життя І. Франка було пов'язане з Харківщиною, адже Харківський університет прийняв рішення о возведении галицийского ученого исследователя Йвана Франка в степень доктора русской словесностности».
Тиждень професії. Традиційно в нашому ліцеї проводяться тижні з кожної професії, яку отримують учні нашого навчального закладу - автослюсар, електромонтажник, електрогазозварник. До програми тижнів входять такі заходи як конкурси професійної майстерності, брейн-ринги, вікторини, виставки технічної творчості, засідання круглих столів, диспути, конференції, зустрічі з представниками професій - випускниками ліцею, представниками базових підприємств. Учні готують цікаву інформацію, яку вони беруть із фахових журналів щодо інноваційних технологій та нового устаткування з професії, яку вони набувають у ліцеї. Уході проведення тижня професії оформлюються книжкові

78 виставки, які супроводжуються влучними цитатами, календарями цікавих подій і винаходів з історії професії, готуються та проводяться бібліографічні огляди.
Предметні тижні - теж традиційна форма закріплення набутих учнями знань із загальноосвітніх предметів. У рамках предметних тижнів також проводяться виставки
художньої творчості, літературні вечори, бесіди, засідання круглих столів, вікторини, усні
журнали. Всі заходи супроводжуються обов'язковим оформленням книжкових виставок та проведенням бібліографічних оглядів. Одними з основних заходів, за допомогою яких формуються елементи інформаційної культури учнівської молодіє бібліотечні уроки, які проводяться у вигляді бесід, лекцій, практичних занять, доповідей та повідомлень учнів, різних видів змагань. З метою виявлення рівня бібліотечно-бібліографічних знань учнівської молоді, які є складовою інформаційної культури особистості, на початку нового навчального року проводиться анкетування учнів І курсу. У минулому навчальному році анкетування показало, що у понад 80% опитаних учнів бібліотечні уроки у школі не проводилися. На запитання Які видання відносяться до періодичних, 62% учнів до періодичних видань віднесли журнали, 12% учнів до періодичних видань віднесли атласи, 17% - посібники, 10% - узагалі не відповіли на поставлене запитання. Розглянувши відповіді учнів на запитання Як називається стисла характеристика книги », спостерігаємо, що 15% учнів відповіли, що це - коментар, 21% - передмова, 8% - не відповіли на поставлене запитання і 56% респондентів відповіли, що це - анотація. На запитання Як розміщуються картки в алфавітному каталозі тільки 28% учнів відповіли на запитання правильно, що ж стосується систематичного каталога, то тільки
16% респондентів відповіли, що картки в систематичному каталозі розміщені за змістом книги. Тестування показало, що необхідно ввести в практику роботи бібліотеки ліцею проведення бібліотечних уроків. У минулому навчальному році, використовуючи досвід та методичні рекомендації
В.П. Серпу-хової, бібліотекаря ЦПТО № 1 м. Харкова, було сплановано та проведено 6 бібліотечних уроків за темами Знайомство з бібліотекою, її фондами та відділами Книга - важливе джерело інформації Як вибрати книжку Довідкова література - твій вірний помічник Періодичні видання - провіднику світі інформації Поняття про бібліографію. Кожне заняття супроводжується практичною роботою, вході якої учні застосовують отримані знання на практиці. Для практичної роботи використовуються такі форми роботи, як відповіді на запитання, вікторини, конкурси, кросворди тощо. У плани проведення масових заходів обов'язково включаються питання, які вивчались на бібліотечних уроках. Так, наприклад, на конкурсі знавців української мови було запропоновано запитання Які типи словників визнаєте. У кінці навчального року проводиться підсумкове заняття - масовий захід, де учні мають можливість показати ті знання, які вони отримали протягом року, відвідуючи бібліотечні уроки. У минулому навчальному році підсумкове заняття було проведено у вигляді КВК Наш друг -книга. Бібліотека ліцею оснащена комп'ютером, але робота з електронними носіями інформації тільки розпочалася. Плануємо придбати підручники, енциклопедії та довідники на електронних носіях інформації та створити медіатеку. У цьому навчальному році планується підключення бібліотеки до Інтернету, працюємо над розробкою бібліотечного уроку «Інтернет - найсучасніше джерело інформації, мета якого - ознайомити учнів з історією виникнення Інтернету, його використанням, позитивними та негативними аспектами використання.

79 Підсумовуючи сказане, слід наголосити, що резерви бібліотеки ПТНЗ в інформаційній роботі ще невичерпані. Постійний пошук нових формі методів роботи чи, як сьогодні кажуть, ефективних технологій інформаційної роботи, тісний взаємозв'язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти якнайкращому інформаційному забезпеченню навчального процесу в ПТНЗ.

Електронне видання - новий етап еволюції книги
Еволюція геніального винаходу від рахівниці до комп'ютера
Десь уроці шотландець Джон Непер винаходить дерев'яну рахівну машинку. Вона прославилася як кісточки Непера», котрі допомагають примноженні, діленні та добуванні кореню. Уроці Чарльз Беббідж винаходить цілком автоматизований лічильний пристрій. Побудовано було лише десятикратно зменшену модель із 2 тис. латунних деталей. Уся диференційована машина важила би 3 тонни.
1890-1910 роки. В часи американського перепису населення 1890 року для збереження даних вперше була використана перфокарта. Патент інженера Германа
Холлеріта заклав основу індустріальної імперії ІВМ.
1943 р. - перша електронна лічильна машина Колос (до середини сімдесятих років
була засекреченою. За допомогою цього апарата, винайденому англійцем Аланом
Тьюрінгом, під час війни розкрито німецький радіошифр.
1946 р. - американська машина ЕМІАС працювала на електролампах. її називали електронним мозком, вона могла виконувати 5 тис. операцій у секунду.
1947 р. - кристал германію був прототипом транзистора. Кристалічні напівпровідникові матеріали було запущено у виробництво в 1951 р. І вони стали основою сучасної електроніки.
1957 р. - система протиповітряної оборони 8АОЕ об'єднала радарні станції в першу комп'ютерну мережу. Диспетчери водили по екрану монітора фотоелементом - так народилися інтерактивні комп'ютери. Уроці мікропроцесор ІпіеІ-4004 рекламувався як комп'ютер, а одному чипі. На кремнієвій пластині була створена інтегральна схема з 2300 транзисторів. Уроці Б. Гейтс та П. Алл єн засновують Місгозой. Сьогодні ця фірма панує на ринку комп'ютерів і комп'ютерних програм голографічного зразка. Цей метод обіцяє значно збільшити обсяг комп'ютерної пам'яті.
1976 р. - зображення І. Ньютона під яблунею було першим логотипом фірми Арріе. Всім відоме надкушене яблуко з'явилося пізніше.
1977 р. - Арріе II став першим персональним комп'ютером масового вжитку. Його ціна - 1298 доларів.
1983 р. - замість традиційної Людини року журнал Тайм вибирає для своєї січневої обкладинки машину року. В редакційній статті сказано, що саме комп'ютер - символ нашої епохи.
1995 р. - Репіішп Іпіеі Рго вже в 2000 разів швидше, ніж перша модель 4004. Адо р. його міць виросте більш, ніж удвічі. Уроці з'являються експериментальні зразки мікросхем пам'яті, працюючих на оптичних принципах кристал, розміром зі шматок цукру, зберігає дані не за допомогою магнітного коду, а у вигляді Друковане слово -І- Інформаційні технології. Створення найсучаснішої комп'ютерної техніки та впровадження нових інформаційних технологій суттєво вплинули на розвиток бібліотечної справи. Традиційний образ бібліотеки як сховища першоджерел - книг - поступово змінюється завдяки появі нових видів носіїв інформації - електронних. Перші друковані наукові журнали з'явилися уроці, майже через 200 років після винаходу друкарського станка. Електронні журнали виникли всього через 20 років після того, як довели свою життєздатність електронні публікації та почалося обговорення

80 варіантів доступу до них. Перші друковані журнали дозволили вести хронологію розвитку науки, винаходів та наукових досліджень і роблять це до нашого часу. Тоді технологія книгодрукування вважалася вченим революційною, якою бачиться сьогодні винахідникам електронна технологія. Поступово журнальні статті стали витискати книги як засіб доставки вченим результатів дослідів та винаходів. При цьому вартість перших журналів покривалася за рахунок індивідуальних передплатників, оплати публікацій тими авторами, які бажали надрукувати свої праці. В ті роки бібліотеки ще знаходили кошти на оплату всезростаючих витрат, але потім коштів стало бракувати. В результаті вони почали відмовлятися від передплати на дублетні назви. Але ціни росли і багато бібліотек прийняли програми зі скорочення комплектування. В ті роки у світі журналів з'явилася новина кілька журналів стали виходити на комп'ютерних стрічках чи гнучких дисках. Але булий проблеми передплатники на нові журнали повинні були мати комп'ютер одного типу і користуватися однією комп'ютерною мовою, що й видавництва. Мультимедійні файли залишалися перспективою далекого майбутнього. Ера електронних журналів по-справжньому настала на початку х років і незабаром викликала революцію в виробництві серійних видань. Автори, бібліотеки, видавництва стали розглядати цей носій інформації як можливе рішення бюджетних проблем. На початку 1993 року почали вести електронний список під назвою Ме\у .Іоиг, ЯКИЙ можна було одержувати безкоштовно передплатою в онлайновому режимі. Кожен запис виглядав як назва електронного журналу і його електронна адреса. На той часу списку було приблизно 1000 журналів, 10% з яких були науковими. Електронна книга — вжене фантастика Новим видавничим феноменом стали сьогодні так звані аудіокниги, за допомогою яких автолюбителі перетворюють свої машини в пересувні лекторії, використовуючи час, проведений на колесах, для читання нових книг, прослуховування університетських курсів і вивчення іноземних мов. Час занадто дорогий, тому багато хто бажає займатися декількома справами одночасно. Вони користуються аудіокнигами для одержання інформації. Якщо інформаційний голод є недостатньою причиною для того, щоб ви вставили книгу у свій касетник, то назвемо ще одну причину читання вухами робить водіння не настільки стомливим. Піонери в області звукозапису книг - Американське товариство сліпих і Бібліотека Конгресу, що випускали їх у вигляді грамплатівок, в основному, на допомогу людям, які мають поганий зір. Директор Клубу аудіокниги згадує, що, коли вони стали випускати на плівці найбільш популярні книги сезону, потенційну аудиторію складали люди, які люблять читати, але не мають для цього вільного часу. Тепер же з'явилися клієнти, утомлені від радіо, які вітали наші видання, як нову форму інформації й освіти. Нова аудиторія трансформувала всю галузь. Асоціація аудіовидавців говорить, що зароків число компаній зросло з 12 до 200, а загальний капітал цієї галузі зріс із 250 мільйонів доларів уроці до майже 2 мільярдів уроці. Аудіокниги стали новим напрямком і у видавничій індустрії, додаючи мільйони доларів відпродажу окремих книг. Так останній роман Джона Гришема Вуличний адвокат встановив рекорд серед книг, записаних на плівку, принісши автору близько 2 мільйонів доларів за один лише рік. Фахівець із «Рендом хаус аудіобукс» говорить, що його компанія докладає всіх зусиль, щоб випускати книжки на касетах одночасно з їхнім виходом у твердому плетінні і задовго до їхнього випуску в плетінні м'якому.

81 Ніхто, звичайно, не чекає, що касети витіснять із полиць традиційні книжки, але автор Вірної штуки Том Вульф зробив відчайдушний кроку цьому напрямку, видавши свій роман Засідка у Форт-Брагге» лишена плівці і компакт-диску. Якщо спочатку слухачі аудіокниг віддавали перевагу белетристиці, головним чином бестселерам і детективам, то поступово вони стали шукати більш інформативну літературу для поповнення прогалину своїй освіті. Управляючий виробництвом Клубу аудіокниги, відзначає, що його організація пропонує 68 тисяч назв, із них 60 відсотків - белетристика, а
40 відсотків - самовчителі, освітні курси, аутотренінг, психоаналіз. Вже реальність книга видається за персональним замовленням, хоча б і в єдиному примірнику. Ціна -доступна. Новітня видавнича технологія, запропонована нещодавно корпораціями ІВМ і
ХЕНОХ, можливо, змінить ситуацію на книжковому ринку. Видавничі машини можуть тиражувати одночасно декілька книжкових макетів. Розвиток технології преса за запитом обіцяє бути більш актуальною інновацією, ніж розвиток мережної книжкової торгівлі. Така стратегія дозволяє виконувати замовлення читача, який не знайшов ту або іншу книгу в книгарні. Вартість тиражування за цією технологією трохи вища, ніж за традиційною, проте видавця вжене будуть хвилювати проблеми складування або можливих збитків від нерозпроданого тиражу. Тому на купівельній спроможності замовника це практично не позначиться. Група «Інграм Бук уже спеціалізується на швидкому тиражуванні час виконання замовлення складає усього два дні. За якістю книга нічим не відрізняється від звичайної. Сюрприз електронні книги, спроможні вмістити до 1000 романів, уже існують. Звістка про винахід електронної книги облетіла світна початку 1998 року. І казка стала реальністю уже можна купити будь-який предмет із паперовими сторінками, і змінним текстом, що завантажується з комп'ютера. Предмет цей - електронна книга.
23 жовтня 1998 р. американська компанія «Нуво Медіа запустила на ринок
«Рокетбук» - електронний книжковий устрій на основі плоского рідкокристалічного монітора, названого так за аналогією з маленькими книжками в м'якій обкладинці - «покет- бук, тобто кишенькова книга. І раптом з'ясувалося, що подібними проектами займаються практично усі світові гіганти електроніки. Правда, вони покине розкривають деталей і взагалі намагаються не афішувати прототипів. Лише Ксерокс подав на розгляд користувачів свій прототип, що називається Екслібрис. В. Киргизов пише в Незалежній газеті, що новинка не тільки не вступила в протиріччя з традиційним книговиданням, але і користується прихильністю найбільших видавництв. Вони вітали появу нового продукту, а один із концернів інвестував значні суми в розробку «Рокетбука». Таке ставлення видавництв до новинки має економічне підґрунтя: при собівартості книжкових тиражів до 2,5 дол. за примірник і поверненні непроданої частини тиражу, що доходить до 40%, електронні книги можуть істотно знизити витрати бізнесу. Загальний обсяг інформації про електронні книжки вже досягає в Інтернеті ЗО тис. сторінок. Хронологія подій виглядає в такий спосіб. Слідом за «Ро-кетбуком», який надійшов до продажу, у магазинах з'являється «Софтбук», у грудні 1998 р. - «Міленіум
Рідер», а в січні 1999 р. - «Еврібук Дедікейтід Рідер».
«Рокетбук» може зберігати в пам'яті до 4 тис. сторінок тексту і графіки, відображуваних на чорно-білому екрані. Екран, що зчитує під будь-яким кутом зору, є сенсорним, тобто читач може робити замітки, підкреслення або закладки на сторінках книги.
Нікель-акумулятор підтримує роботу пристрою 45 годин без підсвічування екрана або 20 годин із підсвічуванням. Вартість книги - у межах 500 дол.
Пам'ять «Софтбука» зберігає до 100 тис. сторінок тексту й ілюстрацій. Сенсорний екран 24 см по діагоналі дозволяє змінювати шрифти. Швидкість завантаження тексту досягає 100 сторінок на хвилину. Устрій розмірами 28x22x2,5 см важить 1,3 кг і переплетено в шкіру. Літієві акумулятори забезпечують п'ятигодинне читання без підзарядки. Вартість

82 книги - 299 доларів, причому покупець зобов'язується протягом двох років щомісяця одержувати в онлайновому магазині компанії «Софтбук прес книги на суму 10-20 дол.
«Міленіум Рідер» може бути одночасно завантажений десятьма книгами середнього обсягу. У нього чорно-білий сенсорний екран формату покетбу-ка і важить він 0,5 кг. Батареї мають зарядна годин роботи. Вартість - 199 доларів.
«Еврібук», на відміну від трьох попередніх моделей,
* складається з двох кольорових рідкокристалічних моніторів у розгортанні і призначений, в основному, для відтворення високоякісних зображень. Відповідно ціна - до 1600 дол. Розуміючи, що бюджет пересічного читача не розраховано на таку суму, фірма підготувала до 2000 року більш компактний варіант книги вартістю біля 750 дол. Поки ж «Еврібук» розмірами 21x28 см і вагою біля 1,6 кг спроможний тримати в пам'яті до 100 підручників або 1000 романів і працювати без підзарядки батарей 4-5 годин. Електронні пристрої для читання розроблялися у розрахунку не на весь читацький загал, а на ті суспільні групи, яким припадає читати регулярно, тобто університетські і близькі до них кола, а також на людей, змушених читати в нестандартних умовах, наприклад, у погано освітленому салоні літака. У Конгресі США нещодавно було озвучено намір в наступному десятилітті цілком перевести навчальні заклади країни на користування електронними книгами Державна підтримка електронних книгу країні, де навчальні посібники складають чверть усього книжкового ринку і щорічно продаються на суму 5,7 млрд. доларів, а це означає для новинки майже безумовний успіх. Більше того, в міру звикання населення до електронних книг обсяг ринку, за прогнозами спеціалістів, дійде до 21 млрд. доларів нарік тільки для ринку США. Консорціум, що складається з японських титанів типу «Ма-цусіті», почав розробляти інфраструктуру супутникової ретрансляції електронних текстів для цих пристроїв. А в Америці власну модель електронної книги робить зараз навіть «Дісней». Безліч варіантів, що готуються ще до виробництва, обумовили різноголосицю технічних рішень. «Рокетбуки» завантажуються через комп'ютер із різноманітних бібліотечних вузлів Інтернету «Софт-бук» для цього користується тільки власним вузлом
«Міленіум» є клієнтом лише однієї бібліотеки у всесвітній павутині «Еврібук» читач завантажує або через компакт-диск, або через фірмову бібліотеку. Подібна сутичка стандартів уже мала місце в минулому. Тоді відеосистема «Бетакам», що перевершувала за своїми параметрами стандарт УН8, все ж склала позиції останньому в силу економічної політики конкуруючих фірм. Щоб цього не відбулося заразна порядку денному стоїть питання уніфікації системі створення єдиних стандартів. У США вже пройшла конференція, яка була присвячена несуперечливій технологічній політиці. Перспектива XXI сторіччя усі, коли-небудь видані книги, згодом вмістяться під однією обкладинкою. У медіалабораторії Масачусетського технологічного інституту працюють над створенням так званої останньої книги. Для книголюбів це звучить досить зловісно, адже лабораторія займається, в основному, комп'ютерними технологіями, а читання з електронного екрана - зовсім не той засіб читання, якому більшість людей віддає перевагу. Читання тексту з комп'ютера має багато незручностей ви не бачите, скільки прочитали і чи багато ще залишилося, не можете перегорнути сторінки, щоб порівняти різні розділи книги або прочитати навмання обрані уривки. Не вийде захопити екран із собою в ліжко або на пляж. Екрани не можна колекціонувати і розставляти на полицях. Хоча усе не так уже і кепсько, як здається. Книга майбутнього стане самою дійсною книгою - такою ж, як Загублений рай або Біблія І. Гутенберга. У неї буде плетіння (якщо
захочете, той шкіряне) і декілька сотень сторінок, що можна перегортати. Секрет її полягає в так званих електронних чорнилах, що не друкуються на поверхні паперу, а проступають зсередини сторінки. Розроблені Джозефом Джекобсоном, вони складаються з мікроскопічних кульок діаметром біля 40 мікрон, що становить половину товщини паперового листа. Одна половина кульки пофарбована в чорний, а інша - у білий кОлір.

83 Мільйони таких кульок, що заповнюють кожну сторінку, можуть бути повернуті або білим, або чорним боком, слідуючи електронним імпульсам і складаючись у зображення - схоже на традиційну друковану сторінку. На дисплеї, розміщеному на корінці книги, користувач зможе переглянути список творів, що утримуються в пам'яті комп'ютера. Якщо він вибере, наприклад, «Уліса», комп'ютер проявить текст на сторінці книги, повернувши кульки відповідним чином. В міру зростання обсягу пам'яті книги, в неї можна буде вводити цілі бібліотеки.
Джекобсон вважає за можливе вмістити в неї усю Бібліотеку Конгресу, каталог якої перевищує 17 мільйонів назв. Затвердженням ученого, його винахід збереже звичні переваги традиційної книги. її можна буде відключати від мережі і переносити. Сторінки будуть сприйнятливі для дотику авторучки, що дозволить підкреслювати і робити помітки.
«З'єднавши книгу з комп'ютером, - вважає Джекобсон, - одержимо грандіозний винахід. Пристрій буде мати одночасно декілька сотень гнучких дисплеїв товщиною з паперовий листок, що завантажуються блискавично, споживають мало енергії і тому дешево коштують. Прототип, що містить усього декілька сторінок, можна виготовити зароки, книга ж із 4 сотнями сторінок зажадає на рік-два більше, - відмічає Джекобсон. Кожна поновлювана сторінка вроздріб обійдеться, мабуть, у 2-4 долара, а увесь том - від 500 до
1000 доларів, проте вчені обмірковують засоби зниження ціни надалі. Видання, що є суспільною власністю, будуть завантажуватися безкоштовно, інші тексти закодують, і читачам доведеться купувати до них ключ через Інтернет або інші комунікаційні системи. Виходить, книги недовго ще будуть відігравати роль декорацій у кімнатах. Мабуть, якщо ви тільки з упертості збережете на своїх полицях деякі твори, які нагадуватимуть проте, що ви колись збиралися їх прочитати. І серед цих книг одна буде зберігати в собі усі твори, коли-небудь написані людьми.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал