Бібліотека професійно-технічного навчального закладу щомісячний методичний веб-журнал Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України
Pdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Професійно-технічна освіта
України

Бібліотека професійно-технічного
навчального закладу

щомісячний методичний веб-журнал
Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України
(
www.proftekhosvita.orq.ua
): січень 2010 р.
за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України


Шпольська Тамара Львіва.
– бібліотекар Професійно-технічного училищам. Чернівці

Випуск 5 (33), травень 2011 р.Наша адреса Відділення змісту ПТО
ІІТіЗО МОН України вул. Сагайдачного, 37, м. Київ, 04070 тел./факс: (044) 239-39-35
Відповідальний за випуск
Бугай Н.І.


Погоджено:
Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, начальник відділення змісту професійно- технічної освіти
Ковтуненко Н.О.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. За змісті правдивість інформації перед третіми особами несуть відповідальність автори. Матеріали подаються в авторській редакції Методичний веб-журнал Бібліотека ПТНЗ” розміщується лишена веб- порталі професійно- технічної освіти МОН України www.proftekhosvita.orq.ua

Бібліотека професійно-технічного
навчального закладу

методичний веб-журнал

Початок розміщення на веб-порталі професійно-технічної освіти України (www.proftekhosvita.orq.ua): січень 2010 р. за інформаційної підтримки Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
Випуск 5 (33), травень 2011 р.
У номері

Матеріали всеукраїнського огляду-конкурсу на тему Роль
бібліотеки професійно-технічного навчального закладу у
формуванні професійної компетентності робітничих кадрів, який
відбувався з 1 грудня 2009 р. до 1 серпня 2010 р.

Мірошина В.Я. Роль бібліотеки професійно-технічного навчального закладу у формуванні професійної компетентності робітничих кадрів
Шпольська Т.Л., Цвірінько Р.С., Скрипничук Л.В.,
Шаламонова О.О., Ільїна ЛІ, Дмитрюк КД,
Савраневська Ф.О., Прокопович Ф.І, Процюк ВВ,
Бирка М.Ф., Палагнюк І.Ю., Садрітдінова Р.І. Проект організації роботи бібліотеки ПТНЗ, спрямований на формування професійної компетентності випускників ……..6
Шпольська Т.Л. Організація профорієнтаційної роботи. Акція Молодь обирає здоров’я». Конкурс плакатів під гаслом
Вибирай життя ……………………………………………….9
Шпольська Т.Л. Тематичний вечір. Зустріч з лікарем- наркологом та психологом в бібліотеці ………………………23

Шпольська Т.Л. Бути справжньою людиною. Години спілкування
Шпольська Т.Л. Уроки етичної грамоти в бібліотеці
Шпольська Т.Л. Обговорення книжки Гарафіни Маковій Затоптаний цвіт
Шпольська Т.Л. Сценарій тематичного вечора Жінки і кохання у драмі життя Тараса Шевченка …………………..31
Шпольська Т.Л. Сценарій тематичного вечора Вишивані сторінки Шевченкових поезій
Шпольська Т.Л. Впровадження вжиття народних традицій
Буковини
Шпольська Т.Л. Художній альманах „Літературно-мистецька Буковина
Шпольська Т.Л. Професійно-психологічний кастинг Мив професії найкращі
Шпольська Т.Л. Вечір-конкурс В нас професії відмінні, будем шити як богині або По одягу зустрічають
Волощук А.А.

Формування банку даних бібліотеки ПТНЗ з робітничих професій. Оператор комп’ютерного набору
Секретар керівника
Кузбит Я.І. Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога
Роль бібліотеки професійно-технічного навчального закладу у формуванні
професійної компетентності робітничих кадрів

Мірошина В.Я. – бібліотекар
Київського професійного училища будівництва і архітектури

На сучасному етапі одним із завдань бібліотеки професійно-технічного навчального закладу (ПТНЗ) є навчити майбутніх робітників орієнтуватися в інформаційному просторі. Знання та вміння користуватися каталогами і картотеками – перший крок до досягнення цієї мети. Організаційна робота бібліотеки ПТНЗ повинна бути спрямована на формування професійної компетентності випускників. Значну роль бібліотеки вжитті учня ПТНЗ заперечувати дуже важко. Згідно Положення про бібліотеку ПТНЗ” бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом ПТНЗ і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів як в урочний, такі в позаурочний час. Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом і її план роботи є складовою плану навчально-виховної роботи училища. Бібліотека доступна та безкоштовна для учнів КВПУб і а, а також працівників училища, працює у зручному для користувачів режимі роботи згідно їх потреб. Бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики в галузі освіти і культури,
дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі.
Бібліотека традиційно бере на себе важливу функцію допомогти педагогам, а особливо учням у формуванні їх творчої, соціально-активної особистості. Бібліотека для учнів є центром соціально-культурного розвитку, інформаційно-методичним центром та допоміжною базою у процесі їх навчання та формування як кваліфікованих робітників. Вона відіграє значну роль в організації методичних семінарів, відкритих уроків, збирає та зберігає матеріали педагогічної майстерності та технологій. Але в наш час бібліотека повинна бути непросто місцем зберігання інформації, ай надавати послуги для масово-виховних форм роботи, для індивідуальної роботи учнів з підручниками та іншою літературою з всесвітньою інформаційною системою Інтернет, для організації роботи бібліотечних гуртків, створення бібліотечних інформаційних куточків. Робота бібліотекаря з учнями здійснюється за такими напрямками
- спільна навчально-виховна діяльність з викладачами (класними керівниками
- розвиток читацьких смаків учнів
- формування інформаційної культури учня
- вміння працювати з різноманітними джерелами інформації для підвищення свого кваліфікаційного рівня та компетентності. В наш час науково-технічного прогресу все більшу роль вжитті людей (вданому випадку учнів) відіграє комп’ютеризація всіх напрямків діяльності людини, насамперед отримання та передача інформації за допомогою електронних носіїв.

Бібліотека ПТНЗ за своєю функцією надає повний обсяг інформації користувачам з неперервним оновленням цієї інформації. Наприклад у Київському вищому професійному училищі будівництва і архітектури готують майбутніх кваліфікованих робітників за професією „Столяр(будівельний), паркетник, верстатник деревообробних верстатів. Педагоги училища передають знання про робітничу професію за допомогою підручників
Шумега В.І. Технологія виготовлення художніх меблів, Крейдлін В.О. Столярні, паркетні та деревообробні роботи, Худяков В.С. Деревообробні верстати, Бруква Матеріалознавство для столярів, Григор”єв В.С. Матеріалознавство для столярів, Дам”є-
Вульфсон ПІ. „Устройство полов та ін. Підвищують постійно свою самоосвіту використовуючи періодичні видання, які передплачує бібліотека газета Деревообробник, журнали Меблеві технології, Майстер. Ремонт. Облаштування, Будівельний журнал,
„Строительство и архитектура”, „Будмайстер” та ін. Учні училища завжди знайдуть у бібліотеці різноманітну літературу про конкретну робітничу професію, вданому прикладі про професію столяра, паркетника, верстатника деревообробних верстатів, про місце цієї професії у професійному та міжнародному просторі. З додаткової літератури дізнаються про пропозиції та досвід щодо отримання професії, поглиблення професійної компетентності тощо. Керівники училища можуть знайти в бібліотеці державні стандарти професійно- технічної освіти зданої конкретної професії столяра, паркетника, верстатника деревообробних верстатів, маркетинг цієї професії на вітчизняному та міжнародному ринку праці, нормативно-правову базу для отримання професії, форми та методи отримання професії такі як професійно-теоретична підготовка у класах у комплексі з навчально- виробничою підготовкою у майстернях та подальшою практикою безпосередньо на виробництві. З періодичних видань та прайсів можна дізнатися про роботодавців та соціальних партнерів зданої професії, галузеві новітні технології та шляхи швидкого відповідного оновлення навчально-виробничого процесу, інформацію про діючі та нові міжнародні проекти з умовами участі в них тощо.
У співпраці бібліотеки , педагогічного колективу та учнів формується кодекс професійної культури. Сучасний робітник столяр для прикладу, повинен виглядати відповідно до правил та норм техніки безпеки праці бути охайним, працювати у спецодязі, біля деревообробних верстатів у відповідних окулярах, спеціальному взутті, виконувати правила особистої гігієни, у своєму спілкуванні використовувати професійну термінологію та мову,
дотримуватись правил поведінки за конкретних професійних обставин, знати особливості професії столяра що впливають на екологію та мати відповідну культуру поводження за таких умов, мати професійну честь та гідність знати та запобігати професійним захворюванням, дотримуватись професійної етики, займатись самоосвітою, підвищувати свій кваліфікаційний рівень на курсах підвищення кваліфікації, вищих та середніх спеціальних навчальних закладах. Робітник столяр має знати своє професійне свято, враховувати гендерну рівність у своїй професійній діяльності, знати вітчизняних лідерів у професії столяр, раціоналізаторів та професіоналів відомих також за межами України, знати видатних науковців, які присвятили себе даній професії.
Бібліотека училища проводить заходи, спрямовані на інтеграцію загальних положень навчально-виховної роботи з кодексом професійної культури професії столяра виховні години, позаурочні заходи, тематичні лекції які допомагають учням розібратися в конкретних професійних питаннях, більш глибше пізнати професію столяра, полюбити її та зацікавитися нею.
Бібліотека училища формує та постійно поповнює банк даних про професію столяр, паркетник, верстатник деревообробних верстатів учні за допомогою банку даних вивчають історію професії, її місце в економічному просторі вітчизняного та міжнародного ринку праці, можливості і перспективи своєї професійної кар”єри, шляхи отримання професії, поглиблюють свою професійну компетентність через досвід роботи на виробництві підприємств-замовників робітничих кадрів таких як „Спецвисотмонтаж”, „Київміськбуд”,
„Будівельно-монтажне управління та ін. Учні вивчають також шляхи підвищення кваліфікації, освоюють методику самоосвіти зданої професії столяра, паркетника, верстатника деревообробних верстатів.
Для досягнення єдиних вимог до розвитку й застосувань умінь бібліотечно-бібліографічної роботи в навчально-виховному процесі проводяться бібліотечні уроки як необхідна організаційна форма навчання, виховання, розвитку особистості. Вагомим доповненням до бібліотечних уроків стають фрагменти навчальних уроків, протягом яких приділяється увага бібліотечно-бібліографічним умінням, навичкам, різноманітним формам позаурочної виховної діяльності, спрямованої на виховання професійної гідності, честі, працелюбності, гордісті за вибрану робітничу професію.
В наш час бібліотека давно перестала бути просто місцем для зберігання книг. Завдяки своїм функціям і можливостям вона є помічником та партнером у виховному та навчальному розвитку особистості учня, формування учня у молодого кваліфікованого робітника. Бібліотека була і залишається установою, яка разом з іншими освітніми установами проводить роз”язнювальну роботу серед молодого покоління майбутніх робітників. Реформування освіти викликало також необхідність перетворення бібліотеки на культурно- освітній центр пропаганди творів літератури, мистецтва, традицій, звичаїв, обрядів українського народу, задоволення національно-культурних запитів учнів-читачів.
В складних умовах недостатнього комплектування бібліотек новою літературою аналіз фонду бібліотеки училища свідчить про наявність в ній книжок про шкідливість тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних засобів, що неодмінно використовується в інформаційно-виховній роботі як засіб боротьби з цими смертельними вадами людей ХХІ сторіччя. Книжковий фонд бібліотеки розкривають різноманітні тематичні виставки та полички. Важливу роль у роботі бібліотеки відіграє періодична література, яка складає на поточний 2010 рік 32 найменування, забезпечуючи викладачів та майстрів виробничого навчання новими методичними матеріалами, розробками уроків, сценаріями позакласних заходів, необхідних для творчої праці.
Для роботи викладачів та майстрів виробничого навчання створено і поповнено новими матеріалами картотеку газетних та журнальних статей, добірку матеріалів для спільної роботи бібліотеки та педагогічного колективу училища по різноманітним питанням. Вважаючи періодику дієвим помічником у вихованні молодого покоління, бібліотекар
училища навчає учнів систематично переглядати газети і журнали, допомагає їм готуватися до написання рефератів та повідомлень на саму різноманітну тематику.
Бібліотека училища намагається впровадити нові форми роботи для того, щоб разом з педагогічним колективом училища реалізувати поставлені завдання, насамперед , формування професійної компетентності робітничих кадрів, а також проявити в учнях паростки обдарованості, сприяти їхньому розвитку, допомогти учням реалізувати свої творчі можливості, сприяти формуванню їх життєвої позиції, професійної компетентності, адже становлення людини, учня, майбутнього робітника – це постійна робота душі та розуму. І тут на перший план виходить індивідуальна робота з учнем. В основі роботи училищної бібліотеки незмінним залишається гармонійне співвідношення різноманітних формі засобів виховання на основі гуманістичного осмислення єдності внутрішнього світу особистості. Від того, які зразки приймає, які духовні навички виробляє учень, залежить позиція майбутнього громадянина своєї країни, людини , робітника. І тому головним завданням у роботі бібліотеки є надання допомоги педагогічному колективу у вихованні учнів, майбутніх кваліфікованих робітників.
Безпосереднім результатом творчого пошуку можуть бутинові бібліотечні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи пропаганди літератури. Гарною рекламою діяльності бібліотеки є традиційна акція Подарунок бібліотеці, під час якої учні та педагоги дарують книжки та презентують їх. Підсумки кожного робочого дня дають нам картину відвідувань та книговидачі. Таким чином діяльність бібліотекаря, спрямована на підвищення ролі бібліотеки у формуванні професійної компетентності робітничих кадрів, є важливим показником зміцнення позитивного іміджу бібліотек не тільки в нашому училищі , ай у суспільстві .

Проект організації роботи бібліотеки ПТНЗ,
спрямований на формування професійної компетентності випускників

Шпольська Т.Л. – бібліотекар
Цвірінько Р.С. – директор
Скрипничук Л.В. – заступник директора
Шаламонова О.О. – викладач
Ільїна Л.І. – практичний психолог
Дмитрюк К.Д. – майстер виробничого навчання
Савраневська Ф.О. - майстер виробничого навчання
Прокопович Ф.І. – майстер виробничого навчання
Процюк В.В. - майстер виробничого навчання
Бирка М.Ф. – викладач
Палагнюк І.Ю. – методист
Садрітдінова Р.І. – секретар навчальної частини
Професійно-технічного училищам. Чернівці

Професійно-технічне училище № 8 презентує проект Організація роботи бібліотеки
ПТНЗ, спрямована на формування професійної компетентності випускників. Проект охоплює всі етапи формування свідомого ставлення до обраної професії, майбутнього трудового життя та розвитку свідомого громадянина.
І етап
Профорієнтаційне спрямування у виборі професії. Бібліотека організовує книжкові виставки за професіями, презентації фахової літератури, створення нформаційного забезпечення профорієнтаційних груп. Тісна співпраця з бібліотеками ЗОШ. Бібліотека готує виступи до Дня відкритих дверей, коментує демонстрацію моделей та виставки виробів за професіями, розробляє реклами-запрошення на навчання, допомагає абітурієнтам ознайомитись з потребами ринку праці.
ІІ етап
Включає здобуття знань і вмінь учнів та формування їх особистості.
Одне з основних завдань, що стоїть перед бібліотеками ПТНЗ сьогодні – формування професійної компетентності учнів найрізноманітнішими формами та методами бібліотечної роботи, виховати спеціалістів самостійних, ініціативних, які зможуть застосувати свої знання, вирішуючи соціальні та економічні завдання. Бібліотека ПТУ № 8 всі зусилля спрямовує нате, щоб учні були готовими до реалізації проблем, які постануть перед ними в майбутньому професійному житті і виконання завдань, що постануть перед ними. Наше училище здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями кравець, вишивальниця, кухар, кондитер, працівник туристичного та готельного бізнесу, бармен, офіціант. Наше завдання - не тільки дати учням основи конструювання та технології одягу, не тільки навчити шити плаття або пальто, алей дати поняття про історію виникнення професії, вміння застосовувати свої знання вжитті в створенні моделей одягу, ознайомлення з народними традиціями. Для того, щоб кондитер виготовив торт, він повинен не тільки знати його рецепт, алей зуміти його спекти, використовуючи досвід своїх викладачів, всієї літератури, що зібрана в бібліотеці і несе знання, секрети майстерності, нові досягнення, людську мудрість і вміння. Крім того, він повинен знати собівартість виготовленого продукту та шляхи реалізації. Отже, бібліотека в розробці і проведенні найрізноманітніших заходів керується компетентнісним підходом, що побудований на поєднанні знань і вмінь, ставлень, цінностей, емоцій, поведінкового компоненту, з метою мобілізації учнів до активної дії. Робота наданому етапі починається з якісного комплектування бібліотечного
фонду. Систематично замовляється література згідно з ДС ПТО, обробляються бланки замовлень різноманітних видавництв, через бібколектор, книжкові магазини та держзамовлення, передплачуються педагогічні та фахові видання. Активна співпраця з майстрами виробничого навчання, викладачами, вихователями, методичним кабінетом училища, соціально-психологічною та інформаційною службами дозволяє використовувати всі сучасні досягнення педагогічної науки, професійні надбання у вихованні учнів ПТУ. Творчий підхід до популяризації фахової, педагогічної, суспільної літератури сприяє створенню нових нестандартних форм роботи з учнями інсценізація, КВК, конкурси, бінарні заходи, проведення професійно-психологічного кастингу Мив професії найкращі. Важливим етапом є формування банку даних з конкретних робітничих професій. Він складається з навчальних програм, державних стандартів з професії, комплексно- методичного забезпечення дисциплін, робочих навчальних програм, розробок, тематичних програм з використанням інноваційних технологій на уроках, конспектів програм курсів, бінарних уроків, інформацій про досконалення виробничих технологій.
Інформаційна робота бібліотеки спрямована на розширення фахових знань
педагогічних працівників. Систематично проводиться індивідуальна та групова інформація, яка ознайомлює з новими виданнями, що надходять до бібліотеки. Оформляються тематичні полички На допомогу майстру, Нові надходження педагогічної літератури, Інноваційні навчальні технології та їх застосування. Проводяться Дні інформації, відкриті книжкові огляди Коло виставок, інформаційні виступи на педагогічних нарадах та методичних об’єднаннях, круглих столах.
Інформаційна робота спрямована на учнів, знайомить з новими досягненнями їх майбутньої професії з необхідними підручниками та довідковою літературою. Використовується радіогазета, повідомлення на виховних годинах, учнівських лінійках, при проведенні історичного календаря. Особлива увага бібліотеки спрямовується на формування професійної компетентності учнів з особливими потребами розумового і фізичного розвитку та слуху. Дуальні уроки бібліотекаря з майстрами виробничого навчання та викладачами дозволяють широко використовувати нові надходження фахової літератури та застосування її в процесі навчання.
Співпраця з майстрами виробничого навчання, викладачами, сурдоперекладачем допомагає створити нові цікаві нестандартні форми роботи КВК, брейн-ринг, спільні бінарні уроки з етнографічних розвідок рідного краю, на яких учні вчаться застосовувати знання та навички, життєві ситуації. Проводяться професійні кастинги, переможці отримують право на престижні робочі місця.
ІІІ етап
У формуванні особистості учня звертається увага на виховання різнобічних інтересів та рис характеру. Популяризація здорового способу життя йде в співпраці з соціально-психологічною службою. Для цього використовується найрізноманітніші форми і методи індивідуальна робота з учнями з особливими потребами, систематичні бесіди в бібліотеці та гуртожитку, зустрічі з лікарями наркологами, венерологами, систематичне проводення акцій Заздоровий спосіб життя, присвячених попередженню тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, абортів. Використовується мультимедійна система, радіогазета, обговорення книг та актуальних статей. Активну участь у всіх заходах беруть учні з особливими потребами, однокурсники схвально зустрічають виступи сбабочуючих друзів, які співають, танцюють, виконують вірші з допомогою сурдоперекладача. Тематичні добірки літератури та виставки зібрані та представлені в бібліотеці сприяють цікавому та змістовному проведенню заходів. Удосконалення морального та духовного спрямування процесу виховання бібліотека здійснює спільно з викладачами гуманітарних дисциплін, класними керівниками, вихователями, майстрами виробничого навчання на годинах спілкування, цікавих тематичних вечорах Розквітай душі криниця, Твори добро на радість людям, Ти відповідаєш за все та інші. Неможливо сформувати особистість компетентного випускника без національно-
патріотичного виховання, прищеплення йому почуття любові дорідного краю, виховання національної самосвідомості, поваги до традицій свого народу. На учнівських лінійках бібліотекар та викладач історії ознайомлює присутніх з історичним календарем, подіями країни та світу. Проводяться зустрічі з письменниками Буковини (Тамарою Севернюк, Олександром Довбушем, Віктором Колодієм та ін.). Проводяться бінарні уроки присвячені творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Ольги Кобилянської. На засіданнях історико- краєзнавчого та географічного товариства представляються театралізовані композиції, проводяться екскурсії по визначним місцям Чернівців та Буковини.
Естетичний і культурний розвиток майбутнього компетентного робітника – один з основних напрямків у роботі бібліотеки і всього педколективу. Клуб У світі прекрасного залучає учнів до знайомства учнів з шедеврами світового мистецтва і літератури. Школа етикету вчить правилам поведінки, особливостям спілкування, толерантності культурі, повазі до інших. Цікава форма проведення літературно-мистецького альманаху дозволяє ознайомлювати учнів з творчістю митців краю, використовуючи театралізацію художніх творів, виступи поетів, талановитих учнів, мультимедійну систему. Екскурсії у краєзнавчі і літературні музеї (О.Кобилянської, Ю.Федьковича, В.Івасюка), де учні також виступають з своїми композиціями, розширюють їх світогляд та ерудицію. Колективне відвідування театру – збагачує духовно. Надовго запам’ятався учням перегляд п’єси Марії Матіос Солодка Даруся з наступним обговоренням вистави та книги.
ІV етап
Спрямований на самовдосконалення учнів. Без постійної самоосвіти і роботи над самовдосконаленням людина не може досягти високої професійної компетентності. Тому в бібліотеці створені всі умови для підвищення фахового рівня. Створений довідково- бібліографічний апарат тематичні картотеки, папки, систематичний та алфавітний каталоги, словники, енциклопедії, довідники, виставки додаткової спеціальної літератури, передплачуються фахові журнали, якими учні постійно користуються. В інформаційному центрі училища через інтернет можна ознайомитись з новими досягненнями своєї професії.
Велика увага приділяється розвитку креативності. В училищі постійно проводяться конкурси професійної майстерності за звання Кращий за професією, виставки технічної творчості де учні демонструють моделі, створені своїми руками. На професійних брейн- рингах учні виявляють свої знання та кмітливість. Слід звернути увагу на таку інноваційну форму, як проведення професійно-психологічного кастингу Мив професії найкращі, де майбутні швачки виборюють право працювати на сучасному конвеєрі швейної фабрики
«Алчер».
V етап
Спрямований на використання можливостей і перспектив професійної кар’єри. Для того щоб сприяти розвитку компетентності випускника потрібен тісний зв’язок з виробництвом на якому він буде працювати. Співпраця з центром зайнятості та виробництвом сприяє працевлаштуванню випускника за його бажанням та здібностями. Отримана інформація презентується в бібліотеці, учень може використати поради майстрів та різноманітні довідкові джерела інформації. В училищі створені всі умови, щоб випускник зміг застосувати отримані знання вжитті та професійній діяльності.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Шпольська Т.Л. – бібліотекар
Професійно-технічного училищам. Чернівці

До навчання вас чекає
Наше восьме ПТУ
Кожен зможе тут обрати,
Що сподобалось йому.
Вам кравці пошиють гарно
Сукню, джинси і пальто,
Вишивальниці розшиють
Блузку модну і панно.
Кухар зварить смачні страви,
Пекар тістечка спече
Офіціант подасть їх справно
І запросить Вас іще.
А екскурсію чудову
Наші учні проведуть,
У поїздку підготують,
Побажають добру путь.
Тож приходьте до науки
Хлопці і дівчата
Розум тут навчать і руки –
Це життя початок.


Акція Молодь обирає здоров’я». Конкурс плакатів під гаслом
Вибирай життя
Девіз: «Завтра починається сьогодні»Мета: сприяти ґрунтовному оволодінню учнями повною та достовірною інформацією про ВІЛ/СНІД, шляхи його передачі, ситуації ризику, розвінчання міфів привернути увагу до проблеми, висунути аргументи на користь безпечної поведінки, допомогти виробленню навичок такої поведінки формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, свідоме ставлення до власного здоров'я та поведінки щодо профілактики поширення ВІЛ-інфекції. Спрямувати на толерантне ставлення до людей, які живуть із ВІЛ. Спонукати до вироблення осмисленої і зваженої особистісної та громадської позиції щодо проблематики
ВІЛ/СНІДу. Залучити учнів до участі в антиснідівському русі. Виховувати в учнів дбайливе ставлення до власного здоров’я та майбутнього життя. Активно залучати, не відокремлюючи від колективу, дітей з особливими потребами слуху та розумово відсталих.
Обладнання: в центрі на сцені плакат із назвою акції та девізом, екран з одного боку оформлено куточок пам’яті зірок, які загинули від ВІЛ/СНІДу.Диск з інформацією до заходу. світлини, аудіо та відеозаписи, матеріали преси, пам’ятки–листівки, презентація за допомогою мультимедійної системи.
Гості вечора: Чернівецьке телебачення ТВА та Чернівецький репортер, лікар–
гінеколог.
Адміністрація училища: директор ПТУ № 8 - Цвірінько Р.С., заступник директора з виховної роботи - Іванійчук СМ, голова профкому - Процюк ВВ.
Психолог. Доброго дня, всім присутнім
Учень . Дорогі мої однокласники, друзі
Учениця . Шановні вчителі, вихователі, гості
Разом. Доброго всім здоров'я!
Психолог. Так, доброго всім здоров'я. Його не купити в аптеці і поки воно є, його не помічаєш, ним не переймаєшся. На жаль, часто починаєш цінувати тільки тоді, коли втрачаєш. Тоді й переосмислюєш життєві цінності.
Бібліотекар. Кожному від народження надається найцінніший дар — життя. І найдорожче, що є вжитті це здоров'я. Але, як це недивно, люди дуже легковажно можуть ставитися до здоров’я, особливо молодь. Не вміють його берегти і вести здоровий спосіб життя. Зараз ми розкажемо вам притчу Учениця. Послухайте. Один бізнесмен зібрав великий капітал, який складав 3 млн. доларів. Він вирішив, що візьме собі рік відпустки, щоб удосталь відпочити. Але не встиг він
прийняти рішення, як його відвідав Янгол Смерті. Бізнесмен дуже злякався та вирішив будь- що вмовити Янгола Смерті продати йому трохи часу.(можна зробити інсценізацію)
Учень. Продай мені 3 тижні життя, і я віддам тобі третину свого капіталу — 1 млн. доларів, — запропонував бізнесмен.
Учениця. Але Янгол Смерті відмовив йому.
Учень. Гаразд, залиш мені два тижні життя. Я віддам тобі дві третини своїх грошей, а це аж
2 млн. доларів.
Учениця. Янгол знову відмовив.
Учень. Продай мені тільки один день, щоб я зміг насолодитися красою цієї землі, обійняти дружину, дітей, яких я давно не бачив. Я віддам тобі все, що маю, — 3 млн. доларів.
Учениця. Янгол Смерті відмовив.
Учень. Тоді чоловік запитав, чи може Янгол Смерті дати йому кілька хвилин, щоб він зміг написати прощального листа. Янгол погодився. Чоловік написав Правильно використовуйте час, який вам відведено на життя. Яне зміг купити навіть години за 3 млн. доларів. Перевірте, чи все, що вас зараз оточує, справді має цінність Бережіть здоров'я, бережіть життя Живіть правильно
Психолог. Ви скажете, що це тільки притча. А ось і конкретні життєві історії. Трагічні історії. "Час розкидати каміння, час каміння збирати. Цей вислів з Книги Екклезіаста означає, що для кожної події зверху визначено свій час.
Учениця. Уроці мало хто звернув увагу на повідомлення у щотижневому звіті про захворюваність і смертність, що випускається в Атлантів якому повідомлялося, що в
Лос-Анджелесі 5 молодих гомосексуалістів захворіли рідкісною формою пневмонії і двоє з них померли. У наступні декілька тижнів додалися нові факти. У всіх хворих таємничим чином відмовляла імунна система. Світ вступив в еру СНІДу.
Бібліотекар. Людство живе у страху перед цією недугою. Цифри про чисельність заражених і хворих усе зростають і стають застарілими вже на момент публікації. У пам'яті людства є багато прикладів, від яких холоне в жилах кров. Достатньо згадати епідемії чуми, холери, віспи та інших інфекцій. Відомо, що тільки у XIV столітті "чорна смерть" - бубонна чума - викосила від чверті до третини населення Китаю, Індії, Європи. Але навіть письменники-фантасти не змогли передбачити, що наприкінці другого тисячоліття нашої ери виникне така загроза для людства. Що в глибини людського організму проникне не випромінювання атомного реактора чи космосу, не новий пестицид, а представник мікросвіту - вірус-убивця, який неминуче приведе зараженого ним до загибелі.
Учениця. Лікарі оперативно виявили особливості контингенту хворих гомосексуалісти, бісексуали, повії, наркомани. Життя, вільне від усяких моральних нормі принципів, не могло не викликати покарання від Природи. І воно настало.
Учень. Широка громадскість сприйняла це як справедливу і неминучу кару грішникам. Однак, виявилося, що і праведники не уникнули страшної біди. Жертвами СНІДу стали невинні немовлята, породіллі, пацієнти, яким часто переливали кров. Весь світ здригнувся донорська кровне тільки рятує, алей убиває. У дзвін вдарили, коли хвороба зачепила улюбленців долі - всесвітньовідомих представників артистичного бомонду.
( показ фотографій на єкрані, через проектор)
Учень. Смерть від СНІДу в 1985 році відомого кіноактора Рока Хадсона (фільми "Розмова в спальні, "Все, що дозволяють небеса) зробила хворобу особливо загрозливо відомою.
Учениця. Нерідко траплялися випадки, коли лікарі, бажаючи допомогти сім'ям померлих уникнути незручного становища, приховували справжню причину смерті. Коли
1986 р. померла художник-модельєр Террі Елліс, вважали, що її смерть була наслідком зараження СНІДом, однак, за офіційною версією причиною смерті був вірусний енцефаліт.
Бібліотекар. (Звучить Шоу має тривати Ф.Меркюрі.)
Ще одна сумна історія. Фреді Меркюрі та його рок-гурт «Queen» швидко набули популярності. Створення перших рок-відеокліпів, запис альбомів та музики до кінофільмів сприяли шаленому успіху групи. Фреді Меркюрі стає одним із найбагатших музикантів британської шоу-індустрії, але помирає від СНІДу. Саме музику його гурту ви зараз чуєте і багато хто з вас впізнав її ще на початку нашого заходу. Фредді був майстерним гравцем у пінг-понг і дуже сором'язливою людиною вважав, що нудьга - то хвороба підчепив СНІД уроці у Мюнхені. Останні дні життя Меркюрі були жахливими. Він ужене міг їсти, погано бачив і говорив, важко дихав, нікого не впізнавав, не помічав купи листів від прихильників, не цікавився реакцією на заяву від його імені. І тільки за добу до своєї смерті співак розповсюдив заяву Я хочу підтвердити аналіз моєї крові виявив вірус імунодефіциту людини. У мене СНІД. Я тримав цю інформацію в секреті, щоб зберегти спокій рідних та близьких. Та настав час повідомити правду моїм друзям і прихильникам. Сподіваюсь, що всі вони об'єднаються в боротьбі з цією жахливою хворобою.
Учениця. Рудольф Нурієв. За своє творче життя він виконав усі провідні чоловічі партії класичного балету. Соліст театру ім. Кірова (нині Мариїнського театру в Санкт-Петербурзі), зірка Лондонського балету, директор балетної трупи Паризької Гранд-опери... Тисячі прихильників Нурієва чекали на кумира в різних куточках Землі. Він знімався у кіно, з'являвся на телебаченні, робив балетні постановки для різних компаній. Та всі життєві і творчі плани Рудольфа Нурієва перекреслив СНІД.
1984 рік. Великому танцівникові Повідомили, що він інфікований вірусом імунодефіциту людини. Спочатку цю звістку Нурієв сприйняв спокійно, бо розраховував вилікуватись за допомогою своїх грошей. Відтоді він витрачав на лікування до 2 млн. доларів США нарік. Та сподівання виявилися марними. Стан здоров'я погіршувався. Канезі його особистий лікар) був з Нурієвим усюди і колов йому препарат, на який покладали великі надії. Але влітку 1991 року Нурієв став помітно марніти. Менш, ніж через рік почалася остання стадія хвороби. Тепер мені кінець — постійно запитував він лікарів. 8 жовтня 1991 року, вдень прем'єри "Баядерки, Нурієв з'явився на людях востаннє. Усі присутні в залі знали чи здогадувалися, що це останні дні його перебування на цьому світі. Рудольф Нурієв помер напередодні Різдва 6 січня 1992 року. Йому ще не виповнилося 55 років.
Учень. Від цієї ж хвороби помер друг Нурієва, лауреат Нобелівської премії з літератури Патрік Уайтт, американський режисер Колін Хіггінс (Зранку до вечора. Хвороба нещадно збирає данину. Учениця. Джаз-музикант Майкл Девіс зберігав таємницю проте, що в нього СНІД, до кінця свого життя. Помер він 1991 року через запалення легенів.
Учень. Художник-графік Кайф Херинг працював, як одержимий, до останнього дня. Він знав про свою хворобу, але час віддавна користь людству.
Учениця. Актор - Клаус Шварцкопф (комісар із серіалу "Місце злочину) не повідомив про свою хворобу нікому з близьких. Він помер під час зйомок на знімальному майданчику.
Учень. Відомий кутюр'є Ів Сен Лоран хворий на СНІД, але французи не коментують це. Учениця. Енді Білл, соліст групи «Ерайзе», уже 10 років живе з ВІЛ – інфекцією.
Психолог. У Берліні перед музеєм історії природознавства прокладено алею кам'яних плит із вирізьбленими на них прізвищами. І не видно їм ні кінця, ні краю. Назва алеї - Роздолля роздумів. Майже щомісяця алея подовжується новими плитами-іменами. Людей, чиї прізвища стоять на кам'яних глибах, поєднує одне - вони досягли успіху (адже серед них музиканти, філософи, художники, танцюристи, але померли від СНІДу. Рок Хадсон, Майлз
Девіс, Курт Рааб, Жан-Поль Арон, Хоре Біпек, Віто Руссо, Мішель Гі, Мішель Фуко, Ентоні
Перкінс, Кейт Херинґ, Лі Берейс, Арні Зап, Брюс Четвін... - вони загинули від СНІДу, їх та багатьох інших увіковічнили на алеї "Роздолля роздумів.
Давайте вшануємо пам'ять всіх людей світу, які померли від СНІДу хвилиною мовчання.
(пісня«Свіча») Н. Май

Учениця. Наука привчила нас до оптимізму. Є отрута - буде й протиотрута. У випадку зі СНІДом не все так просто у кінці XX століття медицина визнала свою безпорадність. Тож чи не вимремо ми раніше, ніж буде знайдено ліки від СНІДу? Напевно, ні. Людство не загине до останнього представника. Але якщо виживе лише половина, то це буде потрясіння, яке можна порівняти лише з термоядерною війною. На карту поставлено життя людства.
Учень. Колись Христофор Колумб писав королеві Ізабеллі "Світ маленький я кажу, що світне такий великий, як думає юрба. Ми повинні пам'ятати це. Які не забувати слова Джона Донна "Немає людини, що була бяк острів, сама по собі. Від смерті кожної людини малію і я, боя єдиний з усім людством тому ніколи не питай, за ким сумує дзвін - він сумує за тобою.
Психолог. Шановні друзі Сьогодні ми зібралися тут, у стінах нашого училища, щоб приєднатися до Всесвітнього антиснідівського руху і провести акцію «СНІД: не
залишаймося байдужими
Учень. Девіз нашої акції
Разом. ВІЛ/СНІДу — Ні Життю, здоров'ю — Так
Психолог. Проблема ВІЛ/СНІДу, яка з'явилась у кінці XX ст., переросла в епідемію та загрожує всьому людству.
ВІЛ-інфекція ніби перевіряє усіх нас на стійкість, людяність, виваженість, моральність, мудрість. І, в першу чергу, на відповідальність. Відповідальність щодо власного життя і життя тих, хто поруч з нами і хто прийде після нас.
Учень. Часто ВІЛ/СНІД називають чумою XX ст. Але навіть епідемії чуми, ніколи не забирали життя абсолютно усіх уражених нею. Ті епідемії були жахливі, спустошливі, але все ж залишали після себе не тільки мертвих, ай живих. Одна з незмінних істин ВІЛ-інфекції полягає втому, що людина дізнається про свою позитивність на неї разі назавжди.
Учениця. ВІЛ-інфікований... Це діагноз, страшний вирок. Ті, кому оголошено цей вирок, житимуть в очікуванні смерті. За офіційними даними, на Землі в страшному очікуванні живуть близько 50 млн. ВІЛ-
інфікованих та 5 млн. хворих на СНІД. Припускають, що реальна кількість ВІЛ-позитивних удесятеро більша за офіційні дані.
Учень. За час існування цієї хвороби померло більше 28 млн. людей. Щодня у світі 16 тис. людей стають ВІЛ-інфікованими. За статистикою, більшість інфікованих — молоді люди, із них 15 % — діти та підлітки.
Учениця. Ви думаєте, що СНІД загрожує тільки ін'єкційним наркоманам Ви вважаєте, що це тільки проблема працівників секс-бізнесу, гомосексуалів Ви помиляєтесь Сьогодні, на початку XXI ст., СНІД загрожує людству, кожній людині, можливо, й тобі Більшість людей захворіло на СНІД внаслідок власної необачності та необізнаності. Вдумайся Зрозумій
Психолог. Сьогодні захворювання зареєстровано практично в усіх країнах світу. Погляньмо на карту Європи по розповсюдженню ВІЛ/Сніду.
(показ карти Європи.
Не обминула біда й Україну(показ карти України). Найбільше ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та померлих від нього зареєстровано в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Сумний рекорд дають міста Одеса і Київ. СНІД епідемічно поширюється світом й уражує людей усіх континентів. Вчені вважають якщо не вжити відповідних заходів, то наступні 5 років близько 100 млн. осіб будуть інфіковані вірусом імунодефіциту людини.
То що ж таке СНІД Що ми про нього знаємо

(Виходять 6 юнаків та дівчат, на спинах яких, написані букви, що разом складають слова
ВІЛ, СНІД. Вони по черзі повертаються доглядачів спинами і на кожну букву іде
розшифровка з коментарем.
В - "Вірус" - збудник захворювання.
І - "Імунодефіциту" - відсутність захисної реакції організму, яка забезпечує захист від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу.
Л -Людини.
С -Синдром" - ряд ознак, що вказують на наявність якоїсь хвороби чи стану.
Н -Набутого" - такого, що набутий протягом життя, а невластивий від народження.
І - "Імунного" - стосується імунної системи, яка забезпечує захист людини від мікроорганізмів, вірусів, бактерій, що спричиняють хворобу.
Д - "Дефіциту" - уданому випадку відсутність захисної реакції імунної системи людини на наявність в організмі шкідливих бактерій.
Учень. Чим більше ти знатимеш про ВІЛ СНІД, про шляхи його передачі, профілактичні засоби, тим менше у вірусу шансів потрапити до твого організму. Наданому етапі вилікувати СНІД не можна, єдиний шлях уберегтися — профілактика і знання. (Учень
та учениця сідають.)
Психолог. Погляньмо один на одного В усіх нас на грудях майорить сьогодні червона стрічечка. Ще у 1991 р. Франком Муром було створено символ Всесвітнього антиснідівського руху у вигляді саме такої стрічки, щоб об'єднати, консолідувати зусилля борців з різних куточків Землі, борців із цією страшною інфекцією ВІЛ та жахливою хворобою СНІДом. Відомі зірки світу також стали уряди борців проти цієї хвороби. (показ зірок) Джекі
Чан, Памела Андерсен, Річард Гір, Боно, Елтон Джон, Крістіна Агілера, Шерон Стоун,
Андрій Макаревич, Ані Лорак, Лілія Підкопаєва та багато інших. Кошти, отримані від благодійних концертів, аукціонів, зйомок у рекламах вони віддають на боротьбу проти
ВІЛ/СНІДу.
(Учениця Гудима Тетяна зачитує вірш Звичайно, я не ідеал» група № 12.)
Звичайно, я не ідеал.
Звичайно, я не ідеал,
Я також роблю помилки,
Та в мене серце — не корал
І в голові різні думки. Я люблю мріяти, бажати, Я мислю, згадую, учусь, Вмію боятись і кохати, Щодня і Богу я молюсь. Не ідеал я, не перлина, Як всі у школі я учусь. Звичайна, молода людина, Людина я І цим горджусь. Я маю мрії та бажання, Хочу вжитті щось досягти. Хоч зайнята тепер навчанням,
— Люблю розваги, які ти.
Люблю яз друзями гуляти,
Ходжу на диско і в кіно.

Люблю співати й танцювати,
Бонам життя лиш раз дано.
Живу життям на повну силу,
Ні в чім собі не відмовляю.
Живем лиш раз, тому щасливо
Життя прожити я бажаю.
Людей так важко зрозуміти
Тих, що себе не вберегли.
Адже вони не те що жити,
Ай існувати не могли
Одні піддалися спокусі,
Все обірвалось водну мить
Мені говорять Не хвилюйся,
Та серце так моє щемить.
Щемить тому, що розумію
Не можу їм допомогти
І співчуттям я не зумію
Здоров'я їм нове знайти.
Вони не можуть відродитись
І вже до смерті лічать дні.
Зумій хоч ти чогось навчитись,
Щоб не піддатися чумі
Психолог. І мені ще раз хочеться повторити Зумій хоч ти чогось навчитись, Щоб не піддатися чумі
Учениця. СНІД загрожує не лише життю уражених ВІЛ. На думку вчених, основними наслідками епідемії будуть не тільки колосальні втрати людських ресурсів (причому найбільш ефективної та дієвої їх частини—молоді), ай гальмування або припинення економічного розвитку, зростання бідності, злиденності, сирітства. У разі запізнілої відповіді на епідемію суспільства та уряду під загрозою стане й саме виживання нації.
Психолог. А в Україні епідемічна ситуація, на жаль, дуже складна. Україна продовжує бутив числі лідерів за темпами розповсюдження СНІДу в Європі — II місце.
ЗАХИСТ ПЛАКАТІВ ТА ВІКТОРИНА
(По черзі надається слово командам) Ось варіанти захисту власних проектів плакатів СНІД, або синдром смерті, як його ще називають, — хвороба страшна. Скільки життів вона уже забрала і на мільйони замахнулась Скільки горя принесла Тому ми і зобразили смерть. Ми повинні знати способи передачі ВІЛ.
Найпоширеніший—наркоманія. У нашому віці легко потрапити під вплив поганої компанії і зламати собі все життя. Можливо, наш плакат є не стільки закликом, скільки пересторогою. Ми хочемо, щоб перед тим,
як піддатися спокусі чи чинити нерозважливо, ви згадали його, цей плакат, згадали що на вас обов'язково чекає. Згадайте те, яке прекрасне життя і чи хочете ви втрачати його тепер і таким способом. Сигаретний дим б'є по голові, Алкоголь псує нервову систему, Наркотик б'є по всьому організму, СНІД забирає життя. Не хочу гинути молодим, Не хочу, не хочу гинути, Краще все погане покинути. Через день буде пізно, через годину буде пізно, Через мить буде вжене встать А все тому, що в судинах застигне яд. Бути сильним повинен ти, повинен ти вміти сказати СНІД - не для мене, це вибірне мій Ти повинен бути сильним, цього вимагає буття. В цьому житті неважко померти, Значно важче зберегти життя. Миза здоровий спосіб життя, за життя без СНІДу. А ти СНІД. Скільки сказано цим словом. Горе, безнадія. Смерть. Як можна словами передати сум, усвідомлення того, що ти приречений, що у тебе немає майбутнього. Чорні круки смерті заполонили серце, чорні вдови отруюють мозок. Твоє тіло вже безконтрольне, і тільки душа ще говорить. Це прокляття, вічна згадка про твою помилку чи помилку твоїх батьків. СНІД—це трагедія життя, втрачене майбутнє. Це вирок і надія. Два несумісні поняття, парадокс життя. Це вирок, що не підлягає амністії, який не оскаржують. Це - гірка дійсність. СНІД — це втрата волі, але не душевної, а просторової. Знаючи, що часу відміряно обмаль, хворий живе надією, і не тільки хворий — все людство живе нею, надією нате, що ніхто з близьких людей не потрапить у тенета всепожираючого глитая, ім'я якому - СНІД. Він не дивиться натечи є в його жертви сім'я, який її суспільний статус. Для нього всі рівні як пропащий наркоман-відлюдник, такі взірцевий сім'янин. Але надія жива. Люди сподіваються, що цей жах закінчиться, що цей страшний сон розвіється і зникне. І тільки завдяки надії людство бореться із цим лихом. Борімося ж і ми Чорні круки нависли над світом. Павутиння хвороба плете. Яне бачу ні світу, ні щастя. Лиш холодна пустеля пливе.
Нависли чорні хмари над світом. Упали отруйні краплини ВІЛ/СНІДу. А промінь надії живе і не гасне. І рветься, і бореться з хворобою й злом.
Епідемічна ситуація в Україні

Учень. В Україні перший ВІЛ-інфікований був виявлений у 1987 р, у 1988 р. — зареєстрована перша смерть від СНІДу, а вже у 1995 р. поширення ВІЛ-інфекції набуває характеру епідемії і вже зареєстровано 1490 випадків інфікування за рік.
Учениця. Із 1987 р. в Україні виявлено 170 000 випадків ВІЛ-інфекції, з них 80 % — молоді люди у віці 15—29 років. СНІД намагається забрати життя в енергійних, молодих, красивих і талановитих 71,6 % уражень припадає на чоловіків, 28,4 % — на жінок.
Психолог. Основною причиною зараження ВІЛ в Україні є ін'єкційне споживання наркотиків (близько 70—80 %). На другому місці — статевий шлях, що має тенденцію до зростання, а в світі він на першому місці. Збільшується кількість дітей, що народилися від ВІЛ-
інфікованих жінок. Нагадую, що вчені, для максимального наближення до реальності, пропонують ці офіційні цифри помножити на 10. А це понад 1 млн. 700 тис. ВІЛ-інфікованих — в Україні.
Учень 2. За даними міжнародних та національних експертів, станом нар, інфіковано понад 1,6 % дорослого населення України (віком від 15 до 49 р. Якщо ситуація не поліпшиться, то кількість ВІЛ-інфікованих у 2010 р. може зрости ще на 1,5 млн. осіб.
Учениця 2. Ці консолідовані дані з урахуванням прогнозів експертів дають підстави стверджувати, що Україна стоїть на межі пандемії СНІДу.
Психолог. На державному рівні у нас на Україні здійснено ряд заходів, щоб запобігти біді. Так, вже у 1990 р. створено мережу СНІД-центрів, у 1991 р. було прийнято перший Закон Про запобігання захворювань на СНІД та соціальний захист населення, у 1998 р. внесено зміни до цього закону. Прийнято 4 програми з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. У 2001 р. Україна зініціювала Спеціальну сесію генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДу, на якій була прийнята Декларація про прихильність справі боротьби з ВІЛ/СНІДом. 2002 р. — в Україні було проголошено роком боротьби зі СНІДом...Але самих державних заходів недостатньо. Необхідна участь громадськості, необхідне розуміння всього трагізму ситуації, складності проблеми кожним із нас.
(Зачитування вірша Тимотін Наталя група № 12) ВІЛ темним полотном світ накриває СНІД чорною чумою по світу блукає ВІЛ багато нещасть людству несе СНІД - Воно перед прірвою постає На людські очі полуда падає, Людство хороші часи згадує. Люди знаходяться в страшному сні, Він не закінчиться вранці, ні Тягар щороку все більш налягає. Над людством загроза все більш зростає. І світло в кінці тунелю зникає, Бо виходу з нього — немає
Загроза перед світом постає.
А відповідальність хто понесе
Заважкій трагічні втрати,
Наслідки яких так важко додати
Отямтесь! Просніться! Не спіть на ходу
Боріться, відвертайте найважчу біду
Не дайте людським життям пропадати,
Їм же ще жити, буяти.
Хай не гинуть простолюди Хай СНІДу повік не буде
Не будьте байдужі і ви,

Байдужі до вселюдської біди
Психолог. Не залишились байдужими до цієї драматичної загальнолюдської проблеми і наші учні. До акції ми готувались заздалегідь, провели анкетування, додатково працювали з науковою літературою. Тому сьогодні ми послухаємо захист плакатів і станемо разом із командами та її учасниками пізнавальної гри-тренінгу Знати, щоб жити. Давайте уважно розглянемо плакати і надамо слово представникам груп для їх захисту. Прошу до захисту команди.
Психолог. (Дякує командам за виразні плакати та їх змістовні влучні захисти) Припустимо, що у цьому році (2008 р, як обіцялося, буде знайдено ліки від ВІЛ/СНІДу, чи врятує це уражених
р. +
+
= 2020 р. Загальновідомо, що при якісному лікуванні ВІЛ-позитивні живуть 10—12 років (тобто при зараженні в 2008 році можуть дожити до 2018 р, та якщо пам'ятати про велику ціну антиретровірусних препаратів (6—
10 тис. доларів нарік) і те, що друга половина строку хвороби, невиліковна, то стає зрозумілим, що той, хто заразиться в найближчі роки, не встигне стати користувачем ліків.
З'явилися дані проте, що виявлено 2 хворих, у яких перебіг до Сніду дуже стрімкий — кілька місяців. Отже, для вашого покоління вихід один — профілактика. А профілактика потребує
ґрунтовних знань. Достовірна наукова інформація про ВІЛ/СНІД, про профілактику передачі ВІЛ
— єдина зброя проти вірусу імунодефіциту людини.


У виконанні Кадук Наталії та Негурцак Нелі (група № 11)
«ВІЛ!СНІД!СНІД!..» на третьому куплеті виходять учасники на сцену
ВІЛ!СНІД!СНІД!.. Водному слові стільки бід Боти приречений. Проблеми. Нема вже роздумів на теми
Що таке щастя і кохання.
Для тебе вже одне страждання,
Й життя твоє — останні дні,
Сумні, печальні і страшні. Боїшся ти, боїшся вмерти, Ще більш боїшся у стражданнях жити, І лиш тепер ти зрозумів Життям нам треба дорожити.
Занадто швидко свічка догорає —
Твоє життя цим обриває
10 р.
2 р.
За міжнародними правилами потрібно 15 р. для апробовування лікарського засобу
Для виробництва, реалізації і доставки

А були ж плани і великі мрії
Нема тепер уже й надії.
Твоя вже свічка догорає,
Бо тіло й душу СНІД з'їдає.
Якщо здоровим народивсь,
Пильнуй, постійно бережись,
Бо раз людина обпечеться —
Життя від СНІДу обірветься.
Ніхто не знатиме, що сталось,
Чому життя так швидко обірвалось,
Чому чума XX століття
Обрубує твоє коріння, віття
А винен хто — себе питаєш,
Хоч відповідь сам добре знаєш.
Хто винен втому, що вмираєш,
Що вже ні планів, ані мрійне маєш
І кожен день себе питаєш.
Знаєш, зарадити хворобі мине можем,
Лиш співчуттями допоможем.
Щоб долі наші трагічними не стали,
Треба, щоб ми про СНІД все знали.
Від СНІДу ліків ще немає,
Хто заразивсь—у муках помирає.
А кожен обирає власну путь
І сам вирішує, як жити.
Так, ВІЛ/СНІД — страшна загроза
Та повір себе ми зможем захистити
Психолог. Так! Людина може себе захистити. А для цього потрібні знання. Наше опитування груп показало, що свій рівень знань з проблематики ВІЛ/СНІДу достатнім вважають 30
% респондентів не зовсім достатнім %; недостатнім — 16 %. Команди і всі присутні мали можливість протягом місяця поглиблювати свої знання з питання, для чого в бібліотеці був створений інформаційний куток. Тож перевіримо, чи залишились у нас білі плями
Завдання гри-тренінгу
І. Розшифрувати і пояснити абревіатуру (за жеребом
1.

До якої групи вірусів належить ВІЛ
Відповідь: ретровіруси.
2. Які їх особливості
Відповідь: особливістю ретровірусів є те, що вони вбудовують свій генний матеріал в людські клітини. Це означає, що інфіковані клітини залишаються такими до кінця свого існування.
3.Що вражає ВІЛ, які клітини
Відповідь: потрапляючи в організм людини, ВІЛ атакує клітини крові, а саме Т- лімфоцити- хелпери(помічники), які виявляють чужорідні тіла. Таким чином, ВІЛ знижує захисну функцію імунної системи, тому організм втрачає можливість протистояти різноманітним захворюванням.
Психолог. Під час анкетування правильно розшифрували ВІЛ —56 % учнів.
1.Що мають на увазі кажучи про синдром

Відповідь: синдром — це сукупність ознак, що визначають певне захворювання.
2.

Що таке опортуністичні інфекції
Відповідь: СНІД- це кінцева стадія ВІЛ-інфекції. Вона характеризується остаточним ураженням імунної системи людини, на фоні якої розвиваються супутні захворювання (так звані опортуністичні інфекції) - запалення легенів, органів травлення, головного мозку…
3.

Чи правильно, що один із шляхів передачі ВІЛ/СНІДу — спадковий Що мається
на увазі
Відповідь: очевидно, мова йде про третій за поширенням шлях зараження — від матері до дитини. Але його слід назвати внутрішньоутробним, а не спадковим.
Психолог. Під час проведення анкетування в нашому училищі СНІД правильно розшифрувало опитаних учнів.
(Поки команди готують відповіді, психолог для кращого розуміння термінів ВІЛ/СНІД пояснює стадії ВІЛ-інфекції, показані на екрані, наголошуючи, що СНІД — це смертельна, заключна стадія
ВІЛ-інфекції.
Запитання до залу
― Коли відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом?
Відповідь: 1 грудня. Вперше відзначено було у 1988 р.
― Коли відзначають День пам'яті померлих від СНІДу?
Відповідь: третя неділя травня. В цьому році це буде 17 травня. Відповіді команд)
ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ
Психолог. Зараз наші команди розроблять рекомендації для молоді за такими темами
Сексуально безпечна поведінка—обов'язкова умова профілактики ВІЛ
Протистояння наркотичній спокусі — обов'язкова умова профілактики ВІЛ».
Психолог. Поки команди готуються до захисту я пропоную всім перевірити свої знання стосовно передачі ВІЛ- інфекції і прийняти участь у грі «Чи правда..?» . В кожного з вас у руках є сигнальні картки. Зелений колір означає відповідь Так, червоний - «Ні».Тож почнемо гру.
ВІКТОРИНА Чи правда..?»
1. Чи правда, що ВІЛ живе на предметах, у кімнаті, на вулиці і
можна заразитись через гроші, книги небезпечно їхати в транспорті
Відповідь: ні.
2.
Чи правда, що ВІЛ живе тільки в рідинах усередині людського
тіла?
Відповідь: так.
Психолог.У рідинах, концентрація вірусу в яких може призвести до зараження. Тому з метою профілактики, убереження слід уникати контакту з такими рідинами організму а) сперма б) вагінальні виділення в) кров. І тоді вберегтися легко.
3. Чи правда, що ВІЛ уражає тільки дорослих
Відповідь: ні.
4. Чи правда, що небезпека зараження існує тільки для гомосексуалів, наркоманів,
працівників секс-бізнесу?
Відповідь: ні.
5. Чи правда, що якщо доторкнутися до поту чи сліз хворого на СНІД, то заразитися
вірусом не можна І через слину також
Відповідь: так.
Психолог. В цих рідинах надто мала концентрація вірусу.
6. Чи правда, що ВІЛ може передаватись укусами комарів
Відповідь: ні.
7. Чи правда, що людина, яка гарно виглядає і почувається здоровою, не може бути
інфікованою ВІЛ
Відповідь: ні.

Психолог. Згадаймо стадії ВІЛ-інфекції. Кілька місяців після інфікування (3,6, а інколи й 9 місяців) в організмі можуть не вироблятися антитіла, не кажучи вже про хворобливі відчуття.
8. Чи правда, що ВІЛ-інфекцією можна заразитись через користування громадським
туалетом?
Відповідь: ні.
9. Чи правда, що є імовірність передачі ВІЛ при спільному користуванні зубними
щітками, бритвами, манікюрними наборами
Відповідь: так.
Запитання до залу «Чи образитесь вина друзів, якщо вони відмовляться подружньому позичити вам ці предмети, наприклад, у гуртожитку (ви забули вдома свої) чи в турпоході? Чи зверталися до вас друзі з такими проханнями
Висновок: якщо хочеш уберегтися, то нерозумно користуватись вищевказаними чужими речами і не слід ображатися на друзів у випадку такої відмови.
10. Чи правда, що можна інфікуватися ВІЛ під час бійки?
Відповідь: так.
Психолог. Бійки часто закінчуються кров'ю. А щоб не бути інфікованим, треба остерігатися будь-якого контакту з чужою кров'ю, особливо у випадку власних ран.
Запитання до залу «Піднесіть руки, хто був свідком бійок А хто сам брав участь у бійках захищався чи нападав
11. Чи правда, що можна інфікуватися ВІЛ через домашніх тварин?
Відповідь: ні.
Психолог.Давайте зараз ми переглянемо поради доктора Панацейка щодо шляхів передачі ВІЛ –інфекції.(показ анімаційних фільмів)
(Захист команд)
Психолог. Як вибачили і вже неодноразово чули, сьогодні є три такі основні шляхи інфікування ВІЛ

ін'єкційне вживання наркотиків нестерильними шприцами статевий шлях, статевий контакт із зараженим партнером від матері до дитини.
Вірш читає провідний бібліотекар Шпольська Тамара Львівна
На могилі
Тихо й сумно на могилі, Лиш вітер шумить. У замріяному гіллі Промінь сонечка блищить. Осінь вербами гойдає, Усміхається до всіх. Лиш її не забавляє — В неї очі повні сліз. На губах завмерло горе, На щоці сльоза блищить. Вона виплакала море, Бо не може більше жить. Бо ось тут, у цій могилі, Поховала вона те, Що було для неї миле, Найдорожче і святе. Тут лежить її дитина, Спочиває в тихім сні, І холодна домовина Стала прихистком її.
А скорботна чорна мати
Над могилою стоїть І не знає як сказати, Що її Душа болить. Що її душа волає, Просить у доньки Прости' Прости, донечко, благаю. Важко хрест мені нести. Я ношу в собі недугу, Що отруює життя. Лиш приносить біль і тугу І веде у небуття. Цей недуг невиліковний, Добре знаю цей сама.
СНІД—діагноз неспростовний, Віку нашого чума. І все дужче, невмолимо Мучить серце думка зла, Що тобі, моя дитино, Я життя не вберегла. СНІД украв моє світило — Він забрав тебе з життя. Тож тепер й мені судилось Йти до тебе в небуття. Де набратись сил й терпіти Муки й біль в душі і тілі Скоро прийдеться спочити Імені в сирій могилі
СТАВЛЕННЯ ДО ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ
(Робота із залом)
Психолог. Давайте обговоримо питання ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Що означає жити з ВІЛ, це

постійно відвідувати лікаря

постійно думати про стан здоров’я;

регулярно приймати препарати і здавати аналізи

терпіти побічні ефекти від прийому препаратів

постійно переживати приступи депресії

відмовитися від улюблених видів відпочинку

Навчитися говорити про хворобу з тими, хто тобі небайдужий. Чи потрібна соціальна ізоляція таких хворих Як видумаєте, що відчувають і переживають ВІЛ-позитивні? Як їм допомогти Послухайте, будь ласка, листи , що пишуть хворі на СНІД.

1-й лист зачитує Аліна Карабуш група № 12: «Чому ви відвертаєтесь
від нас За що Через те, що ми хворіємо цією страшною хворобою Тому,
що ми приречені на загибель А чи знаєте ви, як воно жити останні дні,
бачачи скрізь нашорошені погляди і чужі спини Але ж це може статися з
кожним із вас, і що тоді Чи хотіли б ви, щоб від вас відвернулися всі ваші
знайомі? Не покидайте нас, будь ласка.».


Читає й лист Бельцик Марія група № 12: «Ми такі ж, які ви. Мине наркомани, не бомжі. Просто у нашій крові вірус. Не відвертайтесь
від нас Не залишайте наодинці з порожнечею. Якщо ми приречені
померти, то нехай ми помремо не самотні. Допоможіть нам».3-й лист читає Мажар Віоріка група № 13:
«Чому така дискримінація Мій друг хворий на
СНІД, і коли всі його знайомі дізнались про це, то
перед ним зачинилися всі двері. Він помирає один, у самотності й горі.
Не
кидайте його, люди, прошу». Звертаюсь до нас, людей, які, на щастя, не
хворіють на СНІД. Ставтеся зрозумінням до ВІЛ-позитивних. Не псуйте
їм
і так нелегке життя. Подаруйте підтримку, розуміння, свою безкорисливу
дружбу.


Психолог. ВІЛ — це вирок, що не дає шансів на одужання, але ми можемо допомогти продовжити життя. Наш народ звик переносити фізичні труднощі, але біль знівеченої душі переносити важче. Болісно коли не відгукуються на поклик, коли людей захлинає нерозуміння. Бережіть у собі людське цей заклик повинен стати головним гаслом нашого часу. Людині, яка хвора на невиліковне захворювання, чиє життя затьмарене тавром, дуже важливо відчувати, що для близьких людей вона така сама, що вона гідна любові, що вона має не меншу вартість, ніж будь-яка інша людська істота. Отож, пам'ятаймо про толерантне, гуманне ставлення до ВІЛ-позитивних людей і про шляхи запобігання ВІЛ-інфікуванню.
(Вірш у виконанні Негурцак Нелі група № 11) «ВІЛ/СНІДу - НІ! Життю, здоров'ю -
ТАК!» О, Боже милий, що з нами стало Хвороб різних на нас навала.
Ми, юні створіннями проти хвороби
І зате, щоб нас не з'їдали віруси й мікроби,
Щоб різні інфекції нас оминали
І ліки від СНІДу лікарі відшукали.
Щоб ніколи більше батьки не ридали
Від того, що від СНІДу їх діти вмирали.
Щоб знову відчути сяйво кохання
Й не думати більше про смерть і страждання.
Зберімося ж нині й згуртуймося разом
І відсіч даймо різним заразам
Щоб нам і близьким й гадки не мати
Про страшний СНІД і смертельні втрати. Бережімось від наркоти і розпусти, Відрізних дурманів, Щоб розумне блукав у густому тумані. Та вірмо щиро, що зійде зоря І сонце засяє, і зникне чума, Чума, що століття замкнула в смертельні обійми. Обачними будьмо, щоб зникла навіки хвороба безслідно.
Заключне слово психолога та бібліотекаря.

Дякуєм всім небайдужим, хто прийшов на нашу акцію. Дякуємо ведучим, учасникам. Консолідуймося в боротьбі зі страшною недугою. Несіть свої знання, обговорюйте проблему з друзями. Вступайте у волонтерський рух.
Здоров'я вам, радості нехімічної і щасливого та успішного життя
Бережи себе змолоду
ЗЛО ДЛЯ ПІДЛІТКА -
НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ
ТЮТЮН, АЛКОГОЛЬПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал