Часопис засновано у січні 1912 року 16 листопада 2015 року №11 (320) листопад 2015 року
Скачати 394.9 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір394.9 Kb.
  1   2   3   4

Часопис засновано у січні 1912 року
16 листопада 2015 року
№ 11 (320) ЛИСТОПАД 2015 року
МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ ТА
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО «ÍÅÁÅÑÍί ÑÎÒͲ» ²ÄÄÀËÈ ÆÈÒÒß ² ÇÀ ÒÅ,
ÙÎÁ ÍÀØÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ Î×ÈÑÒÈËÀÑÜ Â²Ä ÊÎÐÓÏÖ²¯ ÒÀ ÇÄÈÐÍÈÖÒÂÀ!
У НОМЕР
ЧИТАЙТЕ:
2 – Лицар української медицини – Здорова дитина – це сильна нація і міцна держава – Американський вчений, український патріот – Світлій пам’яті доктора Ростислава
Матешука
6 – Його життєвим кредо був творчий неспокій ë³êàðÿ – öå ïîäâèã, ÿêèé âèìàãຠñàìîñòâåðä-
æåí íÿ, ÷èñòîòè äóø³ ³ ÷èñòîòè ïîìèñë³â»
(Àíòîí ×åõîâ)
2015 ð³ê – ð³ê 150-ð³÷÷ÿ â³ä íàðîäæåííÿ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî
«Провідникам нашого народу дай світло Твоєї премудрости з неба. Благослови також і дочасне добро нашого народу. Дай йому волю, щоб він міг свобідно розвивати свої природні, Тобою дані, сили»
(Митрополит Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ)
,

Êîëîíêà ðåäàêòîðà
ÂÈÁ²Ð ÇÐÎÁËÅÍÎ –
ÙÎ Æ ÄÀ˲?
В
ідшуміли, відгули вже четверті за останні п’ять років вибори. За словами Президента, на виборах реванш недемократичних сил, якими нас так лякали, не відбувся…
Не стався розкол України, провалилася спроба Росії створити у нас всередині п’яту проросійську колону. Однак, бачимо результати виборів мерів у деяких містах Сходу та Півдня України, бачимо лідерство далеко не проукраїнських політичних силу деяких регіонах. Маємо підтримку виборцями нібито політично свідомого Заходу України низки місцевих перевертнів та вічних, на жальне революціонерів, а кар’єристів- пристосуванців. Та все ж, політологи вважають, що в цілому для України результати виборів позитивні. Але чи це не нагадує старий анекдот про високий в середньому рівень життя Адже в багатьох областях у новообраних радах якщо не перші, та другі-треті місця посіли перефарбовані регіонали.
На вибори йшли близько півтори сотні політичних партій, що мало б засвідчувати дуже високу політизованість суспільства. Але про що ж тоді свідчить голосування ногами, тобто участь у виборах лише кожного другого-третього виборця Причиною слід вважати відсутність реальних реформу всіх напрямках суспільного життя. Найболючіше, в прямому розумінні слова, це проявляється у стані вітчизняної, до краю
«зареформованої», медицини. Вибори підтвердили, що українці щез давніх-давен не люблять і не поважають владу. Але де є розуміння того, що будь-яка своя влада краща за хаос чи чужоземну владу Де є розуміння того, що якщо ми зневажаємо політиків, бо вони корумповані, то треба йти і творити свою владу, чесну політику Постреволюційна влада дуже мало зробила для того, щоб у суспільства з’явилось та вкоренилось саме таке розуміння завдання демократичних виборів. Окремі потуги в цьому керунку спостерігаються, але, як влучно сказав Михаїл Саакашвілі, фільтрувати море водному лише місці немає сенсу».
З іншого боку, і влада повинна любити та поважати свій електорат не лише в часі передвиборчих перегонів. Невже взаємне поборювання партій та партійок, декларуючих свою патріотичність, не викликає у виборців почуття образи на їхніх лідерів зате, що виборець, мовляв, все прийме, як то кажуть, за чисту монету. Роздирання нації перед загрозою ворожої навали та повзучої реанімації недалекого минулого заради того, аби прорватися до владного корита – хіба це патріотична проукраїнська позиція партій у патріотичних обгортках Воістину Шевченкове Не так тії вороги, як добрії люди Народ, без сумніву, прекрасно розуміє всю цю обманливу мішуру. Найкращим проявом поваги до народу було би прийняття нарешті закону про можливість відкликання депутатів будь-якого рівня і самого Президента держави. Інакше демократія переростає у, нехай і виборну, але автократію, притому з ознаками родинної клановості.
Скільки говорено-переговорено про підкупи виборців гречкою і т.п., але кожен із виборців міг переконатись утому, як недавно обрані народні депутати-патріоти масово рвонули на місцеві вибори вслід за передачею на місцевий рівень значної частини бюджетних коштів. Як пише Ліна Кос- тенко, все менше рук, що вміють сіять хліб, все більше рук, що набивають пельку. Чим, як неявною неповагою до виборців, були нереальні популістські обіцянки та масовий чорний піар кандидатів у депутати стосовно своїх суперників, що аж ніяк недодавало позитиву авторам цього піару. Причому критикували найбільше тих, які хоча б щось вже зробили і роблять для людей, а вправлялись у критиці переважно ті, хто, як говорять у народі, й собачої будки не збудував».
Внаслідок таких передвиборчих реалій поява цілком виправданої недовіри до окремих кандидатів поширюється, немов іржа, на владу в цілому, викликає сумніви навіть щодо державності України. Через це, як засвідчили соцопитування, понад 55 відсотків виборців не сподіваються на покращання життя. Такою є ціна прагнення до влади. Кому це на руку До речі, стресові ситуації внаслідок передвиборчих баталій та наступних розчарувань вкрай негативно впливають на здоров’я людей. Атак хочеться, щоб сподівання на майбутнє не обернулись поверненням у минуле, щоб неодмінно збулося те, про що говорив Президент. Так мріється, щоб наші обранці не забували дбати про покращання стану нашої медицини задля збереження того, що є найдорожчим надбанням кожного і держави в цілому – народного здоров’я.
Зеновій МАСНИЙ.

Þâ³ëå¿
ÎÄÈÍ ²Ç ÔËÀÃÌÀͲ ²Ò×ÈÇÍßÍί ÌÅÄÈÖÈÍÈ
(Продовження на стор. 2)
– Шановний Василю Леонідовичу Нашим читачам
було б цікаво довідатись про історію виникнення та ста-
новлення очолюваного Вами інституту, який вважають
одним із найавторитетніших у галузі гематології.
В. Новак: Наш Інститут засновано у травні 1940 року як філію Київського інституту переливання крові та невідкладної хірургії. Продовжив свою роботу інститут вже уроці. Його діяльність була спрямована на організацію служби крові в західних областях України, підготовку кадрів з гематології і трансфузіології. Уроці інститут перейменовано на Львівський НДІ гематології та переливання крові, аз року він почав функціонувати як філія однойменного Київського НДІ.
У 1998 році інститут набув статусу самостійної науково- дослідної установи – НДІ патології крові та трансфузійної медицини МОЗ України. Згідно з урядовою постановою, уроці він увійшов до складу Академії медичних наук як інститут патології крові та трансфузійної медицини. Уроці нам надано назву ДУ Інститут патології крові та транс- фузійної медицини АМН України, а від 2011 року – НАМН
України.
В інституті у різний час працювали такі відомі вчені, доктори наук та професори, як Д. Ротенберг, М. Нікотін, Е. Сак- фельд, С. Лаврик, А. Караванов, І. Федоров, С. Мартинів, Б. Туркевич, О. Савчик, Б. Білинський, В. Монастирський, Б. Качоровський, М. Копистянський, Р. Гланц, М. Миндюк, Є. Дзісь, В. Логінський. Сьогодні наукові підрозділи очолюють доктори медичних наук, старші наукові співробітники
Звенислава Масляк, Ігор Євстахевич, Богдан Кондрацький. Головним спеціалістом інституту з проблем гематології є заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Ярослава Виговська.
У нас створені та працюють наукові школи гематологічна, заснована професором Степаном Мартинівим; виробничої та клінічної трансфузіології, заснована доктором медичних наук Дмитром Петровим еферентних методів та детоксикації, засновником якої є я імунологічна школа, заснована доктором медичних наук, професором Володимиром Логінським; хірургічної гематології, заснована докторами медичних наук професором Богданом Качоровським та Романом Копистян- ським; гемостазіологічна школа, теоретичні основи якої закладені працями докторів медичних наук, професорів Степана
Мартиніва, Ярослави Виговської, Володимира Монастирського. Лабораторну роботу у відділі гематології тривалий час очолювала кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Анна Мазурок. Сьогодні кадровий потенціал інституту це 142 наукових співробітники та 146 спеціалістів у практичних підрозділах нашої установи.
– Розкажіть, будь ласка, на вивчення яких саме науко-
вих аспектів галузі спрямована діяльність інституту, а
також про її зв’язок з прак-
тичною медициною.
В. Новак: Наукова та практична діяльність інституту спрямована на з’ясування механізмів виникнення і розвитку захворювань крові, функціонування кровотворної та лімфоїдної систем, розробку та впровадження сучасних методів діагностики, лікування та прогнозування перебігу цих хвороб. Результати наукових досліджень сприяють поліпшенню якості надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги гематологічним хворим. У консультативній поліклініці, гематологічній та хірургічній клініках інституту на основі опрацювання і впровадження сучасних стандартизованих діагностичних алгоритмів та ефективних клінічних протоколів проводиться лікування хвороб крові з використанням найновіших лікарських засобів.
Інститут надає високоспеціалізовану медичну допомогу хворим на гемофілію та інші спадковій набуті коагулопатії. Здійснюється діагностика варіантів і тяжкості гемофілії, хвороби Віллебранда, наявності інгібіторів різного типу. Розроблено та впроваджено у практику клінічні протоколи надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на гемофілію та інші коагулопатії, які включають замісну трансфузійну терапію, хірургічне та стоматологічне лікування.
У хірургічній клініці інституту надається спеціалізована хірургічна допомога гематологічним хворим. Тут впроваджено систему хірургічного лікування патології селезінки різноманітного походження. Розроблено і впроваджено нові методи органозберігальних і малоінвазивних (відео-хірургічних) операцій у гематологічних хворих.
У регіональному центрі гемаферезу для лікування багатьох хвороб використовують методи екстракорпоральної детоксикації та обробки крові – плазмаферез, цитаферез, фотоферез, гемо- та плазмосорбцію. Розроблений вперше в СНД метод фотоферезу успішно застосовують при лікуванні Т-клітинних лімфом (синдром Сезарі, грибоподібний мікоз, псоріазу тощо.
– Очевидно, що для успішного вирішення проблем ліку-
вання гематологічних хворих необхідною є розробка нових
засобів та методів лікування…
В. Новак: Це справді такі тому в інституті створено оригінальні високоефективні лікувальні засоби, зокрема, комплексні інфузійно-трансфузійні препарати поліфункціональної дії лактопротеїн, лактосорбал, лактопротеїн з сорбітолом, реосорбілакт, сорбілакт, ксилат, лактоксил, глюксил, гекотон. Усі препарати зареєстровано в Україні, налагоджено їх серійне промислове виробництво. Напередодні ювілею головний редактор «НЗ» зустрівся із директором цієї установи Василем Леонідовичем НОВАКОМ – заслуженим діячем науки та техніки України, академіком АНВО, доктором медичних наук, професором, членом Наукового товариства імені Шевченка. Питання, що обговорювались під час бесіди, стосувались не лише роботи інституту, ай низки актуальних проблем вітчизняної медичної науки та практики.
Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «²íñòèòóò ïàòîëî㳿 êðîâ³ òà òðàíñôóç³éíî¿ ìåäèöèíè
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè» âèïîâíèëîñÿ 75 ðîê³â

2
Ëèñòîïàä 2015 ðîêó
Однак, статус пацієнта для Михайла Петровича – справа другорядна. Хто б перед ним не був, хірург завжди радіє, коли відвоює у смерті чи жорстокої хвороби насамперед життя людини.
До речі, всі, хто знають
Павловського, зазначають, що він насамперед борець. Це дуже важливо – за життя людини боротися до кінця, щоб ніколи не можна було собі дорікнути, що щось забув, не спробував, не використав шанс. Хворого Михайло Петрович завжди покидає останнім, навіть тоді, коли присутні безнадійно махнуть рукою, мовляв Усе. І дуже часто виходив переможцем у, здавалось би, безнадійних ситуаціях. Це тому, що в нього свій стиль роботи, свій професійний почерк, де поєднуються милосердя, мудрість, прозорливість і сміливість досвідченого фахівця * *
19 листопада відбудеться спільне засідання УЛТ у Львові, Лікарської комісії НТШ та Асоціації хірургів Львівщини з нагоди 85-річчя від дня народження академіка
М.П. Павловського. Засідання буде проведено в лекційній аудиторії кафедри хірургії № 1 ЛНМУ ім. Данила Галицького. Початок о 15 год. 30 хв. Їх широко використовують у медичних установах і закладах України та країн СНД при шокових та інших невідкладних станах, гострій крововтраті, опіковій хворобі, у післяопераційному періоді, при хворобах печінки і нирок, різних інфекційних захворюваннях тощо. Вперше в Україні створено нові вітчизняні стабілізатори крові з аденіном (адглюфоцит, лактадглюфоцит). Розроблено методи кріоконсервування та зберігання еритроцитів при помірно низьких температурах С - Ста ресуспендуючі розчини для покращення морфо-функціональних властивостей еритроцитів.
У практичних підрозділах інституту проводиться сучасна діагностика та надається високоспеціалізована медична допомога гематологічним хворим Львова, Львівської області та інших регіонів України.
– Яка ситуація із забезпеченням інституту необхідною
сучасною лікувально-діагностичною та дослідницькою
апаратурою?
В. Новак: За останні роки інститутом придбано та налагоджено роботу цифрового рентгенівського апарату, лапа- роскопічного та артроскопічного обладнання, проточного цитофлюориметра, гематологічних аналізаторів (скринінговий та аналізатор з можливістю підрахунку бластних клітин та ретикулоцитів), біохімічного аналізатора, сучасних світлових мікроскопів із функцією флюоресценції, фракціонатора клітин крові та автоматичного апарата для плазмаферезу, устаткування для молекулярно-генетичної лабораторії та іншої апаратури, яка дає змогу забезпечувати якісне надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим.
Плідна співпраця інституту з суспільними організаціями дала можливість за рахунок гранту представництва в Україні компанії Фарма Сервісез АГ «Новартіс» придбати апаратуру та устаткування і організувати молекулярно-генетичну лабораторію. У 2014 р. членами Ротарі-клубу Львів було підготовлено та узгоджено з відповідними органами влади Львова проект реконструкції будівлі інституту для організації Центру трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин (ТСГК), аур. Ротарі-клуб Львів придбав та передав інституту частину медичного обладнання для цього центру.
За погодженням з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією інститутом розроблено ескізний проект центру реабілітації хворих гематологічного профілю (після трансплантації СГК та хірургічних ортопедичних втручань у хворих на гемофілію) як структурний підрозділ інституту м. Яремче).
– Василю Леонідовичу, окресліть, будь ласка, основні
напрямки наукової діяльності інституту.
В. Новак: Наша наукова зацікавленість полягає у всебічному вивченні морфологічних, імунологічних і генетичних особливостей кровотворення, розладів його регуляції в нормі та при захворюваннях системи крові, кровотворної та лімфоїд- ної тканин, розробка нових методів їх профілактики, лікування і реабілітації, епідеміологічний моніторинг. Також вивчаємо можливості вдосконалення діагностики і лікування порушень системи зсідання крові. Йде робота над створенням нових
інфузійно-трансфузійних засобів (зокрема, гемостатичної дії) з донорської крові та її компонентів, плазмозамінних засобів, над вдосконаленням методів консервування крові та її компонентів. Опрацьовуємо нові програми і методи інфузійно-транс- фузійної терапії та парентерального харчування. Розробляємо та вдосконалюємо екстракорпоральні методи детоксикації та обробки крові.
– А які основні напрямки практичної діяльності очо-
люваної Вами наукової установи?
В. Новак: Ще уроках ми були єдиними в СРСР, хто проводив трансплантацію кісткового мозку. Наші спеціалісти успішно практикували нарощування кісткової тканини при патології пародонту у сотень гематологічних хворих. Перший в СРСР лікувальний плазмаферез на вітчизняному фракціонаторі крові було проведено нашими фахівцями на базі інститутського центру гравітаційної хірургії. Вперше в Україні уроці в нас було відкрито кабінет із надання планової та невідкладної високоспеціалізованої медичної стоматологічної допомоги хворим із вродженими та набутими порушеннями системи зсідання крові. Така допомога надається із використанням світового досвіду.
Основними напрямками нашої практичної роботи є діагностика та лікування хвороб крові, кровотворної та лімфоїд- ної систем розробка нових клінічних протоколів (настанов) лікування хворих гематологічного профілю. Фахівці інституту надають консультативно-методичну допомогу спеціалізованим гематологічним відділенням з питань впровадження нових препаратів, методів діагностики та лікування хворих гематологічного профілю. У нас працює консультативна поліклініка, яку очолює доктор Роман Лотоцький.
Високоякісною діагностикою, спеціалізованою консуль- тативно-лікувальною допомогою наші фахівці абсолютно безкоштовно забезпечують профільних хворих з усієї України. Укладаються угоди з обласними департаментами охорони здоров’я, які націй підставі надають потребуючим пацієнтам скерування до нас. Проводимо також постійний моніторинг гематологічної захворюваності, на основі якого обґрунтовують- ся потреби у фінансуванні лікування та закупівлі препаратів.
(За час нашої тривалої розмови професор В. Новак по
телефону декілька разів спілкувався з колегами-гематоло-
гами з інших областей України, вирішував деякі організа-
ційні питання надання консультативно-лікувальної допо-
моги хворим, які прибули до Львова за скеруваннями звідти).
У сфері нашої практичної роботи – гематологічна хірургія екстракорпоральна гематологія діагностика та лікування гемофілії та інших коагулопатій; моніторинг інфікування ВІЛ/
СНІДом, гепатитами В, С, сифілісом донорів крові та її компонентів в Україні. Хочу підкреслити, що в цьому питанні в Україні ситуація досить загрозлива, показники виявлення вказаного інфікування у нас в рази перевищують відповідні показники в інших країнах не лише ЄС, ай СНД Наші напрацювання стали підставою для створення відповідних протоколів лікування та розпрацювання Державних програму нашій галузі медицини.
Час невпинно біжить, і щоб зберігати лідерство в
тій чи іншій науковій сфері, потрібно, вочевидь, володіти
чітко окресленими перспективними та пріоритетними
напрямками подальшої науково-дослідної роботи. Якими
є ці напрямки роботи у Ваших колег?
В. Новак: Перспективними та пріоритетними є вивчення діагностичного і прогностичного значення біологічних властивостей злоякісних клітин при мієло- та лімфоїдних неоп- лазіях. Вельми актуальними є розробка нових методів діагностики, схемі програм лікування для забезпечення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим при захворюваннях крові, кровотворної та лімфоїдної систем, включаючи імунологічні та молекулярно-генетичні аспекти та застосування у них восокодозової хіміотерапії з автотрансплантацією стовбурових гемопоетичних клітин. Це ж можна сказати і щодо розробки нових методів діагностики та схем лікування кровотечу хворих на гемофілію та інші коагулопатії, особливо за наявності інгібіторів різного типу дослідження і впровадження відеохірургічних методів для діагностики і лікування гематологічних хворих.
Працюємо над науковим обґрунтуванням створення нових комплексних інфузійно-трансфузійних препаратів поліфункціональної дії, втому числі на основі колоїдів, і програм їх застосування у клінічній практиці. У наш час надзвичайно актуальним є створення нових технологій одержання вірусі- нактивованих білкових препаратів факторів плазми крові, придатних для діагностики та лікування.
Очевидно, що будучи провідною науково-дослідною
установою у своїй галузі медицини, працюючи на передньо-
му краї науки та практики, інститут налагоджує якнай-
тісніші зв’язки із світовою науковою спільнотою, особли-
во враховуючи євроінтеграційний поступ України. Знаємо,
що Виє членом Європейської та Американської асоціацій
гематологів, співкоординатором Європейської школи транс-
фузійної медицини, членом Координаційної ради СНД із
трансфузійної медицини. Розкажіть, будь ласка, про Вашу
роботу і роботу Ваших колег на міжнародному рівні.
В. Новак: Дійсно, в теперішній час науковцям неможливо плідно працювати без якнайширших контактів зі світовою науковою та медичною спільнотою. Упродовж вже багатьох років ми підтримуємо наукові зв’язки з гематологічними клініками Ягеллонського університету в Кракові та Люблінського медичного університету. Науковці інституту регулярно беруть участь у міжнародних з’їздах, конференціях, симпо- зіумах.
В 2002 році у Львові, вперше в Україні, під моїм патронатом в якості співкоординатора Європейської школи проведено Європейську школу трансфузійної медицини на тему
«Кровозберігальна медицина і хірургія абсолютна потреба безпеки автологічної і гомологічної донації крові».
У 2003 році провідні хірурги нашого інституту В. Інденко та Ю. Євстахевич були на європейських курсах лапароско- пічної хірургії в Парижі, де мали нагоду переймати досвід особисто у президента Європейської асоціації лапароскопіч- них хірургів Д. Якимовича. Уроці такі курси відбулися в шотландському місті Данді за участю видатного лапарос- копічного хірурга професора Альфреда Кушієрі. Завідувач нашого хірургічного відділу, доктор медичних наук І. Євста- хевич на запрошення американської сторони уроці відвідав Чикаго, де обмінювався досвідом із колегами клініки
«Northwestern Memorial Інститут продовжує співпрацю з кафедрою гематології Люблінського медичного університету, особливо з Польсько- українським центром з трансплантації кісткового мозку, відкриття якого відбулося уроці. Проведено стажування науковців нашого інституту в науково-дослідних установах Польщі. Практикуються консультації щодо лікувально-діаг- ностичної тактики зі спеціалістами Польщі, Італії, Ізраїлю, Росії, Білорусі, Великобританії. На порядку денному – участь молодих науковців у круглих столах, конференціях нате- ренах СНД, зокрема, в Молдові, Росії, Білорусі. Членами Європейської асоціації гематологів (ЕНА) є п’ятеро наших науковців професор В. Новак, доктор медичних наук З. Мас- ляк, доцент B. Матлан, кандидат медичних наук Л. Лукавець- кий та кандидат медичних наук О. Цяпка.
Наші співробітники виступили співорганізаторами науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів Інноваційні методи лікування в гематології, проведеної в Одесі уроці спільно з Управлінням охорони здоров’я і медицини катастроф Одеської обласної державної адміністрації та Одеською обласною клінічною лікарнею.
Починаючи від 2009 оку, інститут продовжує брати участь у виконанні восьми багатоцентрових досліджень із лікування неопластичних захворювань гематологічного профілю та семи багатоцентрових досліджень з лікування гемофілії А, В та хвороби Віллебранда. Співробітники гематологічного відділення провели велику організаційну роботу з включення Інституту до Європейської лейкемічної мережі (European
Leukemia Net), що є провідною гематологічною організацією у медичній галузі Європейського Союзу, і уроці інститут став новим членом цієї організації.
У 2014 році на запрошення індійських науковців та виробників сучасних препаратів для лікування захворювань крові, кровотворної та лімфоїдної систем ми разом з кандидатом медичних наук Л. Лукавецьким відвідали індійсько- американський госпіталь, де ознайомилися з роботою його структурних підрозділів, особливо з гематологічними, хірургічними клініками, клініко-біохімічною, цитологічною, молекулярно-генетичною та іншими лабораторними підрозділами, де налагоджено сучасні діагностичні методи. Останнім часом багато моральних категорій і духовних цінностей нівелювалось. Багато професій у коловер- ті подій сьогодення девальвувалися, знецінились, втратили вартість. Багато, та лишене професія лікаря. Лікар в пошані й нині. Принаймні у більшості із нас – пересічних громадян. У декого, напевно, з приводу цього існує своя думка, особлива Адже, які всюди, бувають деякі виключення, свої нюанси. Нема чого правди таїти, медицина наших днів тримається переважно на оптимізмі старих кадрів, домінантою характеру яких є відповідальність і почуття обов’язку. Риси, дуже зручні для оточуючих, і недуже для самих себе.
В такому контексті постать академіка Михайла Петровича Павловського є унікальною. Це лицар медицини, слово якого міцне, мов криця, а вмілим рукам можна беззастережно


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал