Дата Примітки
Скачати 100.27 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.11.2016
Розмір100.27 Kb.
ТипУрок

Математика
І семестр
№ з/п
№ з/п
Тема уроку
Дата Примітки
Повторення матеріалу 3 класу. Вивчення письмового множення та ділення в
межах 1000 (18год)
1 1
Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення. Задачі на дві дії
2 2
Нумерація трицифрових чисел. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Задачі на три дії
3 3
Знаходження значень буквених виразів. Нерівності.
Задачі на три дії
4 4
Множення і ділення з числами 1 і 0. Знаходження значень виразів різними способами
5 5
Письмове множення на одноцифрове число. Круглі числа. Розв’язування задач різними способами
6 6
Письмове ділення на одноцифрове число. Дії з
іменованими числами
7 7
Прості та складені задачі, які містять знаходження частини від числа або числа за його частиною.
Письмове ділення на одноцифрове число та перевірка множенням
8 8
Множення і ділення на 10 і 100. Прості та складені задачі, які містять знаходження частини від числа або числа за його частиною
9 9
Письмове множення на розрядне число. Знаходження значень рівнянь
10 10 Письмове множення на розрядне число. Розв’язування нерівностей
11 11 Письмове множення на двоцифрове число
12 12 Письмове ділення на двоцифрове число
13 13 Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач
14 14 Письмове ділення на двоцифрове число
15 15 Ділення з остачею
16 16 Ділення з остачею
17 17 Контрольна робота №1 18 18 Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу
Нумерація багатоцифрових чисел (18год)
19 1
Утворення і читання чотирицифрових чисел у межах
2000 20 2
Читання і записування чотирицифрових чисел у межах

2000. Утворення другої тисячі. Лічба тисячами
21 3
Утворення і читання будь-яких чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Види кутів
22 4
Читання і записування чотирицифрових чисел.
Утворення чотирицифрового числа з розрядних доданків. Вправи і задачі, пов’язані з поняттям частини числа
23 5
Читання і записування чотирицифрових чисел.
Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі.
Задачі з буквеними даними. Радіус і діаметр кола
24 6
Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах
20 000 25 7
Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах
20 000. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч
26 8
Читання і записування п’ятицифрових чисел.
Розкладання чисел на розрядні доданки
27 9
Читання і записування п’ятицифрових чисел.
Порівняння чисел
28 10 Контрольна робота №2 29 11 Повторення вивченого матеріалу. Аналіз контрольної роботи
30 12 Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування чисел у межах 200 000. Розкладання чисел на розрядні доданки
31 13 Читання і записування шестицифрових чисел у межах
200 000. Утворення числа 200 000. Лічба сотнями тисяч. Мільйон
32 14 Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування чисел. Порівняння шестицифрових чисел
33 15 Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу.
Таблиця розрядів і класів
34 16 Читання і записування шестицифрових чисел.
Множення і ділення на 10, 100 і 1000 35 17 Визначення числа десятків і числа десятків тисяч, числа сотень і числа сотень тисяч у заданих числах.
Розв’язування задач
36 18 Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Розв’язування задач та рівнянь
Одиниці вимірювання величин (8год)
37 1
Одиниці вимірювання довжини. Розв’язування задач
38 2
Одиниці вимірювання довжини. Розв’язування задач
39 3
Одиниці вимірювання маси. Задачі, що розв’язуються способом відношення
40 4
Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси

іншими. Розв’язування задач
41 5
Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач
42 6
Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач
43 7
Контрольна робота №3 44 8
Повторення вивченого матеріалу. Аналіз контрольної роботи
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел (14год)
45 1
Додавання натуральних чисел. Закони додавання.
Розв’язування задач
46 2
Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа.
Розв’язування задач
47 3
Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел
48 4
Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв’язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка
49 5
Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розв’язування задач
50 6
Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника
51 7
Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними
52 8
Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв’язування задач
53 9
Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки.
Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел
54 10 Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу. Задачі на спільну роботу
55 11 Задачі на визначення тривалості подій, їх закінчення та початку. Розв’язування задач
56 12 Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Розв’язування задач
57 13 Контрольна робота №4 58 14 Аналіз контрольної роботи. Діаграми. Види діаграм: стовпчасті та лінійні
Швидкість. Час. Відстань (4год)
59 1
Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху
60 2
Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання
61 3
Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню.
Дії над іменованими числами
62 4
Ознайомлення з назвами геометричних тіл.
Повторення вивченого

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число (4год)
63 1
Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закон множення
64 2
Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв’язування задач
65 3
Множення у випадку кількох нулів у множнику.
Розв’язування задач двома способами
66 4
Множення чисел, що закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу
ІІ семестр
№ з/п
№ з/п
Тема уроку
Дата
Примітки
Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число
(продовження) (22год)
63 1
Ознайомлення з поняттям «площа фігури».
Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу
64 2
Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу
65 3
Обчислення площі і периметра прямокутника.
Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу
66 4
Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами,вираженими одиницями площі
67 5
Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника
68 6
Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення
іменованих чисел
69 7
Обчислення площі фігури за допомогою палетки.
Задачі, пов’язані з площею прямокутника.
Знаходження значень виразів на сумісні дії
70 8
Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі
71 9
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові
(загальний випадок). Задачі вивчених видів
72 10 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові.
Ускладнені задачі на зведення до одиниці
73 11 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові.
Ускладнені задачі на зведення до одиниці
74 12 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить усередині нуль.
Перевірка ділення множенням. Елементи
прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина
75 13 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить усередині нулі.
Ускладнені задачі на зведення до одиниці
76 14 Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
77 15 Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
78 16 Ділення іменованого числа на іменоване.
Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів
79 17 Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух
80 18 Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух
81 19 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові.
Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух.
Самостійна робота
82 20 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові.
Ділення на 10; 100; 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу
83 21 Контрольна робота №5 84 22 Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого
Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що
закінчуються нулями (22год)
85 1
Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин
86 2
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа
87 3
Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа
88 4
Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів
89 5
Знаходження числа за значенням його дробу.
Розв’язування задач. Самостійна робота
90 6
Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток
91 7
Контрольна робота №6 92 8
Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10; 100; 1000.
Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом
93 9
Усне множення двоцифрових і круглих
багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа
94 10 Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа
95 11 Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа
96 12 Знаходження добутку виду 2400 * 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення
97 13 Повторення вивченого. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей
98 14 Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа.
Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число
99 15 Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення
100 16 Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення.
Рівняння
101 17 Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій
102 18 Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух
103 19 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота
104 20 Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з
іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач
105 21 Контрольна робота №7 106 22 Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого
Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число (23год)
107 1
Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями
108 2
Множення трицифрових чисел на двоцифрові.
Задачі на знаходження числа за двома різницями.
Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом
109 3
Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові
(загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями

110 4
Множення іменованих чисел на двоцифрові числа.
Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями
111 5
Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями
112 6
Множення багатоцифрових чисел на трицифрові
(ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії
113 7
Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 * 403. Задачі на рух і знаходження площі
114 8
Ділення трицифрових чисел на двоцифрове
115 9
Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного
(ознайомлення)
116 10 Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного.
Рівняння
117 11 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові
(загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного
118 12 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові.
Задачі на знаходження середнього арифметичного
119 13 Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв’язування задач
120 14 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач
121 15 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць
122 16 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач
123 17 Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа.
Задачі на знаходження середнього арифметичного.
Задачі на дроби
124 18 Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння
125 19 Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей. Самостійна робота
126 20 Сумісні дії з багатоцифровими числами.
Розв’язування задач
127 21 Контрольна робота №8 128 22 Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число
129 23 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове
число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними
Повторення вивченого матеріалу (9год)
130 1
Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел
Величини. Метрична система мір
131 2
Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці. Самостійна робота.
Множення. Закони множення
132 3
Контрольна робота №9 133 4
Аналіз контрольної роботи. Ділення. Властивості частки. Повторення матеріалу та узагальнення математичних знань учнів.
134 5
Підсумковий урок за рік


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал