Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему
Скачати 15.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.01.2017
Розмір15.38 Kb.
ТипДиплом

РЕФЕРАТ
Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему
«Розвиток інноваційного потенціалу на промисловому підприємстві (на прикладі ПАТ «Промзв'язок)» містить 106 сторінки, 17 таблиць, 10 рисунків,
6 формул, 1 додатка. Перелік посилань нараховує 75 найменування.
Актуальність теми дослідження. Інноваційна діяльність вітчизняних промислових підприємств натепер характеризується низьким рівнем активності в інноваційній сфері.
Актуальність розгляду теми визначається потребою розвитку теоретичних знань щодо напрямів активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, що забезпечить не тільки їх стійкість, а й, за вдалого управління процесами активізації, зможе запобігти перетворенню України на аутсайдера світового економічного розвитку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дипломну роботу ОКР
«магістр» виконано в Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ)
відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Результати дослідження, проведеного в роботі, є частиною наукової теми: «Розвиток інноваційного потенціалу промислового підприємства на прикладі «ПАТ Промзв’язок» – внесок автора полягає в обґрунтуванні ефективних інструментів та удосконаленні практичних рекомендацій щодо формування та реалізації організаційно-економічного механізму управління інноваційним портфелем підприємства.
Мета роботи полягає у дослідженні основних проблем та передумов застосування резервів активізації інноваційної діяльності промислових підприємств.
Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань:

поглибити теоретичні знання щодо сутності та економічного змісту інноваційного визначити сутність та особливості інноваційного підприємства;

розглянути управління розвитком потенціалу інноваційного підприємства;

дослідити методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу;

провести оцінку розвитку галузі та конкурентного оточення;

зробити аналіз ресурсів підприємства як джерела конкурентних переваг;

провести оцінку організаційних та управлінських процесів як складових процесо- створення вартості;

розглянути напрямки та резерви підвищення інноваційного потенціалу ПАТ
«Промзв`зок».
Об’єктом дослідження є процеси управління інноваційною діяльністю на підприємстві.
Предметом дослідження є інноваційний потенціал ПАО "Промзв`язок.
Методи дослідження. У дипломній роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи, які дозволяють системно вирішувати проблемні завдання з обраного напряму дослідження.
Наукова новизна дослідження полягає у такому:
-розроблено методику комплексної оцінки інноваційного потенціалу підприємства, яка на відміну від існуючих передбачає здійснення загальної діагностики та проектно- орієнтованої оцінки інноваційного потенціалу, що дозволяє отримати узагальнені
результати оцінки, співставні для різних підприємств, а також визначити відповідність
інноваційного потенціалу підприємства вимогам реалізації конкретного інноваційного проекту.
Практична значущість. Результати дослідження, викладені в дипломній роботі
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», дозволяють дійти висновків: розроблений організаційно-економічний механізм управління інноваційним портфелем підприємства може сприяти підвищенню ефективності портфельного управління .

Ключові слова: інноваційний потенціал підприємства, інноваційний проект,
механізм управління інноваційним портфелем, проектне управління, інноваційний розвиток.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал