Дипломних робіт для студентів спеціальності "Початкова освіта"
Скачати 96.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір96.05 Kb.
ТипДиплом

Орієнтовна тематика дипломних робіт
для студентів спеціальності "Початкова освіта"
1.
Дидактична гра як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів
2.
Збереження фізичного і психічного здоров’я молодших школярів
3.
Використання інтерактивних методів навчання для підвищення пізнавального інтересу молодших школярів до навчання
4.
Формування економічного мислення молодших школярів в процесі навчання
5.
Формування алгоритмічної культури молодших школярів в процесі навчання
6.
Профілактика девіантної поведінки молодших школярів у процесі їх формування та розвитку
7.
Формування інформаційної культури молодших школярів
8.
Особливості сімейного виховання дітей з особливими потребами
9.
Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах розвиваючого навчання
10.
Роль нетрадиційних уроків у навчально-виховному процесі початкової школи
11.
Формування духовних потреб молодших школярів у навчально- виховному процесі початкової школи
12.
Особистісно-орієнтований підхід до морального виховання молодших школярів
13.
Формування особистісно-орієнтованих відносин учителя й учнів у виховному процесі малокомплектної початкової школи
14.
Методично-організаційна робота з розвитку зв’язного мовлення (на прикладі роботи дітей середньої групи)
15.
Економічне виховання молодших школярів
16.
Морально-етичне виховання молодших школярів засобами народної педагогіки
17.
Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у молодшому шкільному віці
18.
Виховний потенціал сім’ї у формуванні пізнавальної активності молодшого школяра
19.
Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів в процесі екологічного виховання
20.
Використання народних традицій у родинному вихованні молодших школярів
21.
Використання активних форм та методів навчання в початковій школі
22.
Громадянське виховання учнів початкових класів засобами народознавства
23.
Використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках "Я і Україна" в початковій школі
24.
Формування особистості молодшого школяра під впливом дозвіллєвої діяльності
25.
Морально-релігійне виховання учнів початкової школи

26.
Педагогічні умови формування самосвідомості молодших школярів у процесі навчання
27.
Формування основ громадянськості молодших школярів
28.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами гри
29.
Формування особистості молодших школярів у процесі навчання
30.
Використання народних традицій у родинному вихованні молодших школярів
31.
Педагогічні умови адаптації першокласників до навчального закладу та навчальної діяльності
32.
Психолого-педагогічні проблеми індивідуалізації навчання молодших школярів
33.
Адаптація першокласників до навчального процесу в початковій школі
34.
Мотивація молодших школярів в процесі навчання
35.
Оптимізація взаємовідносин батьків і дітей в умовах сучасної сім’ї
36.
Оптимізація взаємодії сім’ї і школи у вихованні і навчанні дітей молодшого шкільного віку
37.
Формування екологічної культури учнів у процесі навчально-виховної діяльності початкової школи
38.
Диференційоване навчання учнів в умовах сучасної початкової школи
39.
Евристична бесіда як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів
40.
Дидактичні ігри і творчі вправи як засіб розумового виховання молодших школярів
41.
Позакласна виховна діяльність як засіб розвитку особистості учнів початкових класів
42.
Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів
43.
Формування здорового способу життя учнів початкових класів
44.
Методика навчання рухливих ігор у початкових класах
45.
Розвивальний потенціал дидактичної гри у cучасній початковій школі
46.
Педагогічні основи правового виховання учнів молодшого шкільного віку
47.
Трудове виховання молодших школярів у традиціях етнопедагогіки
48.
Формування творчих здібностей молодших школярів засобами розвивальних ігор
49.
Формування майстерності вчителя початкових класів у процесі ігрової діяльності
50.
Педагогічні умови екологічного виховання учнів у початкових класах
51.
Особливості формування читацьких умінь в учнів 4-го класу
52.
Творчі завдання та їх роль у формуванні пізнавального інтересу молодших школярів
53.
Вплив самооцінки на успішність навчання у молодшому шкільному віці
54.
Ефективність організації розумової діяльності учнів першого класу
55.
Педагогічні умови виховання відповідальності у першокласників
56.
Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності учнів початкових класів при вивченні математики
57.
Особливості адаптації молодших школярів допоміжної школи-інтернату
58.
Педагогічні умови професійної орієнтації учнів початкових класів

59.
Типологія і особливості використання інноваційних засобів навчання в початковій школі
60.
Полікультурне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи
61.
Педагогічні умови використання гри як засобу розвитку мовлення дошкільника
62.
Ефективність організаційно-дидактичних прийомів роботи з навчальним текстом у початкових класах
63.
Творче використання гуманістичної педагогіки Я.Коменського у сучасній школі
64.
Формування здорової особистості в освітньому середовищі початкової школи
65.
Технологія особистісно-орієнтованого виховання у педагогічній спадщині А.С.Макаренка
66.
Вплив правовиховної роботи на соціалізацію особистості молодшого школяра
67.
Педагогічні умови розвитку моральності учнів початкових класів
68.
Реалізація завдань екологічного виховання в умовах дошкільного навчального закладу
69.
Організація самостійної роботи молодших школярів на уроках природознавства
70.
Інтегровані уроки у початковій школі та особливості їх проведення
71.
Роль сім’ї у становленні особистості молодшого школяра
72.
Реалізація завдань економічного виховання учнів у початковій школі
73.
Формування культури мислення молодших школярів у навчально- виховному процесі початкової школи
74.
Виховання моральних норм поведінки у першокласників загальноосвітніх навчальних закладів
75.
Народний календар як чинник всебічного розвитку молодших школярів
76.
Формування готовності дитини до навчання у школі
77.
Оптимальні шляхи подолання педагогічної занедбаності молодших школярів
78.
Роль краєзнавчої роботи у патріотичному вихованні молодших школярів
79.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів
80.
Психолого-педагогічні основи адаптації молодшого школяра до навчання
81.
Дидактичні особливості проведення нестандартних уроків у початковій школі
82.
Педагогічні основи екологічного виховання учнів 4-го класів загальноосвітньої школи
83.
Педагогічні основи спілкування з молодшими школярами
84.
Педагогічні основи сімейного виховання молодших школярів
85.
Педагогічні основи удосконалення фонетичного боку мови першокласників
86.
Педагогічні основи удосконалення організації самостійної роботи учнів початкових класів
87.
Формування лексичного боку мови в учнів початкових класів

88.
Організаційно-методичні основи екологічного виховання молодших школярів
89.
Формування пізнавальних інтересів учнів початкової школи.
90.
Формування елементів комп'ютерної грамотності молодших школярів засобами інтерактивних технологій
91.
Індивідуально зорієнтоване навчання учнів початкових класів.
92.
Виховання в учнів початкових класів інтересу до соціальної діяльності.
93.
Оптимізація пізнавальної діяльності учнів початкової школи
94.
Формування пізнавальних інтересів учнів початкової школи.
95.
Громадянське виховання молодших школярів засобами краєзнавчого матеріалу
96.
Виховання здорового способу життя у молодших школярів.
97.
Формування у молодших школярів готовності до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах.
98.
Формування культури поведінки у молодших школярів.
99.
Диференційоване навчання в умовах групової навчальної діяльності в початкових класах.
100.
Особливості формування гуманістичних понять у молодших школярів у процесі навчання.
101.
Педагогічні умови використання дидактичної гри на уроках у початкових класах.
102.
Організація ігрової діяльності молодших школярів в групі подовженого дня.
103.
Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах позашкільних закладів освіти.
104.
Реалізація взаємозв’язку принципів навчання в освітньому процесі початкової школи.
105.
Особливості формування міжособистісних стосунків молодших школярів у колективі
106.
Творчі завдання та їх роль у формуванні пізнавального інтересу молодших школярів
107.
Особливості формування гуманістичних понять у молодших школярів у процесі навчання.
108.
Формування основ громадянськості у молодших школярів.
109.
Особливості застосування диференційованих домашніх завдань у молодших класах
110.
Інтегроване заняття як засіб формування пізнавальної активності молодшого школяра.
111.
Особливості використання народних традицій в організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів.
112.
Освітньо-педагогічна робота вчителя початкових класів з батьками учнів.
113.
Формування мотивації навчальної діяльності молодшого школяра на уроках (за вибором).
114.
Педагогічні умови екологічного виховання молодшого школяра у сім’ї.
115.
Реалізація ідей А. Лесгафта в організації фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку.

116.
Педагогічна цінність застосування дидактичних ігор у навчально- виховному процесі сучасної початкової школи.
117.
Використання виховного потенціалу сім’ї в естетичному вихованні молодшого школяра.
118.
Використання педагогічних ідей В. Сухомлинського в організації естетичного виховання молодших школярів.
119.
Диференційований підхід як важлива передумова успішності навчання молодших школярів.
120.
Застосування окремих (за вибором) інноваційних технологій при вивченні: (математики, мови, природознавства) в початкових класах.
121.
Формування інтересу у молодших школярів до занять з фізкультурою у позаурочний час.
122.
Формування навичок моральної поведінки у молодших школярів.
123.
Роль мистецтва у духовному розвитку молодшого школяра.
124.
Формування дружніх взаємовідносин між учнями молодшого шкільного віку.
125.
Формування творчої особистості молодшого школяра в процесі навчально-пізнавальної діяльності.
126.
Організація самостійної роботи учнів на уроці в початкових класах.
127.
Мистецтво як засіб естетичного виховання молодших школярів.
128.
Формування творчої активності молодших школярів засобами української народної іграшки.
129.
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полікультурного виховання учнів.
130.
Формування комунікативних умінь і навичок майбутнього вчителя початкових класів.
131.
Спілкування як передумова створення «ситуації успіху» для молодших школярів.
132.
Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи.
133.
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування самоосвітньої компетентності молодших школярів.
134.
Психолого-педагогічні передумови ефективності диференційованої групової діяльності молодших школярів на уроках.
135.
Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 1 класу.
136.
Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування толерантності учнів.
137.
Педагогічні умови формування мобільності молодших школярів у процесі навчання.
138.
Формування творчої особистості молодшого школяра в умовах сучасної національної школи.
139.
Інтеграція родинно-шкільного виховання засобами українознавства.
140.
Виховання молодших школярів засобами народознавства у позакласній роботі.
141.
Організація позакласної виховної роботи з учнями початкових класів.
142.
Інноваційний досвід учителя у формуванні мобільності учнів початкової школи.

143.
Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами родинно-побутових традицій.
144.
Організація методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.
145.
Дидактичні ігри і творчі вправи як засіб розумового виховання молодших школярів.
146.
Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у квазіпрофесійній діяльності.
147.
Формування духовних цінностей майбутніх учителів початкової школи в навчально-виховній діяльності педагогічного інституту.
148.
Формування пізнавальної самостійності майбутнього вчителя початкових класів.
149.
Гармонізація родинно-шкільного виховання засобами українознавства.
150.
Формування конкурентоспроможності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки.
151.
Підготовка майбутнього вчителя до формування особистісно- орієнтованого спілкування учнів молодшого шкільного віку.
152.
Використання нестандартних форм роботи при навчанні шестирічних першокласників.
153.
Формування творчої особистості молодшого школяра у процесі навчально-ігрової діяльності.
154.
Дидактичні ігри та творчі вправи як засіб інтелектуального виховання молодших школярів.
155.
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи.
156.
Ефективність традицій української етнопедагогіки у трудовому вихованні молодших школярів.
157.
Педагогічна спадщина А.С.Макаренка в контексті особистісно орієнтованого виховання.
158.
Формування пізнавальної активності молодших школярів засобами евристичної бесіди у процесі навчання.
159.
Роль гри у формуванні пізнавальної активності молодших школярів.
160.
Специфіка соціалізації молодших школярів у різних умовах життєдіяльності.
161.
Використання педагогічної системи А.С.Макаренка в процесі загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя.
162.
Художньо-естетичне виховання молодших школярів.
163.
Організація творчої діяльності молодших школярів у позакласній та позашкільній роботі.
164.
Формування в першокласників допитливості у процесі спілкування з природою.
165.
Організація науково-методичної роботи в закладах освіти як педагогічна проблема.
166.
Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до педагогічного спілкування з учнями.
167.
Громадянське виховання молодших школярів засобами краєзнавчого матеріалу.

168.
Педагогічні умови виховання самостійності молодших школярів у процесі ігрової діяльності.
169.
Формування у молодших школярів інтересу до навчання.
170.
Оптимізація самостійної роботи учнів початкової школи.
171.
Формування комунікативних умінь молодших школярів на міжпредметній основі.
172.
Гуманізація навчального спілкування на уроках в початковій школі.
173.
Формування гуманістичних цінностей в учнів початкової школи.
174.
Педагогічні умови формування правової культури молодших школярів.
175.
Ціннісно-компетентнісний підхід до визначення змісту навчання в сучасній початковій школі.
176.
Інтерактивні технології виховання молодших школярів.
177.
Формування моральних переконань молодших школярів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал