Дипломної педагогічн ої осв іти ім ен І к. Д. У ш и нс ько го
Pdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації12.01.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8

Педагогічні
Чернігів

ЧЕ
РН
ІГІ
ВС
ЬК
И
Й
О
БЛ
АС
НИ
Й
ІН
СТИ
ТУТ
ПІСЛЯ
ДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧН
ОЇ
ОСВ
ІТИ
ІМ
ЕН
І К

. У
Ш
И
НС
ЬКО
ГО
H om ines dum docent, discunt
Педагогічні обрії
№ 4 (88)’2016
Н
ауково-методичний журнал Управління
освіти і науки Чернігівської обласної
державної адміністрації і Чернігівського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Заснований у 1995 році
Свідоцтво про реєстрацію
ЧГ №567-216 ПР від 28.10.2015

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
А. А. Заліський,
ректор ЧОІППО імені К. Д. Ушинського
, кандидат філософських наук, доцент, залужений працівник освіти України
Р Е Д А К Ц І Й Н А К О Л Е Г І Я :

Антипець В. П.
кандидат педагогічних наук,
доцент
Астаф’єв О. Г.
доктор філологічних наук,
професор
Гальонка О. А.
кандидат педагогічних наук,
доцент,
відповідальний секретар
Градобик М. С.
кандидат філологічних наук,
доцент
Давиденко А. А.
доктор педагогічних наук,
професор
Довбня В. М.
доктор філософських наук,
доцент
Лисенко І. В.
кандидат педагогічних наук,
доцент
Матюшкіна Т. П.
кандидат педагогічних наук,
доцент
Покришень Д. А.
кандидат педагогічних наук,
доцент
Чепурна Г. Л.
кандидат психологічних наук
- Редакція приймає рукописи в електронному
варіанті у форматі Microsoft Word
(шрифт: Times New Roman; розмір: 14
пунктів; папір: А4; поля: праве, верхнє,
нижнє і ліве – 2 см; інтервал – 1,5).
- Редакція
залишає
за
собою
право
виправляти
і
скорочувати
надіслані
матеріали, не порушуючи їхнього змісту.
- Позиція редакції не обов’язково співпадає з
позицією авторів.
- Рукописи
не
рецензуються
і
не
повертаються.
- За достовірність фактів, власних імен,
географічних назв та інших відомостей
несуть відповідальність автори публікацій.
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
вул. Слобідська, 83
м. Чернігів 14021
(04622) 69-19-02, 677-271
Тел./факс: 727-028
E-mail: chippo@ukrpost.ua
redak-chippo@ukr.net
Спецвипуск з досвіду роботи
Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при
Ніжинському державному університеті
імені Миколи ГоголяЗМІСТ


Алєксєєнко С. Г.

РОЛЬ ДОСЛІДНО
-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ В
ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
3
Коваленко Є. І., Коткова Л. І.

ДОСЛІДНО
-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В ЛІЦЕЇ:
ПІДСУМКИ ТА ЗАВДАННЯ
7
Кедров Б. Ю., Гавій В. М., Коваленко С. О.

СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА НАУКОВО
-
ОСВІТНЬОГО
СПРЯМУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ
РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ І
ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ STEM
-
ОСВІТИ
13
Шахрай Т. О., Москаленко О. В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ
ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
16
Овчинникова Т. А.

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО КОМПЕТЕНТНОЇ
ОСОБИСТОСТІ ВИПУСКНИКА ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ
УЧНЯМИ
22
Крапив'янська Л. В.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО
КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ
28
Желіба О. В.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА
УРОКАХ ІСТОРІЇ
31
Мельниченко В. В.

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ
ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ
36
Кузьменко Г. П.

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ НА
УРОКАХ БІОЛОГІЇ
41
Варущик Н. П.

ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ І
ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ
46
Солдатенко С. В.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІЦЕЇСТІВ
56
Сипченко Ф. С.

УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ОРІЄНТИРИ ТА ПОРАДИ
59
Сурков В. М.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ
НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧАСНИКІВ
НАВЧАЛЬНОГО
-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
62


Педагогічні обрії №4(88)’2016
______________________________________________
3
РОЛЬ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(з досвіду роботи Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради
при Ніжинському державному університеті
імені Миколи Гоголя)

Чи не найбільш поширеним словосполученням в освітянському середовищі є сьогодні «реформа освіти».
Реформа передбачає низку докорінних змін у діяльності навчальних закладів. При цьому така діяльність повинна здійснюватись у відповідності до чинного законодавства, яке, незважаючи на гостру суспільну потребу, змінюється неприпустимо повільно.
Так,
«Закон про освіту», розроблений, обговорений і презентований вже неодноразово, не прийнятий і досі. Проте на прес-конференції «Розвиток громадянських компетентностей в
Україні. Чому це важливо?» заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей висловив надію, що «Закон про освіту» буде ухвалено Верховною Радою.
Суспільство очікує! Адже, якщо чиновники можуть потерпіти, то дітям терпіти ніколи. У них є одна несумісна із очікуваннями властивість: вони ростуть. Ростуть набагато швидше, ніж приймаються закони.
При цьому не змінюватися школа не може. Сучасні соціальні запити не дозволяють школі залишатись статичною. Звичайно, якщо школа хоче бути успішною.
Головним критерієм успішної школи є рівень ефективності навчально-виховного
процесу, що має низку складових:
Високий рівень навчання, який перевіряється не зрізами знань, а результатами складання учнями іспитів, ЗНО, вступу до вищих навчальних закладів та адаптованістю дітей до навчання в них
Змістовна виховна робота, що простежується не в папках методичних матеріалів заступника з виховної роботи (хоча вони також повинні бути), а в рівні душевного комфорту учнів та їхньої готовності до дорослого життя
Наявність особливої атмосфери стосунків між дорослими та дітьми, коли присутні взаємоповага, бажання і готовність до співпраці, до спілкування і де немає місця дикунському презирству учнів до дорослих лише тому, що вони дорослі, і обмеженій упевненості дорослих, що всі діти – нерозумні створіння тільки тому, що вони діти
Наявність яскраво вираженого, відмінного від інших, змісту діяльності
Сьогодні, в умовах демографічної кризи, яка є особливо гострою в нашій
Чернігівський області, школи змушені змагатися між собою за найдорогоцінніший скарб – за учня. Переможцями зможуть стати лише ті заклади, які зуміють стати успішними, побудувавши свою власну траєкторію розвитку із урахуванням і вимог законодавства, і соціального замовлення, усвідомлюючи, що і вимоги, і замовлення не є сталими, вони постійно змінюються.
Як же бути школі, як бути керівнику, аби забезпечити підвищення ефективності навчально-виховного процесу і, відповідно, – досягнення статусу успішного навчального закладу, не порушивши при цьому законів і забезпечивши реалізацію потреб учнів та батьків? Скоріш за все повною мірою ця мета не може бути досягнута, як не існує в реальності дистильованої води. Проте суттєве покращення ситуації можливе шляхом здійснення в закладі дослідно-експериментальної роботи.
Існує думка про те, що дослідно-експериментальна робота – лише зайвий клопіт, непотрібне додаткове навантаження на педагогічний колектив. Проте досвід Ніжинського
Алєксєєнко С
.
Г
.
,

директор

Ніжинського ліцею Ніжинської
міської ради

при Ніжинському
державному університеті

імені Миколи Гоголя, учитель
зарубіжної літератури,
учитель
-
методист

Педагогічні обрії №4(88)’2016
______________________________________________
4 ліцею Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи
Гоголя є прямим запереченням такої думки і доказом тих позитивних змін, які привносить у діяльність навчального закладу дослідно-експериментальна робота.
Починаючи із 2010 року, колектив ліцею працює над темою «Система профільного навчання як засіб формування соціально компетентної особистості випускника ліцею»
(наказ №333 від 20.04.2010 МОН України).
Тема була вибрана невипадково, адже із моменту свого заснування ліцей створювався як профільний навчальний заклад. Профільній освіті приділяється сьогодні дуже багато уваги, бо освіта саме такого змісту є зараз найбільш ефективною формою організації навчання старшокласників. Досвід ліцею, хоча і був достатньо позитивним і результативним, потребував узагальнення і модернізації. Оновлення діяльності було вирішено здійснити шляхом упровадження компетентнісного підходу – пріоритетного напряму сучасної української освіти.
Здійснення дослідно-експериментальної роботи дозволило внести суттєві зміни практично в усі напрями діяльності ліцею, адже забезпечило ґрунтовні зміни в професійному світогляді вчителів. Зупинимося лише на декількох.
З погляду управлінської діяльності дослідно-експериментальна робота виступає головною спільною ідеєю професійного розвитку:
Учителі опрацьовують методичні матеріали певного конкретного напрямку (в нашому випадку – вивчають теоретичні засади компетентнісної освіти). Результатом такої роботи стало усвідомлення вчителями поняття «соціальна компетентність»; розроблено структуру соціальної компетентності. (Більш докладно матеріали представлено в спецвипуску журналу «Педагогічні обрії»)
Учителі розробляють і впроваджують споріднені методи і прийоми (технології компетентнісної освіти), і, відповідно, педагоги цікаві один одному. Зокрема, вчителями ліцею підготовлено до друку низку методичних посібників із досвіду впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес
Розроблено Концепцію формування соціально компетентної особистості випускника в умовах профільної освіти ліцею.
Планування роботи закладу включає низку взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів (тематика методичних заходів підпорядкована ідеї компетентнісної освіти)
Такі напрацювання реалізуються в навчальній діяльності ліцеїстів, яка має високий рівень результативності:
Роки
Кількість учнів
Кількість учнів, що навчаються на 7-12
Якість знань
Кількість відмінників
Кількість медалістів
2010-2011 231 203 87,88%
56(24,24%)
30 2011-2012 228 205 89,5%
64(27,9%)
33 2012-2013 228 200 86,8%
61(26,8%)
24 2013-2014 232 196 84,5%
66(28,4%)
26 2014-2015 231 176 76,2%
57(24,6%)
28

Із наведених даних видно, що показники якості знань коливаються в межах 75-90 %.
Навчальна діяльність реалізується на основі навчального плану, в якому здійснено перерозподіл годин інваріантної складової в межах 15% відповідно до потреб учнів, батьків, учителів. Варіативна складова підпорядкована профілю класу. Програми, за якими здійснюється викладання, – це, в основному, програми, затверджені МОН України і адаптовані нашими вчителями.
Проте є й програми, розроблені в рамках експерименту педагогами ліцею, які також пройшли затвердження на рівні МОН України:

Педагогічні обрії №4(88)’2016
______________________________________________
5
Гриценко В.В. “Основи якісного та кількісного хімічного аналізу”, 11 клас
(протокол № 6 від 14.10.2011 засідання комісії з хімії Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України, лист МОНмолодьспорту від 10.10.11 № 1.4/18-Г-755)
Коваленко С.О. Розв’язування задач з біології. 11 клас (протокол № 2 від
14.06.2012 засідання комісії з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України, лист МОНмолодьспорту України від 15.08.12
№ 14.1/12-Г-231)
З метою посилення рівня реалізації індивідуальних освітніх потреб в ліцеї впроваджено систему додаткових освітніх послуг.
Все вищевказане є передумовою високих результатів навчальної діяльності: плідною є робота з обдарованими учнями; починаючи із 2009 року 14 ліцеїстів мали 15 результатів 200 балів під час ЗНО; ліцей постійно має гідні місця в рейтингах всеукраїнського рівня (ліцей тричі входив у 100 найкращих закладів України за результатами ЗНО, а у 2013 році посів 10 місце в рейтингу «50 кращих шкіл України» за версією журналу «Фокус»).
У цілому, у рамках експерименту в ліцеї здійснені: практична апробація навчально-методичних комплексів профільних дисциплін; організація та корекція навчально-виховного процесу ліцею; модернізація системи роботи з обдарованими та здібними учнями.
Навчання є найважливішою складовою когнітивного компоненту соціально
компетентної особистості
.
(включає сукупність знань, необхідних для продукування
діяльності), адже забезпечує отримання ліцеїстами знань із навчальних дисциплін. Високим
показникам навчання, що є свідченням зростання ефективності навчально-виховного
процесу, ми завдячуємо саме компетентнісному підходу.
Формування соціально компетентної особистості забезпечує і виховна робота:
пріоритетним напрямом є національно-патріотичне виховання;
розвиток творчих здібностей відбувається в процесі загальноліцейських свят, різноманітних класних заходів;
потужним засобом розвитку інтелектуальних здібностей є діяльність клубу «Гра»;
професійному самовизначенню сприяє діяльність центру допрофесійної освіти.
Роки
Кількість
призерів
ІІ етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад із
базових
дисциплін
Кількість
призерів
ІІІ етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад із
базових
дисциплін
Кількість
призерів
ІV етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад із
базових
дисциплін
Кількість
призерів
ІІ етапу
конкурсу-
захисту
науково-
дослідницьких
робіт учнів-
членів
МАН України
Кількість
призерів
ІІІ етапу
конкурсу-
захисту
науково-
дослідницьких
робіт учнів-
членів
МАН України
2010-
2011
41 20 1
3
-
2011-
2012
40 27
-
16 2
2012-
2013
51 25
-
5 2
2013-
2014
42 25 2
8 2
2014-
2015
30 17 1
7 5

Педагогічні обрії №4(88)’2016
______________________________________________
6
Виховна робота забезпечує реалізацію ціннісно-мотиваційного компоненту, адже
саме в процесі виховання формується система цінностей ліцеїстів, в основу якої покладено
гуманістичний світогляд.
Компетентнісна освіта може здійснюватись лише за умови потужного
психологічного супроводу. В рамках експерименту психологом ліцею проведено комплексне дослідження ефективності реалізації структурно-функціональної моделі процесу формування соціально компетентного випускника ліцею, яке включає вивчення рівня: сформованості комунікативних здібностей ліцеїстів; сформованості організаторських здібностей ліцеїстів; адаптивних навичок ліцеїстів; самоконтролю ліцеїстів;
інтернальності ліцеїстів; рівня професійного самовизначення ліцеїстів.
Дослідно-експериментальна робота значною мірою сприяє
формуванню
позитивного іміджу ліцею, адже передбачає:
популяризацію досвіду педагогів ліцею з упровадження технологій формування ключових компетентностей;
практичне відпрацювання системи взаємодії з Ніжинським державним університеті
імені Миколи Гоголя, іншими науковими установами, з громадськістю, батьками;
розширення громадських зв’язків (так, за підсумками конкурсу “Відкрита Польща” ліцей увійшов до 100 кращих шкіл, які стали закладами-партнерами Фундації
CEASC
та отримав можливість брати участь у спільних європейських проектах (тривалість проекту
2014-2020 роки)).
Головним результатом дослідно-експериментальної діяльності колективу нашого
навчального закладу є створення потужного інноваційного середовища, яке завдяки
постійному зростанню ефективності навчально-виховного процесу найбільш можливою
мірою відповідає соціальним потребам, що підтверджується результатами вступу до
ліцею:

Рік Кількість місць Подано заяв
2006 114 165 2007 114 170 2008 114 185 2009 114 160 2010 114 164 2011 114 188 2012 114 156 2013 114 167 2014 114 172 2015 114 198
Дослідно-експериментальна діяльність колективу ліцею за темою «Система профільного навчання як засіб формування соціально компетентної особистості випускника ліцею» добігає кінця, і зараз ми працюємо над реалізацією завдань останнього узагальнювального етапу: здійснення контрольного діагностування соціальної компетентності учнів; науково-практичний аналіз, визначення ефективності результатів проведеного дослідження; порівняння результатів діагностико-концептуального та формувального етапів експерименту;

Педагогічні обрії №4(88)’2016
______________________________________________
7 визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та завданнями; поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації в пресі; підбиття підсумків узагальненого етапу дослідно-експериментальної роботи на науково-практичній конференції.
Наш ліцей – це не бездоганна, але достатньо успішна школа. Досвід дослідно- експериментальної роботи грає значну роль в організації діяльності закладу, має великий вплив на підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
У ході роботи ми багато чого дізналися, багато чому навчилися. Але, головне, – зрозуміли, наскільки ми мало знаємо! Отже – попереду нова тема, нові дослідження, і, сподіваємося – нові звершення!

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В
ЛІЦЕЇ: ПІДСУМКИ ТА ЗАВДАННЯ

Новим концептуальним орієнтиром розвитку сучасної освіти є компетентнісний підхід до визначення змісту освіти, організації навчального процесу та його результатів. Тож серед базових компетентностей, якими має володіти випускник ліцею, вагому роль відводимо саме соціальній компетентності.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 20.04.2010 року № 333 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при
Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя» наш заклад здійснює дослідно- експериментальну роботу за темою
«Система профільного навчання
як засіб формування соціально компетентної особистості
випускника ліцею».
Педагогічним колективом ліцею поняття
«соціальна компетентність» розглядається як придбана інтегрована здатність особистості гнучко орієнтуватися в постійно мінливих соціальних умовах та ефективно взаємодіяти із соціальним середовищем (за
Докторович М.О.).
Під час дослідно-експериментальної роботи ми ставили
мету – обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови ефективності створені структурно-функціональні моделі формування соціальної компетентності випускника ліцею шляхом удосконалення системи профільної освіти.
Коваленко Є
.
І
.,
науковий керівник дослідно
-
експериментальної роботи

Ніжинського ліцею

Ніжинської міської ради

при НДУ імені Миколи Гоголя,

завідувач кафедри педагогіки
НДУ ім. М.Гоголя
,
професор,
кандидат педагогічних наук
Коткова Л
.
І
.,
заступник директора з
навчально
-
виховної роботи

Ніжинського ліцею

Ніжинської міської ради при

НДУ імені Миколи Гоголя,

учитель української мови,

учитель
-
методист


Педагогічні обрії №4(88)’2016
______________________________________________
8
В основу дослідження проблеми системи профільного навчання в ліцеї як засобу формування соціально компетентної особистості випускника покладені принципи системності, демократизації та гуманізації освіти, індивідуалізації та диференціації навчання
і виховання, профілізації старшої школи, упровадження перспективних освітніх технологій,
інформатизації освіти, педагогіки співробітництва, діалогу культур, відповідність освіти потребам особистості учня і вчителя, суспільства і держави.
Педагогічний колектив закладу спрямував зусилля на формування соціально компетентної особистості випускника ліцею шляхом забезпечення якості профільної підготовки учнів.
За останні 2 роки було апробовано навчально-методичні комплекси профільних дисциплін, основні положення яких викладено в колективних методичних посібниках, у яких обґрунтовано відбір сучасних технологій та описано авторські методики формування складових соціальної компетентності («Формування соціально компетентної особистості ліцеїста в процесі навчання природничих дисциплін», «Формування соціально компетентної особистості ліцеїста в процесі навчання історико-суспільствознавчих дисциплін»,
«Формування соціально компетентної особистості ліцеїста в процесі навчання фізико- математичних дисциплін», «Формування соціально компетентної особистості ліцеїста в процесі навчання філологічних дисциплін», «Збірник сценаріїв виховних заходів та загальноліцейських свят «Світ починається з тебе»). Науково-методичний журнал
Управління освіти і науки Чернігівської обласної держадміністрації та ЧОІППО
імені К.Д. Ушинського «Педагогічні обрії» (2014, № 1) розмістив статті педагогів ліцею, присвячені проблемам розвитку та формування соціальної компетентності в процесі викладання філологічних, історичних, фізико-математичних та природничих дисциплін.
Теоретичні положення мали практичну реалізацію, результати висвітлені в методичних рекомендаціях та навчально-методичних посібниках, рекомендованих науково-методичною радою ліцею (протокол № 1 від 10.09.2015 року): «Формування соціально компетентної особистості учнів на уроках біології», «More Opportunities to Enjoy Your English», «Don’t Be
Afraid to Tell the World Who You Are», «Вивчення української мови та літератури. Навчальні матеріали до уроків», «Формування соціально компетентної особистості випускника ліцею засобами математики (через упровадження компетентнісно-орієнтованих завдань)».
Учителями ліцею пропонуються методичні рекомендації щодо проведення навчальних занять, спрямованих на формування соціальної компетентності ліцеїстів.
Численні соціальні, економічні зміни вимагають від сучасної людини оволодіння тими знаннями, уміннями, навичками, які допоможуть їй швидко адаптуватися та ефективно взаємодіяти з соціумом, створюючи тим самим умови для саморозвитку та самореалізації.
Забезпечити такий процес покликана саме STEM-освіта. А Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя є освітнім закладом із профільним навчанням, що реалізує одне з головних завдань STEM-освіти.
Своїм досвідом роботи діляться вчителі ліцею (Закалюжний В., Коткова Л., Муквич М.,
Солдатенко С. Реалізація основних положень STEM-освіти в Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя /
Інформаційний збірник. – 2015. – № 17–18 (вересень). – С.124–128.)
У ліцеї використовується досвід світової й вітчизняної педагогічної науки щодо впровадження освітніх технологій. Це передові технології, зорієнтовані на виховання ліцеїста з попередньо заданими якостями: вальдорфська педагогіка (розвивати здібності дитини, а не на- громаджувати знання); технологія саморозвитку за М. Монтессорі (створювати позитивне довкілля для саморозвитку дитини); технологія організації групової навчальної діяльності учнів (співпраця у виконанні групових завдань); технологія розвивального навчання (вихід за межі встановленої навчальної програми); технологія формування творчої, особистості (упровадження нових дидактико-методичних засобів, що моделюють навчально-виховний процес); технології навчання як дослідження (дослідницькі завдання з навчального предмета); проектна технологія
(індивідуальний досвід проектної діяльності учня); нові інформаційні технології (інформатика,

Педагогічні обрії №4(88)’2016
______________________________________________
9 використання комп’ютерів); технологія «створення ситуації успіху» за А. Бєлкіним (віра учня у власні сили) та ін.
Плідною є робота з удосконалення системи профільної освіти: узгодження варіативної складової навчального плану із запитами учнів та батьків, створення факультативів та курсів за вибором.
У ліцеї здійснено перерозподіл годин інваріантної складової в межах 15%. Так, збільшення годин на вивчення певних предметів відбувається з метою збереження системи профільної освіти ліцею, створення умов для якісної підготовки учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Зменшення годин ґрунтується на досвіді та традиціях системи профільної освіти ліцею, з урахуванням потреб учнів.
Відповідно до Концепції профільного навчання, затвердженої наказом МОН № 145 від 21.10.13 року, на підставі рішення педради ліцею та з метою задоволення інтересів учнів, розширення можливостей профільного навчання шляхом поєднання різних профілів, апробації нових моделей профільного навчання в межах історичного класу створені динамічні профільні групи: історико-правознавча та історико-філологічна. Навчальний план для історико-правознавчої групи складено за типовим навчальним планом історичного профілю, історико-філологічної групи – профілю іноземної філології. Розподіл на групи здійснюється під час вивчення іноземної мови та правознавства, інші предмети вивчаються всіма учнями.
Варіативна складова передбачає впровадження курсів за вибором, факультативів та
індивідуальних консультацій, що використовуються для роботи із обдарованими учнями або для впровадження діяльності динамічних профільних груп. Зміст предметів варіативної складової підпорядкований профілю навчання. Викладання здійснюється згідно з програмами, які затверджені МОН України, або впроваджуються в рамках експериментальної роботи.
Відповідно до навчального плану ліцею за рахунок варіативної складової навчального плану організовано вивчення курсів за вибором з української та іноземних мов, правознавства, алгебри, хімії («Практикум із синтаксису української мови»,
«Країнознавство»,
«Розв’язування юридичних задач»,
«Друга
іноземна мова»,
«Правознавство», «Розв’язування задач з хімії», «Модуль числа»); уведено факультативи
«Писемне мовлення (основна іноземна мова)», «Гіди-перекладачі», «Англійська література»,
«Німецька література», «Літературна студія», «Історія українського письменства»,
«Визначні постаті України», «Історія України першої половині ХХ ст. в особах», «Спеціальні
історичні дисципліни», «Геометрія», «Методи розв’язування нестандартних задач з фізики»,
«Основи підприємницької діяльності», «Розв’язування задач з параметрами», «Розв’язування задач з біології», «Методи наукових досліджень (біологія)», «Фізіологія людини»,
«Порівняльна морфологія, анатомія, фізіологія рослин», «Порівняльна анатомія і фізіологія тварин», «Молекулярні основи метаболізму»); організовано роботу гуртків з інформатики, фізики, психології, історії, математики та естетичних (хореографічного) гуртків.
У нашому закладі з 2014 року впроваджено надання додаткових освітніх послуг, що є складовою особистісно орієнтованого підходу. Ліцей ураховує при виборі профілю бажання учнів та батьків, які є замовниками освітніх послуг, тому має більше потенційних годин для профільних предметів. Адміністрацією закладу було вивчено нормативно-правову базу, проаналізовано рівень готовності навчального закладу до надання додаткових освітніх послуг. Спершу з’ясовувалися бажання та можливості педагогічних працівників надавати такі послуги, потім відбулося ознайомлення батьків та учнів з переліком додаткових освітніх послуг та порядком їх надання, з’ясовувався попит серед батьків та учнів.
Учителями ліцею було розроблено й апробовано 14 програм курсів, які затверджені науково-методичною радою ліцею за погодженням з відповідними кафедрами Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: «Геометричні методи розв’язування задач»,
«Дискусійний клуб: сучасний погляд», «Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем»,
«Готуємося до ЗНО: історія України», «Розмовна англійська мова», «Сторінками історії ХХ

Педагогічні обрії №4(88)’2016
______________________________________________
10 століття», «Англійська мова в щоденному використанні», «Цікавий Exel», «Мовна норма і стиль», «Методи розв’язування задач з електрики та магнетизму», «Характеристика біологічних систем», «Актуальні питання сучасної хімії», «Біологія в таблицях і схемах»,
«Основні закони та теорії в базовому курсі хімії».
У ліцеї модернізовано систему роботи з обдарованими та здібними учнями. Збільшено кількість годин на проведення індивідуальних консультацій з учнями (підготовка до олімпіад, конкурсів, турнірів), упроваджено практику наставництва, урізноманітнено методи й форми роботи з обдарованими учнями.
Організовано діяльність


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал