Дипломної педагогічної освіти Комунальна науково-методична установа "Березнівський районний методичний кабінет"
Pdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Комунальна науково-методична установа
"Березнівський районний методичний кабінет"
Березнівської районної ради
Дошкільний навчальний заклад
ясла-садок №1 "Ромашка" комбінованого типу

Навчання дошкільнят грі в шахиВиконала:
Ярмолаєва Наталія Леонідівна,
вихователь
Березнівського ДНЗ "Ромашка"Березне – 2012 р.

Ярмолаєва Н. Л. Навчання дошкільнят грі в шахи.
Навчально-методичний посібник – Березне, 2012. – 122 с.В посібнику висвітлено питання організації гурткової роботи для навчання дошкільників грі в шахи. Описані конкретні практичні рекомендації щодо впровадження освітньої лінії "Шахи", варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти України, для формування особистості дитини та
її всебічного розвитку. Рекомендовано для використання вихователями старших вікових груп та керівникам гуртків з навчання грі в шахи.Рецензент: Євтушина Л. І., методист ДНЗ №1 "Ромашка" м. Березне.Схвалено науково-методичною радою Комунальної науково-методичної установи "Березнівський районний методичний кабінет" Березнівської районної ради (протокол № ______ від _______________ 20___ р.


3

Зміст
Анотація на досвід ................................................................................................... 5
Вступ ......................................................................................................................... 8
Навчання грі в шахи (з досвіду роботи). ................................................................. 9 1. Історія шахів ....................................................................................................... 11 2. Спортивні правила з шахів ................................................................................ 12 3. Методичні рекомендації для вихователя дошкільного навчального закладу . 14
Програма домашнього навчання грі в шахи ............................................................... 17 4. Організація гурткової роботи ............................................................................ 19 5. Орієнтовне перспективне планування гурткової роботи з дітьми старшої групи ................................................................................................................... 22
Інтерактивні методи роботи з дошкільниками ........................................................... 25
Заняття 1: "В Країні Шахових Чудес". .................................................................. 26
Заняття 2: "Мудрець" (легенда). ............................................................................ 28
Заняття 3: "Чарівна Дошка". .................................................................................. 32
Заняття 4: "Шахівниця". ........................................................................................ 34
Заняття 5: "Проспекти, вулиці і провулки Чарівної Дошки". .............................. 40
Заняття 6: "Хід – основа гри у шахи". ................................................................... 44
Заняття 7: "Ні кроку назад!" (продовження казки). ............................................. 47
Заняття 8: "Ознайомлення з пішаком". ................................................................. 50
Заняття 9: "Прямолінійна, безхитрісна фігура". ................................................... 53
Заняття 10: "Ознайомлення з турою". ................................................................... 55
Заняття 11: "Ввічливі слони" (продовження казки). ............................................ 57
Заняття 12: "Ознайомлення з фігурою слон". ....................................................... 60
Заняття 13: "Могутня фігура" (продовження казки). ........................................... 62
Заняття 14: "Величний і дужий ферзь". ................................................................ 63
Заняття 15: "Стриб, скік і вбік" (продовження казки). ........................................ 64
Заняття 16: "Ознайомлення з фігурою кінь"......................................................... 66
Анкета на шахову фігуру Кінь. ................................................................................... 68
Заняття 17: "І Король жадає бою" (продовження казки). .................................... 69
Заняття 18: "Ознайомлення з головною фігурою – королем". ............................ 72
Заняття 19: "Як Тура схудла". ............................................................................... 73
Заняття 20: "Рокіровка". ......................................................................................... 75
Заняття 21: "Нотація Чарівної Дошки". ................................................................ 79
Заняття 22: "Чарівний квадрат" (казка). ............................................................... 80
Заняття 23: "Рятівниця-опозиція" (продовження казки)...................................... 82
Заняття 24: "Непереможний" (легенда). ................................................................ 83


4

Заняття 25: "Чарівний світ комбінацій" (казка). .................................................. 85
Заняття 26: "Нічия та її різновиди". ...................................................................... 87
Заняття 27: "Розв’яжи етюд, відгадай задачу – знайдеш удачу". ........................ 88
Заняття 28: "Найпростіші тактичні прийоми". ..................................................... 90
Заняття 29: "Здорові тілом – сильні духом!" (казка)............................................ 91
Заняття 30: "В гостях добре, а вдома краще". ...................................................... 94
Заняття 31: "Головні принципи дебюту". ............................................................. 97
Заняття 32: "Дай відповідь, як в казці, сам, без підказки". .................................. 98 6. Сценарій підсумкового заняття шахового гуртка "Граємо в шахи". ............. 100 7. Сценарій розваги "В Королівстві Шахів". ...................................................... 104 8. Додатки ............................................................................................................. 109 8.1. Консультація для батьків: "Значення гри у шахи для розвитку дітей дошкільного віку". .............................................................................................. 109 8.2. Консультація для батьків: "Ознайомлення дітей із шахівницею" (за Ігорем
Сухіним). .............................................................................................................. 110 8.3. Загадки про шахи. ............................................................................................... 111 8.4. З висловлювань чемпіонів світу. ........................................................................ 112 8.5. Вікторина для батьків "Чемпіони світу". ........................................................... 114 8.6. Вправи з шаховими фігурами та пішаками........................................................ 115 8.7. Гімнастичний комплекс "Усмішка" (в парах). ................................................... 116 8.8. Гімнастичний комплекс "Хочемо бути завжди здоровими". ............................ 117 8.9. Короткий словник шахових термінів. ................................................................ 119
Використана література. ...................................................................................... 1225

Анотація на досвід
"Навчання дошкільнят грі в шахи"
вихователя дошкільного навчального закладу
ясла-садок №1 "Ромашка" комбінованого типу
Ярмолаєвої Наталії Леонідівни
В даному методичному посібнику відображено значення варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), зокрема освітньої лінії "Шахи", для формування особистості дошкільника та всебічного його розвитку.
Відображено завдання навчання гри у шахи:
– аналітико-синтетична діяльність;
– здатність формулювати судження та робити умовиводи;
– здатність орієнтуватися на площині;
– вміння передбачати наслідки, до яких може привести певна дія;
– здатність запам’ятовувати, порівнювати, узагальнювати, передбачати результат своєї діяльності тощо;
– просторове мислення, уява;
– самооцінка та регуляція;
– вольові якості.
Застосовані такі інноваційні методи і прийоми:
– естафети;
– казки;
– гімнастичні вправи з шахами;
– вікторини;
– синтез думок;
– асоціативна квітка;
– шаховий ланцюжок;
– мікрофон;
– дебати;
– коло ідей;
– ребуси.
Також педагог використовує шахові заняття із застосуванням різних
інноваційних методів. Основна форма заняття – ігрові ситуації. Наприклад, заняття "В Країні Шахових Чудес" – з використанням інноваційного методу


6

"Мікрофон", заняття "Ввічливі слони" – з використанням інноваційного методу "Шаховий ланцюжок", заняття "Ні кроку назад!" – з використанням
інноваційного методу "Ланцюжок", заняття "І Король жадає бою" – з використанням методу "Синтез думок".
Впровадження досвіду роботи спрямоване на:
– формування у дітей стійкого інтересу до гри в шахи;
– розвиток допитливості, інтелектуальних здібностей та потреби в набутті нових знань;
– засвоєння дітьми основних шахових понять та правил взаємодії з партнером під час гри в шахи;
– формування вміння планувати свою діяльність, контролювати та об’єктивно оцінювати себе.
Щоб навчити дитину оперувати шаховими поняттями, виховати
ініціативну особистість з високим рівнем інтелектуальних здібностей,
Ярмолаєва Н. Л. розв’язує низку освітніх, розвивальних, виховних і корекційних завдань.
Освітні завдання:
– ознайомлення дітей з шахівницею, шаховими фігурами та правилами гри в шахи;
– вчити розмірковувати, запам’ятовувати, порівнювати, узагальнювати, будувати логічні ланцюжки;
– формувати вміння орієнтуватися на площині.
Розвивальні завдання:
– розвивати пізнавальні психічні процеси – увагу, уяву, пам’ять, мислення;
– вдосконалювати пояснювальне мовлення;
– розвивати вольову сферу особистості.
Виховні завдання:
– виховувати самостійність, цілеспрямованість, наполегливість в досягненні мети.
Корекційні завдання:
– урівноважувати поведінку гіперактивних дітей;
– формувати здатність зосереджуватися на основному виді діяльності тривалий час.


7

Практична реалізація досвіду засвідчила, що діти, які відвідують шаховий гурток під керівництвом Наталії Леонідівни, добре засвоїли основні теоретичні та практичні засади гри в шахи. Її вихованці мають ґрунтовні знання.
Серед показників шахової компетентності дошкільника є такі:
– знає назви шахових фігур;
– знає шахові терміни;
– орієнтується на шахівниці;
– знає правила, за якими ходить та б’є кожна фігура.
Педагог до своїх починань підходить творчо, глибоко вивчила інноваційні методи та прийоми, які можна використовувати в умовах сучасного дошкільного закладу. Всі типи шахових занять спрямовані на всебічний розвиток особистості.
Рекомендовано для використання вихователями старших вікових груп та керівникам гуртків з навчання грі в шахи.


Підготувала вихователь-методист
ДНЗ №1 "Ромашка"
Євтушина Л. І.


8

Вступ
Сьогодні, в епоху інформаційних технологій, особливого значення набуває здатність швидко орієнтуватись у величезному потоці інформації, аналізувати її
і робити логічні висновки. Одним із засобів, що сприяють розвитку
інтелектуальних здібностей, є гра у шахи.
Шахи – один з найпопулярніших видів спорту в нашій країні. Ними займається понад 700 тисяч чоловік. У нашій країні розвитку шахового спорту приділяється значна увага. Зокрема, вже понад півстоліття ведеться планомірна й цілеспрямована робота з юними шахістами. Вже нагромаджено чималий досвід використання шахів як одного з корисних видів гурткової роботи.
Роботу шахового гуртка можна розглядати в двох аспектах.
Перший аспект – спортивний. З гуртківців можуть зрости розрядники, майстри спорту, які успішно виступатимуть у змаганнях на першість міста, області, країни.
Другий аспект – виховний. Заняття шахами справляють благотворний вплив на всіх дітей – незалежно від того, стануть вони спортсменами високої кваліфікації чи ні.
Від чого ж залежить успішність роботи шахового гуртка? Насамперед від активності та вміння його керівника. Ентузіаст шахів, який любить дітей і прагне передати їм усе, що вміє та знає сам, заохотить до занять багатьох дітей, знайде спільників і в педагогічному колективі, і серед батьків.
Видатний педагог Василь Олександрович Сухомлинський зазначав: "...як
м’язи розвиваються та зміцнюються в процесі подолання труднощів, так і для
формування та розвитку мозку необхідні праця і напруження".


9

Навчання грі в шахи (з досвіду роботи).
Бурхливі зміни в суспільстві потребують від людини логічного мислення, вміння вирішувати різні проблеми та робити висновки, аналізувати ситуації, моделювати певну реальність та способи поведінки в ній. Гра в шахи є одним із тих засобів, що дають змогу педагогам успішно виконувати ці завдання та оптимізувати всебічний розвиток дітей.
Наш педагогічний колектив перебуває в постійному творчому пошуку нових форм і методів роботи. Для нашого закладу гурткова робота не є новою, і прагнення урізноманітнити її притаманне всім педагогам. В зв’язку з цим і виникла ідея створити шаховий гурток.
Перш ніж розпочати гурткову роботу, я провела батьківські збори на тему "Значення гри в шахи для розвитку дітей старшої групи" та анкетування батьків. Визначивши відповідність наших намірів запитам батьків, я опрацювала чимало тематичної літератури та склала програму гуртка "Шахова школа". Після цього я провела відбір дітей для занять в гуртку.
Робота гуртка розрахована на один рік навчання. Заняття проводяться один раз на тиждень, середня тривалість одного заняття становить 20-25 хвилин.
Основна форма заняття – ігрові ситуації. Займаються в гуртку 12 дітей.
З чого потрібно починати навчання грі в шахи у дитячому садку? Адже
інтерес до гри в шахи в одних дітей виникає самостійно, під впливом рідних, друзів, телепередач; в інших – його можна сформувати. І те, і інше є однаково можливим. Шахи повинні поступово ставати продовженням дитячих ігор та забав, примушувати дітей ні в якому разі неможна.
Існує багато різних прийомів, за допомогою яких можна домогтися успішного засвоєння дітьми правил шахової гри. Я намагаюсь проводити цікаві та захоплюючі заняття, для чого використовую казки, вірші, загадки, естафети, вікторини, вправи з шахами, а також інноваційні прийоми: "дебати", "удвох",
"мікрофон", "ланцюжок", "коло ідей" тощо. Методики та прийоми варіюються, але основою залишається гра. Під час навчання не слід часто проводити


10
– турніри, це може негативно подіяти на ще не зміцнілу психіку дитини. Під час занять з дітьми необхідно постійно пам’ятати про особливості їхнього розвитку, потреби; творчо підходити до організації освітнього процесу.
Свою роботу я спрямовувала на розв’язання таких завдань: освітніх, розвивальних, виховних, корекційних. Насамперед я ознайомила дітей з
історією шахів, правилами гри. Провела бесіду з батьками на тему: "Програма домашнього навчання грі в шахи". Потім ознайомила з шахівницею, шаховими фігурами; вчила запам’ятовувати, будувати логічні ланцюжки; формувала вміння орієнтуватися на шахівниці. Перед грою я систематично проводила бесіду про правила поведінки під час гри.
Серед завдань гурткової роботи я бачу ще такі педагогічні задачі: естетичну та фізичну. Естетична приносить задоволення від краси окремих ходів, примушує захоплюватись дивовижною грою. Фізична задача передбачає необхідність мати міцне здоров’я. Серед шахістів побутує така приказка: "Щоб гросмейстером стати, треба багато знати, постійно фізкультурою, спортом займатися, щоденно загартовуватися".
Діти, які відвідують шаховий гурток, вже засвоїли основні теоретичні та практичні знання:
– знають шахові терміни: "шахівниця", "поле", "білі", "чорні", "хід",
"горизонталь", "вертикаль", "діагональ", "початкове положення" тощо;
– знають назви шахових фігур;
– орієнтуються на шахівниці;
– правильно розставляють фігури;
– знають правила, за якими ходить і б’є кожна фігура.
Навчаючи дітей грати в шахи, я намагаюсь донести до них споконвічну
істину: шахи – справа цікава, захоплююча, але і складна; шахи – це щоденна праця, праця завзята та наполеглива.


11

1. Історія шахів
Шахи, як і інші спортивні ігри, винайдені людьми ще в стародавні часи.
Оскільки ця гра виникла тоді, коли ще не було писемності, тепер неможливо встановити, хто і коли саме її винайшов. Пізніші письмові документи та археологічні матеріали свідчать, що вперше грати в шахи почали в стародавній
Індії. В V ст. нової ери з Індії шахи, перейшли до Ірану, потім до арабів.
Нещодавно археолога довели, що народам Південного Узбекистану і
Таджикистану шахи були відомі ще раніше. Проводячи в 1972 році розкопки стародавніх поселень біля міста Термеза, вчені Узбекистану знайшли шахові фігурки з слонової кості, які відносяться до II ст. нової ери. В ті часи в басейні річок Амудар’ї і Геріруда існувала велика стародавня держава, що звалась
Кушанським царством. Вона мала торгові й культурні зв’язки з Індією.
Очевидно, й шахи було запозичено з Індії.
Для шахової гри характерні різні обмеження для фігур, особливо для пішака. Мабуть, вони відображали нерівноправність людей у тогочасному суспільстві.
Спершу шахи вважались грою військових людей, та згодом вони стали розвагою царів і придворних багатіїв. І лише в XII - XIII ст. шахи стали доступні купцям, ремісникам та іншому люду.
В стародавню Русь шахова гра прийшла від арабських та іранських купців
(X - XI ст.). Історики вважають, що першими познайомилися з шахами дружинники київського князя Святослава, який в середині X ст. здійснював військові походи аж до Північного Кавказу.
А чи можливе навчання дітей дошкільного віку грі в шахи? Чи доступна малятам ця корисна, захоплююча гра? Проаналізувавши історію шахів, ми довідались, що видатні шахісти познайомились з цією грою в дуже ранньому віці. Х. Р. Капабланка, А. Карпов, П. Керес, С. Решевський, Г. Агзамов – в 4 роки; В. Стейніц, М. Ейве, Н. Гапріндашвілі, М. Чибурданідзе – в 5 років;


12

Г. Каспаров, Б. Спаский, Р. Фішер, О. Рубцова, Ю. Балашов – в 6 років;
О. Альохін, М. Таль, В. Смислов – в 7 років.
Великими знавцями шахів були такі відомі люди, як І. С. Тургенєв,
Л. М. Толстой, Сергій Прокоф’єв та інші.
Експериментальні дослідження співпадають з висновками практиків: шахи можуть зайняти визначне місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу, тому що гра навчає дітей логічно мислити, запам’ятовувати, порівнювати, прогнозувати результати, планувати свою діяльність; дисциплінує мислення; виховує зосередженість; розвиває пам’ять.
Гру в шахи можна вважати "гімнастикою розуму".
2. Спортивні правила з шахів
1. Перед початком гри два гравці за жеребом визначають, хто з них буде грати білими фігурами, оскільки вони роблять перший хід. В турнірах з багатьма учасниками кожний шахіст бере з суддівського столика папірець, на якому поставлений номер. І за цим номером вів заноситься до списку. Потім судді змагання згідно зі списком за спеціальною таблицею складають розклад зустрічі між усіма учасниками змагання.
2. Якщо шахівниця без буквених і цифрових позначень, то її необхідно поставити так, щоб біле кутове поле було праворуч від гравця.
Перед початком гри слід перевірити, чи правильно розташовані фігури.
Якщо буде виявлено, що якась фігура під час гри не стояла на своєму місці, то партія буде гратися вдруге.
3. Шахіст повинен привчити себе не торкатися рукою фігури, поки остаточно не вирішено, який хід потрібно зробити. За існуючими правилами, якщо гравець доторкнувся до фігури або взявся за неї, він повинен цією фігурою зробити хід. Коли потрібно поправити фігуру, шахіст має попередити про це свого суперника словом "поправляю". Якщо доторкнешся пальцем до


13
– чужої фігури, то повинен взяти її. Коли фігуру немає чим бити, вчинок залишається безкарним.
4. Хід вважається зробленим, коли фігура поставлена на нове місце і гравець відняв від неї руку (пальці). Якщо ж руку від фігури ще не віднято, то шахіст має право походити цією фігурою на інше поле. Ходити іншою фігурою не дозволяється.
5. Рокіровку можна провести в будь-який момент гри, але лише за таких умов: а) якщо король і тура, в сторону якої повинна бути зроблена рокіровка, ще не ходили; б) якщо король не знаходиться під шахом; в) якщо королю не перешкоджають биті ворожими фігурами поля (тура може переходити через поле, що прострілюється); г) якщо між королем і турою немає інших фігур.
Врахуйте, що коли рокіровку зроблено з порушенням правил, то короля і туру повертають на свої місця, а королем обов’язково потрібно зробити хід.
6. При виникненні загрози королю (шаху) партнер повинен або взяти фігуру, яка загрожує, або відійти королем в безпечне місце, або прикритись
іншою фігурою.
7. Вважається, що партію програв той, хто одержав мат, або здав партію – відмовився від боротьби. Партія також вважається програною, коли шахіст не зробив у визначений час потрібної кількості ходів.
8. Партія вважається нічиєю в таких випадках: а) при вічному шаху; б) при відсутності в позиції можливості досягти перемоги і обидві сторони погоджуються на нічию; в) у разі пата; г) якщо буде визначено, що за останні 50 ходів ні однієї фігури не було взято і пішаками не зроблено жодного ходу; д) якщо тричі повторюються ходи обома суперниками, або якщо на шахівниці тричі повторюється та сама позиція.


14

3. Методичні рекомендації для вихователя дошкільного
навчального закладу
Сучасне життя потребує від людини гнучкого мислення, широкої ерудиції, вміння вирішувати різні проблеми. Інтелектуальний розвиток особистості слід починати з раннього дитинства. Дуже важливо виховати у дошкільників вміння концентрувати увагу, аналізувати ситуації та робити висновки, моделювати певну реальність та способи поведінки у ній. Шахи є одним із тих засобів, що дають змогу педагогам успішно виконувати ці завдання та оптимізувати всебічний розвиток дітей.
Шахи – це настільна логічна гра. А як відомо, саме під час гри, основного виду діяльності дітей дошкільного віку, формуються довільні форми поведінки, відбувається розвиток вищих психічних функцій – уваги, сприймання, пам’яті, мислення; закладаються риси характеру майбутньої особистості.
З чого потрібно починати навчання гри у шахи в дитячому садку? Адже
інтерес до гри в шахи в одних дітей виникає самостійно, під впливом рідних, близьких, друзів, телепередач, Інтернету; а в других його можна сформувати непомітно для дитини. І те, і інше допустимо. Шахи повинні поступово ставати продовженням дитячих ігор та забав. Ні в якому разі, примушувати дітей не можна. Існує багато різних прийомів, з допомогою яких можна домогтися успішного засвоєння дітьми правил шахової гри.
Для занять з дітьми в дитячому садку потрібно по одному комплекту шахів на двох дошкільнят. Якщо шахових комплектів не вистачає, заняття не обов’язково відмінювати. По-перше, можна грати цілою групою, маючи лише одну шахову дошку з комплектом фігур. Дітей розсаджують на стільцях один проти одного, посередині на столику ставлять шахи, і кожен гравець робить ходи по черзі. При всіх мінусах такої системи навчання є свої переваги: вихователь бачить помилки дітей, може попросити дітей відразу пояснити свій хід – "вивів якнайшвидше фігуру", "відкрив шлях слону"; може відмінити невдалий хід, попросити знайти кращий з обґрунтуванням; здійснювати


15

індивідуальний підхід: "Соломія, виведи коня", "Тарас, виконай рокіровку".
Інший вихід, – діти приносять шахи з дому.
Найзручніші дерев’яні або пластмасові шахи, розмір дошок яких 40

40 см, фігури середні. В продажі можуть бути також дошки меншого розміру:
29

29 см, але на них фігури стоять дуже близько одна до одної, і дітям важко орієнтуватися. Дуже зручними для дітей є так звані "гігантські шахи". Їхньою перевагою є величезне поле (80

80 см, 100

100 см, 120

120 см) та великі фігури. На них можна грати як один на один, так і команда на команду.
Дуже добре, якщо в дитячому садку обладнана спеціальна шахова кімната, де є дитячі шахові столики з фігурами та магнітна демонстраційна дошка. Якщо
є можливість, то добре зберігати шахи розставленими на шахівницях (фігури менше псуються та ламаються). При грі дошку розміщують так, щоб праворуч від гравця була біла кутова клітинка (поле). Для дітей дошкільного віку це дуже важливо, бо вони часто ставлять дошку, порушуючи це правило.
Під час навчання не слід часто проводити турніри, це може негативно подіяти на ще не зміцнілу психіку дитини.
Сам процес навчання грі в шахи повинен бути захоплюючим та цікавим.
Для цього можна запропонувати казки, де персонажі – ровесники дошкільників; вірші; загадки; естафету на швидку та правильну розстановку пішаків та фігур; придумування самими дітьми шахових загадок; відгадування загадок з "Шахової скриньки" і т.д.
Методи та прийоми варіюються, але основною залишається гра. Спочатку не рекомендується пропонувати дітям грати відразу всіма фігурами. Вихователь повинен поступово привчати дошкільників бачити всю шахівницю, а також окреме поле (клітинку, квадрат), рівномірно розподіляти увагу по всій дошці.
Поступово кількість знайомих фігур збільшується до повного комплекту, і тільки тоді можна приступити до гри спочатку всіма пішаками, потім пішаками та фігурами. Важливо, щоб діти чітко засвоїли узгодженість дій пішаків з пішаками, пішаків з кожною фігурою, кожної фігури одна з одною. Потрібно вчити дітей запам’ятовувати різноманітні найпростіші пастки та комбінації:


16

"Дитячий мат", "Мат Легаля" та ін., а потім переходити до розв’язання елементарних шахових задач та етюдів, відгадування загадок, підготовити їх до участі в костюмованому "Шаховому карнавалі".
Враховуючи вікові та індивідуальні особливості дошкільнят, глибину освоєння шахового матеріалу на різних етапах навчання, методику постійно змінюють. Найбільшого ефекту вдається досягнути, коли вся група дітей ділиться на дві підгрупи: сильну та слабку, заняття з якими ведуться окремо.
Підбираються пари, які грають приблизно однаково, інакше постійні програші слабшого призведуть до того, що він швидко розчарується, втратить віру в свої сили. Через деякий час пари (підгрупи, команди) можуть змінюватися в залежності від рівня гри, його підвищення чи зниження.
На початку навчання основним способом передачі нових знань буде читання казок, оповідань, перегляд картинок, пояснення керівником гуртка діаграм з обов’язковим показуванням на демонстраційній шахівниці (на "гігантських шахах" або ж на звичайній шахівниці). Пояснення повинні бути доступними, лаконічними. Хоча деякі діти можуть не зрозуміти того чи іншого матеріалу. Такі діти, як правило, втрачають інтерес до гри, починають відволікатися, стають неуважними, заважають займатись іншим. В такому випадку повторне пояснення (якщо помилка не типова для всіх дітей) є необов’язковим. Таку дитину можна пересадити, щоб вона пограла з іншим суперником. Можна дати завдання дітям, які добре грають, позайматись в вільний час з відстаючими дошкільниками. Часто такі дошкільники швидко наздоганяють по класу гри своїх "юних тренерів", буває, що й переганяють.
По мірі того, як діти все більше оволодівають азами шахової науки, їм надається можливість грати на 64-клітковій дошці частіше. Вихователь, спостерігаючи за ходом гри та контролюючи дії гравців, зосереджує увагу лише на характерних помилках, показуючи їх всім дітям на демонстраційній шахівниці.
Перед грою потрібно провести бесіду про загальні правила поведінки під час шахових поєдинків, наприклад:


17

– Діти, в шахи грають не поспішаючи, спокійно, тихо, щоб можна було
придумати найкращий та сильний хід. Не можна сперечатися один з одним,
голосно розмовляти, тому що цим ви будете заважати собі та іншим.
Деякі керівники шахових гуртків недооцінюють значення шахів в житті дитини. Між іншим педагогічні задачі, які стоять перед цією дивовижною грою, досить широкі та різноманітні: а)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал