Для вчителів початкової школи. Ббк 74. 263
Pdf просмотр
Сторінка1/29
Дата конвертації13.12.2016
Розмір3.56 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Серія Усі уроки в початковій школі Заснована у 2006 році
Харків Видавнича група Основа Книга скачана с сайта http://e� kniga.in.ua
Издательская группа Основа —
«Электронные книги»

ISBN 978-617-00-1308-8
Володарська М. О, Пілаєва ОМ, Рудакова А. О.
В67 Усі уроки математики. 1 клас — Х. : Вид. група Основа,
2012 — 479, [1] c. : табл. — (Серія Усі уроки в початковій школі Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та докладні розробки уроків математики в 1 класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Освіта, 2012) таз урахуванням психолого-педагогічних особливостей розвитку учнів річного віку.
Дидактичні та інтелектуальні ігри, завдання з логічним навантаженням, зразки наочно-дидактичного матеріалу, карток для індивідуальної роботи, фізкультхвилинки — усе це відрізняє запропонований посібник від традиційних планів-конспектів та надає можливість їх використання вчителями, які працюють за різними підручниками.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
УДК 37.016
ББК 74.263
В Володарська М. О, Пілаєва ОМ,
Рудакова А. О, 2012
© ТОВ Видавнича група Основа, 2012

Зміст
ОРієнТОВне
КАленДАРнО-ТеМАТичне ПлАнУВАння . . . . . . . . . . . . . 13
ВлАСТиВОСТі ПРеДМеТіВ. чиСлА ПеРшОгО ДеСяТКА. геОМеТРичні фігУРи. Величини
Урок 1. лічба предметів, їх розміщення в просторі і кількісне порівняння. Порівняння предметів за розміром. Підготовчі вправи до написання цифр . . . . . . . . . . . . . 21
Урок 2. Порядкова лічба. Поняття зліва — направо, справа — наліво, усі, решта, кожний, найвищий — найнижчий. Підготовка до написання цифр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Урок 3. лічба предметів. Поняття стільки ж, більше — менше, зверху — знизу, справа — зліва, порівну. написання паличок . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 4. Один і багато. число і цифра. Зіставлення цифри і числа предметів. написання елементів цифрі. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Урок 5. число і цифра 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок 6. число і цифра 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Урок 7. числа 1 і 2. Поняття найдовший — найкоротший, найширший — найвужчий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок 8. Порівняння чисел 1 і 2. Знаки більше, менше, дорівнює . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 9. число і цифра 3. Порівняння чисел у межах 3. написання цифри 3. Порівняння довжини і товщини предметів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 10. Склад числа 3. Прямі і криві лінії. Трикутник . . . . . . 47
Урок 11. число і цифра 4. написання цифри 4. Порівняння чисел у межах 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 12. Склад числа 4. чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. написання цифр. Порівняння чисел у межах 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4
Усі уроки математики. 1 клас
Урок 13. число і цифра 5. написання цифри 5. Порівняння чисел у межах 5. Попереднє і наступне число. Порядкова і кількісна лічба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Урок 14. Порівняння чисел у межах 5. Попереднє і наступне число. Склад числа 5. П’ятикутник . . . . . . . . . . . . . . . 60
Урок 15. Ознайомлення з дією додавання. Знак плюс. Складання прикладів на додавання за предметними малюнками. Поняття на, над, під. Порівняння за віком («молодий старий»). . . . . . . . 63
Урок 16. число і цифра 6. написання цифри 6. Порівняння чисел у межах 6. Складання і читання прикладів на додавання. . . . . . . 66
Урок 17. Склад числа 6. шестикутник. Складання і читання прикладів на додавання. Розпізнавання многокутників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок 18. число і цифра 7. написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Складання і розв’язування прикладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Урок 19. Склад числа 7. Дні тижня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 20. Перетин прямих. Точка. Відрізок. Порівняння відрізків завдовжки . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 21. число і цифра 8. написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання трьох доданків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Урок 22. Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 23. число і цифра 9. написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9. Складання прикладів на додавання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Урок 24. Склад числа 9. Порівняння чисел. читання нерівностей. Складання і розв’язування прикладів на додавання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 25. число і цифра 10. Запис числа 10 двома цифрами. Порівняння чисел у межах 10. Складання і розв’язування прикладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Урок 26. Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання прикладів за малюнками. Розпізнавання геометричних фігур . . . . . . . . . . . . . . 102

Зміст
5
Урок 27. Ознайомлення з термінами доданок і сума. Додавання за допомогою числового відрізка. Складання прикладів на додавання . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 28. Ознайомлення з дією віднімання. Знак мінус. Складання прикладів на віднімання . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 29. Зв’язок дій додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Вимірювання довжини відрізків . . . . 113
Урок 30. число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. написання цифри 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 31. Послідовність чисел від 0 до 10. Віднімання рівних чисел. Додавання і віднімання нуля. Складання прикладів на віднімання з прикладу на додавання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Урок 32. Ознайомлення з поняттям задача. Складання і розв’язування задач на знаходження суми й остачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Урок 33. Складання і розв’язування задачі за малюнком. Підсумок за розділом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Урок 34. Перевірна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
ДОДАВАння і ВіДніМАння В МежАХ 10.
СКлАДАння ТАБлиці ДОДАВАння і ВіДніМАння.
ЗАДАчі
Урок 35. Складання таблиць додавання і віднімання числа 1.
Розв’язування прикладів виду 7 + 1 + 1; 7 – 1 – 1 . . . 134
Урок 36. Складання таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Урок 37. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа . . . 140
Урок 38. Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Урок 39. Складання задачі, яка містить поняття стільки ж. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Вимірювання довжини відрізків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Урок 40. Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Побудова відрізків. Кругові приклади. . . . . . . . . . . . 149

6
Усі уроки математики. 1 клас
Урок 41. Задачі на знаходження суми й остачі. Вимірювання довжини сторін многокутника, побудова чотирикутника за зразком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Урок 42. Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Урок 43. Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5 . . . . . . . . . . 158
Урок 44. Складання таблиць додавання і віднімання числа 6. Задача на різницеве порівняння. . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Урок 45. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6. Розв’язування і порівняння задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Урок 46. Складання таблиць додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми й остачі. . . . . . . . . . . . . 166
Урок 47. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 7. Порівняння числових значень виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Урок 48. Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Різницеве порівняння довжини відрізків. Задача на знаходження невідомого доданка . . . . . . . 171
Урок 49. літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задача на знаходження остачі . . . . . . . 174
Урок 50. Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Порівняння виразу і числа. Підготовка до розв’язування задач на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Урок 51. Додавання і віднімання по одному і частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка і суми . . 183
Урок 52. Переставна властивість додавання. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Урок 53. Перевірна робота № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
чиСлА 11 – 20. Величини
Урок 54. Десяток. Утворення числа 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Урок 55. Десяток. Утворення і назви чисел другого десятка. нумерація чисел у межах 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Зміст
7
Урок 56. лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження невідомого доданка.
Розв’язування задач. Побудова відрізків. . . . . . . . . . 199
Урок 57. лічба предметів у межах 20. Дециметр. Вимірювання відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10 . . . . . . . 202
Урок 58. лічба предметів у межах 20. Побудова відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Додавання і віднімання частинами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок 59. Позначення чисел другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Урок 60. Утворення чисел другого десятка з десятка й одиниць. Вправи і завдання на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Вправи і задачі на повторення понять літр, сантиметр, дециметр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Урок 61. Письмова нумерація чисел 11 – 20. Задача на зменшення числа на кілька одиниць . . . . . . . . . . . . . 214
Урок 62. Задача на дві дії. ламана лінія . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Урок 63. Письмова нумерація чисел 11 – 20, їх порівняння. Задача на знаходження невідомого доданка . . . . . . . 221
Урок 64. назви чисел при відніманні. Додавання і віднімання виду 10 + 4; 14 – 4; 14 – 10 . . . . . . . . . . 223
Урок 65. назви чисел при відніманні. Порівняння чисел і виразів. Розв’язування задач на знаходження остачі і на зменшення числа на кілька одиниць. Вимірювання відрізків у дециметрах і сантиметрах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Урок 66. лічба в межах 20. Попереднє й наступне число. Додавання і віднімання виду 16 + 1; 17 – 1.
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Урок 67. лічба в межах 20. Розв’язування прикладів і задач. Порівняння чисел і виразів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Урок 68. Вправи на додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого доданка . . . . . . . 236
Урок 69. Вправи і завдання з нумерації чисел другого десятка на додавання і віднімання в межах 20 . . . . . 239

8
Усі уроки математики. 1 клас
Урок 70. лічба в межах 20. Розв’язування прикладів і задач на віднімання. Розпізнавання трикутників. Вимірювання і порівняння довжин відрізків . . . . . . 242
Урок 71. Доповнення чисел до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10 . . . . . . . . . . . . . . 245
Урок 72. Додавання, віднімання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння чисел. . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Урок 73. лічба в межах 20. Додавання і віднімання чисел частинами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Урок 74. Перевірна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
ТАБличне ДОДАВАння і ВіДніМАння З ПеРеХОДОМ чеРеЗ ДеСяТОК
Урок 75. Таблиця додавання числа 2. Задача на різницеве порівняння чисел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Урок 76. Таблиця віднімання числа 2. Складання і розв’язування задач на одну дію . . . . . . . . . . . . . . . 261
Урок 77. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Урок 78. Таблиця додавання числа 3. Задачі на знаходження суми і невідомого доданка . . . . . . . . 266
Урок 79. Таблиця віднімання числа 3. Розв’язування прикладів і задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Урок 80. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Урок 81. Таблиця додавання числа 4. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць і на знаходження остачі . . 276
Урок 82. Таблиця віднімання числа 4. Складання прикладів за шкалою лінійки. Розпізнавання многокутників . 280
Урок 83. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4. Порівняння задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Урок 84. Таблиця додавання числа 5. Складання прикладів за числовою шкалою. Складання і розв’язування задач за малюнком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Урок 85. Таблиця віднімання числа 5. Підготовча робота до розв’язування задач на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Зміст
9
Урок 86. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Урок 87. Таблиця додавання числа 6. Задачі, до яких поставлено два запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Урок 88. Таблиця віднімання числа 6. Попереднє ознайомлення із задачами на знаходження невідомого зменшуваного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Урок 89. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Урок 90. Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання. Задача, до якої поставлено два запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Урок 91. Таблиця додавання числа 7. Попереднє ознайомлення із задачею на знаходження невідомого від’ємника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Урок 92. Таблиця віднімання числа 7. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання многокутників . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Урок 93. Повторення вивченого. Доповнення задачі. Порівняння іменованих чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Урок 94. Таблиця додавання числа 8. Задача, до якої поставлено два запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Урок 95. Таблиця віднімання числа 8. Розв’язування задач . . 319
Урок 96. Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Урок 97. Таблиця додавання числа 9. Задача на знаходження зменшуваного. . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Урок 98. Таблиця віднімання числа 9. Розв’язування задач на додавання і віднімання. . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Урок 99. Повторення вивченого матеріалу. Куб. Куля. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Урок 100. Перевірна робота № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Урок 101. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою.
Розв’язування і порівняння простих задач . . . . . . . . 337
Урок 102. Периметр чотирикутника. Розв’язування задач заданим планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Урок 103. Периметр трикутника. Розв’язування задач двома способами (ознайомлення) . . . . . . . . . . . . . . . . 344

10
Усі уроки математики. 1 клас
Урок 104. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Задачі на дві дії . . 349
Урок 105. Знаходження значень виразів з дужками.
Розв’язування задач на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
нУМеРАція чиСел ВіД 21 ДО 100
Урок 106. Утворення і назви чисел від 21 до 39.
Розв’язування складених задач . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Урок 107. Утворення і назви чисел від 40 до 89. Знаходження значень виразів, що містять дужки.
Розв’язування складених задач . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Урок 108. Утворення і назви чисел від 90 до 100. Складання виразів на дві дії за текстовою умовою. . . . . . . . . . . . 366
Урок 109. лічба десятками. Утворення чисел з десятків та одиниць. Творча робота надзадачею. 370
Урок 110. Порівняння чисел і виразів із застосуванням знаків більше, менше. Сантиметр, дециметр, метр. Вимірювання метром. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Урок 111. Письмова нумерація чисел першої сотні читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів і числа. Знаходження значень виразів на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Урок 112. Письмова нумерація, запис чисел у нумераційну таблицю. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків у двоцифровому числі. Порівняння чисел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Урок 113. Письмова нумерація запис чисел під диктовку. Знаходження значень виразів та їх порівняння . . . . 384
Урок 114. читання, записі порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє й наступне число доданого. Додавання й віднімання одиниці. Ознайомлення з гривнею. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Урок 115. Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією. Кут. Кути многокутника. Творча робота надзадачею. 391
Урок 116. Закріплення випадків додавання й віднімання, пов’язаних з нумерацією чисел. Види кутів. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Зміст
11
Урок 117. Додавання й віднімання розрядних чисел другого розряду (круглих десятків). Розв’язування простих і складених задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Урок 118. Розв’язування прикладів і задач на додавання й віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка. Складання виразів за текстовою умовою. Творча робота надзадачею. . . . . . . . . . . . 405
Урок 119. Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар. час. Одиниці часу — доба, місяць, рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Урок 120. Розв’язування задач на дві дії складанням виразу (ознайомлення). Повторення вивченого матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Урок 121. година і хвилина. Знаходження числових значень буквених виразів. Задачі на знаходження третього доданка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Урок 122. Повторення й закріплення вивченого матеріалу. . . . 420
Урок 123. Перевірна робота № 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
ДОДАВАння і ВіДніМАння ДВОцифРОВиХ чиСел
БеЗ ПеРеХОДУ чеРеЗ ДеСяТОК
Урок 124. Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Загальний випадок. Задачі на дві дії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Урок 125. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які двічі містять відношення на. більше («менше»). Поняття довжина і ширина прямокутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Урок 126. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадку обчислень виду
50 + 30; 54 + 3. Виконання учнями короткого запису задачі у зошиті. Порівняння довжин відрізків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Урок 127. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду 20 + 47;
2 + 47. Розв’язування задач складанням виразу . . . . 437
Урок 128. Квадрат. Периметр квадрата. Застосування різних способів знаходження суми двоцифрових чисел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

12
Усі уроки математики. 1 клас
Урок 129. числові вирази. Складання задач за розв’язком. . . . 445
Урок 130. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). . . . . . . . . . . . . . . 450
Урок 131. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, у яких потрібно результат першої дії порівняти з одним із даних задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Урок 132. Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток до обчислень виду 79 – 40; 79 – 4. Складання задач за малюнками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Урок 133. Закріплення вивченого. Побудова квадрата на папері у клітинку. Знаходження периметра квадрата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Урок 134. Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Закріплення вивченого матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . 465
Урок 135. Перевірна робота № 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Урок 136. Узагальнення й систематизація знань учнів . . . . . . . 472
ліТеРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

ОрієнтОвне
календарнО-тематичне планування

з/п
Тема уроку
Дата
Властивості предметів. Числа першого десятка.
Геометричні фігури. Величини
1
лічба предметів, їх розміщення в просторі і кількісне порівняння. Порівняння предметів за розміром. Підготовчі вправи до написання цифр
2
Порядкова лічба. Поняття зліва — направо, справа — наліво, усі, решта, кожний, найвищий — найнижчий. Підготовка до написання цифр
3
лічба предметів. Поняття стільки ж, більше — менше, зверху — знизу, справа — зліва, порівну. написання паличок
4
Один і багато. число і цифра. Зіставлення цифри і числа предметів. написання елементів цифрі число і цифра 1 число і цифра 2 числа 1 і 2. Поняття найдовший — найкоротший, найширший — найвужчий»
8
Порівняння чисел 1 і 2. Знаки більше, менше, дорівнює число і цифра 3. Порівняння чисел у межах 3. написання цифри 3. Порівняння довжини і товщини предметів
10
Склад числа 3. Прямі і криві лінії. Трикутник
11
число і цифра 4. написання цифри 4. Порівняння чисел у межах 4 Склад числа 4. чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. написання цифр. Порівняння чисел у межах 4 число і цифра 5. написання цифри 5. Порівняння чисел у межах 5. Попереднє і наступне число. Порядкова і кількісна лічба
14
Порівняння чисел у межах 5. Попереднє і наступне число. Склад числа 5. П’ятикутник

14
Усі уроки математики. 1 клас

з/п


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал