Для вихователів І методистів дитячих дошкільних закладів, учителів по чаткової школи та студентів педагогічних внз
Скачати 351.72 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації12.11.2016
Розмір351.72 Kb.
  1   2

УДК 372.3:376.36
ББК 74.102:74.3
Я47
Серія «Комплекс матеріалів для занять образотворчою діяльністю»
© Н. В. Яковлєва, 2009
ISBN 978-611-540-187-1
© ТОВ Видавництво «Ранок», 2009
Яковлєва Н. В.
Я47 Ліплення. Конспекти занять для роботи з дітьми 4—5 ро - ків.— Х.: Ранок, 2009. — 64 с.
ISBN 978-611-540-187-1
У посібнику подано план-програму з образотворчої діяльності для дітей середнього дошкільного віку та орієнтовні конспекти занять із ліплення.
Конспекти занять містять докладні технологічні карти, дидактичні розви- вальні ігри, дотичні до теми заняття, серед яких, зокрема, є вправи з роз- витку мовлення та ознайомлення з довкіллям. Це підвищує інтерес дітей до занять і сприяє виникненню творчої атмосфери.
Для вихователів і методистів дитячих дошкільних закладів, учителів по- чаткової школи та студентів педагогічних ВНЗ.
УДК 372.3:376.36
ББК 74.102:74.3
Методичне видання
ЯКОВЛЄВА Наталія Вікторівна
ЛіпЛеННЯ.
Конспекти занять для роботи з дітьми 4—5 років
А6889У. підписано до друку 28.09.2009. Формат 60×90/16. папір друкарський.
Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 4.
ТОВ Видавництво «Ранок». Свідоцтво ДК № 3322 від 26.11.2008.
61071 Харків, вул. Кібальчича, 27, к. 135.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.kharkov.ua
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
З питань реалізації: (057) 712-91-44, 712-90-87. E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
«Книга поштою»: (057) 717-74-55, (067) 546-53-73. E-mail: pochta@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua

3
Вступ
Ліплення — це вид образотворчого мистецтва, у якому, так само як і в інших його видах, художник передає своє світобачення, втілюючи його в пластичних образах.
Оволодіння образотворчими й технічними засобами є до- волі складним для малюка, і це спонукає педагога особливо відповідально добирати матеріал для ліплення, зміст і при- йоми навчання.
Ліплення — це створення об’ємних і рельєфних образів
із таких пластичних матеріалів, як пластилін, тісто, глина, віск.
Зображення предметів у ліпленні є для дитини прості- шим, ніж у малюванні. Тут вона має справу з реальним об’є- мом, де не треба вдаватися до умовних засобів зображення.
Найлегше діти вчаться ліпити предмети конструктивних
і рослинних форм, із більшими труднощами відтворюють фі- гури людини і тварин.
Цей дидактичний комплекс подає заняття з пластичними матеріалами, які відкривають великі перспективи для розви- тку й навчання дітей. Ліплення дає змогу моделювати світ
і свої уявлення про нього в просторово-пластичних образах.
ігри, вправи та розминки, уміщені в цьому комплексі ма- теріалів, розвивають такі здібності:
— дрібну моторику пальців;
— уяву;
— просторове мислення;
— навички ручної праці;
— координацію рухів рук.
подані матеріали також допомагають дітям:
— набувати нового сенсорного досвіду — відчуття плас- тики, форми, кольору й ваги;
— формувати вміння планувати роботу з реалізації за- думу, передбачати результат і досягати його, у разі потреби коригуючи початковий задум;
— утілювати зорові образи, аналізуючи їхню форму, про- порції й деталі.

4
Чотирирічні діти вже починають виділяти деякі функціо- нальні ознаки предметів. У малят частіше виявляються есте- тичні почуття стосовно навколишнього світу. Але, незважаючи на це, їм іще важко зображувати форму, вони відхиляються від пропорційних співвідношень частин предметів, не вміють цілком самостійно застосовувати прийоми ліплення.
Тому на початковому етапі малюки опановують такі при- йоми ліплення, як скачування, втискання пальцями, розка- чування глини долонями під кутом.
Діти в середній групі працюють із цілим шматком глини різними способами: скульптурним, конструктивним і комбі- нованим. Опановують такі операції:
— відтягування деталей із суцільного шматка;
— з’єднування частин шляхом примазування;
— прикрашання за допомогою стеки та наліпів.
Діти середньої групи також набувають нових образотвор- чих і технічних умінь: учаться втискувати пальцями кругляс- ту форму, щільно скріплюють частини, замазуючи пальцями місця скріплень, защипують краї форми кінчиками пальців, створюють рельєфні зображення.
Наприкінці року на заняттях із ліплення діти опанову- ють різні способи творення образів із пластичних матеріа- лів: скульптурний (із цілого шматка глини), конструктив- ний і комбінований; освоюють операції відтягування деталей
із ціло го шматка, з’єднання частин шляхом примазування й при тискання; прикрашають вироби візерунками, викона- ними за допомогою стеки та наліпів. Малята виразно переда- ють образи об’єктів навколишнього світу, зображують типові ознаки предметів і явищ, бачать спільне і відмінне в схожих об’єктах зображення.

5
ПЛАН-ПРОГРАМА З ОБРАЗОТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІПЛЕННЯ)
у середній групі дошкільників
І квартал
ВЕРЕСЕНЬ
Лексичні теми: Осінь. Вересень. Садовина, городина. Квіти
1-й тиждень
3-й тиждень
Заняття 1. Рельєфне ліплення.
Дощик і хмаринка
Заняття 2. Скульптурне ліплен­
ня. Морква
ЖОВТЕНЬ
Лексичні теми: Жовтень. Сезонний одяг. Іграшки
Заняття 3. Модульне ліплення
(групове заняття). Листя на де­
реві
Заняття 4. Скульптурне ліплен­
ня. М’ячик
ЛИСТОПАД
Лексичні теми: Листопад. Меблі. Посуд
Заняття 5. Скульптурне ліплен­
ня. Горщичок із кашею
Заняття 6. Конструктивне ліп­
лення. Столик на ніжці
II квартал
ГРУДЕНЬ
Лексичні теми: Зима. Новий рік. Рідний край
Заняття 7. Об’ємне ліплення.
Мобілі — новорічні іграшки
Заняття 8. Рельєфне ліплення.
Ялинка
СІЧЕНЬ
Лексичні теми: Січень. Тварини-зимувальники. Вулиця. Місто
Заняття 9. Рельєфне ліплення.
Ведмедик на Півночі
Заняття 10. Конструктивне ліп­
лення. Тюлень
ЛЮТИЙ
Лексичні теми: Лютий. Побутова техніка

6
Заняття 11. Ліплення на формі.
Телевізор на сірниковій коробці
Заняття 12. Сюжетне ліплення.
Дивимося мультики
III квартал
БЕРЕЗЕНЬ
Лексичні теми: Весна. Тварини навесні. 8 Березня
Заняття 13. Рельєфне ліплення.
Їжачок
Заняття 14. Модульне ліплення.
Пролісок
КВІТЕНЬ
Лексичні теми: Квітень. Космос. Транспорт
Заняття 15. Комбіноване ліп­
лення. Спіральний космоліт
Заняття 16. Конструктивне ліп­
лення. Весняний кораблик
ТРАВЕНЬ
Лексичні теми: Травень. Відпустка. Фабрики. Крамниці
Заняття 17. Скульптурне ліп­
лення. Равлик
Заняття 18. Рельєфне ліплення.
Морське дно
Закінчення таблиці

7
Вересень
І КВАРТАЛ
Вересень
Заняття 1. рельєфне ліплення
тема.
Дощик і хмаринка.
Мета:
пробуджувати в дітей свідоме сприймання об’єктів не- живої природи, бажання передавати їхні образи шляхом ліплення; навча ти прийомів розма зування пластиліну на площи ні (хмаринка) і ство рення однакових модулів (кра- пельок); розвивати фантазію, окомір, уміння орієнтувати- ся на площині, самостійність; виховувати акуратність під час роботи з пластиліном.
Обладнання:
зображення хмари з дощем; зразок; картон
8 × 10 см; брусок пластиліну (синій, чорний, блакитний або фіолетовий кольори); серветка; дощечка.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Попередня робота
Спостерігання за осінньою природою.
тематична ігротека
Творча гра «Раз краплинка, два краплинка»
педагог пропонує малюкам уявити, що він дощова хма- ра. За командою «дощик накрапає!» діти починають рухати- ся навшпиньках; на словах «дощик ллє!» — йдуть швидким кроком; за командою «іде злива!» — біжать.
Мотивація
Маленький зайчик зовсім недавно народився. Він визир-
нув із хатки — і щось зненацька намочило його носик. І тут

8
Вересень
зайченя вперше в житті побачило срібні низочки крап лин.
Що ж це його так здивувало, діти? (Дощик.) Зайчик довго
пробував крапельки на смак і не міг зрозуміти, звідки вони
беруться. А ви, малята, знаєте? (із хмаринки.) Які ви молод-
ці! А ви знаєте, що буває сонячний дощик? Він ллється, коли
світить сонечко, а він, як сліпий, його не помічає й накрапає
крізь сонячні промені. Як ви гадаєте, яку він має назву? (Слі- пий.) А як називають дуже сильний дощ? (Злива.) А ще, діти,
є дощик, після якого починають рости гриби. Здогадайтеся,
як він називається. (Грибний.) А якою здалася зайчаті хма-
ринка, як ви гадаєте? (Синьою, чорною, блакитною, фіолето- вою). Спробуймо зобразити її за допомогою пластиліну!
Крапає дощик із хмарки додолу…
Може, здається, що ліпше удома?
Вдома не чути, як теплі краплинки
Живлять і землю, і листя, й травинки.
Вдома брести по калюжах не вдасться…
Хоч тепло вдома — не в тім наше щастя.
Музику крапель послухайте пильно,
Краю веселки торкайтеся вільно!
В запічку вдома не краще, повірте.
Вийдіть до лісу і це перевірте.
розминка для рук «Дощ»
Діти, повторюючи за дорослим, імітують дощ:
— дрібний дощик (малята ледь-ледь барабанять пальчи- ками по столу);
— зливу (малята барабанять пальчиками з більшою швид - кістю й інтенсивністю);
— сильну зливу (краплі стають важчими, швидкість руху пальців збільшується).
Практична робота
1. Вирішіть, якого кольору буде ваша хмаринка. Зна- йдіть пластиліновий брусок такого самого кольору.
2. Відщипніть від бруска шматочок пластиліну завбільш- ки з квасолину.

9
Вересень
3. Розмажте шматочок у верхній частині картонного пря - мокутника.
4. Надайте пластиліновій плямі форми хмаринки, за- округлюючи нерівності.
5. Відщипніть від решти пластиліну кілька шматочків розміром із гречане зернятко й скачайте їх у маленькі кульки.
6. Розкладіть кульки на аркуші під хмаринкою. Вказів- ним пальчиком трохи розтягніть кульки з невеликим ухилом (навскоси) так, щоб вийшли дощові краплинки.
7. полічіть свої краплинки. Скільки їх вийшло?
Підсумок заняття

10
Вересень
Заняття 2. скульптурне ліплення
тема.
Морква.
Мета:
продовжувати розширювати знання дітей про городи- ну; ознайомлювати з поняттями «куля», «овал», «конус»
(загострений овал); удосконалювати вміння створювати фігури з пластиліну прийомами скачування й витягуван- ня; закріплювати навички усної лічби; розвивати впевне- ність у своїх можливостях; виховувати акуратність.
Обладнання:
картки із зображенням садовини та городини; технологічна карта виготовлення морквини; набір пласти- ліну; серветка; дощечка; призові картинки.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Мотивація
Вийшов маленький зайчик із лісу й побачив село. А навко-
ло села — поля та городи! Ой, як відразу йому захотілося
їсти! Але ж наш зайчик зовсім недавно народився. І, крім
маминого молочка, ще нічого ніколи не їв. Як ви гадаєте,
діти, що можна їсти зайченяті? (Капустку, моркву, буря- чок, яблучко, грушку.) А як йому впізнати всі ці ласощі?
тематична ігротека
Дидактична гра «Сад‑город»
педагог каже:
— Я називатиму вам заячі ласощі, а ви підказуватимете зайчаті, якого вони кольору. А якщо хто-небудь ще й скаже, садовина це чи городина, то одержить від зайчика призову картинку!
Капуста — зелена — городина;
яблуко — жовте/червоне/зелене — садовина;
морква — помаранчева — городина;
груша — жовто-зелена — садовина;
буряк — фіолетовий — городина;
слива — синя — садовина;
картопля — коричнева — городина.
Далі педагог показує дітям (і зайчикові) картинки із зоб- раженням садовини й городини, а малюки хором їх назива- ють.

11
Вересень
розминка для рук «Морква на грядці»
— Стискаємо кулачок лівої ручки — саджаємо моркву;
— правою рукою поливаємо її з поливалки;
— виростає перша морквина — мізинчик (діти підійма- ють мізинці);
— виростає друга морквина — безіменний палець (маля- та підіймають безіменні пальці).
У такий спосіб «вирощують» усі морквинки-пальці, після чого міняють руки: пальці правої руки — морквинки, ліва — поливалка. Для переходу від однієї руки до другої педагог питає в малят: «Діти, скільки морквин виросло на лівому березі? (П’ять.) А тепер спробуймо виростити моркву на пра- вому бережку!»
Практична робота
1. Відщипніть від помаранчевого пластиліну шматочок завбільшки з волоський горіх.
2. Скачайте з нього кулю.
3. Розкачуйте кулю до її перетворення на видовжений овал.
4. Щоб отримати гострий кінчик морквини, розкачайте один бік овалу.
5. Відірвіть від зеленого бруска шматочок завбільшки з квасолину.
6. Розкачайте його в ковбаску розміром із мізинець.
7. поділіть ковбаску на три частини.
8. Розплющте кожну частину за допомогою щипків. Ви- йшли три листочки.
9. примажте листочки до товстої частини морквини.
10. Стекою проріжте риски по тілу морквини.
11. почастуйте зайченя морквою.
=
=

12
Жовтень
Фізкультхвилинка «Сніданок у лісі»
Чути в лісі: трісь та трісь —
(Обертання головою.)
То зайча капусту їсть,
(Робота нижньою щелепою.)
Яблуко, морквину, грушу…
(Потягування, нахил,

потягування.)
Каже: «Сил набратись мушу!»
(Згинання й розгинання
піднятих рук.)
Підсумок заняття
ЖоВтень
Заняття 3. Модульне ліплення (групове заняття)
тема.
Листя на дереві.
Мета:
формувати в дітей зацікавлення образотворчим мисте- цтвом; викликати бажання ліпити; продовжувати ознайом-

13
Жовтень лювати малюків із властивостями пластиліну; активізува- ти самостійність під час створення модулів для листя; по- вторювати будову та функції дерева, осінні кольори; закрі- плювати прийоми ліплення, уміння групувати предмети за кольором; розвивати вміння бачити в шматку пластилі- ну образ предмета; викликати позитивні емоції від резуль- тату роботи; виховувати дружелюбність, працьовитість, любов до природи, уміння працювати в колективі.
Обладнання:
аркуш формату А3 із зображенням дерева без листя; набір пластиліну; стеки; серветка; призові фішки.
ХІД ЗАНЯТТЯ
тематична ігротека
Дидактична гра «Осінні листочки»
педагог розкладає перед дітьми шаблони різнобарвних листочків і за сигналом просить розсортувати їх на купки за кольором: червоне листя, зелене, жовте тощо.
Мотивація
В осінньому лісі Матінка-Природа влаштовує бал дерев.
Усе дерева чепуряться до цієї події. Тільки одне з них зарано
розгубило всі свої листочки. А йому так хотілося бути най-
красивішим! Скажіть: на чому в дерева ростуть листочки?
А гілочки? Чим дерево вростає в землю? А чим живиться
коріння?
Допоможімо дереву, прикрасьмо його. А для цього повер-
німо йому барвисті осінні листочки. Які осінні кольори ви
знаєте? Знайдіть пластилін відповідних кольорів.
Практична робота
1 етап
педагог вивішує перед дітьми аркуш із зображенням дерева та об’єднує їх у «кольорові» команди: зелені, жовті, помаранчеві, червоні. потім кожна команда вибирає брусок пластиліну згідно зі своїм кольором.
2 етап
Вихователь повідомляє умову: «За моїм сигналом кож - на команда відриває від свого брусочка пластиліну по п’ять

14
Жовтень шматочків (завбільшки з горошину). Чия команда швидше скачає горошинки, та й виходить уперед» (першим п’яти учасникам педагог роздає призові фішки за швидкість).
3 етап
педагог прохає жовту й зелену команди за його сигналом приліпити горошини-листочки до гілочок дерева, злегка зма- зуючи їх пальчиком. призову фішку одержує команда, яка швидше й акуратніше впоралась із завданням.
4 етап
педагог просить червону й помаранчеву команди за його сигналом приліпити горошини-листочки до гілочок дерева, злегка змазуючи їх пальчиком. призову фішку одержує ко- манда, яка швидше й акуратніше впоралась із завданням.
5 етап
підрахувавши фішки та визначивши лідера, діти в парах за допомогою стеки роблять листя рифленим.
Дерево дякує дітям. Тепер воно зможе взяти участь у балі!
виставка робіт
Фізкультхвилинка «вітер і листя»
Вітерець гілки гойдає
(Обертання головою.)
Задля гри.
(Махи піднятими руками.)
Тихо листя з них спадає — (Нахили вліво і вправо.)
Раз, два, три.
(Нахили назад і вперед.)

15
Жовтень
Він несе його садами,
(Обертання тулубом.)
На землі кладе рядами…
(Присідання.)
Підсумок заняття
Заняття 4. скульптурне ліплення
тема.
М’ячик.
Мета:
розширювати й поглиблювати знання дітей про іграшки; учити групувати іграшки за різними ознаками, відгадувати загадки; удосконалювати прийоми ліплення (скачування кулі, наліпи); розвивати здатність до осмисленого спостері- гання, схильність до творчого процесу; виховувати дбайливе ставлення до іграшок, спостережливість і старанність.
Обладнання:
картки із зображеннями іграшок; технологічна карта виготовлення м’ячика; набір пластиліну; серветка; половинка аркуша із зошита; дощечка.
ХІД ЗАНЯТТЯ
тематична ігротека
Дидактична гра «У джина в гостях»
педагог розпочинає гру з історії: «Потрапив Аладдін
у гос ті до джина, будинок якого розташований на вершині
найвищої гори. Чого там тільки не було… Але джин дозволив
Аладдінові взяти з кожної печери тільки той предмет, який
відрізнявся від решти (був зайвим). Допоможіть Аладдінові
відібрати зайві предмети».
педагог демонструє дітям зоровий ряд і просить назвати зайвий предмет та пояснити, чому вони так вважають:
1) глечик, тарілка, блюдо, паровозик, чашка (серед по- суду випадково опинився паровозик);
2) намисто, кільце, лялька, перстень (до прикрас помил- ково потрапила лялька);
3) стілець, м’яч, канапа, стіл, шафа (серед меблів випад- ково опинився м’яч);
4) меч, кинджал, пірамідка, лук зі стрілами, пістолет
(до зброї хибно потрапила пірамідка).

16
Жовтень
Мотивація
повибирав Аладдін предмети з печер. Нагадайте мені, які саме. (Паровозик, ляльку, м’яч, пірамідку.) Як можна всі ці предмети назвати одним словом? (Іграшки.)
подарував Аладдін своїм друзям усі іграшки, а собі за- лишив тільки одну. Відгадайте її за описом:
— гумова,
— порожниста,
— різнокольорова,
— кругла. (М’ячик.)
Що за іграшка у мене —
Кругла, синя і зелена!
Я узяв її до друзів,
Поганяв її у лузі,
Бігав з нею і стрибав…
Мамі ввечері сказав:
— Довго я гуляв, пробач —
Дуже гарний в мене … (м’яч).
А що можна робити з м’ячиком? (Гратися.) Які ігри з м’я - чем ви знаєте? (Футбол, волейбол, третій зайвий, вибивний…).
Пальчикова розминка «Настільний футбол»
педагог прохає дітей зіжмакати аркуш, надавши йому більш- менш круглої форми, а потім кожним пальчиком «відфутболю- вати» імпровізований м’ячик від однієї руки до другої.
Практична робота
1. Відщипніть від брусочка будь-якого кольору шмато- чок завбільшки з вишеньку.

17
Жовтень
2. Розкачайте шматочок пластиліну круговими рухами між долоньками або на дощечці. Вийшов м’ячик.
3. Відірвіть від брусочка будь-якого іншого кольору шма- точок розміром із горошинку.
4. Розкачайте шматочок уперед-назад між долонями або по дощечці, не натискаючи надто сильно, а так, щоб вийшла ковбаска.
5. Розплющте ковбаску великим і вказівним пальцями
(щипаємо ковбаску) так, щоб вийшла смужка.
6. Оберніть м’ячик пластиліновою смужкою й примажте
її до м’ячика.
7. Відщипніть від брусочка третього кольору кілька шма - точків розміром із пшоняне зернятко.
8. Скачайте маленькі кульки та сплющте їх, перетворю- ючи на плескачики.
9. Отримані плескачі наліпіть на м’ячик зверху й знизу смужки.
Підсумок заняття
Виставка та обговорення робіт — м’ячів.

18
Листопад
Листопад
Заняття 5. скульптурне ліплення
тема.
Горщичок із кашею.
Мета:
продовжувати ознайомлювати дітей із народними каз- ками, посудом, його функціями, матеріалами, з яких йо- го можуть виготовляти; освоювати прийом ліплення «від- тягування з моделюванням»; закріплювати поняття «плас- кий», «об’ємний»; учити групувати предмети (на прикладі крупів); ознайомлювати з поняттям «злаки»; розвивати абстрактне мислення, самостійність, ініціативність; вихо- вувати акуратність, любов до праці й усної народної твор- чості.
Обладнання:
набір пластиліну; технологічна карта виго- товлення горщичка: зразок готового виробу; посудина зі жменею пшоняних, гречаних і рисових крупинок; таця; серветка; дощечка; картки із зображенням побитого й ко- лотого посуду (якому бракує частин або елементів).
ХІД ЗАНЯТТЯ
Попередня робота
Читання казки «Лисиця та Журавель». Бесіда про види посуду.
тематична ігротека
Дидактична гра «Скалки посуду»
педагог демонструє малятам картки, на яких зображені скалки посуду. Діти відгадують, яким посудом були раніше ці скалки. Вихователь запитує, який посуд плаский, а який — об’ємний (банка, пляшка, супниця, тарілка, чашка, склянка, глечик, ваза, блюдо, заварювальний чайник).
Творча гра «Круп’яні візерунки»
педагог прохає дітей узяти посудину з крупою, висипати крупу на тацю. Далі він пропонує малюкам рівномірно роз-

19
Листопад поділити крупинки, повністю закривши ними дно таці, і на- малювати пальчиком кружечок на крупі. потім знову розпо- ділити крупинки по дну. Намалювати пальчиком смужки.
Знову рівномірно розподілити крупинки по дну. Таким чином намалювати клітинку, хвилі, сонечко…
Мотивація
педагог розповідає казку «Горщик каші». Далі він звер- тається до малят: «Діти, а чи хотіли б ви мати такий гор-
щичок, у якому ніколи б не закінчувалася каша?
Опишіть, яким ви його уявляєте. А тепер спробуймо зро-
бити такий чарівний горщичок!»
розминка для рук «крупинки»
педагог просить малюків узяти тацю з крупинками. Зна- йти серед крупинок жовті. Назвати їх. (Пшоно.) покачати їх між пальчиками.
Знайти коричневі крупинки. Назвати їх. (Гречка.) пока- чати між пальчиками.
Знайти білі крупинки. Назвати їх. (Рис.) покачати їх між пальчиками. Далі всі крупинки покачати долоньками по таці.
Практична робота
1. Розділіть навпіл брусок коричневого пластиліну.
2. Розігрійте шматок пластиліну, ретельно розминаючи його в долоньках.
3. З підготовленого шматка пластиліну скачайте кульку круговими рухами між долоньками.
4. Великим пальцем зробіть заглибину в кульці.
5. За допомогою прийому відтягування з моделюванням виліпіть стінки та шийку горщика. Для цього вели- ким і вказівним пальцями витягніть стіночки гор- щичка по краю заглибини і трохи їх загніть.
6. За бажанням прикрасьте горщичок наліпами.
7. Насипте в нього крупинки одного зі злаків (або тільки пшоно, або лише гречку, або тільки рис).

20
Листопад
виставка та обговорення робіт
Конкурс на найкращий горщичок.
Фізкультхвилинка «Горщичок»
Кожному із нас кортить (Руками показати на себе й решту

дітей.)
Добрий горщичок зліпить: (Стискати й розтискати кулачки.)
Отакий заввишки,
(Потягнутися на носочках.)
Отакий завширшки…
(Розвівши руки, зробити нахили

тулуба ліворуч і праворуч.)
Горщички ці наші —
Для смачної каші!
(Погладити долоньками живіт

і облизнутися.)
Підсумок заняття

21
Листопад
Заняття 6. Конструктивне ліплення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал