Додаток до наказу №22 від «01» березня 2013 р. Положення про підвищення кваліфікації та стажування
Скачати 295.12 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації06.01.2017
Розмір295.12 Kb.
ТипДодаток
1   2   3

ПОСВІДЧЕННЯ
Видано ________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові) про те, що він
(вона) з «____»_______________20___р. по «____»_____________20___р. підвищив(ла) свою кваліфікацію в НУХТ у формі короткотермінового університетського науково-методичного семінару на тему___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тривалість семінару – ________навчальних годин, у т.ч. аудиторних – ________годин; самостійної роботи – ________годин.
Ректор __________ ___________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
М.П.
Реєстраційний № ________ від «____»___________20___ року

25
Додаток 6

ЗВІТ
про проходження стажування
Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________
Науковий ступінь _______________________________________________________
Вчене звання____________________________________________________________
Посада _________________________________________________________________
Кафедра ________________________________________________________________
Підприємство, установа, в якій здійснювалось стажування _____________________
_______________________________________________________________________
_
Період з “____” _______________20__ р. по “____” _______________20__ р.
Індивідуальний план стажування __________________________________________
_______________________________________________________________________
(Виконаний у повному обсязі, виконаний не у повному обсязі, не виконаний, вказати причину)
Результати стажування (заповнюється викладачем) ___________________________
_______________________________________________________________________
Пропозиції щодо впровадження результатів стажування (заповнюється викладачем)
_______________________________________________________________________
Викладач
_______________ ___________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)
Керівник
________________ ___________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)
М.П.
Документ, що підтверджує закінчення навчання (за наявності) _________________
_______________________________________________________________________
(Назва, серія, номер, дата видачі документа, назва підприємства чи установи, що видала документ)
Звіт про результати навчання розглянуто і затверджено на засіданні ____________
_______________________________________________________________________
(Назва кафедри)
“___” ______________20__ р., протокол № _____
Висновки та рекомендації кафедри щодо впровадження результатів стажування
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Завідувач кафедри
__________________________________ _______________ ________________
(Назва кафедри) (Підпис) (Ініціали, прізвище)

26
Додаток 7
Директору коледжу (технікуму) __________
______________________________________
(Назва коледжу (технікуму))
______________________________________
(Прізвище, ініціали директора)
______________________________________
(Посада, прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника)
З А Я В А
Прошу направити мене на підвищення кваліфікації (стажування) в
_______________________ з “___” ________20__ р. по “___” ________20__ р.
(Назва підприємства, установи)
Підстава підвищення кваліфікації (стажування) – ___________________
__________________________________________________________________
(згідно з планом (поза планом, вказати причину))
__________________________________________________________________
(без відриву (з відривом) від навчального процесу)
До заяви додаю: витяг з протоколу засідання циклової комісії з рекомендацією про підвищення кваліфікації (стажування); лист-погодження підприємства, установи, у якій здійснюватиметься навчання;
індивідуальний план (у разі проходження стажування), програма заходу з підвищення кваліфікації.
Дата
Підпис
ПОГОДЖЕНО:
Заст. директора з навчальної
(навчально-методичної) роботи ____________ ________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
Голова циклової комісії ____________ ________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)

27
Додаток 8
Витяг
із протоколу № ____ від «___» _________20__ р. засідання __________________________________________________________
(Назва циклові комісії)
__________________________________________________________________
(Назва вищого навчального закладу)
Присутні: ___________________________________________________
Слухали: про направлення ______________________________________
(Посада, прізвище, ім’я, по батькові викладача) на підвищення кваліфікації
(стажування) в _____________
__________________________________________________________________
(Назва підприємства, установи)
Ухвалили: рекомендувати направити ___________________________
(Посада, прізвище, ім’я, по батькові) для підвищення кваліфікації (стажування) в (на) ________________________
__________________________________________________________________
(Назва підприємства, організації) з “___” ___________20__ р. по “___” ____________20__ р. ______________
__________________________________________________________________
(без відриву (з відривом) від навчального процесу)
Результати голосування –:
“За”

____;
“Проти” –
____;
“Утримались” –
____.
Голова циклової комісії _____________ ________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)
Секретар
______________ ________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)

28
Додаток 9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(НАЗВА КОЛЕДЖУ ЧИ ТЕХНІКУМУ)

ПОГОДЖУЮ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства (організації,
Директор коледжу (технікуму) установи)
______________________________ __________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище,)
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
«____»_______________20___р. «____»______________20___р.
М.П. М.П.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ
__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
(Посада, назва циклової комісії, науковий ступінь, вчене звання)
__________________________________________________________________
(Назва вищого навчального закладу, в якому працює педагогічний працівник) в _________________________________________________________________
(Назва установи, в якій здійснюватиметься стажування)
Період з “___” _____________20__ р. по “___” ____________20__ р.
Мета стажування ___________________________________________________
__________________________________________________________________
План роботи
№ поз.
Вид діяльності
Очікувані результати Термін виконання
Індивідуальний план розглянуто на засіданні циклової комісії _____________
__________________________________________________________________
(Назва циклової комісії)
“___” ______________20__ р., протокол № _____
Голова циклової комісії _______________ ________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)

29
Додаток 10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(НАЗВА КОЛЕДЖУ ЧИ ТЕХНІКУМУ)


ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
Перший проректор
_________ __________________
__________ ______________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
(Підпис) (Ініціали, прізвище,)
«____»_______________20___р. «____»______________20___р.
М.П. М.П.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ
__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________
(Посада, назва циклової комісії, науковий ступінь, вчене звання)
__________________________________________________________________
(Назва вищого навчального закладу, в якому працює педагогічний працівник) в _________________________________________________________________
(Назва кафедри або підрозділу НУХТ)
Період з “___” _______________20____ р. по “___” ____________20____ р.
Мета стажування ___________________________________________________
__________________________________________________________________
План роботи
№ поз.
Вид діяльності
Очікувані результати Термін виконання
Індивідуальний план розглянуто на засіданні циклової комісії _____________
__________________________________________________________________
(Назва циклової комісії)
“___” ______________20__ р., протокол № _____
Педагогічний працівник _______________ ________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)
Голова циклової комісії _______________ ________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)

30
Додаток 11
ЗВІТ
про проходження стажування
Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________________
Науковий ступінь _______________________________________________________
Вчене звання____________________________________________________________
Посада _________________________________________________________________
Циклова комісія _________________________________________________________
Підприємство, установа, в якій здійснювалось стажування______________________
________________________________________________________________________
У період з “____” _______________20__ р. по “____” _______________20__ р.
Індивідуальний план стажування ___________________________________________
_______________________________________________________________________
(Виконаний у повному обсязі, виконаний не у повному обсязі, не виконаний, вказати причину)
Результати стажування (заповнюється викладачем) ___________________________
_______________________________________________________________________
Пропозиції щодо впровадження результатів стажування (заповнюється викладачем)
_______________________________________________________________________
Викладач
_______________ ___________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)
Керівник
________________ ___________________
(Підпис)
(Ініціали, прізвище)
М.П.
Документ, що підтверджує закінчення навчання (за наявності) __________________
_______________________________________________________________________
(Назва, серія, номер, дата видачі документа, назва підприємства чи установи, що видала документ)
Звіт про результати навчання розглянуто і затверджено на засіданні ____________
_______________________________________________________________________
(Назва циклової комісії)
“___” ______________20__ р., протокол № _____
Висновки та рекомендації циклової комісії щодо впровадження результатів стажування
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Голова циклової комісії
__________________________________ _______________ ________________
(Назва циклової комісії) (Підпис) (Ініціали, прізвище)

31
Додаток 12
ПОСВІДЧЕННЯ
Видано ________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по-батькові) про те, що він
(вона) з «____»_______________20___р. по «____»_____________20___р. пройшов(ла) стажування на
__________________________________________________________________
(Назва кафедри)
__________________________________________________________________
Ректор ____________ ___________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
М.П.
Реєстраційний № ________ від «____»___________20___ року


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал