Доповідь Пазюка Андрія Валерійовича кандидата юридичних
Скачати 181.94 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.02.2017
Розмір181.94 Kb.
,

Доповідь Пазюка Андрія Валерійовича кандидата юридичних
,

науки керівника громадського проекту Розширення доступу до-
”.
знань з використанням сучасних Інтернет технологій
!
Шановні учасники парламентських слухань
21-
Поступ України у му столітті знаменується розвитком глобального
,
інформаційного співтовариства що є наступною еволюційною сторінкою
,
людської історії і знаменує собою нову організацію суспільних відносин ключовим елементами та рушієм яких є інформація та знання
Перед Українським суспільством та державою постає завдання внутрішнього перетворення та пристосування до нових реалій глобального
,
інформаційного співтовариства що у разі успіху відкриває неабиякі
-
, можливості соціально економічного наукового та культурного розквіту кожної людини і усього суспільства
,
,
Цією доповіддю я хочу привернути вашу увагу шановні колеги до такого стратегічного завдання державної політики розбудови суспільства знань в
,


Україні як розширення доступу до знань що ґрунтується на гуманітарній моделі входження України в глобальне інформаційне співтовариство
,
Глобалізація інформаційних потоків рушієм яких виступає ринкова
, економіка здебільше виконує функції уніфікації та розширення ринків для
, присутності міжнародного капіталу Справедливо відмічається що глобалізація не завжди враховує місцеві потреби і дозволяє одержати
, величезні вигоди глобальним переможцям ускладнюючи становище місцевих переможених
За відсутності орієнтованої на потреби власного суспільства
, національної політики у цій сфері існує реальна загроза перетворення нації

з активного суб єкта інформаційних відносин на споживача глобального
інформаційного продукту Зазначена проблема постає перед кожною
,
, державою не є винятком й Україна що вимагає визначення цілей та пріоритетів державної політики щодо входження в глобальне інформаційне
, співтовариство виходячи з національних особливостей і існуючих місцевих проблем
Захоплення ідеєю розбудови інформаційного суспільства в Україні як
, складової частини глобального інформаційного суспільства що
, проявилась в тезах низки перших програмних документів підготовлених
2002- для участі України в міжнародних конференціях та всесвітніх саммітах у
2004
,


,
роках що має під собою низку об єктивних і суб єктивних факторів призвело до спрямування національної політики в цій сфері насамперед на
– “
розвиток комунікаційної інфраструктури необхідного фундаменту
” –
інформаційного суспільства як її пріоритетного напрямку


Не применшуючи важливість інфраструктурного базису для всієї
,
, надбудови інформаційних відносин в Україні зазначимо що таке


-
, захоплення значною мірою відповідає інтересам ІКТ бізнесу бо
-
, спрямоване на розширення ринку ІКТ послуг просування глобальних та національних інформаційних послуг з центру на місцевий рівень
,
,
Врахування соціальної складової і зокрема гуманітарних аспектів
,
входження України в глобальне інформаційне співтовариство поки що
попри політичне визнання і декларування необхідності врахування цього
,
, напрямку в життя майже не втілюється Можливо що саме ця

” (
, технологізація націленість на розвиток інфраструктури та технологій а не
-
) соціально гуманітарну складову державної політики у цій сфері не дозволяла тривалий час знайти сталої політичної підтримки з боку як
, законодавчої так і виконавчої гілок влади для належного державного фінансування національної програми інформатизації України
-
Зазначена соціально гуманітарна складова розвитку суспільства в умовах інформаційної глобалізації значною мірою охоплюється концепцією

”.

”, суспільства знань Концепція суспільства знань в контексті реалій
,
,
,
України може на перший погляд сприйматись як протилежна концепції


інформаційного суспільства з огляду на незавершеність формування
,
, національної комунікаційної інфраструктури Хоча на нашу думку цілком логічно вважати її наступним етапом дальшої еволюції суспільних
,
інформаційних відносин котрий вже назрів для України
На підтримку розбудови суспільства знань як більш оптимальної та

” стратегічно важливої для України гуманітарної моделі входження у глобальне інформаційне співтовариство можна навести хоча б такі
:
аргументи
(
)
інвестиції у людський капітал інтелект та відтворення знань є
,

стратегічно важливими для нації що прагне бути активним суб єктом глобальних інформаційних відносин та не втратити своєї національної
;
самобутності
(
) доступність інформаційних знаневих ресурсів для якомога більшої
,
,
кількості населення у тому числі людей з фізичними обмеженнями територіально або соціально віддалених від суспільних інформаційних каналів є важливим соціальним фактором і передумовою сталого та
;
прогнозованого розвитку суспільства
-
(“
”) соціально орієнтовані пілотні проекти щодо впровадження ІКТ для
, покращення рівня життя соціального включення і розвитку місцевих громад
є більш політично привабливими та швидше знаходять необхідну політичну
, підтримку та суспільне схвалення що є запорукою отримання фінансування для їхнього впровадження
Розбудова суспільства знань не можлива без загального доступу до
-
,
інформаційно комунікаційної інфраструктури Проте не менш а більш важливим є попит у пересічного громадянина на інформацію та
,
інформаційні послуги що напряму залежить від наявності і доступності потрібних людині знань Це стосується також й навичок користування
-
(
).
інформаційно комунікаційними технологіями ІКТ За відсутності попиту на
,
інформацію і навичок користуватися ІКТ а також недоступності знаневих
, ресурсів інфраструктура не виконує своєї функції як каналу інформації
Одним з ключових завдань на шляху розбудови суспільства знань в
Україні є.
розширення доступу до знань
Вирішення цього завдання

,
-
,
- напряму пов язано із політичним матеріально технічним організаційно
, правовим та кадровим забезпеченням процесів створення поширення і
, доступності збереження та відтворення знань на національному рівні
,
Зрозуміло що це представляє собою комплексну і багатовимірну проблему
, загальнодержавного рівня що вимагає розробки та впровадження

,
національної концепції та низки державних цільових програм у галузі освіти науки і культури на десятки років наперед Але вже на сьогоднішньому етапі можна сформулювати пріоритетні напрями державної політики розширення доступу до знань
Сучасні ІКТ надають можливість створення і поширення інформації у
, цифровому вигляді віддаленого доступу до знаневих ресурсів незалежно
- від відстані чи інших фізичних перешкод Проте існуючі соціально
- економічні й політико правові перешкоди для загального доступу до знаневих ресурсів гальмують рух у напрямку суспільства знань
,
,
:
Цією проблемою охоплюються зокрема такі аспекти як збереження у цифровому вигляді та безперешкодний доступ до
(
,
), знаневих ресурсів освітніх наукових що створені за кошти платників
;
податків збереження та надання доступу до світової і національної культурної спадщини шляхом оцифровування та розміщення в загальнодоступних
;
комунікаційних мережах
, створення можливостей для життятривалого навчання у тому числі
;
дистанційного та самонавчання з використанням ІКТ
безперешкодне та зручне використанням підключених до єдиної
,
національної
мережі
електронних ресурсів загальнодержавних
,
-
,
регіональних і місцевих навчальних закладів науково дослідних установ
,
,
;
бібліотек музеїв архівів тощо
,
врахування потреб та створення сприятливих умов для здобуття освіти
, доступу до знаневих ресурсів та полегшення повсякденного життя завдяки
,
-
(
) використання ІКТ для соціально виключеного відстороненого населення
(
); фізично неповносправних та соціально відсторонених людей створення правових гарантій для справедливого балансу інтересів володільців прав інтелектуальної власності та інтересів усього суспільства у цифрованому зберіганні та безперешкодному доступі до знаневої
(
) культурної і наукової спадщини

З метою визначення шляхів для розв язання вищезгаданих проблем на
, міжнародному рівні ЮНЕСКО ухвалено рекомендації що встановлюють
32- стандарти у цій галузі Це схвалені на сесії Генеральної конференції
ЮНЕСКО Рекомендація про розвиток та використання багатомовності і
-
, загальний доступ до кібер простору а також Хартія про збереження цифрової спадщини
У першому документі робиться наголос на необхідності вирішення таких
(
),
питаннях як розвиток та просування багатомовного змісту контенту
; рівноправний доступ до мереж та послуг підтримка створення змісту
(
),
, контенту що є суспільним надбанням та підтримка справедливого балансу між правами інтелектуальної власності та правом людини на доступ до інформації
Хартія про збереження цифрової спадщини визначає принципи збереження й доступу до унікальних ресурсів людських знань та форм
,
,
, вираження у галузі культури освіти науки та управління а також інформації
,
,
, технічного правового медичного та іншого характеру що створюється в
(
цифровій формі або перетворюється в цифровий формат цифрова
). спадщина

Слід відмітити позитивний досвід діяльності національних урядів країн
,
Європейського Союзу та Росії спрямований на вирішення цих завдань що
, варто було б запозичити Україні долучившись до загальноєвропейських
ініціатив з розбудови суспільства знань на засадах партнерства
Чітке розуміння етапів та завдань розвитку Європейського Союзу на
– шляху до суспільства знань
є характерною ознакою європейської
інформаційної політики Флагманом ініціатив Європейського Союзу у галузі

”, розбудови інформаційного суспільства є проект Електронна Європа що
2000
, реалізується з року та спрямований на досягнення максимальної користі для громадян ЄС від інформаційної революції Суттєвою складовою цього проекту є програма


Електронний контент , що підтримує
, виробництво поширення та використання європейського інформаційного
(
), змісту контенту доступність знань в електронній формі та багатомовність всесвітньої мережі Інтернет Зазначена програма заохочує поєднання
,
,
,
інформації з різних систем незалежно від формату мови місця
:
розташування Програма зосереджується та таких трьох типах інформації
,
, географічні дані освітній матеріальний і культурний компонент
Одним з найважливіших та основоположних проектів в рамках цієї

”, програми є проект Комісії ЄС за назвою МІНЕРВА що має за мету налагодження мережевої взаємодії та координації зусиль з оцифровування культурного та наукового надбання на загальноєвропейському рівні В рамках цього проекту проводяться заходи з гармонізації діяльності з
,
, оцифровування створенню єдиної європейської платформи рекомендацій
,
і методик з оцифровування стандартів метаданих для забезпечення тривалого доступу та збереження культурних та наукових ресурсів в рамках усієї Європи

”,
Іншим визначним проектом ЄС є проект КАЛІМЕРА повна назва якого

:
,
Використання в культурі місцеві заклади як посередники в організації
”.
, доступу до електронних ресурсів Слід відзначити що Україна прийняла участь в цих проектах Національним учасником в попередньому проекті


,
ПУЛМЕН виступила Українська бібліотечна Асоціація а представляла


Україну в проекті КАЛІМЕРА Кіровоградська ОУНБ ім Д І Чижевського
Зазначені проекти створили певний європейський фундамент для
- заснування довгострокової партнерської взаємодії закладів культури
,
, бібліотек музеїв архівів, створення розвинутих мереж та систем для
6- використання різних знаневих ресурсів в рамках ої Європейської
Програми формування Єдиного Європейського Наукового Простору та без сумніву стали корисними для українських учасників
Цікавим та корисним в плані запозичення для України може й бути досвід
,
Російської Федерації з втілення заходів державної політики спрямованих
, на розбудову суспільства знань Насамперед це Програма Розвиток
2001-2005

єдиного освітнього інформаційного середовища на роки , розпорядником якої є Міністерство освіти РФ В рамках федеральної програми


2001-2005

Культура Росії на роки передбачаються конкретні
,

заходи з інформатизації культури Мінкультури Росії а також об єднаннями закладів освіти і культури ефективно реалізують різноманітні інформаційні проекти у бібліотечні справі

-
Ведеться також робота з надання он лайнового доступу до російських музейних фондів Безсумнівним лідером в цьому напрямку є Державний
,
-
(
Ермітаж що через свій веб сайт www.hermitagemuseum.org
) пропонує користувачам не лише можливість перегляду цифрових аналогів
,
, всесвітньо відомих творів а й пошукову систему що дозволяє знаходити
, твори обравши кольори з палітри чи розмістивши кольорові форми на полотні
,
,
Ці та інші приклади показують шляхи якими ідея розбудови суспільства
,
, заснованого на знаннях втілюється в повсякденне життя надаючи доступ до знань та культурного надбання націй та спільнот
,
,
Досвід України у сфері розбудови суспільства знань на цьому етапі можна охарактеризувати як початковий
За відсутності
чітко сформульованих на національному рівні завдань державної політики щодо
,
- розширення доступу до знань та невелика кількість реалізованих веб
,
,
проектів що є переважно приватними чи громадськими ініціативами виконує здебільше функцію демонстрації можливостей та переваг
, використання ІКТ в освіті науці і культурі
,
,
,
На завершення свого виступу дозвольте зробити висновок з яким я
, думаю ви погодитесь
Відсутність державної політики розбудови суспільства знань в Україні загрожує вже у недалекій перспективі стратегічним відставанням від інших
, країн що врахували національні гуманітарні інтереси при виробленні своєї власної стратегії входження у глобальне інформаційне співтовариство
,
На цьому етапі важливо виробити такі орієнтири та конкретні завдання що нададуть можливість інтелектуального розвитку українського суспільства та повноцінного використання ІКТ для подолання соціальної
,
,
виключеності покращення доступу до інформації та доступності освітніх
, наукових культурних та інших знаневих ресурсів для кожного
!
Дякую за увагу

Document Outline

  • На завершення свого виступу, дозвольте зробити висновок, з яким, я думаю, ви погодитесь.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал