Довідка освітньої галузі
Скачати 169.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації14.03.2017
Розмір169.03 Kb.
ТипДовідка

АНАЛІТИКО - ПРОГНОСТИЧНА ДОВІДКА
освітньої галузі «Мистецтво» МНМЦ на 2011-2012 н. р.
1.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
МО

1.2.

Метазмістовний аспект діяльності МО

Методична робота художньо-естетичного циклу МНМЦ була присвячена вирішенню проблеми Методичний супровід впровадження інноваційних технологій навчання в практику роботи вчителів мистецьких дисциплін». Для вирішення проблеми були визначені наступні завдання:

науково - методичне забезпечення та методичний супровід практичного впровадження та реалізації цільових державних, регіональних програм, програм місцевого рівня у практику роботи вчителів художніх дисциплін.

організація процесу формування педагогічних спеціально фахових компетентностей, створення умов для формування особистості вчителя в нових сучасних умовах, стимулювання професіональної активності педагогів.

сприяння розвитку творчого потенціалу та самоосвітньої діяльності вчителів художньо естетичного циклу.

організація та методичний супровід діяльності експериментальних педагогічних цільових динамічних груп.

систематизація, та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду кращих працівників з метою впровадження педагогічних інноваційних технологій.

інформаційно-пошукова та науково-дослідницька робота для забезпечення
інформаційної і методичної підтримки діяльності вчителів з питань впровадження нових технологій в навчально-виховному процесі та підвищення якості освітянської діяльності.
Протягом року особливої актуальності в системі підвищення кваліфікації набуло оновлення знань з впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу, реалізації мовної стратегії шляхом комплексного послідовного впровадження просвітницьких, нормативно-правових, науково-методичних заходів, проблемі профілізації старшої школи проходження спеціалізації з «Художньої культури».
1.3.

Основні напрямки організації діяльності

2
У 2011-2012 році відділ художньо-естетичного циклу МНМЦ проводив методичну, наукову й організаційну роботу з педагогічними кадрами, працював над науково-методичним забезпеченням предметів Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з освітньої галузі „Естетична культура", яка включає: музичну лінію, візуальну(образотворча), мистецько-синтетичну (хореографія), культурологічну
(художня культура, естетика).
Відповідно до стратегічних завдань облІППО, МНМЦ в 2011-2012н.р. методична робота здійснювалася за такими напрямками :

удосконалення системи підвищення професійного рівня вчителів художньо- естетичного циклу в умовах модернізації освіти;

науково-методичне забезпечення освітньої галузі „Естетична культура";

впровадження педагогічних інновацій та новітніх технологій вчителів предметів художньо-естетичного циклу;

створення відповідних культуротворчих умов для втілення інноваційних ідей
інтегративної освіти шляхом впровадження інтегрованих курсів “ Мистецтво”, “
Художня культура”.

формування готовності педагогів до впровадження інтегрованих курсів у навчально- виховний процес.

створення єдиного інформаційного середовища відділу на основі сучасної матеріально-технічної бази.

розробка та впровадження інноваційної діяльності педагогічних моделей і технологій компетентнісно - орієнтованої художньо-естетичної освіти.
Система науково-методичної роботи відділу спрямовувалась на реалізацію державних та регіональних цільових комплексних програм, а саме:
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "СТО
ВІДСОТКІВ” на період до 2015 року
Програма «РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ»
Регіональна програма «Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес»

3
Програма «Регіональна система якості загальної середньої освіти»
Регіональна програм "Створення єдиного освітнього інформаційного простору"
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період
2010-2011 роки "Надія Донеччини".
Обласна програма залучення практичних працівників освіти до експериментальної та науково-дослідної діяльності
ПРОГРАМА «Освіта Донеччини. 2007 - 2011 роки»
Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період
2010-2011 роки "Надія Донеччини"
Концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року.
1.4.

Кількісно - якісний аналіз кадрового складу вчителів освітньої галузі
«Мистецтво»
категорії

Музичне
мистецтво
Образотворче
мистецтво
Вища
21 10
Перша
18 22
Друга
12 10
Спеціаліст
35 15
Звання ст. учитель
10 5
Працюють не за фахом
4 27
Пенсіонери
12 6
Загальна кількість працівників
86 57
Усього
143
Аналізуючи кількісно-якісний склад вчителів художньо-естетичного циклу міста можна зробити висновок, що склад вчителів різноманітний, та не завжди відповідає призначенню, тому що високий відсоток вчителів працюють не за фахом. Так вчителів з образотворчого мистецтва у місті не вистачає, тому що навантаження мають спеціалісти

4 з інших спеціальностей. Пройшли спеціалізацію з предмету «Художня культура» тільки
4% вчителів. Високий відсоток мають вчителі музичного мистецтва, які мають музичну освіту, а не музично-педагогічну, тому потребують підвищеної методичної уваги та цільової кваліфікаційної перепідготовки.
Існують проблема з професійного росту, яка має тенденцію до зниження. Високі фахові вимоги, атестаційні критерії знижують бажання вчителів до особистого підвищення кваліфікаційного рівня.
Вчителі плідно підвищували свій фаховий рівень шляхом:
- перебування на курсах підвищення кваліфікації участі;
- спеціалізації;
- самоосвіти;
- роботи різних структурних методичних підрозділів;
Слід відмітити активізацію інноваційної діяльності щодо впровадження
інтегрованого курсу „Художня культура світу" у навчально-виховний процес. Введення факультативів зазначеного напрямку є актуальним і з позиції впровадження художньо- естетичного профілю в загальноосвітні навчальні заклади.
Позитивним можна вважати остаточне налагодження системи співпраці з закладами освіти і культури: МДГУ, школа естетики, музичним училищем, бібліотеками, художнім, та краєзнавчими музеями, дитячими будинками культури, українським академічним музично-драматичним театром, та ін.
Поряд з тим, є ряд певних проблем і недоліків, які потребують подальшого вирішення. В умовах модернізації системи освіти потребують подальшого оновлення зміст і форми підвищення кваліфікації вчителів художньо-естетичного циклу.
Аналізуючи роботу вчителів художньо-естетичного циклу, анкетування, тестування учителів на семінарах, курсовій підготовці можна зробити висновок, що значна частина вчителів готова до вирішення сучасних проблем.
Треба визначити, що майже в 30 % школах працюють вчителі за сумісництвом, а уроки художньо-естетичного циклу ведуть учителі інших предметів (історики, філологи, трудового навчання тощо). Такий склад кадрів не дозволяє диференціювати роботу методичну роботу для вчителів. По-друге, залишається проблемою погодинне навантаження цих предметів (4-6 годин). В ряді шкіл уроки музики, образотворчого

5 мистецтва ведуть учителі-спеціалісти тільки з 5 класу. По-третє, залишається на низькому рівні науково-методичне забезпечення предметів художньо-естетичного циклу.
Вчителі недостатньо забезпечені програмами МОНУ варіантної частини змісту освіти.
ІІ. Менеджмент методичної діяльності
2.1.

Циклограма діяльності
Дн
і
Тижні місяця
І
ІІ
ІІІ
ІV
Понеді
лок

Нарада МНМЦ
Нарада МНМЦ
Нарада МНМЦ
Нарада МНМЦ
Вів
торок

Організаційні засідання творчих груп
Аналіз матеріалів щодо роботи творчих та динамічних груп
Методична робота щодо вивчення перспективного педагогічного досвіду
Аналітична робота щодо вивчення ППД
С
ере
да

Вебінари
Теоретико-практичні семінари МО вчителів галузі
«Мистецтво»
Підвищення самоосвітньої фахової компетентності
Засідання ради МО
Че
тв
ер

Виїзди з метою відслідкування якості освіти та освітніх послуг
Адміністрування сайту
МО
Тренінги з нових
інформаційних технологій
Засідання ради МНМЦ
П’
ятниця

Консалтингова методична служба
Методична робота щодо поточного планування методичної діяльності
Консалтингова дистанційна методична служба
Адміністрування сайту
МО
2.2.

Склад ради МО вчителів галузі «Мистецтво»
3.
Цунікова І.О. – методист МНМЦ
4.
Качкаєва Л.Л. – керівник Орджонікідзевського р-ну МО
5.
Устинова О.Г. – керівник Іллічівського р-ну МО
6.
Ковальова Т.М. – керівник Приморського р-ну МО
7.
Семенченко Р. Ф. – керівник жовтневого р-ну МО
2.3.

Підвищення кваліфікації педкадрів
Курсова підготовка

6
У 2011-2012 н.р. на базі облІППО пройшли перепідготовку 17 вчителів художньо- естетичного циклу.
Атестація
Підтверджували кваліфікаційну категорію та звання учителі:
-
Деордієва Т.І. - МНВК технічний лійцей,
-
Кудрявцева О.К. - ЗОШ № 55,
-
Шаркунова О.І. - ЗОШ № 66,
-
Снежко Н.Є. - ЗОШ № 23,
-
Александрова Н.С. - ЗОШ № 65,
-
Калініна Л.П. ЗОШ № 30.
Позитивним можна вважати те, що вчителі, які були задіяні в атестаційної діяльності активно працювали на протязі навчального року в обраному напрямку, презентували свої розробки на творчому звіті та показали високу результативність, підтвердили кваліфікаційну категорію та звання.
Недоліками атестаційного процесу є практика несвоєчасного інформування учителів, що атестуються про зміни нормативних матеріалів, вимог до атестаційних документів та ін. умов.
ІІІ. Навчально – методична робота МО
3.1.

Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів
Формуванню і розвитку професійної компетентності вчителя було однією з центральних проблем методичної роботи у поточному навчальному році. Її актуальність пояснюється необхідністю вирішення протиріччя, що створилося, між новими вимогами до педагогічної діяльності та реальним рівнем професійної компетентності вчителя, його готовності вирішувати завдання держави, школи.
3.2.

Впровадження цільових комплексних програм
Методична діяльність по впровадженню регіональної програми «Компетентністно- орієнтованого підходу в навчально-виховний процес» велася у наступних напрямках:

7
- переорієнтація педагогів на компетентністно-орієнтований підхід у практичній діяльності;
- розвиток професійної компетентності педагогів;
- впровадження ефективних педагогічних технологій.
Практично це реалізовувалась на методичних заходах: ПДС, ІМС, ТГ та консультування по запитам.
Програма «Обдаровані діти» реалізовувалась у наступних формах: МАН (на обласному рівні посіли 4 місце), різноманітних творчих конкурсах (призери конкурсу малюнків «Країн багато, планета єдина», конкурсу плакатів «Енергозбереження»)
Програма «Вчитель» реалізовувалась у різних формах та методичних заходах, а також участю у Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Вчитель Осокіна Л.В. посіла
ІІ місце на Всеукраїнському рівні, що дозволило певною мірою розкрити діяльність творчого вчителя, як творчої особистості суб'єкта освітнього процесу, здатного до професійно-особистісного самовизначення і саморозвитку.
3.3.

Активні та інтерактивні форми роботи з педкадрами відповідно до
методичної структури
Заплановані методичні форми роботи згідно до структури проведені в повному обсязі:
- інформаційно - методичні наради (до уваги вчителів міста були доведені основні нормативно - інструктивні матеріали, рекомендації щодо педагогічної діяльності вчителів художньо - естетичного циклу;
- низка постійно діючих семінарів для вчителів художньо-естетичного циклу метою яких було підвищення ефективності педагогічної діяльності засобами упровадження
інноваційних технологій, де вчителі систематично ознайомились з новітніми теоретичними розробками педагогічної науки, з досвідом та знахідками передових вчителів міста та області, обмінювалися особистими педагогічними знахідками та дидактичними розробками;
- проводили тренінги по опрацюванню необхідних вмінь та педагогічних навиків, ділові
ігри, що дало змогу актуалізувати існуючий досвід учителів щодо використання на уроках групових форм роботи, продуктивних форм навчання, інтерактивних методів та

8
ін., структурувати наявні знання про сучасні форми навчання, виявити певні закономірності та отримати особистий досвід роботи.
Результати цієї діяльності були представлені на методичних заходах в облІППО, методичних семінарах, ярмарку інноваційного досвіду, статті в фахових журналах та
інших друкарських виданнях.
Заняття постійно діючого семінару були присвячені компетентнісно - орієнтований підходу при викладанні предметів художньо-естетичного циклу. Вивчалась науково- методична література, практично програвались педагогічні ситуації, моделювались та планувались компоненти уроків, в результаті були опрацьовані методичні матеріали, зроблені методичні рекомендації по вивченому питанню.
Робота творчих та динамічних груп проводилась за наступними напрямками:
1.
науково - дослідницький (діяльність експериментально-дослідницьких майданчиків по апробації дидактичних матеріалів, електронних підручників, посібників, спрацювання інноваційних методичних матеріалів, та ін.);
2.
проектно-інноваційний (створення авторських проектів, програм, дидактичних матеріалів, творчих зошитів, та ін;
3.
технологічний (створення методичних рекомендацій, педагогічних кейсів);
4.
портфоліо творчих вчителів;
5.
діяльність по проведенню конкурсів, МАН, виставкам, семінарів та ін.
- консультпункт здійснював методичний супровід по запиту вчителів.
3.4.

Відслідкування стану художньо-естетичної освіти в школах, надання
методичної допомоги
З метою відслідкування якості художньо-естетичної освіти та освітніх послуг, результативності системи підвищення кваліфікації здійснити поточні виїзди у школи міста та систематично проводити моніторингову діяльність:
3.5.

Моніторингові дослідження якості
Постійну увагу потребують питання:
- формування готовності педагогів до роботи з обдарованими та здібними учнями;

9
- опрацювання моніторингу якості освіти та методичне забезпечення процесу його відслідкування.
Були запропоновані та проведені моніторингові дослідження ефективності організації й проведення уроків що дало можливість виявити типові труднощі в роботі вчителя. А аналіз цих труднощів, урахування росту професійної компетентності вчителя сприятиме більш гнучкому підходу до перспективного планування науково-методичної роботи.
Опрацювання досліджень моніторингу якості художньо-естетичних знань розпочалась ще у 2010-2011 н.р., у поточному році результати систематизовані, моніторингові дослідження планується продовжувати. Вчителям художньо- естетичного циклу було запропоновано учителям провести низку заходів, щодо моніторингового дослідження якості навчально-виховного процесу з предметів художньо-естетичного циклу. Результати дослідження показали достатній рівень засвоенності знань та вмінь учнів, вони роботи були систематизовані, був даний аналіз результатів, рекомендовані шляхи поліпшення якості освіти.
3.6.

Робота педагогічної студії новітніх технологій
Прийняти участь у роботі відкритого університету інноваційної педагогіки:

Тема
Категорія педагогів
Термін
Відповідальні
1
Інноваційні підходи до вдосконалення професійної компетентності педагогів
Молоді педагоги
Березень, вересень
Цунікова І.О.
Методологією педагогічної інноватики є система знань, що відносяться до підстав і структури вчення про створення, освоєння і застосування педагогічних нововведень. Формуванням елементів педагогічної інноватики, системи
інноваційної діяльності була присвячена робота динамічних та творчих груп у системі методичної роботи.
Впровадження освітніх інноваційних технологій:
- проектна технологія –Медведева В.І. ЗОШ № 25
-
інтерактивне навчання – Харитонова О.М. ЗОШ № 4

10
- особистісно - орієнтоване навчання - Бондарева І.В. колегіум школа №1
-
ігрові технології навчання – Калантай О.О. ЗОШ № 14
- система модульного навчання – Деордійова Т.І. МНВК технічний ліцей.
- технологія критичного мислення – Качкаєва Л.Л. ЗОШ № 48
- технологія евристичного навчання – Барбаш О.Г. ЗОШ № 50
- проблемне навчання – Акрітова О.Г. ЗОШ № 46
- сугестивне навчання – Борзунова Марина Сергіївна ЗОШ № 11
- технологія колективної взаємодії - Кудрявцева О.К. – ЗОШ № 55
- технологія різнорівневого навчання – Станкович І.А. ЗОШ № 5
3.7.

Робота з перспективним педагогічним досвідом

вивчення - Туровнік С.О. - ЗОШ № 24, Зав’ялова К.І - ЗОШ № 15.

узагальнення – Деордієва Т.І. - МНВК технічний ліцей, Кудрявцева О.К. -
ЗОШ № 55, Шаркунова О.І. - ЗОШ № 66, Снежко Н.Є. - ЗОШ № 23,
Александрова Н.С. - ЗОШ № 65, Калініна Л.П. ЗОШ № 30.

упровадження педагогічного досвіду вчителя Харитонової О. І. - ЗОШ № 4,
Бондаренко І В. - колегіум-школа № 1.

презентація досвіду вчителів: Деордієва Т.І. - МНВК технічний ліцей,
Кудрявцева О.К. - ЗОШ № 55, Шаркунова О. І. - ЗОШ № 66, Снежко Н.Є. -
ЗОШ № 23., Калініна Л.П. ЗОШ № 30.

участь педагогів в професійних конкурсах, ярмарках, конференціях: Осокіна
Л.В. – ЗОШ № 68, Кадушкіна Л.М. – ЗОШ № 26, Кудрявцева О.К. – ЗОШ
№55
3.8.

Творча робота в складі обласних груп
Продовжувалась діяльність творчих груп на базі облІППО, де приймали участь у розробці дидактичних матеріалів:

«Художня культура», 11 клас

інтегрований курс « Мистецтво», 7 кл

«Музичне мистецтво», 8 кл;

11

«Образотворче мистецтво», 5 кл
Учителі художньо-естетичного циклу прийняли участь у міському конкурсі «Цикл уроків», де переможцями стали: Борисова О.В. – гімназія №2, Шаркунова О.І. ЗОШ
№ 66, Осокіна Л.В. ЗОШ № 68.
3.9.

Створення навчально- дидактичних матеріалів, методичного кейсу МО,
портфоліо МО, адміністрування сайту МО
Робота по створенню кейса була продовжена у поточному навчальному році з предметів «Художня культура», 11 кл. інтегрованого курсу «Мистецтво», 7 кл.
Діяльність по створенню портфоліо теж проводилась як у системі по узагальненню досвіду роботи вчителів в атестаційній діяльності(яка була представлена на атестаційних міських заходах вчителями шкіл № 25, 64, 55), так і в конкурсній підготовці вчителів на заході «Вчитель року», де учителі які приймали участь у конкурсі запропонували особисті порт фоліо в яких узагальнили свій досвід роботи (учителі шкіл № 4, 24, 7, 3).
4.

Методичне забезпечення щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, ДПА відсуне.
IV. Науково-методична
та дослідно-експериментальна діяльність

4.1.

Робота експериментальних майданчиків
Експериментальні майданчики з теми «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес» були визначені у навчальних закладах: СШ№ 4, 5, 40; ЗОШ№ 15,18, 29, 41, 47, 48, 54; НВК
«Колегіум-школа №1», НВК «гімназія-школа» №27, НВК «Колегіум-школа» №28,
НВК, НВК «гімназія - школа» №1, технологічний ліцей, ДНЗ № 21,126, 148, 157,
166). Згідно спільній мети опрацьовувалися завдання, здійснювалися заходи які були націлені на формування певних компетентностей учнів. Результати діяльності знаходяться в стадії систематизації. У наступному навчальному році матеріали

12 будуть вивчатися и прийматися рішення про їх подальше застосування чи корегування.
4.2.

Робота опорних (базових навчальних закладів)

Опорний навчальний заклад з мистецьких дисциплін МНВК № 27 працював у режимі неповного терміну виконання з об’єктивної причини (вчитель у відпустці).
МНВК технічний ліцей – школа працює у межах спеціалізованого навчального закладу нового типу, де окремі предмети, а саме мистецькі дисципліни вивчаються учнями у розширеному контексті з додатковими мистецькими предметами. У поточному навчальному році учитель Деордіева Т.І. презентувала свій досвід, розробки. У наступному році планується систематизувати та узагальнити досвід вчителя та підготувати матеріали до розповсюдження та впровадження вчителями міста.
Недоліками можна вважати те, що навантаження вчителів міста не дозволяє в певній мірі організувати діяльність закладу як опорного закладу освіти з окремої мистецької дисципліни. Хоча педагогічні кадри, кваліфікація, майстерність деяких вчителів міста дозволяє здійснити цю діяльність.
4.3.

Методична діяльність освітніх округів
На жаль методична діяльність деяких освітніх не завжди відповідає високим вимогам сучасним освітнім потребам міста.
Позитивним надбанням можна вважати діяльність освітнього округа № 7, де впроваджується цей вид інтегративної діяльності навчальних закладів, плануються, розробляються та здійснюються спільні заходи шкіл округа, а саме конкурси учнівської творчості, концерти, заплановані цільові заходи, та ін.
4.5.

Дослідження з актуальних проблем освіти (науково-дослідницька
діяльність; пошукова діяльність, моніторингові дослідження)
У поточному році були проведені моніторингові дослідження якості знань учнів 4 класів з мистецьких дисциплін, які були запропоновані МОНУ у вигляді творчих

13 завдань, тестів, та аналітичної частини. Результати дослідження були систематизовані, опрацьовані та доставлені за призначенням.
Слід зазначити, що у наступному році роботу з моніторингу потрібно підготувати як з методичної так і з організаційно-прогностичної точки зору
(планування діяльності, ознайомлення з вимогами виконання різноманітних завдань, правилами систематизації та узагальнення результатів).

4.6.

Апробація підручників, програм, посібників, електронних засобів
навчального призначення
Запланована апробація підручника «Музичне мистецтво» 8 кл. не відбулася з об’єктивних причин, а саме з відсутності підручників з апробації. Але нові посібники, підручники, електронні засоби навчання, які не зазначені в апробації, але рекомендовані
МОНУ до застосування («Художня культура» 9, 10 кл, «Мистецтво»8 кл) апробуються у повсякденній педагогічній практиці вчителями міста. Слід зазначити, що у процесі викладання вони пройшли апробацію з високим рівнем якості.
4.7.

Співпраця з науковими та управлінськими установами (ВНЗ, облІППО,
УО та ін..)
Впродовж останніх років дедалі плідною стає співпраця МНМЦ з іншими закладами та установами. Основними напрямами співробітництва є: вдосконалення науково- методичної роботи у відповідності до сучасних світових вимог; обмін досвідом з питань організації навчального процесу, методична підготовка вчителів; участь у конференціях, семінарах та їх організація, участь в різноманітних проектах.
№ п/п
Назва закладу
Види діяльності
Заходи
1
МГГУ
- Науково-дослідницька,
- рецензування
МАН,
Апробація,
Видавницька діяльність
2
ПДТУ
Кафедра музикознавства
Курсова підготовка,

14
Рецензійна робота
3
Маріупольське музичне училище
Просвітницька концертна діяльність в школах міста
Участь в діяльності
МАН,
Рецензійна робота
4
Естетичний центр
Просвітницька концертна діяльність в школах міста
Концерти, просвітницька діяльність
5
Музичні школи Просвітницька концертна діяльність в школах міста
Концерти, просвітницька діяльність
6
Художні школи Просвітницька діяльність
Виставки, просвітницька діяльність
4.8.

Видавнича діяльність методиста та педкадрів
Постійного оновлення потребує організація видавничої діяльності; поповнення банку даних передового педагогічного досвіду, вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів художньо-естетичного циклу та результативності курсової перепідготовки.
Вийшов у видавництві ООО «Контур плюс» електронний посібник для вчителя «Художня культура» 10 кл, рекомендований МОНУ.
У фаховому журналі «Шкільний світ» надруковані роботи вчителя Кудрявцевої
О.К., Гречаної О.І., Голубевої Н.Г. та Цунікової І.О.
В журналі «Методичний вісник» надруковані роботи вчителів Семенченко Р.Ф, та
Кудрявцевої О.К., Осокіної Л.В., Шаркуновой О.І., Борисова О.В., Устиновой О.Г.,
Дробязко О.Ф.
У наступному році потрібно запланувати більш активне залучення вчителів міста до створення та розповсюдження у засобах масової інформації інноваційних та творчих розробок, рекомендацій по впровадженню сучасних педагогічних мистецьких технологій.
V. Перспективне планування

15
5.1.

Формування проблеми, основних завдань, структури методичної
роботи на 2012-2013 н.р. та основні заходи на наступний рік

В наступному році методична робота буде структурована згідно з проблемою
“Удосконалення якості викладання мистецьких дисциплін засобами впровадження
інноваційних технологій”. Тому постають наступні задачі:
- створення відповідних культуротворчих умов для втілення інноваційних ідей
інтегративної освіти;
- забезпечення методичного супроводу допрофільного та профільного навчання;
- залучення досвідчених педагогів до роботи в творчих групах для рішення актуальних проблем викладання предметів художньо-естетичного профілю;
- організація співпраці з науковими робітниками ОблІППО по впровадженню навчально-методичного забезпечення навчально - виховного процесу;
- впровадження комплексних державних та регіональних освітніх програм з художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх закладах;
- знайомство з педагогічними інноваціями, передовим педагогічним досвідом з новинками методичної, дидактичної, педагогічної літератури;
5.2.

Структура методичної роботи на 2012-2013 н.р.
Методична структура
Форма заходу, кількість
ІМН
2
Педагогічна майстерня
«Інноваційні мистецьки технології у педагогічній практиці»
4
Цикл Майстер-класів
За планом
Динамічні групи
За напрямками, на протязі року
Консалтингова допомога вчителям
По запитами


16
VI.

Результативність діяльності МО МНМЦ
6.1.

Участь у масових заходах


Зміст
Термін
Відповідальні
Участь у міжнародних заходах
1
Участь у міжнародному експерименті
щодо впровадження інтегрованого курсу
«Мистецтво»
Вересень, 2012
Коблево
Цунікова І.О.
Всеукраїнські заходи
2

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
у номінації «Музика».
Жовтень 2012
Січень 2013

Цунікова І.О.


3
Всеукраїнському науково-практичному
семінарі «Особливості впровадження
курсу української художньо ї культури в
10 класах загальноосвітніх навчальних
закладів»
2010 червень
Вчителі міста
3.
Участь у проектній діяльності


Обласні заходи

1
Участь у творчій групі облІППО
За планом
Цунікова І.О.
Осокіна Л.В.

2
Презентація навчально-дидактичних
розробок творчих груп
За планом
Вчителі,
методист
6.2.

Фахова конкурсна діяльність вчителів
1.

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
номінація «Музичне мистецтво»
2004. - Борисова О.В. – лауреат обласного етапу
2012 р. - Устинова О.Г. – учасник обласного очного етапу
номінація «Образотворче мистецтво»
2006 р.- Гречана О.І. – переможець обласного етапу, учасник Всеукраїнського етапу.
2010 р.- Осокіна Л.В. – переможець обласного етапу, лауреат Всеукраїнського етапу
2.

Міжнародний Україно - польський проект «Мистецька освіта ХХІ століття»
2011 – Осокіна Л.В. учасник, майстер - клас
3.
Всеукраїнський конкурс «Використання інформаційно-комунікаційних
технологій в освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу» -
2012- Цунікова І.О.
- лауреат
4.
Конкурс «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню
інформаційного суспільства в Україні» в рамках проведення Ювілейної виставки
«Сучасна освіта в Україні – 2012».
2012 – Цунікова І.О. – участь

17 5.
Всеукраїнський конкурс «Вчитель – новатор» мережі «Партнерство в навчанні»
2011- Цунікова І.О. – лауреат
6.3.

Видавнича діяльність
1.
Робочий зошит «Музичне мистецтво» 5 клас, Витоки, 2006р
2.
Методичний кейс «Художня культура», 9 клас. Нова школа. Рівне 2010 3.
Художня культура. 9 клас: Тематичні розробки уроків// Видавництво «Ранок»,
2009, 2010 р (Майстер-клас)
4.
Уроки музики 5-8 класи. –К.: Шкільний світ, 2010 Тестові завдання з предмету
«Музичне мистецтво»
5.
Творчі завдання, комунікативні ситуації, дидактичні модулі, 6 кл.–К.: Шкільний світ, 2011 6.
Творчі завдання на уроках образотворчого мистецтва.–К.: Шкільний світ, 2011 7.
Тест – контроль. 5 клас. Видавництво «Шкільний світ». № 15, квітень 2010 р.
8.
Навчально-методичний кейс «Українська художня культура» 10 кл, Витоки.
Донецьк 2010.
9.
Навчально-дидактичне забезпечення інтегрованого курсу Мистецтво, 7 кл.
10.
Навчально – дидактичний комплекс – тренажер з предмету «Образотворче мистецтво», 5 кл.
11.
Навчально-дидактичний мультимедійний електронний посібник «Музичне мистецтво», 8 кл.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал