Дпа-2016 з української мови Заповітна мрія кожного мислячого педагога щоб серце вихованця було чутливим
Скачати 43.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір43.03 Kb.

ДПА-2016
з української мови
Заповітна мрія кожного мислячого педагога-
щоб серце вихованця було чутливим
до кожного слова…
М.Рильський
Державна підсумкова атестація
9клас
1 червня 2016 року , середа
Державна підсумкова атестація з української мови у 9 класі є обов’язковою й проводиться в письмовій формі.
Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у формі текстового диктанту.
Диктант - письмова контрольна або навчальна вправа, виконувана як запис тексту (окремих слів) на слух.
Мета контрольного текстового диктанту - з’ясувати рівень орфографічної (уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила й словникові слова, визначені для запам’ятовування) та пунктуаційної уміння використовувати розділові знаки відповідно доопрацьованих правил пунктуації) грамотності учнів, належним чином оформляти роботу.
Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху,
погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.
Текст диктанту пропонуємо визначати за збірниками диктантів для державної підсумкової атестації з української мовив класах, які
рекомендовані Міністерством освіти і науки України (2011-2016 рр.).
За обсягом текст диктанту повинен містити 160-170 слів з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна контрольна робота. Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, такі службові частини мови.
На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словників, довідників, підручників тощо) не
допускається.
Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці.
Підпис
1.06.2016 р.
Робота
на державну підсумкову атестацію
з української мови
за курс основної школи
учня (учениці) 9 класу
Прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку

Зі зворотного боку подвійного листка пишуть
Диктант
Тарас Шевченко
Позначення помилок і запис після диктанту
І
V

За І. Ковалем
2; 5 виправлень - 9б.
Голова комісії державної підсумкової атестації І.Ф. Іванова
Члени комісії І.Д. Петрова
А.А.Козак
Методика проведення

1. Вид роботи й назву тексту записуємо на дошці. Учитель читає весь текст без пояснень щодо його змісту, правописних особливостей і тлумачення значень у ньому. Учитель читає перше речення повністю. А далі саме речення диктується для запису частинами (причому кожна частина читається тільки один раз (словосполучення 2-5 слів.

4. Повторне прочитання всього речення.
5. Учитель обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци.
Методика проведення диктанту є традиційною, однак проведення державної підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей. Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення, учні уважно слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, вчитель читає його повністю з метою перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту.
Учитель обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи між реченнями і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й виправити допущені помилки.
Текст потрібно диктувати виразно, відповідно до норм літературної вимовив такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати.
Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв
- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково
- повторювані помилки (водному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою
- однотипні помилки (на одне й те саме правило, але у різних словах вважаються різними помилками
- розрізняють грубі помилки й негрубі (винятки з усіх правил написання великої букви в складних власних назвах правопис прислівників, утворених від іменника з прийменниками заміна одного розділового знака іншим заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений інший випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у сполученнях не хто інший, як не що інше, як ніхто інший не, ніщо інше не …; пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності
- орфографічні та пунктуаційні помилки направила, що не включено дошкільної програми, виправляють, але не враховують. Також не вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації
- за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.
Перевірка здійснюється за традиційною методикою.
Нормативи оцінювання диктанту
Бали Кількість помилок Бали Кількість помилок
1 15-16 і більше
7 4
2 13-14 8
3 3
11-12 9
1+1(негруба), 2 4
9-10 10 1
5 7-8 11 1(негруба)
6 5-6 12
-


Державна підсумкова атестація з української літератури в 9 класі
проводиться у формі тестування.
Тривалість виконання завдання в письмовій формі – 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується. Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.
При укладанні завдань учителі можуть користуватися збірниками завдань для державної підсумкової атестації з української літератури в 9 класах, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України (2011-2016рр.). Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти. Кожен тест рекомендується складати з 25 завдань різної форми.
Завдання 1-16 з вибором однієї правильної відповіді містить чотири або п’ять варіантів відповідей, з яких одна правильна.
У завданнях 17-20 дев’ятикласники мають установити відповідність між елементами лівої та правої колонок та вписати літери в клітинки. Чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завдання 21-24) передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.
Завдання 25 передбачає написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання. Учні повинні надати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, позицію автора, зазначити, чи погоджується вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Виконуючи завдання, вони мають надати вичерпну відповідь на запитання, але уникати розлогих вступів, переказування тексту твору чи детальної характеристики героїв. Обсяг відповіді 100-200 слів.
Мета державної підсумкової атестації з української літератури перевірити відповідність знань, умінь і навичок дев'ятикласників програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів за курс основної школи.
Державна підсумкова атестація з української літератури в основній школі проводиться за вибором навчального закладу.
Звіт
про результати ДПА з української мови та літератури, світової
літератури в 9 класах (додається таблиця 1).
(подати звітні таблиці у РМК Олексюк Г.М. у письмовому та
електронному вигляді на наступний день після завершення ДПА та
перевірки робіт)


Бажаємо успіху та високих результатів!
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал