Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
Скачати 336.27 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації12.01.2017
Розмір336.27 Kb.
  1   2   3

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних систем»
в Національному університеті «Львівська політехніка»
Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №978 від 09.08.2001 р. зі змінами, внесеними з Постановою Кабінету Міністрів України №1124 від
31.10.2011 р., №801 від 15.08.2012 р. та наказом Міністерства освіти і науки
України №382-А від 15.12.2016р., експертна комісія Міністерства освіти і науки у складі:
Голова експертної комісії - Дащенко Олександр Федорович - директор
Інституту машинобудування
Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор, м. Одеса;
Експерт - Данильченко Юрій Михайлович - завідувач кафедри прикладної механіки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, м. Київ;
в період з 20.12.2016 р. по 22.12.2016 р. розглянула на місці подану
Національним університетом акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності цього навчального закладу з підготовки магістрів зі спеціальності 8.05050105
«Інженерія логістичних систем».
Перевірці підлягала достовірність документів, поданих до Міністерства освіти і науки України, в частині кадрового забезпечення, організаційного та навчально-методичного забезпечення, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення та якості підготовки випускників.
У підсумку експертного оцінювання комісія встановила:
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.05050105 «Інженерія логістичних систем»
Національний університет «Львівська політехніка» - один з найстаріших вищих навчальних закладів Європи. У 1844 році заснована Технічна академія, яка 1877 році перетворена у Вищу політехнічну школу, 1921 році - у Львівську політехніку, а 1939 році - у Львівський політехнічний інститут. Статус
Національного університету наданий Львівській політехніці Міністерством освіти і науки України наказом від 30 жовтня 2000 року за № 505 на підставі
Указу Президента України «Про надання деяким вищим навчальним закладам
Голова комісії
Дащенко О.Ф.
статусу національних» від 11.09.2000 р. № 1059/2000.
З урахуванням важливої ролі Національного університету «Львівська політехніка» у підготовці високо кваліфікованих фахівців для потреб постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. № 713 Національному університету
«Львівська політехніка» надано статус самоврядного
(автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.
У процесі становлення і розвитку Львівська політехніка започаткувала створення низки провідних технічних університетів
України
(Івано-
Франківський національний технічний університет нафти
і газу,
Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, Луцький національний технічний університет) та Польщі (Вроцлавська, Шльонська,
Краківська та Гданська політехніки).
За час існування Львівська політехніка підготувала понад 150 тисяч фахівців, з них понад 3000 - це іноземці з майже 90 країн світу. Тільки за часи незалежності України в економіку держави влилося понад 30 тисяч випускників
Університету.
Львівська політехніка однією з перших в Україні запровадила навчально- наукові програми підготовки магістрів та аспірантів із залученням провідних учених та використанням унікального обладнання установ НАН України. Це дало змогу піднести на якісно новий рівень їх наукову роботу, підтвердженням чого стало отримання упродовж останніх 5 років 35 стипендій Президента
України, 12 стипендій Верховної Ради України, 44 стипендій «Завтра UA»
(фонд В. Пінчука), щорічно 8 стипендій фірми «TokioBoeki» - офіційного представника компаній JEOL, Nikon, Rigaku, Oxford Instruments - та 325 інших стипендій (стипендії DAAD, Фулбрайта, Ейлера, Вишеградського фонду). Крім того, Університет є учасником програми з підтримки обдарованих студентів
«Диплом у майбутнє» компанії «Mita-Текпік».
Львівська політехніка на сьогодні є провідним вищим навчальним закладом з упровадження в навчальну і наукову діяльність ідеології
Болонського процесу. Інноваційні розробки Університету в сфері освіти неодноразово відзначались нагородами різноманітних освітніх форумів.
Львівська політехніка запровадила схеми реалізації трансферу знань, що відповідають ідеології Болонського процесу, дають змогу повною мірою втілити нові навчальні програми підготовки фахівців спільно з провідними технічними університетами Європи і видавати два дипломи (вітчизняний та
іноземний).
Структуру Університету складають 19 інститутів (16 навчально-наукових,
Інститут дистанційного навчання, міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, науково-дослідний конструкторський інститут НДКІ
Голова комісії
Дащенко О.Ф.

ЕЛВІТ), науково-дослідна частина, сім коледжів, науково-технічна бібліотека, видавництво, студентське проектно-конструкторське об’єднання
(ПКО)
«Політехніка», бізнес-інкубатор, технопарк, музей, Народний дім «Просвіта»,
4 навчально-оздоровчі табори в Карпатах, на Чорному морі та у Львівській області, 2 навчальних полігони.
Навчальний процес забезпечують науково-педагогічні працівники чисельністю 2243 особи, з яких 347 (15,5 %) - доктори наук, професори, з них штатних працівників - 294 (84,7 %), кандидатів наук, доцентів - 1223 (54,5 %), з них штатних працівників - 1152 (94,2 %).
Національний університет «Львівська політехніка» проводить підготовку фахівців відповідно до ліцензії МОН України від 10.06.2015 р. АЕ № 636468 за денною та заочною формами навчання за 66 напрямами таї 35 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра. Рішенням
Державної акредитаційної комісії України від 25.05.2012 року Національний університет «Львівська політехніка» визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня зі строком дії сертифікату до 01.07.2022 року. Сертифікат про акредитацію - серія РД-ІУ № 1454863 від 13.07.2012 року.
Університет очолює ректор Бобало Юрій Ярославович, освіта вища, спеціальність - «Радіотехніка», д.т.н., професор.
З метою оптимізації мережі вищих навчальних закладів і забезпечення ефективного використання навчально-лабораторної бази та науково- педагогічного потенціалу на підставі розпорядження Кабінету Міністрів
України № 2109 від 17 листопада 2010 року, наказу Міністерства освіти і науки
України № 1284 від 24 грудня 2010 року реорганізовано Львівський державний
інститут новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола шляхом приєднання до Національному університету «Львівська політехніка». На підставі наказу Національного університету «Львівська політехніка» № 9-10 від
24 січня 2011 року у складі Національного університету «Львівська політехніка» створено структурний підрозділ - Навчально-науковий інститут новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола. Відповідно до наказу Національного університету «Львівська політехніка» № 20-10 від
7 лютого 2011 року шляхом реорганізації юридичного факультету Навчально- наукового інституту новітніх технологій та управління ім. В ’ячеслава
Чорновола у складі Національного університету «Львівська політехніка» створено структурний підрозділ - Навчально-науковий Інститут права та психології.
За діяльність з надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.05050105 «Інженерія
Голова комісії
Дащенко О.Ф.
логістичних систем» у Львівській політехніці відповідає кафедра механіки та автоматизації машинобудування. Механіка, одна з древніх технічних наук тісно пов’язана з практичною діяльністю людей, з перших днів була представлена і в
Реальній школі, а з 1844р. - вже і у новоствореній Технічній Академії у Львові, де на технічному відділі однією з перших була відкрита кафедра механіки.
У 1874р. започатковано відділ будови машин, який згодом перетворився на один з найбільших відділів (факультетів) під назвою «механічного». У 30-х роках минулого сторіччя механічний став найбільшим відділом у Львівській політехніці.
У 1939р. механічний відділ у своєму складі налічував три підрозділи
(відділення):
1) відділення машин (до складу якого входили групи: конструкційна, авіаційна, залізнична, технологічна
і рухова);
2) електротехнічне відділення
(дві групи потужних двигунів
і слабих
(малопотужних) двигунів з двома, секціями
- радіотехнічною та телетехнічною); 3) нафтове відділення.
До 1920 р. на механічному відділі було і гірниче відділення, яке було ліквідовано після відкриття в 1919 р. Гірничої Академії в Кракові.
На механічному відділі працювало 19 кафедр.
Реорганізації, які відбувались у структурі вже перейменованому в 1939р. політехнічному інституті під впливом вимог часу і відповідних змін у суспільно-політичному житті краю, призвели до того, що у 1939-1941рр. з механічного виділився електротехнічний факультет, а механічний перейменували в енергомашинобудівний, який у 1944 р. був розділений на енергомашинобудівний і механічний.
У 1947 р. ці два факультети знову об’єднують в один механічний факультет. Постійне збільшення механічних спеціальностей дало поштовх до створення у 1962 р. на базі механічного двох факультетів: механіко- машинобудівного (ММФ) та механіко-технологічного (МТФ). В 1996 р. ММФ отримав назву факультету машинобудування і автомобільного транспорту
Внаслідок структурної реорганізації у 2001р. у Львівській політехніці створено 12 навчально-наукових інститутів, у т.ч. на базі двох механічних факультетів створено Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ), до складу якого увійшло 8 випускових і 3 загально-інженерні кафедри: теоретичної механіки, деталей машин і опору матеріалів. У 2008р. кафедру опору матеріалів передали до складу Інституту будівництва та інженерії довкілля.
У 2009 р. кафедру теоретичної механіки об’єднали з кафедрою автоматизації та комплексної механізації машинобудування. І у нинішньому
2016 р. до складу ІІМТ входять вісім випускових кафедр: технології машинобудування (ТМБ); автомобілебудування (АБ); експлуатації та ремонту
(ФМАТ).
Голова комісії
с
Дащенко О.Ф.
автомобільної техніки (ЕРАТ); зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій (ЗВДВ); проектування та експлуатації машин
(ПЕМ); транспортних технологій (ТТ); прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів (ПМОМ); механіки та автоматизації машинобудування
(МАМ) й загально-інженерна кафедра технічної механіки та динаміки машин
(ТМ ДМ ).
Професорсько-викладацький склад інституту налічує 138 осіб. З них 20 - доктори наук, 79 - кандидати наук, доценти.
Експертною комісією проведений аналіз якісного складу науково- педагогічного персоналу, що обслуговує спеціальність 8.05050105 «Інженерія логістичних систем», та отримані відомості про викладачів, які працюють на постійній основі та сумісництвом. Розглянуто їх посади, наявність наукового ступеня та вченого звання, відповідність освіти дисциплінам, що викладаються, тема та рік захисту дисертації, останні публікації за останні п’ять років.
Встановлено, що навчально-виховну, методичну, наукову і творчу роботу на кафедрі виконують 15 викладачів (з них 2 сумісники), серед яких 4 доктори наук, 8 кандидатів наук, 5 професорів, 6 доцентів. Отже, 86,6 % науково- педагогічного складу кафедри мають науковий ступінь або вчене звання. Усі викладачі кафедри мають достатній досвід навчально-методичної і науково- дослідної роботи за профілем спеціальності та можуть забезпечити високий рівень підготовки спеціалістів. Середній вік викладачів кафедри становить
51 років, докторів наук професорів - 57 років.
У Національному університеті «Львівська політехніка» за багато років сформувалася міцна і добре структурована матеріально-технічна база, яка нараховує 39 навчальних корпусів з площею для навчальних аудиторій, 18 гуртожитків, приміщень для науково-педагогічних працівників, службових приміщень, профілакторій та 4 бази відпочинку, їдальні та буфети, а також медичні пукти, певну кількість споруд інженерного призначення. Мережа громадського харчування університету складається із 30 їдалень і буфетів, розрахованих на 2572 посадкових місць.
Кафедра механіки та автоматизації машинобудування розташовується у
23 навчальних та лабораторних аудиторіях. Робочі місця науково-педагогічного персоналу оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Інтернет. Кафедра оснащена локальною мережею, у якій розгорнуто інформаційний конвент на допомогу навчальному процесу, працює електронна пошта, послугами якої користуються всі викладачі та аспіранти кафедри. Інформація про напрями підготовки магістрів, які готує кафедра, широко представлена на web-cтopiнцi університету, Інституту інженерної механіки та транспорту, кафедри «Механіка та автоматизація машинобудування». Крім того, в розпорядженні кафедри є: копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються
Голова комісії
С
Дащенко О.Ф.
у навчальній, методичній, науковій діяльності студентів та викладачів кафедри.
Навчальна комп’ютерна аудиторія, закріплена за кафедрою механіки та автоматизації машинобудування, призначена для проведення практичних занять студентів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також для виконання студентами курсових, дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів. Заняття у навчальних лабораторіях проводяться з використанням мультимедійних проекційних та
інших засобів.
Національний університет «Львівська політехніка» за багато років активної діяльності на міжнародному науково-освітньому просторі сформував високий світовий авторитет як осередок міжнародної співпраці та регіональний вузол міжнародних зв’язків. На сьогоднішній день університет підтримує тісні наукові зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами різних країн, виконуються спільні міждержавні наукові проекти, які фінансуються як
європейськими (закордонними), так і вітчизняними грантами. Кафедра МАМ як науково-методична структурна одиниця Львівської політехніки приймає активну участь в міжнародній діяльності, співпраці із закордонними партнерами, у сфері, що відповідає її науковому та навчальному профілю.
Висновок; Національний університет «Львівська політехніка» готує
фахівців в галузі машинобудування та матеріалообробки. Здійснення освітньої
діяльності відбувається згідно із сучасними освітніми вимогами та в межах
діючої ліцензії. Документи, які забезпечують правові основи діяльності
Університету, що представлені в акредитаційній справі, є достовірними, а їх
комплексність та зміст дають змогу' отримати уявлення про організацію
підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних
систем».
2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
8.05050105 «ІНЖЕНЕРІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ»
Формування контингенту студентів відбувається на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів та Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка».
Важливою умовою формування контингенту студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних систем» є попередня освітня підготовка абітурієнтів, які отримали диплом бакалавра або спеціаліста в університеті та в інших навчальних закладах України і за кордоном. Фахова підготовка студентів є результатом якості ключових процесів, з яких складається діяльність кожного інституту та університету загалом. У цьому ланцюжку процесів чи не першим є проведення профорієнтаційної
Голова комісії
роботи та забезпечення конкурсного набору студентів.
До заходів, які здійснює Університет щодо формування контингенту студентів спеціальності 8.05050105 «Інженерія логістичних систем» належать:
1. Проведення «Дня відкритих дверей» відбувається щорічно, під час яких вступники й усі бажаючі мають можливість ознайомитись з Університетом в цілому, з його структурними підрозділами та правилами прийому.
2. Проведення «Наукових фестин», що є продовженням європейських університетських традицій. Кожен навчально-науковий інститут представляє свої науково-технічні розробки. Кафедри організовують виставки семестрових робіт, дипломних проектів, магістерських кваліфікаційних робіт та кращих студентських проектів.
Для проведення успішного конкурсу по набору абітурієнтів на спеціальність
8.05050105
«Інженерія логістичних систем», кафедрою проводиться систематична профорієнтаційна робота серед випускників бакалаврів навчальних закладів Львівщини для висвітлення переваг нашого фахівця. Крім цього, через своїх випускників здійснюється профорієнтаційна робота у всьому західному регіоні України.
Висновок: Експертна комісія зазначає, в Національному університеті
«Львівська політехніка» проводиться активна профорієнтаційна робота як на
рівні академії, так і на рівні випускової кафедри - кафедри механіки та
автоматизації машинобудування. Дані експертизи свідчать про якісні
показники прийому студентів за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія
логістичних систем», що забезпечує відповідний рівень відбору на навчання та
формування відповідного контингенту студентів.
3.
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.05050105 «ІНЖЕНЕРІЯ ЛОГІСТИЧНИХ
СИСТЕМ»
Для надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних систем» напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка» розроблено вузівський стандарт вищої освіти, який погоджено з НМК галузі знань «Машинобудування та матеріалообробка» Інституту інженерної механіки та транспорту та Департаментом вищої освіти МОН.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) містить стандартні розділи, відображає мету професійної підготовки, галузеві особливості, визначає місце магістра (види діяльності, первинні посади), основні вимоги (завдання та уміння) до нього, створює підґрунтя для освітньо-професійної програми (ОПП).
Варіативна частина ОКХ за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія
Голова комісії
логістичних систем» напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка» узагальнює зміст освіти, відображає цілі освітньої та професійної підготовки, визначає місце магістра за спеціальністю «Інженерія логістичних систем» в структурі економіки країни та вимоги до його компетентності. Також ОКХ встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності особи, яка здобула повну вищу освіту за відповідною спеціальністю.
ОПП містить стандартні розділи, конкретизує зміст освіти, наводить перелік нормативних дисциплін.
Дотримано структурно-логічні схеми викладання, створено підґрунтя для формування навчальних планів, розробки робочих програм з навчальних дисциплін. Варіативна частина ОПП за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних систем» напряму підготовки
6.050501 «Прикладна механіка» визначає зміст професійної підготовки фахівця
- систему знань у вигляді переліку варіативних дисциплін з кількістю навчальних годин/кредитів на їхнє вивчення. Вибіркова частина (варіативна частина) ОПП формується з дисциплін самостійного вибору Національного університету «Львівська політехніка» та дисциплін самостійного вибору студента. Кафедрою механіки та автоматизації машинобудування визначено перелік вибіркових дисциплін, їхній зміст, час на вивчення, форму підсумкового контролю. Нормативні та варіативні дисципліни узгоджені за структурно- логічною послідовністю та містять необхідні навчально-методичні матеріали для підготовки магістрів та спеціалістів, що відповідає вимогам ліцензування.
Атестацію студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр» здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників із застосуванням загальнодержавних методів комплексної діагностики: захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Навчальний план за структурою, змістом та оформленням відповідає вимогам вищої школи та галузевих стандартів за спеціальністю 8.05050105
«Інженерія логістичних систем» напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка». Графіком навчального процесу передбачено три семестри навчання
(1,5 року). Дотримано нормативи щодо кількості форм контролю та тривалості сесій, практик і канікул, практична підготовка логічно взаємоузгоджена відносно теоретичної та періодів державної атестації. Дотримано сучасні світові нормативи тижневого навантаження.
Забезпечено наскрізну комп’ютерну підготовку та реальну селективність в усіх семестрах.
Таким чином, зміст, наступності та ступеневості підготовки фахівців відповідають державним вимогам, потребам ринку праці, вирішенню питань безперервності якісної підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050105
«Інженерія логістичних систем» напряму підготовки 6.050501 «Прикладна
Голова комісії
Дащенко О.Ф.
механіка». Варіативна частина ОПП орієнтована на підготовку фахівця з дисциплін, що за направленістю відповідають ринку праці у Львівській області.
Висновок: Експертна комісія зазначає, що навчання за спеціальністю
8.05050105 «Інженерія логістичних систем» відбувається згідно чинних
стандартів вищої освіти. Навчальні плани розроблені відповідно до
стандартів навчання.
4.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.05050105 «ІНЖЕНЕРІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ»
В результаті проведеної експертизи представлених університетом документів встановлено, що на кафедрі механіки та автоматизації машинобудування наявний комплекс навчально-методичної документації, яка відображає організацію, зміст та методику проведення навчально-виховного процесу фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю
8.05050105 «Інженерія логістичних систем». Навчальні плани підготовки спеціалістів на 100% забезпечені програмами дисциплін, зміст яких відповідає сучасним вимогам.
Навчальні плани та робочі програми, розроблені та рекомендовані кафедрами, розглянуті, схвалені і затверджені науково-методичними комісіями відповідних навчально-наукових інститутів. Кожна робоча програма містить орієнтовний тематичний план, перелік форм проведення практичних занять та самостійної роботи студентів, а також порядок контролю і оцінювання знань
(поточний і підсумковий) та список інформаційних джерел, у тому числі електронних. Поточне коригування робочих програм (оновлення змісту, джерел, деталізація процедури контролю і оцінювання тощо) відбувається щороку як шляхом тиражування вкладних додатків, так і позаплановим перевиданням.
На кафедрі механіки та автоматизації машинобудування наявний комплекс навчально-методичної документації, яка регламентує організацію, зміст та методику проведення навчально-виховного процесу зі спеціальності 8.05050105
«Інженерія логістичних систем» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Лекції з більшості дисциплін мають візуальне мультимедійне супроводження. Для підвищення якості теоретичної та практичної підготовки, активізації самостійної роботи для всіх дисциплін навчальних планів використовуються як власні розробки кафедр університету (підручники, навчальні посібники, видані
Національним університетом
«Львівська політехніка», методичні рекомендації, роздаткові матеріали тощо), так і зовнішні надходження - використовується прикладне програмне забезпечення,
інтернет-ресурси, навчальна література, фільми тощо).
Голова комісії
Дащенко О.Ф.

Університетом розроблено «Положення про самостійну роботу студентів», створена необхідна кількість робочих місць в усіх підрозділах бібліотеки, сформовано відповідний кількісний і якісний склад друкованих і електронних фондів, доступна система роботи з електронними джерелами. В університеті створено потужний комплекс з видання тиражування методичних рекомендацій, укладено угоди з підприємствами щодо інформаційної підтримки. Графіки роботи спеціалізованих аудиторій
(лінгафонні кабінети, спеціалізовані лабораторії та комп’ютерні класи кафедр) повністю пристосовані до потреб студентів.
Присвоєння кваліфікацій студентам спеціальності 8.05050105 «Інженерія логістичних систем» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» здійснює екзаменаційна комісія.
На виконання ухвали Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» №52 від 28.11. 2006 р., наказу ректора №9-10 від 8 лютого 2007 р. та з метою вдосконалення системи оцінювання якості знань, в університеті щорічно проводиться контроль залишкових знань студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», з 2-х навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки - за рішенням навчально-методичних комісій спеціальностей.
Контроль залишкових знань студентів проводять у формі комплексних контрольних робіт
(ККР) за тестовими контрольними завданнями, розробленими відповідними кафедрами відповідно до «Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних робіт з навчальних дисциплін», затвердженого наказом ректора № 31-10 від
16.03.2009 р.
Кафедрою механіки та автоматизації машинобудування у співпраці з
іншими кафедрами університету розроблено пакети ККР для професійно- орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних систем». Кожен пакет ККР містить 30 варіантів тестових завдань, переліки рекомендованих літературних джерел і довідкової літератури, використання якої дозволяється під час виконання комплексної контрольної роботи, опис критеріїв оцінювання контрольних робіт і має дві позитивні рецензії (зовнішню і внутрішню).
У Національному університеті «Львівська політехніка» розроблено власну концепцію практичної підготовки студентів, яка базується на «Положенні про проведення практики студентів в и б щ х навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93, чинному галузевому стандарті підготовки студентів за спеціальністю
Голова комісії
Дащенко О.Ф.

8.05050105 «Інженерія логістичних систем» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр» і сучасних вимогах до формування професійних умінь і навичок випускників з урахуванням особливостей напряму підготовки та спеціальності.
Кафедрою механіки та автоматизації машинобудування розроблено наскрізні програми практичної підготовки магістрів. Для ОКР «магістр» навчальним планом передбачена дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Кафедрою розроблено програму, яка регламентує види практики, їхніх зміст, цілі, етапи проходження та очікувані результати, а також надано рекомендації щодо оформлення звіту за результатами проходження практики.
Підприємства-бази практики відповідають вимогам, що сформульовані у методичних рекомендаціях з практики, і ця відповідність підтверджується
«Паспортом бази практики», відомості якого засвідчуються керівництвом кожного підприємства та університету.
Базою практики є підприємства, організації, установи, що відповідають виробничим та економічним можливостям підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних систем».
При підготовці фахівців за цільовими договорами базами практики є підприємства, організації та установи для яких здійснюється цільова підготовка фахівців. У разі підготовки фахівців за замовленням фізичних чи юридичних осіб бази практики визначаються умовами договору (контракту) на підготовку фахівців. Термін дії угоди визначено на час проходження практики.
Як бази практичної підготовки студентів можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи університету, дослідні господарства та інші структурні підрозділи, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри. Студенти можуть самостійно обирати для себе місце її проходження і пропонувати його для укладання відповідної угоди.
Можливість додаткової практичної підготовки забезпечує відділ працевлаштування та зв'язків з виробництвом Національного університету
«Львівська політехніка». Щорічно Національний університет «Львівська політехніка» та Львівський обласний центр зайнятості організовують ярмарки кар'єри.
Виконані під керівництвом викладачів кафедри магістерські кваліфікаційні роботи, що беруть участь у щорічних оглядах-конкурсах проектів, зазвичай отримують відзнаки та нагороди.
Високий рівень навчально-методичного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» і кафедри механіки та автоматизації машинобудування відповідає умовам акредитації і дає змогу забезпечити якісну
Голова комісії
Дащенко О.Ф.
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю
8.05050105 «Інженерія логістичних систем».


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал