Формування екологічної компетентності та екологозбалансованої споживчої культури учнів у межах експериментального проекту «Освіта для сталого розвитку»
Скачати 44.25 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.01.2017
Розмір44.25 Kb.

Формування екологічної компетентності та екологозбалансованої споживчої
культури учнів у межах експериментального проекту
«Освіта для сталого розвитку»

Автор: Срібненко Олена Олегівна,
заступник директора з виховної роботи Комунального закладу освіти «Фінансово-
економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради
Освіта для сталого розвитку охоплює екологічну, економічну та соціальну проблематику навчання та виховання під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.
Екологічна ситуація, яка склалася у світі, наполегливо вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної компетентності та споживчої культури.
Одним із найважливіших завдань експериментальної роботи ліцею зі сталого розвитку є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної гуманної позиції у ставленні до природи. Виховні аспекти експерименту полягають у формуванні екологічної компетентності та екологозбалансованої споживчої культури.
Екологічне виховання тільки тоді дає належний результат, коли воно є організованим та відповідає певним вимогам. Робота в ліцеї цілеспрямована, учні розуміють, для чого вони виконують певні завдання, та яким має бути результат. Ця діяльність формує в учнів змінювати оточуючий світ, відчуття причетності до вирішення глобальних проблем, готує до продуктивної праці в різних галузях виробництва, до свідомого самостійного життя у злагоді з природою.
Виховна ефективність екологічної діяльності зростає за тієї умови, коли учні є не лише виконавцями, а й її організаторами.
У вересні 2011 року представники ліцейського Парламенту відвідали Київський
ЕСО FEST «Будь ЕКОлогічним!». Екофестиваль – це наймасштабніша подія року, покликана об’єднати активну молодь, сформувати молодіжний екологічний рух і
створити платформу для спілкування та обміну досвідом між учасниками, які стурбовані проблемами навколишнього природного середовища і змінами клімату, свідомо підходять до вирішення питання побудови зеленого майбутнього своєї країни. Під час фестивалю ліцеїсти відвідали майстер-класи: «Побудова власного бренда. Лідерство», «Командоутворення відА до Я», «Зробимо Україну чистою»,
«Практика своєї історії – шлях від екоактивізму до еколідерства», «Їжа та клімат».
Багато цікавого учні дізналися про органічні продукти, екологічне будівництво, зелене господарство, зелені робочі місця та обговорили питання освіти для сталого розвитку.
Учасників київського екофестивалю підтримували учні ліцею, які приєдналися до глобальної акції й провели екологічні заходи. Учнівським Парламентом ліцею проведено конкурс плакату-стрілки «Мій шлях до зеленого світу», ре-арт (новее життя старих речей у витворах мистецтва), фрі-маркет (безкоштовний обмін речами), флеш-танець «Рухай планету» (масовий рух людей без використання палива, спрямований на зменшення викидів парникових газів).
Цікаві ідеї, запозичені на екофестивалі, в ліцеї були запроваджені під час відзначення Всесвітнього дня харчування. В цей день группами ліцею було складено меню органічного харчування, проведений майстер-клас приготування веганської страви та конкурс стіннівок «Харчування без жорстокості». Підшефному дитячому притулку «Барвінок» уцей день подарували набір фіточаїв.
У рамках проведення Всеукраїнського тижня права на базі ліцею відбувається засідання круглого столу «Еко-споживач». Експериментальна робота зі сталого розвитку обумовила тему та мету засідання: знайомство з екологічними правами та екологічною поведінкою як споживачів, так і виробників.
Екологічна поведінка споживачів товарів і послуг вимагає активної громадської позиції. Самостійно споживач не в змозі захистити себе від неякісних товарів і послуг, діяльності монополістів, недобросовісних виробників і продавців.
Учні представляють присутнім різновиди екологічних знаків, які допомагають зробити відповідний вибір:
- європейськими екологічними знаками;

- знаком енергоефективності;
- знаками екологічно чистих харчових продуктів та напоїв.
Екологічний знак свідчить про те, що використання продукту завдає мінімальної шкоди довкіллю на усіх стадіях життєвого циклу.
Екологічна компетентність є показником сформованості екологічної культури особистості. Кожна людина взаємодіє з довкіллям і впливає на нього як професійною, так і побутовою діяльністю. У будь-якому випадку кожний безпосередньо (дихання повітрям, використання води, газу тощо) чи опосередковано
(використання електроенергії, продуктів харчування, палива) споживає природні ресурси. І через споживання ресурсів людина здійснює вплив на довкілля, особливо на найближче довкілля, оскільки кожний щодня приймає рішення, що і як споживати – що придбати, чи використати електроприлади, і як довго, прийняти ванну чи душ тощо. І відповідно до того, які рішення будуть прийняті, кожний споживатиме більше (менше) ресурсів. У такий спосіб особистість «контролює» область свого споживання. Цей «контроль» визначається рівнем відповідальності людини, яка може впливати на її стан своїми рішеннями. Саме ця частина довкілля, яку контролює людина, у якій вона здійснює власну діяльність і приймає рішення (і тому може реально впливати на її стан), і є «зоною відповідальності особистості».
Адже відповідати можна лише за те, що можнако нтролювати.
Побувавши на екскурсії у Київському Музеї води, наші учні вийшли з пропозицією про створення на базі ліцею подібного центру.І вже з січня 2011 року в рамках Міжнародногороку хімії Парламент ліцею разом з вчителем хімії Крайняк
О.В. розпочали роботу над творчим проектом «Водно-інформаційний центр».Мета проекту – посилення соціально відповідальної поведінки молоді стосовно навколишнього середовища та водозбереження, а також розвиток почуття персональної відповідальності та піклування про природу та водніресурси.
22 березня 2012 року, в Міжнародний день води, відбулося відкриття водно-
інформаційного центру на базі кабінету хімії ліцею.
У рамках роботи Водно-інформаційного центру ліцею започатковано проведення щорічного Водного фестивалю. Мета фестивалю – залучення ліцеїстів
до сучасних проблем водопостачання чистої питної води, збереження природних та штучних джерел води та раціональне водокористування населення.
У рамках фестивалю ліцеїсти активно беруть участь у різноманітних конкурсах, присвячених сучасним проблемам водних ресурсів. Наведемо деякі з них:
Конкурс соціальної реклами «Крапля за краплею» розпочато в ліцеї з 2012 року, коли учениця групи 11-2 Кравченко Ольга брала участь у Міжнародному конкурсі. Її робота мала найвищі рейтинги згідно перегляду на інтернет-ресурсах .
Завданням конкурсу есе «Збереження і дбайливе ставлення до води» є активізація самостійної роботи ліцеїстів у сфері водозбереження, створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу учнів, формування громадської активності, виявлення та підтримка молодих талантів, надання учням можливості виявити свою ерудицію, знання та творчіздібності.
Творчо-літературний конкурс «Вода у моєму житті». Завдання конкурсу:
Формування культури водопостачання, екологічної свідомісті і бережливого ставлення до водних ресурсів дітей рідного міста; пошук та підтримка обдарованих дітей; створення умов для подальшої творчості дітей; активізація творчої діяльності вчителів.
Пошуковий конкурс «До чистих джерел». Метою конкурсу є розширення природоохоронної діяльності, спрямованої на поліпшення стану водойм області, підвищення екологічної і правової обізнаності учнівської молоді, громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи. В ході проведення конкурсу вирішуються такі завдання:
- поширення практичної природоохоронної діяльності ліцеїстів, громадськості, направленої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм, раціональне використання водних ресурсів;
- виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю, формування природоохоронного мислення, підвищення екологічної обізнаності підростаючого покоління.

Під час святкування Міжнародного дня води ліцеїсти творчо представили літературно-мистецькі водні композиції, в яких продемонстрували дбайливе ставлення до проблем водних ресурсів, природи рідного краю, підвищення екологічної обізнаності. А саме: музичну композицію «Ой говорила чиста вода», театральну постанову «Життя води», юмористичну композицію «Без води - ні туди і ні сюди».
За підсумками всіх конкурсів було визначено переможців.
Враховуючи профіль ліцею, беззаперечно, більшість заходів виховання пов’язані з економічною складовою сталого розвитку. Але у фінансово- економічному ліцеї логічним є виховання екологічної культури, тому що збереження планети для майбутніх поколінь –це нагальна проблема людства, яку незабаром вирішувати сучасній молоді.
Список використанихджерел
1.
Бех І.Д. Виховання: від правила до результату // Виховні технології /
Упоряд. В.Варава – К.: Ред.загальнопед.газ., 2009. – 120 с.
2.
Висоцька О.Є. Освіта для сталого розвитку [Текст]: науково-методичний посібник / О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: РоялПринт, 2011. – 200 с.
3.
Доценко Т.М. Організація навчання лідерів органів самоврядування дітей та учнівської молоді: Методичний посібник. – Біла Церква, 2009. – 248 с.
4.
Єльникова Г., ДаниленкоЛ., Сорочан Т., Клокар Н., Софій Н., Ворон М.
Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади.
– К., 2007. – 177 с.
5.
Киричук О.В. Взаємодія навчання і виховання в інноваційних педагогічних системах// Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – К.: 13 мн, 1998.
6.
Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». – 2007.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал