Характеристика умов навчання. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять
Скачати 103.7 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір103.7 Kb.

1
Лекція 2
Тема: Характеристика умов навчання. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять.
Характеристика умов навчання
Успішне впровадження навчального курсу «Сходинки до інформатики» залежить від обов’язкової саме для нього складової – стандарту можливостей для навчання, в якому зазначаються обов’язкові умови та ресурси, що потрібні для реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів молодшого шкільного віку.
При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів. Тому на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі.
Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за комп’ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв. Весь інший час уроку учні працюють без комп’ютера, знайомляться із загальними теоретичними положеннями курсу «Сходинки до інформатики», повторюють і закріплюють вивчений матеріал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та критичного мислення, творчих здібностей тощо.
Для практичної роботи учнів за комп‘ютером можна використовувати програми з наявного у школі навчального програмного забезпечення та середовища, які адаптовані для навчання дітей молодшого шкільного віку. Перелік необхідних програмних засобів:
- операційна система;
- програми на розвиток логічного та критичного мислення;
- розвиваючі програми;
- комп‘ютерні програми на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо;
- клавіатурний тренажер;
- тренажер миші;
- графічний редактор;
- текстовий процесор;
- редактор презентацій;
- середовище виконання алгоритмів.
Види діяльності, які слід реалізовувати в процесі вивчення курсу – ігрова, навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, художня діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія.
З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.
Пропонується проводити оцінювання на базі портфоліо учня: портфоліо розвитку та
демонстраційне портфоліо.
Основні психолого-педагогічні вимоги до використання інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховному процесі початкової школи
Більшість недоліків у застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі пов’язані із відсутністю розуміння особливостей психічного і фізіологічного розвитку дітей даної вікової категорії, організацією навчального процесу без врахування цих особливостей. Учителі
інформатики старших класів, яких залучають до формування у учнів початкових класів елементарної

2 комп’ютерної грамотності, намагаються формально перенести не тільки основний зміст але і форми та методи організації навчального процесу з старшої школи в молодшу. Дітей заставляють заучувати напам'ять довгі означення, за відсутності підручників і посібників, створювати конспекти теоретичних відомостей, готувати багатосторінкові реферати.
У цьому віці продовжується функціональний розвиток нервової і серцево-судинної систем, органів дихання тощо. Цей розвиток відбувається відносно спокійно і рівномірно в порівнянні з підлітковим віком. Кістково-сполучний апарат відзначається гнучкістю завдяки наявності в кістках значної кількості хрящів. Інтенсивно зростає м’язова система, що супроводжується зростанням сили дітей і сприяє здатності організму до тривалої діяльності і розвитку координації рухів. Проте дрібні м’язи кисті в першокласників розвиваються ще повільно.
Значні зміни в порівнянні з дошкільним віком проявляються в психіці молодших школярів.
Нервові процеси стають рухливішими, діти можуть швидко змінювати поведінку відповідно до обставин, легше звикають до нових видів діяльності. У них яскраво виявляється наслідувальність.
Молодші школярі схильні до приучування та емоційного сприймання. Особливістю їхньої розумової діяльності є те, що вони часто обмежуються сприйняттям зовнішніх ознак, понять, явищ. За виразом О.Я.Савченко, «Ніби губка, вбирають знання, але не завжди усвідомлено.
Такі вікові особливості, як беззастережне підкорення авторитетові, підвищена сприйнятливість, вразливість, багато в чому визначають навчальні досягнення молодших школярів».
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи повинно бути підпорядковано як основній меті навчання, так і конкретним завданням, які вирішує вчитель у ході навчального заняття. При цьому повинні бути враховані фактори і умови, які впливають на навчальний процес, забезпечено дотримання санітарно- гігієнічних умов та техніки безпеки.
Санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій у початковій школі
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу є обов’язковою умовою проведення навчальних занять у початковій школі. Використання інформаційно- комунікаційних технологій у навчальному процесі тільки підвищує вимоги безпечного проведення занять. Гігієнічне обґрунтування принципів і критеріїв безпечного застосування комп'ютерної техніки у навчанні молодших школярів здійснила Н.С.Полька. Результати її досліджень лягли в основу Державних санітарних правил і норм з цього питання.
Основними нормативними документами з цього питання є Державні санітарні правила та норми «Середні загальноосвітні навчально-виховні учбові заклади (школи, ліцеї, гімназії).
Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-98)», затверджені Постановою Головного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. № 8 та Державні санітарні правила та норми
«Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах (ДСанПіН 5.5.2.009-98)», затверджені Постановою Головного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. № 9. Перший документ встановлює загальні вимоги до навчальних приміщень, їх обладнання, освітлення, температури, вологості та режиму дня учнів загальноосвітніх шкіл.
Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи в початковій школі
Класні кімнати для учнів І-V класів слід розміщувати тільки на першому поверсі в окремому блоці, ізольовано від приміщень для учнів інших вікових груп. Навчальні приміщення не можуть бути прохідними.

3
Навчальні класи мають бути ізольованими від приміщень, які є джерелами шуму і запахів
(майстерні, спортивні і актові зали, харчоблок та ін.).
Обладнання класних кімнат
У навчальних класах і кабінетах встановлюються меблі згідно з діючим нормативним документом (ГОСТ
5994-93). Меблі повинні відповідати висоті тіла дітей.
Для учнів не допустима поза, при який кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює 145 градусам
(приводить до порушень функції зору та швидкого стомлення). Не допустима і випрямлена поза, оскільки відстань від поверхні парти до очей збільшується до 48 см.
Зручна поза, при якій кут нахилу 160-170 градусів.
Учитель повинен контролювати правильну робочу позу учнів за шкільними меблями: ноги повинні упиратись у підлогу або підставку для ніг, при виконанні письмових робіт – невеликий нахил тіла вперед
(170 градусів), відстань від робочої поверхні до очей для учнів 1-2 класів при прямому письмі –
26 см, при косому – 21 см, для учнів 9-10 років відстань повинна складати 24,2 см.
При поясненні викладача учень повинен сидіти, спираючись на спинку парти, передпліччя повинні вільно лежати на столі (парті)
Учні з пониженою гостротою зору повинні сидіти за першими партами в першому ряду (від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими і другими партами крайніх (першого і третього) рядів. Учні, які часто хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, розміщуються у третьому ряду парт (біля внутрішньої стіни).
Для профілактики порушень постави не менше 2-ох разів на рік школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності групи меблів їх зросту. Шкільні меблі розставляються у шкільному приміщенні так, щоб ближче до дошки були менші розміри, далі - більші.
Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи з використанням
комп’ютерної техніки
Як уже зазначалося, вимоги до проведення навчальних занять з використанням комп’ютерної техніки регламентується Державними санітарними правилами та нормами «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах (ДСанПіН 5.5.2.009-98)»
1
. Об’єднаємо ці вимоги в кілька груп.
Вимоги навчальних приміщень
Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори. Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків.
Площа на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не менше 6,0 м
2
, об’єм - не менше
20 м
3
, висота приміщень (від підлоги до стелі) повинна бути не менше 3,6 м. Площа учбових приміщень з ПК повинна розраховуватись на півкласу учнів, але не більше, як 12 осіб.
Стіни, стеля і підлога та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки, повинні мати покриття із матеріалів з матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття:
- стін - 40-50%;
1
Слід враховувати, що зазначені Правила відповідно до пункту 1.3. "поширюються на всі види персональних електронно обчислювальних машин і їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно- променевих трубок."
Робоча поза учня

4
- стелі - 70-80%;
- підлоги - 20-30%;
- предметів обладнання - 40-60% (робочого столу - 40-50%, корпуса дисплею та клавіатури -
30-50%, шаф та стелажів - 40-60%)
Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.
Забороняється використовувати для оздоблення інтер’єру приміщень комп'ютерних класів полімерні матеріали (дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття, плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик та ін.), з яких виділяються у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують гранично допустимі концентрації.
Природне та штучне освітлення
Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення. Штучне освітлення в приміщеннях з ПК повинно здійснюватись системою загального освітлення. Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватись переважно люмінесцентні лампи.
Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях у кабінетах та класах з ПК освітленість не нижчу, а на екранах дисплеїв - не вище, приведених у таблиці 4.
Таблиця 4. Норми освітленості в кабінетах і класах з ПК.
Характеристика роботи
Робоча
поверхня
Площина
Освітленість,
лк
Примітка
Робота переважно з екранами дисплеїв
ПК(50% та більше робочого часу)
Екран
В
200 не вище
Клавіатура
Г
400 не нижче
Стіл
Г
400 не нижче
Робота переважно з документами (з екранами дисплеїв ПК менше 50% робочого часу)
Екран
В
200 не вище
Клавіатура
Г
400 не нижче
Стіл
Г
500 не нижче
Дошка
В
500 не нижче
Проходи основні
Підлога
Г
100
Примітка: В - вертикальна площина, Г - горизонтальна площина.
Загальне освітлення повинно бути виконано у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників. Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих сіток заборонено.
Яскравість світильників загального освітлення повинна складати не менше 200 кд/кв.м. Необхідно проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік, а також заміну перегорілих ламп по мірі їх виходу з ладу.
Якщо в приміщенні є об’єкти з різною освітленістю (наприклад інтенсивно освітлене вікно у сонячний день і затемнена частина приміщення або потужний світильник і неосвітлена поверхня стола), то слід обмежити нерівномірність розподілу яскравості. У разі переведення погляду з одного об’єкта на інший, освітленість якого сильно відрізняється, від першого око людини здійснює пристосування: зіниця збільшується (затемнений об’єкт) або зменшується (освітлений об’єкт). Часта зміна розмірів зіниці в ході напруженої роботи, наприклад, при переписуванні даних з екрану монітора у зошит або навпаки при введення даних з друкованого джерела до комп’ютера, при значній різниці в освітленості цих об’єктів приводить до швидкої втоми і негативно впливає на органи зору. Тому рекомендується, щоб співвідношення освітленості між робочим екраном та низьким оточенням (стіл, зошити, посібники і таке інше) не перевищувало 5:1, між поверхнями робочого екрану і оточенням (стіл, обладнання) - 10:1.

5
Необхідно також передбачити захист від відблисків на екрані монітора, які спричиняються попаданням сонячних променів з вікон або світла від світильників загального та місцевого освітлення. Основними способами захисту є використання сонячнозахисних штор і жалюзів, а також розміщення робочих місць, щоб відбиті від поверхні монітора промені не потрапляли в поле зору учня.
Повітряно-тепловий режим, захист від шуму і вібрації
У кабінетах та класах, обладнаних персональними комп'ютерами, температура повітря повинна бути 19,5º±0,5 º С, відносна вологість повітря 60%±5%, швидкість руху повітря не більше
0,1 м/с.
Рівень іонізованості повітря на відстані 0,3 м від працюючого екрану відеомонітора не повинен бути нижче 200 і більше 50000 легких позитивних і негативних іонів обох знаків (окремо) в куб. см. повітря. Заміри на дотримання відповідного рівня іонізованості повітря повинні регулярно проводити працівники державної санітарної служби, які мають для цього відповідне обладнання.
В кабінетах та класах, обладнаних персональними комп'ютерами, повинен бути забезпечений
3-кратний обмін повітря за 1 годину. Це забезпечується за рахунок проведення своєчасного провітрювання, використання систем примусової вентиляції. Для охолодження та очищення повітря від пилу в кабінетах та класах можуть бути встановлені побутові кондиціонери, на які є дозвіл державної санітарно-гігієнічної служби на використання в навчальних закладах.
За певних порушень у роботі охолоджувальної системи блока живлення, процесора, відеокарти, чипсетів, жорстких дисків, використанні бракованих оптичних дисків тощо персональний комп’ютер може стати джерелом підвищеного шуму та вібрації. Санітарними нормами встановлено, що рівень звуку (шуму) в приміщенні з ПК не повинен перевищувати 45 дБА, а рівень вібрації на робочих місцях не більше від 72 дБ W.
Вимоги до обладнання та організації робочого місця
У навчальних закладах і вдома повинні бути забезпечені санітарно-гігієнічні і технічні вимоги до обладнання і організації робочого місця. Перш за все, слід звернути увагу на добір меблів відповідно до зросту учнів
Вимоги до меблів та розміщення пристроїв комп’ютера:
- одномісний стіл і стілець повинні бути виконані з дотриманням вимог пп.8.5, 8.6 ДСанПіН
5.5.6.009-98 і враховувати зросто-вікові особливості учнів;
-
стіл учня повинен мати дві різновисотні горизонтальні поверхні – робочу і додаткову.
Ширина і глибина робочої поверхні столу та додаткової поверхні повинні забезпечувати виконання роботи у межах моторного поля і мати розміри 750х600 мм та 750х350 мм відповідно. Висота обох поверхонь повинна регулюватися у межах 460‚760 мм. Стіл повинен допускати кріплення до підлоги або фіксування його положення іншим чином.
Допускається використання стандартних учнівських столів при врахуванні зросто-вікових особливостей учнів і особливостей розміщення монітору;
-
стілець учня повинен забезпечувати зміну висоти сидіння у межах 260‚460 мм, він повинен мати спинку;
-
екран монітора в залежності від висоти символів рекомендовано розміщувати на відстані
400‚800 мм від очей. Площина екрану монітору повинна бути перпендикулярною до нормальної лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення монітору навколо вертикальної осі в межах ±30 градусів (справа наліво) та нахилу вперед до 85 градусів і назад до 105 градусів з фіксацією в цьому положенні.
Вимоги до пристроїв комп’ютера:

6
-
клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена від монітору (тобто не рекомендовано використання ноутбуків) для забез- печення можливості її оптимального розташування та прийняття робочої пози. Висота клавіатури на рівні середнього ряду клавіш не повинна перевищувати 30 мм. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100‚300 мм від краю, який повернутий до користувача. Кут нахилу на панелі клавіатури має знаходитись у межах від 5 градусів до 15 градусів, для цього використовуються спеціальні ніжки клавіатури;
-
монітор повинен відповідати вимогам загальновизнаних стандартів ергономічності і безпечності, які позначаються як TCO'952, TCO'99 або TCO'03. Цифри в позначенні вказують на рік затвердження стандарту. За вимогами Міністерства освіти і науки України з 2007 року в навчальні заклади не можуть бути поставлені монітори, що не відповідають вимогам TCO'99.
В останні роки комп’ютерні фірми почали випускати різноманітне комп’ютерне обладнання для навчальних потреб. З'явилися так звані мобільні комп’ютерні комплекси на основі портативних комп’ютерів типу ноутбук. Навчальним закладам слід зважати на те, що існуючими санітарними нормами заборонено постійно використовувати ноутбуки в навчальному процесі. Відповідно до пункту 8.4. вже згадуваних Державних санітарних правил та норм [
Помилка! Джерело посилання не
знайдено.
]: "клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками,
конструктивно відокремлена від монітору для забезпечення можливості її оптимального розташування та прийняття робочої пози".
Робоча поза учня при роботі з комп’ютером:
- спина і ноги повинні мати опору, це досягається за рахунок спинки стільця та підставки для ніг;
- спина повинна бути рівною, голова трохи опущена. Рекомендують кут нахилу голови – не більше 20 0
. У цьому випадку значно знижується навантаження на шийний відділ хребта;
- руки повинні вільно лежати на клавіатурі або утримувати маніпулятор, у ліктьових суглобах повинен утворюватись кут трохи більший за 90 0
;
- при роботі з клавіатурою або маніпулятором миша руки в зап'ясті не повинні бути в напрузі, тобто вільно звисати трохи вниз.
Організація навчально-виховного процесу
Санітарні норми регламентують тривалість безперервної роботи з персональним комп’ютером та режим роботи. Рекомендується індивідуальний режим роботи з ПК. Це забезпечує самостійний вибір учнем темпу роботи з комп’ютером. При нав’язаному режимі роботи під керівництвом учителя ("роби як я") або нав’язаним темпом виконання вказівок комп’ютерної програми тривалість безперервної роботи з комп’ютером повинна бути зменшена відносно максимальних норм.
Безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:
- для учнів X-XІ класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин;
- для учнів VІІ-ІX класів - 20-25 хвилин;
- для учнів VІ-VІІ класів - до 20 хвилин;
- для учнів ІІ-V класів - 15 хвилин.
Для навчання дітей 6 років роботі з ПК безперервні заняття в індивідуальному ритмі не повинні бути більше 10 хвилин.
Передбачається, що після зазначеного терміну повинні проводитись активні перерви з руховою гімнастикою і гімнастикою для очей.
2
TCO – сукупність стандартів сертифікації пристроїв електроніки (в даному випадку моніторів) на ергономічність і безпечність. Розроб ляється комітетом TCO Development, який входить до складу Шведської конфедерації профспілок

7
Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером
Кабінет інформатики та інформаційно_комунікаційних технологій насичений різноманітною електронною технікою, яка живиться від електричної мережі з напругою змінного струму 220 В. Це потребує дотримання додаткових правил безпеки під час проведення навчальних занять і позаурочних заходів.
До початку роботи:
з дозволу вчителя займіть своє робоче місце за комп’ютером, налаштуйте висоту стола, стільця, підставки для ніг, кут нахилу монітора так, щоб (рис. 2.43): середина екрана монітора знаходилася трохи нижче горизонтальної лінії зору; відстань від очей до поверхні екрана становила 40–80 см, залежно від розмірів об’єктів на екрані; лінія від очей до центра екрана монітора була перпендикулярна до площини екрана; пальці рук вільно лежали на клавіатурі; руки утворювали в ліктьовому суглобі кут, близький до 90°; клавіатура лежала на поверхні стола або на спеціальній полиці на відстані 10–30 см від краю і була нахилена під кутом 5–15°; спина опиралася на спинку стільця; ноги опиралися на підлогу або на спеціальну підставку; наведіть лад на робочому столі, приберіть з нього предмети, які не потрібні для роботи; перевірте чистоту своїх рук, за потреби вимийте їх і витріть насухо; за потреби з дозволу вчителя і тільки спеціальною серветкою протріть екран монітора, клавіатуру, килимок і мишу; перевірте відсутність зовнішніх пошкоджень комп’ютерного обладнання; з дозволу вчителя ввімкніть комп’ютер.
Під час роботи:
тримайте робоче місце охайним, не розміщуй те на ньому сторонніх речей; витримуйте правильну поставу – не нахиляйтеся близько до поверхні екрана, не згинайтеся, тримайте руки без напруження; після 15–20 хв роботи або при відчутті втоми виконайте комплекс вправ для очей і для зняття м’язового напруження; не намагайтеся самостійно усунути перебої в роботі комп’ютера, при їх виникненні негайно покличте вчителя; не торкайтеся задніх стінок монітора та системного блока, не чіпайте дротів живлення; акуратно вставляйте і виймайте змінні носії; не торкайтеся екрана монітора руками (це забруднює і порушує його покриття); категорично забороняється знімати кришки корпусів пристроїв комп’ютера, самостійно, без дозволу вчителя, приєднувати і від’єднувати пристрої комп’ютера.
Після закінчення роботи:
приберіть своє робоче місце; з дозволу вчителя вимкніть комп’ютер або закінчіть сеанс роботи.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал