Харків Видавнича група «Основа» 2015
Скачати 117.25 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.11.2016
Розмір117.25 Kb.
ТипУрок

Харків
Видавнича група «Основа»
2015

УДК 91
ББК 26.8
П12
Серія «Мій конспект»
Заснована 2008 року
© Павлюк Н. І., Довгань Г. Д., 2015
ISBN 978-617-00-2464-0
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2015

Павлюк Н. І.
П12 Географія. Материки і океани. 7 клас: навч.-метод. посібник.
Текст / Н. І. Павлюк, Г. Д. Довгань. — Х. :
ВГ «Осно ва», 2015. — 143
1с. : табл. — (Серія «Мій кон- спект»).
ISBN 978-617-00-2464-0.
Методичний посібник містить конспекти усіх уроків курсу геогра- фії 7 класу за новою програмою (редакція 2015 р.). Конспект кожного уроку розміщено на окремому відривному аркуші. Містить методично грамотно оформлені мету, тип уроку, перелік мінімально необхідного обладнання, базових понять, стислий зміст етапів уроку залежно від його типу. Тобто є готовим планом-конспектом уроку, що заощаджує час учителя на планування й оформлення поурочних конспектів.
Передбачено місце для записів учителя, що зробить розробку уро- ку по-справжньому авторською, пристосованою для власних особливо- стей викладання.
Для вчителів географії.

УДК 91
ББК 26.8

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 1. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.
Джерела географічної інформації про материки та океани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 2. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом
і призначенням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
РОЗДІЛ I.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ
МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
Тема 1. Форма і рухи Землі . . . . . . . . . . . . . 11
Урок 3. Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їхні наслідки . . . . . . . . 11
Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки . . . . . . . . . 13
Урок 4. Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літо сферних плит.
Геологічні ери та епохи горотворення . . . . . . . 13
Урок 5. Тектонічні структури: платформи й області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою
і формами рельєфу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок 6. Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 7. Повітряні маси, їхні властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас.
Закономірності розподілу атмосферних опадів . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок 8. Водні маси, їхні властивості, закономірності переміщення океанічних течій . . . . . . . . . . . 21
Урок 9. Кліматичні пояси і типи клімату
Землі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 10. Природні комплекси материків
і океанів. Широтна зональність
і вертикальна поясність. . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 11. Підсумковий урок з розділу «Закономірності формування природи материків і океанів» . . . . 27
РОЗДІЛ ІІ.
МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ
Тема 1. Африка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 12. Географічне положення Африки.
Дослідження та освоєння материка.
Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід Африки.
Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (початок) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 13. Тектонічна будова Африки . . . . . . . . 31
Урок 14. Рельєф, корисні копалини Африки.
Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (продовження) . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок 15. Загальні ознаки клімату Африки . . . . 35
Урок 16. Кліматичні пояси і типи клімату
Африки. Практична робота 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами . . 37
Урок 17. Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів. Практична робота 3
(продовження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок 18. Природні зони Африки, закономірності
їх розміщення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 19. Стихійні явища природи в Африці.
Екологічні проблеми. Природні об’єкти, занесені
до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО . . . . 43
Урок 20. Населення Африки.
Держави. Зв’язки України з державами африканського континенту.
Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (закінчення) . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 21. Підсумковий урок з теми «Африка»* . . 47
Тема 2. Південна Америка . . . . . . . . . . . . . 49
Урок 22. Географічне положення
Південної Америки. Дослідження та освоєння материка. Практична робота 5.
Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної Америки (початок) . . . . . . . 49
Урок 23. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини Південної Америки.
Практична робота 5. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної
Америки (продовження) . . . . . . . . . . . . . . . 51
3

Урок 24. Загальні ознаки клімату
Південної Америки. Кліматичні пояси
і типи клімату. Практична робота 6.
Визначення типів клімату Південної
Америки за кліматичними діаграмами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок 25. Води суходолу Південної
Америки. Практична робота 5.
Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної
Америки (продовження) . . . . . . . . . . . . . . . 55
Урок 26. Природні зони Південної
Америки. Висотна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні
екологічні проблеми. Природні об’єкти
Південної Америки, занесені до списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. . . . . . . . . . . 57
Урок 27. Населення Південної Америки.
Держави. Зв’язки України з державами
Південної Америки. Практична робота 5.
Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної
Америки (закінчення) . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Тема 3. Австралія . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 28. Географічне положення
Австралії. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Практична робота 7.
Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів
Австралії (початок) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 29. Клімат Австралії.
Води суходолу. Практична робота 7.
Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів
Австралії (продовження) . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 30. Унікальність рослинності
і тваринного світу Австралії.
Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші природні об’єкти Списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 31. Населення, його склад та розміщення. Австралія — країна-материк.
Україна й Австралія. Практична робота 7.
Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів
Австралії (закінчення) . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок 32. Підсумковий урок з тем «Австралія»
та «Південна Америка» . . . . . . . . . . . . . . . . 69
РОЗДІЛ ІІІ.
ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ
Тема 1. Антарктида . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 33. Географічне положення.
Дослідження материка.
Українська станція «Академік вернадський». Міжнародний статус.
Антарктида і Арктика. Практична робота 8.
Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті . . . . . . . . . . . . 71
Урок 34. Природа Антарктиди.
Практична робота 8 (закінчення) . . . . . . . . . . 73
РОЗДІЛ ІV.
МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ
Тема 1. Північна Америка . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 35. Північна Америка. Географічне положення.
Історія відкриття й освоєння. Практична робота 9.
Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 36. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини
Північної Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 37. Загальні ознаки клімату.
Кліматичні пояси і типи клімату
Північної Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 38. Води суходолу Північної
Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 39. Природні зони Північної Америки.
Вертикальна поясність в горах материка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок 40. Зміни природи
Північної Америки людиною.
Сучасні екологічні проблеми . . . . . . . . . . . . 85
Урок 41. Населення та держави
Північної Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 42. Підсумковий урок за темами «Антарктида.
Північна Америка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Тема 2. Євразія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 43. Географічне положення
Євразії. Поділ Євразії на дві частини світу. Практична робота 10. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Євразії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 44. Дослідження та освоєння
Євразії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 45. Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини Євразії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4

Урок 46. Загальні риси клімату Євразії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 47. Кліматичні пояси й типи клімату Євразії. Практична робота 11.
Визначення типів клімату в межах помірного поясу за допомогою кліматичних діаграм . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 48. Води суходолу Євразії.
Найбільші річки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 49. Води суходолу Євразії. Озера . . . . . . 103
Урок 50. Природні зони Євразії.
Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу.
Лісостепи й степи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 51. Природні зони Євразії.
Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси.
Савана. Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна поясність . . . . . . . . . . . 107
Урок 52. Зміни природи материка людиною . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 53. Населення Євразії.
Держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 54. Найбільші держави Європи.
Німеччина. Франція. Велика
Британія. Італія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 55. Зв’язки України з країнами Європи . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 56. Найбільші держави Азії.
Китай. Японія. Індія . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 57. Підсумковий урок за темою «Євразія » . . . . . . . . . . . . . . . . 119
РОЗДІЛ V.
ОКЕАНИ
Тема 1. Тихий океан . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Урок 58. Географічне положення. Рельєф дна.
Клімат і води. Практична робота 12.
Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Урок 59. Тихий океан. Органічний світ
і природні ресурси. Острови в Тихому океані, їх походження.
Вплив океану на життєдіяльність людей прилег лих материків . . . . . . . . . . . 125
Тема 2. Атлантичний океан . . . . . . . . . . . . 127
Урок 60. Атлантичний океан.
Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Тема 3. Індійський океан . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 61. Індійський океан.
Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті . . . . . . . . . . . . 129
Тема 4. Північний Льодовитий
океан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Урок 62. Північний Льодовитий океан. Практична робота 12.
Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті . . . . . . . 131
Урок 63. Океани Землі.
Узагальнення знань . . . . . . . . . . . . . . . . 133
РОЗДІЛ VІ.
ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ
І ОКЕАНІВ
Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Урок 64. Природні багатства материків та океанів,
їхні особливі види. наслідки використання ресурсів людиною.
Порушення природної рівноваги.
Антропогенні ландшафти . . . . . . . . . . . . . 135
Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Урок 65. Забруднення навколишнього середовища.
Міжнародне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем. міжнародні організаціії з охорони природи . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Урок 66. Шляхи розв’язування екологічних проблем (дослідження) . . . . . . . . . . . . . . . 139
Урок 67–70. Резерв . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ . . . . . . . . . 140
5

ПЕРЕДМОВА
Шановні колеги!
До вашої уваги запропоновано посібник із серії «Мій конспект», що створена задля максималь- ного полегшення підготовки вчителя до уроку. Кожний урок розміщено на окремому відривному аркуші і є готовим конспектом уроку. Форматування аркуша, а саме наявність стовпчика для нота- ток дозволить учителю внести до уроку власні пояснення, акценти, запрограмувати прийоми роботи, додатковий матеріал тощо, що зробить урок абсолютно «власним», пристосованим до запитів, умов
і можливостей учителя й окремих класів.
Посібник містить конспекти всіх уроків курсу відповідно до нової навчальної програми курсу (те- матика, кількість і порядок викладення матеріалу).
Конспект кожного заняття містить методично грамотно оформлену «шапку» уроку. Тема чітко відповідає формулюванню, зазначеному в навчальній програмі.
Визначено мету уроку за основними напрямками здійснення освітньої діяльності учителя на уро- ці —навчальному, розвивальному, виховному.
Зазначено тип уроку. У переліку обладнання вказано мінімально необхідний комплект засобів на- вчання. Зазначені опорні й базові поняття кожного уроку спрямовують учителя на виявлення вже сформованого обов’язкового мінімуму знань учнів (зокрема з курсу природознавства та попередніх уроків) як опори, а також акцентують увагу на нові поняття, які слід сформувати.
Окремі уроки доповнені переліком географічної номенклатури. Ці об’єкти зазначені у програмі як обов’язкові для опрацювання учнями.
Для кожного уроку запропоновано варіант мотивації навчальної діяльності учнів. Він спрямова- ний зацікавити учнів здобуття нових знань й бажання виконати для цього запропоновані вчителем види діяльності.
Для етапів актуалізації опорних знань та закріплення нових запропоновані запитання й завдан- ня, які спрямовані на виявлення найактуальніших для уроку знань. Запитання й завдання вчитель на власний розсуд може легко трансформувати залежно від обраного ним прийому роботи. Етап пере- вірки домашнього завдання виділений у тих уроках, де матеріал попереднього й наступного уроку має слабку наступність. Там, де простежена чітка логічна зв’язка двох уроків, етап перевірки знань, по суті, перетворюється на етап актуалізації опорних знань.
Етап підсумку уроку детально не розкритий, оскільки він у першу чергу залежить від обраних вчителем прийомів роботи і може «автоматично вималюватися» в ході діяльності учнів протягом усього уроку.
Домашнє завдання містить обов’язкове опрацювання параграфу підручника, завдання щодо влас- них досліджень та проектної діяльності, які зазначено в навчальній програмі, або доцільно провести як випереджувальне завдання на наступний урок.
Основний етап уроку (переважно це формування нових знань, умінь та навичок) має детальне планування за змістом навчального матеріалу. А от форми та прийоми роботи вчитель може оби- рати на власний розсуд (залежно від матеріалу, наявного обладнання, особливостей кожного класу тощо) і робити відповідні помітки у конспекті.
Підсумкові уроки за розділами чи окремими темами вчитель звичайно проводить на власний роз- суд залежно від рівня можливостей учнів, матеріально-технічного оснащення курсу географії у шко- лі та власного творчого підходу. Але в будь-якому випадку вчителю в пригоді стануть розроблені за- вдання по типу традиційної перевірочної роботи. Вони розроблені відповідно чотирьох рівнів знань, умінь та навичок учнів у двох варіантах.
Посібник орієнтовано в першу чергу на навчальну програму курсу, і тому може з легкістю коре- люватися з будь-яким, обраним учителем підручником .
Сподіваємось, що посібник надасть вам, шановні вчителі, реальну допомогу в підготовці до уро- ків, заощадить час для нових творчих пошуків.
Бажаємо натхнення, успіхів, нових злетів у вашій нелегкій, але найнеобхіднішій справі навчан- ня, розвитку й виховання підростаючого покоління — майбутніх господарів Землі!
Автори
6

Дата _______________________
Клас _______________________
ВСТУП
УРОК 1
ТЕМА. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СПІВ-
ВІДНОШЕННЯ НА ЗЕМЛІ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. МАТЕРИКИ І ЧАСТИНИ СВІТУ.
ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ
Мета:
навчальна: пригадати прийоми навчальної діяльності; з’ясувати особливості нового курсу, предмет його вивчення; сформувати уявлення про систему географічних наук, що вивчають окремі регіони Землі; повторити знання про розподіл земної поверхні на материки, океани, частини світу; ознайомити з джерелами географічних знань регіо- нальної географії; удосконалювати навички роботи з джерелами географічних знань;
розвивальна: сприяти розумінню значення для людини географічних знань про материки та океани; розвивати до- питливість, уміння аналізувати й систематизувати, робити висновки і узагальнення;
виховна: виховувати повагу до людських знань, відповідальність за майбутнє Землі.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручники, атласи, контурні карти, стінна фізична карта світу, зразки різноманітних джерел знань з географії.
Опорні та базові поняття: географія, материк, океан, частина світу, географічний об’єкт, процес, явище, джерела географічних знань.
Географічна номенклатура: Австралія, Антарктида, Африка, Євразія, Південна Америка, Північна Америка, Атлан- тичний, Індійський, Південний, Північний Льодовитий, Тихий океани.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Минулого року під час вивчення географії ви склали загальне враження про нашу величезну домівку — планету Земля. Цього року ми зазирнемо до окремих її «кімнат». З’ясуємо особливості «дизайну» кожної з них, особливо- сті функціонування, господарів та багато іншого.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ
 Що означає слово «географія» в перекладі з грецької мови?
 Які способи вивчення Землі використовують учені? Якими користувалися ви?
 Скільки материків на Землі? Назвіть їх у порядку відкриття європейцями.
 Скільки на Землі океанів? Назвіть їх.
 Назвіть джерела географічних знань, які застосовують на уроках географії.
 Перелічіть науки, що вивчають нашу планету.
 З якими методами географічних досліджень ви ознайомилися в 6 класі?
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Що вивчає географія материків і океанів
Основа курсу — це вивчення кожного материка і кожного океану в певній послідовності за певним типовим планом. Згідно з особливостями географіч- ного положення і характерними рисами природи материки поділяють на гру- пи — тропічних широт, полярний і Північної півкулі.
Вивчення курсу дасть уявлення про: історію відкриття й дослідження ма- терика чи океану; географічне положення і його наслідки; особливості приро- ди — від геологічної будови до органічного світу; державний поділ території материків та їх населення, особливості окремих держав; використання люди- ною природи окремих материків й океанів, наслідки.
7

2. Науки, що вивчають материки й океани
Усі географічні науки вивчають материки й океани — від природничих (гео- логія, геоморфологія, кліматологія, біогеографія, гідрологія й ін.) до суспільно- економічних (демографія, політична географія, економічна географія й ін.).
V. ПОВТОРЕННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ
Співвідношення і розподіл на Землі материків та океанів
Поверхня
Землі
Земля в цілому
Північна півкуля
Південна півкуля
Площа, млн км
2
%
Площа, млн км
2
%
Площа, млн км
2
%
Вода
361,26 70,8 154,64 60,6 206,62 81,0
Суходіл
148,84 29,2 100,41 39,4 48,43 19,0
Середня абсолютна висота суходолу
 875 м
Середня глибина Світового океану
 3710 м
3. Материки і частини світу
Материк (континент)
— категорія геолого-географічна, частина світу
історико-географічна. Материки — найбільші ділянки суходолу Зем- лі з усіх боків оточені водами, частини світу — великі частини суходолу включають материки чи їхні частини та прилеглі острови.
4. Джерела географічної інформації
Вивчення окремих материків й океанів виконують тими ж методами, що й вивчення Землі в цілому, тільки цілеспрямовані на певну її ділянку.
Метод
— це конкретний спосіб вивчення того чи іншого явища чи предмета.
Внаслідок вивчення складають різноманітні джерела знань, що охоплюють певний материк чи океан, або їхні частини.
Джерела географічних знань
підручники енциклопедії
картографічні матеріали довідники
інтернет
ЗМІ
науково-по- пулярна література геоінформаційні системи (ГІС)
Геоінформаційні системи (ГІС)
— особливі джерела інформації утворені як комплекс електронних географічних карт (у тому числі і тривимірних мо- делей місцевості), текстової інформації, діаграм, графіків тощо, для най- повнішого відображення кількісних і якісних показників певної території.
5. Значення знань про материки й океани для людини
Особливості природи материків визначають особливості мешкання й гос- подарської діяльності людини. Знання про океани визначають прогнозуван- ня кліматичних змін, використання їх ресурсів, транспортних, рекреаційних можливостей.
VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 Назвіть материки й океани, переважна частина яких розташована в Пів- нічній півкулі (в Південній півкулі, в Східній півкулі, Західній півкулі).
 З’ясуйте, як розташовані кожний з материків та океанів стосовно еквато- ра, тропіків, полярних кіл, полюсів.
 Як з’єднуються океани між собою в Північній півкулі? В Південній? Які наслідки це може мати для течій?
 З якими предметами, тваринами, рослинами тощо асоціюються у вас кон- фігурації кожного материка й океану?
 Чим частина світу Австралія відрізняється від материка Австралія?
VIIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 Опрацюйте § ____.
 З’ясуйте які джерела знань про материки й океани є у вас удома.
8

Дата _______________________
Клас _______________________
УРОК 2
ТЕМА. КАРТИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА МАСШТАБОМ, ПРОСТО-
РОВИМ ОХОПЛЕННЯМ, ЗМІСТОМ І ПРИЗНАЧЕННЯМ
Мета:
навчальна: повторити поняття «карта», удосконалити знання про особливості різних видів картографічних джерел знань та використовуваних при цьому методів; навчити визначати вид карти за різними ознаками; формувати вміння та навички найпростіших географічних досліджень за картами;
розвивальна: розвивати допитливість та спостережливість, уміння аналізувати й систематизувати картогра- фічну інформацію, робити висновки й узагальнення, уміння працювати у групі; показати значущість карто- графічного методу вивчення курсу;
виховна: виховувати акуратність, послідовність у діях, організованість, відповідальність, толерантність.
Тип уроку: повторення й удосконалення знань, умінь й навичок.
Обладнання: підручник, атлас, глобус, різноманітні карти материків й океанів та їх частин, різні види атласів мате- риків й частин світу.
Опорні та базові поняття: карта, масштаб, класифікація, тематична карта, загально географічна карта, умовні по- значення.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
«Карта важливіша за текст, бо говорить часто яскравіше, наочні- ше, лаконічніше, ніж найкращий текст». Так говорив про карту видат- ний географ П. П. Семенов-Тянь-Шанський. Після вивчення географії в 6 класі напевне ні в кого цей вислів не викликає сумніву. Складно уяви- ти особливості такого величезного об’єкту, як ціла планета. Скільки ра- зів карта давала вам зорове уявлення про різноманітність і в той же час закономірно сті природних процесів на Землі. Цього року вам треба буде ще детальніше вивчати нашу планету, тому й карти в нас будуть більш детальними. А як їх можна зробити такими? Пригадаймо усе, що нам ві- домо про них.
IІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ
 Що таке карта?
 Яке значення мають географічні карти в житті людей?
 Чому географічну карту ще називають «другою мовою» географії?
 Що таке масштаб карти?
 Від чого залежить вибір масштабу карти?
 За якими ознаками можна поділити карти?
 Навіщо карти класифікують?
 Назвіть способи передачі на картах їхнього основного змісту.
ІV. ПОВТОРЕННЯ ЗНАНЬ
Опрацюйте схему «Класифікація географічних карт», визначаючи, на які групи і за якими ознаками вони поділяються.
Наведіть приклади карт кожної групи.
Оберіть будь-яку карту атласу, інформацію про неї запишіть до таблиці.
Назва
Класифікаційні ознаки
Головний
зміст
Способи відобра-
ження інформації
За охопленням
території
За
масштабом
За
змістом
9

V. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК
1. Класифікуйте наявні на уроці карти материків й океанів за кожною класи- фікаційною ознакою.
2. Проаналізуйте карти атласу:
 Які ділянки Землі вони охоплюють?
 Яку інформацію відображено на картах світу? Яка з них повторюється на картах окремих материків? Навіщо?
 Чим відрізняються карти світу й окремих материків з однаковою темати- кою?
 Які теми відображено на картах для кожного материка?
 У якому масштабі виконано фізичні карти материків? Чому обрано одна- ковий масштаб?
3. Оберіть ознаку класифікації карт і запишіть номери сторінок атласу, де
є відповідні карти.
4. Виходячи зі змісту карт, зробіть висновок про знання, які ви здобудете, ви- вчаючи курс.
5. Якою буде послідовність вивчення материків?
6. Зробіть припущення, чому Євразію ви будете вивчати останньою з материків.
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 Опрацюйте § ___
 Складіть характеристику двох карт атласу (на вибір).
 Випереджальне завдання: підготуйте інформацію про розміри Землі, поря- док святкування приходу нового року в різних країнах світу, зазначаючи, на яких материках вони розташовані.
 Творче завдання: уявіть, що вам випала нагода обрати куточок Землі для подорожі. Що ви оберете? У який спосіб ви б здійснили подорож ним? Що вас цікавило б найбільше?
за масштабом
за змістом (призначенням)
за охопленням території
за призначенням
великомасштабні (по- над 1:200 000) — топо- графічні (для вимірю- вань, розрахунків); середньомасштабні
(від 1:200 000 до 1:
1 000 000) — оглядово- топографічні; дрібномасштабні (1:
1 000 000 і менше) — оглядові (як наочне уявлення);
загальногеографічні
(з однаковою деталь- ністю відобража- ють усі географічні об’єкти);
тематичні (відобража- ють окремі природні чи суспільні об’єкти, явища, процеси);
світу та півкуль материків, океанів та їхніх частин;
частин материків, країн, областей та
їхніх частин науково-довідкові, навчальні, вій- ськові, навігаційні тощо
10


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал