І. обґрунтування актуальності
Скачати 259.07 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації20.02.2017
Розмір259.07 Kb.
Освіта та розвиток обдарованої особистості
100
№ 2(9)/02/2013
АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
Тетяна Миколаївна Процько,
заступник директора з виховної роботи, вчитель географії вищої категорії, Кременчуцького ліцею № 4 виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл.,
м. Кременчук, Україна
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ
З ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
УЧНІВ « Від я до Я»
В основу громадянсько-патріотичного
виховання дітей, підлітків, молоді
має бути покладено
педагогічний досвід українського народу,
його історико-культурні традиції,
духовність, мораль, ідеологія.
І. ОБґРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ
ПРОЕКТУ
Сучасна школа спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, шляхом навчання та виховання, що ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, інтегрованості, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
Проблема виховання громадянина постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. І актуальною вона буде доти, поки держава існуватиме, як соціальний інститут. Адже існує пряма залежність між державою і людиною. Якісно нову демократичну державу можуть створити лише свідомі громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. Тому, грома­
дянсько­патріотичне виховання займає провідну роль у вихованні молодого покоління. Процес державотворення, національно­культурне відродження, оновлення і переосмислення життя в Україні, вимагають нового бачення громадянського виховання учнівської молоді. У концептуальних засадах Державної програми Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
зазначено: Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати
ґрунтовні знання з різних предметів, ай формувати громадянина, патріота інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя».
Виховання особистості має бути спрямоване на розвиток патріотизму – любові та поваги до своєї сім’ї, навчального закладу, міста, держави. Сучасні діти соромляться бути патріотами України, вважаючи американців, французів більш достойними поваги в світі, не розуміючи, що повагу до нації формує кожен з нас. А проблема втому, що молодь поняття патріотизму розуміє поверхово. Тому, завдання сучасного ЗНЗ – формування громадянина­патріота, здатного розбудувати суверенну Україну, творчої особистості з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку. Громадянське виховання під­
ростаючого покоління глибоко національне за змістом і носить державостверджуючий людино творчий характер.
За таких умов школа стає важливою ланкою виховання свідомих, активних, високоморальних громадян Української держави, місцем емоційно­
психологічної захищеності і душевного комфорту особистості учня, конструктивної співпраці та взаєморозуміння, ланкою, деформується національна свідомість, громадська зрілість, соціальна відповідальність за долю Батьківщини, засвою роль у національно­культурному відродженні України, її розквіті.
Виховати громадянина, означає підготувати підростаючу особистість до участі в розв’язанні нпочаткових і перспективних завдань держави,

101
АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
управління її справами і виконання функції громадського діяча та захисника Батьківщини. Для цього потрібно сформувати в нього комплекс особистісних якостей ірис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки. Тому, учням запропоновано долучитися до реалізації цільового, творчого проекту з громадянсько­патріотичного виховання Від я – до Я. Значну роль у досягненні результативності має співпраця з відповідними ланками територіально­виховного модулю ліцею – підсистемами забезпечення реалізації проекту:
• Радою ветеранів;
• міським управлінням юстиції;
• громадськими організаціями Рідне місто, Бойове братство, Нова хвиля»;
• міським краєзнавчим музеєм та масовими бібліотеками;
• батьківською громадою;
• ТК Візит, ЗМІ.
Ця співпраця сприяє створенню інтерактивних модулів, які дають можливість активізувати діяльність учнівської спільноти.
ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В РАМКАХ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Мета: Розвиток громадянської компетентності учнів.
Завдання:
• поглибити знання учнів з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;
• формувати повагу до Конституції, законів своєї держави, потребу в їх дотриманні, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, захищати її прагнення до інтеграції у світове європейське співтовариство, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови;
• розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, ху­
дожньо­естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти учнів, виробити вміння і навички збирати й записувати зразки народної творчості;
• виховувати високі моральні якості особистості;
• стимулювати постійне зростання учнів, як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження активної діяльності, спрямованої на участь у справах і житті класу, ліцею, міста та суспільства в цілому здатність до виконання громадянського обов’язку.
Шляхи здійснення проекту:
• створення виховного середовища, на основі демократизації і гуманізації шкільного життя, саморозвитку, самовираження і самореалізації;
• перетворення навчально­виховного процесу в соціальний простір самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею індивідуального досвіду, самотворчості і посильної участі утворенні світу свого життя;
• побудова системи виховання, що відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави, є саморозвивальною і сприяє підвищенню рівня громадянської вихованості;
• виявлення в учнів рівня сформованості патріотичних і громадянських якостей;
• допомога учням у соціально­політичному і громадянському змужнінні;
• розвиток інтелектуальної, емоційно­почуттєвої та вольової сфери особистості;
• використання
інтелектуально­естетичних засобів дозвіллєвої діяльності учнів;
• гармонізація сімейно­шкільного виховання;
• впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;
• науково­методичне забезпечення виховного процесу.
ІІІ. ТИП ПРОЕКТУ Творчий, виховний, колективний, довготривалий.
ІV. УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ учні класу, класний керівник, практичний психолог ліцею, працівники міського відділу юстиції, батьківська громада. Термін дії проекту: Проект розрахований на п’ять навчальних років (5­9 класи).
Зміст проекту:
1 етап: Я – ліцеїст – 5 клас.
2 етап: «Я – кременчужанин!» – 6 клас.
3 етап: Я – житель Полтавщини – 7 клас.
4 етап: Я – громадянин України – 8 клас.
5 етап: Я – європеєць – 9 клас.
1 етап Я – ліцеїст!»
5 клас
Періоди
Тематичний зміст виховної роботи
Підготовчий 1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та батьками
2. Екскурсія до музею історії школи. Пошукова експедиція Моя рідна вулиця. Вулиця, на якій розташований мій ліцей. Експрес­опитування Що ти знаєш про символіку ліцею?»
Основний
1. Урок громадянства до Дня прав людини Я маю право…кожна людина має право. Година спілкування Ліцей – наш дім, ми – господарів нім. Бесіда Виконую кодекс честі ліцеїста. Свято Традиції моєї родини»
Освіта та розвиток обдарованої особистості
102
№ 2(9)/02/2013
Заключний 1. Оформлення матеріалів пошукової експедиції Моя рідна вулиця. Вулиця, на якій розташований мій ліцей для музею історії школи. Оформлення фотопрезентації Традиції моєї родини (для кімнати українознавства. Конкурс фантастичних проектів Ліцей майбутнього. Публікація проектів у газеті Вісник Кременчука»
2 етап Я – кременчужанин!»
6 клас
Періоди
Тематичний зміст виховної роботи
Підготовчий 1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та батьками
2. Пошукова експедиція Хто живе поруч зі мною. Діагностика Пізнай себе. Тема Що подобається, що люблю, що ненавиджу спільно з психологом)
Основний
1. Урок громадянства Право, обов’язок, честь. Усний журнал Тепло своїх долонь, і розум, й серця стук я Україні милій віддаю (про почесних громадян Кременчука. Марафон ерудитів Кременчук історія і сьогодення. Екскурсія до музею військової техніки під відкритим небом (парк Миру, м. Кременчук. Батьківські збори (спільно з учнями) Вчинок, відповідальність, наслідки»
Заключний 1. Оформлення матеріалів пошукової експедиції Хто живе поруч зі мною для музею історії школи. Фотовернісаж Контрасти рідного міста. Публікація у газеті Вісник Кременчука. Марш пам’яті (покладання квітів до пам’ятника ветеранам Великої Вітчизняної війни)
3 етап «Я – житель Полтавщини!»
7 клас
Періоди
Тематичний зміст виховної роботи
Підготовчий
1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та батьками
2. Пошукова експедиція Історія моєї родини – в історії рідного краю, присвячена пам’яті жертв Голодомору
1932­1933 рр.
3. Урок громадянськості Почуття громадянської совісті. Пошуково­краєзнавча експедиція Чим славний мій рідний край?»
Основний
1. Година спілкування Історія рідного краю. Символіка Полтавщини. Збір­реквієм Запали свічку пам’яті», присвячений пам’яті загиблих під час Голодомору 1932­1933 рр.
3. Екскурсія до національного музею гончарного мистецтвам. Опішня Люби і знай свій рідний край. Свято­репортаж Сім чудес
Полтавщини»
Заключний
1. Оформлення звіту про екскурсію Як українці посуд творили (для кімнати українознавства. Оформлення матеріалів пошукової експедиції Історія моєї родини – в історії рідного краю, присвячена пам’яті жертв Голодомору 1932­1933 рр. (для музею історії школи. Створення презентації Сім чудес
Полтавщини»
4 етап Я – громадянин України!»
8 клас
Періоди
Тематичний зміст виховної роботи
Підготовчий 1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та батьками
2. Батьківські збори (спільно з учнями) Не примушувати, а зацікавити. Бесіда Основні державні та національні свята України».
Основний
1. Урок громадянства Що означає бути громадянином України?»
2. Година спілкування Державні символи України. Брифінг інтелектуалів Година геніального ліцеїста (з історії України. Гра­змагання «Котигорошко» до Дня українського козацтва. Екскурсія до м. Запоріжжя Запорізька Січ – історичний пам’ятник українського Козацтва. Відвідування острова Хортиця. Без верби і калини нема України Свято МИ (Презентація традицій українського народу»)
Заключний
1. Випуск стіннівки Найвидатніші гетьмани України. Оформлення звіту про екскурсію Запорізька Січ – історичний пам’ятник українського Козацтва. Віртуальний музей. Створення експозиції Козацтва славного звитяги

103
АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
5 етап Я – європеєць!»
9 клас
Періоди
Тематичний зміст виховної роботи
Підготовчий
1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та батьками
2. Година спілкування Толерантне ставлення до інших. У чому воно виявляється. Урок громадянства Гуманістична мораль у громадянському суспільстві спільно з міським управлінням юстиції)
Основний
1. Година спілкування Національна свідомість, як загальнолюдська якість особистості
2. Круглий стіл Я і соціум проблеми самореалізації (спільно з психологом. Марафон ерудитів Моя держава – Україна. Дебати Україна – ЄС. Україна – НАТО. за та проти (із запрошенням ЗМІ)
Заключний
1. Подорож мережею Інтернет Українці закордоном. Українська діаспора. Самоконтроль над власною поведінкою. Анкетування Моя метав житті. Тестування на визначення рівня сформованості громадянських якостей
VІ. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ
З ДІТЬМИ
Класний керівник, організовуючи процес громадянського виховання учнів, допомагає їм усвідомити себе, як частину нації, спонукає до вдосконалення громадянина­патріота, готовності стати на захист Батьківщини, прискорює процес кристалізації та шліфування громадянства, почуття господаря держави. Він допомагає розкритися особистісному Яв учнівському колективі, сприяє формуванню і згуртуванню класного колективу, використовуючи методи товариської виховної турботи. Використовуючи особистісно­гуманний підхід до виховання, захоплює цікавими творчими справами, згуртовує однодумців, розвиває почуття взаємодопомоги, створює сприятливі умови для міжособистісних взаємовідносин, подолання скутості, сором’язливості, невпевненості окремих учнів, формує почуття честі класного колективу та власного «Я».
Методика підготовки і проведення проекту передбачає залучення учнів до колективного планування, розробки доручень­завдань, глибоку і змістовну аналітичну роботу вихованців у процесі проведення справ.
Працюючи з учнівською спільнотою, ми, вчителі, зрозуміли, що необхідно мати орієнтир, до якого повинні наближатися наші вихованці. Таким орієнтиром стала модель особистості випускника, яка об’єднала шляхи до успіху вжитті (додаток Після реалізації проекту, доцільно провести з учнями тестування на визначення рівня сформованості громадянських якостей та проаналізувати ступінь їх наближення до Моделі особистості випускника».
ТЕСТ
НА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
СФОРМОВАНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКИХ
ЯКОСТЕЙ УЧНІВ
Шкала оцінки:
4 бали – максимальний рівень такої якості бали – високий бали – середній бал – низький балів – повна її відсутність і наявність протилежної, антигромадянської якості

П/П
Громадянські якості
Бали
4 3 2 1 0
Демократичність
Суспільна ініціативність Гуманізм 4
Етнічність
Державна патріотичність Громадська відповідальність Громадянська дисциплінованість Громадянська самосвідомість, політичність Почуття громадянського обов’язку
Громадянська мужність Прихильність до вселюдських цінностей Національна гідність Готовність захищати Батьківщину військовими засобами Терпимість до представників інших етносів Піклування про державну мову, піднесення її престижу Піклування про природу Приязнь до громадянських обрядів Повага до національних традицій Правосвідомість Державний оптимізм Почуття місцевого патріотизму (любов до
місцевості проживання, її
людей, культури)
Освіта та розвиток обдарованої особистості
104
№ 2(9)/02/2013
22 Відданість справі українського державотворення Громадська активність Громадська вірність Філантропія Політична воля
Презентація
третього етапу творчого проекту
«Від я до Я»
«Я – житель Полтавщини»
(проведення у формі телепередачі)
Учні: Сьогодні ми, учні А класу Кременчуцького ліцею № 4, презентуємо творчий проект Від я до Я. Творчими модулями нашого проекту є:
«Я – ліцеїст»;
«Я – кременчужанин»;
«Я – житель Полтавщини»;
«Я – громадянин України»;
«Я – європеєць».
Кожен рік ми долаємо сходинки громадянського зростання.
• Ми прагнемо (модель особистості випускника);
• бути активним громадянином суспільства;
• бути патріотом;
• вміти здобувати і використовувати знання;
• бути лідером;
• бути в злагоді зі своїм «Я»;
• бути здатним до самооцінки, самореалізації, самоорганізації;
• бути готовим до професійного самовизначення;
• володіти інформаційно­комунікативною куль­
турою;
• мати розвинений естетичний смак;
• бути творчою особистістю;
• бути інтелектуалом;
• бути комунікабельним;
• бути здоровим, вести здоровий спосіб життя;
• бути готовим до сімейного життя.
У цьому році ми працюємо за творчим модулем Я – житель Полтавщини».
Учитель: Вивчення минувшини та повсякденності Полтавщини, яка має багаті історичні та культурні традиції, має велике значення в процесі громадянсько­
патріотичного виховання. До вашої уваги, шановні гості та ліцеїсти, телепередача Наш рідний край –
Полтавщина».
Ведучий: Добрий день, шановні телеглядачі!
Ведуча: Добрий день Сьогодні в нашій передачі ви побачите. Деякі відомості про історію виникненням. Полтава. Сім чудес Полтавщини – найвідоміші куточки Полтавської області. Опішня – музей декоративної кераміки. Національні свята. День Святого Миколая. Українська народна кухня. Полтавські пампушки.
Ведучий: Під час пошукової експедиції Чим славен мій рідний край ми дізналися, що перша письмова згадка про літописну Лтаву знайдена на сторінках Іпатієвського списку Повісті минулих літ
1173 року, саме від цієї дати було прийнято розпочинати відлік віку Полтави. Уроці вперше урочисто було відзначено 800­річчя Полтаві, але місто виникло значно раніше.
Ведуча: Розкопки, проведені в історичному центрі Полтави вченими обласного центру археології, виявили ділянки міської забудови. Ці наукові свідчення стали фундаментом офіційного визнання літнього віку Полтави уроці. Отже, нині доведено, що Полтаву було засновано уроці.
Ведучий: Відголоски віддалених епох знайшли відо браження в назві міста, яка поступово змінювалася Лтава, Олтава, Полтава.
Ведуча: Уроці Полтава стала губернським центром.
Ведучий: Полтавщина має багаторічні духовні та культурні традиції з Полтавщиною пов’язані життя і творчість відомих письменників, вчених, педагогів, композиторів. Олена Пчілка (Ольга Косач) – письменниця, громадська і культурна діячка, етнограф­перекладач, мати Лесі Українки, родом з Гадяча.
Михайло Васильович Остроградський – видатний український математик, академік, народився в с.
Пашинівки Полтавської області Раїса Кириченко – народна артистка України, співачка. Народилась в с. Землянки Полтавської області. Антон Семенович Макаренко – видатний педагог, засновник колонії для неповнолітніх ум. Кременчуці. Микола Віталійович Лисенко − великий композитор, народився в с. Гриньки Кременчуцького району. Микола Васильович Гоголь та Іван Петрович Котляревський – видатні українські письменники уродженці Полтавщини.
Ведуча: Славиться Полтавщина і своїми справжніми перлинами архітектури та природними чудесами. Вже декілька років в Україні проходить конкурс­громадське опитування Сім чудес України, а ми вирішили провести свій – Сім чудес Полтавщини. Отже, Сім чудес Полтавщини – наш наступний сюжет.
Ведучий: У нас назв язку кореспонденти, які, подорожуючи мережею Інтернет, відвідали найяскравіші куточки Полтавщини. Біла Альтанка. Пивиха.
3. Кучубеївські дуби. Піраміди­усипальні.
5. Парасоцький ліс. Іванова гора.
(Повідомлення кореспондентів)

105
АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
Ведуча: Дякуємо нашим кореспондентам. Поки що колектив го класу відвідав не всі ці куточки, але ми на це сподіваємося. А от сьомий, за нашим рейтингом, куточок Полтавщини ми відвідали.
Ведучий: Це мальовниче селище на Полтавщині –
Опішня.
Учень 1: Опішня – широкознаний центр декоративної народної кераміки, куди їздили ми на екскурсію восени. Місцеві майстри вже з Х століття добре володіли мистецтвом виготовлення на гончарному крузі тонкостінного посуду різних форм. З давніх­
давен тут виготовляють череп’яний посуд, ліпні іграшки, жбани у формі тварині птахів.
Ведучий: Давайте переглянемо сюжет екскурсії до музею.
(Відеоролик про Опішню)
Ведуча: Ми продовжимо подорож після невеличкої реклами.
Реклама Акція Святий Миколай дітям».
Учень 2: Наближається день Святого Миколая. Він принесе подарунки, тепло усмішок та радість новорічних свят.
Учень 3: Ми хочемо, щоб Святий Миколай прийшов до всіх дітей.
Учень 4: А особливо до тих, хто цього дня позбавлений материнської уваги і ласки, тепла та затишку рідної домівки.
Учень 5: Діти з Будинку малюка також чекають Святого Миколая.
Учень 6: Учні нашого колективу беруть участь в благодійній акції Армія Добра та Святий Миколай дітям».
Учень 7: Святий Миколай прийде до кожної дитини, адже в наших силах це зробити.
Всі разом: Зі святом Святого Миколая!
Ведуча: Ми продовжуємо нашу телепередачу.
Полтавщина також славиться своїми кулінарними традиціями.
Ведучий: У нас в студії гості – кухарі мережі ресторанів української національної кухні Хутірець.
(Батьки)
Учень 8: Системі харчування Полтавщини притаманні своєрідні звичаї, певні смакові стереотипи у меню повсякденних та обрядових трапез. Страви готуються за рецептами повсякденної кухні, але, при цьому, мають вищу калорійність, завдяки м’ясним, рибним та жировим компонентам. Найпопулярніша і найвідоміша страва, звичайно, ж борщ. Алей не менш відомі на Полтавщині вареники, голубці.
Учень 9: Значущий атрибут українського харчування – хліб. Українська народна мудрість говорить Хліб – усьому голова Хліб та вода – козацька їда Без хліба суха бесіда.
Учень 8: Але гордість полтавської кухні – галушки. Полтавським галушкам 2006 року ум. Полтава встановлено пам’ятник на Івановій горі.
Учень 9: Але цей пам’ятник неєдиний у світі Перший пам’ятник полтавській галушці вже кілька років прикрашає канадське містечко Глендон.
Учень 8: Одним із традиційних виробів з пшеничного або гречано­пшеничного борошна є пампушки. Їх пекли у святкові дні чи в неділю. На пампушках ворожили в новорічну ніч. Існує таке повір я якщо з’їсти на ніч перед Різдвом пампушку та загадати бажання – воно обов’язково здійсниться.
Учень 9: Сьогодні ми хочемо пригостити вас традиційною старовинною стравою Полтавщини. Пригощайтеся, любі гості, нехай справдяться ваші мрії та бажання.
(Частування пампушками)
Ведуча: А ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі.
Ведучий: До побачення!
«ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ»
ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ
Мета:
Виховувати патріотів рідної держави, повагу до державних символів України, формувати національну свідомість школярів розширювати пізнавальні інтереси школярів.
Обладнання. Державний прапор України, герб, гімн. Класна кімната прибрана святково.
Девіз.
Ми всі – діти українські,
Український славний рід.
Дбаєм, щоб про нас маленьких,
Добра слава йшла у світ.
Все, що рідне, хай нам буде
Найдорожче і святе,
Рідна мова, рідна віра,
Рідний край наш – над усе.
Ведуча. Дорогі діти Шановні вчителі, присутні гості Ми раді вітати вас у цій світлій, прекрасній залі.
Учень.
Ми раді вас вітати у цій світлиці і дарувати хліб із золота пшениці.
Учениця.
Щоб хліб святий у всіх був на столі, щасливі були люди вмісті і селі.
Учень.
Серця в нас сповнені любов›ю, миром. Бажаємо, щоб зустріч була щира.
(Діти подають на вишитому рушнику хліб-сіль
почесному гостю).
Ведучий. Сьогодні, в цьому залі, ми з вами поведемо мову про найдорожче серцю кожної людини.
Ведуча. Нехай тему нашої розмови підкажуть рядки вірша Ліни Костенко.
Учениця.
Буває, часом сліпну від краси,
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,
Оці степи, це небо, ці ліси Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе, є дорога, явори,
Усе моє все зветься Україна.
Освіта та розвиток обдарованої особистості
106
№ 2(9)/02/2013
Ведучий.
Тебе не вигадав Тарас,
Бо ти можлива і без нього.
Та й Котляревський, перший раз,
Не споряджав тебе в дорогу.
Ведуча.
Ти, наче вранішня зоря,
Гориш і сяєш споконвіку...
Не заснував тебе варяг,
У греки йшов по твоїх ріках...
Ведучий.
Тебе не вигадав ніхто.
З›явилась ти удень Творіння!
Благословив тебе Христос
На вічне щастя і гоніння!
Ведуча.
Щодня благаю я Христа,
Аби не знала ти руїни...
Тебе не вигадав Тарас Завжди була Ти, Україно!..
Ведучий.
Отже, зустріч у нашій світлиці буде присвячена Україні, її символам. А проведемо її у вигляді усного журналу.
Ведуча.
Сторінка перша:
«Що таке Батьківщина?».
1-й учень.
Що таке Батьківщина?
Під віконцем калина,
Тиха казка бабусі,
Ніжна пісня матусі.
Дужі руки у тата,
Під тополями хата.
Під вербою криниця,
В чистім полі пшениця.
Серед лугу лелека
І діброва далека,
І веселка над лісом,
І стрімкий обеліск.
й учень.
Україно, земле рідна
Земле сонячна і хлібна,
Ти навік у нас одна.
Ти, як мати, найрідніша,
Ти з дитинства наймиліша,
Ти і взимку найтепліша,
Наша отча сторона.
3-й учень.
У пшеничний вінок одягнемо Схвильовану пісню,
Подаруємо спів, Батьківщино,
Сьогодні тобі.
У глибоких очах пам›ять бачиться Давня і грізна,
А у серці любов, як простори Небес голубих.
4-й учень.
Над блакиттю весни,
Над широким задимленим світом
Промовляєм твоє, Батьківщино,
Завітне ім›я.
Бо твоя доброта у дорозі нам сонячно світить,
Наші дні зігріва правда горда
І щира твоя.
5-й учень.
У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не питай,
Рідніше нам своя святиня,
Аніж земний в чужині рай.
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без Батьківщини.
Ведучий. Отже, для кожного з нас найдорожча і найрідніша та земляна якій ми народилися, де живуть наші батьки, рідні, де поховані наші предки. Це – наша рідна земля, наша Україна. Любімо і шануймо все те, що є наше, найдорожче і найрідніше.
(Пісня Моя Україна»).
Ведуча. Сторінка друга Наші символи».
Ведучий. Кожна країна світу обов›язково має свої символи. А що таке символи Щодо них належить?
1-й учень. Символ – це предмет, який характеризує державу, відображає її побут, традиції, господарювання, історичне минуле, прагнення народу. Символи України – гімн, герб, прапор.
2-й учень. У статті 20 (розділ І) Конституції України записано Державними символами України є державний прапор України, державний герб, державний гімн України»
Ведуча. А що означають символи?
3-й учень. Гімн – це головна пісня, яка виконується в державі на всіх урочистих подіях.
4-й учень. Герб – розпізнавальний знак держави.
5-й учень. Прапор – полотнище певного кольору, чи поєднання кольорів, часто з певним зображенням, прикріплене додержала чи шнура. Це офіційна емблема, символ суверенітету.
Ведучий. Кожен народ з повагою ставиться до своїх символів. Прапорі герб є нашими святинями, тому їх слід шанувати і берегти.
Під час виконання гімну всі повинні стояти.
Пам›ятайте це завжди і шануйте наші святині.
1-й учень.
Прапор – це державний символ,
Він є в кожної держави.
Це для всіх – ознака сили,
Це для всіх – ознака слави.
Синьо­жовтий прапор маєм,
Сине небо, жовте жито.
Прапор свій оберігаєм – Він, святиня, знають діти.
Прапор свій здіймаєм гордо,
Ми з ним дружні і єдині,
Ми навіки є народом.
Українським в Україні.
2-й учень.
Наш герб – тризуб.
Це воля, слава, сила.

107
АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
Наш герб ­ тризуб.
Недоля нас косила,
Та ми зрослими є,
Ми завжди будем,
Добро і пісню несемо ми людям.
3-й учень.
Слова палкі, мелодія врочиста
Державний гімн ми знаємо усі,
Для кожного села, містечка, міста – Це клич один з мільйонів голосів. Це клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, Що Україна вічна, незнищенна, Від неї ясне світло навкруги.
(Звучить гімн України).
Ведуча. Сторінка третя Наш стяг – пшениця у степах Під голубим сплетінням неба».
Ведучий. Державний прапор – одна з офіційних емблем держави, яка символізує її суверенітет. Український державний прапор являє собою синьо­
жовте прямокутне полотнище з двох, рівних за шириною, горизонтально розташованих смуг верхньої синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.
3-й ведучий. Поєднання кольорів синього і жовтого може трактуватися багатозначно це кольори сонця, верховного божества наших предків, та води – основних життєдайних силі символів української міфології, чисте, мирне, безхмарне небо, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану – символом мирної праці і достатку золотий вогонь свічок на вінках, що пливуть синіми водами рік на свято Івана Купала, фрески Софійського та Михайлівського соборів у Києві. Однак, головна ідея синьо­
жовтого – це велика гармонія космосу, сонця, води та всього, що на землі сущого.
1-й учень.
Прапорець, що я тримаю,
Для мене – єдиний.
Прапорець, цей, що я маю, Символ України.
Нема в світі більш святого Й не буде ніколи,
Від край неба голубого,
Над пшеничним полем.
2-й учень.
Небеса блакитні сяють з глибини,
А пшеничній житні мерехтять лани.
Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива.
Це знамено рідне – злото й синява.
Прапор наш, як літо, в сонці майорить По долині жито, по горі – блакить.
3-й учень.
Під синім небом України Зазолотилися жита.
У чуйнім серці воєдино
З›єдналася палітра та. Бо це дано нам споконвіку – Від пращурів нива ясна – Душею, що не любить крику,
Єднати землю й небеса.
Ведуча. 2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо­жовтий прапор – символ незалежності та суверенітету нашої держави.
А 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила державний прапор − синьо­жовтий.
Ведучий. Сьогодні синьо­жовтий прапор майорить на всіх державних установах України. Він здіймається над усіма посольствами нашої держави, в багатьох країнах світу, під ним ходять у моря­океани українські пароплави.
Стрімко злітає це полотнище і в різних спортивних змаганнях, коли на п’єдестал пошани піднімаються українські спортсмени.
Гордо розвівається синьо­жовте знамено, заявляючи всьому світу Є у світі Україна. Була Є Буде Слава Україні!
1-й учень.
Ми є діти українські Хлопці і дівчата.
Рідний край наш – Україна
Красна і багата.
2-й учень.
Рідне небо, ясне сонце,
Місяць, зорі срібні.
Рідний народ – українці,
Всі до нас подібні.
3-й учень.
Рідний прапор злото­синій,
Як сонце на небі.
Ми за нього все, що маєм,
Віддамо в потребі.
4-й учень.
Рідна віра – Свята трійця
і Пречиста Мати.
Рідна мова – нею вчились Бога прославляти.
5-й учень.
Присягаєм: край наш рідний
Над усе любити
Рідний нарід шанувати – для нього жити...
Ведуча.
Прихилюсь я до тебе уклінно,
Побажаю і щастя й добра.
Тільки вірю не вмреш, Україно,
Бо співочий народне вмира.
Переміниться світу будова,
І сягне у космічну блакить.
Рідна мова моя кольорова
На далекі зірки полетить.
Ведучий.
І не буде нас доля цуратись
У Карпатських, Таврійських садах.
І не зможе ніхто відібрати
Те, що ти зберегла у віках.
Освіта та розвиток обдарованої особистості
108
№ 2(9)/02/2013
Доки пісня звучить солов’їна,
Щире слово в козацьких устах,
Ти не вмреш, ти не вмреш, Україно,
Будеш жити у наших серцях.
УСНИЙ ЖУРНАЛ
«ТЕПЛО СВОЇХ ДОЛОНЬ, РОЗУМ Й СЕРЦЯ
СТУК Я УКРАЇНІ МИЛІЙ ВІДДАЮ»
Мета: Розширювати і поглиблювати поняття громадянства, розвивати прагнення бути свідомим громадянином України і патріотом, виховувати любов дорідного краю, формувати громадянські якості патріотизм, людяність, працьовитість.
Обладнання: книга Почесні громадяни Кременчука, портрети почесних громадян м. Кременчука.
Учитель: Тема нашого спілкування сьогодні Я – громадянин України. Тепло своїх долонь, розумі серце я Україні милій віддаю».
(Вірші читають й, й, й, й і й учні).
Громадянин України – це ти і я, це люди, які постійно живуть в Україні, люблять її, є патріотами своєї Вітчизни, готові захищати її територію, ідеї, працювати в ім’я її розвитку і процвітання, вчитись, удосконалювати свою майстерність, шанувати традиції, бути законослухняними, знати права і обов’язки, добре знати історію Батьківщини, її мову, культуру, бути добрим, чесним, милосердним, праце­
любним.
У нашому невеликому українському місті є багато таких громадян. Та є люди, які мають особливі заслуги. Їм було присвоєно звання почесних громадян міста Кременчука. Серед них є лікарі, вчителі, військові, будівельники, інженери, олімпійській чемпіоні, навіть, космонавт.
Моя розповідь про них. (Коротенька доповідь про всіх Почесних громадян нашого міста, та більш детальна – про льотчика­космонавта Леонова О.).
Кожен з вас мабуть прагне бути гідним громадянином нашої країни. А що, на вашу думку, треба дитині для того, щоб відчути себе, справжнім патріотом України, її громадянином Для цього необхідно:
• добре вчитися, щоб оволодіти спеціальністю;
• брати активну участь ужитті класу і школи;
• любити природу, берегти та примножувати її багатства, вивчати її;
• знати і вивчати історію рідного краю, традиції свого народу;
• вивчати рідну мову;
• розвивати свої здібності і таланти, щоб Україна могла пишатися нами.
Тільки людина з добрим й чуйним серцем, роботяща і вольова може бути справжнім патріотом і громадянином України, може по­справжньому її любити і захищати, відстоювати її інтереси і приносити велику користь.
Свою любов до Батьківщини кожна людина передає як уміє, але чесно, гаряче і віддано, бо любов дорідного краю – сильне почуття. Людина з ним живе, носить це почуття у своєму серці і виливає його у віршах чи прозі.
Давайте на закінчення нашої розмови послухаємо вірші про Україну.
(Два учні читають вірші)
Брифінг інтелектуалів
«Година геніального ліцеїста»
Мета: Виховання свідомого ставлення до
навчання, розвиток пізнавальної активності та
культури розумової праці.
Гра-вікторина Найрозумніший серед розумних»
Дозвольте запропонувати вам гру Найрозумніший серед розумних. Я гарантую вам грандіозну бійку, а переможця очікують грандіозні аплодисменти. Але яка гра без призів Отож, призи дістануться тим, хто переможе в цій грі.
Отже, перший тур − відбірковий. Нам необхідно мати дві міцні інтелектуальні команди. Потрібні справжні бійці, бо боротьба має бути не на життя, а на смерть.
Містером або Міс Інтелект буде вважатися той, хто дасть найбільше правильних відповідей на запитання.
Запитання відбіркового туру:
* Яке ім’я носить столиця України (м Київ)
* Як називалась перша слов›янська держава?
(Київська Русь)
* Яку назву мало українське поселення вільних козаків у
ХУІ­ХУІІ? (Запорозька Січ)
* Найвідоміша поема Шевченка, що названа жіночим ім›ям? (Катерина)
* В якому українському творі діють потерчата?
(Лісова пісня Л. Українка)
* Хто заснував столицю України (Кий, Щек,
Хорив і сестра Либідь)
* Яким богам поклонялися наші предки до прийняття християнства (Язичним, що відображали
сили природи)
* Назвіть найвидатнішого гетьмана України.
(Богдан Хмельницький)
Підготовка до гри
Потрібну кількість інтелектуалів ми зібрали. А тепер давайте об’єднаємося у дві команди по 4 інтелектуали в кожній. Ви готові Виберіть, будь ласка, собі капітанів. Не знаю, як ви, а я вже відчуваю справжню бійку гладіаторів. Якщо команди визначилися, прошу зайняти свої місця. Поки гладіатори готуються до поєдинку, я дещо повідомлю болільникам. Не вважайте, що вибудете лише глядачами, бо кожен з вас має шанс відповісти на запитання. Правильна відповідь − це ваш шанс заробити бал. Болільник, що одержить найбільшу кількість балів, здобуде титул Найрозумніший серед розумних.

109
АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
Питання вікторини
1. В якому році було проголошено День незалежності України (24 серпня 1991 року)
2. Людина, що склала тлумачний словник ­ один з найпопулярніших словників. (В. Даль етнограф за
фахом, лінгвіст, закінчив морське училище, багато
мандрував)
3. Ім›я першого українського гетьмана, про якого складено легенди ще при житті, який сам став живою легендою. (Байда-Вишневецький)
4. Назвіть найдревніше місто східних словʼян.
(м. Київ)
5. Древнє місто­держава, що знаходилось на території Миколаївської області. (Ольвія)
6. Хто був засновником Миколаєва (Князь
Потьомкін)
7. Український письменник, автор твору, в якому давньогрецькі боги схожі на людей. Назвіть цей твір.
(Котляревський, «Енеїда»)
8. Хто така Маруся Чурай? (Народна поетеса Х ст.)
9. Назвіть сім найвідоміших київських князів, які створювали Київську Русь. (Олег (8 79-945), Ольга
(945-964), Святослав (б, Володимир Великий
(980-1015), Ярослав Мудрий (1019-1054), Володимир
Мономах (1113-1117))
10. За що Шевченко потрапив у вигнання і яка кара була йому призначена (за участь у Кирило-
Мефодіївському братстві Шевченкові заборонялося
писати і малювати)
11. Відзнака гетьманської влади в Україні. (Булава)
12. Наш земляк, автор книги з історії України, що має назву Історія України­Русі». Він же композитор першої опери до поеми Шевченка Катерина.
(Микола Аркас)
13. Автор найдревнішого літопису Повести временных лет» − монах Києво­Печерської лаври.
(Нєстор)
14. Літературні псевдоніми письменників:
а) Панас Якович Руденко Панас Мирний,
б) Марія Олександрівна Вілінська Марко Вовчок,
в) Лариса Петрівна Косач Леся Українка,
г) Іван Тобілевич Іван Карпенко-Карий,
д) Павло Михайлович Губенко Остап Вишня.
15. Коли було прийнято першу Конституцію незалежної України ,(28 червня 1996 року)
16. Хто був першим президентом України уроці (Михайло Грушевський)
17. Які знаменні битви проходили під керівництвом
Б.Хмельницького (під Жовтими Водами, Корсунем,
Батогом)
18. Чим займався генеральний писар на Січі Що то була за посада (Міністр іноземних справ)
19. Назвіть союзників Б. Хмельницького у воєнних походах. (Росіяни та татари)
20. Як звали князя, що охрестив Київську Русь
(Володимир Великий)
21. В якому році було ліквідована Запорозьку Січі хто був останнім гетьманом (Іван Калнишевський
1775 рік)
22. Хто автор гімну Ще не вмерла Україна
(слова П. Чубинського, музика М. Вербицького)
23. Портрети яких українських діячів зображені на гривнях 1 Володимир Мономах 2 Ярослав
Мудрий; 5 Богдан Хмельницький 10 Іван Мазепа;
20 Іван Франко 50 Михайло Грушевський
100 Тарас Шевченко 200 Леся Українка.
24. Назвіть полковників­сподвижників
Б.Хмельницького. (Іван Богун, Данило Печеш,
Максим Кривоніс)
Підведемо підсумок.
Хто серед болільників отримав найбільшу кількість сердець Містером Інтелект вважаємо...
Хто серед членів команди відповідав правильно більше всього Всі члени команди були рівні.
Тож: команда отримує титул Найрозумніші
серед розумних».
Вітаю Вас та дякую заувагу та роботу.
Марафон ерудитів
«Моя держава – Україна»
І тур. Моя держава – Україна»
Яку назву за Конституцією має твоя держава Визначте політичний державний устрій України.
(Унітарна парламентсько-президентська республіка)
Назвіть головних керівників нашої держави.
(Президент, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр)
Які визнаєте державні символи Визначте головні гіпотези щодо походження тризуба.
Що символізує наш Державний Прапор Розкажіть напам›ять або проспівайте Гімн України. Назвіть або покажіть, які предмети або рослини є національними символами України.
(Рушники, калина, верба, вишиті сорочки тощо)
В чому вибачите різницю міждержавними та національними символами?
Коли наша держава стала незалежною?
(24 серпня 1991 р.)
Хто став першим Президентом незалежної України?
(Л. Кравчук)
II тур. Наша Україна – на планеті Земля
Де розташована Україна?
(У Центральній частині Європи)
Назвіть країни, з якими межує Україна.
(На сході − Росія, на півночі − Білорусь,
на заході − Польща, Словаччина, Угорщина,
Румунія, Молдова)
Які моря омивають територію України?
(Чорне та Азовське)
Які визнаєте найбільші річки України?
(Дніпро, Дунай, Південний Буг, Дністер, Десна)
Назвіть найбільші гори України.
(Карпати, Кримські гори)
Які найвищі точки України?
(г. Говерла в Карпатах − висота над рівнем морям, г. Роман-Кош у Кримських горах − висота
над рівнем морям Освіта та розвиток обдарованої особистості
110
№ 2(9)/02/2013
Найбільші міста України
(Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк)
Скільки областей має Україна?
(24 області)
Назвіть міста − обласні центри.
(Виграє той, хто назве останнє місто)
III тур. Україно, Україно, славний край
козаччини!»
У боротьбі за незалежність України ми передусім зобов›язані українському козацтву. Сьогодні відроджується козацька слава, дух лицарства у генах українського народу. А в свій час козацький рух очолювали відомі українські гетьмани. Давайте зараз згадаємо їх.
(Петро Сагайдачний, Іван Сірко,
ПетроДорошенко, Богдан Хмельницький,
Іван Мазепа та інші)
Назвіть прізвище людини, яка була останнім гетьманом України.
(П. Скоропадський)
Кому надавали козаки найвищу виконавчу владу?
(Кошовому отаману)
Хто командував загоном з 2,5 тис, козаків, який взяв до себе на службу французький кардинал
Ришельє?
(Полковник Богдан Хмельницький)
Як називали уст. вільну людину із селян чи міської бідноти, утікачів від утиску феодалів, жителів Запоріжжя Дону?
(Козак)
Як називався виборний ватажок козацького війська Запорізької Січі, з XVII ст. − начальник козацького війська та верховний правитель України?
(Гетьман)
То безрукавний одяг, який вдягають поверх сорочки, Бере свій початок, як твердить сучасна етнографічна наука, від козацького піджупанника, якого теж шили без рукавів, він не був надто довгим, Носять чоловіки і сьогодні, бо цей одяг зручний і нарядний.
(Жилет)
Число козацьких куренів не змінювалося майже
200 років у Запорізькій Січі. Назвіть це число.
(38)
Яку назву мав козацький погріб, у якому знаходилися коштовності, гроші (казна, харчі?
(Скарбниця)
Як називався готель для іноземних послів?
(«Грецька хата»)
Запорізька Січне мала записаних законів, життя регулювалося традиційними правилами, обов’яз­
ковими для всіх, зарахування у війська не обмежувалося ні соціальним статусом, ні національністю, проте існували певні вимоги. Які?
(Православна віра та відсутність дружини)
Яку назву мав великий погріб, де зберігалися гармати, збруя, порох, ядра, кулі, мушкети?
(Пушкарка)
Як називалися на Січі всі символи й атрибути козацького війська?
(Клейноди − у перекладі з німецької мови
«коштовності»)
IV тур. Свій край − як рай
Домашнє завдання. Назвіть історичні та топонімічні прислів›я про рідний край. За кожне згадане прислів›я − пів бала.
• Що край, то інший звичай.
• Де рідний край, там і під ялиною рай,
• За рідний край хоч помирай.
• Свій край − як рай, а чужа країна − як домовина.
• Рідна сторона − мати, чужа − мачуха.
• До свого роду хоч через воду,
• За гроші не купити ні батька, ні матері, ні
Батьківщини.
• Всюди добре, а на Батьківщині найкраще.
• Краще на своїй стороні кістьми лягти, ніжна чужині слави натягти.
Перемагає команда, яка назвала більше.
V тур. Наші славні герої»
Назвіть діячів України, які, на вашу думку, відіграли особливу роль в історії нашої держави.
«Хто є хто − за портретами впізнай діяча
України.
(Виставлені портрети М. Грушевського,
Л. Кравчука, Г. Сковороди, І. Мазепи, Т. Шевченка,
В. Чорновола, В. Ющенка)
Назвіть сучасних політичних діячів України, які, на вашу думку, відіграють особливу роль у сьогоднішньому розвитку держави. Аргументуйте свою думку.
А зараз ви повинні встановити відповідність події або посади з потрібним прізвищем (команди отримують картки­завдання).
М. Грушевський П. Орлик
П. Чубинський Л. Кравчук
Перший Президент в історії
України
Автор слів сучасного Гімну
України
Перший Президент незалежної
України
Перший Голова Верховної Ради
України
VI тур. Родина і Україна
Ведучий. Визначте, що таке родина, Але родина це не тільки рідні, родичі. Це і наш клас, ліцей і весь народ український. Родина до родини – народ. Ми з вами – український народ, який складається з родин малих і великих, дружних і працьовитих. Як могутня ріка бере силу з маленьких джерела зруйнуй їх і ріка засохне, такі наша українська культура збагачується маленькими родинами – сім›ями. А щоб річка була повноводною, а родина наша, українська, великою і щасливою, треба шанувати батьків своїх. Це завжди було в традиціях нашого народу і відобразилося в прислівʼях. І зараз завдання відгадайте кінцівку прислівʼя.

111
АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
1. Яке дерево, такі в нього квіточки, які батьки, ...
(такі їхні діточки).
2. Який кущ, така і калина, яка мати ... (така і
дитина).
3. Який дуб, такий тин, ... (який батько, такий син).
4. Не навчив батько, ... (не навчить і дядько).
5. Яка гребля, такий млин, ... (який батько,
такий син).
6. Який рід, ... (такий плід).
7. Сироті без роду хоч ... (з мосту та вводу. Хто батька й матір зневажає, ... (той добране знає).
9. Яка яблунька, ... (такі й яблучка).
10. Яка клепка, такай бочка, ... (яка мати, такай
дочка).
11. Годуй діда на печі, ... (бо і сам будеш там).
VII тур. Хто це Абощо це?»
Назвіть український народний багатострунний музичний інструмент.
(Бандура)
Різаний або рваний шматочок прісного тіста,
зварений у юшці.
(Галушка)
У Київській Русі – постійне княже військо.
(Дружина)
Укріплений пункт з міцними, тривкими спорудами, призначений для довготривалої кругової оборони
(Фортеця)
Найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади в Україні.
(Уряд)
Які страви складали основу козацької кухні?
(Борщ і вареники)
Прапор, бунчук, булава, печатка, литаври.
(Це атрибути козацької влади, або клейноди)
Ведучий:
Розквітай, прекрасна Україно,
Рідна земле, матінка моя,
Хай лунає мова солов’їна,
Пісня неповторная твоя.
(Звучить пісня. За цей час журі підводить підсумки гри. Нагородження переможців)
Свято МИ
«Без верби і калини нема України
(презентація традицій українського народу)
Мета: формувати національну свідомість майбутніх будівників суверенної Української держави ознайомити з вербою як атрибутом народних звичаїв, обрядів розвивати художнє мислення, естетичне ставлення до навколишньої природи.
Обладнання: карта України портрет Т. Г.
Шевченка, прикрашений цвітом калини, рушниками гербарій вербові лозинки малюнки із зображенням калини стіл, на якому коровай з калиною, твори учнів кетяги калини дерев›яний посуд плакат із написом Без верби і калини нема України».
Хід свята-презентації
Учитель. Ми живемо в Україні, любимо її гарну та співучу мову. Сьогодні у нас свято­презентація традицій українського народу.
Наша земля красива і щедра. Росте на ній і жито, і городина, цвітуть квіти, зріють плоди.
Та особливою любов›ю користується у нас калина. Без верби і калини нема України − так образно мовить народ про ці дерева­символи.
Майже у всіх народів є улюблені рослини­символи: у канадців − клену росіян − берізка, а у нас − верба і калина. Діти, а що визнаєте про ці рослини?
(Діти, одягнеш в українські костюми,
розповідають.)
Учень 1. Саджають калину біля хати, щоб навесні білим цвітом милувала (показує гербарій із
зображенням цвіту калини, а взимку від застуди лікувала.
Пізньої осені, коли вже добре вдарять морози, люди запасаються на зиму калиновими кетягами. Чи не біля кожної української хати росте калина. На ній соловейки в›ють гнізда, щовесни оддячують піснями за калину. Як забіліють квіти, дівчата ними коси прикрашають. А вже коли кетяги достигають, їх вішають під стріхою.
У народній медицині немає кращих ліків від застуди, ніж калиновий чай. Свіжі ж ягоди з медом та водою вживали при кашлі, серцевих захворюваннях, для регулювання травлення, тиску крові.
Учень 2. Соком калини очищали обличчя, щоб рум›янилось.
Учень 3. Калина − харчова рослина. З неї готують варення, повидло, компоти, киселі, начинку для цукерок, Калина − пізньовесняний медоносі фарбувальна рослина.
Учень 4. Було таке повір›я: якщо зробити з калини сопілку, неодмінно всім народиться хлопчик. Калина − музичний кущ. З неї роблять сопілки. Може, тому на калині дуже люблять щебетати соловейки. Над калиновими колисками звучать калинові пісні − колискові мами і бабусі.
(Дівчина виконує пісню під гітару.)
Учень 5. А з верби роблять бандури.
Учень 6. А явам розповім про вербу. Верба − ніби позначка води на землі. Тому й криниці завжди копають під вербою. На сухому місці це дерево не росте.
Учень 7. Цікавим є такий факту селах, де копають колодязі, люди у відраз водою кладуть вербову дощечку, завдовжки з долоню. Вона дезинфікує воду, поліпшує смакові якості, надає їй вербового духу».
Учень 8. Із вербової деревини виробляють легкі дерев›яні меблі, ложки (показує), човники. Якщо хтось їхав у дорогу, то обов›язково брав із собою вербову ложку.
Учень 1. Калина дуже була потрібна в різних обрядах. Проводжаючи сина в далеку дорогу, мати напувала його калиновим чаєм, аз собою давала хліб з калиною.
Освіта та розвиток обдарованої особистості
112
№ 2(9)/02/2013
Учень 2. Коли в хаті свято, то обов›язково поряд із хлібом на столі кладуть калину. Особливо вона потрібна у весільному обряді.
Учень 3. Коли випікали коровай, прикрашали його калиною (показує коровайна рушнику).
Учень 4. Від сивої давнини ідо наших днів у радості і вгорі рушник був неодмінною часткою українського побуту. Без рушника не обходилася жодна подія у людському житті. Кожна дівчина готувала собі заздалегідь весільні рушники. Під час шлюбу молоді ставали на рушник. В Україні поширений звичай накривати рушником хлібна столі і підносити його дорогому гостеві також на рушнику. Дбайлива господиня обвішувала рушниками свою затишну оселю. На лляних рушниках спускали домовину в могилу. А коли син вирушав з дому в далеку дорогу, материн рушник був йому оберегом від лиха.
(Розповідь про види і призначення рушників. Учень
демонструє рушники, розповідає.)
Учень 5. Утирач − для обличчя і рук;
стирок − для витирання посуди;
кілковий − багато вишитий, для прикрашення ікон, картин;
подарунковий − дешевий, для весільних пода­
рунків;
плечевий − багато вишитий, для сватів.
Учень 6. Калиновим цвітом чи ягодами прикрашали віночок молодої (показує малюнок). Сходилися дружки вбирати молоду, калиновим цвітом прикрашали віночок, співали:
Ой у нас на селі
Нова новина:
Зацвіла у лузі калина!
Не таку лузі,
Як на селі,
А в молодої та й на столі.
Учень 7. Калина любить рости у лузі біля верби. Росте вона і в листяному лісі у вологих місцях. Весною розцвітає калина і стає гарною, мов дівчина в білій сукні. Коли зима приходить, стоїть калина в червоному намисті, красива й урочиста.
Учень 8. Усі люблять ягоди калини і люди, і птахи. На смак вони кислі і трохи гіркуваті, та дуже корисні лікують і надають бадьорості.
(Дівчинка грає на скрипці. Хлопчик пригощає
ягодами калини гостей у залі.)
Учень 1. «Не ламайте калину, бо накличете мороз, − попереджала мати дітей, які влаштовували свої забави під калиновими кущами.
Але саме після примороження плоди калини втрачали свій гіркий смак. Після перших морозів їх охоче вживали і старі, і малюки.
Учень 2. А ще розповідають таке колись напали на українське село вороги. Дівчина­красуня, яку схопили бусурмани, вирвалася і почала втікати. Але раптом розірвалося її червоне намисто і розсипалися по землі яскраві намистинки, з яких через деякий часі повиростали калинові кущі. З палких сердець калина виростає!
Учень 3. Про калину складено безліч віршів і пісень. Тарас Шевченко дуже любив вербу і калину, оспівував їх у багатьох поезіях.
(Дівчинка біля портрета Т. Г. Шевченка читає
вірш.)
Сонце гріє, вітер віє з поляна долину,
Над водою гне з вербою червону калину.
На калині одиноке гніздечко гойдає.
А де ж дівся соловейко?
Не питай, не знає.
Учень 4. Про калину писав також Іван Франко:
Червона калино, чого в лузі гнешся?
Чи світла не любиш, до сонця не пнешся?
Чи жаль тобі цвіту на радощі світу?
Чи бурі боїшся, чи грому з блакиту?
Не жаль мені цвіту, нестрашно і грому.
І світло люблю я, купаюся в ньому.
Та вгору не пнуся, бо сили не маю,
Червоні ягідки додолу схиляю.
Я вгору не пнуся, дубам я не пара,
Та ти мене, дубе, отінив, як хмара.
(Діти загадують загадки.)
• І не дівчина, а червоні стрічки має.
• Навесні білим цвітом, восени − червоним плодом.
Учень 5. Калинові кущі часто саджали на могилах козаків. Ягідки калини, ніби прапор, що майорить у зеленому місті над могилою солдата.
Учень 6. Під калиною заквітчана могила, Куля тут червоного бійця скосила.
Несемо вінки барвисті до могили
І вклоняємося сину України.
Учень 7. Соловей вечірньої години Заховався в кущ калини
Та на дуду голосну
Грає пісню чарівну.
(Діти виконують пісню Розцвіла калина».)
Учень 8. У саду в нас, на калині, як степліє навесні,
Мов дзвіночки солов›їні, все дзвенять, дзвенять пісні.
Я проснуся рано­рано, у садочок вийду я,
Під калинонькою стану, вивчу пісню солов›я.
Буду такі я співати, бо і в мене голос є...
Мама скаже В нас ухаті соловейко є своє!»
Учень 1. Ой у лузі калина стояла,
Ягідками усіх пригощала.
До калини діти ходили,
Хороводи круг неї водили.
(Дівчатка виконують хоровод, співають пісню
«Ой у лузі калина».)
Учень 2. Зацвіла калина, зеленіє ліщина.
Степом котиться диво­луна.
Це моя Україна, це моя Батьківщина,
Що, як тато імама, одна!
Учень 3. Гарно вбралася калина у червоні намистини, Стиглих ягідна обід принесе онукам дід.
Учень 4. Ласуватимуть малята,
Наче в лісі пташенята.
Бабуся випече пиріг −

113
АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
Раптом гості на поріг?
Чай заварить на калині.
Завітайте до нас нині.
(Діти пригощають гостей короваєм і чаєм з калини.)
Учень 5. Посадіть калину коло школи,
Щоб на цілий білий світ
Усміхнулась щиро доля,
Материнський ніжний цвіт.
Учень 6. А щоб цвіт її не стерся,
Учень 7. Не зів’янув в спориші,
Учень 8. Посадіте коло серця,
Щоб цвіла вона в душі.
(Український танок.)
Учитель. Прикрасимо наше шкільне подвір›я вербою і калиною, вивчимо материні та бабусині пісні. Хай ростуть ці рослини і звучать пісні. Будьте щедрими на добро, на ласку. Ростіть здоровими і щасливими!
Використані літературні джерела
1. Васюченко НМ. Формуємо особистість // Позакласний час. – № 15−16. – 2006.
2. Години спілкування в 5−8 класах. – К Вид. дім Шкільний світ, 2006. – 128 с. Дем’янюк Т. Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.
Науково­методичний посібник. – Суми ТОВ Видавництво Антей. – 384 с. Живи пам’ять! Літопис Великої Вітчизняної війни. Том ІІІ. Кременчук. – Кременчук, 2007. – с. Злочин проти народу. До сімдесятиріччя голоду­геноциду 1932–1933 років в Україні. – Полтава,
2002.
6. Книга заступника директора з виховної роботи
Довідково­методичне видання. – Харків Торсінг плюс, 2006. – 416 с. Книга класного керівника Довідково­методичне видання. Харків Торсінг плюс, 2005. – 560 с. Лемешенко Н. В. Славетні імена Країни // Позакласний час. – № 1−2. – 2006.
9. Манич Л. Т. Форми громадянського виховання // Позакласний час плюс. – №12. – 2007.
10. Матросова ТО Державні свята України // Позакласний час. – № 9−10. – 2006.
11. М’яло ПІ Конституційні обов’язки громадян України // Позакласний час. – № 5−6. – 2006.
12. Моральне та громадянське виховання. – Харків Вид. група Основа, 2008. – 256 с. Обласна програма системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року. Основні орієнтири виховання учнів 1­12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. Затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ № 1133 від 17.12.2007)
15. Пархоменко Л .П. Громадянське виховання теорія та досвід // Виховна робота в школі. – № 4
(41). – 2008.
16. Пастухова НЮ Проекти в системі виховної роботи школи // Виховна робота в школі. – №5 (42). – 2008.
17. Ревякіна І. В. Національно­патріотичне виховання // Початкове навчання і виховання. –
№ 19−21 (167−169). – 2008.
18. Сорочинська Н. Козацька слава в серцях у нас // Позакласний час. –№ 21−22. – 2006.
19. Теслюк Л. П, Ліктвин НМ. Незалежній Україні – слава і нині і вовік // Позакласний час. –
№ 13−14. – 2006.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал