Інструкція внесення інформації до порталу молодих науковців
Скачати 54.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір54.97 Kb.

1
Інструкція
внесення інформації до порталу молодих науковців
(
для магістрів, аспірантів та молодих науковців)
З метою апробації та популяризації наукових досягнень магістрантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня та молодих учених ІнМАД розроблено веб-портал молодих науковців ВНТУ як інтерактивне програмне середовище, зорієнтоване на поповнення сучасних
Інтернет-ресурсів віртуального навчально-наукового простору.
Даний проект передбачає створення в рамках порталу окремого веб-сайту кожного із користувачів інформаційної системи з метою широкої репрезентації власних наукових результатів, досягнень, творчих здобутків та іншого
інформаційного забезпечення.
Реєстрація на порталі молодих науковців (ПМН) здійснюється працівниками ІнМАД (ауд. 213 ГНК). Для авторизації кожному користувачеві надається логін та пароль. Адреса порталу: http://inmad.vntu.edu.ua/portal/
. ПМН завантажується також з сайту
ІнМАД
(
http://inmad.vntu.edu.ua/
) за гіперпосиланням у розділі “Магістратура”. Для авторизації слід натиснути посилання головного меню “Вхід” в правому верхньому кутку вікна, що наведено на рис. 1.
Рисунок 1 – Головна сторінка ПМН

2
Після активізації модуля авторизації з'явиться вікно для введення логіна та пароля, яке проілюстроване на рис. 2.
Рисунок 2 – Вікно введення логіну та паролю
В головному меню ПМН міститься розділ “Особиста сторінка”, який зображено на рис. 3. Розділ відображає інформацію, що представлена переліком каталогів, створених адміністратором і користувачами порталу, та елементів, створених користувачем. Тут розміщують інформацію, наприклад, про публікації (перелік та електронні версії), презентації виступів на конференціях, скановані копії дипломів, патентів, свідоцтв та грамот, реферати на тематику бакалаврських, магістерських робіт чи кандидатських дисертацій, перелік літературних джерел за обраною темою з гіперпосиланнями, файлових архівів програм, документів, мультимедійних файлів навчально-наукового характеру, описи наукових досліджень та розробок з гіперпосиланнями і приєднаними файлами різних форматів та іншу інформації наукового спрямування.

3
Рисунок 3 – Меню сайту ПМН
Користувач має змогу редагувати вміст веб-сторінки шляхом натиснення посилання пункту підменю “Редагувати елемент” (див. рис. 3). З цією метою на
ПМН передбачено вбудований веб-редактор, структура панелі керування якого проілюстрована на рис.4.
Рисунок 4 – Структура панелі керування веб-редактора:
1)
насичений шрифт;
2)
похилий шрифт;
3)
підкреслений шрифт;
4)
закреслений шрифт;

4 5)
вирівнювання на сторінці;
6)
вибір формату, стилю, типу, розміру шрифту;
7)
панель правки;
8)
додати таблицю;
9)
панель редагування таблиць;
10)
вставити, видалити прив’язку;
11)
вставка символу;
12)
вставка зображення;
13)
символи емоцій;
14)
перевірка правопису;
15)
вставка флеш анімації;
16)
довідка;
17)
вставка дати;
18)
вставка часу;
19)
колір тексту;
20)
повноекранний режим;
21)
колір фону.
Вбудований редактор веб-матеріалів є досить зручним у використанні, має
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, не потребує встановлення нового обладнання чи програмного забезпечення на комп’ютер користувача, не вимагає апаратних затрат.
Розділ “Науковці” дозволяє ознайомитися з переліком учасників сайту та груп користувачів, що проілюстровано на рис. 5. Розділ містить підрозділи
“Магістранти”, “Аспіранти”, “Магістри”, “Випускники аспірантури” та інші групи користувачів. Пошук користувача здійснюється шляхом введення імені та прізвища чи їх частини у полі для пошуку. Якщо відсутня інформація

5
Рисунок 5 – Розділ “Науковці” ПМН про належність користувача до певної групи, то пошук може здійснюватись у вікні, де представлені усі групи користувачів (див. рис. 4). Для перегляду сторінки користувача необхідно активізувати гіперпосилання, розташоване на його фотографії. Це дасть можливість перейти до його веб-сторінки та ознайомитися з інформацією, яку він представив.
За пунктом головного меню «Каталоги» завантажується перелік структурованих каталогів, що відображають основні категорії роботи науковця
(рис. 6).

6
Рисунок 6 – Розділ “Каталоги”
Розділ “Каталоги” містить наступні категорії: відео, новини, презентації, публікації, реферати і автореферати, персональні сайти, файловий архів, фотогалерея, грамоти, конкурси та олімпіади, патенти та свідоцтва, бібліотека і т.п. Також існує можливість створення каталогу користувачем (див. рис. 6).
Каталог “Відео” дозволяє розміщувати відеоролики про проведення досліджень, відео уроків, виступів на конференціях та ін., як показано на рис. 7.
Рисунок 7 – Каталог “Відео”

7
Розміщення відео-файлів може бути здійснено двома способами, зокрема: за гіперпосиланнями “Додати каталог” та “Додати елемент”. У випадку, коли необхідно створити каталог відео, що міститиме декілька відеороликів
(елементів), потрібно спочатку створити каталог, використовуючи кнопку
“Додати каталог”. Щоб створити новий елемент у каталозі, потрібно відкрити каталог і натиснути кнопку “Додати елемент”, як це показано на рис. 8.
Цей принцип є універсальним для усіх каталогів ПМН.
Рисунок 8 – Створення нового каталогу
При виборі підменю “Додати елемент” відкриється вікно, що проілюстровано на рис. 9.

8
Рисунок 9 – Створення нового елементу в каталозі
При створенні гіперпосилання на файл, який знаходиться в мережі
Інтернет, потрібно використовувати посилання, що проілюстроване на рис. 10.
Створивши новий каталог чи елемент, потрібно встановити ступінь приватності елементу каталогу. Для цього із випадаючого меню загального доступу користувача потрібно обрати пункт “так” чи “ні” і натиснути кнопку
“Записати”.
Поля, які використовуються, якщо файл завантажується з диску (для здійснення цієї операції необхідно натиснути кнопку
“Browse” )
Поля, для введення назви відповідних завантажених файлів

9
Рисунок 10 – Послідовність дій для створення гіперпосилання
Каталог “Новини” дає змогу поділитися з користувачами інформацією про визначні події в науковому житті учасників порталу, що репрезентовано на рис.
11. Створення новин здійснюється аналогічно до створення інших елементів каталогів порталу (див. рис. 9).
4. Вводимо адресу скопійовану в пункті 1
Файл, який потрібно розмістити у каталозі
“Відео”
1. Копіюємо адресу сайту
2. Пишемо назву відео-файлу та виділяємо назву
3. Натискаємо кнопку
5. Натискаємо кнопку
6. Натискаємо кнопку
7. Гіперпосилання створено

10
Рисунок 11 – Каталог “Новини”
Каталог “Презентації” містить матеріали користувачів, що ілюструють їх виступи на наукових конференціях, семінарах, захистах дисертацій і т.п. та відображають їх наукові дослідження та здобутки (рис. 12).
Рисунок 12 – Каталог “Презентації”
В каталозі “Публікації” слід розміщувати опубліковані статті у фахових та
інших наукових виданнях, матеріали конференцій, тези доповідей, звіти про науково-дослідну роботу та інші документи навчально-наукового характеру, як це проілюстровано на рис. 13 та 14.

11
Рисунок 13 – Каталог “Публікації”
Рисунок 14 – Редагування і перегляд публікацій
На порталі є можливість розміщення наукових рефератів бакалаврських та магістерських робіт, авторефератів кандидатських дисертаційних робіт, тощо
(рис. 15).

12
Рисунок 15 – Каталог “Реферати і автореферати”
Каталог “Персональні сайти” включає елементи наступних каталогів: резюме, перелік публікацій, навчально-методична робота, наукова робота, розробки, суспільна робота, які проілюстровані на рис. 16. Перелік каталогів
“Персональні сайти” може бути розширений користувачем, як і перелік інших каталогів.
Рисунок 16 – Каталог “Персональні сайти”
Каталог “Файловий архів” призначений для розміщення архівованої
інформації наукового спрямування (рис. 17).

13
Рисунок 17 – Каталог “Файловий архів”
Каталог “Фотогалерея” передбачає розміщення фото вручення нагород, дипломів, участі у семінарах, конференціях і т. п. (рис. 18).
Рисунок 18 – Каталог “Фотогалерея”
В каталозі “Фотогалерея” є можливість представити інформацію двома способами, у вигляді ярликів та у вигляді відображення фото. Також створені каталоги: “Грамоти ”, “Конкурси та олімпіади”, “Патенти та свідоцтва”,
“Бібліотека”.
Інтерфейс програмної системи ПМН передбачає різноколірні скіни (11 кольорових гам) для веб-сторінок користувачів порталу.
Розділ “Аналіз” знаходиться в розробці і доступний, поки що, лише групі адміністраторів. Згодом в цьому розділі можна буде переглянути рейтинг

14 користувача та отримати деяку аналітичну інформацію.
Кнопка “Вихід” коректно завершує роботу з порталом.
Крім того, ПМН має панель швидкого переходу, рисунок 19.
Рисунок 19 – Панель швидкого переходу
Бажаємо Вам творчих успіхів та приємної роботи на порталі!
Перехід на головну сторінку
Вихід
Перехід до редагування особистої сторінки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал