Інтерактивні технології: теорія та методика
Pdf просмотр
Сторінка5/6
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6
Мета: використовується при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, в яких потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється. Метод учить учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших.
Методичні вказівки:
1.
Роздайте матеріали, в яких зазначені чотири етапи методу ПРЕС.

Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору
(починаючи зі слів ―...я вважаю, що ...‖)

Поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази
(починайте зі слів ―…тому, що…‖)

Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, наведіть факти, які демонструють ваші докази
(―... наприклад ...‖)

Узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи словами:
(―Отже, ...таким чином ...‖)

61 2.
Поясніть механізм етапів ПРЕС-методу і дайте відповідь на можливі запитання учнів. Наведіть приклад до кожного з етапів.
3.
Запропонуйте бажаючим спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми на їхній вибір.
4.
Перевірте, чи розуміють учні механізм застосування методу. Етапи можна адаптувати, пропонуючи учням наводити декілька варіантів своїх думок або прикладів.
5.
Коли формула буде зрозуміла всім учням, запропонуйте їм спробувати висловитися користуючись цим методом. Застосовуйте метод ―Прес‖ на всіх уроках, де потрібна аргументація учнями своєї думки.
Памятка для учнів:
Щоб бути переконливим, вам потрібно висловлюватись за такою схемою:

Позиція: починайте зі слів «...я вважаю, що ..

Обгрунтування: починайте зі слів «…тому, що…»

Приклад: починаючи словами «.. наприклад ...»

Висновки: закінчіть словами «Отже, ...таким чином ..»

Мозковий штурм
Використовується для вироблення уміння приймати декілька рішень конкретної проблеми, спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дозволяє
їм вільно висловлювати свої думки.
Мета: зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого часу.
Методичні вказівки: Після презентації проблеми та чіткого формулювання проблемного питання (його краще записати на дошці) запропонуйте всім висловити ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов'язані з цією проблемою.
Запишіть усі пропозиції на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань.
Зверніть увагу на такі моменти.

62 1.
Під час "висування ідей" не пропускайте жодної. Якщо ви будете судити про ідеї й оцінювати їх під час висловлювання, учні зосередять більше уваги на відстоюванні своїх ідей, ніж на спробах запропонувати нові і більш досконалі.
2.
Необхідно заохочувати всіх до висування якомога більшої кількості
ідей. Варто підтримувати й фіксувати навіть фантастичні ідеї. (Якщо під час мозкового штурму не вдасться одержати багато ідей, це може пояснюватися тим, що учасники піддають свої ідеї цензурі – двічі подумають перед тим, як висловлять.)
3.
Кількість ідей заохочується. В остаточному підсумку кількість породжує якість. В умовах висування великої кількості ідей учасники штурму мають можливість пофантазувати.
4.
Спонукайте всіх учнів розвивати або змінювати ідеї інших. Об'єднання або зміна раніше висунутих ідей часто веде до висунення нових, що перевершують первинні.
5.
У класі можна повісити такий плакат:
А. Кажіть усе, що прийде вам у голову.
В. Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших .
С. Можна повторювати ідеї, запропоновані будь-ким іншим.
Д. Розширення запропонованої ідеї заохочується.
6. На закінчення обговоріть й оцініть запропоновані ідеї.
Памятка для учнів:

Уважно прочитайте записане на дошці питання.

Думаючи про проблему, висувайте ідеї щодо її розв’язання.

Всі ідеї записуються на дошці.

Уважно подивіться на список ідей та виберіть ті, які справді сприятимуть вирішенню проблеми.
Займи позицію
Цей метод корисний на початку роботи з дискусійними питаннями та проблемами.

63
Мета: використовується на початку уроку для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що вивчатиметься, або після опанування учнями певною інформацією з проблеми і усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо її вирішення. Слід використовувати дві протилежні думки, які не мають одної (правильної) відповіді.
Розглядаючи протилежні позиції з дискусійної проблеми, учні:

знайомляться з альтернативними поглядами;

прогнозують, які наслідки будуть мати індивідуальні позиції і політичні рішення для суспільства, для окремих людей;

на практиці використовують уміння захищати власну позицію;

вчаться вислуховувати інших;

отримують додаткові знання з теми.
Методичні вказівки:
1.
Запропонуйте учням дискусійне питання і попросіть їх визначити власну позицію щодо цього питання.
2.
Розмістіть плакати в протилежних кінцях кімнати. На одному з них написано ―згідний (згідна)―, на іншому – ―не згідний (не згідна)―.
(Варіанти: на плакатах можуть бути викладені полярні позиції щодо проблеми: наприклад, ― треба заборонити палити в громадських місцях― і ―не можна заборонити паління в громадських місцях―). Або ви можете запропонувати три позиції:
За
Не знаю
Проти
3.
Вивісьте правила проведення вправи й обговоріть їх
4.
Попросіть учасників стати біля відповідного плакату, в залежності від їхньої думки щодо обговорюваної проблеми, ―проголосувати ногами―.
5.
Виберіть декількох учасників і попросіть їх обґрунтувати свою позицію або запропонуйте всім, хто розподіляє одну і ту саму точку зору, обговорити її і виробити спільні аргументи на її захист.

64 6.
Після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив хто-небудь з учасників своєї думки і чи не хоче перейти до іншого плаката.
Запропонуйте учням перейти і обґрунтувати причини свого переходу.
7.
Попросіть учасників назвати найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони.
Памятка для учнів:

Уважно прослухайте тему

Залежно від вашої позиції займіть місце біля потрібного плаката
(«Так», «Ні», «Не знаю»).

Разом з однокласниками, які стоять під тим же плакатом, підготуйтесь пояснити свою позицію.

Уважно слухайте думки інших.

Якщо після обговорення ви змінили свою думку, то перейдіть до
іншого плаката і поясніть причину свого переходу.
Зміни позицію
Така технологія є подібною до ―Займи позицію‖. Вона також дозволяє обговорити дискусійні питання за участі всіх учнів. Метод дозволяє стати на точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, активного слухання і т.п.
Методичні вказівки:
1. Заздалегідь підготуйтеся до обговорення
2. Представте всьому класу дискусійне питання.
3. Об’єднайте учнів у пари, а потім у четвірки (наприклад, перша і друга парта, третя і четверта).
4. Дайте завдання розподілити позицію з проблеми (―так‖ чи ―ні‖) між парами чи самі зробіть це. Одна пара в четвірці повинна обґрунтовувати одну позицію, друга - протилежну.

65 5. Поясніть, що в четвірках кожна пара має представити своїм партнерам свою точку зору. Кожен учень повинен відповідати за свою половину презентації (наприклад, обґрунтувати половину аргументів).
6. Чітко оголосіть хронометраж: скільки часу виділяється на підготовку і на саму презентацію.
7. Дайте досить часу на підготовку аргументів.
8. Коли час на підготовку мине, попросіть пари доказово викласти свою точку зору один одному.
9. Потім ви можете дати завдання парам помінятися позиціями і знову повторити все спочатку. На це варто відвести набагато менше часу.
10. Після цього ви можете дати завдання всій четвірці вільно обговорити тему. Учні вже повинні висловлювати свою особисту точку зору. У результаті обговорення четвірка повинна або прийти до згоди, або до висновку про те, що їм бракує інформації. Заздалегідь визначте часові рамки цієї вільної дискусії.
11. При наявності часу можливо провести загальну дискусію, наприклад, використовуючи технологію ―Карусель‖.
12. Підведіть підсумки дискусії з усім класом.

Карусель
Мета: одночасне включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами по спілкуванню для обговорення дискусійних питань. Ця технологія застосовується:

для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій ;

для збору інформації з якої-небудь теми;для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (наприклад, термінів).

для розвитку вмінь аргументувати власну позицію.
Методичні вказівки:
1.
Розставте стільці для учнів у два кола.

66 2.
Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Таким чином, кожен сидить навпроти
іншого.
3.
Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє – рухливе: за сигналом ведучого, всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і виявляються перед новим партнером. Мета – пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.
РОЗДІЛ 3
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПТО
3.1.Методика інтерактивного уроку
Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку. Як правило структура таких занять складається з п’яти елементів: а) мотивація (не більше 5% часу заняття); б) оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів(не більше 5% часу заняття); в) надання необхідної інформації (10-15 % часу); г)
інтерактивна вправа – центральна частина заняття (45-60% часу на уроці); д) підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку (до 20% часу).
Розглянемо кожен з цих елементів більш ґрунтовно, аналізуючи дидактичні складові його відтворення в рамках уроку.
Метою етапу мотивації є – сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація є своєрідною психологічною паузою, яка дозволяє учням насамперед усвідомити, що вони зараз почнуть вивчати інший (після попереднього уроку) предмет, що перед ними інший учитель й зовсім інші завдання. Крім того, кожна тема, яку ми засвоюємо з учнями, у відповідності до фундаментальних положень психолого-філософської теорії пізнання може реально вважатися засвоєною, якщо вона(тема) стала основою для розвитку в особистості суб’єкта пізнання

67 власних новоутворень: в його свідомості, в емоційно-ціннісній сфері тощо.
Отже, суб’єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в ньому особистісну, власну зацікавленість. Усвідомлювати, що і навіщо він зараз буде робити. Без виникнення цих внутрішніх підвалин: мотивів учіння і мотивації навчальної діяльності не може бути ефективного пізнання. З цією метою можуть бути використовувані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, подив,
інтерес до змісту знань та процесу їх отримання, підкреслюють парадоксальність явищ та подій. Це може бути і коротка розповідь учителя,
і бесіда, і демонстрація наочності, й нескладна інтерактивна технологія
(―мозковий штурм‖, ―мікрофон‖, ―криголам‖ тощо). Мотивація чітко пов’язана з темою уроку, вона психологічно готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на розв’язання певних проблем. Як правило, матеріал, вербалізований (словесно оформлений) учнями під час мотивації, наприкінці підсумовується і стає ―місточком‖ для представлення теми уроку.
Мета наступного етапу – оголошення, представлення теми та
очікуваних навчальних результатів – забезпечити розуміння учнями змісту
їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них чекає вчитель. Часто буває доцільно долучити до визначення очікуваних результатів усіх учнів.
Щоб визначити для себе майбутні результати уроку, учні інколи мають озвучити своє особисте ставлення до суті та структури вибраних способів навчальної діяльності та спланувати свої дії по засвоєнню та застосуванню знань, передбачених темою. Без чіткого і конкретного визначення і усвідомлення учнями навчальних результатів їхньої пізнавальної діяльності, особливо на уроках з використанням інтерактивних технологій, учні можуть сприйняти навчальний процес як ігрову форму діяльності, не пов’язану з навчальним предметом. Формулювання очікуваних результатів уроку (які по суті є тим, що ми традиційно називаємо дидактичною метою уроку) є іншим, аніж ми можемо побачити це у значній кількості існуючих методичних чи

68 дидактичних посібників. Оскільки це є принциповий момент інтерактивного навчання розглянемо його більш ґрунтовно.
Формулювання результатів інтерактивного уроку, щоб сприяти успішності навчання учнів, має відповідати таким вимогам:
- висвітлювати результати діяльності на уроці учнів, а не вчителя, і бути сформульованим таким чином: “Після цього уроку учні зможуть...”;
- чітко відбивати рівень навчальних досягнень, який очікується в результаті уроку. Тому воно має передбачати: обсяг і рівень засвоєння знань учнів, що буде забезпечений на уроці; обсяг і рівень розвитку умінь і навичок, який буде досягнуто після уроку; розвиток (формування) емоційно- ціннісної сфери учня, яка забезпечує формування переконань, характеру, вплив на поведінку тощо. Останній компонент навчальних результатів, до якого можна прагнути на окремому уроці, це визначення, усвідомлення або формування емоційно-наповненого ставлення, учнів до тих явищ, подій, процесів, що є предметом вивчення на уроці. Отже, результати мають бути сформульовані за допомогою відповідних дієслів, наприклад, формування знань і предметних та інших умінь і навичок учнів передбачають, що вони: будуть здатні: пояснювати, визначати, характеризувати, порівнювати, відрізняти, дискутувати, аргументувати думку, дати власну оцінку, проаналізувати тощо; емоційно-ціннісна сфера: сформувати та висловлювати власне ставлення до ..., пояснювати своє ставлення до... ;
- формулюватись так, щоб було зрозуміло, як можна виміряти такі результати, коли вони будуть досягнуті, наприклад: якщо після вашого уроку учні вмітимуть ―пояснювати суть явища та наводити приклади подібних явищ‖ – це легко перевірити і виміряти в оціночних балах, врахувавши, наприклад, точність і повноту пояснення і кількість прикладів, що наведено;
- бути коротким, ясним і абсолютно зрозумілим і для учнів, і для самого учителя, і для батьків учнів, і для інших учителів, і для директора школи або завуча, який має перевіряти Ваш урок з погляду на те, чи досяг він очікуваних результатів.

69
Таким чином, формулювання результатів учителем під час проектування уроку є обов’язковою і важливою процедурою. В інтерактивній моделі навчання це надзвичайно важливо, оскільки, як вже зауважувалось побудування технології навчання НЕМОЖЛИВО без чіткого визначення дидактичної мети. Правильно сформульовані, а потім досягненні результати
– 90% відсотків Вашого успіху.
Але досягти результатів у інтерактивній моделі ми можемо тільки, залучивши учнів до діяльності. Отже, вони теж повинні розуміти, для чого вони прийшли на Ваш урок, до чого їм треба прагнути і як будуть перевірятись їх досягнення. Еталонною є ситуація, коли після Вашого уроку учень не тільки знає, розуміє, чого він досягнув, а й чого він хотів би, мав би досягти на наступному уроці з Вашого предмета, чого він взагалі хоче від
Вас і Вашого курсу для свого життя.
Для того, щоб, почати з учнями спільний процес руху до результатів навчання, в цій частині інтерактивного уроку потрібно:
- назвати тему уроку або попросити когось з учнів прочитати її;
- якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на це увагу учнів;
- попросити когось з учнів оголосити очікувані результати за текстом посібника або за Вашим записом на дошці, зробленим заздалегідь, пояснити необхідне, якщо мова йде про нові поняття, способи діяльності тощо;
- нагадати учням, що наприкінці уроку Ви будете перевіряти їх у відповідності до того, наскільки вони досягли таких результатів. Якщо це важливо, треба також пояснити учням, як ви будете оцінювати їхні досягнення в балах.
Наступним етапом є надання необхідної інформації. Його мета – дати учням достатньо інформації для того щоб, на її основі виконувати практичні завдання шляхом інтерактивної взаємодії, але за мінімально короткий час. Це може бути міні-лекція, читання роздаткового матеріалу, перевірка

70 домашнього завдання, опанування інформацією за допомогою технічних засобів навчання або наочності. Для економії часу на уроці і для досягнення максимального ефекту уроку можна подавати інформацію для попереднього домашнього вивчення. На самому уроці вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.
Основним етапом уроку є його інтерактивна частина, яка передбачає застосування вчителем 1- 3 інтерактивної технологій, що відбираються в залежності від очікуваних результатів. Саме вони мають забезпечити досягнення мети уроку. Інтерактивна частина уроку має займати близько 50-
60% часу на уроці. Кожна з послідовно застосовуваних технологій може бути названа інтерактивною вправою. Порядок і регламент її проведення містять:
1) інструктування – вчитель розповідає учасникам про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам (2-3 хв.); 2) об’єднання в групи, розподіл ролей (1-2 хв.), інші технічні дії учнів (розташування меблів, підготовка обладнання й
ін.); 3) виконання завдання. На цьому етапі вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання у співпраці один з одним (5-
15 хв.); 4) презентація результатів виконання вправи (3-15 хв.); 5) рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих результатів, що досягається шляхом їх спеціального колективного обговорення або за допомогою інших прийомів (5-15 хв.)
Рефлексія
є природнім невід’ємним
і
НАЙВАЖЛИВІШИМ компонентом інтерактивного навчання на уроці. Вона дає можливість учням
і вчителю: усвідомити, чому вони навчились, пригадати деталі свого досвіду
і отримати реальні життєві уявлення про те, що вони думали і що відчували, коли перший раз зіткнулись з тією чи іншою навчальною технологією. Це допомагає їм чіткіше планувати свою подальшу діяльність вже на рівні застосування технологій у своїй подальшій пізнавальній діяльності та у

71 житті; оцінити власний рівень розуміння та засвоєння навчального матеріалу
і спланувати чіткі реальні кроки його подальшого опрацювання; порівняти своє сприйняття з думками, поглядами, почуттями інших й інколи скорегувати певні позиції. Як постійний елемент навчання привчати людину рефлексувати в реальному житті усвідомлюючи свої дії та прогнозуючи подальші кроки. Учителям ця складова інтерактивного навчання дозволяє, крім всього, побачити реакцію учнів на навчання та внести необхідні корективи.
Рефлексія здійснюється в різних формах: у вигляді індивідуальної роботи, роботи в парах, групах, дискусії, в письмовій та усній формі. Вона завжди містить декілька елементів: фіксація того, що відбулось, визначення міркувань та почуттів щодо отриманого досвіду, плани на майбутній розвиток. Рефлексія застосовується після найважливіших інтерактивних вправ, після уроку, після закінчення певного етапу навчання. Для цього етапу варто застосувати спеціальні прийоми, мова про які нижче. Пам’ятайте, кожна інтерактивна вправа обов’язково завершується рефлексією. Якщо ця складова не виконана, говорити про інтерактивне навчання взагалі не можна!
Подібні завдання ставить і останній елемент структури уроку підбиття
підсумків - (рефлексія) уроку. Часто буває, що коли урок підходить до кінця, багато вчителів схильні розслабитися і провести коротке, нечітко структуроване обговорення; усі погоджуються, що усе було цікаве
(наприклад, рольова гра удалася, вправу виконали просто здорово і т.д.), і цим справа закінчується. Учитель йде з почуттям виконаного боргу, учні - з почуттям, що спробували щось новеньке.
На жаль, вони не врахували, що підсумки є самою важливою частиною
інтерактивного уроку. Під підсумками уроку ми маємо на увазі процес, зворотний інструктажу. Іншим терміном для цього етапу є також
«рефлексія»; у даному випадку підкреслюється можливість для учасників навчально-виховного процесу оглянутися на події, що відбувалися; третій термін – «дискусія», що означає розгляд чи обговорення спірних питань.

72
Його достоїнством є також підкреслений зв'язок первісних цілей з оглядом остаточних результатів. Саме тут проясняється зміст проробленого; підводиться риса під знаннями, що повинні бути засвоєні, і встановлюється зв'язок між тим часом, що вже відомо, і тим, що знадобиться їм у майбутньому. Функції цього етапу уроку: прояснити зміст опрацьованого; співвіднести реальні результати з очікуваними; проаналізувати, чому відбулося так чи інакше; зробити висновки; закріпити чи відкоригувати засвоєння; намітити нові теми для обміркування; установити зв'язок між тим, що вже відомо і тим, що знадобиться засвоїти, навчитись у майбутньому; скласти план подальших дій.
Навчання в рамках традиційного уроку не потребує переосмислення ні від учителя, ні від учнів, в ньому немає місця рефлексійним видам діяльності.
Замість цього застосовується так зване закріплення та узагальнення отриманих знань, яке майже не передбачає наступного коригування вчителем мети та змісту навчання.
Технологізація навчання передбачає обов’язкову рефлексію, під якою в педагогіці розуміють здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно значущими цінностями, а також діями та вчинками інших людей. Мета рефлексії: згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності – її зміст, тип, способи, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати та ін.
Проведення рефлексії на уроці включає наступні етапи:
- зупинка дорефлексійної діяльності. Всяка попередня діяльність має бути завершена чи призупинена. Якщо виникли труднощі в розв’язанні проблеми, то після рефлексії її розв’язання може бути продовжене.
- відновлення послідовності виконаних дій. Усно чи письмово відтворюється все, що зроблено, в тому числі і те, що на перший погляд здається дріб’язковим;
- вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору її ефективності, продуктивності, відповідності поставленим задачам і т.п. Параметри

73 для аналізу рефлексійного матеріалу вибираються з запропонованих учителем;
- виявлення і формулювання результатів рефлексії. Таких результатів може бути виявлено декілька видів: предметна продукція діяльності –
ідеї, пропозиції, закономірності, відповіді на питання і т.п.; способи які використовувались чи створювались у ході діяльності; гіпотези по відношенню до майбутньої діяльності.
Важливим фактором, що впливає на ефективність рефлексії в навчанні, є різноманітність її форм і прийомів, їх відповідність віковим та іншим особливостям дітей. Рефлексія не повинна бути лише вербальною – це можуть бути малюнки, схеми, графіки і т.п.
Рефлексія тісно пов’язана з іншою важливою для технологічного уроку дією – постановкою мети. Формулювання учнем мети свого навчання передбачає її досягнення і наступну рефлексію – усвідомлення способів досягнення поставленої мети. В цьому випадку рефлексія не лише підсумок, але й старт для нової освітньої діяльності і її нової мети.
Можлива рефлексія по відношенню до самої рефлексії, спрямована на вдосконалення процесу самопізнання.
Після окремих вправ, фрагментів уроку може проводитись:
а). Усне обговорення за питаннями: з якою метою ми робили цю вправу?
Які думки вона у вас викликала? Які почуття? Чому ви особисто навчились?
Чого б хотіли навчитись у подальшому? б). Листок оцінювання уміння висловлюватись, наприклад, за такою формою.
Ім’я, прізвище
Критерії оцінки (0 – потребує вдосконалення; 1 – задовільно; 2 – прекрасно)
Критерії
Бали
Я вмію підбирати аргументи і чітко їх
висловлювати


74
Я вмію робити логічні висновки


Я успішно застосовую парафразування

Я вмію ставити запитання

Я вмію сказати “ні”

Я вмію аргументовано відповідати на критику


в). Незакінчене речення (може бути усним, письмовим), наприклад, пропонуються підсумкові формули: для мене сьогодні важливим було..., сьогодні я навчився..., мені хотілося в майбутньому навчитись... г). Коротке есе з чітким викладенням власної позиції. д). Коротка дискусія, що відбиває тему уроку:
Очевидно, що ключовою функцією підсумків уроку буде повернення до результатів навчання і можливість переконатися, що учні їх досягли.
Стадіями підсумкового етапу уроку будуть: 1) установлення фактів (Що відбулося?); 2) аналіз причин (Чому це відбулося?); 3) планування дій (Що нам робити далі?).
Технологія проведення підсумкового етапу
На першій стадії:
-
Використовуйте відкриті питання: Як? Чому? Що?
-
Виразіть почуття.
-
Наполягайте на описовому, а не оціночному характері коментарів.
-
Говорите про зроблене, а не про те, що могло бути зроблене.
На другій стадії:
-
Запитуйте про причини. Чому? Як? Хто?
-
Вникніть у відповіді. Чому цього немає? Що було б, якщо?
-
Шукайте альтернативні теорії. Чи є інша можливість?
-
Підберіть інші приклади. Де ще відбувалося щось подібне?
-
Приведіть думки незалежних експертів.
На третій стадії:

75
-
Добийтеся від учнів узяття на себе зобов'язань у відношенні подальших дій.
Коротко структуру інтерактивного уроку можна подати у такому вигляді:
1. Мотивація
Мета - сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Використати для цього можна запитання, цитати, короткі історії, невеличке завдання тощо. Займає цей етап не більше 5% робочого часу.
2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів
Мета - забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них очікує вчитель, викладач. Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття.
(Приблизно 5% часу).
3. Надання необхідної інформації
Мета - дати учням достатньо інформації, для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, ознайомлення з роздатковим матеріалом, презентація виконаного домашнього завдання.
Для економії часу на уроці можна подавати інформацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. На самому уроці вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно -прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.
(Приблизно 10% часу заняття).
4. Інтерактивна вправа - центральна частина заняття

Мета - практичне засвоєння матеріалу. Послідовність проведення цього етапу така:

Інструктування - учитель розповідає учасникам про мету вправи, про правила, про послідовність дій і обсяг часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло.

Об'єднання в групи і / або розподіл ролей.

76

Виконання завдання (учитель виступає організатором, консультантом, ведучим дискусії).
— Презентація результатів роботи.
На інтерактивну вправу витрачається, як правило, 60% часу на уроці,
5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку
Мета - обговорення задля усвідомлення зробленого на уроці. Слід повернутись до очікуваних результатів, оголошених на початку уроку.
Бажано поставити учням такі запитання:

що нового дізналися;

які навички отримали;

як це може бути корисним у житті;

що сподобалося на уроці.
На цей етап слід відвести до 20% часу уроку.
3.2.Приклади фрагментів інтерактивних уроків з різних предметів
Після проведення тренінгових занять по впровадженню у навчальний процес інтерактивних технологій у ПТУ №31 смт Буки Маньківського району Черкаської області викладачі цього закладу активно працюють у цьому напрямку. Ми наведемо приклади з досвіду роботи цього колективу викладачів.
Для проведення занять зі спеціальностей «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А» «В» «С», водій автотранспортних засобів категорії «В» «С», слюсар з ремонту сільськогосподарського обладнання та устаткування розробили уроки з використанням інтерактивних технологій викладач спец дисциплін Кравець
Володимир Васильович, майстер виробничого навчання Бойко Борис
Степанович.

77
Обов’язкові вправи
―Знайомство‖,‖Правила‖,‖Очікування‖ вони проводять у такий спосіб.
1. ЗНАЙОМСТВО З ГРУПОЮ
Заповніть, будь ласка, «віконечка» у квадраті, відповідаючи на запитання:
- дві речі, які мені найбільше подобається робити;
- я очима друзів;
- я в очах викладача;
- чим я найбільше пишаюся;
- чому обрав дану професію.
Для кожного питання виділене «віконечко», а для останнього –
прямокутник.
Учні виконують вправу і представляють свої наробки для всієї групи.
Хтось один починає і далі по колу відбувається представлення кожного з учнів.
2. ПРАВИЛА ЗА ЯКИМИ БУДЕМО ПРАЦЮВАТИ
БУТИ НА
ЗАНЯТТІ
ПОЗИТИВНИМИ
АКТИВНИМИ
РОЗКУТИМИ
ПУНКТУАЛЬНИМИ
ТОЛЕРАНТНИМИ
ДОБРОЗИЧЛИВИМИ
ВИХОВАНИМИ

78
Викладач вивішує плакат з правилами і проводить їх обговорення з учнями. Всі доходять спільної згоди і приймають ці, або доповнені правила.
3. ОЧІКУВАННЯ
Для проведення цієї вправи можна намалювати корабель з вітрилами, квітку з пелюстками, сонечко тощо. На площині малюнка учні занотовують свої очікування.
На одному із занять Кравець В.В.та Бойко Б.С. пропонують обговорити проблему “Перевищив швидкість - за грати”. Для цього застосовують технології «Cаse-метод» і «Карусель».
За технологією «Cаse-метод» мають бути дві позиції, інтереси яких суперечать одна одній. Кожна група з протилежних позицій повинна представити свої аргументи.
Думаючи над питанням, учні можуть краще зрозуміти соціальний контекст, а також свої внутрішні цінності. Також вони вчаться займати позицію, приводити обґрунтовані аргументи в захист своєї позиції і розуміти логіку й обґрунтування позицій інших. Дилеми призначені для ускладнення обмін досвідом практичні навики теоретичні знання нова інформація цікаве спілкування

79 процесу мислення без висловлення крайніх думок і з поважним ставленням до точки зору інших.
Учитель:
- Роздає текст в якому є проблема, яку потрібно вирішити.
“Такі люди, як ви, які попали за грати за порушення правил дорожнього руху,
зіпсовані до мозку кісток. Ми суворо будемо з вами поводитись, ми вас
перевиховаємо! ” –такими словами зустрічають новачків в єдиній в світі
тюрмі для “лихих водіїв”. Вона знаходиться в Японії і називається Ічіхара.
Щоб туди потрапити, достатньо три рази перевищити швидкість. В
японських містах вона обмежена до 40км/год, а на магістралях - 80км/год.
Така швидкість для “тойот” та “ніссанів” може показатися образою. Але
значний податок на потужні двигуни, які введений в Японію, змушує
автолюбителів частіше всього задовольнятися двигунами об´ємами в 1,2
літра. Так що їздити не швидко не так і важко.
Учитель:
-
Якої загальної теми буде стосуватися дилема
-
Хто є центральною фігурою і який вибір ви зробите?
-
Яка може бути ситуація? Розкажіть історію, що і буде дилемою.
Почніть зі сцени з Вашим героєм і додайте контекст.
-
Дайте ім'я герою Вашої дилеми і припишіть йому характерні риси
―живої‖ людини, які б дозволяли іншим краще зрозуміти його суть і те, що ним рухає.
-
Необхідно подати факти (аргументи) і думки, які б відстоювали дві позиції:
На плакаті, поділеному навпіл позиціями ―Так‖ і ―Ні‖ учні занотовують свої аргументи:
Т А К
Н І
Учні обговорюють ситуацію і обирають позицію, аргументують її. Далі вчитель проводить обговорення в загальному колі. Учні висловлюють свої думки.
Якщо виникає госра потреба в обговоренні діаметрально-протилежних позицій, продовжити роботу з даного питання можна за технологією
―Карусель‖. Для цього учні судають у кола: ТАК – у внутрішнє коло, НІ – у зовнішнє коло обличчам один до одного. Кожний сидить навпроти іншого.

80
Кожний учасник внутрішного кола (нерухомого) протягом хвилини висловлює свою позицію учаснику з протилежного кола, потім вони міняються ролями (розповідає той, хто сидить навпроти), а потім за командою вчителя всі учасники зовнішнього кола пересуваються на один стілець вправо і опиняються перед новим партнером. Після проходження всього кола учасники сідають у загальне коло і вчитель проводить рефлексію.
Рефлексія:
-
Як вам працювалось у протилежних групах?
-
Чи легко було переконувати?
-
Чи легко було аргументувати свою позицію? Кому легко? Кому важко?
-
Хто змінив свою позицію? Чому?
Технологія «Мікрофон»
Очікувані результати:засвоїти питання технічного обслуговування заднього моста.
Застосовується на даних предметах для опитування учнів після вивчення теми ―Автомобіль‖
Учитель дає запитання класу:- ―В чому полягає технічне обслуговування заднього моста?‖
Учні отримують «умовний мікрофон» і дають свої відповіді по колу по- черзі. Хтось один з учнів підсумовує відповіді.
Технологія «Навчаючи вчуся»
Очікувані результати:-Учні засвоять історичну інформацію про виробництво автомобілів фірми ―Тойота Мотор‖
1.
Підготувати картки різних кольорів з фактами, що стосуються теми уроку. Для цього на кількох кольрових дистах надрукувати текст і дозовано його поділтит на частини (розрізати)
2.
Роздати по одній картці кожному учневі. Вони за бажанням тягнуть кожний свій колір.
3.
Протягом кількох хвилин учні читають інформацію.

81 4.
Запропонуйте кожному з певним кольором ходити по класу і знайомити зі своєю інформацією колегу за кольором картки.
5.
Учень може говорити одночасно тільки з однією особою.
ЗАВДАННЯ

1.
Поділитися своєю інформацією.
2.
Отримати інформацію від інших.
3.
Після того, як учні завершать вправу, запропонуйте їм відтворити
інформацію.
4.
Створіть декілька запитань для обговорення.
Історія “Тойота Мотор”

В 1935 році Кііхіро Тойода, один із керівників текстильного підприємства ―Тойода Аутометік лум уоркс‖, зконстуював легковий автомобіль А-1. Ця подія дала поштовх заснування автомобільного відділення, яке пізніше перетворилося в автомобільне підприємство під назвою ―Тойота Мотор‖. Його першим президентом став Рісабуро Тойода – старший брат Кііхіро. І до теперішнього часу компанією керують члени цієї сім´ї. Вже в 1936 році з´явилися перші серійні моделі АА і АБ на базі А – 1 з шестициліндровими двигунами потужністю 65 к.с., які нагадують автомобіль
―Ейрфлоу‖ амереканської компанії ―Крайслер‖.
До початку другої світової війни було налагоджено виробництво вантажних автомобілів і автобусів. Замовлення для військових відомств принесли ―Тойоті‖, в 1937 році, повністю відділеному підприємстві від
―Аутометік лум уоркс‖, значні доходи. В 1957 році ―Тойота‖ заснувала торговий філіал в США. Відносно великий збут машин, переважно моделі
―Корола‖, почався лише в середині 60-х. Тоді компанія вийшла по експорту автомобілів на перше місце в Японії.
На початку 70-х фірма успішно вступає на європейський ринок. До успіху ―Тойоти‖ на внутрішньому і зовнішньому ринку сприяє найбільш повна гамма пропонованих моделей. Під однією і тією ж назвою виготовляють різні варіанти кузова, двигуна, дизайну. Наприклад: ―Королла- спринтер‖.
Ще одна перевага – широкий вибір повноприводних легкових автомобілів і джипів. Найбільш популярні ―Королла‖ з поперечно розміщеним силовим агрегатом, ―Бліззард‖, ―Ленд-Крузер‖.
Як і всі передові автомобільні фірми, ―Тойота‖ веде широку науково- дослідницьку діяльність вона має науково-дослідні центри в Японії, США,
Європі.

82
ЗАПИТАННЯ: - На вашу думку, чому Кііхіро Тойода об’єднував у керівництво своєю компанією тільки родичів?
- Якими перевагами користуються автомобілі «ТОЙОТА» на світовому ринку?
- Яка ще цікава інформація вам запам’яталась?
- Може хтось із вас ще щось цікаве знає про цю фірму?
Для кращого засвоєння матеріалу вчителями пропонуються для розгадування кросворди.
«Складання групою кросворду»
ІНСТРУКЦІЯ
1.
Кожному з учнів дати завдання придумати по два запитання і відповіді на повторення матеріалу.
2.
Користуватися підручниками і конспектами заборонено.
3.
Кросворд складається в довільній формі.Розгадайте кроссворд
9
10

16

123
5


13


4

114
1
1
2
15

76
83
По горизонталі:
2 - назва пасажирського автомобіля, що має більше 8 місць для сидіння.
4 – що перетворює теплову енергію в механічну енергію

8


9 б

1610

к о р о м и с л о
в


3
г12
а
к у м у л я т о р

д
13л

5 д и ф е р е н ц і а л
з

ан


1

а4 д в и г у н
т п
14

с и н х р о н и з а т о р


11

е к о н о м а й з е р


к б
і

1
5


т і


2 а в т о б у с м ж


7 л і т р а ж
6 щ о д е н н е
я

х

и
о 8 б о б и ш к ав
и
к


84 5 – що дає можливість ведучим колесам обертатися з різною швидкістю
6 – одне із видів ТО автомобілів
7 – як називають робочий обєм циліндрів
8 – приливи у стінках поршня для встановлення поршньового пальця
10 – що передає зусилля від штанги до клапана
11 – пристрій карбюратора призначений для збагачення робочої суміші при повному навантаженні
12 – джерело електричної енергії автомобіля
14 – що забезпечує в коробці зміни швидкостей безшумне і без ударне вмикання передач.
По вертикалі:
1 – процес що відбувається в циліндрі двигуна за один хід поршня
3 – що передає і змінює обертальний момент від двигуна до видучих коліс автомобіля
9 – назва автобуса, що випускає Черкаський авторемонтний завод
13 – що захищає споживачі від дії великих струмів
15 – диск призначений для рівномірності обертання колінчастого валу
16 – одна з деталей коробки зміни швидкостей.
ТЕХНОЛОГІЯ
«Незакінчене речення»

ІНСТРУКЦІЯ

Очікувані результати: засвоєння учнями основних бізнесових постулатів
Г.Форда.
Вчитель роздає учням тексти з навчальним матеріалом.
-
Інструкція вчителя: після читання тексту помітьте кілька цікавих вам положень (три,чотири,п’ять...), обговоріть з колегою а) справа і в) зліва. Методом незакінченого речення висловіть найважливіші для вас.
Речення починати такими фразами:
- це рішення було прийнято тому, що...
- ця інформація дозволяє зробити висновки, що…

85
- на сьогоднішньому занятті для мене найбільш важливим відкриттям було …
-
Принципи Форда
Адміністрація і спеціалісти
1. Менше адміністративного духу в діловому житті і побільше духу в адміністрації.
2. У виробництві кожний відповідає за свою роботу: керівник бригади відповідає за підлеглих йому робітників, керівник майстерні – за свою майстерню, завідуючий відділом – за свій відділ, директор – за сою фабрику. На чолі фабрики стоїть один - єдиний керівник.
3. У керівника не повинно бути титулів: більшість людей можуть посилити роботу але, легко дають титули звалити себе.
4. Коли зустрічається справжній вожак, який являється в той час власником титулу, то приходиться взнавати про його титул у когось другого: він сам не виставляє його на показ.
5. Шкідливо розділяти відповідальність між різними титулованими особами; це не рідко заходить так далеко, що знищується зовсім вся відповідальність.
6.

Фабрики Форда не запрошують компетентних осіб; кожний хто прийде повинен починати з нижчої сходинки: головний деректор ―Рівер -
Руже‖ з початку був ―виготівником зразків‖.
7.

Велика будівля для управління може бути колись і необхідна, але при виді її пробуджується підозра, що тут є надлишок адміністрації.
8.

Всі розумні люди доводили, що двигун внутрішнього згорання не може конкурувати з паровою машиною. Розумні люди знають, чому не можна робити того і того: вони бачать границі і перешкоди. Тому фордовські підприємства ніколи не беруть на службу чистокровних спеціалістів.
9.

На фабриках Форда не має ―експертів‖. Ті хто рахував себе такими – звільнені. Ніхто, добре знаючий свою роботу, не буде переконувати себе, що знає її досконально.
10.

Добре знаючий роботу настільки ясно бачить помилку і можливості її виправлення, що невтомно прагне вперед. Але якщо довіритись
―експерту‖, то бувають речі, які здаються не виконуваними.
11.

Правильний шлях досвіду, технічної освіти повинні розширяти світогляд і обмежувати число не можливостей.

Конструкція і досвід
12.
Моя ціль – простота.
13.
Потрібно брати що небуть, що довело свою придатність і видалити в ньому все зайве, спрощуючи неохідне.

86 14.
Зайва вага в конструкції також безкорисно, як знак на кучерській шапці.
15.
Бідність в значній ступені появляється від перенесення мертвих вантажів.
16.
Всі деталі обдумуються раніше. Перед тим як будувати, спочатку розробляється план, в якому кожна деталь розроблена до кінця, інакше під час роботи затрачається багато матеріалу і окремі частини в кінці кінців не підходять один до одного.
17.
Багато винахідників терплять невдачі, тому що не вміють знаходити різницю між рівномірною роботою і експериментами.
18.
Якщо конструкція виробу вивчена і розроблена доцільно, то зміни в самій конструкції потребують дуже рідко через великі проміжки часу.
Між цими змінами способах виробництва, навпаки, будуть проходити дуже часто і виявлятися самі по собі.
19.
На безкорисну вагу конструкцію затрачається сила і міліонні суми затрачається енергія. Вага корисна тільки в паровому котку, і більше ніде.
20.
Досліди з автомобілями і тракторами послідували головним чином зменшення ваги.
21.
Зконструйований Фордом трактор виконував до цієї пори 95 функцій, і можливо вони були незначною частиною того, до чого може бути призначений трактор.
22.
Так як привідні ланцюги великою частиною являються причиною несчасних випадків з людьми, то при всіх нових конструкціях у Форда кожна машина має свій власний електродвигун.
23.
Слідує безперервно проводити досліди застосування нових ідей. Якщо
ідея являється дійсно хорошою або хоч відкриває нові можливості, слід
її дослідити. Але від цих дослідів ще дуже далеко до змін. В той час як більш фабрикантів погоджується на зміни у фабрикаті, чим в методах
їх виробництва, слід робити якраз зворотнє.
24.
Однак краще прикласти всі сили для вдосконалення хорошої ідеї замість того щоб доганяти других, новими ідеями.
25.
Працюючи майже 15 років над виробництвом трактора, затратили не мало мільонів доларів на досліди. При цьому домагалися, щоб кожна частина була надійною і властивою до опору, число частин – по можливості менше, а ціле – виготовлялося у великій кількості.
26.
В промислові школі Форда хлопчики займали третю частину дня в класі і дві треті в майстерні. Однак це не підвищило успішність учнів, а в даний час освіта хлопчиків ведеться по тижнях: один тиждень в школі і два в майстерні. Підручником служить фабрика Форда.
27.
Чужі успіхи кажуться легкодосягаємі. Навпаки, невдачі дуже часті, а успіхи досягаються з працею. Невдачі виходять в результаті спокою і безпеки; за успіх приходиться платити всім, і всим що втебе є.
І хоч далеко не все бездоріжжя ―по зубам‖ сучасному ―Форду‖, ця марка є однією з кращих у світі.

87
Викладач спецдисциплін Трактори і автомобілі Бугай А. М. Застосовує
інтерактивну технологію «Мікрофон».
Тема: Система мащення.
При подачі нового матеріалу та для його закріплення він пропонує проводити дану технологію. Такий вид діяльності на уроці дає можливість перевірити чи засвоїли діти викладений матеріал за короткий проміжок часу.
Відповідають учні по принципу добровільності, передаючи мікрофон іншому бажаючому. На кожне запитання дає відпорвідь один із двох осіб з групи.
Питання
1.
Яке призначення має система мащення?
2.
Які масла використовуються для мащення двигунів?
3.
Назвіть складові частини системи мащення?
4.
Як перевірити рівень оливи в піддоні двигуна?
5.
Розшифруйте марку моторної оливи М – 8В1?
Майстер виробничого навчання Височина Ольга Василівна по професії
«бухгалтерський облік» застосовує технологію «Обговорення проблеми в загальному колі»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал