Інтерактивні технології: теорія та методика
Pdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема: оцінка нематеріальних активів.
Очікування: правильно визначати оцінку нематеріальних активів
Організація роботи:
1.
Запропоновую учням ситуацію.
2.
Учні самостійно обдумують дану ситуацію (5-10 хв).
3.
Потім кожен по черзі висловлює свою думку.
Проблемна ситуація
На підприємстві «Людмила» в січні цього року було придбано нематеріальний актив – комп’ютерну програму. Бухгалтер оприбуткував

88 дану програму за первісною вартістю, до якої включив: купівельну вартість; сума ПДВ; суму заробітної плати консультанту з програмного забезпечення за встановлення програми, належну суму відрахувань на соціальні заходи; суму нарахованих відсотків за користування кредитом, за рахунок якого була придбана комп’ютерна програма.
--- визначити, чи правильні дії бухгалтера. Відповідь обґрунтувати і обговорити.
Я вважаю, що не всі дії бухгалтера підприємства правильні.
Придбані нематеріальні активи оприбутковуються на баланс
підприємства дійсно за первісною вартістю, первісна вартість
нематеріального активу складається з ціни придбання активу (крім
отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не
підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо
пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він
придатний для використання за призначенням, але витрати на сплату
відсотків за кредит не включаються до первісної вартості
нематеріальних активів.
Таким чином, бухгалтер неправильно включив до первісної
вартості суму нарахованих відсотків за користуванням кредитом.
Ця технологія застосовується на уроках виробничого навчання під час
закріплення вивченого матеріалу.
Майстер виробничого навчання
Коваленко Олександр Михайлович

Розігрування ситуації за ролями
Імітує реальність призначення ролей учасницям та учасникам і наданням можливості діяти "наче насправді". Кожна особа в рольовій грі має чітко і знати зміст своєї ролі та мету рольової гри взагалі.
Очікування: визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчитися через досвід та почуття.
Рольова гра може також використовуватися для отримання конкретних навичок, наприклад, безпечної поведінки в певній ситуації тощо.
Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями допоможе учням виробити власне ставлення до неї, набути досвід шляхом гри, сприяє розвитку уяви і навичок критичного мислення, вихованню спроможності знаходити й розглядати альтернативні можливості дій, співчувати іншим.

89
У ході рольової гри учасники „розігрують у ролях" визначену проблему або ситуацію. Рольова гра потребує ретельної підготовки.
Початкові вправи мають бути простими з наступним ускладненням.
Наприклад, можна почати читання текстів "за ролями", формулювання коротких висловлювань або відповідей від імені історичної особи, природного явища, конкретного предмета тварини.

Хід роботи
1.
Оголошуємо проблему: «Чи потрібні комп’ютери людству»
2.
Надаємо учням інформацію, щоб вони могли переконливо виконувати свої ролі.
3.
Етапи проведення: а) об’єднуємо учнів у чотири групи; ( діти, інженери, лікарі, директори. ) б) даємо 5 – 7 хв. на обговорення заданої проблеми; в) обговорюємо за ролями і по черзі і по бажанню.
Спеціальність: «Пекар; кухар; кондитер»
Майстер в/н Солод Ольга Григорівна широко використовує Інтерактивну технологію «Ажурна пилка». Вона пропонує проводити цю технологію на уроці виробничого навчання (використовувати на вступному інструктажі), при актуалізації знань по темі: «Приготування гарячих страв з яєць» наприклад «Приготування яєчні з гарніром».
Такий вид діяльності на уроці дає можливість вам працювати разом, щоб вивчити декілька технологій приготування яєчні з гарніром за короткий проміжок часу, а також заохочує учнів допомогти один одному вчитися навчаючи.
Під час роботи кожен учень має бути готовим працювати в різних групах.
Для проведення цієї гри друкується технологія приготування асортиментну яєчні з гарніром (із зображенням малюнку додаткового
інгредієнту) :
1.
Яєчня натуральна
2.
Яєчня з салом

90 3.
Яєчня з сухарями
4.
Яєчня з томатом
На звороті технології приготування зображаємо цифри від 1 до 4
Учні вибирають по принципу добровільності одну із технологій
Група об’єднується в підгрупи: «домашні» і «експертні»
Спочатку учні працюють в «домашніх» групах за малюнком інгредієнту протягом 3-5 хв.
Потім по цифрах вони об’єднуються в інші групи де будуть виступати в ролі експертів з технологією приготування страви над якою вони працювали в домашній групі. Та отримують інформацію від учнів інших груп.
В останній частині заняття учні знову повертаються в свою домашню групу для того, щоб поділитися новою технологією приготування страви яку
їм надали учні інших груп.
ДОМАШНІ ГРУПИ
1. Кожна група отримує завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал.
2. Вам бажано обрати в групі головуючого, тайм-кіпера (той, хто стежить за часом) та особу, яка ставить запитання, або переконатися, що кожний
(кожна) розуміє зміст матеріалу.
ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ
1. Після того як вчитель об'єднав вас у нові групи, ви стаєте експертами з тієї теми, що вивчалася в вашій «домашній» групі.
2. По черзі кожний або кожна мають за визначений вчителем час якісно і в повному обсязі донести інформацію до членів інших груп та сприйняти нову
інформацію від представників інших груп.
«ДОМАШНІ» ГРУПИ

91 1. Ви повертаєтесь «додому», де маєте поділитись інформацією з членами своєї «домашньої» групи про нову інформацію, яку ви отримали від представників інших груп. 2. Виробляєте спільні висновки та рішення.
Таким чином, за допомогою технології «Ажурна пилка» за короткий проміжок часу можна отримати велику кількість інформації.
Викладач спецдисциплін Залізняк Анжела Вячеславівна застосовує на заняттях технологію «Мікрофон». Технологія «Мікрофон» є різновидом загальногрупового обговорення і надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідати на запитання або висловити свою думку чи позицію, не обговорюючи інших повідомлень і не перебиваючи один одного.
Цю технологію на своїх уроках теоретичного навчання можна застосовувати на етапі актуалізації опорних знань чи підведення підсумків уроку.
Наприклад: при вивченні теми « Гарячі страви з риби » для актуалізації опорних знань можна запропонувати такі запитання :
1.
Чому карасі запечені не мають рум’яної кірочки ?
2.
Чому риба має гіркуватий смак ?
3.
Чому риба в тісті має різкий запах ?
Такий перелік запитань можна продовжити і застосувати технологію до всіх наступних тем програми.
Тема: Технологія приготування рибних страв.
Очікування: правильне приготування карасів
Учитель: Карасі, запечені не мають рум’яної кірочки. Поясніть чому…
Організація роботи: 1. Обов’язково поставити запитання класу.
2. Учням запропонувати уявний мікрофон.
3. Надавати слово тільки тому, хто отримує «Мікрофон».
4. Говорити лаконічно і швидко.
Обов’язково треба підвести підсумки.

92
Майстер виробничого навчання Лебідь О.М. інтерактивну технологію
«Метод ПРЕС», пропонує на уроці виробничого навчання використовувати на вступному інструктажі, при актуалізації знань санітарії, гігієні.
Для цього вчитель оголошує проблему: «СПЕЦОДЯГ Є
ОБОВ’ЯЗКОВИМ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ»

4 ЕТАПИ МЕТОДУ:
1.
Висловіть свою думку, поясніть в чому полягає ваша точка зору
Починаючи зі слів Я ВВАЖАЮ ЩО…
(на уроці виробничого навчання учні повинні бути в спецодязі)
2.

Поясніть причину появи цієї думки починаючи зі слів …ТОМУ ЩО
(це є підпунктом загального положення з інструкції по охороні праці)
3.

Наведіть додаткові аргументи починаючи з позиції …НАПРИКЛАД…
(працюючи без головного убору волосся може потрапити в страву)
4.
Узагальніть свою думку розпочинаючи з позиції ...ОТЖЕ … ТАКИМ
ЧИНОМ
(СПЕЦОДЯГ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО
НАВЧАННЯ)


93
Список використаної літератури
1.Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. — М., 1989.
2.Большой толковый социологический словарь(collins)/Том І (А-О): Пер. англ..- М.-Вече, АСТ,2001,- 544с.
3.Вербицкий А. Активные методы обучения в высшей школе: контекстный подход. М., 1989.-127с.
4.Вища освіта україни і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г.Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко,
Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин.-Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2004.-384с.
5.Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.- Київ:
Либідь,1997,- 376с.
6.Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод. посіб. авт.- уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н.; 2002, - 136 с.
7.Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. авт. – уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: АПН, 2002.-135с.
8.Кларін М.В. Педагогічна технологія в навчальному процесі.-М., 1989.
9.Коджаспирова Г.М.,КоджаспировА.Ю.Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. Заведений.-М.: Издательский центр
―Академія‖, 2003.-176с.
10.Комар О.А.Модернізація сучасного навчально-виховного процесу/ Зб.
Наукових праць. Частина II.-К.: Мінімум,2005.-С.159-166 11.Комар О.А.Нове покоління обирає інтерактивні технології навчання/
Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах у контексті процесів глобалізації:
Матеріали
Всеукраїнської наук.- метод.конф.:м.Умань,17-18 листопада 2005р./ Ред.. кол. Н.С.Побірченко
(гол.ред.) та ін.-К.; Міленіум,2005.-212с.
12.Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник/ М.В.Богданович, М.В.Коваль, Я.А.Король.-К.: А.С.К.,1998.-
352с.

94 13.Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 216 с.
14.Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування
інтеракт. технологій навчання: Метод. посіб. / А. Панченков, О. Пометун,
Т. Ремех. – К.: А.П.Н. –2003.- 72 с.
15.Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття / Авт. кол.;
В.Литвин, В.Андрущенко, С.Довгий та ін. - К.: Навч. книга. 2003.-943 с.
16.Педагогічні технології у неперервній професійній освіті/Під ред..
Сисоєвої С.О.._К.,2001.
17.Педагогічний словник/ За ред.. дійсн. Члена АПН України Ярмаченка
М.Д.-К.: Педагогічна думка, 2001.-516с.
18.Педагогический эциклопедический словарь/Гл.ред.Б.М.Бим-Бад;
Редкол.:М.М.Безруких,В.А.Болотов,Л.С.Глебова и др.-М.Большая
Российская энциклопедия,2002.-528с.
19.Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.
20.Словник-довідник педагогічних і психологічних термінів/ За ред..
Кузьмінського
А.І.-
Черкаси:
Видавництво
ЧДУ
ім..Б.Хмельницького,2002.-112 арк. Словник іншомовних слів/ Уклад.:
С.П.Морозов,Л.М.Шкарапута.-К.: Наук. думка,2000.-680с.
22.Словник іншомовних слів/Уклад.:С.П.Морозов,Л.М.Шкарапута.-
К.:Наук.думка,2000.-680с.
23.Современный словарь по педагогике/ Сост. Рапацевич Е.С.-
Мн.:‖Современное слово‖,2001.-928с.
24.Технологія тренінгу / Упоряд.: О.Главник, Г.Бевз / За заг. ред.С.Максименко-К.Главник,2005.- 112с.
25.Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе:
Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002.-437с.
26.Percival Е, Ellington H. A Handbook of Educational Technology. -
London; N.Y., 1984. - P. 12, 13, 20.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал