К. С. РоманенкоСкачати 28.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір28.58 Kb.

92
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР


К.С. Романенко

Уманський державний педагогічний університет
ім. Павла Тичини Багато століть гра залишається однією з найважливіших сфер життєдіяльності дитини. Разом з працею, навчанням, мистецтвом, спортом вона забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості.
В.О.Сухомлинський зазначав Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це величезне cвітле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живильний потік уявлень, понять. Гра – це іскра, що запалює вогонь допитливості і бажання знати більше [1, 163]. В педагогічній, психологічній та методичній літературі до проблеми використання дидактичних ігор звертались К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, Ф.Фребель, М.Монтессорі,
О.Декролі. Даний аспект педагогічної взаємодії знаходить своє висвітлення в роботах сучасних педагогів, методистів, зокрема його досліджували Біла Н, Білоусько Л, Куріпка В, Кучерина Т, Ночвінова О, Помиткін Є, Савченко О, Щербань П, Якиляшек В. Проте ця проблема залишається актуальною, оскільки для педагога гра завжди залишається таким інструментом виховання, що дає змогу повніше враховувати вікові особливості дітей і підлітків, розвивати ініціативу, створювати атмосферу розкутості, самостійності, творчості та забезпечувати умови для саморозвитку. Мета дидактичних ігор — формування в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Оволодіти необхідними знаннями, уміннями і навичками учень зможе лише тоді, коли він сам виявлятиме до них інтересі коли вчитель зуміє зацікавити учнів. Дидактичні ігри на уроках в початковій школі мають важливе значення. Урок стає цікавим, діти менше втомлюються, а між тим виконують більший об'єм роботи, при цьому зберігаючи високу трудову активність упродовж усього уроку. В гру включаються і діти, які на звичайному уроці працюють недуже активно. Дидактичні ігри на уроці навчають й виховують, допомагають здобувати нові знання і застосовувати на практиці вже засвоєні. Отже, дидактична грав усіх своїх видах виконує різні функції, але домінує мотиваційна, саме з цих позицій слід оцінювати її переваги порівняно з іншими методами навчання. Проте існують і обмеження для проведення дидактичних ігор
1. Не варто організовувати навчальну гру, якщо учні недостатньо знають тему. Недоцільно впроваджувати ігри на заліках та іспитах, якщо вони не використовувались у процесі навчання.
3. Не слід застосовувати ігри з тих предметів і програмних тем, девони не можуть дати позитивного ефекту.
Пам'ятаючи ці обмеження, кожен учитель має все ж керуватися настановою проте, що без гри немає і не може бути повноцінного розвитку молодшого школяра. Тому ми пропонуємо оптимальні способи використання ігрової діяльності в системі уроків в початковій школі
— весь урок будується як сюжетно-рольова гра (наприклад, деякі уроки навчання грамоти, що мають наметі ознайомити дітей з новими звуком і літерою уроки-мандрівки; уроки ознайомлення з навколишнім, розвитку мовлення тощо під час уроку як його структурний елемент під час уроку кілька разів створюються ігрові ситуації (за допомогою казкового персонажа, іграшки, незвичного способу постановки завдання, елементів змагальності тощо.
На уроці доцільно використовувати такі дидактичні ігри, організація яких не потребує багато часу на приготування обладнання, запам'ятовування громіздких правил. Перевагу слід віддавати тим іграм, які передбачають участь у них більшості дітей класу, швидку відповідь, зосередження довільної уваги. На уроках математики це, зокрема, ігри Хто швидше, Магазин, Мовчанка, Колові приклади, Домалюй фігуру, Закінчи приклад. На думку О.Я.Савченко учитель початкових класів повинен дотримуватися структури дидактичної гри при її проведенні. Структурні складові сучасної дидактичної гри — дидактичне завдання, ігровий задум, ігровий початок, ігрові дії, правила гри, підбиття підсумків [2, 192-194]. Дидактичне завдання гри визначається відповідно до вимог програми з урахуванням вікових особливостей дітей. Дидактичний задум в грі свідомо маскується, щоб вона постала перед дітьми у вигляді цікавого ігрового сюжету. На створення ігрової атмосфери істотно впливає ігровий початок (звичайний та інтригуючий). А от ігрові дії - це засіб реалізації ігрового задуму і водночас здійснення поставленого педагогом завдання. Невиконання правил дидактичної гри знищує гру, робить її нецікавою. Правила задаються вихователем до початку гри і мають навчальний та організуючий характер. Успіх дидактичних ігор значною мірою залежить від правильного використання в них ігрового обладнання, іграшок, геометричних фігур, природного матеріалу (шишок, плодів, насіння, листків. Важливу роль також у ефективності проведення дидактичної гри, відіграє дотримання таких вимога) ігри мають відповідати навчальній програмі б) ігрові завдання мають бути не надто легкими, проте й недуже складними в) відповідність гри віковим особливостям учнів г) різноманітність ігор д) залучення до ігор учнів усього класу. Підбиття підсумків грив зв'язку з такою віковою особливістю дітей, як нетерплячість, бажання відразу дізнатися про результати діяльності, проводиться відразу після її закінчення. Це може бути підрахунок балів, визначення команди-переможниці, нагородження дітей, які показали найкращі результати тощо. При цьому слід тактовно підтримати й інших учасників гри. Підсумовуючи сказане, важливо відмітити, що для ефективного використання дидактичних ігор та для повноцінної реалізації всіх її функцій важливу роль відіграє підготовка вчителя. Сьогодні в педагогічній та методичній літературі молодий педагог може знайти велику кількість вже розроблених, учителями з досвідом, цікавих дидактичних ігор. І це добре, адже на досвіді попередників можна сформувати свій власний педагогічний досвіду цій справі. Тому, майбутні вчителі початкових класів повинні приділяти велику увагу даній роботі і постійно, починаючи щез студентських років, не лише розширювати свої теоретичні знання про дидактичну гру та її проведення, алей формувати та вдосконалювати свої практичні уміння і навички. Список використаної літератури
1. Сухомлинський В.О. Вибрані твори В 5 т. – Т. 3. – К Рад. Шк., 1976. – с.
2. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К Ґенеза, 2002. – 368 с.
Науковий керівник
: Ярошинська О.О.

Каталог: base -> 2008
2008 -> Пріорітети національного виховання в україні о. О. Науменко
2008 -> Використання народних традицій у вихованні учнів о. М. Вуйцик
2008 -> Роль естетичного виховання у встановлення естетичної свідомості особистості
2008 -> Уроках Я. Коменським у праці «Велика дидактика». Учений сформулював «золоте правило»
2008 -> Основні форми організації навчання у вищій школі І. В. Артеменко
2008 -> Роль сім’ї у формуванні особистості з педагогічних поглядів о. А. Захаренка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка