Кафедра вчителів початкових класів
Скачати 369.78 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації08.11.2016
Розмір369.78 Kb.
  1   2   3
Миколаївський муніципальний колегіум
Кафедра вчителів початкових класів


Логіка на уроках
в початкових класах
З досвіду роботи
вчителів початкових класів
Миколаїв
2009

2
© Миколаївський муніципальний колегіум
2009

3
―Необхідно будувати кожен урок як урок мислення-
спілкування, де істина постає як суперечка про істину,
тобто як проблемно-пошуковий діалог.
О.Я. Митник
Логіка на уроках
в початкових класах
Збірник методичних і практичних матеріалів з досвіду роботи вчителів початкових класів Миколаївського муніципального колегіуму

4 Укладачі
Н.Л.Черновалова, заступник директора з НВР Миколаївського муніципального колегіуму. ТО. Губанова, завідуюча кафедрою вчителів початкових класів ММК. Рецензент
СМ. Січко, кандидат історичних наук, доцент, директор Миколаївського муніципального колегіуму. Затверджено методичною радою Миколаївського муніципального колегіуму. Протокол від ______ №____ У збірнику подано методичний і практичний матеріал з досвіду роботи вчителів кафедри початкових класів, який розкриває питання використання знань з логіки на уроках в початковій школі.
«Логіка на уроках в початкових класах». Збірник методичних і практичних матеріалів вчителів початкових класів. / Упорядники
Н.Л. Черновалова, ТО. Губанова. – ММК, 2009.
©
ММК

Кафедра вчителів початкових класів
2009

5 Зміст І. Вступ. 4
ІІ. Збірка вправ з використання логічних понять. Методична скринька. 9
ІІІ. Уроки вчителів початкових класів. 13 Математика. 1 клас. Мельничук ЛІ. Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння чисел другого десятка. Розв’язання задач. Математика. 2 клас. Лагутіна Н.П. Повторення таблиці множення числа 2. Зв’язок дій множення й ділення.
Розв’язання задачі прикладів надії різного ступеня. Українська мова. 2 клас. Лагутіна Н.П. Вправи для закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів. Візуальне мистецтво. 3 клас. Гуліна О.А. Діалог музики і живопису. Українська мова 3 клас. Литвиненко Л.Ф. Узагальнення вивченого з теми Будова слова. Українське читання. 4 клас. Литвиненко Л.Ф. Визначення жанрових ознак творів, обґрунтування своєї думки. Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний прапор, Дмитро
Павличко Наш прапор. Українське читання. 4 клас. Губанова ТО. Шевченко – співець краси рідного краю. ( 2 години.

6
Вступ
«Педагогічна творчість – це бачення людиною свого
внутрішнього світу, передусім свого розуму, свого
напруження інтелектуальних сил, свого розуміння й
творення краси в наслідках своєї праці, своїх зусиль.
В.О. Сухомлинський
За традиційним визначенням, урок — це така форма організації навчальних занять, при якій зберігаються часові та локальні рамки, постійний склад учнів і певна дидактична організація.
Урок є частиною навчально-виховного процесу і на нього, які на навчально-виховний процес, впливають

зміни, що відбуваються в суспільстві, які
обумовлюють соціокультурні, економічні умови для
розвитку всіх його сферу тому числі й освітньої
• державне замовлення школі на підготовку майбутніх
громадян, здатних задовольнити актуальні потреби
суспільства;
• державні стандарти та програми з їх цілями й
предметним змістом
• сучасні педагогічні концепції з їх цілями, принципами,
технологіями навчання.
Крім визначених чинників на структуру та результативність уроку мають вплив особистість учителя, його стиль спілкування з учнями, рівень фахової підготовки, ступінь володіння методичними прийомами та вміння враховувати під час управління навчальною діяльністю психологічні особливості кожного.
Пошуки нових типів уроків і нових форм організації навчальної діяльності учнів пов’язані з прагненням учителів розв'язати основні проблеми уроку, до яких відносять

7 проблему, пов'язану з колективним способом організації навчання й індивідуальним характером сприймання, інтелектуальної діяльності, емоційного реагування та розвитку кожного учня проблему, пов'язану з організацією прямого та зворотного зв'язку між учителем і учнями. Її сутність полягає втому, що прямий зв'язок (учитель-учень) є регулярним, а зворотний
(учень-учитель) — нерегулярний, епізодичний. Унаслідок цього значно знижується здатність учителя до управління навчальним процесом, зростає кількість педагогічних і методичних помилок, знижується ймовірність попадання в зону найближчого розвитку учня, що призводить до зниження результатів навчання проблему, що виникає внаслідок протиріччя між вербальним характером навчання, під час якого учні слухають, читають, спостерігають, розв'язують запропоновані вчителем задачі, і завданнями різнобічного розвитку молоді, здатної до творчого мислення, активної перетворюючої діяльності, молоді, яка має власну і громадянську позицію проблему, пов'язану з реальним обсягом конкретного навчального матеріалу, який необхідно засвоїти в межах програми, часом, необхідним для його вивчення, та тривалістю уроку. Наслідком її існування є перевантаження учнів, яке призводить до погіршення стану їх здоров'я; спарення уроків застосування методик занурення в навчальний предмет та ін.
Ступінь розуміння та розв'язання цих проблем суттєво впливає на ефективність уроку. Для сучасного уроку характерними ознаками є
- гуманітарний потенціалі гуманізація навчання
- варіативність і гнучкість структури уроку
- спрямованість уроку на особистість учня
- системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання
- спрямованість уроку на головне — генералізація навчання
- повне засвоєння нового матеріалу на уроці
- оптимізація форм роботи на уроці
- економія часу в шкільному навчанні.

8
Сучасний урок — це урок демократичний
Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. У підготовці до уроку виділяють три етапи
1. Діагностичний, що передбачає вивчення особливостей та інтересів учнів, їх рівня підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу.
2. Прогнозування, який включає вибір найбільш оптимальної стратегії навчання учнів і оцінку різних варіантів проведення уроків у контексті обраної стратегії.
3. Планування, що має наметі створення плану та програми управління навчальною діяльністю учнів. Складання плану уроку передбачає 3 стадії
- визначення мети
- розробку дидактичної моделі процесу
- визначення структури уроку.
У підготовці та проведенні уроку вчитель виконує функції сценариста, режисера, постановника та водночас є виконавцем головної ролі в написаному ним творі. Вчитель повинен розуміти, що важливою теоретичною проблемою уроку є проектування й досягнення його кінцевого результату в аспекті особистісного розвитку учнів. Відповідно до цього кінцевий результат уроку – явище складне, багатоаспектне і його не можна зводити тільки до якості знань, умінь і навичок, які учні одержують на певному уроці. Крім того, важливий не тільки кінцевий результат сам по собі, ай шляхи його досягнення. Саме в цьому на допомогу вчителеві й учневі прийшла нова предметна дисципліна.
« Логіка, яка розвиває культуру мислення учнів, вчить їх самостійно і творчо приймати рішення, застосовувати набуті знання в творчих умовах.

9
Урок логіки дає змогу розвинути в учнів уміння доводити власну думку, точку зору, спираючись направила і закони логіки аналізувати й оцінювати правильність своїх і чужих думок, формулювати і приймати обґрунтовані рішення під час навчальних дискусій, знаходити раціональний вихід у складних ситуаціях. А щоб це вміння стало життєвою необхідністю дітей, вплинуло на розвиток їх компетентності, вчителеві треба вчити своїх учнів культури мислення не тільки на уроці логіки, ай на всіх уроках навчального циклу.
Учитель повинен розвивати всі сторони мислення дитини, а особливо алгоритмічний стиль мислення як необхідний елемент загальної культури, яка дасть змогу кожній дитині творчо працювати на всіх уроках і засвоювати навчальний матеріал більш результативно. Йому треба звертати особливу увагу на розкриття і встановлення існуючих зв’язків в навчальному матеріалі. Успішне розв’язання зазначених завдань залежить від уміння учня логічно і творчо мислити, бути кмітливим, здатності вести цілеспрямований пошук плану, будувати складні судження зі сполучниками і, чи, якщо …, то . Зміст кожного завдання з логічним навантаження на предметах навчального циклу дає змогу учням включати в пошук розв’язання дотепні міркування і певні розмірковування, цілісно і синтетично уявити і, завдяки цьому, глибоко вникнути в ситуацію, спланувати свої дії на три-чотири кроки вперед, передбачити результат (навіть негативний) і на основі цих умінь вибрати ланцюжок дій, який найбільш швидко та економно приведе до очікуваного результату.
Н.Л. Черновалова

1011


Зразки вправ
для застосування на уроках в початкових класах.
Математика

1.
Яке із цих суджень хибне (Підкресли його) Двозначне число більше від однозначного. Число третього десятка більше від числа 41. Різниця двох однакових чисел дорівнює нулю. Прочитайте числа 12, 21, 18, 9, 6, 24. Знайдіть серед поданих суджень такі, що передають однакову думку.
( Підкресліть їх) Всі числа діляться на 3. Деякі числа діляться на 3.
Будь-яке з цих чисел ділиться на 3. Одне число ділиться на 3. Кожне число ділиться на 3. Жодне з чисел не ділиться на 3. Покажіть за допомогою Кругів Ейлера обсяг понять А – многокутники В – трикутники С – чотирикутники. Складіть алгоритм розв’язання задачі, виразу, рівняння.

Українська мова

12 Накресліть 3 кружечки. Прочитайте слова моряк, учитель, учень, море, дитина, матуся. Якщо всі слова відповідають на питання ХТО , то у другому кружечку поставте хрестик якщо деякі слова відповідають на питання ХТО , то в першому кружечку поставте одиничку. За допомогою Кругів Ейлера покажіть обсяг понять А – текст В – текст-опис С – текст-розповідь
D – текст-міркування Відгадай закономірність. Кашкет – голова, а рукавичка - ___________ . Віник – підмітати, а книга - ______________ .
Природознавство.

1.
Покажіть за допомогою Кругів Ейлера обсяги понять А – нежива природа В – вода С – повітря А – природа В – нежива природа С – жива природа А – учень В – природолюб
2. Продовжити ряд понять. Можна пропонувати різні види понять.
Читання
1.
Покажіть за допомогою Кругів Ейлера обсяги понять А – книгозбірня

13 Б – бібліотека. А – учень В – книголюб Накресліть 3 кружечки. Якщо головну героїню оповідання
О.Донченко звати Тетянка – постав крапочку у третій кружечок. А якщо її звати Улянка – Постав хрестику перший кружечок. Дати визначення поняття.
Основи здоров’я

1.
Покажіть за допомогою Кругів Ейлера обсяги понять А – активний відпочинок В – зарядка В – спорт Підкресли хибне судження.
Здоров’я – найвища цінність. Працю треба чергувати з відпочинком. Корисна для здоров’я їжа – чіпси. Перетворіть хибні судження на істині : Щоб бути здоровим не треба займатися спортом. Овочі, фрукти – некорисна їжа. Не треба загартовувати організм водними процедурами.
Мистецтво

1.
Покажіть за допомогою Кругів Ейлера обсяги понять

14 А – музика В – мистецтво В – образотворче мистецтво Яке з цих суджень хибне ( Підкресли. Балет Спляча Красуня створив П. Чайковський. Акорд – танець. Маріонетка – театральна лялька. Добери родове поняття до видових
___________ - маріонетка, Петрушка, П’єро.
___________ - С. Рахманінов, І.Стравінський, П.
Чайковський.

15
Математика. 1 клас. Мельничук ЛІ.
Тема. Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння чисел другого десятка. Розв'язання задач
Тип:

узагальнення вивченого.
Мета: узагальнити вивчений матеріал щодо додавання і віднімання в межах 10. Вправляти в умінні порівнювати числа другого десятка. Продовжувати роботу по розв'язанню простих задач. Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, пам'ять, вміння робити самоаналіз, виконувати самоконтроль, оцінювати свою роботу, розвивати творчі здібності. Формувати інтерес до вивчення математики, допитливість та кмітливість, виховувати наполегливість та працьовитість, бажання дізнаватися нове.
План уроку Організаційний момент. Оголошення теми, мети. Актуалізація опорних знань. Завдання з логічним навантаженням. Хвилинка каліграфії. Хвилинка релаксації. Робота з підручником.

16 7.
Розв'язання прикладу на знаходження невідомого доданку. Міжпредметний зв'язок.
8.
Розв'язання задачу парах. Геометричний матеріал з логічним навантаженням.
10. Рефлексія.
Обладнання: план уроку у вигляді краплинок, ігровий матеріал математичні рибки, бульбашки - приклади, геометричні фігури (трикутники, квадрати, прямокутники, овал, таблиці зі схемами задач, підручник.
I. Організаційний момент: Привітання гостей. Мотивація Для чого вивчаємо математику.
II. Оголошення теми уроку, план уроку. Мета. Сьогодні ми продовжимо розв'язування задачі, порівнювати числа, узагальнимо свої вміння при + і - чисел в межах 10. Ваша мета на цей урок Що допоможе досягти мети
III. Актуалізація опорних знань.
- Допоможе провести нам урок Чарівна Краплинка. Повідомлення проводу- Вода відноситься до рідини. Чи можна виміряти рідину За допомогою яких одиниць Які ще одиниці вимірювання визнаєте Що можна виміряти за їх допомогою Куди кличе нас краплинка, здогадайтеся по звуках. (Музичний супровід.
* Завдання з логічним навантаженням.
- Попливли
- І відразу зустріли двох рибок. Вони збирали числа.

17 Назвіть числа, які зібрала І, II рибки, назвіть числа, які не ловили рибки. Що об'єднує числа І р II р Яке число хоче взяти і І, і II р А кому її віддати Що спільного в числах, які збирають рибки На які однакові групи їх можна розкласти
* Усний рахунок.
-
З'явилися бульбашки. Які бульбашки спіймає І р Чому Які II? Чому
* Каліграфічне написання з пам'яті. Самоперевірка. І в. - ч. І р II в. - ч. II р.
- Перевірте, чи правильно виконали. Оцініть свою роботу.
Картка для самооцінки:
- все зрозуміло, зроблено без помилок
- все зрозуміло, але є помилки
- потрібна допомога.
* Графічний диктант.
- Почула краплинка шум, випливла на поверхню, побачила. ( Діти виконують графічний диктант. Як називається ця геометрична фігура (Ламана. Домалюйте, щоб вона стала схожою на предмет, пов'язаний з морем. Що у вас вийшло (Пароплав.
IV. Хвилинка релаксації під музику.
-
Уявіть себе краплинкою , яка гойдається на хвильках, підставляє то лівий бочок, то правий під теплі промінчики сонечка і раптом її проковтнув кит. (емоції. Що відчуває краплинка ? Але кит набрав води, щоб

18 випустити фонтанчик - краплинка на свободі.
V. Робота з підручником.
- Пірнула краплинка, і миза нею. Давайте познайомимося з її друзями - черепашками. А як вони виглядають, побачимо нас п.
- Що пропонують зробити черепашки
* Взаємоперевірка. Оцініть свою роботу.
VI. Розв'яжи приклади.
5
+ … = 9 7 + …=9
- Що спільного в
цих прикладах - Що треба знайти Як знайти
… + 8 = 10
- Розв'яжіть і дізнаєтеся, куди кличе нас краплинка. Оцініть свою роботу.
- Як краплинка може потрапити на небо Аз неба
- Дощ - це + чи -?
* Логічне вправа. Загадка від краплинки. Від дощу рятує всіх, і дорослих, і малих. (Парасолька. Скільки малюків заховалося під парасолькою Малюнок)
VII. Фізкультурна хвилинка.
Парасольку я візьму і на вулицю піду.
Буду бігати, стрибати, присідати і
стояти. Відпочивши вже досхочу, я за
парту знову схочу.


19
VIII.
Розв'язання задач.
1. Робота з таблицями.
- Якого типу приклади розв'язали? Чи існують задачі цього типу Як впізнати
- Знайдіть серед таблиць задачу потрібного типу. Складіть свою задачу даного типу.
- Які є складові частини задачі (Запис розв'язання задачі. Оцініть свою роботу.
IX. Геометричний матеріал з логічним навантаженням.
Творча робота.
- У якому стані може перебувати краплинка Наша перетворилася на льодинки. Чому Льодинки дуже схожі на геометричні фігури. Які
- Об'єднайте фігури у 2 групи. За якими ознаками
X. Рефлексія. Наша подорож закінчується. Чия мета здійснилася Про що хочете дізнатися на наступному уроці Чого навчилися робити сьогодні на уроці Ми виконали все, що планували, а чим будемо займатися на наступному уроці підкажуть краплинки. А
«Знайлики» спробують прошукати інформацію про ... Краплинка бажає Працюйте завжди залюбки,
Діліться радощами з другом.
Ходіть до школи, малюки
І хай вона вам домом буде


20
Математика. 2 клас. Учитель Лагутіна Н.П.
Тема. Повторення таблиці множення числа 2. Зв'язок дій множення й ділення. Розв'язання задачі прикладів надії різного ступеня.
Мета: закріплювати знання таблиці множення числа 2; ознайомити учнів із зв'язком між діями множення й ділення навчати складати приклади наділення з прикладів на множення вправляти у розв'язанні прикладів на одну і дві дії формувати загально-пізнавальні уміння і навички розвивати пізнавальні здібності і мотиви навчання, мислення, увагу, уяву виховувати інтерес та позитивне ставлення до предмету, самостійність та ініціативу.
Хід уроку
I.
Організація класу
Встали всі рівненько, вийшли із-за парт. Урок математики будемо розпочинать.
Девіз: Математика - це цікава і велика наука.
II. Актуалізація і мотивація знань.
1) Мозковий штурм
-
Як видумаєте, навіщо ми вивчаємо такий предмет, як математика Де ми застосовуємо знання, набуті на уроках математики (На всіх предметах, в повсякденному житті.
2) План уроку Знаю. Здобуду нові знання. Застосую. Підсумую.
- Прочитайте план уроку. Виходячи з плану уроку, скажіть,

21 чи будемо ми вивчати нову тему (Так)
- Тема нашого уроку (Вона була закрита на дошці) Повторення таблиці множення числа Зв'язок дій множення й ділення. Розв'язання прикладів і задач "
3) Дерево знань". Які теми вивчали на попередніх уроках Що я знаю Що нам треба повторити Що дізнатись нового
4) Задачі уроку.
-
Про які якості треба пам'ятати , щоб урок пройшов немарно, щоб досягти мети Які особисті завдання виставите перед собою, приходячи на урок математики Побудуйте твердження
-Я перед собою ставлю завдання ...
III. Повторення вивченого.
1. Вступ
- До нас в гості прийшли друзі - лісові мешканці. У них виникли труднощі у розв'язанні прикладів і задач . До них долетіла звістка, що в 2 - Б класі діти люблять математику. Лісові мешканці просять учнів нашого класу допомогти їм і пояснити незрозуміле. Допоможемо
2. Завдання від ведмедика ( 1 учень біля дошки.
(Фронтальна перевірка)
- Лисенятко розв'язало нерівності і просить перевірити і пояснити, чому нерівність правильна чині < 2 +2 +2 + 2 +2 3. Завдання від Зайчика . Робота в „ трійках"
(Звіт групи)
- Білочка хоче покататися на каруселі. Щоб вона це змогла зробити, треба розв'язати приклади

22
*2-8 + . =36
* 2 - 9 - . = 54
* 2 - 7 + . = 4 6 4. Завдання від Ведмедика. (Два учні працюють за дошкою.
(Самоперевірка)
- Ведмедик приготував для нас завдання - математичний диктант . Записати розв'язання до задач-віршів): До зайчатина обід Завітав дружок-сусід. На пеньок зайчата сіли і по 2 морквини з'їли. Хто нам скаже одним словом, Скільки з'їдено морковок? Учитель пропонує 3 задачі, складність яких зростає з кожною задачею.
*
** (Віршовані задачі. Диференціація за рівнем складності)
5). Завдання від бджілки. (Робота в парі) „ Акваріум".
- Яке з суджень хибне, а яке істинне Наведи приклади.
X * Сума двох чисел менша , ніж різниця цих чисел.
X * Будь-яке число третього десятка більше від числа 31 (Числа
третього десятка від 21 до За всі вони менше від 31)
Іст. * Дію ділення позначає знак :
X. * Дія додавання не зв'язана з дією віднімання.
IV. Вивчення нового матеріалу.
- Сьогодні ми дізнаємось, як дія множення зв'язана з дією ділення.
Підготовчі вправи.
* Зайчиха вирішила зробити подарунок їжачку на день народження. Вона прикріпила до смужки квіточки . У 4 стовпчики вона прикріпила по 2 квіточки в кожний стовпчик. Скільки їй треба було взяти квіточок
2 • 4 = 8 ( кв.)

23
- Прочитайте приклад по-різному.
* Потім зайчиха вирішила розрізати смужку на 2 частини, щоб у кожній було квіточок порівну. Скільки в кожній частині
-
Складітьприклад наділення. Як запишемо 8:2 = 4 (кв.)
- Які дії виконали (Добуток поділили на І множник)
** * Наші лісові друзі теж захотіли привітати їжачка квіточками. Білочка зробила ще одну смужку з 8 квіточками і поділила її між 4 друзями. По скільки стало у кожного з друзів Складіть прикладна ділення. 8:4 = 2 (кв.)
- Які дії виконали (Добуток поділили на II множник)
Висновок: Діти роблять самостійної звіряються з правилом у підручнику ( с. 111).
3). Закріплення. № 653 ( усно.
4). Самостійна робота. (Взаємоперевірка). І варіант варіант
3 - 4=12 4 - 5 = 2
Розвиток математичних знань.
1. Задача.
Їжачок пригощав своїх друзів яблуками. Кожному з них ( 5) він поклав по 2 яблука і в нього залишилося ще 10 яблук. Скільки яблук було у їжачка Аналіз задачі. Самостійне розв'язання. Допомога ( картки - виручалочки). х + 10 = 20 (ябл.)
2. Додаткове завдання „ Веселий поїзд.

24
- Розв'язати приклади на множення і скласти по 2 приклади наділення. Домашнє завдання.
С. 112, № 656, № 657. Скласти картку для товариша Задачу надії- Нащо треба звернути увагу при виконання домашнього завдання
VII. Підсумок уроку. Які нові знаннями здобули Що нового дізналися Чи можна здобуті знання застосувати ужитті
-
Українська мова. 2 клас. Лагутіна Н.П.
Тема. Вправи для закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів.
Мета. Повторити, систематизувати й поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів удосконалювати вміння розпізнавати ці слова серед інших слів закріплювати навички написання слів з великої букви розвивати уміння аналізувати й застосовувати вивчене вміння вживати у мовленні багатозначні слова показати зв'язок логіки та української мови виховувати інтерес до вивчення української мови і логіки.

Хід уроку
І. Організація класу.
1. Ось і все, дзвенить дзвінок. В гості йде до нас урок.
2. Повідомлення теми і мети уроку.
- Яку тему ми вивчаємо на уроках української мови
- Слова, що є назвами предметів — це найчисленніша країна слів, яка нараховує близько 70 000 слів за найбільшим

25 багатотомним Словником української мови (Демонстрація книги. На сьогоднішньому уроці ми завершуємо мандрівку в цю дивовижну Країну назв предметів, але звертатися до неї будемо на кожному уроці рідної мови. Сьогодні ми дізнаємось про зв'язок української мови з таким важливим предметом, як логіка Для чого ми вивчаємо логіку Чого ми вчимось на цих уроках
П. План уроку
- Подивіться, будь ласка, на план нашої роботи на уроці ( один учень читає план.
План Каліграфічна хвилинка. Узагальнення знань. Словникова робота. Практичні вправи. Поглиблення знань. Підсумок уроку. Домашнє завдання.
- Про які якості намне слід забувати при роботі на уроці
(Уважність, спостережливість, кмітливість,
послідовність, фантазію...)
III. Каліграфічна хвилинка.
- Почнемо ми наш урок з каліграфічної хвилинки.
Мотивація навчальної діяльності.
- Для чого ми виконуємо каліграфічну хвилинку (Покращити
графічні зображення букв, правильно поєднувати букви, щоб
писати каліграфічно.
мо нька зи ро мо зець
-
На які поєднання букв слід звернути найбільшу увагу

26 Якщо ви уважно подивитесь, то здогадаєтесь, які зимові слова заховались, (зимонька, морозець) Допишіть каліграфічно ці слова
* Морозець - прекрасний художник, він любить малювати. Він намалював нам в подарунок красивий зимовий пейзаж, але в наших краях зима дуже тепла і картина розсипалася на частини. Щоб її зібрати, Зимонька просить нас дружньо виконувати практичні завдання і картина відновиться, тому що дружба завжди об'єднує. (На дошці розрізана картина з
назвами практичних вправ, після виконання кожної
практичної вправи підводяться підсумки і відкривається
частинка пейзажу).
IV. Узагальнення знань про іменник Пригадаймо з логіки, що таке поняття Чи можна назвати слово іменник" поняттям До якого поняття відноситься іменник Як визначити зміст поняття
1. Складання тематичної павутинки „ Іменник"(робота в парі за дошко).
2. Куточок усамітнення. ( Експертна група виконує таку ж роботу.
3. В цей час всі учні виконують завдання тесту ( у зошитах під диктовку).
Тест
1. Іменник-це … а)член речення б) частина мовив) розділовий знак.
2. Іменники - це слова, які є а)назвами дій б)назвами ознак в) назвами предметів.
3. Назви живих істот відповідають на запитання : а) хто б) який в) що
4. Іменники - …

27 а) змінюються за числами б) не змінюються за числами
5. В реченні іменники бувають а) тільки присудком б) тільки підметом в) підметом, або другорядним членом речення
6. В якій групі слів всі іменники пишуться з великої букви а) річка Інгул, вчитель Іван Сергійович, Київ, кінь, учень б) Україна, Мурчик, Сергій Вікторович, Дніпро в) Село Веселка, собачка Бублик, журнал „ Малятко"
Самоперевірка.
1)б в а а в 6)б
V. Роль іменника у реченні.
- Звернемося до каліграфічної хвилинки. Якою частиною мови є слова зимонька, морозець? Пригадаємо уроки логіки. До яких понять відносяться ці слова (До абстрактних.
- Доведіть це. Наведіть приклади абстрактних понять. Складіть речення, в яких би одне з цих слів було б підметом. Складіть речення, в яких би одне з цих слів було б другорядним членом речення.
-
Сніговик, друг Зимоньки, теж склав речення, але не доніс, розсипав по дорозі. Складання речення з „розсипанки" і запис речення з коментуванням.
намалював, візерунки, красиві, мороз
(Мороз намалював красиві візерунки) Підкреслити головні члени речення. Усно встановити зв'язок слів.
VI. Словникова робота . Розподільний диктант. Записати слова в 2 стовпчика ( Хто Що, вставляючи пропущені букви ( 2 учня працюють за дошкою.

28
Ведмідь, диктант, шофер, заєць, бібліотека, портфель,
олень, календар. ведмідь диктант шофер бібліотека олень календар заєць портфель Які слова-поняття записані у І стовпчику ( Конкретні. Яке з цих слів зайве ( Учитель - це назва професії. Яким загальним поняттям можна об'єднати ці слова
( Тварини.
VII. Фізкультхвилинка.

Один - багато Що нам допоможе визначити : один предмет чи багато
( Слова він, вона, воно, вони) Гра з м'ячем.
Матеріал для гри: Літак, окуляри, молоко, пташки, лисиця, цукор, діти, хмара, ножиці, день, сани, дерево, столи, штани, кіт, яблуні, рушник, літаки, сіль.
* Зо дошкою працюють 2 учні
Завдання: Знайти в реченні підметі змінити це слово за зразком один багато. За селом розкинувся ліс. Поля вкрилися білою ковдрою. Які поняття слова поле, ліс
( Збірні. Чому
VIII. Добір загальних назві заміна загальних назв
конкретними. На дошці записано речення _
Що росте в лісі? Яке речення за метою висловлювання записане ? ( Питальне) Дайте відповідь на це запитання (У лісі ростуть дерева.) Запис речення з коментуванням.

29 Яке поняття слово „ дерева (Загальне. Замініть його на декілька конкретних. ( У лісі ростуть
дуби, берізки, клени) Снігурі, синички, горобчики
прилітають до нашої годівнички.
- Назвіть іменники, які відповідають на питання хто Які це поняття (Конкретні. Доберіть до цих слів загальне поняття. Висновок до деяких груп іменників можна добирати загальні назви. Потренуємося це робити.
Птахи прилітають до нашої годівнички.
IX. Велика буква
1. Прочитайте, що означає слово шарада. Спробуйте розгадати шараду за текстом вправи. (весна Десна)
Чому слово весна пишеться з маленької букви, а слово Десна - з великої
- Яке поняття слово Десна? (Одиничне) Поясніть. А весна? (Загальне) Доберіть конкретні поняття – назви пір року. (Зима, літо, осінь, весна).
2. Відгадайте загадку
Дідуся звати Віктор Тарасович, онука звати Сергій Іванович.
Як звати батька (Іван Вікторович.
-
Як запишемо Яке це поняття
3). Знайдіть помилки. Доведіть.
У бабусі марії живе півник когутик. У нього на голові червоний
гребінець. Мама подарувала тетянці синій гребінець.
X. Робота зі словами-омонімами.
1. Знайдіть в тексті 2 слова, які пишуться і звучать однаково. Гребінець.

30
- Давайте визначимо зміст поняття. Що для цього треба зробити Вказати найближчий рід і сформувати видову відмінність, тобто розказати, чим це поняття відрізняється від інших, які належать до цього роду)
Є такі слова на світі, схожі, як близнята-діти.
Слово чуєш, а не знаєш, що це слово означає.
Якщо ж схочеш зміст узнати, треба речення складати.
2. Загадки Який ключ літає ( Журавлиний. Якою косою не можна косити ( Косою дівчини. Висновок . Наша мова багата на слова, що вимовляються і пишуться однаково, а зазначенням різні. Це багатозначні слова.
XI. Домашнє завдання. Диференціація за ступенем складності.
Д.Р. Вправа 250 с.
В.Р. ( завдання для допитливих)
- Подумайте, які ще слова вимовляються й пишуться однаково, а зазначенням- різні. Складіть із ними речення.
XII. Підсумок уроку
- Що ми сьогодні повторили ( Все вивчене про іменник.
- Що нового дізналися (Що є такі слова, що вимовляються і пишуться однаково, а зазначенням різні) Як визначити значення таких слів (Треба скласти речення з цими словами.
- Зв'язок з яким предметом нам допомагав сьогодні на уроці української мови

31
Візуальне мистецтво. 3 клас. Гуліна О. А.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал