Караван Ю. В. Єдине інформаційно-освітнє середовище як важливий елемент підвищення якості підготовки фахівців
Скачати 39.82 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.12.2016
Розмір39.82 Kb.

УДК 378.147:004
Караван Ю.В.
ЄДИНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВИЙ
ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Львівський інститут економіки і туризму

Розглянуто необхідність створення в вищих навчальних закладах
інформаційно-освітнього середовища. Пропонується варіант його структури.
Ключові слова: інформаційні технології, освіта, Інтернет, бібліотека
Бурхливий розвиток інформаційно-комунікативних технологій не лише надав вищим навчальним закладам можливість інтенсифікувати навчальний процес, але й поставив задачу організації ефективного навчання. Це визначається можливостями інформаційно-комунікативних технологій. Їхнє ефективне застосування може забезпечити:
1.
Підвищення якості навчання за рахунок використання викладачами спеціальної інформації та розширення діапазону інформаційних потреб різних категорій слухачів, забезпечення прозорості та об’єктивності систем моніторингу якості освіти.
2.
Усунення територіальних бар’єрів в процесі навчання студентів за рахунок дистанційних форм навчання, забезпечення мотивованої самостійної роботи студентів при оволодінні професією.
3.
Суттєве прискорення руху управлінської інформації, автоматизацію процесів організації та управління освітніми процесами.
4.
В сукупності це веде до зниження вартості навчання, що сприяє подальшому розвитку навчального закладу.
В більшості навчальних закладів дуже багато зроблено для впровадження
інформаційно-комунікативних технологій (кількість комп’ютерів, вихід в
Інтернет, створення системи комп’ютерного простору тощо). Разом з тим не вдається якісно просунутись в цьому напрямі. Розглянемо проблему більш детально.

Впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій в освітню сферу привело до виникнення терміну «інформаційно-освітнє середовище», під яким розуміють сукупність комп’ютерних засобів та способів
їх функціонування, які використовуються для реалізації навчального процесу. В склад комп’ютерних засобів входять апаратні, програмні та інформаційні компоненти, способи використання яких регламентуються методичним забезпеченням навчального процесу. Побудова єдиного інформаційно- освітнього середовища на базі сучасних інформаційних технологій привносить в навчальний процес нові можливості: поєднання високої економічної ефективності та гнучкості навчального процесу, широке використання
інформаційних ресурсів, суттєве розширення можливостей традиційних форм навчання, а також можливість створення нових ефективних форм навчання.
Єдине інформаційне середовище дозволяє в області освітньої діяльності оптимально і якісно вирішити :

планування освітнього процесу за різними програмами, рівнями та формами навчання;

організацію в електронній формі навчальних заходів;

подання навчального матеріалу та довідкової інформації;

перехід від домінування репродуктивної діяльності до творчої та консультативної;

надання доступу учасникам освітнього процесу до інформації, пов’язаної з плануванням, організацією та моніторингом навчального процесу;

забезпечення комунікативної взаємодії між викладачами, студентами та управлінським апаратом;

ефективне використання у змістовному процесі освіти навчально- методичних комплексів і матеріалів, які постійно обновлюються.
Вищесказане дозволяє відмітити, що на сьогоднішній день створюються широкі можливості для ефективного розвитку структури освітнього поля. В
якості визначального необхідно виділити середовище електронного змісту освіти.
Середовище електронного змісту освіти включає в себе навчально- методичні комплекси, тестові завдання для самостійної роботи, методичні завдання тощо, які реалізують зміст навчальних дисциплін у відповідності до потреб формування компетенцій і т.п. Підтримку електронного змісту освіти можуть забезпечити інформаційні центри дисциплін.
Інформаційні центри дисциплін забезпечують доступ до навчально- методичних комплексів, матеріалів лекцій та семінарських занять, до результатів навчання тощо. В інформаційному центрі обговорюються результати успішності студентів.
Інформаційні центри дисциплін наповнюються навчально-методичним електронним комплексом по конкретних дисциплінах і містять:

електронні підручники, які містять теоретичний матеріал, глосарій, а також теми лабораторних та практичних робіт, зразки контрольних питань;

плани лекційних і практичних занять;

навчальні завдання для самостійної роботи та вимоги до них;

завдання до підсумкової атестації;

опис інформаційних засобів та технологій, необхідних для виконання навчальних завдань;

методичні вказівки до використання даного комплексу;

електронні банки тестів;

короткі конспекти лекцій з дисципліни;

посилання в Інтернеті на додаткові інформаційні ресурси з дисципліни;

додаткові навчальні матеріали (підручники, посібники, журнали тощо).
Навчально-методичний комплекс може надаватись студентам на зовнішньому носію, а також вільно поширюватись по локальній внутрівузівській мережі та мережі Інтернет. Інформаційний банк дисципліни
(електронні підручники та посібники, демонстрації, тестові та інші завдання,
приклади вже виконаних завдань) повинен постійно обновлюватись та поповнюватись. Слід відмітити, що одним з компонентів єдиного
інформаційного середовища є вільні ресурси Інтернет, які активніше використовують студенти ніж викладачі.
Вільні ресурси Інтернет містять електронні матеріали, які знаходяться у вільному доступі і матеріали, які знаходяться на сайті навчального закладу.
Використовуючи Інтернет, студент отримує доступ до електронної пошти; до наукових та освітніх web-ресурсів Інтернет; до електронних тестів з різних дисциплін; до лабораторних дистанційних практикумів; до електронних бібліотек з віддаленим доступом; до форумів; до різних систем спілкування в реальному часі.
Таким чином, вільні ресурси Інтернет є одним з інструментів доступу студентів до відкритих освітніх порталів та розширює можливості в доступі до
інформаційних ресурсів, включаючись в єдиний освітній простір і підвищуючи тим самим якість освіти. Навчальний заклад повинен прагнути до розміщення своїх інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.
Одним із найважливіших компонентів єдиного інформаційного середовища є електронна бібліотека. Вона повинна стати повноправним учасником навчального процесу в системі освіти.
Електронна бібліотека може забезпечити доступ до каталогів ресурсів бібліотеки навчального закладу та інших бібліотек, з якими заключні договори про співробітництво.
Визначаючи роль та місце електронної бібліотеки в інформаційному середовищі навчального закладу, необхідно відмітити, що однією із найважливіших умов успішного функціонування освітнього процесу є оперативний та ефективний обмін інформацією, яку надають електронні ресурси. Виконуючи основну бібліотечну функцію – зберігання – і не лише своєї, але й спільної корпоративної інформації, електронна бібліотека, в
інформаційному середовищі навчального закладу, займає особливе місце, оскільки виконує роль посередника між інформаційними ресурсами та
споживачами інформації, вибираючи при цьому, систематизуючи, зберігаючи та пропонуючи краще з величезного інформаційного масиву.
Враховуючи все зростаючий інформаційний потік, бібліотеці, щоб залишатися затребуваною, необхідно шукати різні підходи та можливості взаємодії з підрозділами навчального закладу, як суб’єктами нового
інформаційно-освітнього середовища.
Єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу є комплексною взаємодією середовища електронного спілкування та
інформаційних центрів.
Відповідальними за поповнення ресурсів
інформаційного середовища є кафедри, за якість роботи електронної бібліотеки
– адміністрація бібліотеки, доступ до Інтернет-ресурсів забезпечують спеціалісти з технічних питань.
Таким чином, процес управління в інформаційно-освітньому середовищі може забезпечуватись керівництвом навчального закладу та керівниками структурних підрозділів. Створення інформаційно-освітнього середовища вимагає часу та послідовних рішень по її створенню.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал