Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради
Pdf просмотр
Сторінка13/16
Дата конвертації09.11.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Тема. Екскурсія до водойми.

188
Ключові компетентності:
вміння вчитися:
навчально-організаційні: співпрацює в парі;
загальномовленнєві: зв’язно (трьома-чотирма реченнями передає почуте, побачене, запитує про невідоме);
загальнопізнавальні: зіставляє групи предметів за однією істотною ознакою;
контрольно-оцінні: оцінює свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем;
інформаційно-комунікативна: планує створення повідомлення;
загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на природі;
громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні, поводженні з однокласниками та іншими людьми;
здоров’язбережувальна: дбає про збереження свого здоров’я та безпеку під час екскурсії;
соціальна: підтримує чистоту відвідуваних місць.

Предметні компетентності
(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):
Початковий рівень:
називає водойми рідного краю;
Середній рівень:
розпізнає об’єкти природи у довкіллі;
Достатній рівень:
дотримується правил поведінки поблизу водойм; дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, екскурсій.
Високий рівень:
узагальнює результати спостережень у вигляді певного освітнього продукту; висловлює оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.
План уроку-екскурсії
1.
Об’єднання дітей у пари для спостережень під час екскурсії (хто з ким сидить за партою).
2.
Постановка завдання для виконання кожною парою під час екскурсії та після її завершення (Додаток 1).
3.
Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії.
Пригадування правил поведінки поблизу водойми.
4.
Виконання учнями поставленого завдання.
5.
Аналіз та узагальнення результатів спостереження. Заповнення таблиці.
(Додаток 2).
6.
Презентація освітнього продукту за результатами спостережень («Галерея вивченого», Додаток 2).

189 7.
Висловлення оцінних суджень про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.

Додаток 1
Завдання для виконання кожною парою під час екскурсії:
1.
Розпізнайте у довкіллі об’єкт неживої природи (озеро у Стрийському парку), за яким ви будете спостерігати.
2.
Подивіться на цей об’єкт, огляньте його.
3.
Узагальніть побачене, заповніть таблицю (Додаток 2).
4.
Прийміть рішення, як ви будете представляти результати свого спостереження (вірш, розповідь).
5.
Презентуйте свій освітній продукт.
6.
Висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.
Додаток 2
1)

Заповніть таблицю:
Екскурсія до водойми: _________________
Що росте біля озера у
Стрийському парку
Хто живе в озері та біля нього у
Стрийському парку2)

«Галерея вивченого»
Напишіть, що ви взяли для себе пізнавального і цікавого від екскурсії:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Н.А. Попович

Урок 54
Тема. Дослідницький практикум. Чим славиться моє місто (село).
Вид практикуму за домінуючою діяльністю: науково – дослідницький.
Мета практикуму: розвиток уміння здобувати нові знання.
Очікувані результати:

Вміє презентувати висновки та результати свого дослідження за допомогою певного освітнього продукту (доповідь, твір, фотоколаж, малюнки);

Оцінює власну діяльність та діяльність однокласників.
Навчальні предмети: природознавство.
Тривалість: 2 тижні.


190

Етапи дослідницького практикуму
I етап Організація дослідницького практикуму.
1.
Формування проблеми, обґрунтування актуальності обраної теми.
2.
Визначення теми та конкретних завдань дослідження.
3.
Визначення об’єктів дослідження.
II етап Планування дослідницького практикуму.
1.
Ознайомлення учнів з проблемою, темою, постановка конкретних завдань дослідження.
2.
Формування груп для проведення дослідження.
Учні класу об’єднуються в групи за об’єктами дослідження: група 1 – досліджує історію Львова через вірші; група 2 – досліджує історію Львова через легенди; група 3 – досліджує історію Львова через картини, малюнки та фотографії.
3. Вибір методів проведення досліджень (робота з додатковою літературою, перегляд картин, малюнків, фотографій тощо).
ІІІ етап Реалізація дослідницького практикуму.
1. Складання учнями опису процесу дослідження.
– Обговоріть в групі, де ви будете брати матеріал для досліджень, що ви вже знаєте з історії Львова, а що хочете дослідити;
– Озвучте пропозиції, аргументи, судження щодо кінцевого вигляду освітнього продукту, який ви створите;
– Обговоріть в групі, що саме необхідно вам зробити для того, щоб освітній продукт був якісний та оригінальний.
2. Розподіл обов’язків між членами групи.
3. Збір та обробка інформації учнями.
4. Обговорення результатів досліджень.
5. Формування висновків та одержаних результатів.
6. Виготовлення освітнього продукту.
IVетап Захист результатів досліджень; оцінювання результатів досліджень
і власної діяльності у дослідницькому практикумі.
1.
Оформлення результатів досліджень.
2.
Підготовка до захисту перед класом.
3.
Захист результатів досліджень.
4.
Оцінювання діяльності за визначеними критеріями. (Додаток 1)
5.
Аналіз успіхів і невдач. Висновки.
Додаток 1
Оцінювання діяльності учасників у дослідницькому практикумі
1. Розподіл обов’язків між учасниками дослідницького практикуму в кожній із груп.
Кожна група отримує «смачний торт» в нагороду за активну дослідницьку роботу.
2. Захист результатів досліджень (оригінальність).

191
Вчитель дає кожному учаснику дослідницького практику наклейку –
«смайлик». Після завершення захисту кожен учасник наклеює свою наклейку на той освітній продукт, захист якого йому сподобався найбільше (крім свого).
Додатковий матеріал
Ми львів’яни і львів’янки
Місто любимо своє,
І тому ми гордимося,
Що у ньому ми живем.
Всі ми знаєм: князь Данило
Цьому місту назву дав
І в наймення свого сина
Місто наше він назвав.
Львове місто – княжий Львів,
Львове місто наше – Львів,
Львове – радосте моя –
Місто щастя і добра.
Про Львів
Не віриться нізащо,
Що ще десь є
На світі місто краще
А ніж моє.
Де б я не був і кого б не зустрів,
Завжди додому вертаюсь у Львів.


МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА

Г.С. Маяцька

Урок 55
Тема. Моя країна – Україна.
Мета: дати учням первинне уявлення про Україну як державу, про усвідомлення своєї приналежності до України; Розповісти про столицю
України; сприяти розвитку спостережливості, мислення, уяви, пам’яті, активності; виховувати громадянські почуття, любов до Батьківщини.
Обладнання: Природознавство: підруч. для загальноосвітню навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.:
Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак.– Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с., карта
України, Державні символи України, аудіозапис Гімну України, кольорові олівці, мультимедійна дошка.


192
Хід уроку
I. Організаційний момент
Доброго дня вам, мої школярі.
Юні дівчатка і хлопці усі!
Чи до уроку готові? « Готові!»
Настрій робочий берем на урок
Ось вже лунає для нас і дзвінок.
II. Фенологічні спостереження

Оформлення календаря погоди.

Як ви гадаєте, який сьогодні день, число і місяць?

Який стан неба?

Чи був вітер, коли ви йшли до школи? А опади?
III. Повідомлення теми уроку
Робота над загадкою.
Красивий, щедрий рідний край,
І мова наша солов’їна
Люби , шануй, оберігай
Усе,що зветься… (Україна)
– Діти, як називається країна,в якій ми живемо?
Вчитель повідомляє, що на уроці учні дізнаються чимало цікавого про свою
Батьківщину, яка називається Україною.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя
Батьківщина – це земля, на якій ти народився, де народилися твої батьки, усі ми. Батьківщина – це твоє рідне місто, вулиця, де стоїть твій будинок…
Батьківщина –це рідна мова, якої навчили тебе мама й тато. Батьківщина у нас
єдина, як мати. Батьківщина – це казки, які розповідала тобі бабуся. Це зелена травичка і блакитна річечка. Це садок біля хати. Це безмежні хлібні лани. Твоя
Батьківщина – це Україна. Україна – це наша земля, наша країна зі славною
історією, народ якої протягом багатьох віків боровся за свободу й незалежність.
Україна – це велика незалежна держава в Європі. Україна – це рідна мова, чарівна пісня, чудові народні традиції, мальовнича природа, талановитий народ.
2. Робота за підручником
Діти розглядають ілюстрації із зображенням різних міст України.
Ми можемо подорожувати у будь-який куточок, не виходячи з класу. У цьому нам допоможе…Як ви вважаєте, що саме?
Відгадайте загадку.
Моря є – плавати не можна.
Дороги є – їхати не можна.
Земля є – орати не можна.
Що це? (Карта)
– Правильно, це карта. (На дошці учитель вивішує фізичну карту України.)
Сьогодні я пропоную здійснити мандрівку в історичне минуле кількох міст України.

193
Діти «мандрують» у місто Львів.
Учитель читає вірш « Звідки в міста назва Львів» Марії Хоросницької.
(На мультимедійній дошці фотографії із зображенням історичних місць
Львова.) (Слайд 1-5)
Наступна «мандрівка»в місто Харків. Місто має назву від першого поселенця, якого звали Харитоном. (На мультимедійній дошці фотографії із зображенням історичних місць Харкова.) (Слайд 6-12)
Далі подорожуємо в місто Київ – столицю України. Учитель демонструє малюнки, листівки із зображенням Києва. Демонструючи малюнок із видом
Хрещатика, розповідає, що головну вулицю нашої столиці реставровано. Вона сьогодні має вигляд однієї із кращих у Европі. (Слайд 13-17)
Учитель читає текст, уміщений у підручнику стор.87
3. Гра «Продовж речення»
Наша країна – …( Україна)
Столиця України місто…( Київ)
Головна вулиця Києва – …( Хрещатик)
Найголовніша площа Києва – … (майдан Незалежності)
Фізкультхвилинка
Україна, ( Діти розводять руки в сторони.)
Рідний край, ( Піднімають руки догори.)
Поле, річка, (Повороти тулуба з розведеними в сторони руками.)
Синій гай, (Присідання.)
Любо стежкою іти (Ходьба.)
Тут живемо я і ти! (Беруть одне одного за руки.)
4. Робота в групах
Учитель пропонує учням об’єднатися в групи по п’ять осіб.
Завдання: знайти слова, близькі за значенням до слова «Україна»
(Вітчизна, Батьківщина)
5. Самостійна робота в зошиті з друкованою основою стор.40. №1
Завдання: заповни візитну картку країни, у якій ти живеш.
6. Бесіда – розповідь учителя
Зображення символів нашої держави (Мультимедійна дошка.)
Кожна держава має свою національну символіку. Синьо-жовті прапори майорять у містах і селах. Поєднання цих кольорів не випадкове.
Давайте пофантазуємо про те, чому саме ці кольори вибрано для нашого прапора. Які почуття викликає у вас жовтий колір?
Діти висловлюють свою думку.
Жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір зерна, що дарує життя.
Жовтий колір – це ще й колір жовтогарячого сонця, без променів якого не дозрів би, не заколосився б хліб.
А синій колір про що вам нагадує?
Звичайно, це колір ясного, чистого, мирного неба, де живе, приносячи радість усім, жовтогаряче сонце.


194
7. Розфарбуй державний прапор України. Самостійна робота
Золотий тризуб на блакитному тлі, як символ влади, – дуже давній знак. Він зустрічається ще за часів Київської Русі, зокрема, на монетах київського князя
Володимира Великого, який жив більше 1000 років тому. Отже нашому Гербу більше 1000 літ.
Учитель демонструє зображення Герба України на мультимедійній дошці.
У тризубі відображено триєдність життя. Це – батько – мати – дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Адже тато – найдужчий, мати – наймудріша, а дитя – це плід любові. Оці всі речі і відбито в тризубі – Гербі
України.
Звучить Державний Гімн України. Діти слухають пісню, стоячи за партою.
Національний Гімн України – це урочиста пісня, символ державної єдності
V. Підсумок уроку
– Про що ви дізналися на уроці? Які державні символи України? Чому саме тризуб вважають гербом України? Чому наш прапор синьо – жовтий?

Василенко В.М.

Урок 56
Тема. Україна – моя Батьківщина.
Мета: розповісти про Україну як незалежну державу, про усвідомлення своєї приналежності до держави, бажання пізнавати особливості її природних умов, вчити розповідати про Україну, виховувати громадські почуття, інтерес до пізнання багатої історії держави, бажання вивчати та примножувати державні та природні традиції розвивати.
Обладнання: Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. – 112 с. Природознавство. 1 кл.:
Робочий зошит / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – Х. : Вид-во «Ранок», 2012. – 48с., малюнок журавля, малюнки про Україну.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Дітки, сьогодні у нас буде незвичайний урок. Тому що нам сьогодні буде допомагати вивчати урок Журавлик.
– Що це за птах? Де він живе?
Очікування.
– Діти, як ви гадаєте про що сьогодні розповість Журавлик?
II. Фенологічне спостереження
– Яка зараз пора року?
– Який місяць?
– Що ви можете сказати про стан неба?
– Чи світить сонце?
– Сьогодні тепло чи холодно?


195
Підсумок: Сьогодні гарна весняна погода.
III. Повторення вивченого
– Що ви вивчали на попередньому уроці?
– Як називається наше місто?
– В якій області ми живемо?
– Який заповідник є на території нашої області?
Підсумок по повторенню.
– Наша край – це гарний, мальовничий куточок, який ми повинні любити й оберігати.
IV. Актуалізація опорних знань
1. Слухання вірша П.Воронька
Облітав журавель сто морів, сто земель.
Облітав, обходив, крила. ноги натрудив.
Ми спитали Журавля:
– Де найкращая земля?
Журавель відповідає:
– Краще рідної – немає!
– Чому так відповів журавель?
2. Проблемне завдання
Робота з динамічною таблицею «Це моя Україна».
Створення картини одного з куточків рідного краю.
– А зараз ми з вами спробуємо створити картину одного з куточків рідного краю. Учитель на динамічній таблиці «Це моя Україна» виставляє по черзі предметні малюнки із зображенням верби, калини, лелеки, соловейка, тощо.
Учні коментують. Наприклад: Це – гніздо. Я кладу його на дах хати. У гніздо посаджу лелеку і тощо. Біля річки садять кущ калини і говорять:
А калина біля броду
Білі квіти розпускає.
На свою чарівну вроду,
Задивляється у воду,
Соловейка виглядає.
(Слайд 1)
V. Повідомлення теми і мети уроку
Діти, сьогодні ми поговоримо про свою
Батьківщину – Україну, про її красу і неповторність.
VI. Первине сприйняття і усвідомлення
нового матеріалу
1. Розповідь учителя з елементами бесіди і
використання ілюстраційного матеріалу
– Діти, Журавлик летить в небі і показує нам мальовничі місця.
Україна – наша земля. Ми називаємо Україну нашою Батьківщиною.

196
Батьківщина – це земля не лише ваших батьків, а й дідів і прадідів. Батьківщина
– це край, де здавна звучить наша рідна мова і материнська пісня. Україна – це безкраї лани пшениці, квітучі поля, вишневі сади. Це гори Карпати і шахти
Донбасу. Це широкий Дніпро – Славутич, який несе свої води в Чорне море.
Україна – це і той край де ви живете і зростаєте. Україна славиться хлібом- пшеницею. В Україні є Чорне й Азовське моря, багато річок. Україна – мирна країна і прагне жити в злагоді з усіма країнами світу.
(Слайд 2)
2. Робота з підручником а) Розучування прислів'я. б) Ознайомлення з пам'яткою.
3. Робота в зошиті
Фізкультхвилинка
Встало вранці ясне сонце,
Зазирнуло у віконце.
Ми до нього потяглися,
За промінчики взялися,
Будем дружно присідати,
Сонечко розвеселяти.
Встали – сіли, встали сіли,
От уже й розвеселили.
Нумо всі, нумо всі
Потанцюймо по росі!
VII. Узагальнення й систематизація отриманих
знань
1. Робота в групах
2. Учитель пропонує
учням об’єднатися у
групи по 5-6 учнів за принципом
«Квіти»
(дзвіночки, барвінки, конвалії, ромашки, айстри).
Кожна група отримує набір карток. країнастбоук, летеквітчизна, убатьківщина, оземлякронті.
Виділити слово, яке відноситься до України.
3. Розповідь вчителя про столицю України – місто
Київ
Київ – це велике місто, яке стоїть на березі Дніпра.
Київ заснований дуже давно, але це сучасне гарне місто, яке має багату історію.
(Слайд 3)

VIII. Підсумок уроку
– Складання асоціативного куща, що таке Україна

197
(це Київ, Дніпро, калина, Карпати....)
– Діти, чи цікава була мандрівка з Журавлем?
– Чи справдилися ваші очікування?
– Бажаю всім вам побувати в столиці України Києві.
В.М. Василенко
Урок 57
Тема. Карта України. Умовнi позначки на картi.
Мета: дати учням елементарнi ноняття про карту Украiни та умовнi позначення на нiй: рiвнин, гiр, рiчок, морiв. Ознайомити з картою Украiни. Розвивати вмiння користуватися картою, виховувати любов до Батькiвщини.
Обладнання: Карта України, кросворд, Природознавство: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. : 1-й кл. / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К. : Генеза, 2012. –
112 с., зошит, маски тварин, повiтрянi «Освіта», 2012. – 144 с. : іл., кульки.
Хiд уроку
I. Органiзацiя класу
Ось i дзвоник продзвенiв
Вiн покликав на урок.
То ж i ми часу не гаєм i урок розпочинаєм.
– Діти, сьогодні до нас прийшли улюблені герої із мульфтільма
«Смішарики», і вони з вами проведуть мандрівку.
Діти стоять в колі.
Очікування:
– Що ви очікуєте від уроку-мандрівки?
Знайомство:
Куди б ви хотіли помандрувати?
II. Фенологічні спостереження
– Який місяць? – Холодно сьогодні чи тепло?
– Яке небо?
– Чи були сьогодні опади, коли ви йшли до школи?
– Яка погода переважає протягом тижння?
Підсумок
Зараз у нас гарна весняна погода.
III. Повторення виченого. Фронтальне опитування
– Як називається наша країна?
– Назвіть міста України, які ви запам’ятали
– Як називається столиця України?
– Яка річка протікає через Київ?
– Як називається головна вулиця Києва?
IV. Актуалізація опорних знань
1. Розгадування кросворду
– Розгадайте кросворд і прочитайте слово (зверху – вниз) у виділених клітинках. (Карта)

198 1. Столиця України. (Київ)
2. Кущ – символ України. (Калина)
3. Найбільша річка України. (Дніпро)
4. Дерево – символ Києва. (Каштан)
5. Місто на березі Чорного моря. (Ялта)
2. Оголошення теми і мета уроку
– Отже, сьогодні ви дізнаєтесь, що таке «карта», ознайомитесь із картою
України, навчитесь користуватись картою.
V. Вивчення нового матеріалу
Розповідь вчителя
(Над картою вивішують декілька повітряних кульок).
Велика і прекрасна наша країна Україна. Має різноманітну природу. Сьогодні ми вирушимо у подорож Україною на повітряній кульці, але не виходячи з класу. А разом з нами будуть мандрувати кролик Крош, поросятко Нюша і
Їжачок. Вони будуть нам підказувати шлях. За допомогою чого відгадайте.
Відгадування загадки
Моря є – плавати не можна.
Дороги є – їхати не можна.
Земля є – орати не можна.
Що це? (Карта.)
(Вивіщується карта України.)
– Тож вміщуємося зручніше і починаємо мандрувати.
– Поверхня Землі дуже велика. Щоб зобразити велику територію або якусь її частину, складають карту. На ній позначають країну, область, навіть цілу
Землю. Географічні карти кольорові. Поверхню Землі, воду зображують різними умовними кольорами. Воду на Землі (океани, моря, річки, озера) зображують на карті синім кольором, гори – коричневим, рівнини – зеленим кольором.
Алгоритм роботи з картою
А зараз їжачок покаже вам як слід стояти біля карти.
– Біля карти слід стояти справа, щоб не заступати її собою.
– Вказівну паличку треба тримати в лівій руці.
– Показувати потрібно не міста, а умовний знак, яким це місто позначене.
– Щоб показати море, озеро чи гори, потрібно обвести їх вказівкою паличкою по береговій лінії.
Фізкультхвилинка
– Діти, мандруючи, ми з вами трішки втомилися, то ж давайте відпочинемо.
А вправи нам приготувала Нюша.
Учні стають біля парт, дитина у кольорі показує поверхню Землі (називає
«гори» – руки вгору, «вода» – руки в сторони).
VI. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів
1. Гра «Не помились» Що означають на карті різні кольори.
– А зараз з вами пограється в гру кролик Крош.
– Він буде вам показувати малюнок, а ви йому будете показувати колір, який

199 цей предмет позначений на карті. (Можна використати кольорові олівці)
2. Робота за картою України
– Для того, щоб подорожувати картою, потрібно навчитися читати її. Читати
– це не означає читати тільки написане на ній. Потрібно розуміти й особливу мову карти – умовні знаки. До них належать різні кольори й інші позначки. а) Знайдіть на карті блакитний колір. Що він означає? б) Знайдіть на карті зелений колір. Що він означає? в) Знайдіть об’єкт коричневого кольору. Назвіть його. Що він означає?
3. Робота з підручником ст.116-117
4. Робота в зошиті
5. Робота в групах (Поділ дітей на групи. Діти називають пори року) а) Повторення правил роботи в групі. б) Завдання групам. Із розрізаних частин скласти карту України, і знайти столицю України. в) Презентація роботи в групах.
VII. Підсумок уроку
Діти стають в коло.
– Дітки, чи сподобалась вам мандрівка з помічниками?
– Що саме сподобалось? Чи справдились ваші очікування?
–Чи хотіли б ви помандрувати кудись з батьками влітку?
Н.А. Попович

Урок 58
Тема. Водойми України.
Ключові компетентності:

вміння вчитися:
навчально-організаційні: добирає індивідуальне обладнання для проведення уроку, розкладає його в належному порядку; включається в роботу відразу після вказівки вчителя;
загальномовленнєві: говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передає почуте, побачене; запитує про незрозуміле; з повагою звертається до вчителя, учнів;
загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки; розрізняє розмір, форму, колір; виконує завдання за зразком і аналогією.;

інформаційно-комунікативна: створює висловлювання з опорою на власний досвід та почуту інформацію;

загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці;

громадянська: наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи.200
Предметні компетентності
(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):
Початковий рівень:
має уявлення про умовні позначення на карті водойм;
Середній рівень:
пояснює господарське значення водойм; наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи.
Достатній рівень:
знаходить на карті України водойми.
Високий рівень:
робить узагальнюючі висновки з уроку.
План уроку
1.
Читання анаграм з метою оголошення теми уроку (Додаток 1).
2.
Розповідь вчителя про водойми України (Додаток 2).
3.
Бесіда з метою пригадування учнями умовних позначень на карті водойм.
4.
Розповідь вчителя з метою ознайомлення учнів з правилами показу на карті водойм (Додаток 3).
5.
Знаходження учнями на карті України водойм. Вправа «Юні географи»
(Додаток 4).
6.
Пояснення учнями господарського значення водойм. Інтерактивна вправа
«Мікрофон» (Додаток 5).
7.
Наведення учнями прикладів позитивного і негативного ставлення людини до природи. Вправа «Мозковий штурм» (Додаток 6).
8.
Підведення підсумків уроку учнями. Висловлювання учнів: «Сьогодні на уроці я дізнався…».
9.
Підведення підсумків уроку вчителем.
Додаток 1
Прочитайте анаграми:
7 2 3 1 4 6 5 3 1 4 6 2 5 7
И О Д В О М Й
Р У А Н К Ї И
Назвіть тему нашого уроку
Додаток 2
На території України налічується близько 20 тис. озер. Більшість озер
України мають річкове походження і розташовані на заплавах басейнів Дніпра,
Десни, Дунаю, Сіверського Дінця та ін. Розміри заплавних озер, як правило, незначні. Більші площі мають озера лиманного походження, які розташовані на узбережжі Чорного й Азовського морів і відокремлені від них піщаними пересипами (Сасик, Куяльник, Хаджибей та ін.). Поширені озера карстового походження (Світязь, Пулемецьке, Кримне). Вулканічні озера є в Українських
Карпатах (Липовецьке, Синє, Ворочівське). Озера льодовикового походження є в Українському Поліссі (Лука) та в Українських Карпатах (Бребенескул,
Несамовите). Озеро Синевир знаходиться в Українських Карпатах.

201
Озера поширені в різних регіонах України, але найважливішими озерними областями є: Волинське Полісся, придунайські й причорноморські озера- лимани, озера рівнинного Криму і гірські озера Українських Карпат.
Живляться озера підземними водами й атмосферними опадами. У мілководній частині ростуть очерет, рогіз, осока, латаття біле та інші рослини.
Із рибних багатств найбільше промислове значення мають вугор, лящ, короп, сом, карась. Використовується для рекреації та туризму.
Багатий на озера рівнинний Крим, зокрема в районі м. Красноперекопськ
(озера Красне, Айгульське), на Керченському півострові (озера Узунларське,
Актаське, Чокрацьке та ін.), на Тарханкутському півострові (озеро Донузлав) і в районі міст Євпаторія, Саки (озера Сасик, Сакське та ін.). Всі ці озера солоні й використовуються для видобування різних солей та для лікування.
Гірські, мальовничі озера зустрічаються в Українських Карпатах. Найбільш відоме озеро Синевир, яке знаходиться в Міжгірському районі Закарпатської області на абсолютній висоті 989 м. Воно входить до складу Синевирського національного парку. В озері водяться форель та інші види риб. Береги покриті лісом.
Водосховища, ставки та канали створено людиною для регулювання стоку з метою господарського використання поверхневих вод. Зокрема для енергетики, водного транспорту, водопостачання, зрошення, риборозведення та рекреації. Вони впливають на гідрологічний режим рік і озер та на мікроклімат прилеглих територій.
В Україні споруджено 1157 водосховищ і 28,8 тис. ставків.
Великі водосховища, крім корисної ролі, спричинюють і негативні наслідки при спорудженні їх переносилися населені пункти, мілководдям затоплено значні площі земель, які використовувались як сіножаті та пасовиська, у ряді районів відбулося підтоплення земель, відбувалася руйнація берегів та зсуви.
Ставки в Україні значно поширені. Вони являють собою штучні водойми.
Побудовані переважно на малих річках, балках і ярах та, на відміну від великих водосховищ, займають тільки прируслові ділянки й частину заплави та дно ярів
і балок. Стави прикрашають населені пункти і використовуються для зрошення, водопостачання, риборозведення, відпочинку. Найбільше ставків у Вінницькій,
Хмельницькій, Черкаській, Полтавській областях.
Канали в Україні споруджено переважно в басейні Дніпра, Сіверського
Дінця і частково Дунаю. Їх основне призначення – водопостачання, зрошення й осушення земель; використовуються частково також для риборозведення та рекреації.
Болота – це своєрідні природно-територіальні комплекси, у формуванні яких важливу роль відіграють поверхневі й ґрунтові води. У них своєрідні
ґрунти, рослинність та мікрокліматичні умови. Болота сприяють живленню рік і озер водою.
Додаток 3
Правила показу на карті водойм
1. Учень повинен стояти біля карти так, щоб не заступати її собою.
2. Показувати на карті обов’язково потрібно указкою.

202 3. Показувати географічні об’єкти потрібно точно, причому показувати не напис, а місце розташування об’єкта, обводячи указкою берегову лінію озер та морів.
4. Річки обов’язково показувати у напрямку від витоку до гирла.
Додаток 4
Вправа «Юні географи»

Знайдіть на карті України водойми
Вчитель називає водойми. Учні відшукують їх спочатку на маленьких картках
України, які лежать на партах, а потім показують на великій карті України на дошці.
Додаток 5
Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Поясніть господарське значення водойм
Додаток 6
Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
Вчитель пропонує учням по черзі навести приклади негативного і позитивного ставлення людей до природи. Обговорити декілька наведених прикладів.
Н.А. Попович

Урок 59


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал