Концепція гуманітарної освіти України передбачає формування особистості
Скачати 29.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації26.12.2016
Розмір29.26 Kb.
ТипКонцепція

Українське народознавство
в позакласній роботі
( з досвіду роботи шкільного методичного об’єднання вчителів словесності та мистецтва Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 138 Хар- ківської міської ради Харківської області)
Одним із основних напрямків навчально-виховної роботи в загальноос- вітніх навчальних закладах є патріотичне й національне виховання учнів.
Концепція гуманітарної освіти України передбачає формування особистості – гідного представника української нації. На це спрямовано зміст кожної на- вчальної дисципліни шкільної програми. Неможливо виховати справжнього громадянина України без знання ним рідної мови, історії, культури, без на- ціональної самоідентифікації.
Важливу роль відіграють учителі української мови та літератури, адже саме вивчення рідної мови є першою сходинкою на шляху пізнання світу, а література як вид словесного мистецтва знайомить з культурою, менталіте- том, психологією української нації. Над розв’язанням цих задач працюють вчителі – словесники Алєксєєва Л.І., спеціаліст вищої категорії, учитель- методист, Новікова С.О., спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Федо- рова С.М., спеціаліст вищої категорії, Безсонова Н.В., Мікус Л.О., спеціаліс- ти першої категорії, Гахова Л.Ю., спеціаліст другої категорії, Сіра В.В., учи- тель музики, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист. В арсеналі вчите- лів-словесників немало методів і прийомів заохочення школярів до вивчення української мови, національної культури, українського народознавства. Го- ловне – робити це з системно, починаючи з молодших класів.
У загальноосвітній школі № 138 запроваджена цілісна система виховної роботи, спрямована на патріотичне й національне виховання учнів. Оскільки впродовж багатьох років навчальний заклад працює за методикою І.Іванова
«Колективна творча справа» і кожна навчальна чверть - це певний тематич- ний період виховної роботи, обов’язково планується цикл заходів із україн- ського народознавства на ІІІ рівнях ( класні, на паралель, загальношкільні).

Своєрідним підсумком тематичного періоду з національного виховання або тижня української мови та літератури традиційно є конкурси «Слобожаноч- ка», «Козацькі розваги», «Чарівна україночка» для учнів середніх класів. Ці заходи проводять учителі української мови та літератури і вчитель музики.
Форма конкурсу свого часу була обрана тому, що діти цієї вікової групи ви- являють велику активність, зацікавленість, в них живе дух суперництва і ба- жання перемагати, робити щось краще за інших, демонструвати набуті знан- ня і вміння. Як правило, це конкурси, в яких беруть участь дві паралелі (на- приклад, 5-6, 6-7 чи 7-8 класи), що забезпечує наявність оптимальної кількос- ті команд, дозволяє вчителям підібрати конкурсні завдання, рівень складнос- ті яких відповідає віковим особливостям усіх учнів, та запросити максима- льну кількість глядачів.
Мета конкурсів «Слобожаночка», «Козацькі розваги», «Чарівна україно- чка» - залучення дітей до вивчення і збереження звичаїв і традицій українсь- кого народу, його матеріальної й духовної культури, виховання любові до
Батьківщини, а також, у відповідності до науково-методичної проблеми шко- ли, виявлення і розвиток обдарованої молоді, виховання активних, творчих, успішних учнів. Цінність конкурсів у тому, що їх завдання можна змінювати в залежності від змісту виховних заходів, проведених впродовж навчального року. Можна приурочити «Слобожаночку» до циклу зимових свят, сповнених чародійства й фантастичності, найулюбленішого часу і дорослих, і дітей. То- ді серед завдань можуть бути запропоновані такі:
- конкурс інсценованого зимового обряду;
- конкурс на краще виконання колядок та щедрівок;
- конкурс на кращого знавця народних прикмет.
Тиждень української мови та літератури також можна завершити зма- ганнями кращих мовознавців, кращих поетів-початківців, знавців прислів’їв, приказок про мову, доречним буде конкурс тематичних шкільних газет. До речі, справжньою знахідкою педагогічного колективу й учнів було рішення
про випуск нетрадиційних газет: до свят кожна паралель випускає стіннівки у вигляді українського дівочого віночка, національних музичних інструментів, українських рушників чи традиційного посуду, і тоді прикрашають шкільну рекреацію глечики, куманці, кобзи й бубни з ватману.
До Шевченківських днів «Слобожаночка» може запропонувати учням по- змагатись у знанні творів Кобзаря, кращому читанню їх напам’ять, виконанні пісень на слова Т.Г.Шевченка, доречно провести інтелектуальний конкурс знавців біографії чи місць в Україні, що пов’язані з життям поета. Доречним могли б стати елементи козацьких розваг – поєднання розумових і фізичних змагань завжди викликає жвавий інтерес учнів, учителів та батьків, що часто приходять до школи на конкурси й концерти.
Як показала багаторічна практика роботи, особливу зацікавленість ви- кликає підготовка й проведення конкурсу українського віночка, що прохо- дить під гаслом: «Хто уміє віночок носити, той уміє життя любити». Учні і
5-х, і 8-х класів з однаковим інтересом відшукують матеріали про історію ві- ночків, і про символіку квітів, котрі вплітаються до нього, і про кількість та колір стрічок, їх довжину і, власне, саме призначення цього оберега дівочої краси.
І ще один елемент, без якого шкільні народознавчі заходи обходяться рі- дко – це змагання юних господарочок у виготовленні національних українсь- ких страв. У різні роки вони проводилися по-різному: і теоретично, коли конкурсанти просто розповідали про технологію виготовлення якоїсь страви або із запропонованого переліку продуктів відбирали лише потрібні для її приготування, і – що більше подобається журі й глядачам перших рядів- практично ( для оцінки на столи виставляли гарячі вареники, пироги чи борщ).
Три роки тому за ініціативою вчителя «Захисту Вітчизни» А.С.Резника при підтримці вчителя музики Сірої В.В. арсенал виховних заходів поповни- вся ще однією знахідкою – святом української творчості. Цей конкурс для любителів виконувати українські народні пісні, байки, анекдоти, інсценувати
фрагменти літературних творів, а також для танцюристів. Він був з ентузіаз- мом зустрінутий і вчителями, які надавали допомогу в підготовці, й учнями.
У перший рік участь взяли близько двадцяти виконавців, наступного їх було набагато більше, що засвідчило актуальність задуму.
Для якісної підготовки до позакласних заходів учителі шкільного методи- чного об’єднання Алєксєєва Л.І., Федорова С.М., Безсонова Н.В., Новіко- ва С.О., Мікус Л.О., Гахова Л.Ю. завчасно готують сценарії, проводять кон- сультації для учасників, інформують про джерела, в яких можна знайти не- обхідну інформацію. Учитель музики Сіра В.В. забезпечує музичний супро- від усіх заходів, допомагає розучувати народні пісні, знайомить з музичною культурою народу.
Сьогодні діти мають змогу працювати не тільки з книжковим фондом шкільної бібліотеки - їм доступні матеріали мережі Інтернет, що значно ро- зширює пізнавальні горизонти, а значить здобуті відомості істотно розши- рять знання, зроблять змагання більш цікавими і корисними. Учні школи із задоволенням беруть участь у позакласній роботі з українського народознав- ства.
Новікова С.О., вчитель української мови та літератури Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 138 Харківської міської ради Харківської області, спеціаліст вищої ка- тегорії, старший учитель.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал