Конкурс-ярмарок педагогічної творчості
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипКонкурс
  1   2

М
Е
Т
О
Д
И
Ч
Н
А

С
Л
У
Ж
Б
А

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної світи
Комунальна науково-методична установа
«Березнівський районний методичний кабінет»
Березнівської районної ради
Великосовпівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Конкурс-ярмарок педагогічної творчості

Сульжик Галина Олександрівна, учитель образотворчого мистецтва
Березне – 2013

2

Галина Олександрівна

Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва
Навчально-методичний посібник. – Березне, 2013 – 72 с.

У навчально-методичному посібнику на основі аналізу досвіду роботи вчителя образотворчого мистецтва Великосовпівської ЗОШ І-ІІ ступенів розкривається суть
інтерактивного навчання і виховання представлені його теоретичні засади, методика використання інтерактивних технологій, форм, методів, прийомів, методичні рекомендації Щодо їх застосування. Зібрані цікаві, оригінальні педагогічні ідеї та знахідки, які допоможуть і молодому і досвідченому вчителю зробити урок ефективним та нестандартним.
Навчально-методичний посібник розрахований на вчителів образотворчого мистецтва загальноосвітнього закладу.
Рецензенти:
Шнайдер
Т.А., методист комунальної науково-методичної установи
«Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради.
Попович Ольга Миколаївна – заступник з навчально-виховної роботи
Великосовпівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Капранчук
Тетяна
Миколаївна
– директор
Великосовпівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Ахмадуліна
Галина
Володимирівна
– вчитель
інформатики
Великосовпівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Рекомендовано науково-методичною радою комунальної науково-методичної установи «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради (Протокол №2 від 08 лютого 2013 року)

71

70

5.
Список використаної літератури

1 Божко Л.Н.,ПоляковаГ.А. Методика викладання образотворчого мистецтва в школі. 5-7 кл. – К. : Скорпіон., 2004.
2 Волкотруб І.Т. Основи художнього конструювання. — К.: Вища школа, 1988.
3 Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок. —К.: Техніка, 1997
4 Гусаров Е.Н. Современные педагогические технологии.- М.:
Академия, 2005.
5 Даниленко В.Я. Основи дизайну.— К., 1996.
6 Державний стандарт загальної середньої освіти галузі «Художня культура» // Мистецтво і освіта. — 1997.— № 3.— С. 2-10
7 Завуч. Освіта.—№ 32 (146), листопад 2002 р.
8 Костенко Т.В. Композиція. Методичні матеріали.— Харків, 1997.
9 Лещенко М.П. Зарубіжні технології підготовки вчителів до естетичного виховання.— 2-е вид., доп.— К.: Гротеск, 1996.- 92 с.
10 Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблеме эстетического воспитания» Книга для учителя— М.: Просвещение, 1981.
11 Основи викладання мистецьких дисциплін: Навчальний посібник
/за заг. редакцією О.П.Рудницької.— К.: АПН України. 2000.- 184 с.
12 Современное декоративное искусство. Очерки истории.-М.:
Искусство, 1984.
13 Сомов Ю.С. Композиция в технике.— М., 1987.
14 Энциклопедический словарь юного художника.— М.: Педагогика,
1983.
15 Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та
інновацій. – Х.:Основа, 2010
16 Ворожейкіна О.М.100 цікавих ідей для проведення уроку.-Х.:
Основа, 2011
17 Вердіна С.В. Секрети педагогічної майстерності. – Х.: Основа,
2008
18 Туріщева Л.В. Нетрадиційні уроки. – Х.: Торсінг плюс, 2008
19 Освітні технології: Навчально – методичний посібник. – К.:
А.С.К.,2002
20 Нові технології навчання: науково – методичний збірник, В.35 –
К.: Н.М.Ц.,2003 3Зміст


Вступ…………………………………………………….…………….4 1. Теоретичне обґрунтування……… ................................……………..9 1.1 Типи уроків образотворчого мистецтва та основні їх компоненти……………………………………………………………9 1.2 Інтерактивні методи роботи на уроках образотворчого мистецтва…………………………………………………………….11 1.3 Порівняльна характеристика пасивних та інтерактивних методів навчання ………………………………………………………..……24
1.4 Інтерактивний розвиток фантазії учнів……………………..……..26 2 Практичне застосування інтерактивних технологій……………...31 2.1 Конспекти уроків з використанням інтерактивних технологій………………………………………………………..…..32 2.2 Позакласна робота. Виховний захід з образотворчого мистецтва
«Викрадена картина»…………………..……… ……………….…56 3 Висновки……………………………………..………………………63 4 Вернісаж дитячих робіт…...………………….……..…………..…..65 5 Список використаної літератури………………………………..….69
4

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку українського суспільства в умовах реорганізації освіти та системи виховання сучасні педагоги розуміють велику роль мистецтва у формуванні високоморальної та розвинутої творчої особистості. Тому відповідно до Державного освітнього стандарту загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції загальної мистецької освіти та головної мети освітньої галузі
«Естетична культура», назріла необхідність доповнень у класичних формах залучення школярів до мистецтва.
Зокрема йдеться про потенціал інтегративних підходів, які є одним із засобів інтерактивної форми уроку. Перш за все розглянемо, як розкривається зміст поняття «інтерактивні форми навчання».
Словник іншомовних слів за редакцією академіка АН України О.
Мельничука дає таке визначення поняттю «інтер...» (лат. іnter...) — префікс, що означає перебування поміж, періодичність дії; активність
— посилена діяльність, діяльний стан. Таким чином, періодичне посилення активності або періодичне переведення в діяльний стан визначає поняття «інтерактивний». Для сприяння розвитку фантазії та уяви, що є складовими творчого потенціалу, та врахування художніх
інтересів особистості вчитель може застосовувати ситуації вибору учнями різнорівневих за складністю завдань, тем, технік і матеріалів для виконання художніх робіт і сприйняття мистецьких творів, активізувати різноманітними методами та прийомами пошук у вирішенні завдань.
Пропоную до розгляду методологію інтерактивної форми мистецької освіти, яка враховує вимоги сучасної педагогіки. Вони складаються із завдань, які містять у собі:
Освітні
— спрямовані на активацію уяви та фантазії.
Передбачають формування практичної діяльності, уміння аналізувати та інтерпретувати мистецькі твори та дитячі малюнки, навчатися споглядати їх різними способами: статичний — сприймати їх через внутрішній світ, пропускати через свої відчуття на рівні порівняння чи поєднання емоційного стану та виразити їх; динамічний — сприймати
69

685
через зовнішні відображення мистецьких творів, тобто «оживлювати» образи картини чи скульптури рухами, театральною діяльністю, обрядовими дійствами.
Спробувати уявити собі, яким чином
зображені образи набули тієї чи іншої пози. Пластичними або
гострими рухами передати стан природи, що відтворив художник
у своєму мистецькому творі. Створювати творчі композиції за
мотивами мистецьких творів, видів і жанрів мистецтва,
малювати варіації на теми та імпровізувати за творами митців.

Застосування таких нестандартних завдань є одним із засобів стимулювання інтересу до мистецтва. Розглянемо деякі з них. Так, запропонуємо учням провести аналіз на порівняння ряду робіт на одну тему, виконаних дітьми різних вікових категорій. Спроектувати аналіз запитаннями:
 Чим можна ускладнити чи доповнити сюжет?
 Що змінити, які художні техніки, матеріали застосувати, тобто відтворити картину на площині в об’ємі — скульптуру, рельєф, паперопластику?
 У якому жанрі або виді мистецтва намалювати її?
 Визначити мету створення малюнка (навчитися художній техніці, чи він носитиме рекламний характер чи прикрашатиме інтер’єр тощо).
Такий аналіз активізує творчий процес, з’являються нові ідеї та образи у розкритті теми. Це ж стосується
завдань-диктантів.
Учень під диктовку створює композицію, має швидко розташувати зображення так, щоб утворився сюжет.
Завдання на часткове
копіювання
якогось фрагмента відомої картини чи малюнка вчителя, а далі придумати та розширити його за своєю фантазією або подивитись на картину та спробувати відтворити побачене.
Вправа на
реставрування форми та малюнка посуду за уламком.

Розвивальні
— спрямовані на використання нетрадиційних методів запропонованого матеріалу як один із засобів впливу на творчий потенціал дитини.
Сюди відносяться використання набутих учнями знань з інших навчальних дисциплін;
долучення різноманітних терапій
— арт,

6
арома, музичні, аутотренінги, релаксація, медитація.
Застосування
непоширених художніх технік

(пальчиковий метод, малювання пластиліном на склі, лиття води у форми, ліплення з мокрого піску тощо)
та матеріалів
(малювання лаком для нігтів, губною помадою, тінями для повік, коректором, «ліплення» утеплювальною пінкою, гіпсовим бинтом тощо),
використання різних предметів
(палички, корпуса кулькової ручки, овочів),
застосування імпровізації в
поєднанні
різноманітних
технік.
Використання вчителем різноманітних прийомів ознайомлення дітей із процесом змішування кольорів. Так, палітра може бути у вигляді склянок, у яких знаходяться барвники. Переливаючи їх з одного посуду в інший, діти спостерігають хімічний процес утворення різноманітних відтінків.
Таким прикладом може бути накладання кольорових світлофільтрів один на другий, у якому учні спостерігають оптичне змішування кольорів. Далі школярам пропонується самостійно придумати вид палітри. Ця вправа спрямована на засвоєння вмінь змішувати та отримувати нові кольори та відтінки. Аромати також можуть активізувати натхнення дітей. Особливо якщо їх застосувати на уроках малювання пейзажів, натюрмортів. Включаються нюхові аналізатори, які викликають у дитини асоціації з приємними спогадами, що позитивно впливає на її емоційний стан.
Виховні
— містять у собі незвичайні форми проведення уроку як засіб формування здатності проявляти творчу діяльність: урок на виставці, у музеї, на екскурсії, у магазині, у майстернях митців — живописців, гончарів, різьбярів, вишивальниць і т. д., в ательє, редакції тощо. Пропонуються
різноманітні види уроків
— шоу, вернісаж, конференція, аукціон, обрядових дійств. Проводити рольові
ігри — сесія мистецтвознавців, зустріч інопланетних митців. Теми виховних завдань спрямовані на розвиток не тільки нових образів та
ідей, а включають у себе загальнолюдські цінності. До них відносяться створення проектів (колективні форми роботи) з оформлення інтер’єра не лише у своїй школі, а й в інших навчальних закладах, виготовлення подарунків, сувенірів як благодійної допомоги ветеранам, громадянам похилого віку, дітям-інвалідам, сиротам тощо.
67
66


7
Виїзд і проведення уроків образотворчого мистецтва, підготовлені учнями за своїм розробленим планом, і пропозиції тем уроків (роль учителя, митця та інше). Проведення конференцій зі своїх надбань у мистецтві. Розглянемо тему «Створення проекту. Оформлення виставки дитячих малюнків» (робота у групах). Це завдання несе в собі дух змагання. Дітям дуже подобається перемагати, коли їм довіряють, дають можливість самостійно вирішити якесь питання, поставлену перед ними задачу. Самостійне вирішення завдання школярем спрацьовує на активне творення, видумування чогось нового, тобто він робить відкриття. Це дає йому впевненість у своїх можливостях. Учитель допомагає учням у визначенні критеріїв, які дадуть змогу вибрати кращий проект, заохочувальні номінації для
інших проектів; демонструє послідовність виконання проекту, ескізи готових проектів, зразки шрифтів і шрифтових композицій; роздає проспекти із планом проектування.
Завдання передбачає декілька етапів у досягненні мети:
 Назва проекту.
 Тема виставкових робіт.
 Визначення форми та кольору шрифту.
 Оформлення малюнків.
 Розробка схеми розташування у приміщенні.
 Виготовлення ескізу каталогу виставки, запрошення.
 Форма проведення виставки
(аукціон, благодійна, ярмарок тощо).
Підібрати музичне оформлення. Основне завдання уроку — навички написання шрифту, його розташування на аркуші паперу, підбір кольору та форми. Тобто таке звичайне завдання, подане в
інтерактивній формі, учні виконають із творчим підходом, мобілізують усю свою фантазію та уяву.
Творчий розвиток особистості на уроках образотворчого мистецтва — це засвоєння нею необхідних художніх навичок і прийомів, розвиток фантазії та уяви, тобто усвідомлення сутності явищ і предметів реальної дійсності з точки зору їх відповідності або

8
невідповідності особистості моральним та естетичним вимогам, що вироблені людською культурою. Інтерактивні форми сприяють такому розвитку школярів і тим самим забезпечують самостійний пошук різноманітних зв’язків, художніх співставлень, аналогій, паралелей між видами мистецтв і дійсністю, наслідком яких має стати формування в особистості здатності цілісно бачити та сприймати світ, що зумовлює високий потенціал творчості, виховуватиме потребу в художньо-творчій самореалізації, сприятиме духовному самовдосконаленню.65
навчально–пізнавальної діяльності, а не основним джерелом знань учня та їх оцінювачем. А головним критерієм оцінки інтерактивної педагогічної технології є її ефективність та результативність.
4.
Вернісаж дитячих робіт

64
• установлення усвідомлюваних учнями міжпредметних зв’язків;
• зв'язок з раніше вивченими знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів;
• мотивація й активізація розвитку сфер особистості;
• логічність та емоційність усіх етапів навчально–виховної діяльності
• ефективне використання педагогічних засобів;
• зв'язок з життям, виробничою діяльністю, особистим досвідом учнів;
• формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення і діяльності;
• формування уміння вчитися, потреби постійно поповнювати знання;
• ретельна діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.
Творчий розвиток особистості на уроках образотворчого мистецтва — це засвоєння нею необхідних художніх навичок і прийомів, розвиток фантазії та уяви, тобто усвідомлення сутності явищ і предметів реальної дійсності з точки зору їх відповідності або невідповідності особистості моральним та естетичним вимогам, що вироблені людською культурою. Інтерактивні форми сприяють такому розвитку школярів і тим самим забезпечують самостійний пошук різноманітних зв’язків, художніх співставлень, аналогій, паралелей між видами мистецтв і дійсністю, наслідком яких має стати формування в особистості здатності цілісно бачити та сприймати світ, що зумовлює високий потенціал творчості, виховуватиме потребу в художньо-творчій самореалізації, сприятиме духовному самовдосконаленню.
Навчання повинне мати характер навчально–пізнавальної діяльності учня, яка є результатом не засвоєння певної суми знань, вмінь та навичок, а зміну якостей, рис особистості, що здобуває свого втілення у діяльності і ціннісних орієнтаціях учня. Учень повинен перетворитися з об’єкта навчання на суб’єкт навчання, тобто разом з вчителем стати співавтором уроку, його особисту зацікавленість у досягненні позитивних результатів. Вчитель на уроці повинен виступати організатором, керівником і помічником учня в процесі
9

1 Теоретичне обґрунтування

1.1 Типи уроків образотворчого мистецтва та основні
їх компоненти

Уроки ознайомлення з мистецькими творами
(Учні ознайомлюються з окремими творами різних видів чи жанрів образотворчого мистецтва або цілими серіями цих творів).
Уроки вивчення творчості художників
(Проводяться бесіди, лекції про творчий шлях одного або кількох митців)
Уроки сприймання та оцінювання творів образотворчого
мистецтва
(Організовується сприймання, оцінка та аналіз певного художнього твору або кількох творів)
Уроки оволодіння образотворчою грамотою
(Заняття з композиції, малювання з натури, за темами, оволодіння різними художніми техніками тощо)
Уроки створення самостійних творчих робіт
(Втілення задумів учнів)
Урок конструювання

Урок-дослідження
(порівняння) .
( Наприклад, малювання обличчя людини (поміряти всі відстані від очей, довжину носа, вуха і т.д.)
За структурою
Сучасні уроки образотворчого мистецтва здебільшого мають комбінований характер, дещо схожі між собою, але й відрізняються відповідно до певної теми або типу.
Їх основні компоненти такі:
 Організація уваги учнів (в разі сприймання – установка на сприйняття)

10
 Розповідь або лекція вчителя
 Демонстрація наочних засобів навчання (з паралельним коментарем, бесідою або обговоренням)
 Інструктаж (вербальний тобто словесний, або візуальний тобто демонстраційний)
 Практична, творча або оцінна діяльність учнів
 Аналіз та оцінка створених (або сприйнятих) художніх робіт
Звичайно, кожному окремому уроку “відповідає” певний набір методів і методичних прийомів.
 Порівняльний аналіз
 Моделювання
 Ігровий метод
 Дискусія
 Метод проблемних та експериментальних ситуацій
 Колективна творча діяльність

63
Складіть картину. Вашу швидкість оцінює журі за З-бальною системою.
Перед нами безсмертне творіння Рафаеля «Сікстинська мадонна». На щастя‚ викрадено і понівечено було лише копію. Справжня «Сікстинська мадонна» вже довгі роки експонується в Дрезденській картинній галереї.
Ватсон. Ми вдячні всім командам за допомогу, а найкмітливіших детективів визначить журі.
(Журі підводить підсумки та нагороджує переможців.)


3.
Висновки

Впровадження інтерактивних технологій вимагають до створення ефективного уроку яке посягає на таких вимогах:
• використання новітніх досягнень науки, передової педагогічної практики, побудова заняття на основі закономірностей навчально – виховного процесу;
• реалізація на занятті оптимального співвідношення дидактичних принципів і правил:
• забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, нахилів і потреб;

62 4. А.Лосенко. «Прощання Гектора з Андромахою’’. (Міфологічний.)
5. Андрій Рубльов. «Трійця». (Іконописний.)
6. В.Суриков. «Ранок стрілецької страти». (Історичний.)
7. П.Федотов. «Сватання майора». (Побутовий.)
8. О.Дейнека. «Оборона Севастополя». (Батальний.)
9. Рембрандт. «Відпочиваючий лев». (Анімалістичний.)
Ватсон. Серед скарбів знайдено і викрадену картину, але вона‚ на жаль‚ дуже понівечена. Людина‚ здатна на таке‚ має відповісти за свій злочин. Та щоб знайти злодія‚ потрібно уявити собі його зовнішність.
6 конкурс
Холмс. Аборигени, які його бачили‚ дали словесний опис.
Користуючись ним та розміткою пропорцій людського обличчя‚ створіть фоторобот.
Журі оцінить вашу майстерність за З-бальною системою.
Опис:
1. Худе вилицювате обличчя з видовженим підборіддям.
2. Очі маленькі, мов чорні вуглики, брови густі‚ насуплені.
3. Ніс тонкий‚ довгий.
4. Губи теж тонкі‚ верхня повністю прикрита вусами.
5. На голові старенький капелюх, з-під якого виглядає акуратно підстрижене волосся.
6. Шию закриває високий комір поношеного пальта.
Холмс. А поки Інтерпол на підставі ваших фотороботів шукає злодія‚ ми граємо останній конкурс.
7 конкурс
Реставрація картини
Холмс. Коли ми говорили, що картина понівечена, малось на увазі найстрашніше — її розрізали на частини. Отже‚ реставрувати
її означає скласти ціле з окремих частин. Фрагменти картини поділено на три групи. Команди по черзі. (хто швидше) працюють над реставрацією.
11

1.2 Інтерактивні методи роботи на уроках
образотворчого мистецтва
Специфіка предмета «Образотворче мистецтво» дозволяє вчителю широко використовувати
інтерактивні методи та нестандартні форми організації уроку, які дають змогу підвищити ефективність засвоєння знань, поліпшити контроль над виконанням завдань, викликати у дітей інтерес до навчання.
Для ефективного застосування інтерактивних методик на уроках образотворчого мистецтва планую свою роботу, щоб:
 дати учням завдання для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання, поспостерігати за явищами природи або довкілля;
 на одному занятті можна використовувати один, максимум — два інтерактивні методи, а не їх калейдоскоп;
 дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи;
 визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності заняття;
 передбачити різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни; цьому, зокрема, можуть сприяти різноманітні вправи- розминки, письмовий розподіл ролей у групах тощо.

Розгляньмо основні інтерактивні методи роботи на уроках
образотворчого мистецтва
Починаючи урок, я маю на меті налаштувати учнів на вивчення тієї чи іншої теми, тому звертаюсь до життєвого досвіду учнів, до знань, набутих на попередніх уроках. На етапі актуалізації опорних знань використовую такі методи як «Ланцюжок», «Пінг-понг», і

12
побудова асоціативного куща, «Так—ні», використання сигнальних карток.

«Так—Ні»
Розгляньмо застосування гри «Так—ні» на уроці з теми
«Рельєфна композиція» (5-й кл. «Скульптура»). Ховаю зразок або фото рельєфної композиції і пропоную учням відгадати, про що йтиме мова на уроці, ставлю запитання, які вимагають від учнів тільки відповіді «так» чи «ні».
Учні можуть ставити такі запитання:
 Це твір живопису (графіки, скульптури,...)?
 Це об'ємна скульптура?
 Це скульптура на площині?
 Це рельєф?
Якщо знайдено учнями відповіді, показую класу зразок і оголошую тему уроку. Цей прийом може пов'язувати розрізнені факти, систематизувати наявну інформацію, сприяти зміцненню здобутих знань.
Асоціації. Побудова асоціативного куща
Цей метод полягає в тому, щоб за короткий проміжок часу учні пригадали та сформулювали засвоєні раніше знання з теми, запропонованої вчителем. Дані відповіді у формі коротких тез записуюю на дошці навколо розглянутого поняття чи явища.
Результатом є схема-опора, що актуалізує знання учнів і готує їх до сприйняття нового матеріалу з даної теми.
Наприклад застосування цього методу на уроці з теми «Портрет» у 5-му класі (схема 1).
61
Ватсон. Ви вдало минули Бермудський трикутник і нарешті дісталися берега. Острів виявився досить великим‚ і вже на другий день ви заглибилися в Пустелю Спраги‚ де кожна крапля питної води на вагу золота. Поповнити її запаси ви зможете по черзі відповідаючи на запитання.
4 конкурс
Правильна відповідь — 1 бал = 1 крапля води.
1. Російською мовою це звучить так: «Каждий охотник желает знать‚ где сидит фазан». Як сказати це одним словом? (Веселка.)
2. Які пензлі використовуються для акварельних фарб? (Білячі‚
колонкові, соболині.)
3. Як називається морський краєвид? (Марина.)
4. Як називається розміщення елементів на картині? (Композиція.)
5. Як називається композиція з кольорового скла або іншого матеріала, який пропускає світло? (Вітраж.)
6. Відомо‚ що пензлі художників мають номери. Пензлик якого номера найтонший? (№ 1.)
7. Що таке темпера? (Фарба.)
8. Як називається щит‚ який підтримує полотно під час роботи художника? (Мольберт.)
9. Українською мовою — це «мертва природа», а французькою?
(Натюрморт.)
10. Як називається дощечка для змішування фарб? (Палітра.)
11. На чому частіше малюють олійними фарбами? (На полотні.)
12. Перш ніж створити велику картину, малюють маленьку. Як її називають? (Ескіз.)
Холмс. Ви нарешті дісталися до Печери Скарбів. Тут ціла потаємна галерея. Картини розставлені всюди. Щоб отримати 1 бал — назвіть жанр картини, 2 бали — згадайте її назву‚ 3 бали — назвіть прізвище автора.
5 конкурс
1. Леонардо да Вінчі. «Джоконда». (Портрет)
2. В.Патик. «Соняшники». (Натюрморт.)
3.1.Айвазовський. «Дев’ятий вал». (Пейзаж.)

60
лист від таємного шанувальника мого таланту. Виявляється, він раніше поліції потрапив на місце злочину і знайшов там оце.
Ватсон. Це ж справжнісінька піратська карта! На ній намальовано
Острів Скарбів і шлях до нього! Чудово‚ Холмсе! Ви не тільки надзвичайно розумний, а й надзвичайно везучий, друже.
Холмс. Не кажіть наперед! Крім того‚ без допомоги наших друзів навіть у мене нічого не вийде. Адже‚ як ви самі бачите‚ картину заховано в печері‚ печера — на острові‚ а острів — в океані‚ де нас можуть чекати великі несподіванки. Чи є в команд сміливість подолати цей шлях? Є? Тоді в дорогу‚ кораблі шостих класів!
2 конкурс
Ватсон. Ви на шляху до Острова Скарбів. Перед вами великий і прекрасний
Океан
Образотворчого
Мистецтва.
Щоб перепливти його‚ треба з даних букв скласти чотири назви видів образотворчого мистецтва (графіка, живопис‚
скульптура, архітектура).
Команда, що перша впорається з завданням, отримує 3 бали‚ наступні — 2 та 1..
Взявши старт‚ ваші кораблі впевнено мчать назустріч пригодам. 1 ось перша. Попереду Бермудський трикутник. В цьому місці зникло без сліду багато мандрівників. Кажуть‚ тут живе лихозвісне Морське Чудовисько. Щоб вберегтися від його гніву‚ кораблеві потрібен талісман.
3 конкурс
Холмс. 3 виданих вам трикутників ви маєте за 2 хвилини створити і наклеїти на аркуш композицію, розповівши журі та болільникам, чому саме такий талісман вбереже ваш корабель від загибелі в Бермудському трикутнику. Журі оцінюватиме вашу творчість за п’ятибальною системою.
13
На уроці з теми «Книжкова графіка» у 6-му класі асоціативні їй кущ (квітка) може мати такий вигляд (схема 2).
Для ознайомлення школярів із поняттям теплі та холодні
кольори
Зображення, яке наочно пояснює або доповнює будь-який друкований текст, називається
ілюстрацією.
Будова книга: обкладка
(суперобкладинка), форзац, титул, заставка, кінцівка, буквиця, ілюстрація
В галузі ілюстрації працювали: А.Дюрер
(Німеччина), Г.Доре
(Франція),
В.Фаборський, Г.Набур
Фотомеханічний спосіб відтворення (виник у
ХХ ст.) дав змогу відтворювати
ілюстрації, виконані будь-якою технікою
Із виконанням книгодрукування в книгах з’являються гравюри
У середньовіччя рукописні книга прикрашали мініатюрами
У нашій країні в ХІ ст. з’являються рукописні книги «Остромирове
Єваннгліє», «Ізборник
Святослава»
Найдавніша друкована книга «Алмазна Сутра»
(Китай, 866р.)
У створенні беруть участь: автор
(літератор), художник, художній і технічний редактори, друкар та ін.
Ілюстрації

Сатиричні
портрети-
шаржі
Автопортре
т – портрет
художника
виконаний
ним самим
Зображенн
я людини
або групи
людей
Посідає
особливе
місце у
творчості
Т.Шевченка
Портрети можуть
бути скульптурними,
живописними,
графічними
Рельєфні портрети на
медалях, монетах,
меморіальних дошках
Передають внутрішній
стан, настрій людини,
відображають
особливості епохи
Жанр
образотворчог
о мистецтва
ПОРТРЕТ

14
пропоную такі завдання:
 уявити себе в палаці Снігової Королеви;
 уявити себе в гостях у Сонця.
Наступні завдання для учнів:
 Описати палац та будинок Сонця, використати найбільшу кількість назв кольорів;
 З набору різнокольорових карток вибрати ті, колір яких підходить для зображення палацу Снігової Королеви та ті, кольорами яких можна зобразити будинок Сонця;
 Розміщую картки відповідних кольорів навколо зображення палацу та будинку (на дошці);
 Роблю висновок про розподіл кольорів на холодні та теплі .

Швидко перевірити рівень засвоєння знань учнями всього
класу
дозволяє використання сигнальних карток. Кожен учень отримує картки двох видів для відповідей «так» і «ні». Ввисловлюю свої твердження. Якщо діти погоджуються або не погоджуються з ним, то сигналізую відповідною карткою. Таку систему також можна використовувати, коли учням із двох запропонованих відповідей потрібно вибрати правильну.
Значно підвищити рівень засвоєння учнями навчальної
інформації дозволяє використання таких методів: робота в малих групах, метод проектів, «Експедиція» («Подорож»), «Мозкова атака»,
«Наукова конференція», «Прес-конференція», обмін інформацією.

«Експедиція»

У 5-му класі на уроці з теми «Походження мистецтва» (розподіл
«Оригінальна графіка» за програмою О.Д.Михайлюк «Візуальне
(образотворче) мистецтво») я використовую такий метод як
«Експедиція» («Експедиція в часи існування первісної людини»).
Заздалегідь утворені учнівські групи стримують маршрути експедиції та матеріали для опрацювання: фото наскельних зображень, матеріали
59 3) Російський художник, що прожив коротке і нелегке життя (1860—
1900), був другом відомого російського письменника Антона
Павловича Чехова. Став визнаним майстром пейзажу. Серед його картин — «Тиша», «Владимирка», «Зарослий став».
Його помітив колекціонер Третьяков і придбав декілька його картини. (І.Левітан.)
4) Сучасний український художник. Народився 1938 року в місті
Рівне. Основним видом образотворчого мистецтва є живопис.
У Львові 1982 року було відкрито його персональну виставку,
Найбільше працює в жанрі тематичної композиції. Одне з найвідоміших полотен — «Літо. 1941 рік».
(К.Литвин.)
5) «Великим візантійцем» називали його в наших краях. Народився на початку ХІУ ст. Вже будучи знаменитим стінописцем, що розписав понад 40 церков у різних країнах, через Кафу
(Феодосію) і Київ приїхав у Новгород‚ шукаючи застосування своєму таланту. Створив чимало фресок у руських церквах та велику кількість ікон. Серед них — «Успіння» та
«Преображення».
(Феофан Грек.)
6) Визначний український художник, всебічно обдарована людина.
Жив з 1814 по 1861 рік. Малювати почав змалку. Навчався в
Петербурзі в Академії мистецтв. За свої 47 років створив багато графічних та живописних творів.
(Т.Г.Шевченко.)
Холмс. Закінчено перший тур‚ і поки журі підраховує бали‚ підіб’ємо перші підсумки нашого розслідування: ми дізналися‚ що викрадено картину знаменитого італійського художника епохи Відродження Рафаеля.
Холмс. Якщо знаємо‚ що шукати‚ треба починати пошуки.
Ватсон. Але‚ Холмсе! Злодій міг заховати картину де завгодно! Ми можемо світ обійти і не знайти її.
Холмс. Не хвилюйтесь, Ватсоне. Поки ви прагнули здобути
інформацію в поліції, до нашої поштової скриньки надійшов

58
Ватсон. А чи схоче хто вплутуватись у все це?
Холмс. Зараз побачите. Байдуже спостерігати за розкриттям цього злочину не можуть команди …………………. класів.
(Глядачі оплесками зустрічають команди.)
1 конкурс
Холмс. Шановні команди! Спочатку нам треба дізнатись‚ картина якого художника зникла. Ватсон має список‚ з якого‚ користуючись описами, слід викреслити зайві прізвища, — тоді в ньому залишиться прізвище автора викраденої картини.
Після того‚ як я зачитаю всі описи‚ кожна команда піднімає картку зі своїм варіантом відповіді. Перша правильна відповідь отримує 2 бали‚ друга й третя — по одному‚ неправильна відповідь — 0 балів.
Ісаак Левітан
Андрій Рубльов
Рембрандт
Рафаель
Тарас Шевченко
Феофан Грек
Костянтин Литвин
1) Художник протестантської Голландії, що звільнилась від
іспанського ярма. Жив з 1606 по 1669 рік. Після досить короткого періоду щастя був надзвичайно, трагічно нещасний. Ранні його картини оспівують багатство та пишність, а пізні — злидні та бідність. Серед них — «Старий у червоному», «Повернення блудного сина».
(Рембрандт.)
2) Геніальний майстер староруського іконопису. Народився близько
1360 року. Був монахом Андроникового монастиря під
Москвою, де й похований. Ще замолоду працював разом із знаменитими іконописцями, розписуючи Благовіщенський собор Московського Кремля. Серед найкращих — ікони
«Трійця», «Спас».
(А.Рубльов.)
15
енциклопедій та підручників з мистецтва та історії, статті, карти місць розташування печер.
 Експедиція до Альтамірської печери (північ Іспанії)
 Інформація для ознайомлення
 Експедиція до печери Ласко (Франція).
 Експедиція до печери Фон-де-Гом (Франція).
 Експедиція до Канової печери (Нижній Урал).
«Подорож»

Навчальний матеріал з теми «Писанкарство» (6-й кл.) учні сприйматимуть цікавіше, якщо його розглянути у формі подорожі по рідному краю. Учні об'єднуються в групи, спільно опрацьовують один з аспектів досліджуваної проблеми, готують виступи.
 «Історики» повідомляють про час та умови виникнення писанок.
 «Народознавці» готують виступ про символіку, обереговість та поліфункціональність писанок.
 «Краєзнавці» розповідають про особливості розпису писанок різних регіонів України.
 «Кольорознавці» пояснюють значення кольорів у писанкарстві.
 «Знавці технік розпису» повідомляють інформацію про класифікацію писанок залежно від техніки виконання розпису.
 «Мистецтвознавці» ознайомлюють із легендами та піснями про писанки.
Оформлення опрацьованих матеріалів може бути виконане учнями у вигляді домашніх проектів, які об'єднуються в довідник або брошуру «Українська писанка».
«Мозкова атака»

16
При застосуванні цього методу під час опрацювання учнями теоретичної частини навчального матеріалу з ілюстрування книги (6-й кл. Книжкова графіка) спонукаю учнів до колективного дослідження, ставлячи запитання (проблему для обговорення): чи одне й те саме —
ілюстрація й сюжетна композиція? Учням пропонують порівняти картину Т.Яблонської «Над Дніпром» та ілюстрацію В.Полтавця до твору Т.Шевченка «Встала весна».
Думки учнів та висунуті ними ідеї записують на дошці. Діти зазначають, що робота художника над ілюстрацією схожа до роботи над сюжетною композицією. Відмінність полягає в тому, що,
ілюструючи твір, художник розкриває графічними засобами думку автора, а працюючи над сюжетною композицією, сам вибирає зміст і образи, по-своєму їх передає й трактує. Так, Т.Яблонська створила сюжетну композицію самостійно, на основі власного аналізу змісту, образів, натури, а В.Полтавець художніми засобами розкрив зміст і образи твору великого поета. Спільним є те, що обидва автори спиралися на етюди, замальовки з натури, на свою пам'ять і фантазію, вміння й навички.
Висунуті ідеї уточнюю й доповнюю, разом з учнями систематизую інформацію щодо особливостей ілюстрацій та відмінності їх від сюжетних композицій. Результати такого дослідження «повертаю» учням у вигляді «спільно виробленої» схеми, якою учні користуються під час роботи над ілюструванням літературного твору.
«Прес-конференція»

«Прес-конференція» — це рольова імітаційна гра. Для проведення уроку у формі прес-конференції ділю клас на групи
«консультантів» (заздалегідь підготовлених учнів) та «репортерів»
(учнів, які готують питання з даної теми з метою отримання необхідної інформації).
57
«Викрадена картина»
Мета: Розвиток інтересу до творів образотворчого мистецтва; розширення кругозору; виховання колективізму‚ взаємодопомоги, взаємоповаги.
Обладнання: Картки з прізвищами художників, карта подорожі, картки з буквами, різноколірні трикутники, схеми пропорцій обличчя людини‚ репродукції картин‚ копія «Сікстинської мадонни» Рафаеля, магнітофон.
Хід заняття
Учитель. 3 найдавніших часів твори образотворчого мистецтва були безцінним скарбом світової цивілізації. За часів фараонів володіння ними вважалось неабиякою розкішшю. Зараз більшість шедеврів зберігається в найкращих музеях світу.
Своїми колекціями пишаються Дрезденська галерея в
Німеччині, нью-йоркський Метрополітен-музей в США‚
Паризький Лувр у Франції, Ермітаж і Третьяковська галерея в
Росії‚ музеї Києва та Львова. І яких би заходів безпеки не вживали працівники музеїв‚ завжди знаходилися хитрі та кмітливі злодії‚ які прагнули викрасти твори мистецтва. Саме такий прикрий випадок стався сьогодні вночі. 3 картинної галереї зникла відома картина.
За справу взялися професіонали — містер Шерлок Холмс та доктор Ватсон.
(Музика. До зали входять Шерлок Холмс, за ним доктор Ватсон.)
Холмс. Доброго ранку‚ докторе Ватсон!
Ват сон. На жаль‚ сер‚ ранок зовсім недобрий!
Холмс. Що трапилось? У вас такий стурбований вигляд!
Ватсон. Цієї ночі трапилась надзвичайна подія: пограбовано картинну галерею!
Холмс. Так‚ це неприємно, але надзвичайно цікаво. Ми допоможемо
Скотланд Ярду!
Ватсон. Холмсе‚ вони відмовились від допомоги і старанно приховують подробиці. Я тільки-но звідти. Ось — це все‚ що мені вдалось дістати.
Холмс. Так‚ малувато... Думаю‚ нам потрібні помічники.

56
Кожна група захищає свою роботу.
VII. Підсумок уроку.
1. То що ж ми сьогодні з вами вивчили на уроці?
2. Аналіз об'ємних робіт з позакласної роботи. А ще подивіться на роботи ваших старших друзів. Це теж архітектурні споруди, виготовлені з картону, дерева.
Створювати прекрасні будинки, міста і села це мистецтво.
Отже, архітектура - це вид мистецтва. І ви повинні любити і ніколи не забувати наш прекрасний край, нашу Батьківщину. Можливо, в майбутньому хтось із вас стане справжнім архітектором і спроектує прекрасне місто з незвичними для сьогодення спорудами.


2.2
Позакласна робота. Виховний захід з
образотворчого мистецтва
Не залишаю поза моєю увагою використання інтерактивних технологій і в позакласній роботі, застосовую їх при проведенні предметних тижнів, виховних заходів, вечорів, тощо. Пропоную ознайомитись з розробкою виховного заходу
17
Використати цей метод можна під час пояснення питання композиції. «Консультанти» опрацьовують матеріал: види композицій
+ приклади художніх творів.
Схема аналізу.
 «Репортери» ставлять свої запитання з метою отримання від «консультантів» якнайповнішої інформації.
 «Репортери» в ході уроку складають наукові статті, що розкривають питання композиції.
Завдання для всіх учнів: створити абстрактні композиції з геометричних фігур (набори); робота в парах.Обмін інформацією

У формі обміну інформацією можна провести фрагменти уроку або цілий урок. Особливістю є необхідність попередньої самостійної підготовки учнів. За 1—2 тижні до уроку учням даю завдання попрацювати в бібліотеці; підібрати книги, в яких би в тій чи іншій формі було висвітлено тему уроку; продумати і запропонувати план вивчення даного питання на уроці; відібрати матеріал для свого виступу і розрахувати його на 1—5 хв (за вказівкою вчителя).
Бажаючі можуть підготувати екскурси в історію, дослідження, схеми, малюнки, таблиці, карти місцевості, відомості з історії мистецтв тощо.
Для бажаючих проводять консультації. Дають також інформацію з даної теми, яка є в навчальному кабінеті. Кожен учень приносить на урок хоча б одну книгу, в якій дану тему розкрито найповніше.
Одне з головних завдань, які стоять перед учителем, — добре організувати обмін знаннями, які здобувають учні під час роботи зі
«своїми» книгами, подбати про дотримання регламенту, виділити
істотну, актуальну і нову інформацію.
Результати такого виду навчальної діяльності можна представити у вигляді «Дерева мистецтва». Наприклад, на уроці, присвяченому вивченню творчості художників-імпресіоністів,

18
«Дерево мистецтва» матиме таку схему (на дошці прикріплюю портрети художників, репродукції картин, карту).

Для того, щоб дати змогу учням висловити свої думки та
передати
враження
від
сприймання
художніх
творів,
використовую такі методи:
«Світська розмова», «Мікрофон»,
«Ланцюжок».
«Світська розмова»

Учні в парах аналізують твір з точки зору емоційно-смислового задуму композиції, колориту, засобів вираження, визначають приналежність твору до відповідного стилю, дають характеристику епохи. Репліки учні можуть починати словами: «Вельмишановний, а знаєте Ви, що...». Якщо в учнів виникають труднощі під час бесіди, то вчитель може запропонувати їм опорні фрази, записані на дошці або на картках:
 Перед нами живописне полотно, натюрморт з...
 У центрі картини розміщено...
 чітко виділено композиційний центр — ближче до країв...
 предмети набувають відтінків...
 живописець використовує такі кольори...
 тло написано...
 художник пише мазками (плямами, штрихами)
 Картина, написана багато років тому, і сьогодні вражає глядачів.
«Мікрофон»
На уроках, що містять такий вид діяльності як сприйняття творів мистецтва, ефективне використання методу «Мікрофон». Такий спосіб вираження своїх думок дає кожному змогу сказати щось швидко, визначити головне, виступати по черзі.
Вирішення завдання перевірки та зміцнення знань пов'язане з використанням таких методів: «Навчаючи вчуся», «Акваріум», метод проектів, «Аукціон», «Образна структурна модель». Контрольні уроки
55
перекладинами. Відомий архітектор В.Беретті у 1837-1838 роках упорядкував їх. Нині Золоті ворота реконструйовано. В середині павільйону в 1983 році відкрито музей "Золоті ворота".
4-ий учень. А зараз перед нами постала прекрасна будівля - костьол святого Миколая, що на Великій Васильківській вулиці. З високоякісного цементу виготовлені декоративні прикраси, що надають багатого вигляду центральному фасадові з двома стрілчастими вежами. У зовнішніх формах, у прикрасах костьолу, як і в інтер'єрі, впізнаються характерні особливості готичного стилю: прагнення висоти виражене у вертикальних лініях і стрілчастих арочних отворах.
Учитель: Далі наш маршрут пролягає до Палацу Україна. Цю прекрасну споруду побудовано 1970 року. В створенні палацу взяли участь архітектори Е.Маринченко, П.Жилицький та І.Вайнер. Зал розрахований на 3780 глядачів. На сцені вміщується 1500 осіб.
- Сьогодні ви ознайомились із прекрасними архітектурними спорудами наших міст. Сподобались вони вам?
А зараз я пропоную вам уявити себе архітекторами і дизайнерами та спробувати створити цікавий оригінальний проект "Казкове місто", "Будинок моєї мрії", "Нова вулиця".
Але під час проектування архітектурних об'єктів ви повинні знати, що таке перспектива та основні закони перспективи.
Перспектива - спосіб зображення на площині об'ємних предметів такими, якими ми бачимо їх з певної точки спостереження.
Лінійна перспектива - побудова уявних змін предмета у зв'язку з його розташуванням і зменшенням розмірів із віддаленням предмета.
Існують два закони перспективи:
Перший закон - чим більш віддалений від нас предмет, тим він здається меншим.
Другий закон - горизонтальні паралельні лінії, віддаляючись від нас під будь-яким кутом, поступово зближуються і сходяться вдалині в одній точці.
V. Практична робота учнів.
VI. Захист робіт.

54
символізував велич столиці Київської Русі - України. Споконвіку 21 листопада в Києві відзначалось велике храмове свято. Ця дата з давніх-давен пов'язана з архистратигом Михаїлом. Кияни вірили: поки Михаїл опікується їхнім містом, поки стоїть над дніпровськими схилами собор, Києву не страшні ніякі лихоліття.
Михайлівський Золотоверхий собор побудований в 1108-1113 роках на території монастиря за часів правління внука Ярослава
Мудрого київського князя Святополка Ізяславича. Собор мав хрестовобаневий шестистовпний храм з позолоченими банями пізніше семибаневий. Собор побудований із каміння і цегли - плінфи. Стіни собору були прикрашені мозаїкою і фресками. У 1934-
1935 роках собор розібрали. Його було відновлено у 2000 році.
2-ий учень. Андріївська церква -- пам'ятка архітектури, її побудовано у 1749-1754 році у стилі бароко за проектом В.Растреллі.
Це однобаневий храм створений у формі хреста, в кутах якого розташовані декоративні башти на масивних стовпах, що мають функцію контрфорсів. Навколо церкви розташована тераса, з якої можна бачити мальовничу панораму Подолу і річки Дніпра.
Всередині церква виконана у стилі рококо. З 1968 року Андріївська церква відкрита як архітектурний музей, тут проходять концерти камерної та хорової музики.
Учитель: Далі наш маршрут пролягає через станцію метро "Золоті ворота".
3-ий учень. Золоті ворота — головна брама давнього Києва XI століття. Це найвидатніша пам'ятка архітектури часів Київської Русі.
Про Золоті ворота згадується в літописі 1037 року. Будувались вони одночасно з новими укріпленнями Верхнього міста. Золоті ворота були могутньою захисною спорудою та одночасно центральними воротами міста. Над золотими воротами було побудовано церкву із позолоченою банею, вірогідно звідси і походить назва воріт.
У 1651 році голландський художник виконав малюнок залишків церкви, які збереглися серед руїн Золотих воріт. А в 1750 році руїни
Золотих воріт були засипані землею. У 1832 році їх розкопав археолог
К.Лохвицький, а архітектор Ф.Мехович закріпив їх залізними
19
мають теж чималий спектр — конкурси, змагання, багатоетапні естафети тощо.
«Навчаючи вчуся»
Метод використовують під час узагальнення та закріплення вивченого та завершення роботи з теми.
Мета: дати учням змогу взяти участь у навчанні й передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу дає загальну картину понять і фактів у мистецтві, викликає певні запитання й підвищує інтерес.
Порядок проведення:
 Підготувати картки з фактами, що стосуються теми, по одній на кожного учня.
 Роздаю по одній картці кожному.
 Упродовж кількох хвилин учні читають інформацію на картці.
 Після того як учні прочитають інформацію, пропоную їм ходити по класу, ознайомлюючи зі своєю інформацією інших однокласників.
 Учень може одночасно розмовляти тільки з однією особою.
Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати певну інформацію від іншого учня.
 Після того як учні завершать цю вправу, пропоную їм розповісти що-небудь із того, про що вони дізналися від інших. Відповіді можна записувати на дошці.
Розглядаємо застосування методу «Навчаючи вчуся» на узагальнювальному уроці з теми «Поняття про архітектуру як художній образ. Від палеоліту до нашої доби» (7-й кл.). Під час підготовки до уроку допоможе наступна інформація, оформлена у вигляді карток.
Картки містять інформацію про зміст поняття архітектури, вимоги до архітектурних споруд, види архітектури за призначенням, художньо-виражальні засоби архітектури, відомості про найвідоміші архітектурні споруди.
«Акваріум»

20
Розподіляю учнів на чотири групи і пропоную їм прочитати текст, що містить певний обсяг навчального матеріалу або розглянути ряд наочних посібників з описами та поясненнями впродовж 3—5 хв.
Потім одна з груп сідає в центр класу. Це необхідно, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню. Ця група отримує лист із завданнями та схемою роботи:
 Прочитати вголос завдання.
 Обговорити проблему, використовуючи метод дискусії.
 Дійдіть спільного рішення за 3-4 хв.
Групі пропоную уголос прочитати ситуацію або завдання та обговорити її розв'язання. Всі інші учні класу мають тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення. На цю роботу групі дають 3—5 хв.
Після цього група займає свої місця, а я ставлю до класу запитання:
 Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?
 Чи була ця думка достатньо аргументована, доведена?
 Який з аргументів ви вважаєте найпереконливішим?
На таку бесіду відводжу до 2—3 хв. Після цього місце в
«Акваріумі» займає інша група, яка обговорює наступне завдання. Всі групи по черзі мають побувати в «Акваріумі», і діяльність кожної з них слід обговорити всім класом. У межах «Акваріума» можна підбити й підсумки уроку.
Цей метод використовую на етапі закріплення знань, наприклад, на уроці з теми «Поняття про художньо-конструктивні та стилістичні особливості архітектурних образів» у 7-му класі.
Кожна група, яка перебуває в «Акваріумі», отримує фото пам'ятки архітектури.
Завдання: вказати належність даної архітектурної споруди до відповідного стилю та епохи. Для полегшення виконання завдання учні можуть скористатися підготовленими мною пам'ятками, що містять перелік характерних особливостей архітектурних споруд різних стилів. Відповідь необхідно обґрунтувати, проаналізувати художньо-конструктивні особливості споруди, назвавши найхарактерніші деталі та визначивши найістотніші ознаки.
53
році. Зверніть увагу, що ці споруди мають декоративне оздоблення, яке надає їм краси та урочистості.
Ожило, помолоділо місто у повоєнний час. З'явилися нові вулиці,
9-14-поверхові будинки у нових мікрорайонах. Прекрасною спорудою
є будинок обласної державної адміністрації, музично-драматичний театр та інші.
Змінюються часи, змінюються стилі. І в місті з'являється архітектура нової доби. Ось ці нові прекрасні споруди.
IV.
Мандрівка по Києву.

(Звучить пісня про Київ)
А зараз наша мандрівка продовжиться вулицями нашої столиці. Ми під'їжджаємо до Києва. Перед нами бульвар Тараса
Шевченка. Неподалік розташований Ботанічний сад. А ось перед нами Володимирський собор. У плані це шестистопний храм, що має 7 бань. Внутрішні настінні розписи виконані у 1885-1896 роках російськими художниками В.Васнецовим, М.Нестеровим, українськими - - В.Замирайло, С.Костенко, М.Пимоненко під загальним керівництвом професора А.Прахова.
А якщо пройдемо трохи далі, то з'явиться споруда Київського національного університету -- це історична пам'ятка міста.
Збудований університет у 1837-1843 роках.
1-ий учень. Зупинка на Михайлівській площі. Михайлівський золотоверхий собор, збудований в XI столітті, тривалий час

52
Учитель: Цей урок мистецтва проведемо у формі заочної екскурсії. А здійснимо мандрівку своїм селом, обласним центром, столицею нашої країни Києвом і назвемо цю екскурсію "Село і місто моїми очима".
Помандруємо автобусом. Хоч наш автобус і уявний, але без квитків ми їхати не зможемо. Виникає запитання, а де ж узяти гроші?
А ваші відповіді на тестові запитання і будуть умовними грошима, за які ви зможете придбати квиток.
Отож сідаємо в автобус і проїдемось спочатку вулицями нашого села. В селі в основному всі будинки одноповерхові, не мають ніяких особливих прикрас, тобто відповідають таким вимогам, як корисність, міцність. Але є в нас і кілька будівель двоповерхових: це наша школа, пошта і кілька новобудов на вулиці Новоселів.
Відрізняються своєю архітектурою від наших житлових будинків споруди сільського клубу, сільської ради, медпункту.
III.
Подорож по обласному центру.

За вікнами нашого автобуса промайнули засніжені поля і на обрії з'явилася панорама новобудов. Це Рівне, квітуче поліське місто, наш обласний центр. Прямуємо на центральну площу майдан
Незалежності. Ви скажете: яке молоде місто. Та перша згадка про
Рівне датується 1283 роком. Місто не раз руйнувалось та спалювалось, тому й лишилося дуже мало давніх архітектурних пам'яток. Такою пам'яткою є нинішнє приміщення обласного краєзнавчого музею.
Величною пам'яткою архітектури
є центральний храм Рівного Воскресенський собор, збудований у 1895 21
Для обговорення в групах пропоную фото таких архітектурних споруд:
1-ша група.
Храм Гери в Пестумі. Друга чверть V ст. до н. є. (Від Музеї та галереї, де збігаються полотна, Музей Мармоттан, музей Орест
(Париж), Інститут Курто, Національна галерея (Лондон), Музей образотворчого мистецтва (Бостон), Художній інститут (Чікаго).
1855 — перша Всесвітня виставка в Парижі
1863 — Роботи в «Салоні знедолених»
Ключові дати
1870—1871 — війна між Францією та Прусією, повстання в Парижі, проголошення комуни 1874 — виставка кращих полотен
1886 — остання (восьма) виставка; розпад течії імпресіоністів
Панорами писали міські пейзажі з підвищення, що відкривало великий простір.
Ренуар. «Новий міст»
Зображення міста
Людський натовп зображали велике місто жвавим, наповненим людьми.
Моне. «Бульвар Капуцинок в Парижі»
Прогулянки містом одна з улюблених тем — буржуа, що гуляють містом.
Ренуар. «Бульвар Клігні»
Зображення природи. Небо динамічне і мінливе
Ренуар. «Порив вітру»
Море -- багатство форм і відтінків
Моне. «Втеча Ротфора»
Дерева. Цікаві комбінації світла й тіні на тлі силуетів стовбурів.
Моне. «Тополі»
Сніг приваблює властивістю перетворювати пейзаж.
Моне. «Сорока»
Натюрморт -- приділяли увагу як одному з традиційно популярних жанрів.
Мане. «Троянди і тюльпани у вазі з драконом»

22
Роки навчання Еміль Золя — письменник і журналіст, що підтримував імпресіоністів
Робота на пленері — знахідка імпресіоністів Відмова від ескізів
Світло — центральний «персонаж»
Моне. Картини на тему Руанського собору.
Поль Сезан
Клод Моне
Представники
П'єр Огюст Ренуар
Едуард Мане
Едгар Дега
Каміль Піссаро
Основні принципи:
 намагались зображати реальне життя:
 побутові сценки, реальні пейзажі;
 віддавали перевагу роботі на пленері;
 писали в основному яскравими фарбами.
Час та місце виникнення
Франція. II пол. XIX ст. (карта Франції з назвами міст, де працювали імпресіоністи)
Походження назви «імпресьйон» з французької означає
«враження».
Незадоволення панівними на той час тенденціями в мистецтві
Умови виникнення
 систематичні провали на офіційних виставках
 прагнення створити новий напрям у живописі
 доповідь: Античне мистецтво, Доричний ордер.
2-га група. Церква Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатьє.
XII ст. Франція або Церква села Горяни поблизу Ужгорода.
(Відповідь: Романський стиль, мистецтво середньовіччя.)
3-тя група. Собор Нотр-Дам у Реймсі (1211—1311). Франція, або
Вестмінстерське абатство в Лондоні, Англія. (Відповідь: Готичний стиль.)
51
архітектуру з використанням спеціальної термінології; виховувати любов до рідного села, Батьківщини, українського мистецтва.
Обладнання: ілюстрації різних видів архітектурних споруд.
Хід уроку
І. Тестування учнів
1. Скільки кольорів у райдуги.
2. Малювання олівцем відносять до а) живопису; б) графіки; в) аплікації.
3. Лінія, на якій візуально "сходяться" небо із землею, називається а) лінія сходу; б) лінія віддалення; в) лінія горизонту.
4. Предмети, що розташовані близько до нас, зображують а) великими за розміром у нижній частині аркуша; б) маленькими за розміром у верхній частині аркуша; в) великими за розміром у верхній частині аркуша.
5. У Петриківському розпису найчастіше трапляється зображення а) васильків; б) колосків; в) калини.
6. В анімалістичному жанрі зображують а) людей; б) тварин; в) природу.
7. Картина носить назву "пейзаж", якщо на ній зображені а) предмети з натури; б) об'єкти природи; в) обличчя людини.
II. Повідомлення теми і завдань уроку
1. Ознайомлення із архітектурними термінами.

50
глині відводиться важливе місце у творенні тіла першолюдини з червоної або морської глини. У зв’язку з цим згадаймо і старі, як світ, теорії походження життя із моря, і про те, що в глибоководній червоній глині містяться дрібні магнітні кульки, в яких є шреберзит – речовина, що входить до складу космічного пилу й зустрічається в чистому вигляді лише в космосі. Ми виготовимо сувенір з «земного» матеріалу – пластиліну.
IV. Практична робота учнів.
Послідовність виконання.
1. Розкачати пласт завтовшки 0,5 см.
2. Вирізати з пласта прямокутник, що дорівнює колу банки, ширина – висоті.
3. Обернути пластилін навколо банки, загладити місце з’єднання.
4. На верхню частину банки прикріпити служку з пластиліну.
5. Для виготовлення пальців до нижньої частини прикріпити шматок пластиліну у формі трикутника.
6. Надріжте трикутник на 5 частин, надайте їм форму пальців.
7. Покрийте виріб клеєм ПВА, потім фарбою.
8. Декоруйте свій виріб, використовуючи аплікацію або рельєфне ліплення.
V. Аналіз робіт учнів.
VI. Підсумок уроку.
«Мікрофон».
Що нового узнали ви на уроці?
Що таке сувенір?
V. Домашнє завдання.
Підготувати матеріали для створення вітальної листівки в техніці паперопластики.

7 клас
Тема уроку: Бесіда про архітектуру. Архітектура як вид мистецтва.
Мета уроку : поглибити знання учнів про архітектуру як вид мистецтва; ознайомити з архітектурою свого села, обласного центру, м. Києва. Розвивати в учнів навички зв'язного мовлення про
23 4-та група. Заміський ансамбль Петергофа (відповідь: барокко), або Версальський палац XVII—XVIII ст. (відповідь: злиття класицизму та барокко в єдиний парадний стиль).
Метод проектів
Застосування цього методу розраховане на розвиток уміння побачити проблему, замислитися над нею, знайти спосіб її розв'язання, застосовуючи набуті раніше знання та навички.
Для уроків образотворчого мистецтва рекомендую творчі проекти. Наприклад, результатом роботи всіх учнів класу на уроках з теми «Поняття про містобудівне та ландшафтне проектування» в 7-му класі може бути макет сучасного мікрорайону, в якому кожна група виконує макет споруди певного типу (житловий будинок, дитячий садок, магазин, школа, кінотеатр тощо).
Учні в групі можуть розподілити ролі так: відповідальний за проект, організатор, генератор ідей, оформлювач результатів.
Етапи роботи над проектом:
 Оголошення мною теми.
 Постановка проблеми. Учні визначають, які споруди необхідно внести до проекту; встановлюють характерні конструктив –
стилістичні особливості кожного типу споруд; пропонують варіанти виконання завдання (з допомогою вчителя).
 Розподіл завдань серед груп, пошук інформації, р значення найкращого варіанту, встановлення способів виконання проекту.
 Робота над завданням: добір необхідних матеріалів, креслення розгортки, виготовлення виробу.
 Попереднє обговорення отриманих результатів в групах.
 Захист (презентація проектів).
 Колективне обговорення.
 Висновки.
Урок-конкурс
Конкурс — вид ігрового методу, що розкриває великі можливості для використання роботи з групами. Кожна група прагне створити кращий зразок виконання одного й того ж завдання.

24
Наприклад, на уроці з теми «Мова архітектурних образів.
Будинок казкового героя» (7-й кл.) поділяю учнів на групи, пропоную групам однакові набори частин споруд та архітектурних деталей із картону. Повідомляю професію або вид діяльності казкового героя.
Завдання:
 змоделювати будинок із запропонованих частин;
 приклеїти частини на аркуш, оздобивши будинок придуманими або домальованими деталями, так щоб він відповідав характеру та професії казкового мешканця;
 підготувати усний захист проекту.
Аналізую , роботи і визначаю групу-переможницю.

1.3 Порівняльна характеристика
пасивних та інтерактивних методів навчання
Критерії
порівняння
Пасивні методики
Інтерактивні методики
І.Обсяг
інформації
За короткий проміжок часу можна ознайомитися з великим обсягом
інформації
Невеличкий обсяг
інформації потребує значного часу
2. Глибина вивчення змісту
Як правило, орієнтовані на рівень знання й розуміння
Учні освоюють усі рівні пізнання(знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка)
3. Відсоток засвоєння
Як правило, невисокий
Як правило, високий
49
виховувати вміння бачити і створювати прекрасне.
Тип уроку: комбінований.
Методи та прийоми: бесіда, «мозковий штурм», аналіз мистецьких творів, практична робота, «мікрофон».
Оснащення уроку.
Зоровий ряд : іграшки та сувеніри, виконані майстрами, фото з Державного музею іграшок у Києві.
Музичний ряд: Деміс Руссос «Сувенір».
Матеріали та інструменти: пластилін, баночка, клей, лак, стеки, фарби, пензлики.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Повідомлення теми уроку.
ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
«Мозковий штурм»
1. Що таке дизайн?
2. В яких галузях людського життя застосовують дизайнерські розробки?
3. Які сувеніри або іграшки ви виготовляли?
4. Чим відрізняється іграшка від сувеніру?
Демонстрація учням різних подарунків (іграшок, сувенірів). Іграшка
— предмет, що використовується у грі. Іграшки зазвичай пов'язуються
із дітьми та домашніми улюбленцями, однак іграшки звичні і для дорослих людей чи диких тварин. Багато предметів виготовляються як
іграшки, однак гратися можна і предметами іншого призначення.
Певні речі виробляються як такі, які можна колекціонувати і не призначені для того, щоб грати з ними.
Іграшки знаходять під час археологічних розкопок.
5. Навіщо потрібні іграшки та сувеніри?
6. Як ви вважаєте, чи існують музеї іграшок?
7. Навіщо вони потрібні?
Іграшка стає сувеніром лише тоді, коли вона пробуджує спогади.
Сувеніром може бути будь-яка річ.
Сувенір(фр. souvenir - спогади, пам’ять) — предмет, який слугує пам’ятним подарунком або нагадує про певну подію, місце, людину.
Сувенір може бути декоративним виробом або корисною річчю. Їх можна придбати чи створити власноруч з різних матеріалів.
- З яких матеріалів виготовлять іграшки та сувеніри?
Усі ми пам’ятаємо біблійну істину, що Бог створи людину з глини. Та й більш ранньою міфологічною традицією багатьох народів світу

48
б) (Завдяки повітряному середовищу пом’якшується контраст між освітленими та затіненими частками віддалених предметів, а тони кольорів поступово послаблюються. Це – повітряна перспектива).
ТУР 2 “Повторення “
Які малюнки повторюються?
Завдання полягає у визначенні учнями серед запропонованих малюнків тих, що повторюються.
Учні вказують на малюнок, вид якого повторюється.
За кожну правильну відповідь учасники отримують “зірочку”.
Ті, у кого їх найбільше, стають учасниками наступного туру.
ТУР 3 “Знайди помилку”
Учням пропонується кілька графічних робіт різного жанру. Необхідно знайти помилку у визначенні назви жанру.
ТУР 4 “Я – тобі, ти – мені”.
Учні називають графічні техніки. За правильну відповідь учні отримують „зірочку”. Ті, у кого “зірочок” виявиться найбільше, переходять до наступного заключного кола змагань.
ТУР 5 “Пізнай руку майстра”
Учасники туру по черзі витягують із мішечка репродукції картин і називають їх авторів. Хто не назвав – вибуває.
Конкурс для глядачів
“Чарівні обгортки” На обгортку від цукерок учасники конкурсу наносять фарбу і відбивають на аркуші паперу, потім розповідають чиї образи, силуети, кого чи що вони бачать у цих відбитках, плямах.
Учні, у яких найбільша фантазія отримують “зірочки”. Учитель визначає переможців.
3. Підсумок уроку.
При оцінюванні навчальної діяльності учнів, учитель враховує кількість отриманих ними “зірочок”, визначає і нагороджує переможців.

7 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал