Конкурсні матеріали з номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»
Скачати 57.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.01.2017
Розмір57.35 Kb.
ТипКонкурс

Управління освіти Миколаївської міської ради
Науково-методичний центр
Миколаївський муніципальний колегіум
Третя Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті»
Конкурсні матеріали з номінації
«Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»
Модель медіа-освіти в сучасному шкільному просторі
18-20 жовтня 2011 року

2
Укладачі:
• Січко С.М., Народний вчитель України, кандидат історичних наук, доцент, директор Миколаївського муніципального колегіуму.
• Денисенко О.М., заступник директора ММК
Затверджено методичною радою Миколаївського муніципального колегіуму.
Протокол № 2 від 20.09.11
У збірнику подано методичний і практичний матеріал з досвіду роботи ММК, який розкриває питання формування медіаосвіти в освітньому просторі колегіуму
«
Модель медіа-освіти в сучасному шкільному просторі». Збірник методичних і практичних матеріалів.
/ Упорядники: С.М. Січко, О.М. Денисенко. – ММК, 2011.
© ММК
Науково-методичний центр
2011

3
Вступ
Одним із важливих сучасних напрямів виховання молоді є формування особистісної медіа-культури. На сьогоднішній день існують певні проблеми в цій галузі. Анкетування батьків колежан 10-х класів (58 респондентів) показало, що всі учні користуються Інтернетом, але їх цікавість обумовлена можливістю посидіти в соціальних мережах (особливо популярна
Вконтактє), учні активно скачують реферати (які, на жаль, не завжди прочитуються вдома), також молодь з цікавістю переглядає фільми та кліпи
(не завжди якісні та корисні для психіки підлітків). Щодо користування комп’ютером, крім можливості виходу в Інтернет, учні набирають текст та створюють презентації, частіш за все у програмі Pover Point. Анкетування учнів підтвердило інформацію надану батьками.
В анкеті, яка була запропонована учням, зазначено пункт, у якому дітям пропонувалось визначити улюблені фільми. На першому місті зазначені легкі розважальні юнацькі комедії, на другому – фільми жахів. Слід зазначити, що розвинена медіа-культура особистості передбачає передусім актуалізовану здібність до адекватного сприймання, критичного аналізу, обґрунтованої оцінки різноманітної медіа-продукції, а також здібність як до створення власних медіа-текстів, так і до творчої інтерпретації, переосмислення/переструктурування існуючих. Медіа-культура особистості передбачає розуміння соціокультурного й політичного контексту закономірностей функціонування медіа в сучасному світі. Наведені нами данні, нажаль, підтверджують існуючі сьогодні проблеми у формуванні медіа-культури учнів. Проблема, яку ми намагаємося вирішити, безперечно, є актуальною.
На сьогоднішній день існує нормативно-правовий документи, який спрямований на вирішення серйозної сучасної проблеми на рівні держави:
КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ (Схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20

4 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150), у якій чітко прописані головні завдання медіа освіти, які полягають у сприянні формуванню:
- Медіаімунітету особистості, який робить її здатною протистояти агресивному медіасередовищу, забезпечує психологічне благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів;
- рефлексії і критичного мислення як психологічних механізмів медіаграмотності, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням особливостей сприймання мови різних медіа;
- здатності до медіатворчості для компетентного і здорового самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах;
- спеціалізованих аспектів медіакультури: візуальної медіакультури
(сприймання кіно, телебачення), музичної медіакультури, розвинених естетичних смаків щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, та сучасних напрямів медіаарту тощо.
Спираючись на зазначене вище, можна визначити мету медіа-освіти в сучасному шкільному просторі: формування теоретичної бази знань учнів з основ медіаграмотності та практичних навичок ефективної і безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіа-джерел, в тому числі, з урахуванням використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній діяльності учнів та їх міжособовому спілкуванні; започаткування основ

5
їхньої медіакультури вираження себе в сучасному медіа-просторі.
Для досягнення мети необхідно реалізувати такі основні завдання:
- надати учням інформацію про розвиток інформаційного суспільства;
- розповісти про типи соціальної інформації та медіапотреби особистості;
- надати інформацію про мас–медіа: роз’яснити ефекти і впливи;
- сформувати у учнів необхідні компетенції щодо візуальної медіакультури та візуального медіамистецтва;
- пояснити школярам основи безпечної поведінки в Інтернеті;
- сформувати у них медіаімунітет особистості, який робить її здатною протистояти агресивному медіа середовищу;
- сформувати у учнів компетенції щодо створення власної якісної медіа продукції.
Процес формування медіа-культури особистості може здійснюватися, передусім, завдяки введенню спеціального медіа-освітнього курсу до шкільної програми, інтегрування медіа-овітніх модулів у викладання основних шкільних предметів, а також завдяки факультативним заняттям, позашкільній формі роботи з учнями або завдяки іншим медіа-проектам: шкільне телебачення «38 мередіан», шкільний «Пресс-центр», шкільний сайт та створення учнівських та вчительських блогів, інформаційний медіацентр шкільної бібліотеки. Головною особливістю медіа-освітніх заходів має бути
їх гнучкість, яка передбачає активний, творчий підхід з боку медіапедагога, медіапсихолога, соціального педагога. Нажаль школа сьогодні не забезпечена підготовленими фахівцями, вчителі здобувають необхідні знання та вміння завдяки самоосвіті та курсам, які пропонує МОІППО та науково-методичний центр міста миколаєва.
Створена у колегіумі Модель медіа-освіти в сучасному шкільному просторі спрямована на реалізацію очікуваних результатів:

6
- сформувати у колежан стійкі навички критичного мислення; сформувати у них медіаімунітет особистості, який робить її здатною протистояти агресивному медіа середовищу
- розвинути вміння та навички сприймання медіатекстів;
- навчити школяра використовувати медійний простір для реалізації пізнавальних інтересів, навчальної програми;
- сформувати навички управління медійним простором та медійним контентом;
- сформувати у учня медіакультуру та медіокомпетентність.

7
Центр медіа-освіти шкільної бібліотеки
У добу Інформації шкільна бібліотека набула статусу інформаційного центру, який забезпечує розв'язання наступних завдань: повноцінне
інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально-вихов- ного процесу; інформування батьківської громадськості; систематичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями
Інформації; вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення,
інформаційний сервіс шкільної бібліотеки. '
У вивченні інформаційних потреб і запитів читачів ми керуємось такими ознаками:
– предметна галузь і зміст
інформаційних потреб;
– характер
інформації, необхідний читачам шкільної бібліотеки;
– співвідношення тематики
інформаційних потреб
із базовою освітою читача шляхом анкетування, вивчення та аналізу читацьких формулярів, бесід,

8 спостережень, через скриньку інформаційних запитів.
Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції складають: виставки нових надходжень; інформаційні огляди; дні інформації та ін- формування про альтернативні посібники; тижні бібліографії; інформаційні бібліотечно-бібліографічні консультації; картотека
індивідуальної
інформації; інформування про книги; виставки-сюрпризи «Книгу берегти — життя їй продовжити»; персональні читацькі виставки «Із читацького формуляра Марії П.»; виставки-перегляди «Цей чудовий світ поезії»; тижні
інформації; свято «День книги»; «День народження книги», орієнтовна програма якого може включати рубрики: «Історія створення книги»,
«Виставка однієї книги», «Доля книги в театрі і кінематографі»,
«Продовження ваших улюблених книг»,
«Поле чудес»; випуск
Інформаційних бюлетенів.
Реалізації цієї функції сприяє впровадження у роботу бібліотеки колегіуму електронного каталогу (ЕК) який забезпечує вільний доступ до
інформаційних ресурсів бібліотеки.
Всі зазначені вище функції бібліотеки колегіуму та їх технологічне наповнення відображені у схематичному плані роботи бібліотеки ММК.
2.4. Медіа-освіта на практиці: шкільні ЗМІ
На базі колегіуму працюють:
- кіно-клуб
(учні та вчителі колегіуму мають змогу дивитись та обговорювати художні, науково-

9 популярні, документальні фільми, після демонстрації яких проводяться круглі столи, диспути, дебати);
- шкільне телебачення
«38 меридіан»
(учні знімають відеорепортажі про життя колегіуму, візити шановних гостей, заходи, які проходять у колегіумі, місті та області. Всі матеріали розміщуються на шкільному сайті mmk38.3dn.ru. та на you tube);
- шкільна газета
«38 меридіан» (додаток №1);
- анімаційна студія.
З 1 вересня 2011 р. на базі колегіуму у рамках Всеукраїнського експерименту буде впроваджена спеціалізована навчальна програма
«Медіакультура». Бібліотекарі колегіуму будуть задіяні в її реалізації.
Модулі програми містять такі теми:
-
«Людина в світі інформації»;
-
«Візуальна медіакультура та медіамистецтво»;
-
«Основи безпечної поведінки в Інтернеті».


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал