Конкурсні матеріали з номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»
Скачати 285.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір285.09 Kb.
ТипКонкурс

Управління освіти Миколаївської міської ради
Науково-методичний центр
Миколаївський муніципальний колегіум
Третя Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті»
Конкурсні матеріали з номінації
«Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»
Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі
Миколаївського муніципального колегіуму
18-20 жовтня 2011 року

2
Укладачі:
• Січко С.М., Народний вчитель України, кандидат історичних наук, доцент, директор Миколаївського муніципального колегіуму.
• Денисенко О.М., заступник директора ММК
Затверджено методичною радою Миколаївського муніципального колегіуму.
Протокол № 2 від 20.09.11
У збірнику подано методичний і практичний матеріал з досвіду роботи ММК, який розкриває питання використання ІКТ в освітньому просторі колегіуму
«Інформаційно-комунікаційні технологій в освітньому просторі Миколаївського муніципального колегіуму». Збірник методичних і практичних матеріалів.
/ Упорядники: С.М. Січко, О.М. Денисенко. – ММК, 2011.
© ММК
Науково-методичний центр
2011

3
Народний учитель України, директор колегіуму, кандидат історичних наук, доцент
Січко С.М. на робочому місці
Зміст
Вступ …………………………………………………………………………………………….4
Колегіум – флагман освіти………………………………………………………………….…..6
Нормативно-правова база щодо впровадження ІКТ в освітній простір …………..………..9
Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі Миколаївського муніципального колегіуму………………………………………………………………….….9
ІКТ в управлінні колегіумом ………………………………………………………….12
Використання ІКТ в процесі моніторингу якості освіти……………………...…….14
Використання ІКТ у науково-методичній роботі колегіуму………………………..18
Інформатизація навчально-виховного процесу………………………………………20
Інформаційні технології у роботі з обдарованими колежанами…………...………21
ІКТ у роботі шкільної бібліотеки…………………………………………………....23
Медіа-освіта……………………………………………………………………………..26
Глосарій………………………………………………………………………………………..27
Перелік використаних та рекомендованих джерел…………………………………………29
Додатки………………………………………………………………………………………...31

4
Вступ
Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості доступу до інформації учителів та учнів, створює середовище, метою якого є підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві.
Соціальна ефективність реалізації впровадження ІКТ в освітній простір колегіуму полягає в забезпеченні рівного доступу до отримання та використання інформації вчителями, учнями та їх батьками. Створення умов для дистанційної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу.
Використання зазначених вище технологій дає можливість підтримувати функціонування єдиного інформаційного освітнього середовища для учнів, вчителів, батьків; забезпечує їх доступом до мережі Інтернет з використанням сучасних технологій; підтримує створений у закладі парк комп’ютерної та мультимедійної техніки на рівні чинних вимог; значно знижує показник кількості учнів на 1 комп’ютер та забезпечує функціонування і розвиток автоматизованих робочих місць різних категорій працівників для підтримки управлінської діяльності.
У колегіумі 98 навчальних кабінетів, 80 з яких забезпечені навчальними мультимедійними комплексами.
Функціонують
4 кабінети
інформатики та
інформаційно-комунікаційних технологій, конференц-зал, типографія, шкільне телебачення.
З метою часткової автоматизації управлінських процесів, методичної роботи та бібліотечної справи створені автоматизовані робочі місця (директора, секретаря, заступників директора, бібліотекаря).
Важливими напрямами в інформатизації освітньої системи колегіуму є забезпечення спеціальними комп’ютерними програмами для часткової автоматизації управлінських процесів, навчання адміністрації, вчителів, бібліотекарів навичкам практичного їх використання, ефективне використання шкільного комп’ютерного парку.
З 2011 року колегіум бере участь у Всеукраїнському експерименті «Медіакультура особистості», головною метою якого є всебічна підготовки дітей до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіаобізнаності, медіаграмотності і медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей.
Центром єдиного освітнього інформаційного середовища колегіуму є створений шкільний сайт (http://colegium.mk.ua/), який відкриває широкі можливості для педагогів,

5
Споруда колегіуму учнів, батьків та громадськості. На сайті відкрито тематичні гілки форуму для педагогічного, учнівського або батьківського контингентів учасників.
Під час організації навчально-виховного процесу у колегіумі передбачено вирішення головної задачі шкільної бібліотеки – інформаційна підтримка освітнього та виховного процесів. Саме тому потреба бібліотеки у новітніх інформаційно- комунікаційних технологіях врахована, створено сайт бібліотеки, придбана необхідна техніка, бібліотекарі пройшли курси. Для відвідувачів відкриваються можливості доступу до популярних Інтернет-ресурсів, створюється архів літературних творів, методичні новинки для керівника та його заступників, допоміжні матеріали для вчителів, учнів і психологів.
Отже, підводячи підсумок зазначеному вище можна сказати, що використання
інформаційно-комунікаційних технологій у ММК спрямоване на отримання конкретних результатів:
- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх
інформаційних потреб;
- інтенсифікацію навчання і виховання;
- досконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- подальшу оптимізацію освітнього менеджменту на основі використання сучасних
інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі;
- підтримку парку комп’ютерної техніки (навчальних комп’ютерних та мультимедійних комплексів) на сучасному рівні у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки
України;
- забезпечення комп’ютерної техніки ліцензійними базовими прикладними програмними засобами;
- розвиток і підтримку функціонування єдиного інформаційного освітнього середовища, надання доступу учням, вчителям та адміністрації до вітчизняних і світових
інформаційних ресурсів;
- удосконалення роботи лабораторій комп’ютерних технологій в колегіумі для забезпечення ефективного супроводження процесів
інформатизації та комп’ютеризації.

6
Нагородження директора колегіуму Січка С.М. грамотою
Верховної Ради (2009 р.)
Візит у колегіум міністра Дмитра
Табачника (2011 р.)
Колегіум – флагман освіти
Миколаївський муніципальний колегіум є державним середнім загальноосвітнім закладом освіти, що забезпечує академічну і практичну природничо-математичну та суспільно- гуманітарну підготовку здібної та талановитої молоді південного регіону України, здобуття нею освіти понад державний рівень. ММК з 2006 року
є експериментальним навчальним закладом Всеукраїнського рівня Педагогічний колектив колегіуму, який очолює Січко С.М., Народний учитель України, заслужений працівник народної освіти України, «Відмінник освіти України», лауреат обласної премії імені М.
Аркаса, почесний городянин року міста Миколаєва, кандидат історичних наук, доцент, переможець конкурсу «100 кращих керівників шкіл України», «Освітянин року 2007», нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009 р.), нагрудним знаком
«Василь Сухомлинський» (2009 р.), постійно дбає про те, щоб виховати всебічно розвинених громадян незалежної України. У колегіумі створено ефективну систему роботи із здібними і обдарованими дітьми. Індивідуальна робота з учнями проводиться на
12 кафедрах, працюють спецкурси, факультативи, курси за вибором, функціонують три учнівських наукових товариства. У колегіумі працюють 55 вчителів вищої категорії, 21 вчитель-методист, 17 старших учителів, 7 учителів мають почесне звання «Заслужений учитель України», 2 – «Заслужений працівник культури України», 20 – нагороджені знаком «Відмінник освіти», 2 кандидати наук, 3 майстри спорту, 4 лауреати обласної премії імені Миколи Аркаса.
У навчальному закладі функціонують такі профільні класи: математичний, природничий, правовий, економічний. Учні колегіуму вивчають дві обов’язкові іноземні мови: англійську – з першого класу, з п’ятого класу – французьку, іспанську, німецьку або польську; за бажанням учні мають можливість вивчати третю іноземну мову. На базі закладу проходять три Всеукраїнські експерименти:
«Формування національної самосвідомості учнів на традиціях кобзарського мистецтва», «Художньо-

7
Інформаційно-аналітичний просвітницький центр «Україна - Європа»
Збірна України на Всесвітній олімпіаді з хімії (2-й зліва – учень ММК Виборний
Олег, призер Всесвітньої олімпіади)
Науково-практична конференція
інтелектуального клубу «Універсум» естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів», «Формування інтелектуальної культури особистості».
Педагогічний колектив вважає, що основою навчально-виховного процесу повинна бути індивідуальна програма творчого розвитку і саморозвитку особистості учня. Ми навчаємося і навчаємо не для школи, а для життя. Головне, щоб учень усвідомлював, що школа – це не підготовка до життя, а саме життя. У колегіумі створені для цього необхідні освітні простори.
Освітньо-культурний центр «Україна духовна» запрошує у гості відомих поетів, артистів, діячів освіти та мистецтва, учні реалізують свої творчі здібності у створенні художніх творів, фотоальбомів, вистав.
На базі колегіуму функціонує освітньо-інформаційний центр «Україна – Європа», діяльність якого спрямована на поглиблення знань колегіантів про Європу та європейську
інтеграцію, культуру, мову та
історію
європейських народів. Щорічно керівниками центру проводяться тижні європейських країн, конкурс «Шкільне євробачення» та фестиваль «Україна – європейська держава».
З метою формування в учнів національної толерантності, культури міжнаціонального спілкування у закладі відкрито
Інформаційно-аналітичний та культурно-освітній центр національних товариств
Миколаївської області.
Учні колегіуму беруть участь у наукових та культурно-просвітницьких програмах, проектах, конференціях, круглих столах.
У колегіумі створена система роботи зі

8 здібними та обдарованими учнями. Кожного року більше 100 учнів закладу посідають призові місця у ІІ, ІІІ та І
v етапах Всеукраїнських предметних олімпіад.
Протягом останніх років 14 учнів стали призерами Всесвітніх олімпіад з математики, біології, хімії, інформатики, екології: Ліницький Олег (Інформатика. Сідней), Манойло
Юрій (Інформатика. Південно-Африканська Республіка) Ніконов Сергій (Біологія.
Швеція), Манзюк Олександр (Математика. Румунія), Рибак Микола (Математика. США),
Рибак Микола (Математика. Шотландія), Манзюк Володимир (Екологія. Туреччина),
Виборний Михайло (Хімія. Молдова), Виборний Михайло (Хімія. Тайвань), Мельников
Костянтин (Хімія. Москва), Грабовський Олексій (Біологія, хімія. Москва), Новошицький
Сергій (Польща, «Перший крок до Нобелівської премії»), Козирєв Сергій (Польща,
«Перший крок до Нобелівської премії»), Виборний Олег (Хімія. Великобританія).
Вісім учні колегіуму – стипендіати Президента України. Велику увагу в колегіумі приділяють організації науково-дослідницької роботи: створені три наукових товариства.
Для 1 – 4 класів організовано роботу Шкільної Дитячої Академії, учні 5 – 7 класів розпочинають свою наукову діяльність у клубі «Універсум», а шкільне наукове товариство «Інтелект» (8 – 11 класи) тісно співпрацює з Малою Академією Наук України.
На високому професійному рівні в закладі поставлено художньо-естетичне виховання. Одним із значущих компонентів художньо-естетичного комплексу
є школа
«Кобзарська наука»; Народна Бузька юнацька капела бандуристів “Кобзарський передзвін” – організатор і володар Гран-прі Першого і Другого молодіжних кобзарських фестивалів
Півдня
України “Під срібний дзвін бандур”, лауреат
Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів.
Муніципальний колегіум визначає себе як український національний навчально-виховний заклад, головне завдання якого – плекання громадян України, формування української національної інтелігенції з високим духовним,
інтелектуальним та творчим потенціалом.
Нормативно-правова база щодо впровадження ІКТ в освітній простір колегіуму
Закон України „Про Національну програму інформатизації” від 4 лютого 1998 року
№74/98-ВР із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 вересня 2001 року №2684-III, Укази Президента України від 4 липня 2005 року №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від

9 20 жовтня 2005 року №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», від 20 березня 2008 року №244/2008 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року №1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки».
Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі
Миколаївського муніципального колегіуму
Важливо зазначити, що муніципальний колегіум – перша школа у Миколаєві, в якій з’явився комп’ютерний клас.
Інформатизація колегіуму
є комплексною проблемою, розв’язання якої відбувається шляхом одночасного вирішення таких завдань:
- оснащення закладу комп’ютерною технікою;
- забезпечення навчальними комп’ютерними програмами;
- підключення до Інтернету та забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому;
- удосконалення системи управління колегіумом шляхом застосування
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та впровадження певних нововведень у навчально-виховний процес;
- створення автоматизованих робочих місць (АРМ) директора, секретаря, заступників директора, бібліотекаря, психолога тощо;
- підготовка керівництва та педагогічних працівників закладу в галузі інформаційних технологій.
Впровадження ІКТ в освітній простір ММК
Напрямки:

організаційне забезпечення;

матеріально-технічне забезпечення
;;

правове забезпечення;

впровадження ІКТ в управлінський процесс;

розвиток єдиного інформаційного простору колегіуму;

10

створення умов для розвитку ІКТ-компетенцій учнів;

формування ІКТ-компетенцій вчителів.
Задачі:
• Розширення єдиного інформаційного простору в колегіумі;
• створення Центру інформатизації колегіуму, розвиток Медіацентру;
• організація освітнього процесу на основі нових технологій навчання з використанням засобів інформаційних і комунікаційних технологій;
• функціонування інформаційно-управлінської системи колегіуму;
• координація інформаційної взаємодії
(електронна пошта, сайти установ) з іншими освітніми установами, органами місцевого самоврядування, громадськістю і ін.; розробка методики використання ІКТ в учбовому процесі;
застосування різних форм мотивація вчителів до використання
ІКТ в навчально-виховному процесі (атестація, матеріальне заохочення тощо).
Формування
Формування
єдиного
єдиного
інформаційного
інформаційного простору простору
Вчителі
Заступники директора
Директор
Класні
керівники
Кафедри
Психолог
Лікар
Батьки
Учні
Бібліотекарі
Органи державної
влади
Освітні
партнери
НМЦ
МОІППО
Органи управління освітою
БД

11

Принципи формування єдиного інформаційного простору в колегіумі формування єдиної бази даних (БД) для всіх завдань управління в колегіумі дозволяє уникнути непотрібного дублювання даних; застосування Internet/Intranet-технологій як засобу використання інформаційних ресурсів дозволяє використовувати стандартні технологічні процеси і програмне забезпечення для обміну і обробки даних;
визначення типового інформаційного і програмного забезпечення дозволить намітити певний стандартний набір доповнень, з якими доводиться працювати як розробникові системи, так і кінцевому користувачеві;

кабінети інформатики
• наочні кабінети
•спеціальні кабінети

апаратне забезпечення
• програмне забезпечення
• методична підтримка
• Інтранет
• Інтернет
• власні ресурси Інтернету
• взаємини між вчителями та учнями
• бажання застосовувати
інформаційні технології
• перехід до філософії

Учити здобувати знання”
• професійний рівень педколективу
• пріоритети освітнього процесу
•бажання підвищити свій
інтелектуальний рівень та розвивати
ЄІП колегіуму
Ідеологія
Ідеологія створення створення
єдиного
єдиного
інформаційного
інформаційного простору простору
Інформаційні
ресурси
Організаційні
структури
Засоби
інформаційної взаємодії
Психологічна
Інтелектуальна
Фізична
Інформаційна ск л
ад ов
і
п р
оц ес у
ф ор м
ув ан н
я компонентів це сукупність
ЄІП

12 відкритість системи для розробки нових застосувань дозволяє визначити єдиний
інтерфейс взаємодії всіх компонентів системи; об'єднання вже існуючих і майбутніх документів на основі єдиного електронного документообігу дає можливість зв'язати всі компоненти нової системи і вже працюючі підсистеми в єдиний інформаційний простір; використання сучасних засобів аналізу інформації дозволяє проводити якісний всебічний аналіз діяльності колегіуму в цілому.
ІКТ в управлінні колегіумом
Однією з важливих якостей директора колегіуму Січка С.М, як професіонала- менеджера освіти, є його готовність до інноваційної діяльності. Найактуальнішими з
інноваційних програм, які впроваджуються у колегіумі сьогодні
є комп’ютеризація освіти, програма впровадження
ІКТ, проведення
Всеукраїнських експериментів
«Формування національної самосвідомості учнів на традиціях кобзарського мистецтва», «Створення розвивального середовища для математично обдарованих учнів початкової школи».
У колегіумі використовуються сучасні
інформаційні технології управління.
Створено
єдиний програмний комплекс автоматизованого ведення статистичної інформації про заклад з використанням клієнт- серверних технологій для мобілізації обміну інформацією між всіма адміністративними ланками колегіуму. У закладі постійно проводиться оперативний, ситуаційний та постійний управлінський аналіз на основі інформації, отриманої в результаті функціонування єдиного програмного комплексу. Створено на основі ІКТ ефективну систему планування роботи закладу; прийняття управлінських рішень відбувається на основі аналізу роботи колегіуму з використанням інформації, отриманої в електронному вигляді.
Створена у колегіумі інформаційна система “База даних” - це автоматизована
інформаційна, мережева система, має можливість підключення різних модулів з використанням наявної бази даних, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс може працювати на базі різних ОС (Unix, Windows).

13 10 24 2
11 22 2
12 19 3
10 17 7
1 14 14 5
13 18 2
1 17 11 19 9
18 5
1 15 14 2
16 15 2
15 8
1 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
5-А
5-Б
6-А
6-Б
7-А
7-Б
8-А
8-Б
8-В
9-А
9-Б
9-В
Навчальні досягнення учнів 5 - 9 класів за підсумками 2007-2008 навч.року низький рівень знань середній рівень знань достатній рівень знань високий рівень знань
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
5-А
5-Б
6-А
6-Б
7-А
7-Б
9-А
9-Б
9-В
Динаміка успішності учнів 5 - 9 класів (якість знань) за підсумками 2004/2005 -
2007/2008 навч.рр
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Приклади використання ІКТ в управлінській діяльності
Використання програми «Моніторинг» - моніторинг рівня навченості за результатами стартового контролю, 1 семестру, навчального року. Проведення аналізу рівня навчальних досягнень учнів (за результатами певного періоду, року, навчальних років, з певних предметів тощо).
АІС "Електронний журнал"
АІС "Статистична звітність"
АІС "Кадри. Зарплата"
АІС "Контингент"
АІС "Випускники"
АІС "Адміністратор системи"
АІС "БАЗА ДАНИХ"

14
Використання ІКТ в процесі моніторингу якості освіти
Мета та завдання освітнього моніторингу
Завдання:
- Побудова моделі системи внутришкільного моніторингу
ММК;
- Безперервне спостереження за станом освітнього процесу й одержання оперативної
інформації про нього;
- своєчасне виявлення змін, що відбуваються в освітньому процесі, факторів, що викликають їх;
- попередження негативних тенденцій в освітньому процесі;
- оцінювання ефективності й повноти реалізації методичного забезпечення освітнього процесу.
Мета:
- Відстеження динаміки якості освітніх послуг, які надає колегіум;
- визначення ефективності керування якістю освіти;
- прогнозування розвитку колегіуму на основі даних, отриманих у результаті освітнього моніторингу.
П риклади
П риклади використання використання
ІК Т
ІК Т
в в
управлінській управлінській діяльності
діяльності
4 .
В в ед ен о ел ек тр о нн и й д о к у м ен то о б іг.
5 .
Р еал ізу є тьс я м о ж л и віс ть с п іл ь но ї р о б о ти з д о к у м ен там и .
6 .
В и к о р и с тан н я ел ек тр о н но ї п о ш ти
7 .
В и к о р и с тан н я ІК Т п р и п ід го то в ц і т а п р о в ед ен н і п ед р ад , в и ро бн и ч и х н а р ад , б ать к ів с ь ки х з бо р ів …
8 .
П ід го то в к а ін ф о р м ац ій н о ї, с тати с ти ч н о ї, анал іти ч н о ї д о к у м ен тац ії.

15
Моніторинг як елемент системи інформаційного забезпечення управління
Модель управління якістю освіти
Об’єкти моніторингу на рівні колегіуму
• фінансово-господарська діяльність;
• матеріально-технічна база;
• кадрове забезпечення колегіуму;
• контингент учнів;
• результативність навчально- виховного процесу;
• виховна робота;
• стан здоров’я учнів;
• охорона життя та безпеки життєдіяльності;
• робота бібліотеки;
• організація харчування учнів;
• робота психологічної служби;
• робота з батьками і громадськістю
Рівні використання результатів моніторингових досліджень
Директор Заступники з НВР, НМР
Організація методичної роботи; аналіз освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, руху педкадрів; аналіз та планування роботи з обдарованими дітьми; аналіз вступу випускників колегіуму до ВНЗ за
Визначення шляхів переходу
Аналіз стану освітньої діяльності колегіуму за результатами
Розробка проекту управляння
Розробка нормативної бази
Реалізація моделі на практиці
1 2
3 4
5

16 профілями навчання та визначення напрямків розвитку зв’язків з ВНЗ; прийняття управлінських рішень; аналіз стану навчально-виховного процесу на підставі моніторингової інформації; аналіз забезпечення колегіуму комп’ютерною технікою, електронними засобами навчального та загального призначення; розробка програми комп’ютеризації НВП колегіуму; створення
єдиного інформаційного простору в колегіумі…
Заступник директора з ВР
Організація методичної роботи з класними керівниками; організація індивідуальної роботи з учнями;аналіз та планування виховної роботи; контроль за діяльністю класних керівників.
(матеріал в електронному варіанті)
Заступник директора з АГП
Аналіз зміцнення матеріально-технічної бази. (матеріал в електронному варіанті)
Психолог
Психологічний аналіз результатів моніторингових досліджень стану навчально-виховного процесу; вивчення стану соціальної культури; відстеження питань адаптації учнів; розробка та проведення індивідуальних та групових занять, тренінгів, індивідуальна робота з вчителями, батьками.
(матеріал в електронному варіанті)
Планування навчально-виховної роботи з

17
Рівні використання результатів моніторингових досліджень
Учні
Визначення рівня власних досягнень, отримання інформації про перспективи навчання за обраним профілем, участь у плануванні та оцінці позакласної та виховної роботи; участь у роботі органів самоврядування….
Батьки
Отримання оперативної інформації про навчальні досягнення та стан відвідування занять учнями, участь у формуванні освітньої політики колегіуму, визначення профілю навчання дитини згідно з отриманою
інформацією про працевлаштування випускників, перспективи співпраці з вузами, кадрову забезпеченість навчання згідно з обраним профілем.
Класні керівники, вчителі-предметники учнями; організація індивідуальної роботи з учнями, з окремими категоріями учнів; аналіз власної діяльності; виявлення причин утруднень учнів, негативної або позитивної динаміки в навчанні, визначення шляхів кореляції; вибір форм та методів роботи з класом, з урахуванням соціальної структури та психологічних особливостей групи.
(матеріал в електронному варіанті)
Лікар, медична сестра
Виявлення динаміки захворювання учнів; планування профілактичної роботи, просвітницької роботи з учнями та батьками; розробка рекомендацій щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчально-виховного процесу.
(матеріал в електронному варіанті)

18
Органи управління
Отримання своєчасної інформації про стан освітньої діяльності колегіуму.
Форми, засоби та шляхи інформування користувачів моніторингової
інформації: засідання педради, методичної ради, Ради колегіуму; виробничі наради, наради адміністрації, засідання предметних кафедр; аналітичні довідки, зведені таблиці, діаграми, протоколи; презентації результатів моніторингових досліджень; інформаційні картки, характеристики, програми індивідуальної роботи з учнями; психолого- педагогічні характеристики, педагогічні консиліуми, співбесіди з учнями, батьками, вчителями, атестація педпрацівників; оформлення тематичних інформаційних стендів; публікації в ЗМІ; постійне оновлення інформації на WEB-сайті колегіуму; внесення даних до інформаційної системи “База даних”.
• Учні мають доступ до інформації про себе в електронному журналі, отримують її під час проведення зустрічей з адміністрацією,
індивідуальних співбесід, дані Web-сайту.
• Для вчителів – шляхами інформування є педради, виробничі наради, засідання атестаційної комісії, аналітичні довідки, накази, таблиці, діаграми, протоколи, аналізи контрольних робіт, анкетування, електронний журнал …
• Для батьків оформляються тематичні стенди, розробляється наочна інформація, буклети, батьки отримують дані про динаміку навчальних досягнень своєї дитини, колегіуму в цілому, працевлаштування випускників, матимуть доступ до електронного журналу (інформація доступна тільки батькам конкретної дитини).
Адміністрацією колегіуму систематично проводиться діагностика питань:
1.Мотивація до запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління ЗНЗ та педагогічну практику. 2. Інформованість про новітні інформаційно-педагогічні технології, знання новаторських методів роботи. 3. Зорієнтованість на власну творчість, налаштованість на експериментальну діяльність. 4. Готовність до подолання труднощів, пов’язаних із змістом

19 та організацією інформаційно-комунікаційних технологій. 5. Володіння практичними навичками освоєння вдосконалених інформаційно-комунікаційних технологій.
ІКТ в науково-методичній роботі
У колегіумі працює 12 предметних та експериментальних кафедр: кафедра кобзарознавства та музикування на бандурі, кафедра національного виховання, кафедра «Словесності» тощо. Кожна кафедра має своє власне електронне портфоліо, яке постійно поповнюється. (Додаток №1) У рамках Всеукраїнського експерименту створено творчу лабораторію «Вчитель як дослідник», функціонує школа
«Кобзарська наука». Кожен вчитель досліджує власну проблемну тему, проводить майстер-класи з обраного питання, проводить уроки на запрошення. Набирає популярності дистанційне навчання, вчителі спілкуються з учнями по скапу, перевіряють домашні завдання через соціальні мережі. Кожен вчитель має власне електронне портфоліо (додаток№2), електронні щоденники «Робота над власною проблемною темою», «Робота з обдарованими учнями», «Вчитель як дослідник», електронну папку самоосвітньої діяльності (електронні додатки).
Деякі уроки демонструються по Інтернету (за згодою вчителів), наповнюється відеотека записами зразкових та нестандартних уроків, медіатека науково-методичного центру колегіуму постійно поповнюється новими електронними презентаціями, тестовими завданнями, відеоматеріалами, які можна використовувати на уроках, електронними підручниками тощо.
У плані роботи колегіуму має місце цикл семінарів для вчителів стосовно впровадження ІКТ як в їх власний освітній простір, так і в освітній простір колегіуму.
Створюються творчі, проектні та консалтингові групи, працюють творчі інноваційні лабораторії. Постійно діють курси користувачів ПК, які проводять вчителі інформатики для своїх колег.
Предметними кафедрами та проектними групами напрацьовано матеріал, який стосується впровадження ІКТ:
Сучасні педагогічні технології
Використання комп’ютерних технологій на етапі набуття нових знань
Використання комп’ютерних технологій на етапі закріплення умінь і навичок
Використання комп’ютерних технологій на етапі узагальнення та систематизації знань
Використання комп’ютерних технологій на етапі контролю навчальних досягнень учнів
Використання комп’ютерних технологій під час розв’язування задач
Реалізація експериментальної частини навчальних програм з хімії та біології з використанням сучасних комунікаційно-інформаційних технологій

20
Використання ЕЗПН на уроках математики
Використання засобів ІКТ у роботі з обдарованими учнями
Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів
Методика доведення тригонометричних тотожностей
Методика підготовки учнів до математичних олімпіад
Методика проведення позакласної роботи з математики
Методика розв’язування діафантових рівнянь
Методика розв’язування завдань зі спецкурсу «Рівняння вищих степенів», «Олімпіадні завдання з фізики»
Методика розв’язування задач на ГМТ
Методика розв’язування задач на знаходження площ геометричних фігур
Методика розв’язування задач на співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
Методика розв’язування задач на трикутники
Методика розв’язування геометричних задач на обчислення площ геометричних фігур із застосуванням тригонометрії
Методика розв’язування кубічних рівнянь
Методика розв’язування показникових та логарифмічних нерівностей
Методика розв’язування раціональних та ірраціональних нерівностей
Методика спрощення алгебраїчних виразів, що містять тригонометричні функції
Моделювання перспективного педагогічного досвіду з математики
Навчально-методичне забезпечення викладання математики у профільній старшій школі
Особливості викладання математики в умовах профільної старшої школи
Інформатизація навчально-виховного процесу
Вчителями закладу систематично розроблюється нове та використовується існуюче програмне забезпечення для досягнення високих результатів у навчанні та вихованні. 80 відсотків вчителів володіють інформаційними технологіями, вдало використовують мультимедійні засоби на уроках та в позаурочній діяльності. Вчителі постійно застосовують дистанційне навчання, особливо при підготовці до олімпіад, написанні учнівських робіт у МАН, при вивченні іноземних мов
(французької, іспанської, польської, англійської).
У закладі створені всі умови для впровадження ІКТ: постійно оновлюються навчальні комп’ютерні комплекси, поповнюються навчальні кабінети мультимедійними комплексами; для вчителів створені умови щодо удосконалення фахової майстерності з питання використання ІКТ.
Важливим напрямом організації НВП є запровадження дистанційного навчання та тестування учнів і педагогічних працівників. Над розробкою тестових завдань працюють вчителі- методисти (їх у колегіумі - 32)
Для технічного супроводу введено додаткову штатну одиницю інженера-програміста.
У колегіумі практикують проведення Інтернет-уроків, конференцій семінарів та круглих столів.

21
Постійно відбувається придбання та використання електронних підручників, навчальних програм з різних предметів, довідників, електронних засобів контролю знань учнів.
У соціальній мережі «Вконтакте» проводяться Інтернет голосування, конкурси, так перед заходом «Дві зірки» учні зняли кліпи, розмістили їх в Інтернеті, інші учні голосували, переможці брали участь у фінальному концерті (з найкращими кліпами можна ознайомитись на сайті колегіуму).
Учні та вчителі створюють власні блоги, проводять Інтернет-форуми.
Колектив колегіуму використовує можливості всеукраїнського освітнього порталу
ShkolaOnline для таких цілей:
1. Створення шкільної субкультури спілкування – ми об’єднаємо всіх учасників освітнього процесу у колегіумі: вчителів, учнів, батьків та випускників. 2. На Школі Онлайн вчителі діляться досвідом один з одним.
3. Учень і вчитель знаходять вирішення спільних проблем навчального чи виховного характеру. 4. Батьки теж є рівноправними учасниками Інтернет порталу, де можуть більше дізнатись про свою дитину, колегіум
і взагалі освіту.
5. Випускники отримають особливий статус та зможуть підтримувати звязки із своєю школою.
6. Учні можуть отримати допомогу у розв'язанні домашніх завдань через цей портал.
У колегіумі ведуться електронні журнали та електронні щоденники.
Вже стало системою використання мультимедійних технологій на уроках. Учні та вчителі складають презентації, проводять електронне тестування, застосовують електронні підручники.
Цікавим
є
Всеукраїнський експеримент по впровадженню пакетбуків у НВП. Так учні
7 класу цілий рік користувались на уроці пакетбуками, що значно полегшило процес навчання, зробило його більш сучасним та мобільним.
Адміністрацією вирішено продовжити експеримент.

22
Інформаційні технології у роботі з обдарованими учнями
Для учнів з інтелектуальними здібностями надзвичайно важливо створити сприятливе освітнє середовище для всебічного розкриття та реалізації потенціалу здібних та обдарованих вихованців
, яке базується на психології успіху дитини.
Тому участь в різноманітних конкурсах та олімпіадах, в яких дитина може виявити свої здібності, порівняти себе з іншими, є важливим компонентом розвитку обдарованої дитини. Таку можливість розширює використання ІКТ, та, зокрема, можливості мережі Інтернет.
Потужна комп’ютерна база, безлімітні високошвидкісні
(швидкість 1 та 2 мгб/сек) виділені лінії зв’язку з мережею, що дозволяють здійснювати відеозв’язок, дають можливість нашим учням брати участь у різноманітних
Інтернет-олімпіадах та конкурсах, застосовувати можливості ІКТ при вивченні як предметів природничого циклу, так і гуманітарних, зокрема
іноземних мов. Заслуговує уваги досвід вчителя–методиста Ползікової Т.І., яка викладає французьку мову у співпраці з викладачем з Франції, який розробив курс викладання французької мови для іноземців. Ця співпраця відбувається на французькому сайті в режимі on-line. Вчитель правознавства Пастухов О.В. з командою юних правознавців постійно бере участь у Інтернет- форумах, конкурсах, тестуваннях.
Вчителі широко використовують різні освітні сайти при підготовці учнів до олімпіад та конкурсу-захисту МАН: tp://man.gov.ua Мала академія наук
(сайт), http://www.iod.gov.ua
Інститут обдарованої дитини АПН
України, http://sites.google.com/site/edisonixxi
Всеукраїнський конкурс юних дослідників та винахідників "Едісони XXI століття".

23 https://sites.google.com/site/vvtuvir, Cайт "Всеукраїнського відкритого турніру юних винахідників і раціоналізаторів"
http://www.man.rv.ua.
Для учнів з інтелектуальними здібностями організовано заняття в
Шкільній дитячій академії (учні 1-4 класів вчаться працювати над проектами, презентувати
їх в електронній формі), клубі
«Універсум»
(учні
5-7 класів вдосконалюють навички дослідницької діяльності, вміння робити якісні презентації, брати участь у Інтернет-форумах, вести власні тематичні блоги, розміщувати статті у мережі Інтернет), НТК (старшокласники отримують необхідні знання з приводу медіакультури, медіаосвіти, вдосконалюють навички медіаграмотності).
Години варіативної складової робочого навчального плану спрямовані на якісну підготовку обдарованих учнів до участі в предметних олімпіадах та інтелектуальних конкурсах. Наші учні є постійними учасниками інтелектуальних Інтернет-турнірів,
Інтернет-олімпіад. Кожного року більше ста учнів колегіуму стають призерами ІІ та ІІІ етапів
Всеукраїнських предметних олімпіад, вони гідно представляють
Миколаївську область на четвертому етапі, 14 колежан – переможці
Всесвітніх та міжнародних предметних олімпіад.
До підготовки учнів адміністрація активно залучає викладачів ВНЗ. На жаль, більшість з них обмежені в часу і можуть надавати консультації 1-2 рази на тиждень, а олімпійців необхідно тренувати щодня. На допомогу приходить Інтернет: дистанційне навчання, спілкування по скайпу, корекція робіт та пересилка їх електронною поштою тощо.
Вчителі колегіуму розробляють програми позаурочних занять учнів з використанням ІКТ , має місце тематичний контроль роботи з обдарованими та здібними учнями. Розроблено електронний путівник щодо написання учнівських науково- дослідницьких робіт «Захоплюємось. Досліджуємо. Відкриваємо».

24
ІКТ у роботі шкільної бібліотеки
Шкільна бібліотека сьогодні – це відчинені двері в широкий світ, варто лише переступити поріг, щоб отримати різноманітну
інформацію.
У бібліотеці колегіуму є сучасні технічні засоби, що дозволяють задовольнити будь-які
інформаційні запити користувачів шляхом залучення всіляких
інформаційних ресурсів. Головна функція бібліотеки – зробити інформацію доступною та навчити орієнтуватися в безмежному інформаційному просторі. Навчальний процес неможливий без книжки: підручника, творів художньої літератури, наукових та довідкових видань. Але, слід зауважити, що сьогодні ми не можемо уявити сучасну бібліотеку без комп’ютерів, які підключені до мережі Інтернет та мають веб-камери, електронних каталогів, мультимедійних засобів, сканерів…
Колегіум – це невтомний і працьовитий творчий учнівсько-педагогічний колектив, який постійно знаходитися в пошуку нової, цікавої інформації. Обов’язок сучасного бібліотекаря – допомогти вчителям та учням грамотно працювати з інформаційними ресурсами та вчити їх створювати власний інформаційний продукт.
Шкільна бібліотека в майбутньому не тільки збереже за собою провідну роль в освітньому процесі школи, але й збільшить її, відкриваючи перспективи інформаційних бібліотечних технологій, спрямованих на активізацію творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу і їх максимальну самореалізацію.
Медіатека
У бібліотеці колегіуму знаходиться близько 100 електронних навчальних та програмних засобів, енциклопедій. Вчителі колегіуму також поповнюють медіатеку колегіуму

25 власними електронними презентаціями, відео матеріалами.
Типографія
На базі бібліотеки працює типографія, яка друкує роботи як вчителів, так і учнів колегіуму.
За останній рік було видано збірки
«Організація науково-методичної роботи»,
«Інноваційні підходи до організації роботи з обдарованими учнями», «Бібліотека майбутнього», «Педагогічна симфонія для класного керівника з оркестром», «Мотивація вчителя в сучасному освітньому просторі», «Цифрові методи на уроках хімії», учнівські монографії «Очі як засіб психологізму у світовій літературі», «Походження та культове значення Чорної людини в останніх творах С. Єсеніна».
Сайт бібліотеки
У бібліотеці розроблений власний сайт. З першого травня 2011 року його запущено у світову інформаційну мережу.
План-карта сайту бібліотеки ММК
Графік роботи бібліотеки
Довідкова служба o
Спитай бібліотекаря o
Основи бібліографічних знань:
дистанційний курс

Фотогалерея

Контакти

Корисні посилання
Дизайн та розробка: відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення
Ресурси бібліотеки

Нові надходження

Тематичні бібліографічні списки

Списки періодичних видань

Виставки

Рідкісні книги
Пошук документів

Електронний каталог

Курсові учнів колегіуму. Довідник

Методичні наробки вчителів. Довідник
Комплектування

Як зробити замовлення

Наша подяка

Заборгованість
Електронний каталог

26
З 2011 року в бібліотеці колегіуму впроваджується автоматизована бібліотечно –
інформаційна система ІРБІС. Активно формується електронний каталог (ЕК),
який забезпечує вільний доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки. Він є складовою частиною довідково-бібліографічного апарата (ДБА) бібліотеки колегіуму. З його появою вперше виникла можливість багатоаспектного інформаційного пошуку.
ЕК містить бібліографічні описи основного фонду бібліотеки (книг, брошур, учнівських та вчительських науково-дослідницьких робіт, аудіовізуальних матеріалів, періодичних видань, що отримує бібліотека та
ін.).
Всі бібліографічні записи анотовані, підтримуються повнотекстові бази даних.
Електронний каталог – на відміну від каталогу на паперових носіях, забезпечує розширений перелік критеріїв пошуку інформації.
Наприклад, у звичайному класичному каталозі читач може здійснювати пошук тільки за алфавітом авторів та назв книг (алфавітний каталог) або по тематиці необхідної літератури (систематичний каталог). В електронному ж каталозі крім основних критеріїв, читач може вказувати й додаткові. Допустимо, йому необхідні всі монографії за темою його дослідницької або курсової роботи, наявні в бібліотеці, які видані в 2010 році.
Вказуючи у пошуку вид видання (монографія) й рік, він без особливих зусиль зможе одержати цю інформацію. Крім цього існує також:
• розширений пошук документів по назві книги, ключовим словам, тематичний пошук за допомогою предметних рубрик та ін.;
• вихід з електронного каталогу на повний текст видання, якщо такий є;
• доступ до інформаційних ресурсів бібліотек Миколаєва та країни;
• можливість отриману інформацію записати на електронні носії інформації;
• скорочення часу на з'ясування місцезнаходження знайденого документу та ін.
Таким чином, на сьогодні, читачі нашої бібліотеки одержали можливість здійснювати пошук інформації у ЕК безпосередньо з робочого місця по локальній мережі колегіуму та з мережі Інтернет і за результатами пошуку оформити читацькі вимоги на необхідні йому видання, одержати бібліографічний список видань, а також переглядати повнотекстові бібліотечні ресурси.
На допомогу в опануванні навичок самостійного та результативного пошуку документів у ЕК бібліотеки колегіуму, ми розробили методичний посібник «Електронний каталог бібліотеки колегіуму». Сподіваємось, що він сприятиме вдосконаленню

27
інформаційно-бібліографічного супроводу навчально-виховного процесу й науково- дослідної діяльності.
Медіа-освіта
На базі колегіуму працюють:
- кіно-клуб
(учні та вчителі колегіуму мають змогу дивитись та обговорювати художні, науково-популярні, документальні фільми, після демонстрації яких проводяться круглі столи, диспути, дебати);
- шкільне телебачення
«38 меридіан»
(учні знімають відеорепортажі про життя колегіуму, візити шановних гостей, заходи, які проходять у колегіумі, місті та області. Всі матеріали розміщуються на шкільному сайті mmk38.3dn.ru. та на you tube);
- шкільна газета «38 меридіан» ;
- анімаційна студія.
З 1 вересня 2011 р. на базі колегіуму у рамках Всеукраїнського експерименту впроваджується спеціалізована навчальна програма «Медіакультура». Модулі програми містять такі теми:
-
«Людина в світі інформації»;
-
«Візуальна медіакультура та медіамистецтво»;
-
«Основи безпечної поведінки в Інтернеті».
Глосарій
(Основні терміни і поняття, використані у збірці)
Автоматизоване робоче місце (АРМ) — індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці фахівця і забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран і друк

28 необхідних йому документів і даних. Автоматизоване робоче місце забезпечує користувача всіма засобами, необхідними для виконання певних функцій.
Геоінформаційні системи (ГІС) – системи, призначені для автоматизації картографічних та геодезичних робіт на основі інформації, отриманої топографічним або аерографічними методами.
Єдине освітнє інформаційне середовище – організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації (збір, збереження, опрацювання, пошук, використання, перетворення, транспортування) з використанням технічних і програмних засобів.
Інформатизація освіти
– упорядкована сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково- технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх
інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально- виховного процесу.
Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання. Передбачає використання комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічною базою та інструментом інформаційної системи.
Інформаційна технологія
– цілеспрямована організована сукупність
інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.
Інформаційно-комунікаційні технології - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів, технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси (пошук, збір, передача, збереження, накопичення, тиражування інформації) та процедури доступу до неї.
Інформація - сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (КІІКТ) – кабінет, призначений для формування
інформаційно-освітнього
і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів
інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних засобів навчання.

29
Комп'ютерна програма - це запис алгоритму розв'язання задачі у вигляді послідовності команд або операторів мовою, яку розуміє комп'ютер. Кінцевою метою будь-якої комп'ютерної програми є керування апаратними засобами.
Комп'ютерна програма навчального призначення - це комп'ютерна програма, яка є засобом навчання, що зберігається на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюється на електронному обладнанні.
Ліцензійна комп'ютерна програма - це комп'ютерна програма, яка вводиться в обіг, розповсюджується і використовується в обсягах, формах і способами, прямо зазначеними в ліцензії.
Локальна комп'ютерна мережа – поєднання певної кількості комп'ютерів (іноді досить великого), що розташовані на невеликій відстані один від одного і являють собою замкнену систему.
Мультимедіа – комбінування різних форм представлення інформації на одному носію, наприклад, текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше – анімації і відео
Навчальний комп'ютерний комплекс (НКК) – сукупність комп'ютерів, об’єднаних у локальну мережу, забезпечена доступом до мережі Інтернет, програмними, технічними та мультимедійними засобами, ліцензійним програмним забезпеченням, навчальними посібниками і меблями.
Неліцензійна комп'ютерна програма - це комп'ютерна програма, яка використовується у будь-якій формі і будь-яким способом без відповідного письмового дозволу особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на цю програму.
Програмне забезпечення, під яким розуміють сукупність програм, процедур і правил, а також документації, що стосуються функціонування системи оброблення даних.
Сайт, Веб-сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на декількох серверах.
Технічний захист інформації – вид захисту інформації, спрямований на забезпечення за допомогою інженерно-технічних заходів та/або програмних і технічних засобів унеможливлення витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.
ІКТ в освіті. Рекомендовані джерела http://www.ime.edu-ua.net
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Академії педагогічних наук України.

30 http://ite.ksu.ks.ua
Інформаційні технології в освіті (фахове наукове видання). http://www.ime.edu-ua.net
Електронне фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання. http://ua.partnersinlearningnetwork.com
Освітня мережа Майкрософт "Партнерство в навчанні". http://www.microsoft.com/digitalliteracy
Домашня сторінка курсу «Digital Literacy». http://digitalliteracy.groups.live.com
Онлайнова група «Тренери курсу Digital Literacy». http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliter acy/ukr/default.mspx
Курс цифрових технологій корпорації Майкрософт. http://edugalaxy.intel.ru
Спільнота вчителів Intel Education Galaxy. http://sites.google.com/site/navcalnijsajt7
Цей сайт створено з метою демонстрації можливостей сайтів Google. http://www.ciit.zp.ua
Перша допомога 2.0 (Російський сайт). Містить багато корисних посилань на освітні ресурси. http://master-test.net/uk
Сервіс для онлайн тестування. http://blognauroke.blogspot.com
Організaція навчальної роботи за допомогою блогу. http://www.ukrtelecom.ua
УКРТЕЛЕКОМ. http://interneshka.net
Міжнародний дитячий творчий онлайн-конкурс «Інтернешка» з безпечного використання
Інтернету та мобільного зв'язку. http://school-collection.edu.ru
Єдина колекція цифрових освітніх ресурсів. http://www.informatika.kspu.ru/mproj/umk_modeling
Навчально-методичний комплекс "Комп'ютерне моделювання". http://onlandia.org.ua
Безпека дітей в Інтернеті. http://digital-edu.ru

31
Портал "Цифрова освіта". http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=494-2011-%EF http://samarina-it.blogspot.com
Інформаційні технології з Ганною Самаріною (Moodle).http://ciit.zp.ua
Шпаргалка для керівника http://zavuch.at.ua/index/visnik/0-6


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал