Конспекти уроків 4 клас До підручника Т. В. Гладюк, М. М. Гладюка Тернопіль Навчальна книга Богдан
Скачати 464.54 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/5
Дата конвертації08.11.2016
Розмір464.54 Kb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5
Тема. Сонячна система, її склад.
Мета. Формувати в учнів уявлення про космічні тіла, Сонячну систему та її будову; розвивати спостережливість, мислення, уміння аналі- зувати, порівнювати й робити висновки; виховувати допитливість, бажання пізнавати природу.
Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.
Хід уроку
І. Організація класу до уроку.
Продзвенів уже дзвінок,
всіх покликав на урок.
До уроку приготуйтесь,
на роботу налаштуйтесь.
Будемо Сонячну систему вивчати й нові знання здобувати.
ІІ. Хвилинка спостережень.
— Який стан неба?
— Чи є опади? Які?
— Яка температура повітря?
— Чи є вітер? Який?
— Як високо стоїть Сонце над горизонтом?
— Які зміни ви спостерігаєте у живій природі?
ІІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Тестова перевірка знань.
2. Фронтальна бесіда.
— Які уявлення про Землю і Всесвіт панували серед людей у давнину?
— Хто вперше з давніх учених висловив припущення про кулясту форму
Землі?
— Хто з давніх учених навів докази кулястої форми Землі?
— Чим відрізнялися погляди давньогрецьких вчених Аристотеля і Аристарха
Самоського про будову Всесвіту?
3. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.
ІV. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.
Відгадайте загадки. y
y
Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. (Сонце)
y y
Один баранець пасе тисячі овець. (Місяць і зорі)
— Поясніть, як ви здогадалися.
— До якої природи належать Сонце, Місяць і зорі?
— Що ви знаєте про Сонячну систему?
— Сьогодні на уроці ми вивчатимемо Сонячну систему та її будову.
V. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь з елементами бесіди з формування уявлення про космічні тіла та поглиблення уявлення про Всесвіт.
— Ви вже знаєте, що Сонце, Місяць, зорі — об’єкти неживої природи. Їх називають ще небесними, космічними тілами, оскільки вони утворились у величезному безмежному позаземному просторі, який називають космічним.
Що називають Всесвітом? (всесвітом називають увесь навколишній світ.)
— Астрономи (учені, що вивчають космічні тіла) називають Всесвітом кос- мічний простір, у якому існує багато небесних тіл.
Розгляньте зображення Землі, Місяця і Сонця (мал. 5 у підручнику, на та- блиці, слайді). Порівняйте їх за формою і розмірами. Чим вони подібні? Чим

13
відрізняються? (Земля, Місяць і Сонце мають кулясту форму. Сонце більше за
розмірами від Землі, а Місяць менший від неї.)
— Поміркуйте, чому ми бачимо Сонце і зорі.
— Вам уже відомо, що Сонце — це зоря, яка випромінює багато світла і тепла. Чи випромінюють світло запалена свічка чи ввімкнена електрична лам- па? Чи можна доторкнутись до тіл, які випромінюють світло? Чому? (До тіл,
які випромінюють світло, неможливо доторкнутись, тому що вони дуже гарячі.)
— Сонце та інші зорі — розжарені тіла, вони випромінюють світло, тому ми їх бачимо.
Вам уже відомо, що наша планета Земля і Місяць — це холодні небесні тіла.
Чому ж на нічному небі ми бачимо Місяць? (Місяць освітлюється Сонцем. він
відбиває сонячне світло, що потрапляє на його поверхню, тому ми його бачимо.)
— Якими ознаками характеризуються космічні тіла? (космічні тіла характе-
ризуються формою, розмірами, температурою поверхні та іншими ознаками. Усі
вони безперервно рухаються у всесвіті.)
2. Розповідь з елементами бесіди з формування уявлення про Сонячну систему.
— Планета Земля, на якій ми живемо, — це теж космічне тіло. Де ж у Всесвіті знаходиться наша планета? (Земля входить до складу Сонячної системи.)
— Це цікаво знати. Сонячна система, на думку вчених, утворилась близько
5 мільярдів років тому з космічного пилу і газу.
Розгляньте схему будови Сонячної системи (мал. 5 у підручнику або на та- блиці, слайді). Яке місце займає Сонце у Сонячній системі? Назвіть тіла, які обертаються навколо Сонця. Якої вони форми?
Сонячну систему утворюють Сонце і космічні тіла, які обертаються навколо нього. Це планети, природні супутники планет, астероїди, комети й метеороїди.
У центрі Сонячної системи знаходиться Сонце. Більшість тіл Сонячної системи,
і Сонце зокрема, кулястої форми.
За якими ознаками Сонце відрізняється від Землі та інших тіл, що обер- таються навколо нього? (Сонце відрізняється від Землі та інших космічних тіл
Сонячної системи велетенським розміром і температурою поверхні. як і інші зорі,
Сонце — це розжарене тіло, яке випромінює багато світла і тепла.)
3. Розповідь з елементами бесіди з формування уявлення про планети та при- родні супутники планет Сонячної системи, їх орбіти.
— Навколо Сонця на різній відстані обертається 8 великих космічних тіл —
планет. Знайдіть їх на схемі будови Сонячної системи (мал. 5 у підручнику або на таблиці, слайді.) Прочитайте назви планет. (Це Меркурій, венера, Земля,
Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).
— Кожна планета рухається навколо Сонця своїм шляхом, уявною лінією, яку називають орбітою (вчитель показує на таблиці, слайді). У більшості планет
є супутники — небесні тіла, які обертаються навколо цих планет по власних орбітах. Місяць є природним супутником Землі. Знайдіть його на схемі будови
Сонячної системи.
— До якої групи тіл за температурою поверхні належать планети та їх супут- ники — холодних чи розжарених?
— Чи випромінюють ці тіла світло й тепло?
— Чому ж ми їх можемо бачити на небі?
— Ви вже знаєте, що планети та їх супутники — це холодні космічні тіла, які не випромінюють власного світла і тепла. Вони освітлюються й обігріваються
Сонцем. Планети та їх супутники відбивають сонячне світло, яке потрапляє на
їхню поверхню, тому на нічному небі вони нагадують яскраві зорі.
4. Розповідь з елементами бесіди з формування уявлення про астероїди, ко- мети й метеороїди.
— Навколо Сонця рухаються і малі космічні тіла — астероїди, комети й метеороїди. Вони, як і планети, не випромінюють світла і тепла.
Знайдіть астероїди на схемі будови Сонячної системи. Чи кулястої вони форми?

Які вони за розмірами порівняно з планетами?
Астероїди раніше називали малими планетами. Це порівняно з великими планетами невеликі небесні тіла округлої або неправильної форми. Між Марсом
і Юпітером вони утворюють кільце, яке називають поясом астероїдів.

14
Вважають, що навколо Сонця обертаються тисячі астероїдів. Один з най- більш відомих — астероїд Веста. Розгляньте його зображення на малюнках, таблиці, слайді.
По дуже витягнутих орбітах рухаються навколо Сонця і комети (вчитель по-
казує на схемі Сонячної системи). У комет розрізняють невелике яскраве ядро

«голову», що складається з криги (замерзлої води та інших замерзлих речовин)
і світлої туманної оболонки з космічного газу та пилу, що його зовні оточує.
Наближаючись до Сонця, замерзлі речовини ядра тануть й утворюють блискучий слід, схожий на велетенський хвіст. Тому й називають їх «хвостатими зорями».
Це цікаво знати. Навколо Сонця обертається понад сотню комет. Найбільш відома яскрава комета — Галлея. Вона наближається до Землі кожні 7576 років.
Комета названа на честь англійського астронома Едмонда Галлея, який вираху- вав її орбіту. Останній раз комету спостерігали в 1986 році, а наступного разу
її можна буде побачити 2061 року.
Метеороїдице тверді небесні тіла, менші за розмірами від астероїдів і комет. Вважають, що вони утворюються внаслідок зіткнення небесних тіл. По- трапляючи з космосу у повітряний простір Землі, метеороїди згорають.
Розгляньте мал. 6 і 7 у підручнику. Що нагадує у нічному небі згорання метеороїда у повітряному просторі Землі?

Як називається найбільший метеорит, знайдений на Землі? (Найбільший
метеорит, знайдений на Землі, — це залізний метеорит Гоба.) (вчитель показує
на слайді.)
— На нічному небі ви можете побачити, як «падають зорі» — летять метео- ри, залишаючи блискучий слід у вигляді тонких стріл. Це явище називають метеорним дощем, або зорепадом (вчитель показує на слайді). Тверді уламки метеороїдів, що не повністю згоріли і впали на земну поверхню, називають метеоритами.
Це цікаво знати. Маса усіх астероїдів і комет Сонячної системи менша за масу Землі.
У 2006 році учені-астрономи визнали існування у Сонячній системі особливих небесних тіл, яким дали назву «карликові планети». За ознаками вони подібні до великих планет, але набагато менші за масою. До карликових планет відносять
Плутон, який колись називали дев’ятою великою планетою.
5. Музична фізкультхвилинка.
VІ. Закріплення знань, умінь і навичок.
1. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1, 2.
2. Робота в парах.
— Поміркуйте! Чому Земля не зіштовхується із Сонцем під час свого руху?
3. Робота в групах.
— Обговоріть! Чим подібні Сонце і планета Земля? Чим відрізняються?
VІІ. Підсумок уроку.
— Продовжте речення.
y y
Космічними тілами називають… .
y y
Прикладами космічних тіл є… .
y y
Небесні тіла відрізняються між собою… .
y y
Сонячну систему утворюють… .
VІІІ. Домашнє завдання.
— Прочитайте §3. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте
3 і 4 завдання в зошиті.

15
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку
УрОК 4
Тема. Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи.
Мета. Розширити в учнів уявленнями про Сонце як зорю та центральне тіло Сонячної системи; розвивати спостережливість, мислення, уміння аналізувати, порівнювати, й робити висновки; виховува- ти допитливість, бажання пізнавати природу.
Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.
Хід уроку
І. Організація класу до уроку.
ІІ. Хвилинка спостережень.
ІІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Тестова перевірка знань.
2. Фронтальна бесіда.
— Що називають космічним тілом?
— Продовжте перелік космічних тіл: Сонце… .
— Які тіла входять до складу Сонячної системи?
— Чим подібні і чим відрізняються Сонце і планета Земля?
3. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.
ІV. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.
Відгадайте кросворд.
1.
2.
3.
4.
5.
1. Порівняно з планетами невелике за розмірами небесне тіло Сонячної системи неправильної форми. (астероїд)
2. Небесне тіло, яке нагадує «хвостату зорю». (комета)
3. Земля як велике космічне тіло Сонячної системи. (Планета)
4. Центральне тіло Сонячної системи. (Сонце)
5. Тверді уламки небесних тіл, які впали на земну поверхню. (Метеорити)
— Тема нашого уроку — «Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи».
V. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь з елементами бесіди з метою розширення уявлення про Сонце як зорю.
— Вам уже відомо, що Сонце — центральне тіло Сонячної системи. Це одна з яскравих зір, яку ви бачите на небі. Учені вважають, що Сонце існує близько
5 мільярдів років і, за їх підрахунками, ще багато мільярдів років буде існувати.
Маса Сонця в 750 разів перевищує масу усіх небесних тіл, які обертаються на- вколо нього. Сонце притягує й утримує біля себе планети та малі небесні тіла
і не дає їм відлетіти в космічний простір. Ось чому Сонце — центр Сонячної системи.
Поміркуйте! Чому вдень на небі не видно інших зір, окрім Сонця?
— Сонце — найближча до Землі зоря. Воно розташоване в 275 тисяч разів ближче до Землі, ніж будь-яка інша зоря. Відстань між Сонцем і Землею до- рівнює 150 мільйонів кілометрів. Удень воно затьмарює світло інших зір, тому
їх ми не бачимо.
Розгляньте зображення Сонця та Землі і порівняйте їх розміри (мал. 8 під- ручника, на таблиці, слайді). Розміри Сонця надзвичайно великі. Порівняно із
Землею його діаметр у 109 разів більший, а маса — у 330 тисяч разів.
Сонце — це холодне тіло чи розжарене? Якої воно форми?

16
— Ви вже знаєте, що Сонце, як усі зорі, — це розжарене кулясте тіло. Воно складається з розжарених газів, тому й кажуть, що Сонце — розжарена газова куля. На його поверхні температура становить близько 6000 градусів, а вглибині
Сонця зростає і досягає понад 15 мільйонів градусів.
Це цікаво знати. Розгляньте уважно зображення Сонця (мал. 8 підручника, на таблиці, слайді). На поверхні Сонця є сонячні плями. Учені вважають, що це більш холодні ділянки, ніж сусідні, тому вони мають темніший колір.
Як і всі небесні тіла, Сонце рухається в космічному просторі. Окрім цього, воно обертається навколо своєї осі.
2. Розповідь з елементами бесіди з метою розширення уявлення про значення
Сонця для життя на Землі.
— Сонце як розжарене тіло виділяє величезну кількість світла і тепла, які поширюються від нього на всі боки. І тільки незначна частка сонячної енергії потрапляє на Землю. Проте цієї енергії достатньо для того, щоб Сонце освіт- лювало й зігрівало нашу планету. Саме завдяки цьому на Землі існує життя.
Розгляньте ілюстрації (мал. 9 у підручнику або на таблиці, слайді). Яке зна- чення Сонця для життя на Землі?
— Сонце є природним джерелом світла й тепла на Землі. Сонячна енергія потрібна для проростання насіння, росту й розвитку рослин, цвітіння й до- стигання плодів. Використовуючи енергію світла, рослини з вуглекислого газу
і води утворюють органічні речовини і виділяють у повітря кисень, який по- трібний для дихання майже усім живим організмам.
Сонячна енергія потрібна й для життя тваринам. Завдяки їй більшість тварин активно рухається в пошуках їжі, будує житло, розмножується й доглядає своє потомство. Взимку, коли холодно, деякі тварини впадають у сплячку або стають менш рухомими (комахи, змії, жаби, ящірки, деякі риби). Їх життя залежить від температури навколишнього середовища. Серед тварин є такі, які переважно ведуть активний спосіб життя вдень (зозуля, білка, лось). А є такі, які активні в сутінках або вночі (сова, їжак). Вам відомо, що, споживаючи рослинну їжу, тварини й люди отримують разом з органічними речовинами сонячну енергію.
Сонце є джерелом здоров’я і радості для людини. На сонці в організмі лю- дини утворюються деякі важливі речовини (наприклад, у шкірі — вітамін Д).
Приймаючи «сонячні ванни», людина загартовує свій організм. Проте надмірне перебування під прямими сонячними променями є шкідливим для людини.
Як ви вважаєте, чому? (Надмірне перебування під прямими сонячними променями
спричиняє виникнення сонячних опіків, сонячного удару.)
— Сонце є головним чинником усіх природних процесів на Землі. Завдяки
Сонцю відбувається кругообіг води в природі, утворюються хмари, випадають опади, виникає вітер.
3. Музична фізкультхвилинка.
VІ. Закріплення знань, умінь і навичок.
1. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1, 3.
2. Робота в парах.
— Поміркуйте! Що відбудеться на Землі, якщо згасне Сонце?
3. Робота в групах.
— Обговоріть! Як ви розумієте зміст прислів’я «Сонце гріє, сонце сяє — вся природа воскресає»?
4. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.
VІІ. Підсумок уроку.
— Продовжте речення: Сонце — це… .
— Чим Сонце подібне до планет? Чим відрізняється?
— Чому Сонце видається нам із Землі невеликим тілом?
— Доведіть важливе значення Сонця для життя на Землі.
VІІІ. Домашнє завдання.
Прочитайте §4. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте 2
і 4 (за бажанням) завдання в зошиті.

17
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку
УрОК 5
Тема. Планети Сонячної системи.
Мета. Формувати в учнів уявлення про планети Сонячної системи; роз- вивати спостережливість, мислення, вміння встановлювати при- чинно-наслідкові зв’язки, уміння порівнювати, аналізувати й робити висновки; виховувати допитливість, прагнення пізнавати природу.
Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.
Хід уроку
І. Організація класу до уроку.
Продзвенів уже дзвінок,
всіх покликав на урок.
До уроку приготуйтесь, на роботу налаштуйтесь.
Будемо планети Сонячної системи вивчати й нові знання здобувати.
ІІ. Хвилинка спостережень.
ІІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Тестова перевірка знань.
2. Фронтальна бесіда.
— Чим Сонце подібне до інших тіл Сонячної системи?
— Охарактеризуйте Сонце як зорю.
— Чим Сонце й Земля подібні? Чим відрізняються?
— Яке значення Сонця для життя на Землі?
3. Гра «Хто найрозумніший».
— Хто найбільше приказок, прислів’їв чи загадок знає про Сонце?
Учитель ділить клас на три ряди. виграє той ряд, який наведе найбільше при-
казок, прислів’їв і загадок про Сонце.
4. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.
ІV. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.
— Які космічні тіла входять до складу Сонячної системи?
— Що називають планетою?
— Назвіть планети Сонячної системи.
— Що таке орбіта планети?
— Сьогодні на уроці ми вивчатимемо планети Сонячної системи.
V. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь з елементами бесіди з метою поглиблення уявлення про планети.
— Розгляньте на ілюстраціях будову Сонячної системи (мал. 10 підручника, на таблиці, слайді). Скільки планет у Сонячній системі?
— Якої форми планети?
— Це холодні чи розжарені космічні тіла?
— Ви вже знаєте, що у Сонячній системі є вісім великих планет. Це нероз- жарені космічні тіла кулястої форми і великих розмірів. Кожна планета обер- тається навколо Сонця своїм шляхом, тобто власною орбітою. Кожна з планет обертається і навколо власної осі.
2. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про планети земної групи і планети-гіганти.
— Уважно розгляньте ілюстрації (мал. 10 підручника, на таблиці, слайді).
Порівняйте планети Сонячної системи за розмірами, віддаленістю від Сонця.
Яка планета найбільша за розмірами? Яка найменша? Яка знаходиться най- ближче до Сонця? Яка — найдальше від нього?

18
— Планети Сонячної системи відрізняються одна від одної розмірами, від- даленістю від Сонця та іншими ознаками. Найменшою планетою за розмірами
і найближчою до Сонця є Меркурій, найбільшою — Юпітер, а найбільш від- даленою від Сонця — Нептун.
Планети Сонячної системи поділяють на дві групи. Перша група — це планети
земної групи: Меркурій, Венера, Земля, Марс. Вони невеликих розмірів, мають тверду поверхню і розташовані найближче до Сонця. Друга група — це планети-
гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Вони великих розмірів, складаються з газів, розташовані на більшій відстані від Сонця, ніж планети земного типу.
Це цікаво знати. Більшість планет отримали назви на честь давньоримських богів. Меркурій назвали на честь бога торгівлі, Венеру — богині кохання й краси, Марс — бога війни, Юпітер — царя богів, Сатурн — бога землеробства,
Уран — бога неба, Нептун — бога моря.
Марс називають червоною планетою, бо в його ґрунті міститься багато за- ліза. Сатурн оточений зовні кільцями, що нагадують крислатий капелюх. Кільця складаються з твердих уламків різних розмірів, вкритих снігом і кригою. Зовсім недавно було встановлено, що Уран і Нептун теж мають кільця.
Марс, Венера і Земля мають повітряні оболонки, проте у Марса і Венери вони складаються переважно з вуглекислого газу. Зовсім недавно було виявлено, що на Марсі, як і на Землі, є вода.
3. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про залеж- ність температури поверхні планети від відстані до Сонця.
— Уважно розгляньте ілюстрації (мал. 10 підручника, на таблиці, слайді).
Поміркуйте, чи однаково Сонце зігріває різні планети. На яких планетах най- вища температура? Які планети найхолодніші?
— Вам уже відомо, що планети — це холодні космічні тіла. Вони не ви- промінюють власного світла і тепла, а освітлюються й зігріваються Сонцем.
Оскільки планети рухаються на різних відстанях від Сонця, то й нагріваються по-різному. Чим ближче планета до Сонця, тим більше сонячного світла й тепла вона отримує, тим вища температура її поверхні. Чим далі планети від Сонця, тим менше отримують сонячної енергії, тим нижча температура їх поверхні.
Вдень поверхня Меркурія і Венери нагрівається до температури +430 °С і вище, а на Урані та Нептуні температура –200 °С і нижче.
Це цікаво знати. «Найгарячішою планетою» вважають Венеру, а не Меркурій, який розташований найближче до Сонця. Венера оповита щільними хмарами,
її повітряна оболонка складається переважно з вуглекислого газу, а отже, вона добре утримує тепло. Тому й температура поверхні Венери більше +430 °С.
Планети можна побачити на небі. Так, планету Венеру можна побачити на небі ввечері після заходу Сонця або вранці перед світанком. Українці називають
її «зоря вечірня» або «ранкова зоря», оскільки її блиск не поступається перед блиском найяскравіших зір.
Якщо планети не випромінюють власного світла, чому ми можемо їх бачити на небі? (Планети, як і інші холодні тіла, світять відбитим сонячним світлом.)
4. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про обертан- ня планет навколо своєї осі та Сонця.
— Пригадайте, що таке доба. Що таке рік?
— Скільки триває земна доба? Яка тривалість року на Землі?
— Планети обертаються навколо Сонця власними орбітами. Кожна з планет обертається і навколо власної осі. Час повного оберту планети навколо своєї осі називають добою, а навколо Сонця — роком.
Розгляньте ілюстрації Сонячної системи (мал. 10 підручника, на таблиці, слайді). У якої планети найдовша орбіта, а в якої — найкоротша?
— Чи за однаковий час планети здійснюють повний оберт навколо Сонця?
Чому?
— Планети рухаються навколо Сонця власними орбітами і здійснюють повний оберт за різний час. Чим ближче до Сонця розташована планета, тим її орбіта коротша і тим менше часу їй потрібно для цього. Так, Меркурій обертається навколо Сонця всього за 88 діб, Земля — за 365 діб, тобто за рік, а Нептун — за 165 земні роки.
За різний час обертаються планети і навколо своєї осі. Так, тривалість доби на Меркурії становить 59 земних діб, на Землі — 24 години, а на Юпітері — 10 земних годин.

19
5. Робота з підручником, бесіда з метою формування уявлення про супутники планет.
— Пригадайте, що називають супутником планети. Яке це тіло — розжарене чи холодне? (Природний супутник — це тверде нерозжарене космічне тіло, що
обертається навколо планети.)
— Знайдіть і прочитайте у тексті параграфа про природні супутники планет.
— Чи всі планети мають супутники? (Усі планети, окрім Меркурія і венери,
мають природні супутники.)
— Назвіть ці планети та кількість їх природних супутників. (Планета Земля
має один природний супутник — Місяць, Марс — два, Нептун — 14, Уран — 27,
Сатурн — близько 62, Юпітер — 67.)
6. Музична фізкультхвилинка.
VІ. Закріплення знань, умінь і навичок.
1. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.
2. Робота в групах.
— Порівняйте планети Меркурій і Нептун. Чим вони подібні? Чим відріз- няються?
3. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 2, 4.
VІІ. Підсумок уроку.
1. Продовження речень.
y y
Планетами називають… .
y y
Планети Сонячної системи поділяють на такі групи… .
y y
Планетами Сонячної системи є… .
y y
Природні супутники — це… .
2. Бесіда.
— У чому полягає відмінність між планетами різних груп?
— Назвіть планети кожної групи.
— Назвіть планети: а) у яких немає природних супутників, б) у яких найменше супутників, в) у яких найбільше супутників.
— Чому Марс і Венеру не можна назвати природними супутниками Землі?
— Чому Сонце зігріває різні планети неоднаково?
— У якої планети тривалість року найменша, а в якої — найбільша? Чому?
VІІІ. Домашнє завдання.
— Прочитайте §5. Дайте відповіді на запитання після статті. Виконайте завдання в зошиті 1, 3 і 5 (за бажанням). Проведіть спостереження разом з батьками за планетою Венера.

20
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку
УрОК 6


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал