Конспекти уроків 4 клас До підручника Т. В. Гладюк, М. М. Гладюка Тернопіль Навчальна книга Богдан


Тема. Горизонт. Сторони горизонту.МетаСкачати 464.54 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації08.11.2016
Розмір464.54 Kb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5
Тема. Горизонт. Сторони горизонту.
Мета. Розширити в учнів уявлення про горизонт і сторони горизон- ту; формувати уміння знаходити на малюнках позначки сторін горизонту; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; розвивати кмітливість, спостережливість, мис- лення; виховувати допитливість, бажання здобувати нові знання.
Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.
Хід уроку
І. Організація класу до уроку.
Продзвенів уже дзвінок,
всіх покликав на урок.
До уроку приготуйтесь, на роботу налаштуйтесь.
Будемо сторони горизонту ми вивчати й нові знання здобувати.
ІІ. Хвилинка спостережень.
— Який стан неба?
— Чи є опади? Які?
— Яка температура повітря?
— Чи є вітер? Який?
— Як високо стоїть Сонце над горизонтом?
— Які зміни спостерігаєте у живій природі?
ІІІ. Аналіз контрольної роботи.
ІV. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності, повідом-
лення теми уроку.
— Ми розпочинаємо вивчати новий розділ «План і карта». Вивчивши цей розділ, ви навчитесь читати карту і план та орієнтуватись на місцевості.
Щоб дізнатися, про що йтиметься на уроці, відгадайте загадку.
Що за диво: видно край,
йдеш-йдеш до нього — не дійдеш, біжиш-біжиш — не добіжиш, летиш-летиш — не долетиш. (лінія горизонту)
— Як ви здогадалися?
— Пригадайте, що називають горизонтом.
— Які основні сторони горизонту ви знаєте?
— Отже, тема уроку — «Горизонт. Сторони горизонту».
V. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь з елементами бесіди з метою поглиблення уявлення про гори- зонт і лінію горизонту.
— Чому нашу планету називають земною кулею? (Планета Земля має кулясту
форму, тому її називають земною кулею.)
— Розгляньте ілюстрації (таблиця, слайд). Вам уже відомо, що, якщо стати на рівній поверхні (у степу, у полі) або на кораблі у відкритому морі, то мож- на охопити зором поверхню Землі у вигляді круга, чітко побачити лінію між небом і землею. Видима частина простору, яку бачить навколо себе людина, називають горизонтом. Уявна лінія, межа між земною поверхнею і небом, яку видно вдалині, — це лінія горизонту.
Поміркуйте! Чи завжди добре видно на місцевості лінію горизонту?
— Розглянь фотоілюстрації (мал. 25 підручника, на таблиці, слайді). На яких
із них добре видно лінію горизонту, а на яких — ні? Поясніть, чому.
— Горизонт та лінію горизонту добре видно у полі, в морі. Там ніщо їх не закриває. У місті, в горах чи у лісі лінію горизонту не видно. Її закривають природні (ліс чи гори) або рукотворні об’єкти (будівлі).

40
Місцевість, на якій добре видно лінію горизонту, називають відкритою. На- приклад, у полі чи в морі. Місцевість, на якій лінію горизонту не видно, на- зивають закритою. Наприклад, у місті, гірській чи лісовій місцевості.
Поміркуйте, чи можна доїхати чи дійти до лінії горизонту. Чому? (Дістатися
до лінії горизонту не можна, тому що наша планета куляста і лінія горизонту
весь час віддаляється.)
— На відритій місцевості лінію горизонту можна побачити на віддалі близько
5 км. Піднімаючись вгору, ви можете помітити, що горизонт розширюється, а лінія горизонту віддаляється. Отже, чим вище над поверхнею Землі, тим шир- ший горизонт.
2. Розповідь з елементами бесіди з метою поглиблення уявлення про сторони горизонту.
— Вам уже відомо, що є чотири основні сторони горизонту. Назвіть їх. (Пів-
ніч, південь, захід, схід.)
— Розгляньте ілюстрації (мал. 26 підручника, на таблиці, слайді). Як ско- рочено позначають основні сторони горизонту? (Скорочено сторони горизонту
позначають літерами, після яких стоїть крапка. Північ позначають Пн., південь —
Пд., захід — Зх., схід — Сх.)
— Знайдіть на ілюстраціях (мал. 26 підручника, на таблиці, слайді) північ, південь, захід, схід. Як ви їх впізнали?
— Зверніть увагу, що між основними сторонами горизонту знаходяться проміжні сторони горизонту: північний захід, північний схід, південний захід, південний схід.
Поміркуйте! Як утворилися назви проміжних сторін горизонту?
— Як скорочено позначають проміжні сторони горизонту? (Північний захід
позначають Пн.Зх., північний схід — Пн.Сх., південний захід — Пд.Зх., півден-
ний — схід Пд.Сх.)
3. Практична робота з метою формування умінь знаходити на малюнках по- значки сторін горизонту.
— Розгляньте ілюстрації (мал. 26 підручника, слайд). Знайдіть і покажіть на малюнку спочатку основні сторони горизонту, а потім проміжні. Запам’ятайте, у якій послідовності вони розміщені.
4. Музична фізкультхвилинка.
VІ. Закріплення знань, умінь і навичок.
1. Робота в групі.
— Обговоріть! Наталочка вважає, що горизонт може мати форму будь-якої геометричної фігури. Чи правильно міркує дівчинка? Поясніть, чому.
2. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 2 і 4.
3. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.
4. Завдання на застосування знань, умінь і навичок.
— Знайдіть у кожному рядку «зайве» слово:
y y
північ, південь, захід, північний схід;
y y
північний захід, північний схід, південний захід, схід.
— Покажіть на таблиці і назвіть спочатку основні сторони горизонту, а по- тім проміжні.
VІІ. Підсумок уроку.
1. Продовження речень.
y y
Горизонт — це… .
y y
Лінія горизонту — це… . y
y
Основними сторонами горизонту є… .
y y
Проміжні сторони горизонту — … .
2. Бесіда.
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Чого навчилися на уроці?
VІІІ. Домашнє завдання.
— Прочитайте §12. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте
1 і 3 завдання в зошиті.

41
Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку
УрОК 15
Тема. Орієнтування на місцевості за Сонцем і місцевими ознаками.
Мета. Формувати в учнів уявлення про орієнтування на місцевості за
Сонцем та місцевими ознаками; формувати уміння орієнтува- тися на місцевості, аналізувати, порівнювати, робити висновки; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; виховувати допитливість, бажання здобувати нові знання.
Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.
Хід уроку
І. Організація класу до уроку.
Продзвенів уже дзвінок,
всіх покликав на урок.
До уроку природознавства приготуйтесь, на роботу налаштуйтесь.
Будемо вчитись на місцевості орієнтуватись й нові знання про природу здобувати.
ІІ. Хвилинка спостережень.
ІІІ. Перевірка знань, умінь і навичок.
1. Тестова перевірка знань.
2. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.
3. Фронтальна бесіда.
— Що називають горизонтом? Що таке лінія горизонту?
— У якій місцевості її не видно?
— Назвіть і покажіть на таблиці основні сторони горизонту.
— Назвіть і покажіть на таблиці проміжні сторони горизонту.
ІV. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності, повідом-
лення теми уроку.
— Навіщо знати сторони горизонту і вміти їх визначати?
— Послухайте історію. Одного разу двоє друзів-четвертокласників Петрик
і Дмитрик вирішили піти в ліс по ягоди без дорослих — і заблукали. Усі меш- канці села долучились до пошуків дітей в лісі. Навіть викликали на допомогу працівників Служби надзвичайних ситуацій. Добре, що дітей швидко знайшли.
А якби учні вміли орієнтуватися на місцевості, то швидко і самостійно відшу- кали б дорогу додому.
Отже, тема уроку — «Орієнтування на місцевості за Сонцем та місцевими ознаками».
V. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про орієнту- вання на місцевості за Сонцем.
— Що ж означає орієнтуватися на місцевості?
Орієнтуватися на місцевості — означає визначити, з якого боку від вас знаходяться основні сторони горизонту — південь, північ, захід, схід.
Поміркуйте! Чи можна за Сонцем визначити сторони горизонту?
— Пригадайте, як утворюється тінь. У яку пору дня Сонце стоїть найвище над горизонтом? (Найвище над горизонтом Сонце стоїть опівдні.)
— Розгляньте ілюстрації (мал. 27 підручника, на таблиці, слайді). Куди вка- зують тіні, що падають опівдні від зображених об’єктів?
— Визначити сторони горизонту можна у ясний день за Сонцем. У будь-яку пору року опівдні Сонце завжди знаходиться на півдні. Тінь, що падає опівдні від об’єктів, показує на північ. Якщо опівдні ви станете обличчям у напрямі своєї тіні і розведете руки в сторони, то ваша тінь вкаже напрям на північ, по- заду вас буде південь, права рука покаже на схід, а ліва — на захід.

42
2. Практична робота з метою формування умінь визначати сторони горизонту за Сонцем.
— Встаньте із-за парт. Уявіть, що зараз полудень сонячного дня і перед со- бою ви бачите власну тінь. Станьте обличчям у напрямі своєї тіні та розведіть руки в сторони. На яку сторону горизонту вказує ваша тінь?
— Яка позаду вас буде сторона горизонту?
— На яку сторону горизонту вказує ваша права рука, а на яку — ліва?
3. Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про орієнту- вання на місцевості за місцевими ознаками.
— Поміркуйте, чи завжди можна визначити сторони горизонту за Сонцем.
Чому? (У похмурий день Сонця не видно, тому визначити сторони горизонту не-
можливо.)
— Як же тоді орієнтуватися на місцевості?
— Якщо день похмурий і Сонця не видно, то зорієнтуватися можна за міс- цевими ознаками в природі. Розгляньте ілюстрації (мал. 28, 29, таблиця, слайд).
— З якого боку стовбури дерев і великі камені більше вкриті мохом та ли- шайниками? (Стовбури дерев і великі камені з північного боку більше вкриті мохом
і лишайниками.)
— З якого боку дерев і пеньків в основному ростуть гриби? Чому? (З пів-
нічного боку дерев і пеньків в основному ростуть гриби, бо там прохолодніше і
більше вологи.)
— Подивіться уважно на зображені на малюнках поодинокі дерева — ялину й березу. З якого боку у дерев густіші гілки? З якого боку на березі кора більш світліша?
— Якби ви придивились до поодиноких дерев на місцевості, то помітили б, що з південного боку їхні гілки і листя густіші й довші, кора більш світла, а на стовбурах хвойних дерев у спекотний літній день виділяється більше смоли, ніж з північного.
Поглянувши на траву, що зростає біля окремих дерев і стовпів, великих каменів, можна побачити, що вона росте густіше з південної сторони. Плоди суниці, чорниці, брусниці на лісових галявинах, біля пеньків дозрівають рані- ше теж з південного боку. Чому? (Південна сторона тепліша, тому й мурашки
будують мурашники у лісі з південного боку дерев.)
— Погляньте на зображений мурашник (мал. 29 підручника, на таблиці, слайді). Чи однакові у нього схили? Якщо уважно придивитеся до мурашника, то побачите, що один схил у нього пологий, повернутий на південь, а другий — крутий, вказує на північ.
Пригадайте, на яких схилах горбів навесні сніг розтає швидше. Чому?
— Навесні можна побачити, що на південних схилах горбів, де тепліше, сніг розтає швидше, а навколо стовбурів дерев, пеньків чи стовпів сніг утворює за- глиблення, витягнуті в південний бік.
Поміркуйте! Чи можна на місцевості орієнтуватися за однією ознакою?
Чому? (орієнтуватись на місцевості необхідно одночасно за кількома ознаками.)
Це цікаво знати. Зорієнтуватися на місцевості допомагають і квіти со- няшника. Вважають, що розквітла квітка соняшника завжди повернута на схід.
Молоді соняшники повертають свої нерозквітлі квітки (бутони) за Сонцем.
Уранці вони повернуті на схід, опівдні — на південь, увечері — на захід.
4. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про орієнту- вання на місцевості за Полярною зорею, Місяцем.
— Як можна орієнтуватися на місцевості вночі?
— Вночі, коли не видно місцевих ознак і немає Сонця, а небо безхмарне, можна орієнтуватися за Полярною зорею, яка вказує напрямок на північ.
Розгляньте ілюстрації (мал. 30 підручника, на таблиці, слайді).
— Можна орієнтуватися в безхмарну ніч і за Місяцем. Рівно опівночі повний
Місяць знаходиться на півдні.
5. Музична фізкультхвилинка.
VІ. Закріплення знань, умінь і навичок.
1. Робота в парі.
— Поміркуйте! Опівдні Сонце знаходилося праворуч від учнів, які вирушили на екскурсію. Яка сторона горизонту буде перед ними, яка — позаду, а яка — ліворуч?

43
2. Робота в групі.
— Обговоріть! Група туристів заблукала у лісі. Вони знали, що їх табір роз- ташований на півдні. За якими місцевими ознаками вони можуть зорієнтуватися
і знайти дорогу до табору?
3. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1, 2.
4. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.
5. Завдання на застосування знань, умінь і навичок.
— Доведіть, що вміння орієнтуватися на місцевості є дуже важливим для кожної людини.
— За допомогою таблиці розкажіть, як визначити сторони горизонту за
Сонцем.
— За допомогою таблиці розкажіть, як визначити сторони горизонту за місцевими ознаками.
— Покажіть, як визначити інші сторони горизонту, знаючи, що перед вами південь.
VІІ. Підсумок уроку.
1. Продовження речень.
y y
Орієнтування на місцевості — це… .
y y
Орієнтуватися на місцевості необхідно… .
2. Бесіда.
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Чого ви навчилися на уроці?
VІІІ. Домашнє завдання.
— Прочитайте §13. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте
3 і 4 завдання в зошиті.
Виконайте практичне завдання. Визначте опівдні сторони горизонту за
Сонцем. У якому напрямі від вашого будинку розташовані школа, магазин, автобусна зупинка?

Каталог: userfiles -> file -> catalog
catalog -> Конспекти уроків 2 клас Н. О. Будна, М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк тернопіль навчальна книга богдан
catalog -> Конспекти уроків 3 клас До підручника Н. М. Бібік Тернопіль Навчальна книга Богдан бібліотека вчителя
catalog -> Конспекти уроків 6 клас Посібник для вчителя БіБліотека вчителя Н. М. Демчук тернопіль
catalog -> № уроку Тема уроку Дата Сто рінка Вступ роль і місце літератури в житті нації
catalog -> Конспекти уроків 4 клас До підручника О. Я. Савченко тернопіль навчальна книга богдан


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка