Конспекти уроків Посібник для вчителя тернопіль навчальна книга богдан 2
Скачати 148.47 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.11.2016
Розмір148.47 Kb.
ТипКонспект

1
Н.В. Бакан, Н.Б. Шост
МАТЕМАТИКА
3 клас
Конспекти уроків
Посібник для вчителя
ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

2
ISBN 978-966-10-0438-1
© Бакан Н.В., Шост Н.Б, 2009
© Навчальна книга – Богдан,
макет, художнє оформлення, 2009
Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
Бакан Н.В., Шост Н.Б.
Математика. 3 клас. Конспекти уроків:
Посібник для вчителя. — Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2009. — 288 с.

ISBN 978-966-10-0438-1
У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з математики, зміст яких відповідає чинній програмі Міністерства освіти і науки України та Державному стандартові початкової загальної освіти.
Пропонуються картки для опитування, цікаві завдання для усного рахунку, зразки бесід під час вивчення нового матеріалу, завдання
ігрового та творчого характеру. Практичні завдання розглядаються на основі схем, таблиць, ілюстрацій. Наведено також тексти контр- ольних робіт.
Матеріал посібника відповідає підручнику “Математика. 3 клас”, автори Будна Н.О., Беденко М.В. — Тернопіль: “Навчальна книга —
Богдан”.
Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних вузів.
ББК 22.1я71
Б19
ББК 22.1я71
Б19
Рецензенти:
кандидат педагогічних наук, доцент
М.В. Козак
вчитель вищої категорії, вчитель-методист
Н.О. Будна

3 1
Повторення вивченого за другий клас. Вступ. Числа першої сотні.
2
Літери латинського алфавіту. Периметр трикутника.
Додавання та віднімання в межах 100.
3
Зв’язок дій додавання і віднімання.
4
Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка.
5
Додавання і віднімання. Рівняння. Порядок виконання дій у виразах з дужками.
6
Повторення додавання і віднімання виду 36 + 4, 40 – 2.
7
Додавання і віднімання виду 34 + 7, 71 – 8.
Перевірка додавання відніманням.
8
Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел в межах 100.
9
Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел.
Перевірка віднімання відніманням.
10
Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач на різницеве порівняння чисел.
11
Додавання і віднімання виду 28 + 14, 72 – 24.
Розв’язування задач двома способами.
12
Повторення таблиць множення чисел 2 і 3.
13
Знаходження значення виразів, що містять дії різного ступеня.
Табель-календар.
14
Ділення на 2 і 3. Назви чисел при діленні.
15
Ділення на 2 і на 3. Розв’язування задач. Знаходження значень числових виразів.
16
Множення числа 4 і ділення на 4.
17
Множення числа 5 і ділення на 5.
18
Контрольна робота.
19
Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого.
20
Таблиця множення числа 6.
21
Доба, година, хвилина, секунда.
Визначення часу за годинником.
22
Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6.
Визначення часу за годинником.
23
Визначення часу за годинником. Знаходження значень виразів.
Задачі, що включають зменшення числа у кілька разів.
24
Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і виразів, що включають ділення на 6.
25
Засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид).
26
Кратне порівняння чисел.
27
Розв’язування задач на кратне порівняння чисел.
28
Повторення та закріплення вивченого матеріалу.
29
Таблиця множення числа 7.
30
Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7.
31
Розв’язування задач. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого від’ємника.
32
Повторення і закріплення вивченого матеріалу.
Розв’язування задач на знаходження периметра квадрата.
33
Контрольна робота.
34
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.
35
Таблиця ділення на 7.
36
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7.
Орієнтовне календарне планування

уроку
Тема уроку

стор. Дата
8 10 12 15 17 19 21 23 25 27 30 32 34 36 39 41 44 46 47 49 51 54 57 59 62 65 67 69 72 74 76 78 80 81 81 84

4 37
Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування задач.
38
Засвоєння таблиць множення і ділення.
Рівняння на знаходження невідомого множника.
39
Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.
40
Таблиця множення числа 8.
41
Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 8.
42
Таблиця ділення на 8.
43
Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 8.
44 Засвоєння таблиць множення і ділення.
Знаходження невідомого дільника.
45
Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.
Розв’язування задач.
46
Повторення і закріплення вивченого.
47
Контрольна робота.
48
Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 9.
49
Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.
50
Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.
Розв’язування задач складанням рівняння.
51
Повторення вивченого. Задачі на зведення до одиниці
(другий вид), які включають поняття “ціна”, “вартість”.
52
Таблиця ділення на 9. Прямий кут.
53
Вправи та задачі на закріплення таблиць множення і ділення.
Розв’язування і порівняння задач.
54
Повторення і закріплення вивченого матеріалу.
Розв’язування задач.
55
Контрольна робота.
56
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.
Закріплення знань учнів.
57
Нумерація трицифрових чисел. Визначення числа сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах.
58
Утворення трицифрових чисел. Читання чисел, записаних у нумераційній таблиці.
59
Усне додавання і віднімання в межах 1000.
60
Усне додавання і віднімання розрядних чисел в межах 1000.
Розв’язування задач із буквеними даними.
61
Додавання і віднімання трицифрових чисел.
Складання і розв’язування задач.
62
Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Розв’язування і порівняння задач на зведення до одиниці.
63
Додавання і віднімання розрядних чисел.
Розв’язування задач складанням рівняння.
64
Додавання і віднімання розрядних чисел.
Периметр прямокутника, квадрата. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур (куля, циліндр).
65
Додавання і віднімання круглих трицифрових чисел.
Віднімання виду 342 – 302; 342 –340.
66
Додавання і віднімання трицифрових чисел виду 342 + 111,
342 – 111. Розв’язування задач.
67
Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини.
68
Міри довжини. Кілометр. Віднімання виду 120 – 30.
№ уроку
Тема уроку
№ стор. Дата
87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 108 110 112 113 115 117 120 121 122 122 125 127 129 132 135 138 140 141 144 146 149

5 69
Додавання трицифрових чисел виду 540 + 250.
Розв’язування задач.
70
Віднімання трицифрових чисел виду 670 – 420.
Творча робота над задачею.
71
Міри маси. Усне додавання круглих трицифрових чисел виду
530 + 120. Розв’язування задач.
72
Усне додавання круглих трицифрових чисел виду
540 + 320 способом додавання десятків. Ознайомлення
із конусом, його основою, бічною поверхнею, вершиною.
Розв’язування задач, обернених до задач на знаходження суми двох добутків.
73
Віднімання круглих трицифрових чисел виду 640 – 330
способом віднімання десятків. Розв’язування та порівняння задач.
74
Додавання виду 230 + 70 та віднімання виду 300 – 10.
Розв’язування та порівняння задач. Задачі на знаходження суми двох добутків та обернені до них.
75
Міри маси. Центнер. Дії з іменованими числами. Задачі з буквеними даними.
76
Додавання трицифрових чисел виду 590 + 320. Розв’язування задач двома способами. Складання і розв’язування рівнянь.
77
Віднімання виду 410 – 20. Віднімання іменованих чисел.
Ознайомлення з кубом.
78
Віднімання трицифрових чисел виду 610 – 320. Складання
і розв’язування задачі за схемою. Ускладнені задачі на суму двох добутків.
79
Віднімання трицифрових чисел виду 400 – 230.
Розв’язування задачі на різницеве порівняння двох добутків. Розв’язування та порівняння взаємопов’язаних задач на знаходження суми двох добутків.
80
Контрольна робота.
81
Аналіз контрольної роботи.
82
Письмове додавання трицифрових чисел.
83
Письмове віднімання трицифрових чисел.
Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків.
84
Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць або сума десятків дорівнює 10. Розв’язування задач за сумою трьох і двох доданків та на знаходження частини від числа.
85
Письмове віднімання трицифрових чисел у випадку, коли в зменшуваному в розряді одиниць або десятків стоїть цифра 0.
Складання та розв’язування задач за даною схемою.
86
Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через десяток. Задачі на знаходження доданків за сумою трьох та двох доданків. Вирази на порядок дій.
87
Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд. Розв’язування ускладнених задач на зведення до одиниці.
88
Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи). Додавання та віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач з буквеними даними. Складання
і розв’язування рівнянь.
89
Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи). Розв’язування задач за сумою трьох і двох доданків. Ділення з іменованими числами.
№ уроку
Тема уроку
№ стор. Дата
151 154 157 160 162 164 166 168 170 171 173 176 177 178 181 184 186 189 192 194 196

6
№ уроку
Тема уроку
№ стор. Дата
90
Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел.
Складання і розв’язування задачі за схемою.
Порівняння іменованих чисел. Різносторонній, рівнобедрений, рівносторонній трикутники.
91
Письмове додавання (віднімання) трицифрових чисел у випадку кількох доданків (від’ємників). Розв’язування задач, що передбачають суму трьох і двох доданків. Складання обернених задач.
92
Контрольна робота.
93
Аналіз контрольної роботи.
94
Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і на 0. Задачі на дві і три дії.
95
Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Порівняння іменованих чисел.
96
Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Складання та розв’язування задач за даними схемами. Геометричні задачі.
97
Множення чисел 10 і 100. Множення іменованих чисел на натуральне число. Розв’язування задач, обернених до задач на знаходження суми двох добутків.
98
Множення і ділення на 10 і 100. Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків та задач, обернених до них.
Вершини, ребра, грані куба.
99
Множення розрядних чисел на одноцифрове число.
Розв’язування задач на зведення до одиниці.
100 Ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Ділення
іменованих чисел на натуральне число. Розв’язування задач на три дії.
101 Ділення числа на добуток. Розв’язування задач на три дії.
102
Множення суми на число. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Розв’язування різних видів задач на зведення до одиниці, їх порівняння.
103 Множення числа на суму. Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Складання і розв’язування рівнянь. Ділення двоцифрових чисел способом розкладання дільника на множники.
104 Множення одноцифрового числа на двоцифрове на основі застосування переставної властивості. Задачі на зведення до одиниці.
105 Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 4•23.
Розв’язування задач. Складання і розв’язування рівнянь.
106
Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач на три дії, що передбачають збільшення (зменшення) числа в кілька разів та знаходження частини від числа.
107
Множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних випадків, виду 70•6, 420 : 6. Задачі на зведення до одиниці.
108 Множення виду 230•3. Віднімання іменованих чисел. Задачі.
109 Закріплення вивчених випадків множення і ділення.
Креслення кола певного діаметра, знаходження його радіуса.
Розв’язування задач на зведення до одиниці.
110 Контрольна робота.
111 Аналіз контрольної роботи.
112 Ділення суми на число. Розв’язування задач на зведення до одиниці та їх порівняння.
113 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 48 : 4.
Складання та розв’язування задач.
198 200 202 204 205 207 209 212 215 217 219 220 222 224 226 227 229 231 233 235 237 238 238 240

7
№ уроку
Тема уроку
№ стор. Дата
114 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 90 : 2 і
72 : 3. Складання і розв’язування задач за скороченим записом.
Ділення іменованого числа на натуральне. Знаходження значень виразів з буквеними даними.
115 Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкладання на зручні доданки. Знаходження половини, третини, чверті від числа.
116 Перевірка дії ділення множенням. Ділення виду 72 : 12, 120 : 15.
117 Перевірка множення діленням. Розв’язування і порівняння задач. Задачі з буквеними даними та задачі на знаходження сторони прямокутника за периметром і другою стороною.
118
Ділення виду 360 : 2. Порівняння частин числа. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Складання і розв’язування рівнянь.
119 Закріплення вивченого матеріалу на множення та ділення.
Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків.
Складання задач за даним виразом.
120 Позначення частини числа дробом. Ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач на знаходження частини від числа.
121
Розв’язування задач на час. Задачі на знаходження частини від числа. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове способом випробовування.
122 Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Вправи на час.
Задачі, що містять знаходження частини від числа.
123 Ділення з остачею. Задачі на знаходження периметра прямокутника.
124 Ділення з остачею. Доповнення задачі даними, яких не вистачає, розв’язування.
125
Знаходження числа за його частиною. Розв’язування задач, які передбачають знаходження частини від числа або числа за його частиною.
126 Контрольна робота.
127 Аналіз контрольної роботи.
128 Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням виду 423•2.
129 Письмове множення на одноцифрове число виду 54•8, 319•2.
Розв’язування задач на знаходження частини від числа.
130 Повторення ділення з остачею. Ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове число виду 824 : 2.
131 Повторення ділення двоцифрового числа на одноцифрове.
Письмове ділення на одноцифрове число виду 658 : 2.
132 Повторення ділення двоцифрового числа на двоцифрове способом випробовування. Письмове ділення виду 384 : 6.
Розв’язування задач.
133 Повторення знаходження частини від числа і числа за його частиною. Письмове ділення виду 952 : 4.
134 Повторення вивченого за рік.
135 Контрольна робота (підсумкова).
136 Аналіз контрольної роботи.
137 Розв’язування вправ і задач підвищеної складності.
138- Повторення за рік.
140 242 244 246 248 250 251 253 256 258 261 263 265 267 268 269 271 273 275 277 279 282 284 285 285 287

8
Урок 1 (№№ 1–14)
Тема. Повторення вивченого за другий клас. Вступ. Числа першої сотні.
Мета. Ознайомити учнів з новим підручником. Повторити міри довжини, додавання та віднімання в межах сотні, розкладання двоцифрових чисел на розрядні доданки. Розвивати логічне мислення, інтерес до вивчення математики.
Обладнання. Таблиця “Міри довжини”; схеми задач, малюнок Пізнайка; карта-подорож “Країна Математики”; таблиця усних обчислень.
Зміст уроку
І. Організація класу.
Час урок розпочинати, математику вивчати!
ІІ. Вступне слово вчителя.
Ознайомлення з підручником математики для 3 класу, його основ ними розділами. Вивчення умовних позначень, пояснення їх значення.
ІІІ. Актуалізація опорних знань та умінь учнів.
1. Усні обчислення. а) — Діти, до нас на урок завітав … Ви дізнаєтесь, якщо правильно виконаєте завдання.
— Розв’яжіть і відгадайте слово.
З
10
Д
18
П
30
С
36
Н
38
Й
39
І
40
В
47
А
50
Ц
63
О
71
К
77
Ф
79
Р
80 30 + 10 39 –1 42 – 3 68 + 3 29 + 1 90 – 80 58 – 8 35 + 42
— Пізнайко запрошує вас до Країни Математики. Він підготував цікаві
ігри та завдання. б) Пізнайко робить ось такі кроки. Скільки кроків він має зробити, щоб подолати весь шлях?
(9 кроків)
П
І
З
Н
А
Й
К
О

9
в) У числовому ряду останнє число повинно збігатися з першим.
22 + 16
+ 31
– 33
– 14 г) Щоб піднятися на сходинку цієї числової драбинки, треба додати
15, а щоб спуститись — відняти 12. Пройди драбину до кінця.
33 36 ?
18 21 24
2. Хвилинка каліграфії із завданням.
— Пізнайко пропонує вам у кожному рядку дописати ще три числа.
5 8 11 14 17 … … …
3 6 9 12 15 … … …
Динамічна пауза.
ІV. Робота з підручником.
1. Виконати завдання № 1 (с. 3).
Учні називають, скільки всього копійок у кожній групі монет і за- писують у зошитах.
2. Завдання №№ 2, 3 виконують за зразком.
— Що спільного у кожній парі величин та виразів? (Однакове число.)
3. Завдання № 4 (с. 4) учні виконують усно: розташовують літери в по- рядку зростання чисел і отримують слово масло.
4. Завдання № 5 (усно).
5. Завдання № 6 з коментуванням.
6. Завдання № 7 самостійно.
Фізкультхвилинка.
7. Розв’язування і порівняння задач (№ 8).
— Чим схожі і чим відрізняються задачі?
— Змініть одне з чисел в другій задачі так, щоб у відповіді отримати результат розв’язання першої задачі.
8. Робота в парах (№ 9).
Завдання виконують із взаємоперевіркою.
9. Завдання № 10 (усно).
Учні приходять до висновку, що додавши до 99 (найбільшого двоциф- рового числа) число 1 (найменше одноцифрове), отримаємо число 100.
10. Виконання завдання підвищеної складності (№ 11).
Міркування учня: якщо аркуш паперу зігнути навпіл, то закреслений квадратик збігатиметься із квадратиком, на якому зображене зелене сер- дечко. Отже, цей квадратик відрізали разом із закресленим.
V. Підсумок уроку.
VІ. Домашнє завдання. №№ 12, 13, 14 (с. 5) — диференційовано.
+ 15
– 12

10
Урок 2 (№№ 15–28)
Тема. Літери латинського алфавіту. Периметр трикутника. Додавання та віднімання в межах 100.
Мета. Повторити прийоми додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток, назви компонентів і результати дій до- давання і віднімання, назви букв латинського алфавіту; вправляти у розв’язуванні задач, знаходженні периметра трикутника.
Обладнання. Таблиця з назвами латинських літер; геометричний матеріал
(трикутники); таблиця усних обчислень.
Зміст уроку
І. Організація класу.
ІІ. Контроль, корекція і закріплення знань.
1. Перевірка домашнього завдання. а) Зачитати результати прикладів на знаходження різниці (№ 12). б) Зачитати відповіді до задачі № 13. Змінити дані задачі так, щоб у від повіді отримати більше число. в) Зачитати ланцюжок чисел в порядку зростання (№ 14).
2. Завдання для опитування. а) Скільки сантиметрів в одному дециметрі? Скільки дециметрів в од- ному метрі? б) Виміряти довжину даної смужки (1 дм 6 см).
Записати її в сантиметрах, а потім у дециметрах і сантиметрах. в) Заштрихувати клітинки з числами, які при лічбі передують числам:
51, 99, 75, 27, 19.
2 4
6 8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
г) Обвести числа, які при лічбі йдуть за числами: 37, 33, 81, 85.
ґ) Закреслити клітинки з числами, що містять 1 дес. 6 од.; 5 дес. 4 од.;
8 дес.; 4 од.

11
д) Назвати число, в якому 7 десятків, а число одиниць на 5 менше від числа десятків.
3. Усні обчислення. а) Виконання завдання № 15 (с. 5).
б) Задача. У ворони було 20 червоних капелюшків, 40 синіх і 30 зелених.
Скільки всього капелюшків було у ворони?
4. Математичний диктант.
• Знайти суму чисел: 31 і 22; 26 і 13.
• Знайти різницю чисел: 62 і 11; 48 і 46.
• Число 60 збільшити на 20.
• Число 79 зменшити на 18.
Динамічна пауза.
ІІІ. Повторення вивченого про додавання і віднімання двоцифрових чисел.
1. Виконання завдання № 16 (с. 5). а) Пояснити прийоми додавання і віднімання чисел без переходу через десяток. б) Знайти значення виразів з коментуванням (“ланцюжком”).
2. Додавання і віднімання іменованих чисел (№ 17).
3. Повторення назв компонентів дій додавання і віднімання.
Виконання вправи № 18 (усно).
— Що означає “знайти суму”, “знайти різницю”?
Динамічна пауза.
ІV. Розвиток математичних знань.
1. Ознайомлення з назвами літер латинського алфавіту. а) Робота з таблицею.
— У математиці змінні й невідомі величини та геометричні фігури позначають латинськими літерами. Якими літерами позначили доданки
і суму? зменшуване, від’ємник, різницю?
Велика буква
A
B
C
D
E
F
I
K
L
M
O
X
Мала буква a
b c
d e
f i
k l
m o
x
Назва букви а
бе це де е
еф
і
ка ель ем о
ікс
a + b = c l – f = x

k + l = m
c + d = f
б) Усне виконання № 19.
2. Графічний диктант.
— Проведіть лінію на 6 клітинок вправо, далі — на 4 клітинки вниз.
З’єднайте кінці ламаної. Яка фігура утворилася?
— Позначте вершини трикутника латинськими літерами.

12
3. Знаходження периметра трикутника. а) Виконання завдання № 20 (с. 6). б) Обчислення периметра трикутника (з конверта).
4. Розв’язування задач. а) Задача № 21 (с. 6).
— Розв’яжіть задачу, склавши вираз.
— Змініть дані задачі так, щоб у відповіді отримати більше число
(менше число). б) Задача № 22 (с. 6).
— Чи можемо одразу дати відповідь на запитання задачі? Чому?
— Про що дізнаємось спочатку? (Скільки кроків зробив синій чоловічок?)
Для цього від 45 віднімемо 21, буде 24.)
— Як дізнатися, скільки кроків тепер розділяє чоловічків? (Треба до 45
додати 24, буде 69 кроків.)
— Запишіть розв’язання задачі виразом. (45 + (45 – 21) = 69 (кр.).)
5. Завдання для кмітливих. а) Усне виконання вправ №№ 23, 24. б) Виконання завдання № 25.
Учні приходять до висновку, що відрізали квадратик із зображенням жовтого сердечка.
V. Підсумок уроку.
VІ. Домашнє завдання.
№№ 26, 27, 28 (с. 6-7) — диференційовано.
Запропонувати завдання № 28 учням з високим рівнем знань.
Урок 3 (№№ 29–41)
Тема. Зв’язок дій додавання і віднімання.
Мета. Узагальнити знання учнів про зв’язок дій додавання і віднімання; вправляти у виконанні додавання двоцифрових чисел з перевіркою; формувати уміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення.
Обладнання. Таблиця “Зв’язок дій додавання і віднімання”; картки для опитування; таблиця усних обчислень; сигнальні картки.
Зміст уроку
І. Організація класу.
ІІ. Контроль, корекція і закріплення знань.
1. Перевірка домашнього завдання. а) Зачитати відповідь до задачі № 26. б) Із завдання № 27 зачитати найменшу суму і найбільшу різницю. в) Зачитати числову “змійку” (№ 28).

13 24 + 13 16 + 16 17 – 9 12 – 5 36 + 47 42 + 47 33 + 55 71 – 11 58 –26
2. Усні обчислення. а) Обчислити приклади, записані в трикутниках. б) “Ланцюжки”.
Учитель повільно читає “ланцюжок” прикладів, учні мовчки обчислю- ють і показують лише кінцеву відповідь (сигнальними картками).
11 + 10 – 1 + 32 + 12 =
60 – 40 + 15 + 14 – 9 = в) Виконання вправи № 29 (с. 7).
3. Завдання для опитування.
Картка № 1.
1) Обчисли.
23 + 26 89 – 65 18 – 15 34 + 34 19 – 18 36 + 13 42 + 37 11 + 58 2) Склади і розв’яжи задачу.
І — 18 кг
ІІ — ?, на 2 кг більше
?
Картка № 2.
1) Обчисли.
3 дм + 8 дм = м дм
6 см + 9 см = дм см
8 дм + 7 дм = м см
2) Склади і розв’яжи задачу.
— 20
— ?, на 6 менше
?

14
4. Хвилинка каліграфії із завданням.
2 3 2 4 2 5 2 6 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
— Рухаючись угору, додавайте число 11; рухаючись униз, віднімайте число 10.
Динамічна пауза.
ІІІ. Робота над темою.
1. Усне виконання завдань №№ 30, 31 (с. 7).
2. Робота з таблицею “Зв’язок дій додавання і віднімання”.
35 + 42 = 77
Перевірка
77 – 35 = 42 77 – 42 = 35
3. Виконання завдання № 32 з коментуванням.
ІV. Розвиток математичних знань.
1. Розв’язування задач. а) Задача № 33.
Увага! Щоб розв’язати задачу, потрібно 1 м 1 дм перетворити в деци- метри. б) Складання і розв’язування задачі за схемою (№ 34). в) Задача. В групі кенгуру 15 дорослих тварин і 7 діток. Скільки кенгуру залишилося в групі, коли 6 тварин її покинуло?
— Розв’яжіть задачу двома способами.
— Який спосіб легший? Чому?
Динамічна пауза.
2. Завдання для кмітливих. а) Усне виконання №№ 35, 36 (с. 8). б) Завдання № 37 виконують з коментуванням.
5 + 7 = 12 12 – 6 6 + 9 15 – 10 5 в) Задача № 38.
Розв’язування задачі за колективно складеним планом.
1) Скільки кроків пройшов червоний чоловічок?
42 – 11 = 31 (кр.)
2) Скільки кроків розділяло чоловічків спочатку?
42 + 31 = 73 (кр.)
V. Підсумок уроку.
+ 11
– 10


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал