Лабораторна робота як засіб розвитку творчості учнів О. Е. Граузе, вчитель зарубіжної літератури
Скачати 53.71 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації21.01.2017
Розмір53.71 Kb.
ТипЛабораторна робота

З
АРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА


Лабораторна робота як засіб розвитку творчості учнів

О. Е. Граузе, вчитель зарубіжної літератури

НВК Ківерцівська загальноосвітня школа І ступеня – Ківерцівська районна гімназія, учитель вищої категорії, учитель-методист

Лабораторні
роботи
із
зарубіжної
літератури сприяють креативному мисленню
учнів. Наведено їх різновиди, хід лабораторної
роботи на тему Образ Мазепи у творчості
Дж. Байрона, О. Пушкіна, В. Сосюри».
Ключові слова: картка-завдання, група,
дослідження.

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу актуально звучать цінні дидактичні заповіді В. О. Сухомлинського. У книзі Сто порад учителеві читаємо Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає втому, щоб, розкривши сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці. А це означає, що в навчанні має бути індивідуалізація – і у змісті розумової праці, і в характері завдань, і в часі. Зміна ролі учня на головну дійову фігуру всього навчально-виховного процесу і є особистісно орієнтоване навчання. Організація такого навчання вимагає розробки педагогічних технологій, мета яких – не накопичення знань та вмінь, а постійне збагачення досвідом творчості, формування механізму самоорганізації й самореалізації особистості кожного учня. Реалізація такого завдання вимагає іншого підходу до предметного навчання, до виділення і моделювання таких видів діяльності, які допомагають активному ставленню учня до навколишнього світу. Як поглибити зміст уроку, сприяти розвитку творчості учнів, реалізації їх потребу спілкуванні, формуванні навиків пошукової, дослідницької, експериментальної роботи, аналізу та синтезу, пробудженню їхньої фантазії, розвитку емоцій Вирішенням більшості з цих проблемна мою думку, є проведення уроків – лабораторних робіт при вивченні зарубіжної літератури. Суть лабораторної роботи полягає в самостійному дослідженні учнями різноманітних джерел на завдання учителя без попереднього вивчення цього матеріалу на уроці або за допомогою підручника, виділення необхідної інформації, її аналізу, систематизації та узагальнення. Учні можуть досліджувати літературні пам’ятки, твори мистецтв та фольклорний матеріал. Для лабораторних робіт добираються джерела, що відповідають таким вимогам доступність (розуміння учнями певного віку, охоплення найістотнішого в питаннях зв’язок зі змістом попередніх темі досвідом учнів,
1
наявність елементу новизни, наявність внутрішніх змістових суперечок, придатності до адаптації. Лабораторні роботи із зарубіжної літератури можуть проводитися у формі індивідуальної, групової або фронтальної роботи. Обов’язковою умовою лабораторної роботи є виконання її кожним учнем, запис отриманих результатів до зошита, обговорення отриманих результатів, узагальнення у вигляді рефератів, повідомлень, статті, нарису, поетичних, драматичних або епічних текстів, проектів, схем, таблиць та ін., а також висвітлення результатів роботи перед однокласниками. Залежно відмети лабораторної роботи, питання для карток-завдань добираються так, щоб отримати завершену картину, довести дослідження до логічного кінця.
Різновиди лабораторних робіт:
за об’єктом дослідження – з художнім текстом, літературно-критичною статтею (статтями, підручником, літературно-мистецькими документами, архівними та мемуарними джерелами
за видами дослідження – аналіз художнього тексту, текстуальний, лінгвістичний, ідейно-тематичний аналіз, аналіз образів твору, з елементами компаративного, асоціативного аналізу
творчі лабораторні роботи: з елементами рольової гри та інсценізації із залученням елементів образотворчого мистецтва (малюнки, роботи з пластиліну, оригамі, тощо лабораторні роботи – входження у літературний твір
узагальнюючі лабораторні роботи.
Відомо, що творчий розвиток дитини здійснюється як пошук себе через власні дослідження, самостійне виконання різної складності завдань, самостійно зроблений висновок. Тому стратегічною педагогічною лінією ми обрали саме дослідницьку, експериментальну, що є методичною домінантою під час проведення лабораторних робіт. Це ще одна технологія особистісно зорієнтованого, розвивального, інтерактивного спрямування. Уході семирічного практичного використання лабораторних робіт при вивченні зарубіжної літератури мною були отримані переконливі докази дієвості досвіду, який сприяє зацікавленості учнів творами зарубіжної літератури, розвиває логіку і критичне мислення, мовленнєві вміння і навички, допомагає висловити свою позицію щодо прочитаного. Ми можемо констатувати не тільки збагачення знань і вдосконалення умінь учнів, алей певні змінив їхній емоційно-ціннісній сфері, особистому соціокультурному досвіді.
Тема. Образ Мазепи у творчості Дж. Байрона, О. Пушкіна, В. Сосюри
Тип уроку: лабораторна робота з елементами компаративістики.
Мета уроку: провести порівняльне дослідження трактування образу Мазепи у творчості Байрона, Пушкіна, Сосюри та історичних документах формувати вміння, аналізуючи художній текст, історичний документ, робити висновки щодо трактування образу та історичної постаті показати різницю між
2
реалістичним та романтичним баченням персонажа виховувати національну та історичну толерантність.
Обладнання: тексти поем Мазепа Байрона, Полтава Пушкіна, Мазепа
Сосюри, ксерокопії історичних документів, портрети поетів та Мазепи, картки- завдання.
Я всю віддав би Україну,
Щоб пережить таку хвилину
І знову ніжним пажем буть –
Отим щасливим паничем
Із ніжним серце та мечем.
Дж. Байрон
Любив Вкраїну він душею
І зрадником не був для неї.
В. Сосюра
Хід уроку
І. Організація виконання лабораторної роботи
1. Мотивація виконання та постановка завдань (2–3 хв)
Вчитель. Іван Степанович Мазепа – неоднозначна та виняткова історична особа, яка життям та вчинками викликала до себе неабиякий інтерес, примусила сперечатися, пробудила безліч легенд, але, на жаль, такі не отримала однозначного вердикту. Сьогоднішня наша лабораторна робота, звичайно, не зробить цього, але ми маємо можливість зіставити літературні трактування образу Мазепи трьох великих поетів. Отже, зараз ви об’єднаєтесь у групи, отримаєте картки- завдання. Ознайомтесь із ними. Висновки ваших досліджень мають бути відображені у схемах, таблицях і представлені загалу.
2. Утворення груп Байрон, «Сосюра», Пушкін, Історики (1 хв)
3. Робота груп над дослідженням (15–20 хв)
ІІ. Картки-завдання
Група Байрон
1. Уважно перечитайте запропоновані вам уривки з поеми Мазепа.
2. Дайте відповіді на запитання
– У який момент життя зображено Мазепу
– Чому в момент найгострішого вибору життя чи смерть – старий Мазепа згадує молодість
– Яким зображено в поемі Мазепу – героєм-воїном чи героєм-людиною? Чому
– Як, на вашу думку, ставиться Байрон до свого героя
– Прикладом чого виступає в поемі Мазепа
3

3. Чи маємо ми право стверджувати, що Мазепа Байрона – класичний приклад романтичного героя
Група «Пушкін»
1. Уважно перечитайте запропоновані вам уривки з поеми Полтава.
2. Дайте відповіді на запитання
– Яким постає Мазепа у поемі
– Чому, на вашу думку, поет зображає героя як політика-інтригана, який навіть кохання підпорядковує своїм потаємним амбітним мріям
Чи згідні виз Пушкіним, що Мазепа забутий
3. На вашу думку, образ Мазепи у Пушкіна має романтичне чи реалістичне звучання
Група «Сосюра»
1. Уважно перечитайте запропоновані вам уривки з поеми Мазепа В.
Сосюри.
2. Дайте відповіді на запитання
– Яким бачить Сосюра Мазепу
– Чи переконливі його доводи щодо геніальності та високого патріотизму героя
– У зображенні Сосюри домінує характеристика Мазепи-політика чи Мазепи- людини Чому
– З чиїм трактуванням образу Мазепи – Пушкіна чи Байрона – збігається, на вашу думку, бачення Сосюрою постаті Мазепи Відповідь аргументуйте.
Група «Історики»
1. Ознайомтеся із запропонованими вам історичними документами та уривками із історичних досліджень щодо постаті Мазепи.
2. Виділіть ті факти, які, на вашу думку, відтворюють Мазепу як політика та високоосвічену й інтелігентну людину.
3. Зробіть висновки щодо сучасного історичного бачення Мазепи.
ІІІ. Презентація результатів дослідження груп (10 хв)
ІV. Узагальнення та підсумки лабораторної роботи

Підсумкові питання:
– Чиї погляди на особистість Мазепи майже збігаються
– Чому Байрон бачить у ньому пристрасну, дієву, емоційну людину
– У Сосюри Мазепа – взірець патріотизму. Чи розуміє поет, що так трактуючи образ, він його ідеалізує Яка мета автора поеми
– Чому, на думку Пушкіна, Мазепа, при всій його геніальності та неординарності, все ж таки зрадник та інтриган
– Чи можливе однозначне трактування образу Мазепи
2. Оцінювання участі кожного учня у лабораторній роботі.
Домашнє завдання: підготуватися до контрольної роботи з теми Романтизм.
4

Література
1. Сутула, О. В. Асоціативний аналіз художнього твору Текст / О. В.Сутула // Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах. – 2006. – № 12. – С. 30.
2. Сутула, О. В. Художній твір в особистісному вимірі учня Текст / О. В. Сутула // Там само. – С. 33.
3. Дьякова, Н. Я. Лирическая поэзия Байрона. – М. : Худ. лит., 1975. – С. 156–
162.
4. Мальцев, В. Г. Художня література Текст / В. Г. Мальцев. – К. : Освіта,
1996. – С. 90–92.
5. Шалагінов, Б. Б. Зарубіжна література Текст / Б. Б. Шалагінов. – К. : Освіта, 1992. – С. 256–271.
5


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал