Мета: дати студентам глибокі знання, вміння і забезпечити високопрофесійну компетентність у наступних питаннях: цілі, задачі і
Скачати 31.47 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації14.02.2017
Розмір31.47 Kb.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мультимедійні засоби в освіті та науці
Мета: дати студентам глибокі знання, вміння і забезпечити високопрофесійну компетентність у наступних питаннях: цілі, задачі і способи застосування мультимедійних засобів у навчанні та наукових дослідженнях; теоретичні основи ефективного застосування
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні хімії; психолого-педагогічні фактори, що впливають на ефективніть засвоєння хімії із застосуванням мультимедійних засобів; сучасні цілі освіти й шляхи досягнення педагогічних цілей через використання мультимедіа; педагогічні технології навчання хімії із використанням
ІКТ; критерії відбору та ефективного застосування навчальних мультимедіа у відповідності з основними стратегіями їх використання в освіті; способи створення різноманітних мультимедійних засобів.
Завдання навчити студентів:
• теоретичним основам, дидактичних принципів використання мультимедійних засобів навчання;
• психолого-педагогічним особливостям сприйняття та переробки даних, що передаються за допомогою технічних засобів;
• принципам дії, побудови та педагогічним можливостям сучасних технічних засобів;
• методиці виготовлення дидактичних матеріалів для різних технічних засобів, відпрацювання вмінь та навичок використання технічних засобів у навчально-виховному процесі;
• педагогічним, технічним, ергономічним, гігієнічним вимогам до мультимедійних засобів;
• техніці безпеки під час роботи з технічними засобами навчання хімії.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• понятійний апарат інформатизації хімічної освіти;
• напрями застосування ІКТ у навчанні хімії та наукових хімічних дослідженнях
• класифікацію електронних ресурсів, які застосовують у навчанні хімії та наукових хімічних дослідженнях;
• основні положення сучасної теорії мультимедійного навчання;
• психолого-педагогічні фактори, що впливають на ефективність засвоєння хімічних знань під час вивчення хімії із застосуванням
ІКТ;
• способи оптимізації когнітивного навантаження учнів під час навчання хімії із застосуванням мультимедійних засобів;

• форми та методи застосування мультимедійних засобів у навчанні хімії;

існуючий фонд мультимедійних програмних засобів з хімії та професійних пакетів прикладних хімічних програм;
• дидактичні принципи побудови навчальних наочних засобів, а також основні вимоги до засобів презентації наукових хімічних досліджень;
• функціональні можливості сучасної апаратури;
• правила догляду за апаратурою та техніки безпеки;
• основні вимоги до тестових завдань з хімії, що створюються за допомогою програм – тестових оболонок. вміти:
• користуватися сучасною комп’ютерною та проекційною технікою;
• розробляти та створювати навчальні статичні та динамічні медіа ресурси для навчання хімії, а також оформлення результатів наукової діяльності; пропонувати ідею посібника, складати сценарій для опанування певного розділу хімії, відбирати вихідний матеріал, здійснювати зйомку та, за необхідністю, монтувати відео фрагменти виконання дослідів з обов’язковим дотриманням правил техніки безпеки, здійснювати демонстрацію та ін.
• інтегрувати методи, форми та засоби ІКТ навчання з урахуванням особливостей складу учнівських груп;
• створювати засоби контролю хімічних знань за допомогою програм – тестових оболонок.
2. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи застосування засобів ІКТ для розв’язання задач професійної спрямованості
ТЕМА 1. Теоретичні основи навчання хімії із застосуванням мультимедійних засобів. Базис розробки теорії мультимедійного навчання. Теорія когнітивного навантаження.
ТЕМА 2. Теорія Р.Майєра та основні принципи розробки мультимедійних матеріалів (мультимедіа; просторової та часової безперервності; узгодженості; модальності; надмірності;
індивідуальних відмінностей). Граничні межі дії сучасної теорії мультимедійного навчання, зв’язок зі специфікою предметних знань та особливостями застосовуваних хімічних навчальних матеріалів.
Принципи збалансованості когнітивного навантаження та поєднання подання навчального матеріалу на різних рівнях представлення.
Технологія створення слайд-фільмів. Програмні засоби для їх розробки. Розробка презентацій за допомогою конструкторів уроку.
Прийоми зниження когнітивного навантаження при роботі
з динамічними візуалізаціями
Змістовий модуль 2. Інформаційні технології та мультимедійні засоби в освіті та науці.
ТЕМА 3. Інформаційне середовище освітньої установи. Зона предметного навчання. Сучасне обладнання кабінету хімії. Огляд технічних засобів, що можуть бути використані на уроках хімії.
ТЕМА 4. Електронні освітні ресурси з хімії, їх класифікація, типологія за функціональним та методичним призначенням. Аналіз наявних на українському ринку програмних засобів навчального призначення з хімії, а також професійних пакетів прикладних програм.
Нормативно-правові аспекти розробки та використання електронних засобів навчального призначення, їх експертиза та сертифікація.
Використання ліцензованого програмного забезпечення в навчальному процесі.
ТЕМА 5. Комп’ютерне моделювання у навчанні хімії та наукових дослідженнях. Імітаційні хімічні лабораторії. Проведення імітаційних лабораторних робіт за допомогою програм ChemLab (1.0, 2.0).
Використання середовища програмування NetLogo для моделювання фізико-хімічних процесів.
Змістовий модуль 3. Організація комп’ютерного тетування
ТЕМА 6. Теоретичні основи, програмне забезпечення, практичні рекомендації стосовно організації комп'ютерного тестування для розв'язання професійних завдань. Алгоритми тестових завдань з хімії, які найчастіше застосовуються. Вимоги до тестів та основні композиційні структури тестових завдань.
ТЕМА 7. Програмне забезпечення розробки комп’ютерних тестів.
Програми тестові оболонки (на приклад програм «ПоZнание» та
«Конструктор тестів»). Можливості, що надають для проведення комп’ютерного тестування системи дистанційного навчання (на прикладі платформи Moodle).
Змістовий модуль 4. Мережеві хімічні освітні та наукові ресурси
ТЕМА 8. Дидактичні можливості мережі Інтернет. Освітні послуги та ресурси. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з використанням телекомунікаційних технологій.
ТЕМА 9. Інформаційні ресурси Інтернет для хіміків-дослідників.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал