Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному році
Pdf просмотр
Сторінка1/17
Дата конвертації23.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному році
(інформаційно-методичний бюлетень)1
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному році
(інформаційно-методичний бюлетень)


Рівне – 2013

2


Рекомендовано науково-методичною радою Рівненського ОІППО (Протокол № 2
від 22.05.2013 року).

Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. редакцією М. А. Віднічука. –
Рівне, 2013. – 198 с.
Відповідальний за випуск:
Віднічук Микола Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, доктор
філософії, ректор Рівненського ОІППО, академік УААН, заслужений працівник освіти
України.


Упорядники:
Тригубець Галина Євгенівна, завідувач кабінету координації методичної роботи
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Волосюк Анатолій Анатолійович, методист кабінету координації методичної
роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.Усі матеріали подаються в редакції авторів (збережено стилістику, орфографію та
мову). Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних
несуть автори.© Колектив авторів, 2013
© Рівненський ОІППО, 2013

3
ЗМІСТ
Ірина АНДРОЩУК
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземної мови як другої іноземної з п’ятого класу в 2013-2014 навчальному році…………………………………….. 5
Наталія БАСАРАБА
Методичні рекомендації щодо організації роботи у мережевих педагогічних спільнотах веб-порталу «Освіта Рівненщини»…………………………………... 11
Алла БАШИНСЬКА
Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду…………………. 16
Володимир БУНЯК, Андрій ВИБАЧ
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році (за основу взято лист МОН України № 1/9-368 від
24.05.2013 та додатки до листа)…………………………………………………… 21
Анатолій ВОЛОСЮК
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості освітян Рівненщини у новому 2013-2014 навчальному році………………………………………………………………………………...... 31
Ніна ГАВРИШ
Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році.. 34
Наталія ГУЗЬ
Методичні рекомендації щодо вдосконалення роботи вихователів у школах-
інтернатах………………………………………………………………………….... 40
Наталія ДАВИДЮК
Методичні рекомендації щодо організації позашкільної освіти та її науково- методичного супроводу у 2013-2014 навчальному році методистам із позашкільної освіти районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
…….. 43
В’ячеслав ДЕМЧЕНКО
Психолого-педагогічні особливості роботи педагогічних кадрів з обдарованими школярами…………………………………………………………. 52
Анатолій ДУБЕНЧУК
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Фізична культура» у 2013/2014 навчальному році………………………………………… 57
Валентина ЖАЛОБНА, Анатолій СОРОЧИЦ
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі у 2013-2014 навчальному році……………………………………………… 63
Лариса КЛИМКО
Майстер-клас – ефективна форма поширення інноваційних управлінських
ідей…………………………………………………………………………………... 68
Світлана КОНДРАШКІНА
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з основ здоров’я у 2013 – 2014 навчальному році…………………………………. 76
Наталія КРУТОВА
Методичні рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі в
2013-2014 навчальному році………………………………………………………. 81
Руслана КУШНЕРУК
Основні аспекти викладання німецької мови як другої іноземної…………….. 85

4
Марія ЛАВРЕНЧУК
Рекомендації Рівненського ОІППО щодо організації методичної роботи та навчання світової літератури і російської мови в 2013-2014 навчальному році. 91
Юрій ЛИС
Методичні рекомендації щодо організації методичної роботи та вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області в 2013-
2014 навчальному році ……………………………………………………………. 99
Микола ЛЮШИН
Створення та організація роботи експертних груп під час атестації педагогічних працівників………………………………………………………….. 105
Лідія МЕДВЕДЧУК
Методичні рекомендації щодо організації методичної роботи та вивчення економіки в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області в
2013/2014 навчальному році………………………………………………………. 115
Ольга МЕЛЬНИЧУК
Емоційно-вольова саморегуляція як передумова формування психічної толерантності педагогічних працівників…………………………………………. 121
Наталія МІНАКОВА
Методичні рекомендації щодо організації діяльності шкільних музеїв і розвитку в них краєзнавчої роботи……………………………………………….. 123
Василь МУЗИКА
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році... 127
Тетяна НІКОЛАЙЧУК
Методичні рекомендації щодо організації профільного навчання та допрофільної підготовки в ЗНЗ у 2013-2014 навчальному році………………… 134
Лариса ПЕКАРСЬКА, Ганна МЕЛЬНИК, Андрій ВИБАЧ
Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з математики у
2013-2014 навчальному році………………………………………………………. 137
Микола ПІДДУБНИЙ
Рекомендації щодо особливостей вивчення української мови і літератури в
2013-2014 навчальному році………………………………………………………. 147
Вікторія САЛТИШЕВА
Організація навчального процесу в другому класі за новими програмами……. 153
Оксана ТИМОЩУК
Використання інформаційних технологій у навчальному процесі в 2013-2014 навчальному році
160
Оксана ТОМЕЦЬКА
Методичні рекомендації для освітньої галузі «Мистецтво» (предмети художньо-естетичного циклу)…………………………………………………….. 166
Анатолій ТРОФІМЧУК, Андрій ВИБАЧ
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-
2014 навчальному році…………………………………………………………… 175
Віра ФУРМАН, Олена ПИШКО, Алла ГОРЕЦЬКА
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування……………………………………………………………………….... 184
Раїса ШАГІЄВА
Методичні рекомендації щодо вивчення біології, екології, природознавства в
2013-2014 навчальному році………………………………………………………. 193


5
Ірина АНДРОЩУК,
завідувач кабінету іноземних мов
Рівненського ОІППО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ З П’ЯТОГО КЛАСУ
В 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів базуються на засадах загальнодидактичних принципів, ураховують особливості методичної організації процесу навчання кожної іноземної мови, а також навчальний досвід учнів у вивченні мови. Пріоритетними є комунікативний, особистісно зорієнтований і діяльнісний підходи до навчання (згідно з
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти).
Цілі, завдання та особливості навчання
Навчання іноземних мов у 5-му класі реалізується через навчально- методичне забезпечення вивчення предмета. Вивчення іноземних мов у 2013 –
2014 навчальному році буде здійснюватися за програмами “Іноземні мови. 5-9 класи” та підручниками (перша іноземна мова):
1.

Англійська мова
-
«Англійська мова. 5 клас», авт. Карп’юк О.Д. (вид. “ЛібраТерра”, 2013 р.);
-
«Англійська мова. 5 клас», авт. Несвіт А.М. (вид. “Генеза”, 2013 р.).
2.

Німецька мова
-
«Німецька мова. 5 клас», авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П., Сидоренко
М.М. (вид. “Грамота”, 2013р.);
-
«Німецька мова. 5 клас», авт. Сотнікова С.І.,Гоголєва Г.В. (вид.
“Ранок”, 2013р.).
3.

Французька мова
-
«Французька мова. 5 клас», авт. Клименко Ю.М. (вид. “Генеза”,2013р.).
4.

Іспанська мова
-
«Іспанська мова 5 клас», авт. Редько В.Г. (вид. “Генеза”, 2013 р.).
Навчальний матеріал, передбачений програмою, і процес навчання підпорядковуються досягненню практичних, освітніх, виховних і розвивальних цілей в їх єдності. Він має забезпечувати не лише оволодіння знаннями, навичками і вміннями з предмета, а й розвивати увагу, пам’ять, мислення учнів, формувати в них уміння робити висновки та узагальнення, розширювати світогляд, підвищувати культурний рівень, сприяти розвитку особистісних якостей, у тому числі доброзичливості, співпереживання, колективної взаємодопомоги тощо.
Цілі та методи навчання мають бути спрямовані на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння (діалогічного і монологічного мовлення), читання, письма.

6
Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, яка б дозволяла їм здійснювати спілкування в усній та писемній формах у межах сфер і тем, визначених програмою.
Навчально-виховний процес здійснюється з опорою на такі принципи:
1. Принцип комунікативної спрямованості навчання – забезпечує таку організацію навчального процесу, який призводить до належного рівня практичного володіння іноземною мовою в усній і писемній формах. Слід багато уваги приділяти роботі учнів у парах, групах; завданням контрольованого говоріння, під час виконання яких вони вчаться розпочинати розмову, використовуючи ініціативну репліку, правильно і швидко реагувати на ініціативну репліку співрозмовника та підтримувати бесіду.
2. Принципи ситуативності та тематичної організації навчального
матеріалу – створюють умови для адекватної реалізації ідеї комунікативності.
Оволодіння мовою відбувається у межах тем, визначених програмою, а основною формою організації спілкування вважається мовленнєва ситуація.
Спілкування дітей слід будувати відповідно до ситуацій у таких сферах спілкування:
- соціально-побутова: родина, уподобання членів родини, їх професії, допомога старшим, сімейні традиції, будинок і квартира, домашні обов’язки, уподобання, тварини;
- освітня: школа, розклад занять, навчальні предмети, розпорядок дня, канікули.
3.
Принцип діяльнісного характеру навчання – передбачає цілеспрямоване оволодіння мовленнєвими діями з метою їх подальшого використання для розв’язання певних комунікативних завдань.
4. Принцип соціокультурного спрямування навчального процесу
забезпечує відповідними автентичними матеріалами (текстами, ілюстраціями тощо). У змісті навчання в 5-му класі передбачені лінгвокраїнознавчі компетенції, необхідні для спілкування з носіями мови та розуміння автентичних текстів, а саме: а) знання учнями:
- власних імен, назв міст;
- назв тварин, рослин, типових для країн, мова якої вивчається;
- державної символіки;
- дитячого фольклору (пісні, ігри, лічилки, прислів’я і приказки); б) уміння:
- уживати форми мовного етикету;
- орієнтуватися в правилах ігор однолітків країни, мова якої вивчається;
- порівнювати звичаї, що лежать в основі відзначення свят у країнах, мова яких вивчається, та у своїй країні.
5. Принцип домінуючої ролі вправ і завдань – підкреслює специфіку оволодіння іноземною мовою як навчальним предметом відповідно до того, що основним має бути досягнення належного рівня сформованості навичок та умінь шляхом організації інтенсивної тренувальної діяльності. Згідно з комунікативно зорієнтованим підходом до навчання іноземних мов пріоритет

7 надається комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Проте це не означає, що у навчальному процесі ігноруються мовні вправи, які сприяють засвоєнню нормативного мовлення у фонетичному, лексичному і граматичному аспектах.
Відповідно до умов навчання такі вправи повинні бути комунікативно спрямованими, відігравати допоміжну роль, зазвичай використовуватися в контексті з комунікативними завданнями і бути підпорядкованими їм.
Оволодіння іншомовною граматикою повинно відбуватися спочатку в усному мовленні на основі мовних зразків. Уведення граматичних структур слід починати з показу форми, значення й вживання граматичної структури.
Тренування бажано проводити спочатку усно на основі тренувальних вправ, що включають відтворення готового зразка, підстановку в ньому нових елементів, трансформацію та репродукцію. Такі вправи повинні бути спрямовані на
інтереси учнів і носити комунікативний характер.
6.
Принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої
діяльності – враховує спільні психологічні механізми, спирається на використання максимуму відповідних аналізаторів для досягнення належного рівня сформованості компетентностей і компетенцій.
Аудіювання в 5-му класі є пріоритетним видом мовленнєвої діяльності й конкретизується вмінням сприймати і розуміти інформацію. Розвиток навичок аудіювання відбувається протягом усього року при веденні уроку іноземною мовою, при слуханні розповідей учителя, при введенні нового лексико- граматичного матеріалу. Завдання вчителя з організації слухання – це мовна настанова, запобігання труднощам, слухання тексту із завданням. У 5-му класі передбачений спеціальний етап, що в обов’язковому порядку містить роботу над текстами для аудіювання.
Говоріння в 5-му класі здійснюється у формі монологічного і діалогічного висловлювань: навчання діалогу і монологу відбувається паралельно і взаємозалежно. Навчання діалогічному мовленню може здійснюватися на ситуативній основі або на основі діалога-зразка з подальшим виходом на міжтематичний діалог.
Монологічне мовлення учнів представлене різними рівнями – від елементарного до розгорнутого монологічного висловлювання. Воно може бути репродуктивним (наприклад, заучування зразків діалогів), змішаним
(підготовленим на основі опор, власного мовного та мовленнєвого досвіду) і продуктивним, тобто цілком самостійним. Зміст говоріння становлять сформульовані вчителем ситуації, тексти для аудіювання та читання.
Особлива увага у 5-му класі приділяється навчанню читання, яке забезпечується навчальними текстами, що являють собою фіксацію усного мовлення на письмі та не містять невивченої лексики, зокрема й граматики, а також інформативними текстами, які учні можуть інсценувати. Послідовність роботи над технікою читання в 5-му класі передбачає: тренувальні вправи з читання слів, словосполучень, пропозицій із розширеннями, читання вголос коротких текстів та інсценоване читання інформативних текстів.

8
Особливістю п’ятого року навчання є формування поряд з орфографічними навичками лексико-граматичної правильності письма з подальшим формуванням дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі. З цією метою передбачені такі письмові вправи: відповіді на запитання та складання запитань до тексту; складання плану до прочитаного тексту; вправи на запитання-відповіді із частковою зміною мовного матеріалу; складання листа другові за зразком; розповідь із придуманим початком/кінцем; вправи на трансформацію мовного зразка; написання нотаток.
Ураховуючи те, що у 2013-2014 н. р. уводиться вивчення другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах, та те, що на вивчення другої
іноземної мови навчальним планом відводиться менша кількість годин, рівень володіння уміннями і навичками у всіх видах мовленнєвої діяльності буде дещо відрізнятися від результатів, досягнутих у вивченні першої іноземної мови (як у якісних, так і в кількісних показниках).
Навчання другої іноземної мови в 5-му класі реалізується через навчально-методичне забезпечення вивчення предмета.
Навчання другої іноземної мови у 2013-2014 навчальному році буде
здійснюватися за програмами “Іноземні мови. 5-9 класи” (за новим
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти; http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary- education/educational_programs/1349869088/
) та підручниками:
1. Англійська мова
- «Англійська мова. 5 (1) клас», авт. Пахомова Т.Г. (вид. “Методика”,
2013р.).
2. Німецька мова
- «Німецька мова. 5 (1) клас», авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф. (вид.
“Ранок”, 2013р.);
- «Німецька мова. 5 (1) клас», авт. Сидоренко М.М., Палій О.А. (вид.
“Ранок”, 2013р.).
3. Французька мова
- «Французька мова. 5 (1) клас», авт. Клименко Ю.М. (вид. “Методика”,
2013р.).
4. Польська мова
- «Польська мова. 5 (1) клас», авт. Біленька-Свистович Л.В.,
Ковалевський Є., Ярмолюк М.О. (вид. “Букрек”, 2013 р.).
Навчальний процес організовується такимчином, щоб сприяти формуванню в учнів умінь і навичок в усному (говоріння, аудіювання) і писемному (читання, письмо) мовленнях. Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності має здійснюватися паралельно і взаємопов’язано. У 5- му класі, з огляду на вікові особливості учнів і їхній навчальний досвід, не доцільно запроваджувати мовні пропедевтичні курси. Навчання варто відразу розпочинати з формування в учнів компетентностей із певної теми. У зв’язку з цим фонетичний аспект мовлення має засвоюватися безпосередньо у практичній діяльності, під час оволодіння тематичним, лексичним і

9 граматичним матеріалом. Робота над вимовою здійснюється постійно, впродовж усього курсу навчання.
Значна кількість вправ і завдань, а також видів навчальної діяльності, які широко використовувалися у навчанні першої іноземної мови і співвідносилися з віковими особливостями учнів, не завжди будуть методично доцільними для навчання другої іноземної мови. Слід уникати прямого перенесення всіх видів навчальної діяльності, які використовувалися в початковій школі під час навчання першої іноземної мови, на початковий етап у вивченні другої
іноземної мови. Учитель має добирати такі види вправ і завдань та використовувати такі види навчальної діяльності, які б співвідносилися із зазначеними вище чинниками. Усі вправи і завдання мають бути комунікативно спрямованими, а навчальні дії учнів чітко вмотивованими.
Навчання п’ятикласників характеризується використанням прийомів та способів навчання, які активізують мовленнєву діяльність, ініціативність у виконанні завдань. Учнів найбільше приваблюють завдання, які вимагають самостійності, вміння комбінувати матеріал у залежності від потреб мовленнєвої ситуації. Можна відзначити такі тенденції в організації навчання на цьому етапі: ширше використання вправ, що імітують умови природного
іншомовного спілкування, зростання ролі самостійної роботи учнів, більша опора на вербальну наочність та підказки, збільшення питомої ваги парних та групових форм роботи.
Оволодіння другою іноземною мовою буде ефективним лише в тому випадку, колив школярів будуть яскраво виражені пізнавальні інтереси, що, звичайно, виявляються в загальному позитивному відношенні до навчання.
Воно буде успішним за умови, якщо в учнів будуть домінувати внутрішні, адекватно-усвідомлювані, реальнодіючі пізнавальні мотиви, які в єдності із широкими соціальними мотивами забезпечать позитивне відношення школярів до предмета, що сприятиме досягненню практичного оволодіння учнями
іноземною мовою.
На кінець 5-го класу в учнів повинні бути сформовані такі
комунікативні вміння:

В аудіюванні:
- розуміти усні висловлювання партнерів у спілкуванні в межах тематики і ситуацій, визначених програмою, адекватно реагувати на них;
- розуміти прохання і вказівки вчителя, однолітків, пов’язані з навчальними та ігровими ситуаціями в класі;
- розуміти загальний зміст навчальних, а також нескладних автентичних текстів (оповідання, вірші);
- повністю і точно розуміти короткі повідомлення переважно монологічного характеру, побудовані на знайомому учням мовному матеріалі.

У говорінні:
- здійснювати діалогічне спілкування з дорослими і однолітками, в тому числі й з носіями мови, у межах сфер, тематики і ситуацій спілкування, визначених програмою.

10
- робити зв’язні висловлювання відповідно до сфер, тематики і ситуацій спілкування, використовуючи основні комунікативні типи мовлення (опис, повідомлення, характеристику).

У читанні:
- виразно читати вголос;
- читати про себе з метою: а) розуміння основного змісту навчальних, а також нескладних автентичних текстів, які відповідають рівню розвитку і навченості школярів; б) повного і точного розуміння змісту навчальних, а також нескладних автентичних (адаптованих) текстів, побудованих на знайомому учням мовному матеріалі, які містять незнайомі слова, про значення яких можна здогадатися з контексту; в) пошуку необхідного (цікавого) матеріалу (пошукове читання).

У письмі:
- написати особистого листа зарубіжному однолітку, вітальну листівку, оформити конверт, адресу відповідно до норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається;
- заповнити анкету;
- скласти і записати план прочитаного;
- робити необхідні виписки з тексту;
- складати короткий план і тези виступу.
В основі навчання лексики й граматики лежить принцип випереджаючого усного засвоєння мовленнєвих зразків через комунікативні завдання, а згодом –
аналіз і перенесення цього матеріалу на подальшу мовленнєву практику. Згідно з комунікативним підходом до навчання новий мовний матеріал (лексичний і граматичний) спочатку пред’являється у певному контексті, а вже потім активізується в усному і писемному мовленні за допомогою відповідних вправ і завдань. Вони мають бути комунікативно спрямованими і сприяти формуванню в учнів знань не тільки про значення нової мовної одиниці, а й про її формоутворення та функції (застосування) у мовленні. На основі цих знань мають формуватися відповідні мовні навички. Такий комунікативно- когнітивний підхід до навчання мовного матеріалу сприяє усвідомленому його засвоєнню й адекватному використанню у практичній мовленнєвій діяльності.
Процес навчання другої іноземної мови супроводжується певними труднощами. Найвагомішими серед них є:
1) психологічні труднощі, зумовлені переходом до нового навчального предмета “друга іноземна мова”;
2) труднощі, пов’язані із впливом на процес навчання рідної та першої
іноземної мови (міжмовна інтерференція);
3) труднощі, викликані різницею у фонетичному, граматичному, орфографічному аспектах першої та другої іноземних мов тощо.
Шляхи подолання труднощів:

визначення форм роботи і способів активізації мовленнєвої діяльності відповідно до вікових особливостей учнів;

11

раціоналізація процесу навчання за рахунок використання вже набутого мовного і мовленнєвого досвіду у вивченні рідної та першої іноземної мови;

вибір оптимальної технології навчання, яка б ураховувала взаємодію нового іншомовного механізму з механізмом рідної та першої іноземної мови;

послаблення впливу міжмовної інтерференції;

визначення спільного і схожого в рідній, першій і другій іноземних мовах у всіх видах мовленнєвої діяльності і у зв’язку з цим використання міжмовного переносу як важливого чинника раціоналізації навчального процесу.
Навчання усного і писемного спілкування відбувається у межах сфер і тем, передбачених програмою для навчання першої іноземної мови. Звичайно, рівень володіння кожним видом мовленнєвої діяльності буде дещо нижчим, аніж його аналог у вивченні першої іноземної мови. Він відповідатиме рівню В-
1, визначеному та описаному в загальноєвропейських рекомендаціях із мовної освіти (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2004. – 261 с.).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал