Методичні рекомендації обговорено та схвалено на засіданні методичного об’єднання початкових класів від 28. 10. 2014 р
Скачати 272.63 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації21.11.2016
Розмір272.63 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

1
СМИЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ
ДУБЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Методичні рекомендації обговорено та схвалено на
засіданні методичного об’єднання початкових
класів від 28.10.2014 р.

Керівник МО: Костюк В.Р.
2014

2
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Методичні рекомендації обговорено та
схвалено
на
засіданні
методичного
об’єднання
початкових
класів
від
28.10.2014 р.
1. ВСТУП
«Життя не в тому, щоб жити, а в тому, щоб бути здоровим» (Марціал, І ст. н. е.).
Здоров'я — щастя, благо, дароване людині Богом. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. На жаль, досить часто ми бездумно розтринькуємо цей дарунок, забуваючи, дуже важко, інколи,що втратити здоров'я легко, а повернути неможливо.
Наше здоров'я залежить від наших звичок, від наших зусиль щодо його зміцнення. Від стану здоров'я передусім залежить успішність, працездатність, настрій, вміння бути
«Сім принципів здоров'я»
Уникай вживання продуктів, що порушують обмін речовин та психофізичну рівновагу (кава, рафінований цукор, тютюн, алкоголь...)
Дотримуйся поміркованості у харчуванні. Брак стриманості в їжі та питті шкодить організмові.
Віддавай перевагу молочно-овочевій дієті.
Пам'ятай, чим швидше отруйні речовини і рештки спожитих продуктів харчування будуть видалені з організму, тим міцнішим буде здоров'я людини. У школяра ніколи не виникне проблеми із травленням, коли він веде рухливий спосіб життя, вживає достатньо рідини.
Загартовуй свій організм, веди рухливий спосіб життя. Не лінуйся: щоденна праця приносить людині користь і радість.
Дбай про духовне життя.
Вибирай якісні продукти харчування.

3
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
Лист МОНУ №1/9-266 від 26.05.2014 р.
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 р.
№ 563
, зареєстроване в Міністерстві юстиції 20 листопада 2001 р. за № 969/6160 (зі змінами) (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці);
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63 (далі – ДСанПіН
5.5.2.008-01);
Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах ДСанПіН 5.5.6.009-
98", затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30 грудня 1998 р.
№ 9 (далі - ДСанПіН 5.5.6.009-98);
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2004 р.
№ 407
, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 червня 2004 р. за № 730/9329
(далі – Положення про кабінет інформатики);
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 березня 2004 р. № 81, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р. за № 620/9219 (далі - Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики);
Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені спільним наказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 р. № 348/70, зареєстровані у Міністерстві юстиції
України 17 грудня 1998 р. за № 800/3240 (далі - Правила пожежної безпеки);
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом
Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від
09 січня 1998 р. № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533
(далі – Правила безпечної експлуатації електроустановок);
Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 06 березня 2002 р. за № 229/6517;
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05);
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки
України, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 18 квітня 2006 р. № 304, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680 (далі – Положення про порядок проведення навчання з охорони праці).

4
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З
ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
За характером і часом проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний,
позаплановий та цільовий.
Порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів визначається Положенням про організацію роботи з охорони праці.
Інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями проводять завідувачі кабінету, учителі.
Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.
Вступний
інструктаж проводиться перед початком навчальних занять на початку навчального року, при зарахуванні або оформленні до закладу освіти учня особою, на яку наказом керівника закладу освіти покладені ці обов’язки (вихователі, класоводи).
Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу. Програма та порядок його проведення затверджується наказом керівника закладу освіти.
-на початку заняття в кожному класі, спортзалі, майстерні, де навчальний процес пов’язаний із застосуванням небезпечних факторів;
-у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, спортивними змаганнями;
-при проведенні заходів за межами території школи;
-перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів.
Мета проведення
первинного інструктажу
- формування відповідального ставлення учнів до питань особистої безпеки та безпеки тих, хто оточує, свідоме розуміння необхідності захисту та збереження свого власного здоров'я, дотримання правил безпечної поведінки в умовах виникнення екстремальних ситуацій, у тому числі аварій, і уміння надати першу допомогу і самодопомогу у разі нещасних випадків.
Реєстрація такого інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті,класі.
Перед початком вивчення навчальної теми, виконання завдання, пов'язаних з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо також проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.
Про проведення первинного інструктажу в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку, заняття робиться запис: "Інструктаж з БЖД".
Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.
Позаплановий
інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог норм і правил, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу (екскурсії, подорожі тощо).
Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.
Цільовий
інструктаж проводиться з учнями (вихованцями) закладу освіти в разі організації позанавчальних масових заходів (олімпіад, екскурсій, туристичних походів, спортивних змагань) та під час проведення громадських робіт.
Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять учителі, вихователі, керівники гуртків, тренери, завідувачі кабінетів за відповідними інструкціями.
Журнал
реєстрації вступного, первинного, позапланового, цільового інструктажів з
безпеки життєдіяльності учнів _________ (кабінет, клас)
Розпочато__ ______________ 201… р.
Закінчено __ _____________201… р.
N з/п
Прізвище, ім'я, по батькові особи, яку
інструктують
Дата проведення
інструктажу
Клас
Назва (вид)
інструктажу,
інструкції
Прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка проводила
інструктаж
Підпис особи, яка проводила
інструктаж
Підпис особи, яку інструктують
Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу (14 років).Журнал має бути
прошнурований,пронумерований і завірений печаткою з підписом директора.

5
4. БЕЗПЕКА УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Відповідно до законодавства України, важливим завданням навчального закладу є збереження життя та здоров’я учнів під час організації навчально-виховного процесу. Головними документами можна назвати «Державні санітарні правила і норми по устаткуванню, утриманню загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу «(ДСанПІН 5.5.2.008-01), наказ
Міністерства освіти і науки від 1.08.2001 року № 563 «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»,наказ Міністерства освіти
і науки від 18.04.2006 року № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» та інші.
Особливу увагу слід приділити створенню умов, в яких будуть працювати і яку роботу будуть виконувати учні. Цей перелік визначений в Державних санітарних правилах і нормах: це й підбір меблів, фарбування стін і стелі, матеріалу, з якого зроблена підлога, — ні в якому разі її не можна робити з цементу та матеріалів, які не мають сертифіката на використання в навчальних закладах. Це стосується й покриття стін. Стелі дозволено фарбувати тільки в білий колір, стіни фарбуються в матові кольори, які не дають блиску. Якщо панелі виготовлені з деревини, їх слід обробити вогнезахисним складом. У класі мають стояти парти або столи щонайменше двох розмірів. Особливу увагу слід приділити кабінету комп’ютерної техніки: це єдиний кабінет у навчальному закладі, який повинен мати санітарно-технічний паспорт (зразок паспорта дається на сайті обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
Основні положення про організацію навчально-виховного процесу.
Усі навчальні приміщення повинні мати природне освітлення. Світло повинно падати зліва (крім майстерень трудового навчання), бути рівномірним і не створювати блиску. Забороняється
розміщення на підвіконнях високих кімнатних квітів. Дошка повинна мати матову поверхню.
Рівень штучного освітлення навчальних приміщень шкіл при використанні ламп розжарювання 150 лк
і 300 лк для люмінесцентних ламп. Усі світильники повинні мати матові екрани та позитивні висновки санітарно-гігієнічної експертизи .Світильники миються не рідше одного разу на три місяці, вікна — один раз на півріччя.
Температурний режим повинно підтримувати в межах: класи-кабінети — 17–20 градусів, у майстернях з обробки металу та дерева 16–18, у спортивному залі 15–17, роздягальнях при спортивному залі — 19–23, в актовому залі — 17–20, бібліотеці — 16–18, рекреаціях — 16–18, туалетах — 17–21, відносна вологість повітря у приміщеннях — 40–60 %. Провітрювання в навчальних приміщеннях здійснюється на перервах, а в рекреаціях — під час уроку.
Меблі слід добирати відповідно до зросту дітей. Заборонено використання замість стільців лав і табуретів. Для учнів недопустима поза, при якій відстань від поверхні парти до очей учня менше 30 см.
Для профілактики порушень постави учнів не менше двох разів на рік пересаджують із першого на третій ряд без порушення відповідності групи меблів та врахування гостроти зору та слуху. Парти
(столи) повинні бути тільки стандартними, погодженими з МОЗ України.
Максимальна маса вантажу для підняття школярами: 11–12 років до 4 кг, 13–14 років — до 5 кг,
15 років: хлопчики — 12 кг, дівчатка — 6,0 кг, 16 років — відповідно 14 і 7 кг, 17 років — 16,0 і 8 кг.
При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня: найбільш складні предмети вивчаються на 2–4-х уроках і з вівторка по четвер. Заборонено проведення контрольних робіт, вивчення складних тем на першому та останньому уроках, по понеділках та п’ятницях.
Тривалість перерв між уроками для учнів першого класу повинна бути не менше 15 хвилин, для всіх інших класів — 10 хвилин; великої перерви (після 2-го уроку) — 30 хвилин. Замість однієї великої перерви можна після 2-го та 3-го уроків влаштовувати 20-ти хвилинні перерви.
Для профілактики стомлюваності, порушення постави, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно через 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей. У 2–4-х класах домашні завдання не рекомендується задавати на вихідні та святкові дні. У першому класі домашнє завдання не задається.

6
Початок занять у загальноосвітніх навчальних закладах повинен бути не раніше 8-ї години; при двозмінному режимі навчання початок занять у другу зміну організовується не пізніше 14-ї години, закінчення — не пізніше 19-ої, 20-ої години.
При використанні комп’ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять безпосередньо з відеодисплейним терміналом і проведення профілактичних заходів повинні відповідати вимогам
ДСанПіН 5.5.6.008–98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах».
Після занять із відеодисплейними терміналами необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується на робочому місті. Порушення вимог цього документа веде до складних порушень психічного та фізичного здоров’я учнів!
При зниженні температури повітря до мінус 20 °С при швидкості руху повітря більше 5 м/с та при підвищенні вологості вище 80 % для учнів початкових класів і при температурі мінус 24 °С — для учнів 5–12-х класів, а також при надзвичайних ситуаціях органи місцевої виконавчої влади приймають рішення про тимчасове припинення навчання учнів.
Самообслуговування учнів повинно організовуватись у відповідності з віком, статтю, фізичними особливостями та станом здоров’я дітей, базуючись на гігієнічних вимогах до охорони їх здоров’я. Робота із самообслуговування повинна проводитися за участю вчителів, класних керівників і медичних працівників. У процесі самообслуговування учні можуть виконувати прибирання класів, кабінетів, лабораторій:
• наприкінці кожного дня (учні 5–12-х класів);
• генеральне прибирання кожного тижня і місяця (учні 9–12-х класів).
Тривалість самообслуговування для учнів 2–4-х класів у загальноосвітньому навчальному закладі не повинна перевищувати 1 години на тиждень, а для учнів 5–12-х класів — 2 години на тиждень. Роботу із самообслуговування необхідно проводити у спеціальному одязі (спецодягом учнів забезпечує школа). Миття підлоги дозволяється школярам з 10-річного віку з обов’язковим використанням швабри.Допускається участь учнів (чергові класи) у накриванні обідніх столів (при використанні санітарного одягу). Перебування учнів у виробничих приміщеннях харчоблоку забороняється.
Учні не допускаються до виконання робіт, що небезпечні для їхнього здоров’я та життя, створюють загрозу зараження інфекційними хворобами робота з електроприладами; робота зі значними фізичними навантаженнями; миття вікон, очищення даху та проїжджих частин вулиць від снігу та льоду; очищення освітлювальної арматури; перенесення скла та виробів із нього; прибирання санвузлів, умивальних кімнат, медичних і допоміжних приміщень, сходів, рекреаційних приміщень, майстерень, спортивних приміщень, актового залу, харчоблоку, роздаткової, буфету, обіднього залу; винесення та вивезення відходів; робота з хімічними речовинами (крім уроків хімії).
Учні 2–4-х класів можуть брати участь у прибиранні території школи, доглядати за квітами, учні
5–12-х класів — у генеральному та щодобовому поточному прибиранні ділянки (підмітати, очищувати від снігу, саджати дерева). Поточне прибирання майстерень проводить технічний персонал. Учні можуть прибирати пил на своїх робочих місцях за допомогою металевих і волосяних щіток.

7
5. ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА
ПЕРЕБУВАННЯ НА КАНІКУЛАХ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ІНСТРУКЦІЯ № 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЙ

1.
1.
У музей, на виставку
1.
1. 1. Веди себе спокійно, стримано.
1.
1. 2. Уважно оглядай, слухай, не перебігали безладно від одного до іншого.
1.
1. 3. Без дозволу нічого не чіпай.
1.
1. 4. Голосно не розмовляй.
1.
1. 5. Не забудь подякувати екскурсовода.
1.
2. На природу
1.
2. 1. Візьми чисту воду для пиття та миття рук.
1.
2. 2. Не пий сиру воду з природних водоймищ.
1.
2. 3. Не збирай невідомі тобі рослини, ні в якому разі не бери їх до рота.
1.
2. 4. Не засмічувати природу.
1.
2. 5. Не розпалював багаття.
1.
2. 6. Не ламай дерева.
1.
2. 7. Після заходу йди просто додому.
1.
2. 8. Дотримуйся правил дорожнього руху.
ІНСТРУКЦІЯ № 2. ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

2.
1. Проходь по тротуару тільки з правого боку. Якщо немає тротуару, йди по лівому краю дороги, назустріч руху транспорту.
2.
2. Дорогу переходь у тому місці, де вказана пішохідна доріжка або встановлено світлофор.
Дорогу переходь на зелене світло.
2.
3. Коли переходиш дорогу, дивись спочатку ліворуч, потім на право.
2.
4. Якщо ні світлофора, переходь дорогу на перехресті. Перетинати вулицю треба прямо, а не навскоси.
2.
5. Не йди дорогу перед близько йде транспортом.
2.
6. На проїжджій частині гри суворо заборонені.
2.
7. Не виїжджати на проїжджу частину на велосипеді.
ІНСТРУКЦІЯ № 3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС УРОКІВ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
1.Загальні положення.
1.1 Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення уроку.
1.2 Всі учасники навчально-виховного процесу мають користуватися засобами індивідуального захисту.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1 Чітко визначте порядок і проведення роботи.
2.2 Звільніть місце від зайвих речей.
2.3 Перевірте наявність потрібних інструментів.
2.4 Починайте виконувати роботу з дозволу вчителя.
2.5 Виконуйте лише ту роботу, яка передбачена завданням вчителя.
3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1 Не тримай ножиці кінцями вгору.
3.2 Не залишай ножиці у відкритому вигляді.
3.3 Передавай ножиці тільки в закритому вигляді кільцями в сторону товариша.
3.4 При роботі слідкуй за пальцями лівої руки.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1 Прибирання робочого місця:
Всі інструменти покладіть на місце, в робочу папку.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1 У випадку поранення гострими інструментами потрібно звернутися за допомогою до вчителя.
5.2 Надати потерпілому першу допомогу.

8
ІНСТРУКЦІЯ №4. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ПРИ РОБОТІ З ГОЛКОЮ.
Загальні положення
1.1 Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення уроку.
1 .2 Всі учасники навчально-виховного процесу мають користуватися засобами індивідуального захист.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1 Чітко визначте порядок і проведення роботи.
2.2 Звільніть місце від зайвих речей.
2.3 Перевірте наявність потрібних інструментів.
2.4 Починайте виконувати роботу з дозволу вчителя.
2.5 Виконуйте лише ту роботу, яка передбачена завданням вчителя.
3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1 Передавай голку товаришу тільки тупим кінцем.
3.2 Не губіть голку. Перевіряйте кількість перед початком роботи та в кінці.
3.3 При зшиванні тканини, картону слідкуй за гострим кінцем.
3.4 Не вколюй голку в одяг. Зберігай голки в гольниці.
3.5 При шитті і вишиванні користуйся наперстком.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1 Прибирання робочого місця:
Всі інструменти покладіть на місце, в робочу папку.
4.2 Голки перерахуйте і покладіть в гольницю.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1 У випадку поранення гострими інструментами потрібно звернутися за допомогою до вчителя.
5.2 Надати потерпілому першу допомогу.
ІНСТРУКЦІЯ № 5. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

5.
1. На вулиці голосно розмовляти, кричати, сміятися непристойно.
5.
2. Не можна смітити на вулиці: гризти насіннячка, кидати папірці, цукеркові обгортки, огризки від яблук.
5.
3. Під час відвідування кінотеатру не треба шуміти, бігати, затівати ігри.
5.
4. Під час перегляду кінофільму непристойно заважати глядачам, плескати стільцями, свистіти, тупотіти.
5.
5. При вході в зал і при виході не треба поспішати, штовхатися.
5.
6. Будьте ввічливі.
ІНСТРУКЦІЯ № 6. ПРАВИЛА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ НА ВУЛИЦІ

6.
1. Якщо на вулиці хтось іде і біжить за тобою, а додому далеко, біжи найближчим людне місце: до магазину, автобусної зупинки.
6.
2. Якщо незнайомі дорослі намагаються відвести тебе силою, чини опір, кричи, гукай на допомогу: "Допоможіть! Мене веде незнайома людина!"
6.
3. Не погоджуються ні на які пропозиції незнайомих дорослих.
6.
4. Нікуди не підеш ти з незнайомими дорослими і не сідай з ними в машину.
6.
5. Ніколи не хвалився тим, що у твоїх дорослих багато грошей.
6.
6. Не проси додому незнайомих хлопців, якщо вдома немає нікого з дорослих.
6.
7. Не грай з настанням темряви.

9
ІНСТРУКЦІЯ № 7. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ЛЬОДУ

7. 1. Перш ніж рухатися по льоду, треба переконатися в його міцності, перевіреної дорослими людьми.
7. 2. Йти слід по вже прокладеної стежці.
7. 3. Не слід спускатися на лижах і санках у незнайомому місці з обривом.
7. 4. Особливо обережним слід бути поблизу виступаючих на поверхню кущів, трави; в місцях, де швидка течія, де вливаються стічні води промислових підприємств.
7. 5. Не забувай восени і навесні лід тонкий.
ІНСТРУКЦІЯ № 8. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ВОДІ ВЛІТКУ

8. 1. Купатися можна тільки в місцях дозволених і у присутності дорослих.
8. 2. Не можна пірнати в незнайомих місцях-на дні можуть виявитися притопленими колоди, камені, корчі.
8. 3. Не слід купатися в заболочених місцях і там, де є водорості і твань.
8. 4. Не варто затівати гру, де в жарт треба "топити" друг дуга.
8. 5. Не витягай помилкової тривоги.
ІНСТРУКЦІЯ № 9. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ СПІЛКУВАННІ З ТВАРИНАМИ

9. 1. Не треба вважати будь-яку помах хвостом проявом дружелюбності. Іноді це може говорити про абсолютно недружелюбному настрій.
9. 2. Не варто пильно дивитися в очі собаці і посміхатися. У перекладі з "собачого" це значить "показувати зуби", або говорити, що ви сильніше.
9. 3. Не можна показувати свій страх і хвилювання. Собака може відчути це і повести себе агресивно.
9. 4. Не можна тікати від собаки. Цим ви запрошуєте собаку пополювати за втікачем дичиною.
9. 5. Не годуйте чужих собак і не чіпайте собаку під час їжі або сну.
9. 6. Уникайте наближатися до великих собакам охоронних порід. Деякі з них вивчені кидатися на людей, що наближаються на певну відстань.
9. 7. Не робіть різких рухів, звертаючись з собакою чи господарем собаки. Вона може подумати, що ви йому загрожуєте.
9. 8. Не чіпайте цуценят і не відбирайте те, з чим собака грає.
9. 9. Якщо у вузькому місці (наприклад, в під'їзді) собака йде вам назустріч на повідку, краще зупинитися і пропустити її господаря.
9. 10. Тварини можуть поширювати такі хвороби, як сказ, лишай, чума, тиф та ін.
ІНСТРУКЦІЯ № 10. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ, КОЛИ ТИ ОДИН ВДОМА

10. 1. Відкривати двері можна тільки добре знайомому людині.
10. 2. Не залишай ключ від квартири в "надійному місці"
10. 3. Не вішай ключ на шнурку собі на шию.
10. 4. Якщо ти втратив ключ - негайно сповісти про це батькам.
ІНСТРУКЦІЯ № 11. ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

11. 1. Не називай адресу або номер квартири.
11. 2. Ніколи не називай номер свого телефону (можеш відповісти тільки "так" або "ні")
11. 3. Не склав розмови з незнайомцями.

10
ІНСТРУКЦІЯ № 12. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЇДАЛЬНІ

12. 1. Чергові йдуть в їдальню на 10 хвилин раніше для сервірування столу.
12. 2. Іди тільки в строю.
12. 3. Перед їжею обов'язково вимий і насухо витри руки.
12. 4. Займи своє місце.
12. 5. Під час їжі не розмовляй.
12. 6. Дотримуйся чистоту і порядок на столі.
12. 7. Після їжі прибери посуд за собою.
12. 8. Раніше доїв - почекай товаришів.
12. 9. Повертайся в клас в строю.
ІНСТРУКЦІЯ № 13. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПРОГУЛЯНКИ

13. 1. На прогулянку виходь у строю.
13. 2. Грай на спортмайданчику.
13. 3. Не грай з колючими, масивними предметами.
13. 4. Не штовхатися, не став підніжки.
13. 5. Не кидайте сніжками, камінням, різними предметами.
13. 6. У туалет йди тільки з дозволу вчителя, вихователя.
13. 7. З вулиці заходь в строю.
ІНСТРУКЦІЯ № 14. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ОСІННІХ КАНІКУЛ

14. 1. Дотримуйся правил ПДР (№ 2)
14. 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (№ 6).
14. 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (№ 4).
14. 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (№ 5).
14. 5. Дотримуйся правила поведінки біля водоймищ під час їх передзимова замерзання, правила безпеки на льоду (№ 7).
14. 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (№ 10).
14. 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (№ 9).
14. 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами.
14. 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не кури і не нюхай токсичні речовини.
14. 10. Стережися ожеледі, щоб уникнути падінь і травм.
ІНСТРУКЦІЯ № 15. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЗИМОВИХ КАНІКУЛ

15. 1. Дотримуйся правил ПДР (№ 2)
15. 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (№ 6).
15. 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (№ 4).
15. 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (№ 5).
15. 5. Дотримуйся правил безпеки на льоду (№ 7).
15. 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (№ 10).
15. 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (№ 9).
15. 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами.
15. 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не кури і не нюхай токсичні речовини.
15. 10. Стережися ожеледі, щоб уникнути падінь і травм.
15. 11. Не грай поблизу будинків, з дахів яких звисає сніг і лід.

11
ІНСТРУКЦІЯ № 16. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ

16. 1. Дотримуйся правил ПДР (№ 2)
16. 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (№ 6).
16. 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (№ 4).
16. 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (№ 5).
16. 5. Дотримуйся правил безпеки на льоду (№ 7).
16. 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (№ 10).
16. 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (№ 9).
16. 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами.
16. 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не кури і не нюхай токсичні речовини.
16. 10. Стережися ожеледі, щоб уникнути падінь і травм.
16. 11. Не грай поблизу будинків, з дахів яких звисає сніг і лід.
ІНСТРУКЦІЯ № 17. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЛІТНІХ КАНІКУЛ

16. 1. Дотримуйся правил ПДР (№ 2)
16. 2. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами (№ 6).
16. 3. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях (№ 4).
16. 4. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці (№ 5).
16. 5. Дотримуйся правил безпечної поведінки на воді влітку (№ 8).
16. 6. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома (№ 10).
16. 7. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами (№ 9).
16. 8. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, боєприпасами.
16. 9. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря, наркотики, спиртні напої, не кури і не нюхай токсичні речовини.

ІНСТРУКЦІЯ №18. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РУХУ
ДО ШКОЛИ ТА ДОДОМУ ПІСЛЯ ЗАНЯТЬ.
1.
Загальні положення.
1.1 Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу.
1.2 Всі учні школи повинні знати «Правила безпеки під час руху до школи та додому після занять» та дотримуватись їх.
2 Вимоги безпеки пред початком руху до школи.
2.1 Чітко визнач шлях від школи додому.
2.2 Під час руху до школи не заходь у незнайомі місця.
3. Вимоги безпеки під час руху до школи та додому після занять.
3.1 Ходити тільки по тротуарах та пішохідних доріжках.
3.2 Перед тим, як переходити дорогу, слід подивитись направо, дійшовши до середини-наліво
і перейти.
3.3 При відсутності переходу, переходь вулицю під прямим кутом до краю проїжджої частини, де вона добре проглядається по обидві сторони.
3.4 Дорогу не перебігати.
3.5 У разі відсутності тротуарів слід рухатись по обочині дороги назустріч транспортним засобам.
4. Вимоги безпеки під час руху додому.
4.1 Ідіть додому одразу після закінчення уроків.
4.2 Ідучи дорогою, не грайтеся, не штовхайтеся, не читайте на ходу.
4.3 Іти обочиною дороги, назустріч транспортним засобам.
5. Дії при виникненні аварійної ситуації.
5.1 У разі нещасного випадку негайно попередити дорослих.
5.2 Надати першу медичну допомогу. У разі потреби викликати швидку медичну допомогу.


12
ІНСТРУКТАЖ № 19. ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ
1.

Забороняється:
1.1
Кидати негайні сірники, недопалки в приміщеннях.
1.2
Недбало, безтурботно звертатися вогнем.
1.3
Викидати палаючу золу поблизу будівель.
1.4
Залишати відкритими двері печей, камінів.
1.5
Включати в одну розетку велика кількість споживачів струму.
1.6
Використовувати несправну апаратуру і прилади.
1.7
Користуватися пошкодженими розетками.
1.8
Користуватися електричними прасками, плитками, чайниками без підставок з вогнетривких матеріалів.
1.9
Користуватися електрошнура і проводами з порушеною ізоляцією.
1.10.
Залишати без нагляду топлячи печі.
1.11.
Колупати у розетці ні пальцем, ні іншими предметами.
1.12.
Самим лагодити й розбирати електроприлади.
2. Дозволяється:
2. 1. Захищати будинок від пожежі.
2. 2. У разі виникнення пожежі викликати пожежну охорону.
2. 3. Використовувати всі наявні засоби для гасіння пожежі.
2. 4. Подавати сигнал тривоги.
2. 5. Зустрічати пожежників і повідомляти їм про вогнищі пожежі.
2. 6. Знати план евакуації на випадок пожежі.
2. 7. Кричати й кликати на допомогу дорослих.
2. 8. Рухатися повзучи або пригнувшись, якщо приміщення сильно задимлене.
2. 9. Вивести з палаючого приміщення людей, дітей.
2. 10. Накинути покривало на потерпілого.
ІНСТРУКЦІЯ №20. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ХАРЧУВАННЯ
ТА ОСОБИСТА ГІГІЄНА УЧНЯ.
1.
Загальні положення.
1.1 Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу.
1.2 Всі учні школи повинні знати правила харчування та дотримуватись їх, слідкувати за особистою гігієною.
2.
Здоровий спосіб життя, особиста гігієна.
2.1 Пам’ятайте: Здоров’я – головна цінність людського життя. Піклуйтесь про нього.
2.2 Наркотики, паління та пияцтво руйнують здоров’я.
2.3 Займайтесь спортом, беріть активну участь в шкільному житті.
2.4 Дотримуйтесь режиму дня, будьте підтягнутими, зібраними.
2.5 Слідкуйте за особистою гігієною: щотижня мийте все тіло, щоранку та щовечора вмивайтесь, чистить зуби.
2.6 Одяг, взуття повинні бути завжди чистими, охайними, у кишені – носова хустинка.
2.7 Не вживайте медичних препаратів без призначення лікаря.
3.
Вимоги безпеки перед початком харчування.
3.1 Чітко визначте шлях до їдальні.
3.2 Йдучи до їдальні не біжить і не штовхайтесь.
3.3 В разі нестачі столових приборів звертайтесь до чергового чи кухаря.
4.
Вимоги безпеки під час харчування.
4.1 Перед їдою помийте руки з милом.
4.2 За столом сиди прямо, не клади лікті на стіл, ногу на ногу, не підпирай щоку рукою.
4.3 Їж без поспіху, не відкушуй великих шматків.
4.4 Не розмовляй з повним ротом, ретельно пережовуй їжу.
4.5 Під час їди не присьорбуй голосно, не дуй на гарячу страву, не стукай ложкою по тарілці.
Намагайся їсти беззвучно.
4.6 Їж охайно, чиста скатертина на столі – ознака твоєї культурності.
5.
Вимоги безпеки після закінчення харчування.
5.1 Не штовхаючись віднесіть посуд.
6. Вимоги безпеки при нещасному випадку.
6.1 Вразі пошкодження під час харчування звернись до класного керівника.
6.2 В разі потреби звернись до медпрацівника.

13
ІНСТРУКЦІЯ № 21. ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА У ШКОЛІ ТА ВДОМА
1.
Загальні положення:
1.
Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу.
2.
Всі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила «Протипожежної безпеки у школі та вдома».
2.
Вимоги безпеки перед початком роботи.
1.
Гра з вогнем заборонена.
2.
Вміти користуватись електроприладами.
3.
Включати електроприлади тільки при необхідності.
3.
Вимоги безпеки під час роботи.
1.
Слідкуйте за тим, щоб вугілля, шлак, зола, вогнище були загашені. Виявивши загорання негайно телефонуйте 101.
2.
Забороняється зберігати та використовувати самозаймисті речовини.
3.
Штори, що загорілися необхідно зірвати і кинути, наприклад, у ванну з водою, загасити землею, піском, мокрим одягом.
4.
Вікна відкривати не можна: кисень підсилить горіння.
5.
Якщо це можливо, виходячи відключіть світло, закрийте кран з водою; візьміть документи і все необхідне.
4.
Вимоги безпеки після закінчення роботи.
1.
Перевірка присутніх, чи викликана пожежна охорона.
2.
Видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих.
5.
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
1.
Допомагаючи потерпілому поваліть його на землю і накрийте одягом.
2.
Не зривайте одяг з пошкодженого тіла.
ІНСТРУКЦІЯ № 22. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА УРОКАХ ТА ПІД ЧАС ПЕРЕРВИ

1. Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.
2. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.
3. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.
4. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.
6. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.
7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.
8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.
9. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.10. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.11. Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків.
12. Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.
13. Під час перерви забороняється:
– бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
– штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;
– сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися.
14. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.
15. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
16. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

14
ІНСТРУКЦІЯ № 21. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Загальні вимоги
1. До занять допускають учнів, які пройшли медичний огляд та інструктаж із техніки безпеки.
2. Учні на заняттях повинні бути одягнені в спортивний одяг і мати спортивне взуття з неслизькою підошвою.
3. У місцях проведення занять має бути аптечка, укомплектована необхідними медикаментами й перев’язними матеріалами для надання першої допомоги.
4. Керівник занять і учні повинні дотримувати правила пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
5. Про кожний нещасний випадок з учнями вчитель повинен негайно повідомляти адміністрацію установи й надавати першу допомогу потерпілому.
6. Учителів, які не виконали або порушили інструкцію з техніки безпеки, притягають до дисциплінарної відповідальності згідно з правилами внутрішнього розпорядку.
Перед початком занять
1. Учні мають одягти спортивну форму й мати спортивне взуття з неслизькою підошвою.
2. Учитель повинен перевірити надійність установки, кріплення стійок і поперечин спортивного
інвентаря.
3. Учитель зобов’язаний перевірити стан і відсутність сторонніх предметів на підлозі або спортивному майданчику.
Під час занять
1. Учні мають виконувати фізичні вправи, робити зупинки та завершувати виконання вправ лише за командою (сигналом) учителя.
2. Учні повинні суворо дотримувати правила виконання фізичних вправ та проведення рухливих
ігор.
3. Учням слід уникати зіткнень з іншими учнями, поштовхів і ударів по руках і ногах.
4. У разі падінь учням необхідно групуватися, для того щоб уникнути травмування.
5. Учні мають уважно слухати й виконувати всі команди (сигнали) керівника занять.
В аварійних ситуаціях
1. Виявивши несправність спортивного інвентаря, учителеві слід негайно припинити заняття й сповістити про це адміністрацію установи. Заняття поновлювати тільки після усунення несправності.
2. У разі травмування учня вчителеві слід негайно надати першу допомогу потерпілому, повідомивши про це адміністрацію установи, за потреби відправити потерпілого до найближчої лікувальної установи.
3. Під час виникнення пожежі в спортивній залі вчитель має негайно евакуювати учнів через усі наявні евакуаційні виходи, повідомити про пожежу адміністрацію установи й найближчу пожежну частину, гасити пожежу за допомогою наявних первинних засобів пожежогасіння.
Після завершення занять
1. Учитель разом із учнями повинні скласти у відведене місце спортивний інвентар, технічний персонал має провести вологе прибирання спортивної зали.
2. Учитель зобов’язаний ретельно провітрити спортивну залу.
3. Учні повинні зняти спортивний одяг і взуття, вимити обличчя та руки з милом.

15
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор школи
________ С.С. Лущан

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ УЧНЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

1. Загальні положення
1.1. Сфера застосування інструкції:
Інструкція використовується для учня початкових класів, що перебуває на території школи під час навчально-виховного процесу
1.2. Загальні відомості про об’єкт розробки:
Учень знаходиться в навчальному кабінеті під час уроку та у коридорі під час перерви.
Під час навчально-виховного процесу учень користується учбовими посібниками, роздатковим та дидактичним матеріалом.
1.3. Умови та порядок допуску учнів до навчання:
Учень допускається до занять :
- у здоровому стані,
- у формі, колір якої зазначено Статутом школи,
- зі змінним взуттям, що має неслизьку підошву та закритий задник.
1.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань безпеки
життєдіяльності:

Учень повинен:
- приходити до школи своєчасно,
- заходити до класу тільки з дозволу вчителя,
- не запізнюватися на урок,
- організовувати своє робоче місце до відповідного уроку,
- слідкувати за порядком в кабінеті під час перерви,
- використовувати засоби прибирання лише за призначенням,
- мати зручну одежу, яка відповідає нормам Статуту школи, бути охайним,
- дотримуватись затвердженого в школі режиму праці й відпочинку,
- оперативно повідомляти вчителю школи або черговому адміністратору про всі надзвичайні випадки під час навчального-виховного процесу,
- несе відповідальність власне за життя та здоров'я під час навчально-виховного процесу,
- чергові учні повинні підтримувати порядок і чистоту у кабінеті,
- сидіти за партою згідно зросту,
- були ввічливими та уважними,
- якщо хоче щось запитати або дати відповідь, підняти руку.

Учневі забороняється:
- гризти ручки, олівці, лінійки та інше приладдя,
- штовхатися,
- приймати їжу під час уроку,
- користуватися електроприладдям,
- залишати кабінет під час навчально-виховного процесу без дозволу вчителя,
- відкривати вікна, не вставати на підвіконня, не викидати будь-що з вікон,
- використовувати мобільні телефони під час навчально-виховного процесу,
- приносити до школи речі, які не використовуються на уроках, або можуть спричинити шкоду життю або здоров’ю,
- підносити гострі предмети близько до очей, засовувати до носа чи вуха, розмахувати ними перед обличчям інших дітей.

16
1.5. Характеристика небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які
впливають на учня:
- нервово - емоційне напруження,
- підвищений рівень шуму,
- навчання в запиленому приміщенні (крейдяні крихти, пил),
- слизьке покриття в туалетних кімнатах,
- мармурові сходи
Дані шкідливі фактори викликають захворювання:
- нервової системи,
- серцево-судинної системи,
- стомлення слухового аналізатору викликає головний біль,
- стомлення зорового аналізатору викликає погіршення зору,
- перенапруга хребта викликає захворювання опорно-рухового апарату.
1.6. Правила санітарних норм та особистої гігієни:
Учень слідкує за особистою гігієною і за дотриманням правил особистої гігієни в класі.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Порядок підготовки робочого місця:
-
Робоче місце повинно бути охайним, підручники та інше обладнання акуратно складене, небезпечні предмети знаходитись в футлярі (циркуль, голка, ножиці, олівець, ручка)
-
Парта та стілець мають бути чистими, навколо робочого місця має бути прибрано сміття.
2.2. Порядок повідомлення адміністрації про виявлення несправностей:
У випадку виявлення зламаного або відсутнього шкільного обладнання, учню необхідно терміново повідомити про це вчителя або чергового адміністратора.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. На уроці:
- знаходження учнів в кабінеті дозволяється тільки в присутності вчителя,
- користуватися канцелярським приладдям тільки за призначенням,
- не відволікатись від роботи,
- дотримуватись дисципліни та порядку.
3.2. На перерві:
- не штовхатися,
- не кричати,
- не бігати.
3.3. В їдальні:
- мити руки перед прийомом їжі,
- сідати в їдальні на своє місце,
- користуватися серветками,
- не розмахувати виделками, ложками, руками,
- не розмовляти.
3.4. В спортивній залі:
- мати спортивний одяг,
- повідомляти вчителя про погане самопочуття,
- дотримуватись правил техніки безпеки на уроці фізичної культури.
3.5. На екскурсії:
- мати зручний одяг,
- бути уважним,
- слухати вчителя,
- не відходити від групи без дозволу вчителя.
3.2. Вказівки щодо дотримання робочого місця в безпечному стані:
-
На робочому столі матеріали розташовувати таким чином, щоб уникнути їх падіння на підлогу, так, щоб зручно було їх показувати, не захаращувати робочий стіл, розташовувати тільки ті матеріали, які необхідні для даного уроку.


17
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1. Учень повинен організувати здачу робочого місця після закінчення роботи в такому
порядку:
- здати робочі матеріали вчителю,
- прибрати робоче місце,
- підготуватись до наступного уроку,
- виходити з кабінету тільки з дозволу вчителя.
4.2. Після закінчення роботи в кабінеті учень повинен:
- прибрати робочий стіл,
- скласти зайві речі в портфель,
- чергові учні мають організувати вологе прибирання, перед цим пройшовши інструктаж у вчителя,
- з дозволу вчителя вийти до роздягальні, та разом з ним на вулицю,
- піти додому разом з батьками,
- у разі відсутності батьків, повідомити про це вчителя.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
При виникненні будь-якої надзвичайної ситуації, погіршенні самопочуття або нещасному випадку терміново повідомити вчителя або чергового адміністратора.
При виявленні чужих речей, пакунків, сумок або речей невідомого походження слід повідомити вчителя або чергового адміністратора.
У випадку виникнення аварії терміново повідомити про це вчителя або чергового адміністратора.
Розроблено
Керівник МО вчителів початкових класів ____________ В.Р. Костюк
Погоджено
Відповідальний за роботу з охорони праці ____________ ______________

18
6.

ЦИКЛОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСУ БЕСІД (ЗАНЯТЬ)
з попередження дитячого травматизму серед учнів початкових класів
Смизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2014/2015 навчальному році

Зміст бесід (занять)
Кільк. годин
Місяць
9
10 11 12 1
2
3
4
5
1.
Правила дорожнього руху
10 2
1 1
1 1
1 1
1 1
2.
Правила протипожежної безпеки
10 1
1 1
2 1
1 1
1 1
3.
Запобігання отруєнням
2 1
1 4.
Правила безпеки при користуванні газом
4 1
1 1
1 5.
Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами
6 1
1 1
1 1
1 6.
Правила безпеки на воді
5 1
1 1
1 1
7.
Правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму
4 1
1 1
1
Разом годин
41 5
5 4
6 4
2 5
4 6
Тематика бесід (занять) з попередження дитячого травматизму
№ з/п
Зміст занять
Місяць
Правила дорожнього руху.
1
Організація дорожнього руху. Правосторонній, односторонній, двосторонній рух. Правила безпеки при переході вулиці. Наземний, надземний, підземний переходи.
Вересень
2
Типи перехресть ( регульовані, нерегульовані) Правила переходу дороги на перехрестях.
Вересень
3
Правила переходу вулиці після висадки з транспорту.
Жовтень
4
Дорожні знаки
Листопад
5
Дорожня розмітка
Грудень
6
Рух за сигналами регулювальника
Січень
7
Пасажир в автомобілі
Лютий
8
Основні види дорожньо-транспортних пригод. Поведінка при дорожньо- транспортних пригодах.
Березень
9
Безпека руху велосипедиста.
Квітень
10
Підсумкове заняття
Травень
Правила протипожежної безпеки.
1
Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожеж, їх наслідки
Вересень
2
Дії під час виникнення пожеж у багатоповерховому будинку, власному будинку. Способи захисту органів дихання від чадного газу.
Жовтень
3
Правила експлуатації побутових нагрівальних, електричних та газових приладів
Листопад
4
Пожежнонебезпечні речовини та матеріали. Пожежно безпека при поводженні з синтетичними , горючими, легкозаймистими матеріалами та речовинами.
Грудень
5
Пожежнонебезпечні об’єкти. Новорічні свята: новорічна ялинка, електричні гірлянди, небезпека використання відкритого вогню (свічки, бенгальські вогні
, піротехнічні засоби, петарди тощо) Користування печами, камінами.
Грудень
6
Правила пожежної безпеки у вашому домі , в гуртожитку. Гасіння пожежі в квартирі на початковій стадії загоряння. Правила поводження під час пожежі.
Січень

19 7
Запобігання виникненню пожеж від електричного струму та правила гасіння таких пожеж. Дії учнів при пожежі.
Лютий
8
Домедична допомога постраждалим від пожеж. Шкідливість і небезпечність куріння.
Березень
9
Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі.
Квітень
10
Підсумкове заняття. Протипожежна безпека.
Травень

Запобігання отруєнь.
1
Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням. Профілактика харчових отруєнь.
Вересень
2.
Запобігання отруєння хімічними речовинами
Травень

Правила безпеки при користуванні газом.
1
Загальні відомості про природний та зріджений газ
Жовтень
2
Правила безпечного користування побутовими газовими приладами: котел, пічка, запальничка тощо
Грудень
3
Дії населення під час виявлення запаху газу
Січень
4
Ознаки отруєння. Запобігання отруєння чадним газом. Домедична допомога при отруєннях.
Березень

Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами.
1
Види боєприпасів, методи їх розпізнання. Небезпечні предмети ( знахідки) та дії при їх виявленні.
Вересень
2
Правила поводження з вибухонебезпечними предметами, невизначеними предметами та речовинами.
Жовтень
3
Запобігання дитячого травматизму від вибухонебезпечних предметів побутового призначення : піротехнічні засоби, горючі та легкозаймисті речовини.
Грудень
4
Вогнепальна зброя – не забава. Небезпечність виготовлення та випробовування вибухових пакетів, користування мисливськими рушницями.
Березень
5
Заходи з безпеки під час збирання металевого брухту. Правила дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів
Квітень
6
Підсумкова бесіда. Обережність дітей під час літніх канікул – запорука життя та здоров”я
Травень

Правила безпеки на воді.
1
Вступ.Уміння триматися на воді – запорука безпеки. Особливості купання в морі, річці, ставку.
Вересень
2
Допомога потопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої долікарняної допомоги потерпілому.
Листопад
3
Правила поведінки на кризі.Надання допомоги потерпілому на воді взимку.
Грудень
4
Правила безпечної поведінки на воді та біля води.
Березень
5
Дія води на організм людини. Як правильно купатися.
Травень

Правила безпеки користування електроприладами, при
поводження з джерелами електроструму.
1
Поняття про джерела струму, їх небезпечність для життя та здоров’я людини.
Листопад
2
Правила поводження з побутовими електроприладами: праскою, холодильником, пральною, (швацькою) машиною, електроплитою, мікрохвильовою плитою тощо
Січень
3
Правила поведінки при виявленні обірваного електричного дроту.
Квітень
4
Правила поведінки поблизу електрощитової , лінії електропередач.
Травень

20
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.
«Азбука безпеки школяра»/ Головне управління МНС в Харківській області: Центр пропаганди, Харків, 2004;
2.
Бондаренко Л., Петренко Л. Стаття «Дитина вдома», ж. «Позакласний час»,№19- 20 2006;
3.
«Безпека життєдіяльності», В.М.Ярошевська, -К.:2004-559;
4.
Матеріали журналу «Безпека життєдіяльності», № 1-12, 2013;
5.
Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. «Основи здоров’я»: підручник для 7-го класу – К.:
Алатон, 2002 – 128с.;
7.
Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Репік І.А. «Основи здоров’я»: підручник для 5-го класу загальноосвітніх закладів. – К.: Алатон, 2005. – 176;
8.
Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. -К.: 2007.- 944с.;
9.
Педагогічний всеобуч батьків (конспект лекцій). На допомогу класним керівникам. ж.
«Позакласний час»,2002;
10.
Чубенко С.В. Стаття «У небезпечній ситуації ніколи не губись!», ж «Біологія», №25(145),
2007;
11.
Ярошевський М. М., Ярошевська В. М., Диновський Д. М. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності: навчальний посібник /2-ге видання, доповн. І доопр.-Київ, 2004.-
256с
12.
Черепаха В.М., Рачков С.М. «Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення "Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності", Харків, 2012
Використано матеріали сайтів: http://mns-kharkiv.at.ua/
http://nmc-mns-kharkiv.at.ua/publ/statti_2013_roku/
http://www.malvina.kharkov.ua/bezpeka-zhyttediyalnosti-vyhivanciv-menu.html http://nv-internat.edu.kh.ua/bezpeka_zhittyediyaljnosti_ditej/
http://prilrmk.ucoz.ru/publ/organizacija_roboti_z_pitan_okhoroni_praci_ta_bezpeki_zhittedijalnosti_u chniv_pochatkovikh_klasiv/1-1-0-118
http://tsvitoxanvo.ucoz.net/instrukcija/instrukcija_bzhd_dlja_uchniv_pochatkova_shkola.doc http://nazarova.at.ua/publ/organizacija_roboti_z_pitan_okhoroni_praci_ta_bezpeki_zhittedijalnosti_uc hniv_pochatkovikh_klasiv/1-1-0-14


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал