Методичні рекомендації щодо формування читацької компетентності молодших школярів
Скачати 137.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір137.13 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ВІДДІЛ ОСВІТИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Укладач: Суханова І.В., методист ММК


Селидове
2015

Вироблення якісних ознак читання як основне завдання уроків
читання у початковій школі
Прищепити любов до читання – це значить переконати дитину у необхідності дружити з книгою, відчувати її корисність у повсякденному житті як неоціненного джерела знань та засобу спілкування між людьми. Як зазначено у Державному стандарті початкової освіти, «мета і завдання мовного компонента освітньої галузі виділяються такі змістові лінії: коло читання, навичка читання, досвід читацької діяльності і літературна діяльність».
Найважливіше завдання початкової школи – навчити дітей учитися, а це неможливо без уміння читати і працювати з книжкою.
В. Сухомлинський радив учителям початкових класів: «Навчіть усіх дітей читати так, щоб вони вміли читаючи думати й думаючи читати».
Такого читання навчити непросто. Необхідно створити для дитини сприятливі умови, забезпечити кваліфіковане керівництво навчанням, основою якого є знання особливостей процесу читання, володіння ефективними методами і прийомами.
Вже довгий час в методиці навчання мови існує такий термін, як «якості читання». Їх чотири:
1. Свідомість;
2. Правильність;
3. Виразність;
4. Швидкість.
Щоб читання було свідомим, учні повинні розуміти:
1.
значення всіх слів читаного тексту;

2.
зміст речень, що з них складається даний текст;
3.
зв'язок одного з одним окремих речень тексту (часовий, просторовий, причинний);
4.
головну думку, основний зміст прочитаного тексту і логічний взаємозв'язок між окремими його частинами.
Правильне читання має відповідати таким критеріям:
- безпомилковість відтворення звукового наповнення прочитуваного, тобто читати без пропусків букв, складів, їх перестановок, вставки зайвих літер, складів;
- ритмічність (або плавність) читання, яка виявляється при злитому промовлянні складів у словах і злитій вимові ненаголошених службових слів з повнозначними частинами мови;
- дотримання орфоепічних норм, у першу чергу правильного наголошування складів, вимови тих звуків і слів, які у мовленні дітей зазнали впливу діалектного оточення.
Виразним може бути лише читання вголос. Тому основні вимоги до нього пов'язані з інтонацією, яка включає складний комплекс елементів вимови, зокрема: ритм, темп, тембр, силу, висоту голосу, паузи, логічний наголос.
Виразним читання вважається тоді, коли читець дотримується пауз, логічних наголосів, варіює пришвидшеним чи уповільненим темпом, пониженням чи підвищенням голосу при проказуванні слів або речень відповідно до змісту твору.
Швидкість читання полягає в навичці схоплювати зором буквений склад слова й відтворювати його в звуках. Це досягається
поволі, шляхом довгих вправ, тому не можна відривати швидкість читання від усвідомлення читаного.
Перед кожним читанням треба ставити певну вимогу до учнів
(прочитати без помилок, прочитати швидше, прочитати і уміти відповісти на якесь запитання). Це забезпечить їх увагу й інтерес до читання.
Працюючи над розвитком навички читання, учитель постійно має спиратись на ті психічні якості, які забезпечують формування читацьких умінь.
Щоб удосконалити ці навички, використовується така система вправ:
- для розвитку правильної орфоепічної вимови;
- для подолання заміни пропусків букв у словах.
Підвищенню швидкості читання сприяє використання такої системи вправ:
- для розширення кута зору;
- для розвитку артикуляції і дихання;
- для подолання бар'єру промовляння;
- для активації мислення;
- для розвитку уваги і пам'яті.
Виразність читання досягається при використанні наступної системи вправ:
- для розвитку навичок техніки мовлення;
- для розвитку навичок логіки мовлення;
- для розвитку навичок емоційно-образної виразності.

Система вправ для розвитку усвідомлення прочитаного має бути такою:
- для розуміння окремих слів, словосполучень;
- для усвідомлення зв'язних висловлювань;
- творча робота.
Лише комплексне і систематичне використання вправ дає змогу сформувати повноцінну навичку читання у молодших школярів.
Вправи для розвитку артикуляції і дихання
Розтягування губ широко, складання їх у трубочку.
-
Піднімання й опускання за нерухомої нижньої губи – верхньої і навпаки.
-
«Злизування варення» (вгору по губах і вниз широким язиком).
-
«Чищення зубів» (язиком водити вправо – вліво по верхній частині різців).
-
«Коники» (цокання).
-
«Маятник» (рот напіввідкритий в усмішці, язик рухається від лівої щоки до правої).
-
«Закриті ворота» (просунути язик крізь стиснуті зуби).
-
«Жабки» (скреготання). Рот напіввідкритий, губи розтягнуті.
Язик торкається піднебіння. Втягуємо повітря, намагаючись не рухати язиком.
-
Губи міцно стиснуті, щоки надуті. Швидко переганяємо повітря то за ліву, то за праву щоку.
-
Артикуляційна гімнастика – чітке, правильне промовляння звуків, слів, словосполучень, скоромовок, прислів'їв, приказок. Промовляти їх треба спочатку
повільно, а далі швидше й швидше, однак щоб язик не заплітався, щоб вимова була чіткою, без «проковтування» звуків.
-
Гра «Луна». Учитель читає слова (речення) голосно, а учні – трохи тихіше (луною). Можливе хорове читання слів з прискоренням до темпу скоромовки.
Вправи для подолання бар'єру промовляння
-
«Губи». Під час читання мовчки вчитель пропонує учням міцно стиснути губи й прикласти до них палець (психології установка на беззвучне читання). Згодом палець не прикладають, а лише стискують губи.
-
«Читай мовчки, рахуй уголос». Учитель показує картинку зі словами, текстом і пропонує дітям рахувати вголос від 1 до 10, одночасно читати слова.
Щоб перевірити усвідомлення прочитаного, варто переказати текст.
-
«Не торкнись». Читати, затиснувши зубами олівець так, щоб ні язик, ні губи, не торкалися його.
-
Притискання язика до зубів або затиснення його зубами.
-
Набирання в рот якомога більше повітря з тим, щоб, не випускаючи його, дихати через ніс. Щоки при цьому надуті.
-
Аритмічне постукування рукою чи олівцем під час читання.

-
Списування.

Вправи для активізації мислення
-
Ігри з м'ячем. Учитель кидає м'яч кожному учневі, промовляючи при цьому одне з чотирьох слів: «земля» - гравець у відповідь повинен назвати один із видів тварин; «вода» - риб; «небо» - птахів;
«вогонь» - плеснути в долоні. Учитель кидає м'яч, називаючи при цьому, наприклад, продукти й інші слова: «яблуко»- лови, «парта» - не лови.
-
Гра «Упіймай слово». Учитель називає предмети живої природи
(береза, вовк, оса) - учні сплескують у долоні, називає предмети неживої природи (пісок, сонце, вітер) - піднімають руки догори.
Учитель називає парні числа (2, 16, 100, 38) - сплескують, непарні - мовчать. Називає іменники - піднімають праву руку, прикметники - ліву, дієслова - обидві руки.
-
Гра «Нісенітниця». Прочитати слово ззаду наперед (колосок - косолок, лампа - апмал, зошит — тишоз, книга - агинк). Прочитати слова, переставляючи склади (тато - тота, Оля - Ляо, дочка - чкадо).
Прочитати речення, починаючи з останнього слова (За вікном завивав вітер. - Вітер завивав вікном за. Олі п'ять років. Років п'ять
Олі).
-
Знайти слова, які в прямому, і в зворотному порядку читалися б однаково: шалаш, дід, око, Алла, біб, кок.
Вправи для розвитку пам'яті
-
Демонстрування малюнків (3-4 с). Учні мають назвати кожен предмет, зображений на них.
-
Гра «Розвідники». Розкладають 20 (10) предметів
чи малюнків, відкривають їх на секунду. Хто запам'ятає найбільше?
-
Гра «Нишпорка». На столі розкладені 10 предметів. Учень виходить, учитель ховає один предмет. Повернувшись, учень має назвати предмет, який зник.
-
Гра «Запам'ятай слова». У стовпчик записують слова, не пов'язані між собою за змістом. Демонструють їх не більше ніж 10 с.
Щоб краще запам'ятати ці слова, треба скласти з них зв'язний текст.
-
За командою вчителя діти починають читати текст швидко й уважно. Прочитавши, закривають текст і переказують його своєму товаришеві (учитель ходить між рядами й слухає).
Висновок.
- темп читання повинен співвідноситися з розумінням прочитаного;
- розуміння – основний критерій темпу читання кожного учня;
- у виробленні швидкого читання треба прагнути до темпу читання, який наближається до темпу розмовної мови людини і забезпечує свідоме сприйняття прочитаного;
- головним недоліком щодо швидкості читання є надто повільне читання і читання надто швидке. Як дуже повільне, так і надмірно швидке читання негативно відбивається на всьому процесі читання, а особливо на усвідомленні читання;
- слід враховувати психотравматичний вплив процесу перевірки техніки читання на дитину;
- без швидкого, свідомого читання неможливе успішне навчання дитини з усіх інших предметів;

- навчати дітей техніці швидкого читання рекомендується з першого класу школи;
- при перевірці техніки читання потрібно мати на увазі різновиди читання: вголос і мовчки;
- лише комплексне і систематичне використання вправ для формування виразності, свідомості, правильності та швидкості читання дають змогу сформувати повноцінну навичку читання у молодших школярів;
- техніку читання потрібно формувати при опрацюванні художніх творів;
- під час оцінювання техніки читання вчитель не повинен знижувати бал, якщо темп читання несуттєво нижчий (на 2 – 4 слова) від нормативного, таким чином стимулюючи розвиток читацьких потреб молодшого школяра;
- головним показником досягнень у підготовці дитини – читача
є рівень розвитку навичок самостійної читацької діяльності.
Пам’ятки для учнів
Пам'ятка 1
Заповіді читача для самостійної роботи з книжкою
1.
Вибравши книжку для читання, згадай, чи знаєш ти інші твори цього автора.
2.
Прочитай передмову, анотацію, розглянь ілюстрації та виріши, про який час розповість книга, про що вона.
3.
"Товсту" книжку опановуй частинами.
4.
Читаючи, звертай увагу, де і з ким відбуваються описані події.
Спробуй уявити собі і конкретну обстановку, і героїв.
5.
Виділяй усе незрозуміле, формулюй запитання і намагайся знайти на них відповідь самостійно: через ілюстрації або довідники.
6.
Закриваючи книжку, ще раз подумай над її змістом у цілому, віднови в пам'яті головні події сюжету, образи персонажів і спробуй визначити, чим сподобалася тобі книжка, а чим - ні.
Пам'ятка 2
1.
Взявши в руку книжку, прочитай: а) заголовок; б) прізвище автора (чи відомі тобі його книжки?); в) де і коли видана книжка, для якого віку; г) анотацію, зміст, передмову (якщо вони є).
2.
Розглянь ілюстрації. Хто художник?
3.
Поміркуй: а) про що і про кого може йтися в книжці; б) чи хотілося б тобі прочитати її.

Пам'ятка 3
Ти прочитав книжку. Після цього:
1.
Познач слова, значення яких тобі невідоме.
2.
Яка основна думка книжки (що хотів сказати автор)?
3.
Чого вчить цей твір?
4.
Склади план (для 3 – го кл.).
5.
Підготуй переказ.
6.
Чи охоче ти читав книжку? Чому?
7.
Назви дійових осіб (1 – й кл.).
8.
Що ти дізнався про героя прочитаного твору (2 – й кл.)?
9.
Чи хотілося б тобі прочитати інші твори цього автора або твори на подібні теми?
Пам'ятка 4
Вчись читати правильно
1.
Стеж за словами на рядку, не переставляй їх.
2.
Намагайся зрозуміти те, про що читаєш.
3.
При читанні будь уважним до кожного слова.
4.
Стеж за інтонацією.Пам'ятка 5
Правила читання вголос

Запитання
Відповідь
Що потрібно зробити перед читанням вголос?
Вдихнути повітря й читати вголос на видиху
Як вимовляються голосні звуки під час читання?
Голосні вимовляються голосно й
«широко»
Як вимовляються приголосні звуки ?
Приголосні звуки слід вимовляти без напруження
Як читати вголос наголошені склади?
Наголошені склади під час читання потрібно виділяти голосом
Як читати вголос довгі речення? Довгі речення потрібно ділити на смислові відрізки (частини), робити між ними під час читання короткі паузи і повний вдих
Коли тон голосу наприкінці речення знижується?
Якщо в кінці речення стоїть крапка(.)
Коли тон голосу наприкінці речення різко піднімається?
Якщо в кінці речення стоїть знак питання (?)
Коли тон голосу протягом усього речення тримається на одному рівні?
Якщо в кінці речення стоїть знак оклику(!)

Анкета для виявлення читацьких інтересів, умінь та навичок
учнів 1 класу (проводиться в усній формі на початку вересня)
1.
Чи вмієш і любиш ти читати?
2.
Чи доводилось тобі самостійно прочитати книжку? Яку?
3.
Чи читають тобі книжки вдома?
4.
Що найбільше ти любиш слухати: оповідання, вірші, казки?
5.
Де можна брати книжки для читання?
6.
Що б тобі найбільше хотілося одержати в подарунок: іграшку, книжку, цукерки?
Анкета для виявлення сформованості читацьких інтересів,
розвитку читацької самостійності в 3-4 класах
(форма опитування - письмова)
1.
Чи є в тебе улюблена книжка? Хто її автор, яка назва?
2.
Яку книжку ти читаєш зараз? Назви автора, головних персонажів.
3.
Чи пам'ятаєш тему наступного уроку позакласного читання?
Назви її.
4.
Про що ти найбільше любиш читати?
5.
Чи є в тебе улюблені письменники? Назви їх.
6.
Хто може тобі допомогти у виборі гарної книжки?
7.
На що слід звернути увагу, добираючи потрібну книжку?
8.
Чим можна скористатися в бібліотеці, добираючи необхідну книжку?Набір речень для зорових диктантів за системою І.T. Федоренка
Набір № 1
Букви Секунди
Тане сніг.
8 4
Тече річка.
9 4
Почався дощ.
10 5
Сашко прибіг.
11 5
Оксана читає.
11 5
Птахи літають.
12 6
Набір № 2
Настала осінь.
12 6
Ти шукаєш гриби.
13 6
У лісі росте дуб.
13 6
Лід укрив ставок.
14 6
На небі хмаринки.
14 7
У садочку жоржини.
15 7
Набір № 3
Пташки прилетіли.
15 8
Посміхалося сонце.
16 8
Бабуся шиє сорочку.
16 8
Матуся миє підлогу.
16 8
Дме холодний вітер.
16 8
Олена добре вчиться.
17 8
Набір № 4
Сів шпак на шпаківню.
17 8
Гріє ласкаве сонечко.
18 7
Хатку занесло снігом.
18 7

Соняшник ріс коло тину.
19 7
Катруся посіяла квіти.
19 7
Дмитрик заспівав пісню.
20 7
Набір № 5
У кімнаті свіже повітря.
20 6
Галя читає цікаву книжку.
21 6
Хлопці купалися в ставку.
21 6
Гілки ялини вкриті інеєм.
21 6
У Петрика є цікава іграшка.
22 6
На городі виросла квасоля.
22 6
Набір № 6
Місто Київ стоїть на Дніпрі.
23 5
Курчата забралися на город.
23 5
Чергові чисто витерли дошку.
24 5
Дідусь розказав дітям казку.
24 5
Трактористи працюють у полі.
24 5
Проміння сонця розтопило лід.
25 5
Набір № 7
Діти посадили біля хати вишню.
25 4
Небо вкрилося сірими хмарами.
25 4
Тепле сонечко зігріло малюка.
25 4
Старша сестра працює в лікарні.
26 4
Ласкаво віє весняний вітерець.
26 4
Дідусь подарував онуку буквар.
26 4
Набір № 8
Пішов дощик.
10 5
Ми ідемо до Києва.
14 8

Бережіть свою школу.
17 8
У Василька чистий зошит.
20 10
Допомагайте своїм мамам.
21 10
І в лісі, і на лузі стало тихо.
22 10
Набір № 9
Допомагайте своїм друзям.
22 7
Завтра вони підуть у похід.
22 7
Ми живемо далеко від бабусі.
23 7
Для праці в нас ростуть сини.
24 7
Морська вода солона на смак.
23 7
У лисиці довгий пишний хвіст.
24 7
Набір № 10
Ми з сестрою прийшли до школи.
24 5
Діти поливали кавуни і дині.
24 5
Мама називає Олю помічницею.
24 5
Донька завжди допомагає мамі.
25 5
Влітку наша сім'я була на Десні.
25 5
Набір № 11
Юрко довго думав над задачею.
25 4
Вузька стежка вела через поле.
25 4
Була чудова пора золотої осені.
25 4
Світить, та не гріє сонце золоте.
26 4
Птахи швидко летіли над берегом.
26 4
Лісові звірі готуються до зими.
26 4
Набір № 12
Син завжди допомагав батькові.
26 4
У саду збирають червоні яблука.
26 4

Конвалії схожі на білу хмаринку.
27 4
На алеї падало жовте листя беріз.
27 4
Минають теплі і сонячні літні дні.
28 4
Люди дорожать дружбою з лелеками.
28 4
Набір № 13
Ми збирали моркву, цибулю і часник.
28 4
Дівчина в коморі, а коса надворі.
29 4
Марійка збирає лікувальні рослини.
30 4
Наталочка вишиває дідусеві сорочку.
31 4
Сонячний промінець заглянув у вікно.
32 4
Набір № 14
Про жовтий колір часто кажуть золотий.
32 4
Ми зустрічали гостей з великою радістю.
33 4
Жовтенькі клубочки ходять біля квочки.
33 4
У лісі ковзанку з води збудували холоди.
33 4
Оксана наспівувала пісеньку.
33 4
Синичка дзвінкою піснею пробудила весну.
35 4
Набір № 15
Ясі красиві метелики - червоні, жовті, білі.
34 4
На лужку діти закружляли у веселому танку.
35 4
Ромашка росте на лісових галявинах, луках.
35 4
Дружна родина і землю перетворить у золото.
36 4
Діти захотіли погратися з моїм цуценятком.
36 4
Після дощу над лісом нависла барвиста райдуга. 39 4
Набір № 16
Лежить на столі хліб, пишний, теплий, пахучий. 36 5
Срібні колючки інею вкрили кожне дерево.
36 5

Список використаних джерел
1.
Богатир В. Формування навички швидкого читання // Початкова освіта. - 2005.-№8.-с.14-16.
2.
Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів / Г.
Геруля // Початкова шк. - 2008. - №5. - C. 48 – 50.
3.
Ґудзик І.П. Читання вголос та читання мовчки // Початкова школа. - 1991.-№4.-С.22-26.
4.
Ґудзик І.П. Чи треба вчити молодших школярів читати невідомий текст? // Початкова школа. - 1991. - №3. - с.4-6.
5.
Державний стандарт початкової освіти. Початкова школа. - 2011,
- №7.
6.
Жиганова О. Навчання правильного, свідомого, виразного читання // Початкова освіта. - 2004. - № 4. - с.7-9.
7.
Заїка О. Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі / О.
Заїка // Українська література в загальноосвітній школі – 2007. -
№6. - C. 11 - 14.
8.
Іванова Л. Система вправ з удосконалення техніки читання //
Початкова освіта. - 2005. - № 18. – с.1-4.
9.
Марховська І. Комплекс розвивальних вправ для уроків української мови і читання / І. Марховська // Початкова школа–
2007. - № 10. – С. 15 – 18.
10.
Науменко В. Навчання вдумливого читання і розуміння художнього тексту / В. Науменко // Початкова шк. – 2008. - № 7. –
С. 50 – 5.1

11.
Паламарчук Л. Формування та удосконалення навичок читання
// Початкова освіта. - 2004. - № 2. - с.6-10.
12.
Суржук Т. Підвищення інтересу учнів до уроків читання / Т.
Суржик // Поч. освіта. – 2005. – жовтень № 38 - С. 14 - 15.
13.
Чепелєва Н.В. Технології читання. – К., 2004. – 95 с.
14.
Шарагова Н.Г. Цікаві завдання для розвитку техніки читання /
Н.Г. Шарагова // Початкове навчання та виховання. - 2008. - № 14. -
C. 15 – 18.
Інформаційні ресурси
1.
http://brozer.narod.ru/
- Розробки свят, уроків, реферати, корисні матеріали, документи та ін.. з розробок вчителів початкової школи;
2.
http://teacher.at.ua/publ/19-1-0-615
- Розробки уроків з різних предметів, додатковий та цікавий матеріал для проведення батьківських зборів, методична допомога учителям у роботі;
3.
yrok.at.ua
;
4.
www.pochatkova-shkola.net
- Дає можливість ознайомитися з новими навчальними посібниками для початкової школи;
5.
http://aura.at.ua
- Інформація для вчителя початкової школи;
6.
http://festival.1september.ru/subjects/15/
- ВІДКРИТИЙ
УРОК. Викладання в початковій школі та загально педагогічні технології.(7886 уроків, статей)
7.
http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_menufolder&Item
id=1066&ft=0
- Розробки уроків, додатковий матеріал, роботи учнів, підручники.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал