Методичні рекомендації Скворцова Людмила Василівна учитель математикиPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації11.03.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

1
Відділ освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації районний методичний кабінет
Комунальний заклад «Новомиколаївська середня загальноосвітня школа № 1 І – ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної ради
Дніпропетровської області»
Організація
профорієнтаційної
роботи у школі
Методичні рекомендаціїСкворцова Людмила Василівна учитель математики, кваліфікаційна категорія
«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання
«учитель – методист»
2015р.

2
Якщо людина не знає, до якої гавані вона прямує,
для неї жоден вітер не буде попутним.
Сенека
Методичний посібник з організації профорієнтаційної роботи в школі.
Зміст посібника відображає науково методичні рекомендації організації
інтегрованого пізнання професійно орієнтованої освіти у школі. Методичний посібник необхідний для організації системи профорієнтаційної роботи з учнями та батьками по підготовці до свідомого вибору професії. Посібник складено із досвіду роботи педагогічного колективу та участі школи у
Всеукраїнському психолого - педагогічному проекті «Вибір успішної професії».
Матеріали науково методичної збірки стануть у нагоді керівникам шкіл, педагогам, які налаштовані на організацію та проведення профорієнтаційної роботи з учнями, прагнуть до цілеспрямованих результатів.

3
ЗМІСТ
1.
Стратегія успіху, або як обрати професію?
2.
Загальна концепція системи профорієнтації у школі.
3.
Основні ступені і етапи управління системою профорієнтаційної роботи у школі.
4.
Напрямки профорієнтаційної роботи.
5.
Структура діяльності членів педагогічного колективу по реалізації завдань профорієнтації.
6.
Календарний план роботи по виявленню професійних інтересів, нахилів, здібностей учнів.
7.
Орієнтовний план профорієнтаційної роботи школи.
8.
Класифікація професій за типами.
9.
Орієнтовні курси до профільної підготовки у 8 – 10 класах.
10.
організація позакласної роботи у розрізі профорієнтації.
11.
Перелік психодіагностичних методик, які використовуються практичним психологом при проведенні профорієнтаційної роботи з учнями школи.
12.
Рекомендації для класних керівників із профорієнтаційної роботи з учнями.
13.
Критерії і показники готовності старшокласників до професійного самовизначення, узгодження з вибором профілю навчання.
14.
Схема аналізу професійно – орієнтованого уроку.
15.
Додатки.

4
Стратегія успіху, або як обрати професію?
Невід'ємним компонентом допрофільної підготовки є профорієнтаційна робота. Учні та їхні батьки повинні володіти повною інформацією про перспективні потреби ринку праці, системі професійної освіти в районі та області і можливостях допрофільної підготовки в школі. Було складено
«освітню карту» школи, району, області що дозволило ефективно організувати інформаційну та профорієнтаційну роботу. Профорієнтаційна робота - це спеціально організована діяльність, спрямована на надання учням психолого-педагогічної підтримки в проектуванні ними варіантів продовження навчання у профільних класах старшої школи та установах професійної освіти. Її головні напрямки:
• допомога школяреві у виборі напрямку й місця подальшого навчання;
• підвищення готовності підлітків до соціального, професійного і культурного самовизначення.
Для створення системи профорієнтаційної роботи та реалізації освітнього проекту було створено:

Чітко виділили етапи профорієнтаційної роботи;
• Підібрали методики для вивчення професійних інтересів і намірів учнів;

Розробили систему обліку отриманих результатів.
Педагогічний колектив школи поставив перед собою мету надання психолого-педагогічної допомоги учням у їх професійному самовизначенні.
В ході реалізації проекту вирішуються такі завдання:
• надання психологічної допомоги учням та їх батькам у побудові
індивідуальної освітньої траєкторії дитини;
• формування в учнів навичок самопізнання, соціального та професійного досвіду.
Створена в школі система роботи з учнями та батьками передбачає початок професійного самовизначення вже в 1 класі, що дозволяє здійснювати комплексний підхід до створення розвивального середовища для

5 учнів. Профорієнтаційна робота заснована на постійній взаємодії педагога- психолога, класного керівника, педагога соціального з учнями та їх батьками.
Мета профорієнтаційної роботи:
- повідомлення профорієнтаційної інформації (професійне інформування);
- виховання у школярів відповідального й активного ставлення до свідомого та самостійного вибору майбутньої професії;
- розвиток пізнавальної активності, ініціативності, самостійності, творчості, спостережливості;
- стимулювання особистості до самоосвіти, самооцінки, самопізнання та самовдосконалення;
- формування необхідних у майбутньому професійно важливих якостей особистості, правильного розуміння сутності професійного самовизначення та мотивів вибору професії.
Завдання:
- активізація суб'єктивного досвіду учня, використання його в процесі профорієнтаційної роботи;
- створення ситуації діалогу, що дає змогу кожній дитині проявити
ініціативу;
- розширення кругозору і формування інтересу учнів до майбутньої професії;
- організація в процесі профорієнтаційної роботи обміну думками, ідеями, оцінками;
- створення можливостей для самовияву учнів;
- збудження і підтримка інтересу до обраної майбутньої професії;
- показати застосування обраної професії у життєдіяльності людини
Профорієнтаційна робота з учнями
- один з головних напрямків виховної роботи, яка спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії,визначення свого місця у суспільстві
- Моніторинг потреб підприємств міста та області по даній професії
- Психологічний супровід профорієнтаційної роботи
- Підготовка друкованої продукції

6
- Обладнання виставок кращих робіт учнів школи
- Підготовка та організація виступів агітбригади з профорієнтації
- Поповнення бібліотечного фонду літературою з питань профорієнтації та закріплення інтересу учнів до професії тощо.
В чому ж полягає суть профорієнтаційної роботи
Її завдання цілком збігаються із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби.
Вона передбачає повне і всебічне знайомство учнів зі світом професій, з правилами вибору професії, з соціально-економічними, психологічними і медико - фізіологічними аспектами вибору професії, що є найважливішою передумовою для вироблення готовності до професійного вибору.
Головним завданням профінформації є виховання любові до будь- якого виду трудової діяльності, знайомство з потребами народного господарства країни в цілому і конкретного регіону зокрема у фахівцях на сучасному етапі і на найближчу перспективу.
Вона також у першу чергу повинна піднімати престиж затребуваних на ринку праці професій. Починати цю роботу можна з 1-го класу, поступово, від класу до класу розширюючи і ускладнюючи коло відомостей професійне виховання-містить низку заходів із формування схильностей і професійних
інтересів школярів. Цей напрямок профорієнтаційної роботи передбачає передусім підвищення ефективності учбової роботи, залучення школярів до різноманітних видів позашкільної суспільно-корисної діяльності, стимулювання
їхніх пізнавальних можливостей, самопізнання
і самовиховання.
професійна консультація -
науково обґрунтована рекомендація конкретній особі (або групі) у період вибору професії. Потребують її найчастіше випускники 9-11-х класів. Вона

7
ґрунтується на знанні схильностей та інтересів консультованого, його особистих якостей.
професійна діагностика -
головний елемент профорієнтації. Без неї не можуть функціонувати ані професійна консультація, ані професійне виховання, а тим більше професійний відбір. Професійна діагностика займається вивченням особистості школяра, процесу росту, формування якостей, здібностей та
інтересів.
Профорієнтаційна робота в школі включає чотири етапи:
1 етап - початкова школа. На даному етапі учні знайомляться зі світом професій через такі форми роботи, як екскурсії, бесіди, ранки, усні журнали, зустрічі з цікавими людьми, участь в проектах «Календар професій» і
«Подарунок професії». На цій стадії створюється певна наочна основа, на якій базується подальший розвиток професійної самосвідомості. Саме тому важливо створити максимально різноманітну палітру вражень про світ професій, щоб потім на основі цього матеріалу, дитина могла аналізувати професійну сферу більш осмислено і відчувати себе впевнено. У початковій школі важливо розширити уявлення дитини про різні професії.
Кожна ступінь початкової школи працює в певному напрямку:
1 класи - знайомляться з сільськогосподарськими професіями, набувають перші практичні навички у вирощуванні рослині, мають невелику земельну ділянку, де проводять практичні заняття; З 1-го року навчання вчителі проводять певну роботу по розширенню уявлень про працю, знайомству з найбільш популярними професіями в промисловості, сільському господарстві, сфері обслуговування:

Екскурсія на шкільну ділянку.
• Бесіда «Повага до людей праці» (розповіді батьків про своєму праці)
• Екскурсія на пошту. Знайомство з працівниками поштового відділення.

Бесіда
«Весняні роботи в саду, городі, поле»

Бесіди на тему
«Дбайливе ставлення до природи».

8
• Вирощування квітково-декоративних рослин. Екскурсія в сад.
2 класи - віддають перевагу професіям у сфері транспорту;
У 2-му класі продовжуємо знайомство школярів з працею оточуючих людей, поглиблюємо уявлення про різні професії. Другокласники вчаться встановлювати відносини в трудових групах, освоювати різні вміння і навички трудової діяльності:
• Бесіда «Праця людей восени». Бесіди про професії тракториста, шофера, комбайнера, городника.

Робота автоінспектора.
Бесіда
«Будь уважний на вулиці»

Знайомство з професією кравчині.
• Робота технічного персоналу школи. Надання допомоги в прибиранні.

Професії наших тат.

Знайомство з професіями наших мам.
• Екскурсія до бібліотеки. Бесіда про роботу бібліотекаря.
3 класи - знайомляться з професіями в галузі поштового зв'язку;
У 3-му класі продовжуємо розвиток загальнотрудових знань, умінь і навичок, знайомимо з працею оточуючих людей і їх професіями, виробляємо перші навички організації своєї роботи і роботи товаришів. Виховується почуття відповідальності за якість виконуваної роботи. Учні проявляють активність і ініціативу в пошуках корисних справ:

Робота на пришкільній ділянці.
Професія квітникаря.

Бесіди про професії каменяра, штукатура, маляра, теслі.
• Екскурсія в шкільну майстерню. Професії слюсаря, токаря, столяра.
• Перегляд відеофільму «Будь обережний з вогнем». Бесіда про професії пожежного.

Наші магазини.
Працівники магазину.
• Професії наших мам «Мами всякі потрібні, мами всякі важливі».
• Знайомство з професією кухаря.
4 класи - вивчають особливості професії у сфері обслуговування.
Форми роботи з учнями початкових класів використовуються самі різні:

9
«Карнавал професій», ранки, екскурсії, оформлення альбомів «Люди різних професій», конкурси малюнків, рольові ігри. З учнями 3-4 класів проводяться перші психологічні ігри. В 4-х класах вчителі узагальнюють і розвивають уявлення про працю, отримані учнями в 1-3 класах, продовжують виховувати любов до праці, повага до людей праці, розширюють і поглиблюють уявлення про різні професії:

Знайомство з професією шофера.

Екскурсія в шкільну
їдальню.
• Екскурсія в медпункт. Знайомство з професіями охорони здоров'я.

Професія моїх батьків
(зустрічі, бесіди).
• Бесіда «Чим я можу допомогти дому».
Проводячи роботу по профорієнтації в молодших класах, ми створюємо умови для виховання у школярів свідомого ставлення до праці, почуття обов'язку при виборі професії, любові і поваги до праці і людей праці, дбайливого ставлення до суспільної власності, до природних багатств і довкіллю. Уже в початковій школі хлопцям надана можливість вибору власної освітньої траєкторії. Учні вибирають рівень вивчення іноземної мови, заняття за інтересами, гурткові заняття, можуть розвивати свої творчі здібності через навчання в класах загальноестетичного спрямування.
На 2 етапі - 5-7 класи. Профорієнтаційна робота знаходить своє продовження через ділові ігри, профорієнтаційні ігри, ігри-занурення, ігри- подорожі. Дані форми роботи дозволяють учням більш детально вивчити світ професій, представити себе в цьому світі. Учні 5-7 класів вивчають різноманіття робочих професій, роблять перші кроки в проектній діяльності.
В ході даної роботи зібрано матеріал про професії батьків учнів.
• ознайомлення з
«освітньої картою» району, області;
• попередня діагностика освітніх запитів школярів з урахуванням думки їхніх батьків, основних мотивів майбутнього вибору, інтересів і схильностей.
На цьому етапі використовуємо диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Е.А. Климова і різні варіанти опитувальника

10 професійної готовності
Л.Н.Кабардова
На 3 етапі - 8-9 класи. Робота передбачає цілеспрямовану профорієнтаційну роботу серед учнів, спрямовану на сприяння усвідомленому вибору профілю навчання, а в подальшому - і професії. Учні вивчають професії, які найбільш затребувані на ринку праці, знайомляться з професіями, які вимагають підвищеної моральної відповідальності: співробітник внутрішніх справ, рятувальник, працівник МНС, охорони здоров'я, освіти. На даному етапі активізується діагностична робота, що проводиться психологом, проводяться уроки вибору професії. В цей період учні починають займатися дослідницькою діяльністю, роблять перші кроки в складанні професіограм, беруть участь у створенні банку даних «Азбука професій» в шкільному
інформаційному центрі.
• навчання способом вибору індивідуального маршруту освітньої діяльності;
• організація психолого-педагогічної діагностики та самодіагностики, що дозволяють будувати версії про схильність до тих чи інших видів освітньої діяльності в умовах профільного навчання;
• виявлення основних труднощів, проблем у виборі профілю навчання.
На цьому етапі використовується опитувальник професійної готовності та анкета
«Спрямованість.
Інтереси.
Наміри
».
4 етап - 10-11 класи. В системі профорієнтаційної роботи є найвідповідальнішим і спрямований на сприяння старшокласникам в їх професійному самовизначенні. У цей період більш масштабно розгортається консультаційна діяльність серед учнів та
їх батьків.
Використовуються різні форми роботи з учнями старшої щаблі: бесіди, консультації з питань вибору профілю навчання, інформування про способи отримання бажаної освіти, вимогах професії до людини, оплаті праці. Триває робота по створенню професіограм, в яких відображені психофізичні особливості професій, розширюється база даних про навчальні заклади, про рідкісні професії, гностичні професіії.

11
• виявлення відповідності можливостей школяра вимогам обраного профілю;
• співвіднесення аргументів «за» і «проти» вибраного профілю; проведення ранжирування факторів, в якому незалежно один від одного бере участь сам учень, його батьки, класний керівник, психолог;
• ведення курсу « Людина і праця» (в рамках навчального плану).
На всіх етапах повинна заповнюватися «Профорієнтаційна карта учня», яка може бути продовжена на старшому ступеню навчання, якщо учень продовжує навчання в школі. Ведення профкарти дозволить класному керівнику і психологу простежувати динаміку розвитку інтересів і схильностей, формування професійної спрямованості особистості учня.
Профорієнтаційна карта дозволить своєчасно надавати допомогу учням у професійному виборі, проводити корекцію і профконсультування. У другому півріччі заповнюється анкета-рекомендація для визначення напрямку і форми організації профільного навчання (I частина анкети заповнюється учнем, II частина - членами педагогічного консиліуму, які рекомендують учневі предмети для вивчення на підвищеному або поглибленому рівні і форму організації навчання).
У середній ланці учням надана можливість включитися в допрофільну підготовку. В школі відкриті профільні класи: класи технологічного, математичного,суспільного профілю, поглибленого вивчення іноземної мови; класи української філології. Працюють групи підвищеного рівня вивчення
історії, інформатики, математики. Учні мають право вибору факультативних занять і курсів за вибором.
Учні 11 класів роблять перші кроки у професію педагога через «Дні дублера», які проводяться в школі. Випускники на практиці знайомляться з професією вчителя - предметника, педагога-психолога, педагога соціального, лаборанта, педагога-організатора, роблять перші кроки в управлінській діяльності, практикуються екскурсії в професійно-технічні училища, розташовані в найближчих районах. В старшій школі з урахуванням вибору учнів відкриваємо поліпрофільні класи.

12
Ефективним напрямком в системі профорієнтаційної роботи є створення учнівських портфоліо. Для учнів початкових класів ми пропонуємо створення колективного портфоліо (портфоліо професій), для середньої ланки портфоліо особистісного росту учня, для старшокласника портфоліо компетентності. Дана діяльність формує в учнів старшої й середньої ланки вміння ставити цілі, планувати і організовувати свою діяльність, розширює можливості самонавчання, розвиває навички рефлексивної діяльності.
Результати діяльності учня середньої ланки, відображені в його портфоліо, враховуються при зарахуванні в профільні класи.
Загальна концепція системи профорієнтації має
ступінчасту реалізацію мети:
1. У школярів молодших класів (1-4 класи) за допомогою активних засобів профорієнтаційної роботи необхідно формувати: відповідальне ставлення до праці, розуміння її ролі в житті людини й суспільства, мотивацію при виборі професії, розвиток інтересів до трудової діяльності й розмаїття світу професій.
2. Підліткам (5-7 класи) важливо розуміти свої інтереси, схильності й загальні цінності, пов’язані з вибором професії та свого місця в суспільстві.
При цьому майбутня професійна діяльність стає для підлітка способом налагодження власного способу життя, шляхом до реалізації власних можливостей і досягнення мети. Перевага віддається груповим формам роботи.
3. Старшим підліткам (8-9 класи) необхідно розширювати уявлення про професії народного господарства, перспективи професійного зростання та майстерності, правила вибору професії, а також уміння адекватно оцінювати свої можливості відповідно до вимог обраної професії.
4. Старшокласникам (10-11 класи) слід формувати готовність до обґрунтованого вибору професії та планування перспектив отримання подальшої освіти. А також розвивати здібності до аналізу сучасного ринку

13 праці через засвоєння понять, що належать до планування професійної діяльності (ринок праці, професійна кар’єра, професійно важливі риси, професійна компетентність, професійна мобільність тощо).
Основні ступені і етапи управління системою профорієнтації
у школі
I ступінь загальної середньої освіти

I.1. Початкова школа (1-4 класи).
За допомогою профорієнтаційної діяльності (рольові, дидактичні ігри, бесіди, конкурси, суспільно корисна праця, екскурсії на підприємства, де працюють батьки, сімейні свята і ін.) Формується уявлення про світ професій, сумлінне ставлення до праці, розуміння його ролі в житті людини і суспільства, дається установка на вибір професії, розвивається інтерес до майбутньої професії.
II ступінь загальної середньої освіти
II.1. Основна школа (5-7 класи).
Формується усвідомлення учнями своїх інтересів, здібностей, суспільних цінностей, пов'язаних з вибором професії та свого місця в суспільстві. При цьому майбутня професійна діяльність виступає як спосіб створення певного способу життя, як шлях реалізації своїх можливостей.
II.2. Основна школа (8-9 класи).
Формується уявлення про професійні навички, перспективах професійного зростання та майстерності, правила вибору професії, уміння

14 адекватно оцінити свої особистісні можливості відповідно до вимог обирається професії. Основна увага приділяється консультаційної допомоги у виборі професії, визначається стратегія дій з освоєння запасного варіанту.
III ступінь загальної середньої освіти

III.1. Старші класи (10-11 (12) класи).
Професійне самовизначення здійснюється на базі поглибленого вивчення тих предметів, до яких у учнів проявляється стійкий інтерес та здібності. Основна увага звертається на формування професійно важливих якостей в обраному виді діяльності, оцінку і корекцію професійних планів; знайомство зі способами досягнення результатів у професійній діяльності, самопідготовки до обраної професії.
Пропедевтичний і навчальний напрямки
Цілі:
• ознайомлення учнів з світом професій, змістом професійної діяльності в різних сферах, з вимогами до особистості працівника;
• розвиток професійних інтересів, схильностей, здатності до планування навчальної та професійної кар'єри, якостей, важливих для професійного самовизначення;
• навчання основам вибору професії.
Форми роботи
Цільові групи - початкова школа - середня школа.
Рольові ігри з циклу «Місто майстрів» (початкові класи), класні години, тренінгові заняття «Проблеми вибору», «Я у світі професій»,
«Уроки вибору професії», «Кроки до професії», «Я обираю професію»,
«Мій життєвий вибір »,« Моє професійне майбутнє »(5-9 класи) і т.п .;

15 екскурсії на підприємства та в установи, зустрічі з представниками різних професій і спеціальностей, з фахівцями Центру зайнятості, оформлення стенду «Я вибираю професію», замітки і спеціальні випуски шкільної газети «Велика перерва» і т.п.
Консультаційний напрям
Цілі:
• актуалізація процесу особистісного та професійного самовизначення;
• підвищення психологічної компетенції;
• ознайомлення з результатами діагностики професійних уподобань учнів, батьків, педагогів, адміністрації
Форми роботи:
(Цільові групи - учні 7-9 класів та їх батьки)
• Групові та індивідуальні консультації за результатами діагностики, з питань самовизначення школярів.
• Консультування з результатами поглибленої діагностики
(Цільові групи - педагоги, адміністрація і батьки)
• Індивідуальні консультації для вивчення особистісних особливостей учнів, специфіки їх навчальної діяльності, способів вирішення проблемних ситуацій.
• Індивідуальні консультації з організації профорієнтаційної роботи
Діагностичний напрямок
Цілі:
• активізація професійного самовизначення;
• сприяння самопізнанню учнів, обліку індивідуальних і особистісних особливостей, інтересів, схильностей;

16
• вироблення рекомендацій щодо вибору елективних курсів, профілю навчання та організації освітнього процесу.

Каталог: files -> 2015
2015 -> Ліцей «Престиж» м. Києва шляхом Проекту «Вивчаємо світ, спілкуємося з світом за допомогою Т. Шевченка»
2015 -> Загальношкільне туристично – краєзнавче свято «Козацькі забави»
2015 -> Правила поведінки під час землетрусу Вдома По дорозі до безпечних місць у машині
2015 -> В житті сучасної людини все більш вагоме місце займають турботи, пов'язані з подоланням
2015 -> Уроки серед природи "жива їжа" для саморозвитку і самореалізації дитини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка