Методика проведення загальнорозвиваючих вправ І їхній вплив на стан здоров’я студентів із серцево-судинними захворюваннями
Скачати 69.64 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір69.64 Kb.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПРАВІ ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАН
ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ.
Матвієнко І.М., Козицька А.П., Пшенична Л.П., Булейченко О.В. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Анотація. В даній статті пропонується методика проведення загальнорозвиваючих вправу зв’язку з їхнім впливом на стан здоров’я студентів з серцево-судинними захворюваннями. При розробці методики було проведено ряд тестувань, які показали позитивний вплив загальнорозвиваючих вправна стан здоров’я хворих студентів. Показники тренованості помітно покращились після регулярних чітко визначених і правильно дозованих занять фізичною культурою.
Ключові слова: словесні, наочні, практичні, ігрові методи, тест Руф’є Діксона,.
Аннотация. Матвиенко И.Н., Козицкая А.П., Пшеничная Л.П., Булейченко О.В. Методика проведения
общеразвивающих упражнений и их влияние на состояние здоровья студентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. В данной статье предлагается методика проведения общеразвивающих упражнений в связи с их влиянием на состояние здоровья студентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При разработке методики был проведен ряд тестов, которые показали положительное влияние общеразвивающих упражнений на состояние здоровья больных студентов. Показатели тренированности заметно улучшились после регулярных четко определенных и правильно дозированных занятий физической культурой.
Ключевые слова: словесные, наглядные, практические, игровые методы, тест Руфье Диксона.
Annotation. Matvienko I.N., Kozytskaya A.P. Pshenichaya L. P.Buleychenko O.V. Methodic of realization of
generally used exercises connected with their influence on state of health of students of special medical group
cardiovascular pathology. In this article proposed methodic of realization of generally used exercises connected with their influence on state of health of students of special medical group cardiovascular pathology. By development of procedure series of tests which have shown positive effect exercises on a level of health of sick students have been conducted. Parameters trained noticeably have improved after regular precisely specific and correctly dosed occupations by physical training.
Keywords: verbal, visual, practical methods, method of playing, Rufie Dickson’s test.

Вступ. Проблема фізичного розвитку студентів з відхиленнями у стані здоров’я має велике державне, наукове і практичне значення. Фізична культура у цьому випадку є не тільки засобом виховання та поліпшення фізичної підготовки юнаків і дівчата нерідко основним фактором відновлення та зміцнення здоров’я в період становлення і кінцевого формування організму, засобом ліквідації недоліків у фізичному розвитку, могутнім джерелом підвищення рівня фізичної і розумової працездатності) Лікувальний вплив фізичних вправ ґрунтується на здатності стимулювати фізіологічні процеси в організмі людини. Адже багаторічні дослідження вчених дозволили зробити висновок, що кожен рух, кожна активність, розумова там язова, – це не тільки трата енергії, але і її накопичення. Коли людина рухається, іде, біжить, інтенсивніше працює її дихальна система, енергійніше б’ється серце, прискорюється рух крові посудинах, організм повніше насичується киснем та важливими поживними речовинами, тобто сам собі повертає втрачену енергію. Виробляється енергетичний капітал, який забезпечує можливість в кожний наступний момент затратити ще більше енергії. Чим інтенсивніша роботам язів, руховий режим, тим вищий фізичний та емоційний тонус людини, тим надійніше її здоров’я. Фізичні вправи вдосконалюють роботу багатьох органів і систем, беручи участь у газообміні поліпшується робота серця і вдосконалюються судинні реакції, збільшується кількість еритроцитів і гемоглобіну в крові, які забезпечують постачання кисню клітинам, кисень краще засвоюється, а окислювальні процеси в клітинах відбуваються більш економно)
Серцево-судинні захворювання поділяють на хвороби серця (аритмія, міокардит, інфаркт міокарда та ін.), хвороби артерій (дистонія, атеросклероз, гіпертонічна хвороба, інсульт та ін.), хвороби вен (варикозне розширення вен, тромбофлебіт та ін.). Саме серцево-судинна система однією з перших реагує нам язову активність. Її закономірна зміна при адекватних подразненнях раціонально побудованими фізичними подразненнями сприяє надійному переходові до стану компенсації і повному відновленню функції серцево- судинної системи. Під час занять фізичними вправами, правильно підібраними для осіб з серцево-судинними захворюваннями, значно збільшується приток крові до коронарних судин, збільшується число функціонуючих капілярів, активізуються окислювально-відновні процеси, в результаті чого поліпшується трофіка у серцевому м’язі. Робота виконана за планом НДР національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Мета, завдання роботи.
Мета дослідження правильно диференціювати застосування засобів фізичної культури (зокрема видів загальнорозвиваючих вправ) під час занять зі студентами з серцево-судинними захворюваннями. Конкретно визначити методику проведення загальнорозвиваючих вправі з’ясувати їх вплив на стан здоров’я студентів із серцево-судинними захворюваннями. Основними методами дослідження були Метод моделювання, за яким адаптувалися різні види загальнорозвиваючих вправ для студентів з серцево- судинними захворюваннями.

2.
Соціограмний метод (анкетування. Педагогічні спостереження за виконанням студентами загальнорозвиваючих вправ.
Результати досліджень.
Загальнорозвиваючі вправи сприяють вдосконаленню опорно-рухового апарату та всього організму в цілому, формують правильну осанку. Вони спрямовані на загальний фізичний розвиток і підготовку студентів до виконання більш складних рухових дій, які зміцнюють серцевий м’яз, підвищують його працездатність і тонус судин, адже кожен з видів фізичного навантаження так чи інакше впливає на роботу серцево-судинної системи. Але необхідно суворо дозувати фізичне навантаження для осіб із серцево-судинними захворюваннями, так як надмірна капіляризація м’язів після фізичного навантаження у малотренованих хворих ускладнює роботу серця, а діастоличне переповнення шлуночків хворого серця призводить до зниження його працездатності. При правильному, оптимальному фізичному навантаженні серце пристосовується до умов роботи воно розширюється і збільшує силу окремих скорочень. Якщо таке навантаження часто повторюється, товщина стінок міокарда збільшується за рахунок збільшення маси м’язових волокон, причому ці волокна стають більш міцними. Тренованість міокарда в свою чергу підвищує його скорочувальну функцію і призводить до більш економної діяльності серця у спокої скорочення стають рідшими, при цьому діастола збільшується, серце отримує більше часу для відпочинку, а вся його робота відбувається в результаті збільшення ударного обсягу, тобто тієї кількості крові, яке воно виконує за кожне своє скорочення. Результати занять у спеціальній медичній групі залежать від методу застосування засобів фізичної культури. Вибір методу занять фізичними вправами залежить від змісту запланованого викладачем матеріалу та функціональних можливостей тих, хто займається фізичною культурою. При вивченні та виконанні фізичних вправ використовують словесні, наочні і практичні методи.

Словесний метод. За допомогою слова пояснюють роль фізичних вправ (як засобу лікування) і спосіб їх виконання, дають завдання, оцінюють їх та виправляють помилки.

Наочний метод. Наочні методи навчання включають демонстрацію вправі дій викладачем, виконання вправ, стоячи перед дзеркалом демонстрація наочних засобів, які створюють образні уявлення про прийоми та дії, що вивчаються. Уявлення про темп руху створюються за допомогою ритмічною музики.

Практичний метод. Використовуються суворо регламентовані вправи. Цей метод дозволяє точно дозувати місцеву та загальну дію на організм, навчати руховим умінням та навичкам і вдосконалювати їх. Він має багато варіантів:
1.
Метод повторної вправи Метод інтервальної вправи (у дозованій ходьбі, коли проходження відрізків чергуються з інтервалами відпочинку.

Ігровий метод. Полягає втому, що дії студентів організовані певними правилами і рухи не підлягають суворій регламентації.
Протягом 2006-2007 навчального року з групою студентів проводилися наукові дослідження
І. Був проведений тест Руф’є Діксона, який відбиває реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження й функціональну готовність організму до виконання фізичних вправ) Розраховується за формулою
А=(Р
1
-70+2(Р
2
-Р)) / 10, де:
Р – пульс після 3-5-хвилинного спокою перед навантаженням Р пульс після 30 присідань, що виконуються протягом 45 с Р – пульс через хвилину після закінчення виконання присідань. Якщо Р
< Р
1
, то формула набуває такого вигляду:
А=(Р
1
-70-2(Р-Р
2
)) / 10
При А, – рівень тренованості серцево-судинної системи слабкий при А – 8, – середній при А і менше, – високий. Час повернення частоти серцевих скорочень до вихідних показників вказує на більший чи менший ступінь тренування.
Відновлюваність пульсу
1.
Після 5-10 хв. відпочинку підраховується пульс за 10 сі результат множиться на 6. Протягом 30 с. виконується 20 глибоких присідань, руки при кожному присіданні виносяться вперед. Знову підраховується пульс за 10 сі результат множиться на 6. Такі ж вимірювання проводяться також у кінці ї, потім ї хв. відпочинку. Відновлення пульсу до вихідних величин протягом 2-3 хв. свідчить про добрий функціональний стан серцево-судинної системи. Дослідження проводилися з групою студентів, яка складалася з 20 чоловік. Прослідкувавши за їхньою роботою та провівши відповідні розрахунки, ми дослідили, як саме впливають заняття фізичними вправами на студентів із серцево-судинними захворюваннями і наскільки змінились показники їхньої успішності у порівнянні з початковим рівнем їх тренованості. Результати досліджень в табл. 1 (5) Таблиця 1
Результати досліджень
Студенти Результати тесту %

1 2 1. 9 7
2-22%
2. 8 6
2-25%
3. 7 6
1-14,2%
4. 7 6
1-14,2%
5. 9 7
2-22%
6. 7 6
1-14,2%
7. 6 5
1-16,6%
8. 7 5
2-28,6%
9. 8 7
1-12,5%
10. 8 7
1-12,5%
11. 8 6
2-25%
12. 7 5
2-29%
13. 6 5
1-16,6%
14. 7 6
1-14,2%
15. 9 8
1-11,1%
16. 7 6
1-14,2%
17. 8 7
1-12,5%
18. 7 5
2-28,6%
19. 8 7
1-12,5%
20. 9 7
2-22% Перші дослідження показали слабкий результат, здебільшого – 8 і більше. Наступні результати свідчать проте, що систематичні заняття фізичною культурою тренують серцево-судинну систему, покращуючи її роботу показники поліпшуються, із слабкого рівня переходять у середній та добрий.
ІІ. Фізична культура – це позитивні емоції (у всякому разі, так повинно бути, а вони є дуже важливим фактором оздоровлення студентів, особливо студентів з серцево-судинними захворюваннями, для яких позитивні емоції – це вже перший крок до покращення стану здоров’я. Ритмічна гімнастика в цьому відношенні унікальна тут присутні і темп, інтенсивність рухів, і робота усіх м’язів та суглобів. На початку навчального року були протестовані студенти п’яти груп 1-2 курсу. При цьому фіксувалися такі показники Швидкісна витривалість студентів – максимальна кількість присідань за 3 хв. Силова витривалість студентів – піднімання тулуба з положення лежачи, руки вгору. Результати тестування зміни швидкісних і якісних показників у студентів із серцево-судинними захворюваннями показані в табл. 2 Таблиця 2
Результати тестування зміни швидкісних і якісних показників у студентів із серцево-судинними
захворюваннями
Вид фізичних вправ
Дослідження №1
Дослідження №2
1. Максимальна кількість присідань за 3 хв.
55,6 ± 0,6 58,4 ± 0,4 2. Піднімання тулуба з положення лежачи на спині, руки вгору
15 – 20 18 – 22 На підставі даного тестування було зроблено висновок про рівень фізичної підготовки студентів з серцево-судинними захворюваннями

60% студентів має середній рівень фізичної підготовки

40% студентів має низький рівень фізичної підготовки Як бачимо, регулярні заняття фізичною культурою покращують рівень тренованості студентів показники покращуються, студенти стають більш витривалими, що, відповідно, веде за собою покращення загального стану їхнього здоров’я.
ІІІ. На заняттях з ритмічної гімнастики студенти виконували елементи танцювального характеру, вправи на розвиток сили рук, ніг, тулуба. Окремо давалось завдання виконати особистий комплекс ритмічної гімнастики на 2-3 хвилини зі скакалкою. Вправив комплексі і їх структура підібрані так, щоб одночасні рухи різними частинами тіла давали можливість, з одного боку, покращити координацію рухів, ефективно застосувати час, відведений для занять, аз другого боку, максимально розширити вплив вправна організм підвищити ступінь активності і, в майбутньому, функціональні можливості серцево-судинної системи. Разом з цим тестувались рухова підготовленість, загальні показники фізичного розвитку та функціонального стану основних систем організму.
Було проведено тест – стрибки зі скакалкою на двох ногах за 1 хв., – який дав наступні результати з фізичної підготовленості студентів

64% – 60-70 стрибків за хвилину

36% – 40-50 стрибків за хвилину. Протягом перших трьох тижнів занять навантаження було низької і середньої інтенсивності. Далі в процесі засвоєння студентами вправ комплексу ритмічної гімнастики зі скакалкою інтенсивність занять зросла за рахунок збільшення частоти виконання і емоціональності рухів. Таким чином, в результаті проведених досліджень виявлено, що регулярні заняття ритмічною гімнастикою сприяють розвитку фізичних якостей (швидкості, сили, гнучкості і витривалості) і, відповідно, покращують роботу серцево-судинної системи.
Висновки
При розробці методики проведення загальнорозвиваючих вправі дослідженні їх впливу на стан здоров’я студентів із серцево-судинними захворюваннями було проведено ряд тестувань, які показали позитивний вплив загальнорозвиваючих вправна стан здоров’я хворих студентів, показники тренованості яких помітно покращились після регулярних чітко визначених і правильно дозованих занять фізичною культурою.
Напрямок подальших досліджень. Визначення оптимальної інтенсивності загальнорозвиваючих вправ та ритмічної гімнастики для студентів із серцево-судинними захворюваннями з метою покращення рівня їхньої тренованості. Література Валеологія / В.І.Бобрицька, М.В.Гриньова, Полтава – 1999. – 200 с.
2.
Гуржеєва НІ. та ін. Інтенсифікація учбового процесу по фізичному вихованню із застосуванням засобів ритмічної гімнастики Всеукраїнська друга науково-практична конференція. Роль фізичної культури в здоровому способі життя. – Львів, 1994. – 168 с
3.
Педагогика – учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. П.И.Пидкасистого – М
Педаг. Общество России, 1998. – 240 с. Чуб А.Б. Оздоровлення студентів засобами ритмічної гімнастики в учбовому процесі Вузу роль фізичної культури в здоровому способі життя матеріали першої науково-практичної конференції. – Львів,
1995. – 160 с
5.
Коц ЯМ. Спортивна фізіологія. М. Фізкультура і спорт, 1986. – 124 с. Надійшла до редакції р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал