Монографія Погоджено Міністерством внутрішніх справ України львів 2011 2
Pdf просмотр
Сторінка14/14
Дата конвертації18.01.2017
Розмір2.94 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Особливості боротьби з корупцією
в інших країнах світу
У Словацькій Республіці ліквідовано Центральне координаційне управління боротьби з корупцією та Комітет боротьби з корупцією і створено відділ боротьби з корупцією Секретаріату Уряду Словаччини, основним завданням якого є координація дій міністерств та відомству сфері боротьби з корупцією. Безпосередньо реалізацією заходів у межах Національної програми боротьби з корупцією займаються

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 208 Управління боротьби з корупцією Президії поліцейського корпусу МВС Словаччини та Словацька інформаційна служба (СІС). Крім цього, основні повноваження боротьби з корупцією перейшли від Міністерства фінансів до Міністерства юстиції Словаччини. У структурі Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки діє Антикорупційний комітет, до повноважень якого входить проведення превентивних заходів та розслідування фактів корупції серед співробітників міністерства та поліцейських структур країни. З метою отримання інформації про посадові злочини та локалізацію цього явища в правоохоронних структурах установлено спеціальну телефонну лінію, на яку громадяни країни можуть повідомляти про відомі їм протиправні дії правоохоронців. Одночасно в міжнародній інформаційній мережі Інтернет створено веб – сторінку, де охочі можуть висловити свої пропозиції щодо необхідних заходів боротьби з корупцією в державних установах. У Швеції проблема корупції не розглядається як така, що становить значну небезпеку для суспільства, відповідно, у країні не існує будь-яких спеціальних урядових програм чи спеціалізованих державних органів боротьби з корупцією. Питання корупції та хабарництва виписані у загальному шведському законодавстві, зокрема у Кримінальному кодексі, Кодексі про судочинство, Акті про аудит тощо. Для боротьби з корупцією у Швеції активно залучаються різноманітні громадські організації. Незалежним моніторингом рівня корумпованості в тих чи інших сферах суспільства займається створена 1994 року громадська організація Демократичний аудит, яка об’єднує провідних шведських політологів, економістів та інших науковців. Окрім моніторингу стану розвитку демократичних свободу шведському суспільстві, ця організація займається і ви-

Розділ І. Економічні наслідки корупції
оцінка та напрями боротьби (механізм протидії)
– 209 вченням специфічних питань, зокрема пов’язаних із боротьбою з корупцією. Парламент Швейцарської Конфедерації, з огляду на необхідність адекватного реагування на потенційні загрози внутрішній безпеці, 3 вересня 1999 р. затвердив Директиви щодо організації та здійснення політики безпеки, що стало першою фазою створення і розвитку нових інструментів боротьби з корупцією та організованою злочинністю у країні. З метою удосконалення системи забезпечення національної безпеки 2002 року у Швейцарії фактично завершено формування нової структури державних органів у цій сфері. Уряд Румунії у березні 2003 року створив спеціалізовану структуру боротьби з корупцією – Національну прокуратуру антикорупції. (Зазначена прокуратура розслідує справи з приводу спричиненої матеріальної шкоди, яка дорівнює еквіваленту 100 тис. євро або протиправних дій, що скоєні членами парламенту, уряду, судових органів, префектами, керівниками державних організацій, банків тощо. В Угорській Республіці створено комісію з фахівців у галузях права, управління та економіки, яка розробила проекти та внесла зміни і доповнення до понад 20 законодавчих актів. Серед основних нововведень, спрямованих на протидію корупції, експерти відзначають обмеження обігу готівкових коштів і запровадження порядку здійснення розрахунків міжгосподарськими структурами на суми понад тис. форинтів (одна тисяча доларів США) лише через банківські установи зменшення кола осіб, які мають відстрочки та пільги у сплаті податку та митних зборів звуження поняття податкової таємниці та підвищення рівня інформованості державно-адміністративних органів (пе- редусім податкового управління, поліції та фінансово- митної служби. В Угорській Республіці для боротьби з хабарництвом у 1995 р. створено Координаційний комітет

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 210 економічного захисту, аз березня 2001 р. розпочав роботу Координаційний центр боротьби зорганізованою злочинністю, створений згідно з прийнятим Державними Зборами Угорщини Законом Про Координаційний центр з боротьби зорганізованою злочинністю. Центр підпорядкований уряду Угорщини, який здійснює керівництво його роботою через міністра внутрішніх справ. У вирішенні професійних питань міністру сприяє Рада керівників, яка складається з перших осіб органів, які взаємодіють. Головою Ради є міністр внутрішніх справ. Очолює центр генеральний директор, якого призначає прем’єр-міністр за поданням міністрів внутрішніх справ, оборони, фінансів та міністра-куратора цивільних спецслужб. Отже, закордоном антикорупційне законодавство розвивається у напрямі використання всього арсеналу правових засобів боротьби (не тільки кримінально-правових) із акцентом на запобігання. Важливу роль у боротьбі з корупцією відіграють Національні програми боротьби з корупцією, прийняті урядами багатьох держав світу. З метою ведення ефективної політики у сфері боротьби з корупцією у більшості держав створені та діють спеціалізовані антикорупційні структури. Для координації діяльності державних органів у сфері боротьби з корупцією на національному рівні та підготовки пропозицій щодо зміцнення існуючої системи протидії цьому явищу в багатьох державах створено міжвідомчі комісії з представників профільних міністерстві відомств. З огляду на актуальність проблеми боротьби з корупцією, одним із головних завдань сучасності для багатьох держав світу є перегляд комплексу організаційно-правових та інших заходів на національному рівні з метою їх удосконалення, підвищення рівня взаємодії на двосторонньому та регіональному рівнях, а також активізація діяльності в ме-

Розділ І. Економічні наслідки корупції
оцінка та напрями боротьби (механізм протидії)
– 211 жах міжнародних організацій у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Практика роботи у цьому напрямі правоохоронних органів інших країн свідчить проте, що саме досконалість нормативно-правового забезпечення протидії вказаному явищу та наявність ефективної системи протидії йому на національному й міжнародному рівнях є однією з головних умов успішного вирішення зазначеного питання. Проведений аналіз особливостей боротьби з корупційними злочинами в вищеназваних країнах дозволяє сформувати уявлення про основи передової національної антикорупційної стратегії, розвиток якої необхідний в сьогоднішній Україні
1) сильна політична воля вищого керівництва держави до боротьби з корупцією і сформована на її основі єдина державна політика у сфері боротьби з корупцією, яка б передбачала комплекс заходів державного, політичного, економічного, соціального і правового характеру. Ні законодавчі, ні адміністративні, ні будь-які інші заходи, що спрямовні на протидію корупції, не можуть бути ефективними, якщо немає політичної волі на всіх рівнях влади
2) організований соціальний контроль збоку громадянського суспільства за всією системою державного адміністрування (неодмінною умовою для цього є створення атмосфери прозорості) й забезпечена можливість порушення в цих рамках кримінального переслідування правопорушників. Важливу роль тут відіграють справді незалежні засоби масової інформації
3) незалежність судової влади
4) жорстка підзвітність осіб, які наділені владними повноваженнями, перед реально незалежним органом, що здійснює моніторинг прозорості діяльності державних службовців, а також наділений повноваженнями по притягнення до відповідальності посадовців незалежно від їх місця в ієрархічній структурі влади.

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 212 Під час розробки українського антикорупційного законодавства, безумовно, слід зважати на вимоги міжнародних правових актів, насамперед Кримінальної конвенції Про боротьбу з корупцією, Цивільної конвенції Про боротьбу з корупцією, розроблених Радою Європи 1999 року м. Страсбурга також Конвенції ООН проти корупції (Резолюція від 31 жовтня 2003 р, ратифікованої Україною.
Імплементування міжнародно-правових норм указаних документів у правове поле України з метою його гармонізації з міжнародними правовими стандартами та впровадження світового досвіду у сфері протидії корупції передбачає
– заохочення непідкупності, чесності і відповідальності публічних посадових осіб відповідно до основних принципів вітчизняної правової системи
– застосування у рамках інституціональних і правових систем кодексів чи стандартів поводження посадових осіб для правильного, сумлінного і належного виконання публічних функцій
– розгляду, відповідно до основних принципів внутрішнього законодавства, можливості застосування заходів і систем, що сприяють тому, щоб публічні посадові особи повідомляли відповідним органам про корупційні діяння, про які їм стало відомо під час виконання ними своїх функцій
– у разі необхідності, згідно з основними принципами свого внутрішнього законодавства, застосовувати заходи і системи, що зобов’язують публічних посадових осіб подавати відповідним органам декларації, окрім іншого, про позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, активи і про істотні дарунки чи вигоди, у зв’язку з якими виникає колізія інтересів щодо їхніх функцій як публічних посадових осіб. Конвенцією ООН також визначаються основні параметри міжнародного співробітництва у боротьбі з корупцією. Вона передбачає умови видачі осіб, які скоїли корупційні злочини, передачі засуджених осіб, взаємну правову допомогу, переда-

Розділ І. Економічні наслідки корупції
оцінка та напрями боротьби (механізм протидії)
– 213 –
чу карної справи, спільні розслідування, спеціальні методики розслідування, заходи для повернення активів, попередження і виявлення перекладів та доходів від злочинів, механізми вилучення майна, збір та аналіз інформації про порушника, підготовку кадрів і технічну допомогу та інші форми і способи взаємодії держав-учасниць у вирішенні цього питання. Світовий банк, своєю чергою, у стратегії боротьби з корупцією передбачає такі додаткові заходи
– розширення і зміцнення судової влади, незалежності правоохоронних органів
– забезпечення прозорості фінансування партій
– запровадження прозорої процедури голосування для виборців
– зобов’язання держслужбовців декларувати майно, правила, що регулюють питання конфлікту інтересів
– гарантування свободи інформації
– посилення ролі ЗМІ
– реструктуризацію монополій з метою підвищення конкурентних начал;
– зниження бар’єрів входу на ринок, пов’язаних із необхідністю отримання різноманітних дозволів
– прозорість корпоративного менеджменту
– найм на державну службу на основі заслуги, достойна оплата праці державних службовців
– децентралізацію влади
– підвищення прозорості бюджетного процесу для органів контролю
– підвищення прозорості у діяльності податкової адміністрації, позбавлення податкових службовців можливості вільно надавати податкові пільги, спрощення податкової адміністрації. Ці положення, на наш погляд, можуть бути фундаментом успішної національної антикорупційної політики в Україні.

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 214 –
Список використаних джерел
1. Андрианов В.Д. Практика и методы борьбы с коррупцией в США / В.Д. Андрианов. Електронний ресурс. – Режим доступу http://viperson.ru/wind.php?ID=631764].
2. Денисов С.А. Опыт Соединенных Штатов Америки в борьбе с коррупцией / С.А. Денисов. Електронний ресурс. – Режим доступу http://chinovnik.uapa.ru/modern/article.php?id=509].
3. Д. Джордж Р.Т. Деловая этика / Р.Т. Джордж ДМ С. 913–916.
4. Коррупция в мире и международная стратегия борьбы с ней: монография / отв. ред. В.А. Номоконов. – Владивосток,
2004. – 200 с.
5. Мендел Т. Законодательство о свободе информации: прогресс, проблемы и стандарты / Т. Мендел // Global Corruption
Report 2003. Transparency International. Електронний ресурс. – Режим доступу http:// www.globalcorruptionreport.org.
6. Сенаторов А. Как избавиться от коррупции? / А. Сенаторов // Япония сегодня. – 2001. – № 7, 8; Иванов А.М.
Корруптология – правовая наука и учебная дисципліна путь совершенствования уголовной политики и законодательства о воздействии на организованную преступность и коррупцию /
А.М.Иванов. – Владивосток, 2002.
7. Кузнецов Ю.А. Российское и зарубежное законода- тельство о мерах противодействия коррупции / Ю.А. Кузнецов,
Ю.Р. Силинский, А.В. Хомутова. – Владивосток, 1999. – С. 98–102.
8. Мартел Ж.-Ф. Служба чиновника. Управление его карье- рой: правовое регулирование или анархия? / Ж.-Ф. Мартел //
Кадровая работа за рубежом. – М ИНПАИ, 1998. – Вып. 4. – С. 34–48.
9. Мельник МІ. Німеччина на шляху боротьби з корупцією / МІ. Мельник // Право України. – 1997. – № 11. – С. 111–115.
10. Мишин А.А. Конституция США / А.А. Мишин, В.А. Вла- сихин. – М Международные отношения, 1985. – С. 37.
11. Невмержицький, Є.В. Корупція в Україні причини, наслідки, механізми протидії монографія / Є.В. Невмержицький. – К КНТ, 2008. – 368 с.
12. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / упорядн. Є.В. Невмержицький, МІ. Камлик. – К Учбово-методичний центр Школяр, 1999.

Розділ І. Економічні наслідки корупції
оцінка та напрями боротьби (механізм протидії)
– 215 –
13. Никифоров Б.С. Современное американское уголовное право / Б.С. Никифоров, Ф.М. Решетников. – М Наука, 1990. – С. 163.
14. Прохоренко О.Я. Протидія корупційним проявам в системі державної служби України (організаційно-правовий аспект дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.03 / Олексій Якимович Прохоренко. – К, 2004. – 206 с.
15. Рейсмен В.М. Скрытая ложь. Взятки: «крестовый походи реформы / В.М. Рейсмен. – М Прогресс, 1988. – С. 243.
16. Рязанов Є.П. Уголовно-правовые проблемы борьбы с корупцией / Є.П. Рязанов // Коррупция в России: состояние и проблемы: матер. науч.-практ. конф. – МС. Сенаторов А. Как избавиться от коррупции? / А. Сена- торов // Япония сегодня. – 2001. – № 7. – С. 9.
18. Чемерис І.В. Стратегічні пріоритети / І.В. Чемерис //
Суспільно-політичні процеси. – 2009. – № 3 (12).
19. Чубенко І. Зарубіжний досвід боротьби з корупцією в органах виконавчої влади / І. Чубенко // Вісник державної служби України. – 2003. – № 1.
20. Довідковий документ про міжнародну боротьбу з корупцією, підготовлений Секретаріатом ООН. – Каїр, 1995. – С. 69.
21. Закон о контроле за организованной преступностью США
№ 91-452 // Криминальний кодекс США. Разд. 18. – М, 1990.
22. Италия: борьба с организованной преступностью – экономический поход в национальном и международном мас- штабе. Опыт правоохранительной деятельности в зарубежных странах. – МС. Матеріали 8 Конгресу ООН щодо попередження злочинності та ставлення до правопорушників (Гавана, 27 серпня –
7 вересня 1990 р. – Гавана. – С. 34.
24. Кримінальний кодекс Франції Злочини і провина проти відповідальності. Розд. 1.: Обманне заволодіння власністю // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / упоряд. МІ. Камлик та ін. – К Школяр, 1999. – С. 243–249.
25. Статут групи державу боротьбі з корупцією (GRECO). Електронний ресурс. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_144.

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 216 –
26. Foreign Corrupt Practices Act. Електронний ресурс. – Режим доступу //www.transparency.org/working_papers/ country/ us_paper.html.
27.
Johnston M. International corruption via compaign contributions. Електронний ресурс. – Режим доступу www.transparency.org/working_papers/country/us_paper.html.
28. World Bank. Report on Corruption in Central Europe,
2000.
29. Електронний ресурс. – Режим доступу http://uk. wikipedia. org/wiki.
30. Джерело http://www.infokart.ru/vse-karty-soedinennyx- shtatov-ameriki.
31. Електронний ресурс. – Режим доступу www.oecd.org/ daf/nocorruption/instruments.htm].
32. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www4. law.cornell.edu/uscode/18/209.html]
33. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www4. law.cornell.edu/uscode/18/215.html]
34. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www4. law.cornell.edu/uscode/18/1341.htm
35. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www. lenta.ru/story/blagojevich/]
36. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www. newsru.com/world/11sep2008/sexdrugs.html].
37. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www. washprofile.org/ru/node/3968]
38. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.dw- world.de/dw/article/0,,5427125,00.html.
– 217 –
ВИСНОВКИ


У цьому дослідженні автори намагалися проаналізувати теоретико-методологічний інструментарій вивчення проблеми корупції в Україні таза кордоном, обґрунтувати таке негативне суспільне явище, як корупція, у фінансово- матеріальному аспекті дати економічну оцінку корупційним діям, запропонувати способи протидії. На жаль, формування ринкового суспільства в Україні й надалі характеризується значною тінізацією економічних відносин, зростанням рівня економічної злочинності та корупції. Досліджено, що економічний сенс корупції полягає у поділі суспільства на дві соціальні підсистеми, які функціонують паралельно. Суб’єкти корупції належать до неофіційної системи, в якій панують свої цінності, цілі та засоби їх досягнення. Водночас суб’єкти корупції не можуть існувати без офіційної підсистеми, яка для них є обов’язковою передумовою встановлення корумпованих відносин. Адже для того, щоб зловживати владою, її потрібно мати – обіймати відповідну посаду в органах державної влади (місцевого самоврядування, бути наділеним певними повноваженнями, мати можливість їх офіційно використовувати. У роботі комплексно досліджено наукові підходи до розуміння корупції, зокрема економічний, функціональний, ринково-центристський, ревізіоністський тощо. Дано оцінку економічному аналізу корупції, розглянуто відомі концепції та моделі вивчення корупції. Узагальнено причини поширення корупції в Україні, розглянуто чинники здійснення корупційних правопорушень політичні, економічні, організаційно-управлінські, правові, ідеологічні, морально-психологічні та ін.

Корупція:
теоретико-методологічні засади дослідження
– 218 –
Обґрунтовано принципи запобігання і протидії корупції, проаналізовано економічні наслідки корупції, розглянуто методи та засоби боротьби з корупцією. На основі проведеного дослідження в монографії запропоновано механізми боротьби з корупцією як умови забезпечення економічної безпеки держави. Автори провели детальний економічний аналіз зарубіжного досвіду боротьби з корупцією та дійшли висновку, що протидія корупції повинна бути спрямована на зменшення корумпованості суспільних відносин, утвердження верховенства права, сприяння розвитку демократичного суспільства та правової держави. Науковці стверджують, що за допомогою протидії корупції можна досягти зменшення її обсягів та мінімізувати її небезпечні вияви, обмежити взаємовплив корупції та економічних, політичних, правових, а також інших соціальних процесів.
– 219 –
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
Живко З.Б. – кандидат економічних наук, доцент
(§§ 1.3; 3.1; 4.2; 4.3);
Живко М.О. (§ 4.1);
Кіржецький Ю.І. – кандидат економічних наук, доцент
(§§ 2.1; 3.2);
Коміссарчук Ю.А. – кандидат юридичних наук (§§ 1.1; 1.2);
Кондратюк С.В. – кандидат економічних наук, доцент
(§ 4.5);
Копитко МІ. – кандидат економічних наук (§ 4.5);
Лихолат С.М. – кандидат економічних наук, доцент (§ 2.3);
Мельник С.І. (§ 4.3);
Прокопенко В.Ю. – кандидат економічних наук, доцент (§§ 1.2; 2.3; 4.4);
Ревак І.О. – кандидат економічних наук, доцент (§ 2.2);
Франчук В.І. – кандидат економічних наук, доцент (§ 1.1);
Хомин О.Й. – кандидат економічних наук, доцент (§ 3.3).


Філософія права
220
– 220 –
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
КОРУПЦІЯ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Монографія


Коректор
Н.П. Сирцова
Комп’ютерна верстка
Г.І. Пастушок Друк
А.М. Ходачок
Здано до набору 30.12.2011 р. Підписано до друку 26.03.2012 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Умовн. друк арк. 12,79. Тираж 100 прим. Зам. № 254-11. Львівський державний університет внутрішніх справ Україна, 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК № 2541 від 26 червня 2006 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал